Με τι βαθμό προάγονται οι μαθητές στο Λύκειο

Πως γίνεται η εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα

14/03/2017

Άκουσε το άρθρο

1. Για την προαγωγή των μαθητών των Α ́ και Β ́ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.

2. Για την απόλυση των μαθητών της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

3. Αν οι μαθητές όλων των τάξεων του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο  , παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.

4. Ειδικώς, οι μαθητές της Γ ́ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ ́ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Δ ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

5. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή των Α ́ και Β ́ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε.

Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα

1. Για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μέσος Όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των μαθημάτων−κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθήματος.

4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λείπει ένας από τους τετραμηνιαίους βαθμούς, αναπληρώνεται από αυτόν που υπάρχει.

5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β ́ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β ́ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.).

1. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται με προ− σέγγιση δεκάτου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην «Ερευνητική Εργασία» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

2. Οι μαθητές της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που έχουν επιλέξει και δεύτερο μάθημα επιλογής εξετάζονται γραπτώς και στα δύο μαθήματα και ο βαθμός των μαθημάτων αυτών υπολογίζεται για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου.

3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (31)

Κατερίνα
|

Γειά σας! Εγώ έχω γενικό μέσο όρο 14 κόμμα κάτι.. Έχω περάσει? Αλλά από την άλλη στην άλγεβρα όταν προσθέτω τα τετράμηνα και τον βαθμό τον οποίο έγραψα μου βγαίνει 26. Κανονικά όμως δεν πρέπει να είναι 29 τουλάχιστον για να περάσω?

Βαγγέλης
|

Και οι εξετάσεις τι ρόλο παίζουν ;

Γιώργος
|

Ιστορία έχω στο πρώτο τετράμηνο 9 και δεύτερο 9 πόσο πρέπει να γράψω στης εξετάσεις για να περασο τό μάθημα

GIATAS14
|

ρε παιδια στα μαθηματα τα οποια δεν γραφουμε ποσο πρεπει να εχουμε

Καθηγητές και Λυκειάρχης
|

Οι μαθητές είναι καλύτερα να ρωτούν απευθείας τους καθηγητές τους και τον Λυκειάρχη τους για τις απορίες που έχουν για το σχολείο, τα μαθήματα και τις εξετάσεις, και όχι να βασίζονται σε πληροφορίες από ανώνυμα σχόλια σε ιστοσελίδες.

Δεν έχετε καμία εγγύηση από εκείνον που θα σας απαντήσει, ακόμα και αν είναι τελικά σωστές.

Καλή συνέχεια και καλή δύναμη!

Λύκειο
|

Παιδιά θα μας πει κάποιος;

Μαθήματα Λυκείου
|

Παιδιά, πέρα από τους ΜΟ και τις ενδοσχολικές εξετάσεις στην Α' Λυκείου, κοιτάξτε τα επόμενα δύο χρόνια να ασχοληθείτε πιο σοβαρά με τα μαθήματά σας από την αρχή της χρονιάς.

Με συγκέντρωση και προσπάθεια είναι σίγουρο ότι θα καταφέρετε κάτι καλύτερο από το να υπολογίζετε αν πιάνετε τη βάση σε κάποιο μάθημα...

Δώστε στους εαυτούς σας μια ευκαιρία τώρα που μπορείτε, γιατί δεν θα είστε ξανά 16-17 ετών.

Νίκος
|

Μαρία και εγώ αυτός ακριβώς ήθελα να ρωτήσω! Για μαθηματικά και γεωμετρία! Έχω ίδιους βαθμούς 10 δηλαδή και μέσους όρους σαν εσένα. Τι γίνετε τελικά;

μαρια
|

γεια, ισχυει ακομα αυτο γιατι εχω μαθηματικα 10 α τετραμηνο και 10 β τετραμηνο αλλα σαν γενικο μεσο ορο εχω 14.3 και στο αλλο 14.7 πρεπει να γραψω μαθηματικα 9 η περναω με μεσο ορο ?

Παρις
|

Για να περασεις , θελεις πολυ απλα 9.5 στον ΓΕΝΙΚΟ Μ.Ο Δηλαδή , π.χ εαν στο πρωτο τετραμηνο ειχες 10 (πως το κανες) στο δευτερο 13 και γραψεις 6 ΓΕΝΙΚΟ Μ.Ο στις εξετασεις , ο συνολικος Μ.Ο σου ειναι 9.6. ΜΠΡΑΒΟ ΠΕΡΑΣΕΣ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ.

