Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Συστάσεις ΟΟΣΑ για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Υπουργός: Οι «μάχιμοι» εκπαιδευτικοί δεν θα αξιολογηθούν θα αξιολογούν -Ο ΟΟΣΑ δεν επιβάλλει πολιτικές
Δημοσίευση: 20/03/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Να βελτιωθεί η ποιότητα των καθηγητών μέσω της σύνδεσης της αξιολόγησής τους με την επαγγελματική τους πρόοδο, συστήνει ο ΟΟΣΑ στο ελληνικό υπουργείο Παιδείας, μέσα  από την έκθεση Going for Growth 2017”.

Επίσης ο ΟΟΣΑ προτείνει:

Α. Τα σχολεία να γίνουν  περισσότερο ανεξάρτητα,  

Β. Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, και,

Γ. Να αξιολογείται η απόδοση των Πανεπιστημίων.

Το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  για την αξιολόγηση

Σχετικά το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 152 “Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” το οποίο δεν έχει καταργηθεί, ορίζει τα εξής:

5. Στα κριτήρια της κατηγορίας V – Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ο εκπαιδευτικός αξιολογείται με κριτήρια τα οποία διακρίνονται σε

(α) κριτήριαντυπικών προσόντων και επιστημονικής ανάπτυξης και

(β) σε κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία διακρίνονται σε (β1) κριτήρια επιμόρφωσης, (β2) κριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) κριτήρια γενικής
επιστημονικής και εκπαιδευτικής δράσης.

α) Στα κριτήρια των τυπικών προσόντων και της επιστημονικής ανάπτυξης, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:

αα) Επαρκής, δεδομένου ότι είχε όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, βάσει των οποίων και διορίστηκε.

ββ) Πολύ καλός, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του δύο (2) τουλάχιστον, από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 i) έχει δεύτερο ή και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής.

ii) έχει πτυχίο Μετεκπαίδευσης Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης.

iii) είναι κάτοχος διπλώματος σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη
ή την τεχνολογία.

iv) διαθέτει πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. οποιουδήποτε επιπέδου.

v) γνωρίζει μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999.

γγ) Εξαιρετικός, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό του α) δύο (2), τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπερίπτωσης και επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή β) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με εμφανή τη συνεχή παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων, εισηγήσεων, δημοσιεύσεων κ.λπ.

β) Στα κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού με
βάση τα εξής υποκριτήρια: (β1) υποκριτήρια επιμόρφωσης, (β2) υποκριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και

(β3) υποκριτήρια γενικής εκπαιδευτικής δράσης, όπως αυτά παρατίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6.

Με βάση αυτά κρίνεται ως εξής:

αα) Ελλιπής, εφόσον έχει κάτω των τριών (3) από τα προαναφερόμενα ανεξαρτήτως υποκριτηρίου.

ββ) Επαρκής, εφόσον συνολικά έχει τρία (3) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα ανεξαρτήτως υποκριτηρίου.

γγ) Πολύ καλός, εφόσον συνολικά έχει τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα προερχόμενα από δύο τουλάχιστον επιμέρους υποκριτήρια ή επτά(7) συνολικά ανεξαρτήτως υποκριτηρίων, που δηλώνουν
συνεχή φροντίδα για την επαγγελματική ανάπτυξη.

δδ) Εξαιρετικός, εφόσον συνολικά έχει έξι (6) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα προερχόμενα από τα τρία επιμέρους υποκριτήρια ή δέκα (10) συνολικά κριτήρια ανεξαρτήτως υποκριτηρίων. Στη συνολικήαξιολογική αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη το ενδιαφέρον του αξιολογούμενου για συνεχή επαγγελματική ενημέρωση, όπως αυτό προκύπτει από το σύνολο των παραστατικών.

Υπουργός στο esos: Ο ΟΟΣΑ δεν επιβάλλει πολιτικές

Ο υπουργός Παιδείας πάντως , πρόσφατα, σε ερώτηση του esos εάν ο ΟΟΣΑ στην έκθεση εισηγείται αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών το ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί κάτι τέτοιο και έκανε
σαφές ότι: “ Ο ΟΟΣΑ δεν επιβάλλει πολιτικές".

Επιτροπή

Μετά από εντολή του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, συγκροτήθηκε, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,Επιτροπή, υπό τον συντονισμό του κ. Γεράσιμου Κουζέλη,  η οποία θα καταθέσει πρόταση για τη διαμόρφωση των διαδικασιών σχετικά με την αποτίμηση και αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

1)  Γεωργία Φέρμελη,

2)  Ασπασία Οικονόμου,

3)  Αναστασία Κότσιρα,

4)  Ιωάννα Παπαστάμου,

5)  ΜαρίαΝίκα,

6)  ΠαύλοςΧαραμής,

7)  ΙωάννηςΡουσσάκης.

