ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. (πρώην ΕΣΥΠ) στο esos: Το τρίπτυχο επιτυχίας των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων

«Η κοινωνία χειμάζεται και δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για ερασιτεχνισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης».
Δημοσίευση: 11/04/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Κλειδί” για να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά θα ήταν να υιοθετηθεί εξ αρχής η καλή πρακτική των «δοκιμαστικών» μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, να μη θεωρούμε εξ αρχής ένα νέο μέτρο που εισάγεται στην εκπαίδευση ως κάτι που θα ισχύει αιώνια, αλλά ως κάτι που θα δοκιμαστεί για ένα διάστημα και μετά θα αξιολογηθεί αναλόγως.

Τα παραπάνω τονίζει στο esos ο νέος πρόεδρος του Εθνικού  Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (πρώην ΕΣΥΠ), Καθηγητής Σπύρος Γεωργάτος, και  υπογραμμίζει τα εξής:   

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:Για να επιτύχουμε αυτό κι όλα τα άλλα χρειάζονται τρία πράγματα: συναίνεση (που δεν μεταφράζεται κατανάγκη σε ιδεολογική ταύτιση, αλλά σε μια στοιχειώδη πολιτική συμφωνία επί των βασικών)˙ ευρύ, αναθεωρητικό πνεύμα˙ και συστηματική δουλειά.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥΣ: Το Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συμβάλει με τον τρόπο του στη διαμόρφωση μιας τέτοιας κουλτούρας, γιατί η κοινωνία χειμάζεται και δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για ερασιτεχνισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΤΟΥ Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΠ: Εκ πρώτης όψεως, ο νέος θεσμός που δημιούργησε το Υπουργείο Παιδείας έχει μια ομοιότητα με το Ε.ΣΥ.Π. -το οποίο και αντικατέστησε. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει ουσιώδεις διαφορές: το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. (στο εξής Συμβούλιο) θα είναι αρκετά μικρότερο σε μέγεθος, λιγότερο ετερογενές σε σύνθεση και πιο «επιτελικό» από ό,τι ήταν το Ε.ΣΥ.Π. Επιπλέον, στις γνωμοδοτικές του αρμοδιότητές, εκτός από την εκπαιδευτική πολιτική, περιλαβάνονται πλέον η προαγωγή της απασχόλησης και η εν γένει σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.  

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Το Συμβούλιο αποτελεί φυσική συνέχεια της Εθνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης που συγκροτήθηκε το 2015, με Πρόεδρο τον Καθηγητή Νικόλα Θεοχαράκη και μέλη διακεκριμένους επιστήμονες και στελέχη του παραγωγικού τομέα. Βεβαίως, από τη φύση τους, τέτοια όργανα δεν είναι ποτέ «άχρωμα» και «ουδέτερα». Στη διεθνή αρένα υπάρχει μια διαπάλη ανάμεσα σε διάφορες Σχολές Σκέψης, πολιτικές και ιδεολογικά ρεύματα.  

ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΛΜΗΡΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Σε ό,τι όμως μας αφορά, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που υπερ-καθορίζουν τη συγκυρία: πρώτον, η ανάγκη διατύπωσης μιας τολμηρής και αποτελεσματικής μεταρρυθμιστικής πολιτικής για να αντιμετωπιστεί η οικονομική και κοινωνική κρίση (υψηλή ανεργία, brain drain, υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της έρευνας)˙ δεύτερον, η επίλυση χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων (όπως ο κατακερματισμός, οι αλληλεπικαλύψεις και η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των εκπαιδευτικών και ερευνητικών μονάδων) που μεγεθύνουν το προηγούμενο πρόβλημα˙ τρίτον, το δημογραφικό θέμα που υπονομεύει με πολλούς τρόπους το μέλλον του τόπου˙ και τέταρτον,  ένα γενικότερο ζήτημα που αναδύεται διεθνώς, δηλαδή η αναντιστοιχία γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων με αυτά που απαιτεί  ο δεδομένος τρόπος παραγωγής (qualification mismatch). Άλλες προκλήσεις είναι επίσης η τεράστια συσσώρευση νέας πληροφορίας (Big Data), το ζήτησμα της πρόσβασης σε νέα ερευνητικά αποτελέσματα (Open Science) και η ανάγκη εφεύρεσης νέων δεικτών για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου.

ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΕΣ ΙΔΕΕΣ: Μέσα σ’ αυτό το σύνθετο τοπίο, το Συμβούλιο θα πρέπει να μελετήσει με προσοχή ορισμένες ρηξικέλευθες ιδέες που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των φοιτητών και του επιστημονικού προσωπικού στα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα, τη δυνατότητα παροχής συνδυαστικών πτυχίων (joined degrees) και την αναμόρφωση του πλαισίου επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η εξωστρέφεια του εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί αυτό επιτάσσει η εποχή και η πραγματικότητα –μας αρέσει ή όχι- μιας παγκοσμιοποιημένης Οικονομίας.

ΠΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ: Τέλος, με τη δέουσα προσοχή θα πρέπει να δούμε προγράμματα παραγωγικής συνεργασίας ανάμεσα σε ΑΕΙ και  δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και συνέργειες ανάμεσα σε φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα ΑΕΙ.

ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΙΕΚ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Το ζητούμενο δεν είναι βέβαια να εκχωρήσουμε το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα στον ιδιωτικό τομέα, ούτε να μετατρέψουμε τα ΙΕΚ σε ... πανεπιστημιακά τμήματα. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί βαθμιαία ένα πλέγμα θεσμών και ώριμων πρακτικών που καλύπτουν τόσο τις γνωσιακές απαιτήσεις της κοινωνίας όσο και την ανάγκη προσαρμογής σε μια διαρκώς και ποικιλοτρόπως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Η σχέση εκπαίδευσης και παραγωγής δεν ήταν ποτέ γραμμική, ακόμα κι όταν η Οικονομία έπαιρνε μια μορφή «πολεμική» ή εντελώς «στρατευμένη» σε διάφορες χώρες.

Σχόλια (1)

 
ΗΡΑ*
11 Απρ 2017 12:35

Η διαφορά του πρώην ΕΣΥΠ από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. του οποίου και προϊστασθε είναι μία και μοναδική: Δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τον ξεκάθαρο προσανατολισμό - χάραξη εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τη θέσπιση επιμέρους επιτροπών/ συμβουλίων για καθεμιά βαθμίδα - που τόσο σοφά είχε προγραμματίσει ο κ. Θεοτοκάς... Τώρα τα πολλά μέλη, το ... ετερογενές της σύνθεσής του και τα λοιπά και τα λοιπά είναι προφάσεις εν αμαρτίαις, δικαιολογίες δηλ. και τίποτ' άλλο.Απλά είναι ένα όργανο, κομμένο και ραμμένο στη λογική των μνημονίων. Βίσκω δε κομψό το " δεν υπάρχει χρόνος για ερασιτεχνισμούς" εκ μέρους σας, μόνο που αυτό θα πρέπει να το απευθύνετε στους πρώην και νυν ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας - σ' αυτους συγκαταλέγεται βεβαίως και η αφεντιά σας -που σχεδόν δυο χρόνια τώρα με τις ερασιτεχνικές και τις " ράβε ξήλωνε" πρακτικές, δεν έχουν να παρουσιάσουν τίποτα θετικό! Το μόνο που κατάφεραν είναι να προκαλούν αναστάτωση και σύγχυση στο ήδη σκληρά δοκιμαζόμενο ως προς τις αντοχές του εκπαιδευτικό σύστημα. Από 'κει και πέρα υπάρχουν "μεταρρυθμίσεις" και μεταρρυθμίσεις ( = χωρίς εισαγωγικά αυτές)....Μεγάλη εβδομάδα έχουμε και φυσικά νηστεία, ας μη βαφτίζουμε λοιπόν ούτε το κρέας ψάρι κι ούτε και τα δυο προηγούμενα "θαλασσινά"...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