Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Εκτός των «sos» των Φροντιστηρίων τα 650 θέματα των περσινών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η μυστικότητα των καθηγητών που επιλέγουν τα θέματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Δημοσίευση: 20/03/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τα 650 θέματα συνολικά που επέλεξε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ήταν εκτός των θεμάτων  που έδιναν ως  sos τα Φροντιστήρια, ενώ κανένα από αυτά δεν  μπήκε στις Πανελλαδικές της τελευταίας τριετίας, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.

Τα θέματα τα οποία μπήκαν ήταν θέματα που ανταποκρίνονταν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην αίθουσα.

Επίσης πέρσι ήταν θέματα με σαφήνεια διατυπωμένα και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η διαδικασία της αναβαθμολόγησης ήταν πολύ περιορισμένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Ούτε υπήρξε ανάγκη να σταλούν διευκρινίσεις, όπως γινόταν άλλες χρονιές.

Η μυστικότητα των καθηγητών που επιλέγουν τα θέματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων , τα μέλη της οποία επιλέγουν τα θέματα για τις Πανλλαδικές Εξετάσεις, δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν ότι τους έχει δοθεί αυτή αρμοδιότητα ούτε στη μάνα τους.

Mέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις κρατούνται μυστικά από το υπουργείο Παιδείας.

Το ερώτημα που τίθεται είναι με ποια κριτήρια το υπουργείο Παιδείας επιλέγει τα πρόσωπα που με τις επιλογές τους  κρίνουν την  τύχη των υποψηφίων;

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι οι εξής:

Από το υπουργείο Παιδείας  καλούνται  κάθε χρόνο   οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων, να προτείνουν εγγράφως μέσω των Διευθύνσεων, εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων: ΠΕ02 Φιλολόγους (χωριστά για καθένα από τα αντίστοιχα εξεταζόμενα μαθήματα), ΠΕ03 Μαθηματικούς, ΠΕ04 (Φυσικούς, Χημικούς, Βιολόγους), ΠΕ09 Οικονομολόγους, ΠΕ12 Ηλεκτρολόγους, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, προκειμένου να συγκροτηθεί η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε) για τις Απολυτήριες Εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Γενικών Λυκείων, τις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β΄), για τις Απολυτήριες Εξετάσεις της Δ΄ τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και τις πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β΄).

Κατά την επιλογή πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

α) Οι καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μετέχουν στην Κ.Ε.Ε. ως μέλη, να έχουν διδάξει το μάθημα της ειδικότητάς τους κατά το τρέχον σχολικό έτος .

β) Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην Κ.Ε.Ε σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια “ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ” ή “ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ” μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο μαθητή.

γ) Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα, οι εκπαιδευτικοί που προτείνονται για την ΓΕΕ  συμπληρώνουν και  υπογράφουν  συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.

Οι Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης   υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις συμπληρώνοντας τους συνημμένους πίνακες και  τις αποστείλουν ηλεκτρονικά   και ταχυδρομικά στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας , αναφέροντας την τάξη και το μάθημα που διδάσκουν οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί κατά το τρέχον σχολικό έτος, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί τους (τηλέφωνο Λυκείου, οικίας και κινητό).

Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων των μαθημάτωντων πανελλαδικών εξετάσεων

Στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων .

Για το σκοπό αυτό η Κ.Ε.Ε. συνέρχεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Υπουργείου Παιδείας πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Με ευθύνη της Κ.Ε.Ε. γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα και για να διασφαλισθεί ότι αυτά είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων και μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεση τους.

Η Κ.Ε.Ε. καθορίζει τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στους εξεταζομένους.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται στα Εξεταστικά Κέντρα σε χρόνο που ορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της χώρας την ώρα της έναρξης των εξετάσεων και μετά την είσοδο των υποψηφίων σε αυτά.

Επίσης μπορεί να αποστέλλονται και στις Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.), οι οποίες τα διαβιβάζουν με ηλεκτρονικό τρόπο ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με καθηγητές συνδέσμους, όπου δεν είναι δυνατή η διαβίβαση τους απευθείας από την Κ.Ε.Ε. Μαζί με τα θέματα αποστέλλονται και όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις για τους υποψηφίους.

Τα μέλη τόσο της Κ.Ε.Ε. όσο και των Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. και Λ.Ε.Ε. δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από το χώρο συνεδρίασης των Επιτροπών ή το χώρο του Εξεταστικού Κέντρου αντίστοιχα, αν δεν παρέλθει ο προσδιορισμένος από την Κ.Ε.Ε. ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων.

Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με οποιοδήποτε πρόσωπο και απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο.

Αν απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με προϊστάμενες επιτροπές, αυτή γίνεται μόνο από τους Προέδρους των Λ.Ε.Ε. ή των Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα οικεία Λύκεια, εκτός από τους επιτηρητές και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής.

Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες όπως αυτό ορίζεται κατά περίσταση από τον πρόεδρο της οικείας Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

 

Σχόλια (1)

 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
05 Ιουν 2019 22:14

Η φαρσοκωμωδία με την ύλη στα παιδιά που θα μπουν στη βάσανο των πανελληνίων εξετάσεων το 2020 θα συνεχιστεί για πολύ? Περάσατε το νομοσχέδιο Μ.Τρίτη βράδυ ενώ διδασκόμενοι κ διδάσκοντες τελούν εν υπνώσει.Αναρτάτε την ύλη στις 2/6 ενώ συγγράματα με την νέα ύλη δεν υπάρχουν και όλοι οι εκπαιδευτικοί δηλούν πως πλέουν σε αχαρτογράφητα ύδατα. Ανεβοκατεβάζετε την ύλη των Μαθηματικών βάζοντας τη σφραγίδα της προχειρότητας,της μωρίας και της ακηδίας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.