Υπουργός: Οι «μάχιμοι» εκπαιδευτικοί δεν θα αξιολογηθούν θα αξιολογούν  

Το τι θα γίνει με την αξιολόγηση του  υπόλοιπου εκπαιδευτικού προσωπικού  -πλην των 20.000 στελεχών- δεν είναι θέμα που το συζητάμε. Το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό θα πάρει μέρος στην αξιολόγηση των στελεχών, θα πάρει μέρος στην αυτοαξιολόγηση του σχολείου. Ας δούμε όλα αυτά τα αποτελέσματα, ας τα μελετήσουμε κλπ και θα δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Δεν ξέρουμε. Δεν σημαίνει ότι όταν ολοκληρωθούν αυτά πάμε στους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι αυτή η σειρά. Μπορεί να ξαναπάμε στις αυτοαξιολογήσεις.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, στη πρόσφατη  συνέντευξη τύπου,  απαντώντας σε σχετική ερώτηση του esos.

esos: Στο θέμα της αξιολόγησης, πείτε μου θα καταργήσετε το προεδρικό διάταγμα 152 το οποίο εξακολουθεί να είναι σε ισχύ; Θα ξεκινήσετε από τα στελέχη εκπαίδευσης, τα 20.000 στελέχη όπως προαναγγείλατε; Με τους μάχιμους τι θα γίνει; Θα αξιολογηθούν οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί που είναι στην τάξη;

Και εάν θα εξακολουθεί να ισχύει η αξιολόγηση που έχει γίνει ήδη σε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς με την προηγούμενη κυβέρνηση;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επειδή είστε πολύ πεπειραμένος και πολύ γνώστης θα μπορούσα να απαντήσω ναι, ναι, ναι, όχι, ναι. Έτσι δεν είναι; Γιατί ξέρετε τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Τι εννοώ; Είναι σαφέστατα αυτά που έχουμε πει.

Είναι απολύτως σαφή. Πρώτον, θα υπάρχει αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Αυτή η αυτοαξιολόγηση θα δούμε πώς θα σχεδιαστεί και προφανώς αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα.

esos:  Δηλαδή θα καταργηθεί;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα καταργηθεί με την δημιουργία του καινούργιου. Καταλάβατε. Εξ ορισμού.

esos: Το έχουμε ξανακούσει κ. Υπουργέ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αν το έχετε ξανακούσει χαίρομαι ότι κι άλλοι σκέφτονται το ίδιο με εμένα. Αλλά από την παρούσα ακόμα καλύτερα. Σημαίνει ότι όλοι μας είμαστε ομογενοποιημένοι τότε. Με συγχωρείτε, επειδή γνωριζόμαστε έχω και τη δυνατότητα να το κάνω αυτό.

Καταργείται το προηγούμενο. Διαμορφώνεται ένα καινούργιο με στόχο αυτά που σας είπα. Τώρα, εκεί μέσα θα υπάρχει και η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης. Το τι θα γίνει με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, δεν είναι θέμα που το συζητάμε. Δεν είναι θέμα. Το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό θα πάρει μέρος στην αξιολόγηση των στελεχών, θα πάρει μέρος στην αυτοαξιολόγηση του σχολείου. Ας δούμε όλα αυτά τα αποτελέσματα, ας τα μελετήσουμε κλπ και θα δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Δεν ξέρουμε. Δεν σημαίνει ότι όταν ολοκληρωθούν αυτά πάμε στους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι αυτή η σειρά. Μπορεί να ξαναπάμε στις αυτοαξιολογήσεις.

Μπορεί χιλιάδες άλλα  πράγματα. Γι’ αυτό λέμε ας τα κάνουμε αυτά χωρίς άγχος, χωρίς κυνήγι μαγισσών και είμαι σίγουρος ότι σε αυτό θα βοηθήσετε, πραγματικά σας θέλουμε να βοηθήσετε και ας δούμε τα αποτελέσματα και ας δούμε τι θα βγούνε από τα αποτελέσματα.

Εγώ νομίζω ότι θα βγούνε εξαιρετικά ενδιαφέροντα και θετικά σημεία. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα και η κοινωνία θα καταλάβει γιατί άντεξε το σχολείο τόσο καιρό. Γιατί είναι ένα από τα παράδοξα. Πώς κατέρρευσαν τόσοι πολλοί θεσμοί και το σχολείο άντεξε όρθιο; Τα πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ με όλα τα προβλήματα;

Σημαίνει ότι κάτι γίνεται εκεί το οποίο δεν γνωρίζει η κοινωνία. Να λοιπόν ένας τρόπος να τα γνωρίσει.

Αναβαθμίζεται η ΑΔΙΠΔΕ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Νομοθετική ρύθμιση για την αναβάθμιση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΔΕ ),ετοιμάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο εφαρμογής:

Α.  της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, και,

Β. της αξιολόγησης των 20.000 στελεχών εκπαίδευσης

Αποστολή της ΑΔΙΠΔΕ , με τη νομική μορφή που έχει σήμερα,  είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της η αρχή:

αα) Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και

ββ) υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επιτυχή μετάβαση των μαθητών στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και τη δια βίου μάθηση.

β) Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης της οργανωτικής διάρθρωσης και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργο

Η έκθεση της ΑΔΙΠΔΕ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Τον Οκτώβριο του 2015 το esos είχε δημοσιοποιήσει την έκθεση της ΑΔΙΠΔΕ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Πατήστε εδώ για να δείτε την έκθεση

 

Ετικέτες: 
ΟΟΣΑΑξιολόγηση

Σχόλια (5)

 
ΜΙΧΑΗΛ
20 Μαρ 2017 14:22

Δηλ. τα στελέχη της εκπ/σης δεν είναι μάχιμα; Έλεος πια! Πού ζούνε οι άνθρωποι; Αν είναι αυτής της νοοτροπίας ας μας το πουν καθαρά: Ας κάνουν τους δντές κ τους συμβούλους ...μάχιμους δασκάλους, τους στρατηγούς να τους γυρίσουν σε ...μάχιμους λοχαγούς, τα τραπεζικά στελέχη με τις εξειδικευμένες γνώσεις να τα κάνουν ...μάχιμους ταμίες στα γκισέ, τους δντές νοσοκομείων με πλήθος προσόντων να τους γυρίσουν στα ...μάχιμα αγροτικά ιατρεία, κοκ... ή πάλι, μιας κ η διαδ/σία- αν κ παράνομη- ήταν τόσο ...επιτυχής γι αυτούς ας την εφαρμόσουν σε όλο το δημόσιο κάνοντας μυστικές ψηφοφορίες παντού!!! Ας τελειώνει το παραμύθι: Όλοι είναι μάχιμοι σε όποιο μετερίζι κι αν υπηρετούν, φτάνει να έχουν συνήδειση! Πονηροί άνθρωποι, τεμπέληδες, συμφεροντολόγοι κ ασυνήδειτοι υπάρχουν σε όλα τα πόστα. Κ κάτι τελευταίο: Οι υπουργοί, ως ανώτατα στελέχη, τι είναι: Μάχιμοι ή απόστρατοι;

 
Σταχανοβίτης
20 Μαρ 2017 20:39

Οι πιο μάχιμοι από τους εκπαιδευτικούς είναι οι διευθυντές.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν το ωράριό τους, τους μαθητές τους, την προετοιμασία τους.
Οι διευθυντές έχουν (και μάθημα-όχι πολύ ασφαλώς) αλλά έχουν ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ.
Έλεος πια που όλοι θα αξιολογούν τους διευθυντές.
Προφανώς να τους αξιολογούν, να τους βαθμολογούν, να τους ζητούν λογοδοσία κτλ, αυτό είναι δημοκρατικό.
Όχι όμως με μυστικές ψηφοφορίες, χωρίς κριτήρια κτλ. Ποτέ ένας υφιστάμενος (δεν είναι αξιολογικό αυτό το "υφιστάμενος", αλλά διοικητικό και μόνο) δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός όταν κρυφά, μυστικά, αξιολογεί τον προϊστάμενό του. Χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς;
Φυσικά ναι, διότι ζούμε στη ΣΥΡΙΖΟΧΩΡΑ

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20 Μαρ 2017 23:56

Λαικισμός!!!
Δεν παίζονται οι άνθρωποι. Αυτοαποκαλούνται προοδευτικοί και δημοκράτες.

 
Πολίτης
21 Μαρ 2017 09:34

Είναι εντυπωσιακό σε κάθε περίπτωση, να ακούς τέτοιες ανοησίες αλλά είναι και τραγικό όταν τις λέει ο Υποργός Παιδείας.
Ναι στην αξιολόγηση, αλλά από την κάθε βαθμίδα: πρώτα ο εκπαιδευτικός, μετά ο Υπ/ντής ,μετά ο Διευθυντής.
Όσο για τους Σχολικούς Συμβούλους , ή να αναθεωρηθεί το έργο τους ή να καταργηθούν ΑΜΕΣΑ.
Στην τελική, ΟΛΑ τα ζητήματα σε ένα σχολείο καλείται να τα λύσει ΠΡΩΤΑ ο Δ/ντής ο οποίος είναι υπόλογος νομικά.
Μόνο άσχετοι με την εκπαίδευση θεωρούν ότι τα σχολεία είναι όπως όλες οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

 
Λευτέρης
21 Μαρ 2017 13:13

@Πολίτης
Συμφωνώ απόλυτα και επαυξάνω!

Λένε αυτά γιατί δεν έχουν τα κότσια να πουν την αλήθεια που έρχεται.
Πρώτα θα αξιολογηθούν τα στελέχη και μετά θα γίνει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Χωρίς αξιολόγηση δε θα γίνουν νέοι διορισμοί. Αυτό είναι που μπλοκάρει την είσοδο προσοντούχων, ικανών και νέων εκπαιδευτικών.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean