Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η πρόταση των ΑΝΕΛ για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων στον υπουργό Παιδείας

Ετήσια αξιολόγηση στου Διευθυντές με μορφή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου τόσο από Διευθυντές Εκπ/ση, τον Σύλλογο Διδασκόντων, το Σύλλογο Γονέων, τον Σχολικό Σύμβουλο και τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου.
Δημοσίευση: 16/03/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη συνολική πρόταση για την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων κατέθεσε στον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου ο Αν. Γραμματέας Παιδείας του συγκυβερνώντος  κόμματος, των Ανεξάρτητων Ελλήνων (ΑΝΕΛ) Αλέξανδρος Καρβούνης, ενόψει σύνταξης του νέου νόμου.

Ειδικότερα  το συγκυβερνών κόμμα εισηγήθηκε στον υπουργό Παιδείας:

ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ: Η θητεία των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ορίζεται σε τριετής. Τα 3 έτη θεωρούνται ικανό χρονικό διάστημα ώστε να τεθούν στόχοι και να υλοποιηθούν.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: Οι υποψήφιοι διευθυντές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα, για λόγους ισότητας και δημοκρατικότητας, να θέτουν υποψηφιότητα σε όλες τις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά ή στην οποία θέλουν να τοποθετηθούν (μόνο σε μία Διεύθυνση Εκπ/σης).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ: Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα στελέχη αξιολογούνται με σταθμισμένα αντικειμενικά κριτήρια  με μορφή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου (συγκεκριμένο για κάθε κατηγορία αξιολογητών), τόσο από τους άμεσους προϊσταμένους τους (Διευθυντές Εκπ/σης), τον Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και από: το Σύλλογο Γονέων, τον Σχολικό Σύμβουλο και την Σχολική Επιτροπή του Δήμου. Οι αξιολογήσεις θα είναι ετήσιες. Ο μέσος όρος αυτών, θα αποτελέσει την τελική αξιολόγηση η οποία θα μοριοδοτείται και θα συνοδεύει τον φάκελο του υποψηφίου ως Διευθυντή*.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ  

Ως μοριοδούμενα  κριτήρια ο Α. Γραμματέας των ΑΝΕΛ Αλέξανδρος  Καρβούνης, εισηγήθηκε στον υπουργό Παιδείας:

1.    Προϋπηρεσία ( 1,5 μόριο για κάθε έτος άνω των 17 συνολικής υπηρεσίας- μέγιστο 23 μόρια)

2.    Ακαδημαϊκά προσόντα σε απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της βαθμίδας εκπαίδευσης (διευκρίνιση: Στην Α/θμια, ένας τίτλος π.χ. στην μοριακή βιολογία, δεν έχει να προσδώσει γνωστικό όφελος στους μαθητές. Οι τίτλοι θα πρέπει να έχουν συνάφεια είτε με τη διοίκηση είτε με τα γνωστικά αντικείμενα και τις ηλικιακές ομάδες): 5 μόρια το δεύτερο πτυχίο, 5 μόρια το μεταπτυχιακό, 9 μόρια το διδακτορικό. Σε περίπτωση που ο εκπ/κός είναι κάτοχος Πτυχίου Διδασκαλείου (Α/θμια Εκπ/ση) και Μεταπτυχιακού τίτλου, λαμβάνεται υπ’ όψη μόνο ο ένας τίτλος, με 5 μόρια. Κάθε μη συναφής, ως ορίζεται ανωτέρω η συνάφεια, τίτλος (πτυχίο, μεταπτυχιακό), λαμβάνει 2 μόρια με μέγιστο τα 23 μόρια

3.    Γλωσσομάθεια (με αναγωγή στα πτυχία γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας): επίπεδο LOWER: 1 μόριο  ADVANCE: 3 μόρια PROFICIENCY: 7 μόρια, με Συνολικό μέγιστο τα 14 μόρια

4.    ΤΠΕ Α επίπεδο: προαπαιτούμενο

5.    Χρόνος σε θέσεις διοίκησης του ΥΠΠΕΘ: σε θέση Δ/ντή σχολικής Μονάδας, ΣΕΚ, ΙΕΚ: 2 μόρια για κάθε έτος, με μέγιστο τα 10 μόρια Σε θέση Υπο/ντή: 1 μόριο για κάθε έτος με μέγιστο τα 3 μόρια  Συνολικό μέγιστο: 13 μόρια

6.    Συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις- Ευρωπαϊκά προγράμματα ( 1 μόριο για κάθε ετήσια δράση, με μέγιστο τα 5 μόρια)

7.    Αποδεδειγμένες δράσεις στη σχολική καθημερινότητα (Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής- Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων) 6 μόρια μέγιστο

8.    Διοργάνωση ημερίδων- συνεδρίων με θεματολογία σχετική με την βαθμίδα εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού: 2 μόρια για κάθε διοργάνωση με μέγιστο τα 10 μόρια

9.    Εισηγήσεις σε συνέδρια- Ημερίδες με θεματολογία σχετική με την βαθμίδα εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού ( 1 μόριο για κάθε εισήγηση με μέγιστο 5 μόρια)

10.    Εισηγήσεις σε Καινοτόμα προγράμματα (συναφούς θεματολογίας με την ειδικότητα του Πτυχίου ή του Μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού ή/και, με τα γνωστικά αντικείμενα της βαθμίδας εκπ/σης καθώς και με θέματα που άπτονται της σχολικής/ εκπ/κής πραγματικότητας) από Δημόσιους Φορείς, Πανεπιστήμια, Επιστημονικά σωματεία, Δημόσιες Επιχειρήσεις,  0,25 μόρια για κάθε 1 ώρα εισήγησης με μέγιστο τα 24 μόρια

11.    Επιμορφώσεις- Π.Ε.Κ. 2 μόρια για κάθε 20 ώρες με μέγιστο τα 10 μόρια

12.    Συνέντευξη  από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής (23 μόρια)

13.    Γραπτή εξέταση σε μικτής μορφής σταθμισμένο ερωτηματολόγιο (20 μόρια)

14.    Έκθεση οικείου Δ/ντη Εκπ/σης με εισήγηση (αξιολόγηση) του υπεύθυνου Σχολικού Συμβούλου* (13 μόρια μέγιστο)

15.    Εισήγηση Συλλόγου Διδασκόντων (7 μόρια μέγιστο) και Συλλόγου Γονέων του σχολείου (4 μόρια μέγιστο) με τα περισσότερα χρόνια υπηρέτησης του υποψηφίου εκπαιδευτικού  (Συνολικό 11 μόρια μέγιστο)  . Σε περίπτωση εκπαιδευτικού που θητεύει ως διευθυντής, η εισήγηση αντικαθίσταται από την αξιολόγηση Φορέων* (Σύλλογο Γονέων, Σχολική Επιτροπή του Δήμου, με ισόποση μοριοδότηση και λήψη μέσου όρου).

