Placeholder

ΒΟΥΛΗ

Δ. Χασάπης: Οι καθηγητές έχουν απίστευτα μεγάλο παιδαγωγικό έλλειμμα

Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρήχθησαν από τη φυσικομαθηματική σχολή, από τη φιλοσοφική σχολή, ως γλωσσολόγοι, ιστορικοί, χημικοί, μηχανολόγοι, δεν παρήχθησαν ως εκπαιδευτικοί.
Δημοσίευση: 22/02/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν απίστευτα μεγάλο παιδαγωγικό έλλειμμα, είπε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου παιδείας Καθηγητής Δημήτρης Χασάπης στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Για τις αλλαγές στο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ, και σημείωσε τα εξής:

α/ Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρήχθησαν από τη φυσικομαθηματική σχολή, από τη φιλοσοφική σχολή, ως γλωσσολόγοι, ιστορικοί, χημικοί, μηχανολόγοι, δεν παρήχθησαν ως εκπαιδευτικοί.

β/ Αυτό είναι ένα τερατώδες πρόβλημα το οποίο έχει δύο επιπτώσεις: Πρώτον, είναι πολύ δύσκολο να συνεννοηθείτε με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαλεγόμενοι επί των αντικειμένων της εργασίας τους και, δεύτερον, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταστήσετε σαφές στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ότι η παιδαγωγική οπτική, ο τρόπος που μαθαίνουν οι άνθρωποι, ο τρόπος που αναπτύσσονται οι μαθησιακές δραστηριότητες κ.λπ., είναι αναπόσπαστο στοιχείο της δουλειάς τους.

γ/ Δε θα έλεγα ότι έχουν λειψή επαγγελματικότητα.

δ/ Θα έλεγα, όμως, ότι δε μπορούμε να ακούμε ότι πρώτα πρέπει να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί και μετά να γίνουν οι αλλαγές. Αυτά πάνε μαζί και πάνε μαζί με τρόπους δραστικούς.

Ο κ. Χασάπης μεταφέροντας  στη Βουλή τις εμπειρίες του ως Γενικός Γραμματέας είπε τα εξής:

Α. Το σχολείο που φοιτήσαμε εμείς και φοιτούν τα παιδιά μας, αποτυπώνει ακριβώς την βιομηχανική οργάνωση της εργασίας, γι’ αυτό και δεν αντιστοιχεί ούτε στο παρόν, αλλά ούτε στο μέλλον. Οι σχέσεις δασκάλων – μαθητών οργανώνονται ακριβώς όπως οργανώνονται οι σχέσεις στο εργοστάσιο, ένας εργοδηγός προς πολλούς εργάτες που μπορεί και τους καθοδηγεί. Ακόμα και το κουδούνι που χτυπά καθολικά στο σχολείο για όλες τις τάξεις και όλα τα παιδιά και για όλες τις δραστηριότητες έρχεται από το κουδούνι του εργοστασίου. Όμως, όπως ξέρουμε και δεν θα διαφωνήσουμε, η βιομηχανική εποχή παρήλθε ανεπιστρεπτί. Η εκτεταμένη αποβιομηχάνιση του δυτικού κόσμου και οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας μετασχηματίσανε τη βιομηχανική κοινωνία με πολύ πιο ραγδαίο τρόπο και πολύ πιο ριζικά απ’ ότι η βιομηχανική κοινωνία μετασχημάτισε το παρελθόν της. Κυρίως, μετασχημάτισε τις θεμελιώδεις ανθρώπινες διεργασίες της νόησης, τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι, της μνήμης που έχει πια άλλα προαπαιτούμενα, της επικοινωνίας, ακόμα και τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας. Επίσης, τροποποίησε πάνω απ’ όλα τη διαδικασία της συνάθροισης.   

Β. Νοητικές διεργασίες, λοιπόν, οι οποίες αποτελούν δομικά στοιχεία της παραγωγής, οργάνωσης και της ιδιοποίησης της γνώσης έχουν τροποποιηθεί ριζικά, όπως έχει τροποποιηθεί ριζικά και η σχέση των ανθρώπων με τη γνώση. Δεν έχετε παρά να παρακολουθήσετε τα παιδιά σας να πλοηγούν στο Διαδίκτυο και να σας διατυπώνουν τα συμπεράσματά τους και θα το καταλάβετε.

Γ. Σε αυτά τα δεδομένα, θέλουμε ένα άλλο σχολείο. Σε αυτά τα δεδομένα, πιστεύω απόλυτα, ότι το σχολείο που ξέρουμε δεν μεταρρυθμίζεται. Το σχολείο που ξέρουμε επανιδρύεται με τους όρους του άμεσου μέλλοντος και του μακροπρόθεσμου μέλλοντος. Φυσικά, αυτό το άλλο σχολείο θα πρέπει να κεφαλαιοποιεί τις εμπειρίες του παρόντος, αλλά, κυρίως, να είναι σε πλήρη διάσταση με το παρόν.

Δ. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι σε κρίση, δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Πρέπει να υπερβεί αυτό που υφίσταται. Με αυτή τη οπτική, λοιπόν, διαβάζω την πρόταση του ΙΕΠ.

Ε. Η δεύτερη οπτική με την οποία διαβάζω την πρόταση του ΙΕΠ, είναι οι εμπειρίες που είχα από την ολιγόμηνη θητεία μου ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Οι παθογένειες του Λυκείου, όπως έχει οργανωθεί σήμερα και όπως λειτουργεί σήμερα και όπως επισημαίνονται στην πρόταση του ΙΕΠ, με βρίσκουν, απολύτως, σύμφωνο. Θα έκανα μόνο μία προσθήκη: αυτό το Λύκειο δημιουργεί μία κατηγορία παιδιών χαμηλών επιδόσεων και προσδοκιών και μία συνακόλουθη συστηματική κατασκευή αποτυχόντων μαθητών.

Ζ. Στο Λύκειο εμφανίζεται, επίσης, μία εγκατάλειψη, αυτό που λέμε «σχολική διαρροή», που είναι αφανής, αλλά είναι, εξίσου, σημαντική ποσοτικά με την εγκατάλειψη και τη «διαρροή» που έχουμε στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η. Αναπόφευκτα, ελλειπτικά και αποσπασματικά, θέλω να εκθέσω έξι σοβαρές παθογένειες, που, κατά τη γνώμη μου, έχει σήμερα το Λύκειο.

Θ. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει και διατρέχει όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ένας φόβος για την κατάρτιση, απολύτως, ακατανόητος από την οπτική μου. Γι' αυτό και η διάκριση Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου είναι, ουσιαστικά, νόθα. Σήμερα, όταν η οργάνωση της εργασίας έχει, ουσιαστικά, άρει τη διάκριση γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες γνώσεις πια έχουν ενσωματωθεί στα αυτοματοποιημένα μηχανήματα και στην αυτοματοποιημένη παραγωγή, ενώ παλαιότερα ήταν «κτήμα» κάθε εργαζόμενου, θέτει υπό αμφισβήτηση αυτή τη διάκριση.

Ι. Δεύτερο πρόβλημα είναι η ανελαστικότητα και η περιχαράκωση των περιεχόμενων της Εκπαίδευσης, αυτό που λέμε «Αναλυτικό Πρόγραμμα». Σε ένα, διαρκώς, μεταβαλλόμενο κόσμο, στον οποίο η ταχύτητα αύξησης και μετασχηματισμού των γνώσεων δεν έχει προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία, δεν μπορούν τα Αναλυτικά Προγράμματα να οργανώνονται σε μαθήματα, γνωστικές περιοχές, επιστημονικές πρακτικές κ.λπ.. Πιστεύω ότι αυτό είναι παρελθόν.

Κ. Τρίτο πρόβλημα είναι ο κατακερματισμός της μαθησιακής ύλης και το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης μέσα από μία πολλαπλότητα μαθημάτων, που έρχεται από μία εποχή, που κατά την εμπειρία μου, το Υπουργείο Παιδείας λειτούργησε ως Υπουργείο Απασχόλησης. Χωρίς  αλληλοαναφορές ανάμεσα σε αυτά τα περιεχόμενα, τα Μαθηματικά δεν αναφέρονται στη Φυσική, η Φυσική δεν αναφέρεται στα Μαθηματικά, αλλά κάνουν τις ίδιες διδακτικές ενότητες ακόμη και με άλλη ορολογία πολλές φορές και μπορούμε να το συζητήσουμε.

Λ.Φυσικά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ολιγόωρη διδασκαλία τους, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν όχι καν την «καλλιέργεια», αλλά ούτε την εκδήλωση των μαθησιακών ενδιαφερόντων των παιδιών.

Μ.Οι προτιμήσεις της πλειονότητας των αποφοίτων του Λυκείου για πανεπιστημιακές σπουδές διαμορφώνονται με κριτήρια, τα οποία έχουν ελάχιστη σχέση και με τις σπουδές τους στο Λύκειο και με τα μορφωτικά τους ενδιαφέροντα. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δημιουργεί το μεγάλο αριθμό των φοιτητών, που χαρακτηρίζουμε ως «αιώνιους» φοιτητές, οι οποίοι μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο, χωρίς να έχουν καμία διάθεση και πρόθεση να τελειώσουν ποτέ.

Ν. Το τέταρτο πρόβλημα που έχει το λύκειο είναι ότι ενώ η διδασκαλία είναι ομαδική, ένας δάσκαλος είναι απέναντι σε μια ομάδα παιδιών, η μάθηση είναι ατομικά οργανωμένη, κάθε μαθητής διαβάζει μόνος του, μαθαίνει μόνος του και εξετάζεται μόνος του. Η μάθηση δεν είναι προϊόν ατομικής δραστηριότητας, η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και έχει ανάγκη την κοινωνική αλληλόδραση, γι' αυτό και κυρίως συγκροτείται μέσα από δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε κοινωνικές δομές, εργαστήρια στο πανεπιστήμιο, κλινικές, ινστιτούτα και βέβαια στο σχολείο μέσα σε μαθησιακές κοινότητες. Δεν γίνεται διαφορετικά, αλλιώς δεν συνάπτεται σχέση των παιδιών με τη μάθηση, από καμία οπτική.