Με λιγα λογια , δεν γινεται να μεινεις ουτε με αιτηση.

Βασίλης
|

Φυσική έχω 10-11
Μαθηματικά 10-10
Γεωμετρία 10-10
Σαν γενικό μέσο όρο έχω 14,4 στο πρώτο και 14.8. Δεδομένου ότι στις εξετάσεις γράφω στα παραπάνω μαθήματα 5 χρειάζεται να δωσω πάλι τον Ιούνιο ή περνάω κανονικά; Ας πει κάποιος!

Νικος
|

Με λιγα λογια περναω αμα εχω στο Α 10 Μ.Ο. και στο Β 12,1 Μ.Ο.

alex
|

δηλαδη ρε παιδια αν εχω π.χ Ενα 9 στο πρωτο τετραμηνο και στο δευτερο τετραμηνο στο ιδιο μαθημα εχω 10 ο μ.ο που μου δειχνει απο διπλα σε αυτο το μαθημα ειναι το 9.5..με λιγα λογια αν εχω και 15 μ.ο στο τετραμηνο περναω ή μενω και γραφω το μαθημα αυτο παλι ιουνιο?δεδομενο οτι στις εξετασεις δεν εχω γραψει εναν αξιολογο βαθμο..λυστε μου την απορια παρακαλωω..

Αριστοφάνης
|

Πρώτο τετράμηνο 12,7 δεύτερο 13 και στις εξετάσεις μέσο όρο 4 άρα 12,7+13+4=29,7 και 29,7÷3 (δηλαδή 2 τετραμηνα και εξετάσεις) βγαίνει 9,9 άρα πέρασες

Αριστοφάνης
|

Πρώτο τετράμηνο 12,7 δεύτερο 13 και στις εξετάσεις μέσο όρο 4 άρα 12,7+13+4=29,7 και 29,7÷3 (δηλαδή 2 τετραμηνα και εξετάσεις) βγαίνει 9,9 άρα πέρασες

Αλέξανδρος
|

Απλά. Έχεις στο πρώτο τετράμηνο 12,7 στο δεύτερο 13 και αν γράψεις εξετασεις μέσο όρο 4. Άρα 12,7+13+4=29,7 και 29,7÷3 βγαίνει 9,9 μπράβο πέρασες!!!!

Tenniskiller
|

Περνάτε λέμε και σώζουν τα εύκολα μαθήματα.
Μόνο αν είσαι τουρίστας και κακή διαγωγή έχεις στα περισσότερα κάτω από τη βάση, έχεις στα εύκολα χαμηλούς βαθμούς δηλαδή 11 &12,τότε λογικό είναι να μην πιάσεις το 9,5.Μετά φυσικά άντε να περάσεις το Σεμπτέμβριο με 6-7 κάτω από τη βάση, συνήθως τα πιο δύσκολα

Δημητρης
|

Αν σε καποιο μαθημα εχω κατω απο τη βαση αλλα στο γενικο μεσο ορο εχω 15 περναω την ταξη κατευθειαν η γραφω τον σεπτεμβρη σε αυτα που εχω κατω απο τη βαση ποιος μπορει να μου λυσει αυτην την απορια?

Κωστας
|

Παρι δηλαδη αμα δεν πιασεις 9.5 σε δυο η και τρια μαθηματα περνας την ταξη?
Δηλαδη θα παρεις απο αλλ μαθηματα οπως θρησκευτικα η κειμενα?

Παναγιωτης
|

Παρη δηλαδη μπορεις να παρεις απο αλλα μαθηματα οπως θρησκευτικα?

Παρις
|

Τα πραγματα ειναι απλα , ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να μην περασεις στο Λυκειο. Ο Γενικος Μ.Ο 9.5 θελει αιμα και ιδρωτα για να το καταφερεις... Μπορει σε ενα μαθημα να μην βγαλεις 9.5 αλλα παλι θα περασεις.

Παναγιωτης
|

Θα ηθελα να ρωτησω ακριβος ρο ιδιο με τον κωνσταντινο αν καποιος ξερει ας απαντηση.εχω μεσο ορο 16.7 στο πρωτο τετραμηνο και εχω στα μαθηματικα προσανατολισμου 11 παλι στο πρωτο τετραμηνο περναω στην Γ λυκειου?