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 200 με αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τονίζουν στην εισήγηση:

Α) κάθε αποδεικτικό προηγούμενης εμπειρίας διοίκησης θα πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφη έγγραφη αξιολογική έκθεση, επιστημονικά τεκμηριωμένη, του άμεσου προϊστάμενου που εποπτεύει τη λειτουργία του όποιου φορέα.

Β) Η εισήγηση του Συλλόγου Γονέων δεν πρέπει να είναι αυθαίρετη ή κατά τη γνώμη τους. Θα είναι καλύτερη η σύνταξη βάσει ενός ερωτηματολογίου ή προτύπου σταθμισμένου όχι με αριθμητικά αλλά ποιοτικά χαρακτηριστικά γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζουν τις απαιτήσεις της θέσης και θα καταγράφουν τις δικές τους προσδοκίες , οπότε θα είναι το λιγότερο άστοχη η τοποθέτησή τους.

 

Σχόλια (32)

 
Γιάννης_Α
19 Μαρ 2017 19:02

Αφού είναι τόσο καλό γιατί δεν εφαρμόζετε και στο στρατό, στους Δήμους παντού!!!! (Χάνουμε χρόνο και ανθρώπους με γνώση …. αλλά τί λέμε τώρα... νοιάζεται κανείς;)

Μια από τα ίδια. !!!

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
18 Μαρ 2017 10:30

Καλό θα ήταν να μην αγνοηθούν επιπλέον προσόντα και να μην σταθούν μόνο στο ένα μεταπτυχιακό κλπ κ τα υπόλοιπα να τα πετάξουν,όπως κι έγινε στις προηγούμενες κρίσεις, στα σκουπίδια.
Επιπλέον, χρήσιμο θα ήταν να μοριοδοτηθούν όλα αυτά με άξονα τη χρησιμότητά τους. Άλλωστε,όλοι γνωρίζουμε ότι η αξιολόγηση των τυπικών και ακαδημαϊκών προσόντων πρέπει να αποσκοπεί στην ορθή επιλογή στελεχών διοίκησης.
Άρα, τυπικά προσόντα σχετικά με τη διοίκηση πρέπει να έχουν και την αντίστοιχη βαρύτητα...πχ μεταπτυχιακά σχετικά με την εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση, επιμορφώσεις κλπ....
Είναι αυτονόητο ότι η εμπειρία στη διοίκηση σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή επιμόρφωση θα μπορούσε να επιφέρει θετικά αποτελέσματα ( και μην μπούμε πάλι στη λογική ότι πολλοί τόσα χρόνια τα κατάφερναν και χωρίς γνώσεις κλπ.....)
Ας αφήσουμε τις επιτηδευμένες τεχνικές και πονηριές του πως θα προηγηθούν κάποιοι....δίνοντας τόση πια μεγάλη βαρύτητα στα χρόνια υπηρεσίας ( διδακτικά )...
Είναι αδιανόητο να παραγκωνίζονται πάντοτε οι νέοι... Υπάρχουν άξιοι.... Ας τους κρίνουμε λοιπόν ισότιμα ( έδωσαν που απλά ήταν σε ένα σχολείο 11μόρια μόνο και μόνο γιατί ήταν παρόν στο σχολείο και αγνόησαν τόσα άλλα).
Καλή η εμπειρία, αλλά εξαρτάται για το που την χρειαζόμαστε .... Γιατί λοιπόν δεν δίνεται βαρύτητα στην εμπειρία στη διοίκηση;
Άλλωστε υπάρχουν τα προαπαιτούμενα υπηρεσιακά χρόνια (διδακτικά και εκπαιδευτικά) για την υποψηφιότητα ...Δεν χρειάζεται και η μοριοδότηση τους....!!!!!!
Αυτό φτάνει για να αποδείξει ότι κάποιος ήταν στο σχολείο....
Γιατί εν κατακλείδι διαχωρίζουμε τόσο πολύ την υπηρεσία σε διδακτική και σε εκπαιδευτική;
Όλοι ξέρουμε ότι αυτό έχει ως σκοπό να ενισχύσει όσους δεν έχουν μόρια ....
Και κάτι τελευταίο.... Ας πάψει ο καθένας να προσπαθεί να δημιουργεί εντυπώσεις με βάση τον εαυτό του!!!!!

 
gk
17 Μαρ 2017 22:36

Γνωρίζετε ότι κάποιοι έχουν και περισσότερα μεταπτυχιακά του ενός.Δεν έχετε πρόταση.

 
Τ.Σ.
17 Μαρ 2017 17:04

Δεν υπάρχει περίπτωση να αναμένει κανείς κάτι καλύτερο από τους ΑΝΕΛ του 2%, οι οποίοι περεμπιπτόντως, επιχείρησαν να ισοτιμήσουν τα μεταπτυχιακά και κυρίως εκείνα των 120 ects με τα διπλώματα των διδασκαλείων. Και αφού δεν κατάφεραν στη βουλή να το περάσουν , προσπαθούν να βαπτίσουν το ψάρι κρέας π.χ. διδακτορικό 9 μόρια, proficiency 7, μη μοριοδότηση των διδασκαλείων αν είσαι κάτοχος μεταπτυχιακού κ.τ.λ. Η μετριότης, της μετριότητος, ώ μετριότης. Κάθε χρόνος που περνάει επιβεβαιώνει ότι ο νόμος 3847/10, αν και δεν υπήρξα ποτέ "πασοκόφρων", ήταν ο καλύτερος νόμος για την επιλογή στελεχών. Δυστυχώς στην Ελλάδα του 2017 κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν το τίποτα και το δήθεν.

 
Τρ. Τριανταφυλλου
17 Μαρ 2017 14:14

Μάλλον οι ΑΝΕΛ χρειάζονται κοινοβουλευτικες εκπαιδευτικες μεταγραφες, δεν εξηγείται αλλιώς.