Ξ. Το πέμπτο πρόβλημα είναι ο πολυφίλητος και ακραίος καταστροφικός θεσμός των πανελληνίων εξετάσεων και ακριβώς, ο μονοδιάστατος προσανατολισμός του λυκείου στις πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν γίνεται καμία μεταρρύθμιση του λυκείου, χωρίς να θιχθεί το ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάλι θα είμαι λίγο προκλητικός και θα πω ότι αυτό το σύστημα έχει «πεθάνει». Αυτό το σύστημα έχει ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Κύριε Υπουργέ, θα άξιζε να κοστολογήσετε αυτό το σύστημα, όχι μόνο το άμεσο κόστος που απ' όσο θυμάμαι είναι της τάξης των 30-35 εκατομμυρίων, αλλά και το έμμεσο κόστος. Διότι, κινητοποιείται ένα πλήθος ανθρώπων και μηχανισμών, από την αστυνομία και το λιμενικό, μέχρι και τα νοσοκομεία. Αυτά δεν έχουν κοστολογηθεί ποτέ. Οι εξετάσεις είναι αδιάβλητες, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Οι εξετάσεις δεν είναι έγκυρες με όρους ερευνητικής οπτικής, δηλαδή δεν εξετάζουν αυτό που ισχυρίζονται ότι εξετάζουμε, δεν εξετάζουν τις γνώσεις των παιδιών και κυρίως δεν είναι αξιόπιστες. Εάν την άλλη μέρα γίνουν οι ίδιες εξετάσεις, τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά.

Ο. Η δεύτερη οπτική και ένα προ λεγόμενο στα σχόλια που θέλω να διατυπώσω για την πρόταση στο ΙΕΠ. Κάθε πρόταση που διατυπώνεται για τη μεταρρύθμιση της δομής και του περιεχομένου της εκπαίδευσης, κατά την εκτίμησή μου, είναι διαρθρωτικά προσανατολισμένη σε δύο κατευθύνσεις. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να είναι αφετηριακή οπτική των όποιων προτεινόμενων αλλαγών. Η μία οπτική επιδιώκει να άρει εμφανείς δυσλειτουργίες και να επιλύσει άμεσα προβλήματα του σχολείου, δηλαδή να διαχειριστεί το παρόν και βέβαια να λύσει βραχυπρόθεσμα προβλήματα, χωρίς ποτέ να υπερβαίνει τους όρους δημιουργίας τους. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχείς τροποποιήσεις, νομοθετικές και διοικητικές αλλαγές, γίνονται αλλαγές από τις ώρες διδασκαλίας και το περιεχόμενο των μαθημάτων, μέχρι τους τρόπους που εξετάζονται οι μαθητές στο σχολείο, όμως καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες και από αυτές τις προσπάθειες δεν άλλαξε την σχολική πραγματικότητα. Όπως θέλω να υπενθυμίσω αυτή η σχολική πραγματικότητα, έρχεται από πολύ παλιά και δεν πάει ούτε στο παρόν, ούτε στο μέλλον.

Π. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι αυτή που επιδιώκει με τις προτάσεις της ή με τις αλλαγές που θέλει να επιφέρει, να δημιουργήσει τους όρους ενός σχολείου που να ανταποκρίνεται στην κοινωνία του μέλλοντος των παιδιών μας. Η κοινωνία του μέλλοντος των παιδιών μας, θα είναι μια κοινωνία παγκοσμιοποίησης, θα είναι μια κοινωνία όπου η κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα που θα έχουν διαμορφώσει οι τεχνολογίες της επικοινωνίας των πληροφοριών, θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ξέρουμε σήμερα. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση του ΙΕΠ είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την δεύτερη κατεύθυνση, της δημιουργίας των όρων ενός σχολείου για το μέλλον.

Ρ.Έχω κάποιες επιφυλάξεις και θέλω να σημειώσω επίσης τον κάπως διστακτικό χαρακτήρα, από άποψη πολιτικής σκοπιμότητας τον κατανοώ. Οι επιφυλάξεις μου και τα σχόλιά μου, είναι ως εξής. Η πρόταση θέλει να ανανεώσει τα προγράμματα σπουδών και τα εκπαιδευτικά υλικά, νομίζω ότι δεν μπορεί να τίθεται έτσι το ζήτημα των εκπαιδευτικών υλικών, αυτό που διεκδικούμε είναι να αλλάξουμε τις διδακτικές πρακτικές γιατί ακριβώς έχουν αλλάξει οι τρόποι μάθησης. Αυτά που ξέραμε ως διδακτικά υλικά, έχουν πεθάνει.

Σ. Συμφωνώ επίσης, με τη σύνδεση μεμονωμένων αντικειμένων σε ευρύτερες ενότητες, θα επανέλθω σε αυτό και την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος συνέργειας των εκπαιδευτικών.
Συμφωνώ επίσης, στην εισαγωγή ενός ερευνητικού προβληματισμού και μιας υποστήριξης της βαθύτερης κατανόησης, έχω όμως πάρα πολλές σοβαρές επιφυλάξεις για την ξεκάθαρη δήλωση, ότι αυτές οι αλλαγές θα έχουν σταδιακό χαρακτήρα, και διαφωνώ με την έννοια ή από την οπτική, ότι εάν οι μεταρρυθμίσεις δεν προλαβαίνουν το μέλλον τότε ακυρώνονται. Οι όποιες μεταρρυθμίσεις οφείλουν να είναι ταχύρρυθμες με την έννοια ότι προέχει επιχειρησιακά η λογική του ταχύρρυθμου.

Τ. Συμφωνώ επίσης, με το αίτημα της πολυκλαδικότητας και την προοπτικά ενιαία αντιμετώπιση. Εγώ θα πρότεινα ενοποίηση του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου και δεν βρίσκω αρνητικά, δεν έχω κανένα αρνητικό, μάλλον θετικά σχόλια έχω για τον τρόπο με τον οποίο προδιαγράφεται στην πρόταση η δομή των μαθημάτων, κοινός κορμός, επιλεγόμενα, κ.λπ. Δεν πιστεύω όμως και, όπως είπα, κατανοώ τους λόγους της σχετικής ασάφειας, αλλά δεν τους συμμερίζομαι, ότι τα μαθήματα θα πρέπει να διδάσκονται εντός ευρύτερων «επιστημονικών» ενοτήτων, όπως διατυπώνεται στην πρόταση. Πιστεύω ότι τα μαθήματα θα πρέπει ως περιεχόμενα και πρακτικές να οργανώνονται σε μια λογική διεπιστημονικότητας, επιστημονικών κλάδων και επιστημονικών πρακτικών. Για παράδειγμα τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες και η τεχνολογία δεν μπορούν πια να είναι διακριτά αντικείμενα κατά τη γνώμη μου. Επίσης, θεωρώ πάρα πολύ θετική την πρόταση του ΙΕΠ, να συμμετέχουν οι μαθητές σε συλλογικές και δημιουργικές δραστηριότητες, αφού, όπως προ είπα, θεωρώ ότι η γνώση είναι προϊόν κοινωνικών πρακτικών και δραστηριοτήτων και θα πρότεινα  τη λογική των ομίλων που έχουν πάρα πολλά ιδιωτικά να την βλέπαμε και για το δημόσιο σχολείο.

Υ. Επίσης, δεν θεωρώ και εδώ θα πρότεινα στον κ. Υφυπουργό, να οργανώσει μια αντίστοιχη συζήτηση για την επαγγελματική εκπαίδευση τέτοιου εύρους και έκτασης, ότι υπάρχει ζήτημα αναβάθμισης της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπως λέει η πρόταση, και ανάδειξή της ως ισότιμο πυλώνα κ.λπ. Πιστεύω, όπως προ είπα, ότι η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να μεταρρυθμιστεί με τους όρους του μέλλοντος και τις εργασιακές σχέσεις που προδιαγράφονται για το μέλλον και τις μορφές παραγωγής και εργασιακής δραστηριότητας που είναι ήδη εδώ.

Φ. Με αυτή την έννοια αυτές οι διακρίσεις Τεχνικό - Επαγγελματικό Λύκειο, Επαγγελματική Σχολή, Στούντιο Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.λπ., νομίζω ότι είναι απλά μια έκφραση της φοβικότητάς μας. Η οργάνωση της ελληνικής παραγωγής έχει μεταβληθεί δραστικά και αυτές οι μορφές παροχής εκπαίδευσης αντιστοιχούν στη βιομηχανική κοινωνία για αυτό και δεν ενδιαφέρουν κανέναν και δεν αντιστοιχούν σε κανέναν. Επίσης, η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση από την ίδρυσή της διακατέχεται από μια εγγενή αντίφαση για αυτό και αν μελετήσετε την ιστορία της θα δείτε ότι είναι μονίμως σε κρίση. Από τη μια μεριά πρέπει να εξασφαλίζεις στα παιδιά ένα εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπει την κινητικότητα ανάμεσα στα επαγγέλματα και από την άλλη μεριά και ταυτόχρονα, θα πρέπει να τους εξασφαλίζουν μια «στενή» ειδίκευση, έτσι ώστε όταν θα προσληφθούν να μπορούν αμέσως να αποδώσουν και όταν αυτή η μορφή παραγωγής ή δραστηριότητας πάψει να υπάρχει να μπορεί ο εργοδότης να τον πάει «δίπλα». Αυτά τα δύο δεν είναι κάτι που μπορούν να χωρέσουν μέσα στο ίδιο σχολείο.

Χ. Τέλος, θα πρέπει να πω και να σχολιάσω, ότι θα πρέπει να δούμε τον τρόπο αξιολόγησης, δηλαδή συμφωνώ στην πρόταση του ΙΕΠ, που αναδεικνύει ως ζήτημα καίριο το ζήτημα της αξιολόγησης. Δεν μου αρέσει ο όρος τιμωρητική ή μη τιμωρητική αξιολόγηση. Αυτό έρχεται από αλλού, δεν ξέρω από πού έρχεται, τί μεταφορά είναι αυτή, τί θα πει είναι τιμωρητική ή δεν είναι τιμωρητική; Η αποτύπωση μιας πραγματικότητας είναι η αποτύπωση μιας πραγματικότητας.

Ψ. Τι θα πει είναι τιμωρητική ή δεν είναι τιμωρητική; Η αποτύπωση μιας πραγματικότητας είναι αποτύπωση μιας πραγματικότητας. Τελείωσε. Ποιο είναι, όμως, το αιτούμενο; Το αιτούμενο είναι να θεωρηθεί η αξιολόγηση, από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας της μάθησης και όχι μηχανισμός για να δημιουργούνται ιεραρχίες ανάμεσα στα παιδιά - οι καλοί μαθητές, οι μέτριοι μαθητές, οι κακοί μαθητές - αλλά ούτε και μέσο ισχύος και άσκησης της εξουσίας από τη μεριά των καθηγητών.
Θα κλείσω με μια πεποίθηση. Δεν μπορεί να την πει κάποιος πολιτικός, συμφωνώ, όμως μπορώ, πια, να τη διατυπώσω.

 

Σχόλια (44)

 
ΣΑΪΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23 Φεβ 2017 00:39

Εκπαιδευτικοί: "Κε Δ. Χασάπη, οι εκπαιδευτικοί έχουν πρωτίστως απίστευτα μεγάλο οικονομικό έλλειμμα. Όλα τα άλλα είναι στείρα προπαγάνδα."

 
PE19
23 Φεβ 2017 01:53

Τι λέτε τώρα Συριζόπουλα της ΟΛΜΕ ?

 
Νικη
23 Φεβ 2017 07:59

Κύριε Χασάπη αυτό σηκώνει μήνυση. Δεν μπορείς εσύ να πετάς την "μπούρδα" σου και να μένεις έτσι στο απυρόβλητο. Σκέφτομαι τα χρόνια που διδάσκω την αποδοχή από τους μαθητές , γονείς και συναδέλφους για λυπάμαι για αυτή τη δήλωση και για εσας βασικά.

 
Ίνα
23 Φεβ 2017 08:14

Κυρια Νικη, δεν ξερω για την αποδοχη, παντως στα Ελληνικα σας υπαρχει ενα θεμα. Η πεποιθηση μου ειναι οτι υπαρχει κι αλλου, αν σε ενα εντελως χρεωκοπημενο εκπαιδευτικο συστημα, οπως το ελληνικο, το μονο σχολιο που βρισκετε να κανετε ειναι αυτο...

 
Αντώνης
23 Φεβ 2017 08:31

Τι να περιμένουμε από χασάπηδες και μπαλτάδες στην εκπαίδευση, που τους κάνανε και ειδικούς... ενώ δεν είχαν την ευαισθησία να καλέσουν και ένα φορέα γονέων στην επιτροπή; Ντροπή.

 
Πέτρος Κασαρής
23 Φεβ 2017 08:34

Σε γενικές γραμμές οι θέσεις του είναι εύστοχες και προάγουν τον γόνιμο διάλογο.

 
ΗΡΑ*
23 Φεβ 2017 08:35

Μπαλτάς - Κουράκης - Χασάπης : Τι τρίδυμο της αποτυχίας! Άλλα έλεγε ο ένας, άλλο έλεγε ο άλλος κι τρίτος το βιολί του... Κατάφερε ο απίθανος να τσακωθεί ακόμα και με την υπηρεσιακή υπουργό Παιδείας κ. Κιάου ! Ό,τι καλύτερο πέρασε από αυτό το πολύπαθο υπουργείο στα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας μας από τον μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ ! Κλήθηκε ως πρώην Γενικός Γραμματέας να πει τις εμπειρίες του ως ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Είπε τίποτα σχετικό και δεν το πήραμε χαμπάρι; Μόνο σχόλια επί σχολίων, συμφωνώ και πάλι συμφωνώ με τις προτάσεις του ΙΕΠ και ....πρωτοτύπησε με την κοινοτυπία περί έλλειψης παιδαγωγικής επάρκειας των καθηγητών ανεβάζοντάς την στον υπερθετικό βαθμό: "απίστευτα μεγάλο" το παιδαγωγικό τους έλλειμμα! Έτσι χωρίς στοιχεία και τεκμηρίωση ο και πανεπιστημιακός κ. Χασάπης. Απίστευτα μεγάλη η αναξιοπίστία σας κ. Χασάπη !

 
Νικη
23 Φεβ 2017 08:50

Κυρία Ινα , τονίστε και καμιά λέξη, εσείς με τα τέλεια ελληνικά σας.
1) Αν γράψατε το ελεεινό σχόλιό σας για τη "μπούρδα" , είναι λόγω Πολάκη και καλά εκάνα που το έγραψα.
2) Αν το γράψατε γιατί σε ένα σημείο αντί για "και" μπήκε λόγω λεξικού κινητού το "για" , τότε ... αν δεν καταλαβαίνετε τα απλά λάθη που γίνονται εκ παραδρομής.

 
Δημήτρης
23 Φεβ 2017 08:56

αγαπητή Ίνα,
οι εκπαιδευτικοι εργαζονται σε πολύ δυσκολες συνθηκες (μεγαλα τμηματα, πολλα σχολεία, απαξιωση της γνώσης από την σημερινή κοινωνία), και προσπαθουν να "συμμαζεψουν" τις αστοχίες (να μην πώ "εγκλήματα") των διοικούντων το Υπουργείο Παιδείας απεναντι στην Εκπαίδευση.
Πιστευετε οτι ειναι ευκολο να κανει καποιος μαθημα σε 27 εως 30 μαθητές, από τους οποίους οι 20 εχουν εθισμό στο κινητό τους, το οποίο θα τους αποσπασει την προσοχή ανα πάσα στιγμή;
Το εκπαιδευτικό συστημα ΔΕΝ ειναι χρεωκοπημενο, ομως χρειαζεται αλλαγες, για τις οποίες πρεπει να ερωτηθουν και να καταθεσουν απόψεις και προτασεις και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ποτε δεν ερωτώνται.
Οσο για τα "Ελληνικα", εχετε σκεφτει οτι οι βουλευτες αποσπουν στα γραφεία τους εκπαιδευτικούς, διοτι (οπως λενε οι ιδιοι), θελουν καποιον που να "ξερει γράμματα";
Δημήτρης, εκπαιδευτικός