Κωνσταντίνος
|

Να ρωτήσω πρέπει να εχω 9,5 μέσο όρο σε κάθε μάθημα αναλυτικά ; η μονο ως γενικό όλον των μαθημάτων να βγαίνει μεσο όρο 9,5 ;

Παναγιωτα
|

Κατά την γνώμη μου ειναι απαράδεκτο το πως έχουμε καταντήσει σαν χωρα. Δεν έχουμε παιδεία δεν έχουμε Οικονομία δεν εχουμε Υγεία . Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά αποτελουν μια χώρα /κράτος . Δυστυχώς δεν τα διαθέτουμε , γι αυτό και καταλήγουμε να περνάμε τα παδια με μέσο όρο 9,5 και να καταλήγουν να ονομάζονται τουρίστες αλά όχι μαθητές

βασίλης
|

δηλαδη αν εχεις κατω απο τη βαση περνας και δεν δινεις ξανα οτι ειχες κατω απο τη βαση???

ΝΙΚΟΣ
|

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!!! ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΕΙς ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΑΝ Ο ΓΕΝΙΚΟς ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ9,5 ΠΕΡΝΑΣ ;;;

Εκπαιδευτικός
|

@Αριστοτέλης
Με πολύ απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι κάθε μάθημα είναι αυτοτελές (π.χ. Γεωμετρία) και δεν υφίσταται πλέον η έννοια της ομάδας μαθημάτων (π.χ. Μαθηματικά) στον υπολογισμό της προαγωγής-απόλυσης.

Αριστοτέλης
|

Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή των Α ́ και Β ́ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε. Τι ακριβώς ενοεί;

John Loc
|

Προς τους προλαλήσαντες: η προσεγγισή σας είναι επιφανειακή και στερείται επιστημονικής και παιδαγωγικής σκέψης. Πρώτα, δεν μπορούμε σοβαρά να αποκαλούμε αποφοίτους λυκείου 'στα όρια των αναλφαβήτων'! Η χαμηλή τους 'επίδοση' σε ορισμένα 'δύσκολα' ή 'βασικά', όπως τα αποκαλείτε, μαθήματα οφείλεται σε ποκίλους λόγους, άσχετους με τη διανοητική τους ικανότητα ή το γνωστικό τους επίπεδο (αδιαφορία, έλλειψη κινήτρων, χρησιμοθηρική νοοτροπία, κ.α.). Ύστερα, δεν μπορούμε ακόμα να μιλάμε για 'βασικά' και μη μαθήματα (τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα του παρελθόντος). Η σύγχρονη επιστήμη και παιδαγωγική θεωρεί το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειριών που οφείλει να αποκτήσει ένας μαθητής ως ίσης αξίας και ωφέλειας για τη μελλοντική του ζωή. Τέλος, όπως ίσως γνωρίζετε, δεν υπάρχει ένα μόνο είδος ευφυΐας (ή νοημοσύνης) αλλά πολλαπλά, το καθένα από αυτά ίσης αξίας και σημασίας. Συνεπώς, ας μη 'καταδικάζουμε' όσα παιδιά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον ακαδημαϊκό προσανατολισμό του λυκείου αλλά ας προσπαθήσουμε να αναδείξουμε ή να καλλιεργήσουμε τις άλλες νοημοσύνες τους. Ας αποφασίσουμε πρώτα τι κοινωνία θέλουμε, τι είδους παιδεία και σχολεία χρειαζόμαστε και μετά ας κρινουμε το εκπαιδευτικό σύστημα και τους μαθητές!

DIM-LEK
|

Συμφωνώ απόλυτα με το Λευτέρη.
Ο μαθητής που αποφοιτά από το Λύκειο με γενικό βαθμό 9,5 και κάτι.... απλά δείχνει την αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα.
Μετά από 12 τουλάχιστον χρόνια στο σχολείο, αποφοιτούν παιδιά στα όρια των αναλφάβητων, δυστυχώς, πρώτα για τα ίδια τα παιδιά και μετά για την κοινωνία που θα ζήσουν. Το πολιτικό σύστημα απ΄την άλλη, κάνει ότι μπορεί για να εξισώσει τους πάντες προς τα κάτω... κρίμα!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