 
Ισίδωρος
17 Μαρ 2017 10:47

@ΠαπαΐτσιοςΣ. Έκανες ποτέ συνάδελφε πρόγραμμα Σωκράτης, Κομένιος, Έρασμος; Αν έκανες θα ήξερες πόσος κόπος και χρόνος χρειάζεται για να πάρεις ένα πρόγραμμα ανταγωνιζόμενος με άλλους 600-1000.
Συμφωνώ με τον κ Πλαταρο

 
Παπαΐτσος Σ.
17 Μαρ 2017 07:03

Αγαπητοί μας ΑΝΕΛ ξεχάσατε τη συγγραφική δραστηριότητα, αλλά αφού θα μετρήσουν τα ταξίδια στην Ευρώπη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το ERASMUS νιώθουμε μια ασφάλεια μαζί σας...
Για να βελτιωθεί η πρότασή σας αν θέλετε προσθέστε στους αξιολογητές τον/την σχολικό φύλακα, τις κυρίες της καθαριότητας και τον κυλικειάρχη του σχολείου.
Με εκτίμηση
Παπαΐτσος Σ.

 
ΑΒ
16 Μαρ 2017 23:50

Με τέτοιες προτάσεις, όπως αυτές των ΑΝΕΛ, αρχίζω να πιστεύω ότι νόμο καλύτερο από τον 3848/2010 δε θα βρούμε μπροστά μας. Αρκεί βέβαια να υπάρξουν ορισμένες διορθώσεις στη μοριοδότηση των μετρήσιμων κριτηρίων του νόμου Διαμαντοπούλου. Η θητεία, για παράδειγμα, σε ΣΕΛΔΕ-ΣΕΛΕΤΕ αλλά και στα Διδασκαλεία δεν μπορεί να μοριοδοτείται πια, από τη στιγμή που εδώ και χρόνια δεν έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας, λόγω κατάργησης των θεσμών. Προσκρούει άλλωστε στην πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, "περί ίσων ευκαιριών" των υποψηφίων. Επίσης, δεν μπορεί το μεταπτυχιακό να έχει σχεδόν την ίδια μοριοδότηση με ένα δεύτερο πτυχίο (το οποίο, στο 80% των περιπτώσεων, είναι στη Θεολογία). Θα πρέπει να υπάρχει αισθητή διαφορά στα μόρια. Ακόμη, τα μεταπτυχιακά να μοριοδοτούνται με βάση τα ects και όχι να έχει τα ίδια μόρια κάθε τίτλος που ονομάζεται μεταπτυχιακός ή master (έχει γεμίσει η εκπαίδευση από "χαρτιά" ξένων χωρών, αμφιβόλου αξιοπιστίας, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι και ετήσιας διάρκειας). Τέλος, αν στόχος της κυβέρνησης είναι να "αποκαθηλώσει" τους μέχρι σήμερα διευθυντές, γιατί τους θεωρεί προϊόν κομματικών επιλογών των προηγούμενων κυβερνήσεων, μπορεί απλώς να μειώσει τον ανώτατο αριθμό μορίων, για όσους έχουν θητεύσει ως διευθυντές, σε 2, των υποδιευθυντών σε 1, κ.λπ.

 
Βασίλης Νάστος
16 Μαρ 2017 23:49

Τα ζητήματα που εγείρονται στην πρόταση των ΑΝΕΛ για την επιλογή των διευθυντών σχολείων είναι πολλά και κρίσιμα, ωστόσο, θα περιοριστώ στο να σχολιάσω μόνο τον προτεινόμενο τρόπο κλιμάκωσης της μοριοδότησης των ακαδημαϊκών- τυπικών προσόντων. Ενδεικτικά:

1. Προβληματίζουν αλλά και προκαλούν οι ‘αποστάσεις’ στις προτεινόμενες κλίμακες. Πώς καθορίζεται για παράδειγμα ότι η διαφορά μεταξύ Lower και Advanced πρέπει να είναι 3 μόρια και μεταξύ Advanced και Proficiency να είναι 4; Επιπρόσθετα, 7 μόρια η ξένη γλώσσα, 5 το μεταπτυχιακό, 9 το διδακτορικό και 10 μόρια οι εκατό ώρες ΠΕΚ. Ανόμοια στοιχεία με παραπλήσια, έως προκλητικά δυσανάλογη, μοριοδότηση. Πώς αιτιολογείται η παραπάνω ισοπέδωση; Διδακτορικό (4-10 έτη σπουδών) αξιολογείται χαμηλότερα από 100 ώρες επιμόρφωσης-ΠΕΚ; Ή μήπως μου διαφεύγει κάτι;

2. Στην πρόταση, δεν είναι σαφές εάν στα μόρια επιμόρφωσης περιλαμβάνονται και άλλοι τύποι, πέραν των ΠΕΚ. Αν όχι, τότε το σκεπτικό είναι πολύ περιοριστικό, καθόλου συμπεριληπτικό και άδικο. Για παράδειγμα, επιμορφώσεις συγκεκριμένων ωρών προσφέρουν και τα ΚΠΕ, όπως φυσικά και τα πανεπιστήμια. Γιατί λοιπόν να μην μοριοδοτούνται οι μεμονωμένες μεταπτυχιακές ενότητες (independent modules) που προσφέρονται από ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια, τα οποία αποκτά κανείς, όχι με απλή παρακολούθηση, αλλά μετά από γραπτή αξιολόγηση και τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο φόρτο/ ECTS;

3. (αφορά στην πρωτοβάθμια) Με βάση ποιο σκεπτικό προτείνεται ο ‘συμψηφισμός’ των μορίων Διδασκαλείου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Δεν αποτελούν ξεχωριστό χρόνο σπουδών σε διακριτές ακαδημαϊκές οντότητες; Το μεν Διαδασκαλείο (όσο υπήρχε) προσέφερε καινοτόμες γνώσεις σε ένα εύρος αντικειμένων (ωστόσο, χωρίς ερευνητική εργασία), ενώ τα μεταπτυχιακά προσφέρουν πιο εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένους τομείς (με ερευνητική εργασία). Συνεπώς, στο προτεινόμενο πλαίσιο, ο κάτοχος και των δύο αδικείται. Θα πει κάποιος, ότι δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα φοίτησης σε Διδασκαλείο. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα εναλλακτικών επιπλέον σπουδών (βλ. παρακάτω το 4). Ο καθένας ‘χτίζει’ το επαγελματικό-επιστημονικό του προφίλ με βάση τα διαθέσιμα μέσα και δυνατότητες.

4. Με ποια αιτιολογία δεν μοριοδοτούνται οι επιπλέον μεταπτυχιακοί τίτλοι, ενώ μοριοδοτείται το 2ο πτυχίο; Δεν συνιστούν άραγε οι επιπλέον μεταπτυχιακές σπουδές επιπρόσθετο ακαδημαϊκό φόρτο και εξειδίκευση στον τομέα του καθενός; Μόνο το δεύτερο πτυχίο προσφέρει τα παραπάνω;

5. Όπως έχουμε πλέον συνηθίσει, συνολικά, τα ακαδημαϊκά προσόντα παραμένουν ο ‘φτωχός συγγενής’ σε σχέση με άλλες μοριοδοτούμενες περιοχές αλλά και ως προς το σύνολο των μορίων.

Θεωρώ ότι το όλο σκεπτικό της πρότασης των ΑΝΕΛ, αν και προσδίδει μια διαφορετική οπτική στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, θα έπρεπε ίσως να κινείται περισσότερο προς την κατεύθυνση της ευρύτερης δυνατής συμπερίληψης όλων των στοιχείων, των οποίων ο “ακαδημαϊκός φόρτος” και οι “αποκτούμενες δεξιότητες” μπορούν να μετρηθούν (έστω με κάποιο πλαφόν) και να μην αποκλείονται ή συγχωνεύονται επιλεκτικά κατηγορίες ακαδημαϊκών-τυπικών προσόντων. Εκείνο το “περισσότερα του ενός δεν μοριοδοτούνται” που συναντάμε σε προηγούμενους νόμους πρέπει να εκλείψει, διότι απαξιώνει την προσπάθεια και αποτελεί αντικίνητρο. Χρειάζεται να μοριοδοτηθούν με τρόπο αναλογικό (ποιοτικά και ποσοτικά) ΟΛΑ τα (σχετικά με μια θέση ευθύνης*) στοιχεία και προσόντα.

Και κάτι τελευταίο. Οι περισσότεροι ‘άνθρωποι’ της δημόσιας εκπαίδευσης που ‘επένδυσαν’ σε σπουδές, δεν είναι απλώς πτυχιολάτρες, όπως ενίοτε παρουσιάζονται και δεν περιμένουν βέβαια να πάρουν πίσω όσα ξόδεψαν σε χρόνο, κόπο και πόρους. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, όταν κάποιος εργάζεται στη Δημόσια Εκπαίδευση. Όταν οι ευσυνείδητοι δάσκαλοι του δημόσιου σχολείου επιλέγουν να εξελιχθούν ιεραρχικά, δεν επιδιώκουν απλώς ‘να βγούν’ από τη σχολική τάξη, όπως ορισμένοι διατείνονται. Εκείνο που ίσως περιμένουν είναι η αναγνώριση της προσπάθειάς τους από την πολιτεία, όπως ακριβώς το περιμένουν οι μαθητές τους από τους ίδιους.

* Στο χώρο της εκπαίδευσης, πρώτιστη θέση υψηλής ευθύνης παραμένει πάντοτε εκείνη του δασκάλου τάξης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