 
Blind Guardian
23 Φεβ 2017 08:59

Χμμμμ.Ύποπτο που το καταλάβατε μετά από τόσες δεκάδες χρόνια.Πάντως κατ΄εμέ, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Περνάμε στο επόμενο επίπεδο. Τι θα κάνετε;

 
Nick
23 Φεβ 2017 09:05

Ίσως ο κ. πρώην Γραμματέας δε γνωρίζει ότι στη Δευτεροβάθμια παρέχουμε γνώσεις -έστω και γενικές- Ιστορίας, Φυσικής, Μαθηματικών κοκ. Άρα καλώς είμαστε Γλωσσολόγοι, Φυσικοί και... και... και καλώς υπάρχουν οι ειδικότητες. Διαφορετικά τι χρειάζονται; Βέβαια στην κατάσταση αποδόμησης των πάντων και κυνηγητού της αριστείας -χαρακτηριστικά των ημερών μας- τέτοια λόγια θα ακούσουμε. Τι χρειάζονται οι γνώσεις; Όλοι παιδαγωγοί λοιπόν, να μαθαίνουμε μόνο πως να διδάσκουμε. Για το τι θα διδάσκουμε δε χρειάζεται να ενδιαφερόμαστε. Φροντίζουν άλλοι.

 
Πετρος Μ.
23 Φεβ 2017 10:06

Κύριοι, για ποιο εκπαιδευτικό σύστημα μιλάμε, και δη βγάζουν γλώσσα υπηρετούσαντες αφ' υψηλού;
Ποια είναι τα σχολικά εγχειρίδια; στα Αγγλικά για παράδειγμα, τα σχολικά με αυτά του φρονμτιστηρίου είναι νύχτα με την ημέρα, στα Μαθηματικά η "Μεθοδολογία" λειπει ως λέξη αλλά κυρίως ως έννοια, τα σχολικά βιβλία, είναι αγχωτικά και συσανάγνωστα. Οι εκπαιδευτικοί σου φταίνε κυριε Χασάπη; αίσχος!!!!

 
sxg
23 Φεβ 2017 10:07

Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι; Μήπως -λέμε τώρα- κάποιες απολύσεις:

 
JimB
23 Φεβ 2017 10:21

Παρουσιαζουν ενδιαφερον οι αποψεις και σε αρκετα σημεια συμφωνω απολυτα.

 
lionel
23 Φεβ 2017 10:43

Προς ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναρωτιέμαι σε τι είδους σχολείο "διδάσκετε" παιδιά και αναφέρεστε στα κινητά τους εν ώρα μαθήματος. Μήπως την ίδια στιγμή στέλνετε και εσείς κανένα μηνυματάκι;

 
ΑΗΔΙΑΣΜΕΝΟΣ
23 Φεβ 2017 10:44

Να συμπληρώσω πως και οι πολιτικάντηδες έχουν επίσης απίστευτα μεγάλο θράσος και έλλειμμα στοιχειώδους ευγένειας και δικαίου!!!

 
αντε γεια...
23 Φεβ 2017 10:47

η αληθεια ποναει αλλα πρεπει να την λεμε. δεν διδαχτήκαμε ουτε ενα μαθημα παιδαγωγικης στο μαθηματικο και αν γιναμε ΔΑσΚΑΛΟΙ ειναι που αγαπησαμε τα παιδια ,τη γνωση ,τη μαθηση, την εμπευση τ,η δυναμικη της ταξης και προπαντων την προοδο.ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν φταιμε εμεις αλλα το κρατος του υπουργειου.μαθαμε τα διπλα και τριπλα ολοκληρωματα και δεν μαθαμε κατι για την δυσκολη ηλικια την εφηβια των παιδιων..συμπερασμα βαλτε στο τεταρτο ετος κατευθυνσεις παιδαγωγικα,εφαρμοσμενα ,κτλ..

 
makis
23 Φεβ 2017 11:27

Στο μαθηματικό που τελειωσα πριν 20 χρονια ,υπήρχαν διδακτικές μαθηματικών και παιδαγωγκά και ψυχολογίες .Σχεδον όλοι οι φοιτητές τα έπαιρναν αφού όλοι ήξεραν οτι τελικά θα κατέληγαν σε σχολείο ή σε φροντιστήριο.Τα τελευταία χρόνια απ'οτι μαθαίνω υπάρχει και πρακτική εξάσκηση στα σχολεία. Ποιο έλλειμα βλεπει ο κ.Χασάπης ; Ας ασχοληθεί λίγο με τις διεξόδους που δίνει το τμήμα που το μόνο που κάνει είναι να παράγει ανεργους ή χαμηλόμισθους καθηγητές !

 
loyk
23 Φεβ 2017 11:36

για να καταλαβετε ποιοι μας κυβερνουν.

 
παλαιμαχος πε04
23 Φεβ 2017 11:40

ενα ειναι το βασικο προβλημα της παιδειας μας: η οικονομικη ασφυξια της στη χωρα μας και αρα η εξαθλιωση των εκπαιδευτικων και αρα και η κοινωνικη τους υποβαθμιση δεκαετιες τωρα . ολα τα αλλα ειναι δευτερευοντα που διορθωνονται. ο κυριος τεως γ.γ. δειχνει υπερβολικα μεγαλη εμπαθεια και τραγικη ανικανοτητα σφαιρικης αντιληψης και διαχειρισης των πραγματων...

 
geo
23 Φεβ 2017 12:03

Α, να αγιασει το στομα σου. Χρονια το γραφω απο εδω, τωρα εστω και απο Χασαπη, δικαιωνομαι..

 
Σχολικός Σύμβουλος
23 Φεβ 2017 12:16

Ο κύριος Χ. και ο κάθε κύριος Χ. ίσως να μη γνωρίζει ότι το "τερατώδες πρόβλημα" της παιδείας είναι οι κάθε είδους πολιτικές τους που έχουν απόλυτη άγνοια για το πραγματικό σχολείο και την καθημερινότητά του. Στο Υπουργείο δεν έχουν ακόμη καταλήξει τι είδους αρμοδιότητες θα έχουν οι Σχ. Σύμβουλοι, και φταίνε οι...ειδικότητες για τα δεινά της παιδείας;

 
ασεπιτης
23 Φεβ 2017 13:41

@geo
δικαιώνεται ο....σοφός (αν και ανώνυμος αλλά αφού το λέει πρέπει να τον πιστέψουμε) και αναζητά το δώρο του!!!!!θα το λάβεις αρκεί να μας πεις Τ.Κ να ξέρουμε που θα στείλουμε την ανοιχτή παλάμη.....

@lionel (από το mesi προέρχεται;;;;)
πως φαίνεται ότι δεν σκαμπάζεις γρι από συνθήκες του Ελληνικού Σχολείου, πως κυκλοφορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες. επειδή δηλ κάπου διάβασες ότι απαγορεύονται τα κινητά σημαίνει ότι εφαρμόζεται κιόλας;;και το κάπνισμα επίσης απαγορεύεται για γύρνα μια έξω από κανένα ΕΠΑΛ σε ώρα διαλείματος....

 
ΜΑΚ
23 Φεβ 2017 14:57

Κυριε Χασαπη,
Μιλατε για παιδαγωγικο ελλειμα.Σε ποιο κρατος στον κοσμο ο παιδαγωγος ,εκτελωντας χρεη φυλακα,κανει εφημεριες.Πουθενα και το ξερετε.Σε ποια χωρα του κοσμου οι παιδαγωγοι φωναζουν συνεχεια στην ταξη για να γινει ησυχια.Πουθενα και το ξερετε.Σε ποια χωρα του κοσμου οι γονεις παρεμβαινουν και με θρασος ακομη και στο διδακτικο εργο.Πουθενα και το ξερετε.Σε ποια χωρα στον κοσμο οι διευθυντες σχολειων και εκπαιδευσης γινονται κατοπιν ψηφοφοριας.Πουθενα και το ξερετε.Διορθωστε πρωτα αυτα για να αναβαθμιστει και το προφιλ του παιδαγωγου και μετα κανετε τις διαπιστωσεις σας,γιατι δυστυχως ολες οι διαπιστωσεις για την παιδεια σ' αυτη τη χωρα γινονται παραβλεποντας το προφιλ του ιδιου του εκπαιδευτικου.Ακουσατε χωρα στην οποια μπαινει γονεας στο σχολειο και ...δερνει το δασκαλο.Οχι βεβαια γιατι ολα τα παραπανω ολα τα κρατη τα εχουν λυσει εδω και δεκαετιες.Οταν αφηνετε τον εκπαιδευτικο ερμαιο στις διαθεσεις καθε περιεργου μαθητη η γονεα η καθεν εξωσχολικου τι απαιτησεις μπορειται να εχετε απο αυτους.μπροστα μου μαθητης δημοτικου σε κριση νευρων δαγκωσε και χτυπουσε το διευθυντη με μανια.Σε οποιδηποτε αλλη χωρα ο μαθητης θα ειχε διωχθει απο το σχολειο και οι γονεις θα αντιμετωπιζαν τεραστιο προβλημα.Εδω απλα δεν προβλεπεται αλλα επιτρεπεται ο παιδαγωγος να ειναι σακος του μποξ.Και ενα τελευταιο.Εδω ενα παιδι ειδικων αναγκων για να περασει απο την αντιστοιχη επιτροπη απαιτειται η συνενεση του γονεα οπως και το οτι αν θελει μονο αυτος μπορει να αλλαξει η να παει σε ειδικο σχολειο.Και αυτο φυσικα συμβαινει μονο εδω.Αυτα κ.Χασαπη δεν τα διαπιστωσατε.Και αν ναι τι κανετε πλην των διαπιστωσεων για το ελλειμμα των εκπαιδευτικων

