ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τι είπε ο πρόεδρος της ΠΕΣΣ για το πολυνομοσχέδιο «σκούπα» για την παιδεία

Δημοσίευση: 07/02/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Στη σημερινή συζήτηση  στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής επί του πολυνομοσχεδίου “σκούπα” για την παιδεία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, ο  πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Σχολικών Συμβούλων Γιώργος Αλεξανδράτος (σ.σ. παραβρέθηκαν από την ΠΕΣΣ και η  Γ.Γ. Τότα Αρβανίτη – Παπαδοπούλου,  το μέλος Παρασκευάς   Γιαλούρης και ο ταμίας Θέμης Μακαντάσης) , διατύπωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων,

Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) ευχαριστεί όλους όσοι πρότειναν τη συμμετοχή μας στη σημερινή συνεδρίαση, και ιδιαίτερα τον κ. Υπουργό και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για την πρόσκληση.

Στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, θα τοποθετηθούμε σε συγκεκριμένες διατάξεις, που έχουν σχέση με την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αν και έχουμε άποψη ακόμη και επί άλλων ζητημάτων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

1. Ως προς τα άρθρα 1, 2 και 3 που αναφέρονται σε ζητήματα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ):

ίναι θετικό το γεγονός ότι μετά από πολύχρονες διαδικασίες θεσπίζεται και ηλεκτρονικός τρόπος εξέτασης. Επισημαίνουμε όμως τα εξής:

•    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, προβλέπονται οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις να διενεργούνται τουλάχιστον μία (1) φορά το έτος,  προτείνεται να αντικατασταθεί και να πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο (2) φορές κάθε έτος.

•    Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1, προβλέπεται ένας εξεταστής κατά την προφορική εξέταση αντίθετα προς όσα ισχύουν μέχρι σήμερα, όπου οι εξεταστές είναι δύο και προβλέπεται να υπάρχει και τρίτος ως παρατηρητής.

•    Θα πρέπει το υπουργείο να προχωρήσει γρήγορα στην περαιτέρω και ουσιαστική σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών των ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια με το ΚΠΓ. Να απολήγει η ξενόγλωσση διδασκαλία στην απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας  και μάλιστα εμφατικά επισημαίνουμε, ως Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων,  ότι οι εξετάσεις για τους φοιτούντες μαθητές πρέπει να γίνονται Δωρεάν. Βασικό μας πρόταγμα και βασική μας επιδίωξη σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία είναι η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

•    Να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες και μέσα (εκπαιδευτικό υλικό, τεχνολογικές υποδομές κτλ).

2. Για  το κεφάλαιο Β που περιέχει διατάξεις σχετικές με την Εθνική Βιβλιοθήκη δεν θα τοποθετηθούμε.

3. Για το Κεφάλαιο Γ, που περιέχει διατάξεις που αναφέρονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

•    Συμφωνούμε με τη διάταξη που θεσπίζει τον Ενιαίο  Αριθμό Μαθητή. Επισημαίνουμε όμως ότι θα πρέπει να διασφαλισθούν όλες εκείνες οι δικλείδες που αναφέρονται στα προσωπικά δεδομένα.

•    Θέλουμε να επισημάνουμε σχετικά με τις διατάξεις περί εκδρομών, ότι θα  πρέπει να επιδιωχθεί μια αποκέντρωση των διαδικασιών και αρμοδιοτήτων στην κατεύθυνση μιας σχετικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τους συλλόγους διδασκόντων.

•    Συμφωνούμε με την  αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 9) αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για ανάλογη μισθολογική κατάταξη ώστε να παράγεται και το αντίστοιχα οικονομικό αποτέλεσμα με ένταξη στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια (άρθρο 9 του Ν.4354/2015, ΦΕΚ176/2015).
•    Συμφωνούμε με τις διατάξεις του άρθρου 10 που αναφέρονται σε δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε κολυμβητήρια.

Ως προς την Ειδική Αγωγή

Η ΠΕΣΣ έχει την άποψη ότι η εμφάνιση των τόσων πολλών παρεμβάσεων για την Ειδική Αγωγή δείχνει το ενδιαφέρον της Πολιτείας για τον πλέον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας.

Επιτρέψτε μας όμως  μερικές επισημάνσεις που θεωρούμε βελτιώνουν το υπό ψήφιση νομοθέτημα.

•    Η διάταξη του άρθρου 11 περί κατανομής των μαθητών ΑΜΕΑ μας βρίσκει κατ' αρχή σύμφωνους αλλά:

•    Δύσκολα μπορεί να εφαρμοσθεί στα πολυθέσια σχολεία καθώς  προκύπτουν κτιριακές ανάγκες, Επίσης η μέχρι τώρα πρακτική δείχνει  ότι σπάνια  θετικές εισηγήσεις των Σχολικών Συμβούλων επί σχετικών προτάσεων  των συλλόγων διδασκόντων γίνονταν δεκτές.

•    Ο αριθμός των τεσσάρων (4) μαθητών  με ειδικές μαθησιακές  ανάγκες σε μια τάξη κρίνεται μεγάλος και θα δυσχεραίνει την παιδαγωγική και διδακτική διαδικασία.

•    Επίσης επί του παρόντος, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα, σχετικά με το εάν πρέπει να αλλάζουν σχολικό τμήμα τα παιδιά, για να μειωθεί ο αριθμός του τμήματος όταν υπάρχει συμμαθητής τους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, το κυριότερο, ποια παιδιά θα είναι αυτά;  Η ΠΕΣΣ θεωρεί ότι το σχολικό τμήμα συσχετίζεται άμεσα με την ομάδα, τις φιλικές σχέσεις και το κλίμα στην τάξη, δηλαδή κατ’ ουσία, με την ψυχοσυναισθηματική στήριξη και ορθή ανάπτυξη των παιδιών μας και ως τέτοιο, είναι ωφέλιμο να προστατεύεται η σταθερότητά του.

Σχετικά με τη διάταξη του άρθρου 11.παρ.β, που ρυθμίζει την απαλλαγή των μαθητών ΑΜΕΑ, διαγνωσμένων από τα ΚΕΔΔΥ, ύστερα από αίτηση των γονέων.

Προτείνουμε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που να ορίζει εναλλακτικές μορφές της αξιολόγησης των μαθητών ΑΜΕΑ αλλά και των μαθητών που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Είναι επίσης υπό συζήτηση, θεωρούμε ότι επιδέχεται ακόμη και τώρα διόρθωσης, η περίπτωση της δεύτερης ξένης γλώσσας. Εάν ο γονέας ζητήσει, σύμφωνα με την τροπολογία, το παιδί απαλλάσσεται εξέτασης και βαθμολόγησης. Μήπως, σε ένα τέτοιο ζήτημα, πάνω από όλα και όλους θα έπρεπε να έχουμε την άποψη και πρόταση του ΚΕΔΔΥ; Είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας, αυτός που διεπιστημονικά προτείνει τρόπο εκπαίδευσης και παρέμβασης. Επεκτείνοντας, προτείνουμε την πρόσθεση «μετά από πρόταση του ΚΕΔΔΥ και σύμφωνης γνώμης των ασκούντων τη γονική μέριμνα, απαλλάσσεται ο μαθητής εξέτασης και βαθμολόγησης από συγκεκριμένα μαθήματα…» και όχι αποκλειστικά από τη δεύτερη ξένη γλώσσα και μόνο. Αυτό, ως στρατηγική θεωρούμε ότι προάγει περαιτέρω την Ειδική Αγωγή, αφού πλέον θα δίνει ο νομοθέτης τη δυνατότητα, μεγαλύτερης εξατομίκευσης της σχολικής εκπαίδευσης για κάθε μαθητή με αναπηρία ξεχωριστά.

Επιπλέον, ίσως να είναι εξαιρετικά γραφειοκρατική ως διαδικασία, αυτή που προβλέπει (παράγραφος β) την εμπλοκή και συγγραφή 4 εισηγήσεων και 1 τελική έγκρισης από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την απλή μείωση μαθητών από 4 στους 3 σε ένα τμήμα ειδικού σχολείου. Προτείνουμε, αντί αυτού, απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση των αρμοδίων  Σχολικών  Συμβούλων - γενικής και ειδικής αγωγής -  και τελική απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σχετικά με το άρθρο 13 και τη διάταξη που αναφέρεται στη δυνατότητα των αποφοίτων ΕΠΑΛ, να διεκδικούν πρόσβαση σε Πανεπιστήμια, εκτιμούμε ότι για λόγους δικαιοσύνης θα έπρεπε αυτό να γίνεται μέσω κοινών εξετάσεων αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν με την ομάδα ΕΠΑΛ, τύπου Β.

Σχετικά με το άρθρο 18 και τη δημιουργία του ΕΣΕΚΑΑΔ. Δεν έχουμε αντιληφθεί γιατί καταργείται το ΕΣΥΠ. Εφόσον όμως δημιουργείται το νέο όργανο θεωρούμε ότι επιβάλλεται να συμμετέχει και Σχολικός Σύμβουλος από την ΠΕΣΣ, όπως υπήρχε και στο ΕΣΥΠ.

 

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