 
Πολίτης - Εκπαιδευτικός ΠΕ 70
16 Μαρ 2017 22:14

ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ: Η θητεία των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ορίζεται σε τριετής. Τα 3 έτη θεωρούνται ικανό χρονικό διάστημα ώστε να τεθούν στόχοι και να υλοποιηθούν.
ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΑ 3 ΕΤΗ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΙΚΑΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ;
ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ;
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: Οι υποψήφιοι διευθυντές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα, για λόγους ισότητας και δημοκρατικότητας, να θέτουν υποψηφιότητα σε όλες τις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά ή στην οποία θέλουν να τοποθετηθούν (μόνο σε μία Διεύθυνση Εκπ/σης).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ: Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα στελέχη αξιολογούνται με σταθμισμένα αντικειμενικά κριτήρια με μορφή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου (συγκεκριμένο για κάθε κατηγορία αξιολογητών), τόσο από τους άμεσους προϊσταμένους τους (Διευθυντές Εκπ/σης), τον Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και από: το Σύλλογο Γονέων, τον Σχολικό Σύμβουλο και την Σχολική Επιτροπή του Δήμου. Οι αξιολογήσεις θα είναι ετήσιες. Ο μέσος όρος αυτών, θα αποτελέσει την τελική αξιολόγηση η οποία θα μοριοδοτείται και θα συνοδεύει τον φάκελο του υποψηφίου ως Διευθυντή*.
ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΠΟΤΕ. ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΑΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, – ΟΠΩΣ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ;
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΙΤΕ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΑΠΛΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.
Ο ΕΚΑΣΤΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΘΕΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΒΙΑ ΟΥΤΕ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΑΡΑ ΑΧΡΗΣΤΗ Η ΚΑΘΕ ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
Ως μοριοδούμενα κριτήρια ο Α. Γραμματέας των ΑΝΕΛ Αλέξανδρος Καρβούνης, εισηγήθηκε στον υπουργό Παιδείας:
1. Προϋπηρεσία ( 1,5 μόριο για κάθε έτος άνω των 17 συνολικής υπηρεσίας- μέγιστο 23 μόρια)
ΑΠΟ ΤΑ 17; ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΥΤΟ; ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ 15, ΤΑ 20 Η ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΤΩΝ;
2. Ακαδημαϊκά προσόντα σε απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της βαθμίδας εκπαίδευσης (διευκρίνιση: Στην Α/θμια, ένας τίτλος π.χ. στην μοριακή βιολογία, δεν έχει να προσδώσει γνωστικό όφελος στους μαθητές. Οι τίτλοι θα πρέπει να έχουν συνάφεια είτε με τη διοίκηση είτε με τα γνωστικά αντικείμενα και τις ηλικιακές ομάδες): 5 μόρια το δεύτερο πτυχίο, 5 μόρια το μεταπτυχιακό, 9 μόρια το διδακτορικό. Σε περίπτωση που ο εκπ/κός είναι κάτοχος Πτυχίου Διδασκαλείου (Α/θμια Εκπ/ση) και Μεταπτυχιακού τίτλου, λαμβάνεται υπ’ όψη μόνο ο ένας τίτλος, με 5 μόρια. Κάθε μη συναφής, ως ορίζεται ανωτέρω η συνάφεια, τίτλος (πτυχίο, μεταπτυχιακό), λαμβάνει 2 μόρια με μέγιστο τα 23 μόρια
ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΛΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΧΡΟΝΟ, ΚΟΠΟ, ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ, ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ.
ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΕ 70 ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΩΣ ΑΣΧΕΤΟ;
ΙΣΩΣ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΛΕΙΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΝΑΙ ΝΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΤΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
3. Γλωσσομάθεια (με αναγωγή στα πτυχία γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας): επίπεδο LOWER: 1 μόριο ADVANCE: 3 μόρια PROFICIENCY: 7 μόρια, με Συνολικό μέγιστο τα 14 μόρια
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΛΑΘΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΔΕΧΤΩ ΤΑ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ 9 ΣΤΟ PROFICIENCY: ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΗΣ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗ.
4. ΤΠΕ Α επίπεδο: προαπαιτούμενο
ΤΠΕ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ; ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΤΕ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
5. Χρόνος σε θέσεις διοίκησης του ΥΠΠΕΘ: σε θέση Δ/ντή σχολικής Μονάδας, ΣΕΚ, ΙΕΚ: 2 μόρια για κάθε έτος, με μέγιστο τα 10 μόρια Σε θέση Υπο/ντή: 1 μόριο για κάθε έτος με μέγιστο τα 3 μόρια Συνολικό μέγιστο: 13 μόρια
6. Συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις- Ευρωπαϊκά προγράμματα ( 1 μόριο για κάθε ετήσια δράση, με μέγιστο τα 5 μόρια)
ΜΕ ΠΟΙΑ ΠΑΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;
7. Αποδεδειγμένες δράσεις στη σχολική καθημερινότητα (Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής- Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων) 6 μόρια μέγιστο
ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΟ …ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, ΣΗΜΕΡΑ….
ΑΣΤΕΙΑ ΠΡΑΜΑΤΑ
8. Διοργάνωση ημερίδων- συνεδρίων με θεματολογία σχετική με την βαθμίδα εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού: 2 μόρια για κάθε διοργάνωση με μέγιστο τα 10 μόρια
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ;
9. Εισηγήσεις σε συνέδρια- Ημερίδες με θεματολογία σχετική με την βαθμίδα εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού ( 1 μόριο για κάθε εισήγηση με μέγιστο 5 μόρια)
ΑΝ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ, ΒΛΕΠΩ ΚΑΤΙ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΛΟΓΙΚΗ: ΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ, ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;
ΕΚΤΟΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ.
ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΛΙΩΝ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ; ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε;
10. Εισηγήσεις σε Καινοτόμα προγράμματα (συναφούς θεματολογίας με την ειδικότητα του Πτυχίου ή του Μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού ή/και, με τα γνωστικά αντικείμενα της βαθμίδας εκπ/σης καθώς και με θέματα που άπτονται της σχολικής/ εκπ/κής πραγματικότητας) από Δημόσιους Φορείς, Πανεπιστήμια, Επιστημονικά σωματεία, Δημόσιες Επιχειρήσεις, 0,25 μόρια για κάθε 1 ώρα εισήγησης με μέγιστο τα 24 μόρια
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΣΟ ΧΑΜΗΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ;
11. Επιμορφώσεις- Π.Ε.Κ. 2 μόρια για κάθε 20 ώρες με μέγιστο τα 10 μόρια
12. Συνέντευξη από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής (23 μόρια)
ΥΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΑΝ ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ.
13. Γραπτή εξέταση σε μικτής μορφής σταθμισμένο ερωτηματολόγιο (20 μόρια)
14. Έκθεση οικείου Δ/ντη Εκπ/σης με εισήγηση (αξιολόγηση) του υπεύθυνου Σχολικού Συμβούλου* (13 μόρια μέγιστο)
ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ, ΑΛΛΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΕΙ ΑΝ ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.
15. Εισήγηση Συλλόγου Διδασκόντων (7 μόρια μέγιστο) και Συλλόγου Γονέων του σχολείου (4 μόρια μέγιστο) με τα περισσότερα χρόνια υπηρέτησης του υποψηφίου εκπαιδευτικού (Συνολικό 11 μόρια μέγιστο) . Σε περίπτωση εκπαιδευτικού που θητεύει ως διευθυντής, η εισήγηση αντικαθίσταται από την αξιολόγηση Φορέων* (Σύλλογο Γονέων, Σχολική Επιτροπή του Δήμου, με ισόποση μοριοδότηση και λήψη μέσου όρου).
ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΤΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΙΤΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.
ΝΟΜΙΚΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ. ΑΛΛΩΣΤΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΔΕΝ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ. ΟΠΟΤΕ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 200 με αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τονίζουν στην εισήγηση:
Α) κάθε αποδεικτικό προηγούμενης εμπειρίας διοίκησης θα πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφη έγγραφη αξιολογική έκθεση, επιστημονικά τεκμηριωμένη, του άμεσου προϊστάμενου που εποπτεύει τη λειτουργία του όποιου φορέα.
Β) Η εισήγηση του Συλλόγου Γονέων δεν πρέπει να είναι αυθαίρετη ή κατά τη γνώμη τους. Θα είναι καλύτερη η σύνταξη βάσει ενός ερωτηματολογίου ή προτύπου σταθμισμένου όχι με αριθμητικά αλλά ποιοτικά χαρακτηριστικά γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζουν τις απαιτήσεις της θέσης και θα καταγράφουν τις δικές τους προσδοκίες , οπότε θα είναι το λιγότερο άστοχη η τοποθέτησή τους.
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΣΑΣ ΞΕΦΥΓΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ. ΠΟΤΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΑΝΕΛ; ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ …ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ;

 
Αρίσταρχος
16 Μαρ 2017 21:32

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενίσταστε.
Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία με την οποία διορίσανε τους γενικούς γραμματείς και τους συμβούλους που προσλάβανε οι ΑΝΕΛ , η αξιοκρατία με μετρήσιμα μόρια μέχρι micron…..

Μπορεί να τους ξέφυγαν, αλλά δείξτε επιείκεια..., μερικοί αξιολογητές να συμπεριληφθούν στη λίστα και μερικά ακόμα κριτήρια, αλλά που θα πάει; Μέχρι να ψηφιστεί μπορεί να τα σκεφτούν.

 
εκπαιδευτικός
16 Μαρ 2017 21:18

κα Κεραμέως, επειδή (όπως φαίνεται) εσείς θα είστε η επόμενη Υπουργός Παιδείας, επειδή και εμείς αμόρφωτοι δεν είμαστε και το γνωρίζουμε το αντικείμενο της διοίκησης των εκπαιδευτικών οργανισμών, συμφωνείτε με την πρότασή μου παραπάνω; Ειδικοί (οι οποίοι δεν επηρεάζονται και δεν διακινδυνεύουν την αξία τους) στις αντίστοιχες επιτροπές (ΠΥΣΔΕ) αξιολόγησης και τελειώσαμε, μακριά το συνδικαλισμό (αυτός να κάνει αλλού τη δουλειά του) από ζητήματα διοίκησης και επιλογή στελεχών, επιστημονική αντιμετώπιση και η επιστήμη της διοίκησης στα σχολεία. Νομίζω συμφωνείτε ότι η ποιότητα στην εκπαίδευση δεν μπορεί να υπάρξει με τρόπους διοίκησης περασμένων δεκαετιών, εκτός και το ζητούμενο δεν είναι αυτό (η ποιότητα) αλλά η διαιώνιση του πελατειακού συστήματος στην κοινωνία μας με όχημα πάντα το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εδώ θα δώσετε εξετάσεις και γρήγορα γρήγορα, απο τώρα που είστε αντιπολίτευση, απο εσάς περιμένουμε και όχι απο τους τωρινούς, οι οποίοι δεν έχουν να προσφέρουν, η αξιοπιστία τους κατέρρευσε (στη βάση και των ιδεοληψιών τους) οριστικά και αμετάκλητα. Τι λέει το Harvard για την διοίκηση, ότι μη ειδικοί αξιολογούν και επιλέγουν ειδικούς στη διοίκηση; Επειδή γνωρίζω απο Harvard μπείτε ξεκάθαρα στο ζήτημα, επιτέλους και ο πρόεδρός σας αυτή την εντύπωση μας δίνει, ότι η αξιοσύνη η αξιοκρατία και η αριστεία με σκοπό και στόχο την ποιότητα αποτελεί προτεραιότητά σας. Η ποιότητα όμως χρειάζεται και απαιτεί ποιοτικές διοικήσεις, με εμπειρία αλλά και πραγματική γνώση του αντικειμένου, αυτό τεκμηριώνουν και οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές αλλά και οι κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών συνθηκών και των διαφόρων βίβλων…ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ, ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ.

 
Kώστας
16 Μαρ 2017 20:22

Τον φούρναρη και τον περιπτερά δεν θα τους ρωτήσουμε. Όλοι λοιπόν θα αξιολογούν τον Δ/ντή και ο Δ/ντής που είναι η ψυχή του σχολείου κανέναν. Βρε τι μας κυβερνάει. Βρε ο ν. Διαμαντοπούλου ήταν ότι καλύτερο γνώρισε η εκπ/ση στην επιλογή στελεχών. Με κλήρωση οι ερωτήσεις του συμβουλίου επιλογής και δήλωση σχολείων μετά την γνωστοποίηση των συνολικών μορίων. ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ...

 
εκπαιδευτικός
16 Μαρ 2017 19:41

Εσείς οι ΑΝΕΛ που βρισκόσασταν τόσο καιρό; Λοιπόν ο Νόμος Διαμαντοπούλου από όπου και να το πιάσεις είναι ότι καλύτερο συνέβη όλα τα χρόνια από ιδρύσεως ελληνικού κράτους. Πάσχει κατά τη γνώμη μου σε δύο σημεία, διορθώστε και εφαρμόστε αν οι προθέσεις είναι καλές και όχι όπως με αυτόν που φτιάξατε σε κατεπείγουσα διαδικασία. 1. Τα μεταπτυχιακά που δεν έχουν σχέση με τη διοίκηση να μοριοδοτούνται με πολύ λιγότερα μόρια από αυτά που έχουν σχέση με τη διοίκηση, και ένας αδαής αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι λογικό και αποτελεσματικό. Αν θέλουμε να ασκήσουμε πραγματική διοίκηση στην εκπαίδευση με στόχους και αποτελέσματα και βεβαίως με επιστημονική βάση. Ας μας πει η Πολιτεία αν θέλει κάτι τέτοιο, ας μη κρυβόμαστε..., όσοι γνωρίζουμε το αντικείμενο ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι απλά. Το Πυραμιδικό όμως σύστημα επιθυμεί ευθύνες στους δντες χωρίς αρμοδιότητες, ελάχιστη και συμβολική αμοιβή (δείτε στην Κύπρο τις αμοιβές εκπαιδευτικών και δντών), εξυπηρετεί λοιπόν η επιλογή δντών με πελατειακά κριτήρια και όχι αναπτυξιακά. Ένα μεταπτυχιακό στη Θεολογία η στη Φυσική ή στην Ειδική αγωγή (εκεί να δεις) κτλ., ποιά η σχέση του με τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων; Στη συνέχεια ένα μεταπτυχιακό 4 χρόνων (π.χ. ΕΑΠ) και αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων (120 - 130 αν θυμάμαι), δεν μπορεί να αποτιμάται το ίδιο με κάποιο πολύ λιγότερων (1 έτους – από Ιταλία ή Βαλκάνια κτλ.) πιστωτικών μονάδων (90 αν θυμάμαι). Πόσο μάλλον όταν δεν έχει καμιά σχέση με τη διοίκηση της εκπαίδευσης, π.χ. σε κάτι περί "ειδικής αγωγής" τα οποία γίνονται σωρηδόν στη Βουλγαρία κτλ.. 2. Κύριοι, αλλάξτε τη σύνθεση των διευρυμένων ΠΥΣΔΕ, βάζοντας ειδικούς στη διοίκηση της εκπαίδευσης, πανεπιστημιακούς και κάποιους της νομικής επιστήμης, έτσι δεν θα υπάρχουν εκεί μέσα άνθρωποι που δεν θα καταλαβαίνουν τους υποψήφιους όταν τους μιλάνε σε γλώσσα διοικητικής επιστήμης (την οποία οι ανύπαρκτες ή ελάχιστες γνώσεις τους δεν τους δίνουν το δικαίωμα να κατανοήσουν), και το μόνο μέλημά τους το μαγείρεμα…. Όλη η ιστορία εκεί βρίσκεται, στη σύνθεση των ΠΥΣΔΕ αξιολόγησης, όπως και σε κάθε επιτροπή ανά τον κόσμο. Μη ψάχνετε, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της επιτροπής, αυτά τα δύο καθιστούν ικανή τη συνέντευξη για το σκοπό τον οποίο διεξάγεται, τι πάει να πει αιρετοί να αξιολογούν, οι οποίοι δεν έχουν καμιά γνώση επί των ζητημάτων, ρωτάω, τι είδους αξιολόγηση να κάνουν; Στα προηγμένα κράτη σε κάθε θεσμό (ιδιωτικό ή δημόσιο), οι αξιολογητές είναι ειδικοί στο αντικείμενο για το οποίο αξιολογούν, έχω άμεση γνώση γιαυτό, αν έχετε τη βούληση κάντε το και τελειώσατε. Οτιδήποτε άλλο είναι για να ασχολούμαστε, να κοσκινίζουμε για να μη μαγειρεύουμε.

 
ph
16 Μαρ 2017 19:34

Συνάδελφοι, σίγουρα πολλά πράγματα είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά, και χρειάζονται πολλές και μεγάλες διορθώσεις μετά από συζήτηση.
Το θετικό είναι ότι σταμάτησαν να κυριαρχούν οι μυστικές ψηφοφορίες, οι κληρώσεις ... και οτι ισοπεδώνει τους πάντες και τα πάντα.

 
Νίκος
16 Μαρ 2017 18:53

Αντιλαμβάνεστε ότι:

δώσατε 5 μόρια στο μεταπτυχιακό και 7 στο PROFICIENCY;;;;

με δύο ξένες γλώσσες κάποιος προσπερνά κάποιον άλλον που έχει μια ξένη γλώσσα και ένα μεταπτυχιακό (π.χ. στη διδακτική ή στη διοίκηση σχολικών μονάδων);;;;

ότι αν έχει κάποιος δύο ξένες γλώσσες και 40 ώρες ΠΕΚ προσπερνά κάποιον μια ξένη γλώσσα και συναφές διδακτορικό;;;

το δεύτερο πτυχίο (πιθανόν και σε άσχετο θέμα) θα μοριοδοτείται με 5 μόρια ενώ το δεύτερο συναφές μεταπτυχιακό ή το 2ο συναφές διδακτορικό καθόλου;;;;;;;;

ότι δώσατε σε ασαφείς αποδεδειγμένες δράσεις στη σχολική καθημερινότητα 6 μόρια. Δηλαδή τι δράσεις και ποιος τις αξιολογεί;;; Εδώ θέλει προσοχή γιατί ο καθένας θα ερμηνεύει ότι θέλει και τα 6 μόρια είναι πάνω ακόμα και από το συναφές μεταπτυχιακό.

ότι δεν προσμετράται η επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ επιπέδου, ενώ αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ότι για μερικούς είναι η μόνη επαφή με τη διδακτική;;;;;

ότι αν κάποιος έχει δύο (συναφή και τα δύο) μεταπτυχιακά (αν όπως μάλλον προτείνετε αναγνωρίζεται μόνο το ένα), έχει ένα Lower και έχει επιμόρφωση Β΄ επιπέδου τελικά τον προσπερνά κάποιος μόνο με ένα PROFICIENCY;;;

ότι μια ετήσια δράση είναι ισόβαθμη με μια δεκάλεπτη παρουσίαση σε μια ημερίδα (χωρίς κριτές);;;;

ότι κάποιος με 100 ώρες σε ΠΕΚ προσπερνά ένα διδακτορικό στη διδακτική ή στη διοίκηση σχολικών μονάδων;;;;;;;

ότι κάποιος με διοργάνωση 5 ημερίδων (χωρίς κριτές) και 5 δεκάλεπτες παρουσιάσεις σε ημερίδες (χωρίς κριτές) προσπερνά κάποιον με 5 ετήσιες δράσεις και ένα συναφές διδακτορικό;;;

 
kmap
16 Μαρ 2017 18:45

Ήμαρτον κύριες
> Κανένα σχετικό δεν ρωτούν; Που γίνεται αυτό στον κόσμο ρε παιδιά; Και οι μανάβηδες της λαικής γιατί δεν αξιολογούν; Μπορούν!

 
Α.Ω
16 Μαρ 2017 18:37

Ο μητροπολίτης και οι ιερείς της ενορίας δεν θα έχουν λόγο στην επιλογή των διευθυντών σχολείων; Πώς και τους ξεχάσατε;

 
Φοιτητής ΤΕΙ
16 Μαρ 2017 18:35

@Αναστάσιος Κουτσούκος
Δεν υφίσταται ο διαχωρισμός ΑΕΙ / ΤΕΙ καθώς όλα τα ιδρύματα στην τριτοβάθμια είναι ΑΕΙ εδώ και 12 χρόνια.. Ο σωστός διαχωρισμός είναι "Πανεπιστήμια / ΤΕΙ".

 
έλεος πια !!!!!!
16 Μαρ 2017 18:33

Aναστάσιος Κουτσούκος Θέλω να πιστεύω ό,τι τον διέφυγε τον κ. Καρβούνη να προσθέσει και την διδασκαλία σε ΑΕΙ και ΤΕΙ όπως και η έκδοση βιβλίων συναφή με το αντικείμενο ,γιατί αλλιώς επιβεβαιώνει άλλη μια φορά ξανά η κυβέρνηση ότι η ΄αριστεία ΄ και τα ανώτερα προσόντα είναι μάλλον ρετσινιά !!!!!!!!!!!!!!! Όσο για την συμμετοχή του συλλόγου ναι, μόνο αν είναι τεκμηριομένη και φυσικά θα ήταν πραγματική η αξία της αν προερχόταν απο σύλλογο που είχε αξιολογηθεί κι΄αυτός !!! Δεν είμαι διευθυντής και ούτε θα μπω στην διαδικασία αυτή , γιατί βλέπω τι ΄κουπί τραβάει΄ ο διευθυντής του σχολείου μου, πήρα όμως να γράψω αυτές τις σειρές γιατί θα ήθελα τον διευθυντή μου, να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα προσόντα απο τους εκπαιδευτικούς που θα διευθύνει και θα καθοδηγεί!!!! Τότε μόνο θα χαίρει εκτίμησης και σεβασμού !!!

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΪΝΗΣ
16 Μαρ 2017 18:19

Εκείνη την έρμη επιμόρφωση Β' επιπέδου γιατί δεν την αναφέρει κανείς. Κανείς όμως.

 
ΠΕ19
16 Μαρ 2017 17:53

Είναι προφανές ότι οι προτάσεις αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα!

Ειλικρινά σε αυτό το κρίσιμο σημείο, προτάσεις σε λάθος κατεύθυνση θα φέρουν ακόμα πιο αρνητικές επιπτώσεις.

 
Απόστολος
16 Μαρ 2017 17:52

Δύο βασικές ενστάσεις.
1. Είναι δυνατόν να μοριοδοτείται το διδακτορικό με 9 και το proficiency με 7. Παιδιά μήπως τρελαθήκατε τελείως;
2. Καλή η αξιολόγηση αλλά εξηγήστε μου λίγο. Αν εγώ αξιολογηθώ ως εκπαιδευτικός της τάξης με 100 και ο συνάδελφός μου ο διευθυντής σχολείου με 70 και ο τρίτος συνάδελφός μου ως διευθυντής εκπαίδευσης με 60. Αυτά τα τρία πως θα υπολογίζονται για μια θέση διευθυντού σχολείου. Μπορείτε καλόπιστα να μου εξηγήσετε; Στο πόδι είναι γραμμένες οι προτάσεις σας; Η αξιολόγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε θέση ευθύνης γιατί απλούστατα όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται για ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Εκείνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι μια δομημένη συνέντευξη από μια σοβαρή επιτροπή πανεπιστημιακών κύρους (χωρίς αιρετούς και άλλους συνδικαλιστές) με πρόεδρο είτε δικαστικό είτε άλλον υπεράνω κάθε υποψίας. Κάνετε κάτι σωστό και αφήστε το ράβε ξήλωνε.

 
κωστας
16 Μαρ 2017 17:26

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙΣ .θελω αυτοψια στατικτητας,θελω επισκευη αυτων.θελω θελω θελω.... Η σχολικη επιτροπη δεν τα παει καλα με τους δ/ντες που ενοχλουν ,που διεκδικουν.... ΝΑ ΛΥΠΕΙ ΤΟ ΒΥΣΣΙΝΟ....

 
Δημήτρης Κ.
16 Μαρ 2017 17:07

Επιτέλους μία πρόταση από τους ΑΝΕΛ (δεν τους το είχα!!!!!!), με εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπου αξιολογούνται συνολικά και με λογική όλες οι δράσεις και η παρουσία των εκπαιδευτικών.
Θεωρώ όμως ότι η θητεία πρέπει να παραμείνει 4 χρόνια, για να μπορέσει ο νέος Διευθυντής να παρουσιάσει ένα πλήρες έργο (πχ ένα πρόγραμμα Erasmus+, που με την χρονιά προετοιμασίας της αίτησης και τα 2-3 χρόνια υλοποίησης θέλει τουλάχιστον 3, συνήθως 4 χρόνια συνολικά)
Υποθέτω ότι υπάρχει λάθος στο κείμενο όσον αφορά τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας, πιστεύω ότι για την προϋπηρεσία η αρχή-βάση της μοριοδότησης πρέπει να είναι τα 8 χρόνια, για να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία (με ελπίδες) και νεώτεροι εκπαιδευτικοί.
Η αξιολόγηση (αν θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει) από σύλλογο γονέων, διδασκόντων, δημοτική επιτροπή κλπ, θα πρέπει επίσης να είναι απολύτως σταθμισμένη, με βάση συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και φυσικά φανερή και με διαφάνεια (φτάνει πλέον με τα παραβάν και "τα εκ του ασφαλούς"), ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να κάνει (ως συνταγματικά δικαιούται) και τις ανάλογες ενστάσεις.
Η συνέντευξη φυσικά να μαγνητοφωνείται και να είναι επί συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης (όπως προέβλεπε ο 3848/2010), για να αποφεύγονται οι αυθαίρετες ερωτήσεις και βαθμολογίες,

 
Αναστάσιος Κουτσούκος
16 Μαρ 2017 16:25

Η διδασκαλία σε ΑΕΙ ΤΕΙ 3 μόρια το εξάμημο έως 20 μονάδες
Η έκδοση βιβλίων Συγγραμμάτων δημοσιεύσεων κλπ... 3 μονάδες το έκαστο έως 20 μόρια
Έτσι θα ανέβει το επίπεδο των Διευθυντών.
Διευθυντής Διεύθυνσης και Περιφερειακός Διευθυντής προϋπόθεση το Διδακτορικό

 
Μ.Χ
16 Μαρ 2017 16:12

Διδακτορικο 8 μορια, εστω και σχετικο.
Συνεντευξη 23 μορια.
Αποτελεσμα: μια απο τα ιδια.

 
ΑΝ
16 Μαρ 2017 15:56

Αυτά γιατί δεν τα είχατε προτείνει επί Μπαλτά-Κουράκη και Φιλη .Συγκυβερνάτε και με τις ψήφους σας τα έκαναν όλα.Αν αντιδρούσατε τότε δεν θα γινόταν τίποτε.Γιατί δεν ζητήσατε τότε να μην συμβούν αυτά.Επομένως αργήσατε και πάρα πολύ.Όσο για τις προτάσεις είναι σε μερικά σημεία πρόχειρες και εκτός πραγματικότητας.Στην αξιολόγηση πχ.των Διευθυντών πλην των σχολικών επιτροπών μπορούν να αξιολογπούν και οι σχολικοί φύλακες,οι τροχονόμοι και οι καθαρίστριες καθώς και τα συνεργεία του Δήμου.Το αυτό ισχύει και για τις εισηγήσεις.Το 23 στην συνέντευξη είναι πάρα πολύ ακριβώς για να ελέγχονται οι υποψήφιοι.Ο σχολικός σύμβουλος πως θα αξιολογεί για διοικητικό έργο τον Διευθυντη(αυτό το πήρατε από το προηγούμενο σχέδιο νόμου που δεν εφαρμόσθηκε λόγω ανόδου σας στην εξουσία)Μπορώ να πώ και άλλα αλλά αφήστε.Όπως η ψηφοφορία είνα παγκόσμια πρωτοτυπία έτσι και οι αξιολογήσεις από τους συλλόγους γονέων κλπ.Γιατί δεν κάνατε ψηφοφορία για διοικητές νοσοκομείων,προισταμένους άλλων υπουργείων κλπ.Εδώ στο ίδιο το Υπουργείο μας οι προιστάμενοι και οι τμηματάρχες δεν ψηφίζονται.Ούτε και οι Προιστάμενοι διοικητικού των περιφερειακών και των διευθύνσεων εκπαίδευσης.Γιατί όλα αυτά τα κάνετε στον κλάδο μας και πουθενά αλλού.Δεν νομίζω βέβαια να τολμάτε να αξιολογηθούν πχ οι διοικητές των νοσοκομείων από το Δήμο .

 
Ελένη
16 Μαρ 2017 15:43

Όταν ψηφίζονταν ο νόμος Μπαλτά-Κουράκη, τον ψηφίσατε ή όχι;

 
Γιάννης Πλατάρος
16 Μαρ 2017 15:10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Μα δεν έχετε ένα σοβαρό άξιο εκπαιδευτικό στέλεχος να σας πει ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να υλοποιηθεί για τεχνικούς αποκλειστικά λόγους; Θέλει 2 μήνες συγκέντρωση στοιχείων από τους σοβαρούς υποψήφιους και ένα μήνα από τους εντελώς στερούμενους προσόντων τυπικών.
2. Οι διαβαθμίσεις που έχετε βάλλει στα τυπικά, είναι για τα πανηγύρια. Πράγματι δεν ρωτήσατε έναν σχετικό.
3. Πολλά είναι δυσαπόδεκτα και διφορούμενα και αμφίσημα και ασαφή. Θα γίνει πανηγύρι ενστάσεων.
Αυτές είναι οι αρνητικές παρατηρήσεις.
Έρχομαι τώρα στην συνολική αποτίμηση:
Πρόκειται κατ΄ουσίαν, για το καλύτερο σύστημα από καταβολής Ελληνικού Κράτους , παρ΄ότι ισχύουν οι αρνητικές παρατηρήσεις.
Και φυσικά, επειδή πρόκειται πόρω για το καλύτερο (παρ΄όλες τις τεράστιες «ανορθογραφίες» του) δεν θα ισχύσει ούτε κατ΄ελάχιστον μέρος του!...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