 
εκτός τόπου
23 Φεβ 2017 15:16

Θα έπρεπε κανονικά να ντρέπονται νο ομιλούν και να αναλύουν όλοι αυτοί του υπουργείου, την ώρα που το πραγματικό πρόβλημα του ελληνικού σχολείου είναι οι κατεστραμένοι μαυροπίνακες πίνακες, τα ακατάλληλα προαύλια, οι πόρτες των αιθουσών με τα σπασμένα πόμολα, τα προχειρογραμένα βιβλία, οι μουτζουρωμένοι βρώμικοι τοίχοι, η άθλια ακουστική των αιθουσών, οι στενοί διάδρομοι, τα σκουριασμένα κουφώματα, η απόλυτη ανυπαρξία βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, οι σπασμένοι διακόπτες, η απουσία εσωτερικών χώρων συγκέντρωσης των μαθητών, τα χαλασμένα φωτοτυπικά - δύο για κάθε σχολική μονάδα, οι υπολογιστές της δεκαετίας του 2000, οι δυο προτζέκτορες για σχολεία με 11 τμήματα, το ανύπαρκτο internet, οι ξεφτισμένοι τοίχοι,...... όλα όσα συντελούν στο αφιλόξενο και αντιπαιδαγωγικό περιβάλλον του σημερινού δημόσιου σχολείου. Αφηστε τον ασφαλή και περιχαρακωμένο χώρο του γραφείου σας και κάντε καμμιά βόλτα και στα σχολεία, κύριοι. Πρώτα εξασφαλίστε μας την υλική υποδομή και ύστερα συνεχίστε τις θεωρητικολογίες εκ του ασφαλούς. Διαφορετικά καταντάει κωμική η άγνοιά σας για το τι γίνεται στα σχολεία. Αμάν με τον ναρκισσισμό !

 
νικος
23 Φεβ 2017 16:00

Ειναι 1000 φορες προτιμοτερο να εχεις εναν καθηγητη που γνωριζει 10/10 στο γνωστικο του και 0/10 απο παιδαγωγικα, παρα εναν που ξερει 9/10 στο γνωστικο και 10/10 στα παιδαγωγικα. Επιστημονες παμε να φτιαξουμε οχι να κανουμε τους ψυχολογους.

 
geo@ασεπιτη
23 Φεβ 2017 16:11

Η απάντηση του Νίκου προς απάντηση σου. Την ανοιχτή παλάμη στην επιστρεφω εις διπλούν.

 
Ίνα
23 Φεβ 2017 17:40

Αγαπητε Δημήτρη,
απαντω μεσα στο κειμενο σας.

Οι εκπαιδευτικοι εργαζονται σε πολύ δυσκολες συνθηκες (μεγαλα τμηματα, πολλα σχολεία, απαξιωση της γνώσης από την σημερινή κοινωνία), και προσπαθουν να "συμμαζεψουν" τις αστοχίες (να μην πώ "εγκλήματα") των διοικούντων το Υπουργείο Παιδείας απεναντι στην Εκπαίδευση.
Πιστευετε οτι ειναι ευκολο να κανει καποιος μαθημα σε 27 εως 30 μαθητές, από τους οποίους οι 20 εχουν εθισμό στο κινητό τους, το οποίο θα τους
αποσπασει την προσοχή ανα πάσα στιγμή;
ΣΥΜΦΩΝΩ.
Το εκπαιδευτικό συστημα ΔΕΝ ειναι χρεωκοπημενο, ομως χρειαζεται αλλαγες, για τις οποίες πρεπει να ερωτηθουν και να καταθεσουν απόψεις και προτασεις και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ποτε δεν ερωτώνται.
ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΚΕΛΟΣ.
Οσο για τα "Ελληνικα", εχετε σκεφτει οτι οι βουλευτες αποσπουν στα γραφεία τους εκπαιδευτικούς, διοτι (οπως λενε οι ιδιοι), θελουν καποιον που να "ξερει γράμματα";
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΟΣΠΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟ Ή ΤΟ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ...
Και κατι ακομη...περα απο την επιβεβλημενη συμμετοχη των εκπαιδευτικων σε οποιαδηποτε αποπειρα αλλαγης του συστηματος, ο Δ. Χασαπης λεει πολλες αληθειες που μεριδα εκπαιδευτικων (φοβαμαι, μεγαλη) αδυνατει ή αρνειται να συζητησει. Το θεμα της παιδαγωγικςη επαρκειας στη δευτεροβαθμια ειναι τυπικο παραδειγμα.

Να ειστε καλα!

 
ένας καθηγητής των Προτύπων Λυκείων
23 Φεβ 2017 20:38

Κύριε Χασάπη,
Για να διδάσκεις καλά τα Μαθηματικά (για παράδειγμα) πρέπει να διδάσκεις ΚΑΛΑ Μαθηματικά. Εσείς που είστε κομματικό στέλεχος θα μπορούσατε να κάνετε μια προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας. Αν την γνωρίζετε γιατί δεν τη κάνατε, αν όχι γιατί δεν ρωτήσατε?
Δώστε ένα καλό, αξιόπιστο και παιδαγωγικά άρτιο βιβλίο στους εκπαιδευτικούς και μετά εντοπίστε το παιδαγωγικό έλλειμμα του κάθε ενός μας. Εν πάση περιπτώσει το συνολικό εκπαιδευτικό πρόβλημα στη χώρα μας από όσα γράφεται μάλλον δεν το κατέχετε. Είστε πολύ πεζός και βιαστικός στα συμπεράσματά σας.

 
Μ.Χ
23 Φεβ 2017 21:41

Κανετε το λαθος να μπαινετε σε διαλογο ενω ηθελε μια ξεγυρισμενη μυνηση για συκοφαντικη δυσφημιση.... αλλα που κοτσια.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean