Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Δέσμευση για τροπολογία για τις ποινικές διώξεις σε βάρος Πρυτάνεων και προέδρων ΤΕΙ για τις οφειλές στους ΕΛΚΕ

Άρση του φορολογικού απορρήτου των καθηγητών ΑΕΙ για να εισπραχθούν οι οφειλές
Δημοσίευση: 21/04/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ποινική δίωξη εις βάρος τριών πρώην πρυτάνεων του ΑΠΘ,καθώς εναντίον των προέδρων και αντιπροέδρων του ΕΛΚΕ για  την περίοδο 1999-2014,  παρήγγειλε  ο εισαγγελέας Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης, για ποσά που δεν έχουν εισπράξει από πανεπιστημιακούς που χρωστούσαν  στον ΕΛΚΕ.

Στο μεταξύ ο υπουργός Παιδείας  Κ. Γαβρόγλου, από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε δεσμευτεί στη Βουλή   ότι θα καταθέσει   ρύθμιση, προς ψήφιση,  με την οποία θα απαλλάσσονται οι Πρυτάνεις και οι πρόεδροι των ΤΕΙ  από ποινικές ευθύνες για τις οφειλές καθηγητών στους ΕΛΚΕ .

Συγκεκριμένα είπε τα εξής:

Κ. Γαβρόγλου: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πω για τον ΕΛΚΕ και θα σταματήσω. Θα μιλήσω στη δευτερολογία μου.
Σχετικά με τον ΕΛΚΕ: Σήμερα υπάρχουν πρυτάνεις -όχι μόνο εν ενεργεία αλλά και προηγούμενοι-  για τους οποίους υπάρχει ο κίνδυνος εισαγγελικής παρέμβασης για ποσά που δεν έχουν εισπράξει από πανεπιστημιακούς που χρωστούσαν στους ειδικούς λογαριασμούς των πανεπιστημίων.

Ν. Κεραμέως: Άσκησης δίωξης.

Κ. Γαβρόγλου: «Άσκησης δίωξης», όπως μου λέει η κ. Κεραμέως που προφανώς νομικά είναι πολύ πιο σωστή έκφραση. Αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο, διότι οι πρυτανικές αρχές και οι τωρινές και οι προηγούμενες δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη σε αυτό το θέμα. Εμείς δεσμευόμαστε στο επόμενο νομοσχέδιο, που θα είναι για τα ΑΕΙ και τα μεταπτυχιακά, να φέρουμε διάταξη -η οποία, προφανώς, να  δηλώνει αυτό με νομικούς τρόπους- και να βρούμε τρόπους με τους οποίους τα άτομα που χρωστάνε να πληρώσουν αυτά που χρωστάνε, χωρίς να φταίνε σε αυτό οι πρυτάνεις.
Στο μεταξύ θα στείλουμε εγκύκλιο στους ειδικούς λογαριασμούς, όπου θα λέμε αυτό που σας είπα τώρα, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στην όποια εισαγγελική αρχή έρθει για άσκηση δίωξης.

Α. Λοβέρδος: Επειδή έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη, πότε σκοπεύετε να φέρετε το επόμενο σχέδιο νόμου, για να ξέρουμε; Μήπως είναι δώρον άδωρον.  

Κ. Γαβρόγλου: Αν έχει ήδη ασκηθεί, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό σας λέω. Λέω, όπως είπα πριν, σε έναν μήνα σε πέντε εβδομάδες, αυτής της τάξης πάντως, όχι αργότερα…

Α. Λοβέρδος:Με τροπολογία δεν μπορούμε;

Άρση του φορολογικού απορρήτου των καθηγητών ΑΕΙ για να εισπραχθούν οι οφειλές

"Για τις ανάγκες υπολογισμού των οφειλόμενων ποσών , από ελεύθερο  επάγγελμα,  των καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ προς τους ΕΛΚΕ, παρέχεται η δυνατότητα άρσης του φορολογικού απορρήτου".

Αυτό κάνει γνωστό το υπουργείο Παιδείας με έγγραφο προς τα ΑΕΙ, το οποίο, κατ αποκλειστικότητα παρουσίασε το esos ,και προτρέπει τις διοικήσεις για τον προσδιορισμό των οφειλών του κάθε καθηγητή  οι ΕΛΚΕ   να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο σχετικό με το ύψος των εισοδημάτων των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα κρίσιμα έτη.

Το υπουργείο Παιδείας σημειώνει πως κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη οι   οφειλές παραγράφονται με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκαν ως έσοδα του οικείου ΕΛΚΕ, ενώ μπορούν να εισπράττονται και να διεκδικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Το υπουργείο Παιδείας επιχειρώντας να ερμηνεύσει τη   νέα διάταξη για το επίμαχο ζήτημα όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με τους νόμους 4386/2016 και 4415/2016 ,  αποσαφηνίζει για πρώτη φορά το νομικό πλαίσιο και η ευθύνη των διοικήσεων των ΕΛΚΕ, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων τα εξής::

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 7%: Ο νόμος προβλέπει ότι οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό που σήμερα ανέρχεται σε επτά τοις εκατό (7%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτωση θ ́ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Μολονότι η περ. θ’ τροποποιήθηκε και πλέον γίνεται λόγος στο νόμο αντί για ελεύθερο επάγγελμα για επιχειρηματική δραστηριότητα, η εν λόγω τροποποίηση είναι απλώς και μόνο ορολογική, η δε υποχρέωση παραμένει σε ισχύ και αναλλοίωτη. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά, πλέον, και πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α ́ 220).

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Το νομικό πλαίσιο είσπραξης του ως άνω ποσοστού περιγράφεται γενικά στον νόμο και χορηγείται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να ρυθμίσουν ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. Με την ίδια εξουσιοδότηση επιτρέπεται οι ως άνω Υπουργοί να ρυθμίσουν τον τρόπο και το είδος ρύθμισης της οφειλής, τον αριθμό και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, τη διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: Στη συνέχεια προσδιορίζεται ο τρόπος διαμόρφωσης και προσδιορισμού του ύψους των οφειλών για κάθε έτος. Τα ποσά που οφείλονται πρέπει να υπολογιστούν σύμφωνα με τους νόμους που διαδοχικά ίσχυσαν, ήτοι σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 1 εδάφιο α ́ του ν. 2817/2000, 59 περίπτωση στ ́ του ν. 4009/2011, 18 του ν. 4283/2014, 24 του ν. 4386/2016.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Σημαντική είναι η διευκρίνιση του νομοθέτη ότι οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλουν το συγκεκριμένο ποσοστό, ανεξαρτήτως αν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ: Καθίσταται σαφές ότι η έκδοση των σχετικών πράξεων για τα προηγούμενα έτη αποτελεί υποχρέωση των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης διοικήσεων των ΕΛΚΕ. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση από τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης διοικήσεις ΕΛΚΕ τυχόν ευθύνης προηγούμενων διοικήσεων για μη είσπραξη των σχετικών οφειλών, διότι κάτι τέτοιο προδήλως θα αντέβαινε και στο άρθρο 7 του Συντάγματος.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Σε περίπτωση μη έκδοσης των πράξεων αυτών μέχρι τη λήξη της θητείας τους οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης διοικήσεις των ΕΛΚΕ φέρουν κάθε είδους ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διότι παραλείπουν υποχρέωση που ανάγεται στο διάστημα της θητείας τους. Τούτο βέβαια ουδόλως σημαίνει ότι θα απαλλάσσονται οι επόμενες διοικήσεις των ΕΛΚΕ. Μετά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης αποτελεί ευθύνη της εκάστοτε διοίκησης των ΕΛΚΕ να προβαίνει στην έκδοση πράξεων για όλες τις εκκρεμείς οφειλές των προηγούμενων ετών καθώς και για τις οφειλές του τρέχοντος έτους εφόσον έχουν γεννηθεί και μπορούν να προσδιοριστούν βάσει των οριζομένων στην κοινή υπουργική απόφαση.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΙ  ΜΗΝΩΝ: Σύμφωνα με τη νέα διάταξη σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ζητηθεί στοιχεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η προθεσμία των έξι μηνών για την έκδοση της σχετικής πράξης βεβαίωσης της οφειλής αρχίζει από την περιέλευση των ζητηθέντων στοιχείων από τη Δ.Ο.Υ. στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε.. Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό να εξαρτήσει τη γέννηση ευθύνης από την υπέρβαση της αντικειμενικής δυσκολίας συλλογής των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων του υπόχρεου.

ΠΕΡΑΙΩΣΗ: Με τα τελευταία εδάφια ορίζεται ότι οι οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων μελών εταιρειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δυνάμει των ως άνω διατάξεων, υπόκεινται σε περαίωση. Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της εν λόγω διάταξης είναι η διασκέδαση της δημιουργηθείσας αμφιβολίας σχετικά με την υποχρέωση των καθηγητών για απόδοση του συγκεκριμένου ποσοστού στην περίπτωση που ήταν μέλη σε εταιρείες.

Με τη διαδικασία της περαίωσης επιδιώκεται καταρχήν η άμεση είσπραξη των οφειλών των πανεπιστημιακών αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι χωρίς ρητή νομοθετική πρόβλεψη πρακτικώς εξαιρέθηκαν από την εν λόγω υποχρέωση. Τέτοια εξαίρεση δεν συνάγεται ούτε από τη νομοθεσία ούτε από τις συνταγματικές διατάξεις αλλά ούτε και από τη νομολογία, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω απόδοση στον ΕΛΚΕ έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣτΕ 3299/2014, σκ. 11, 12).

Τέλος, προβλέπεται ότι η περαίωση πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο ΕΛΚΕ εντός έξι (6) μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο 20% της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος.

Η επικείμενη κοινή υπουργική απόφαση

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, η οποία έχει τύχει αρχικής επεξεργασίας από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας από το υπουργείο Οικονομικών.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης και εντός του επόμενου εξαμήνου οι ΕΛΚΕ θα πρέπει να προβούν στην αντιμετώπιση όλων των εκκρεμών οφειλών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα προβαίνοντας στην έκδοση των αντίστοιχων πράξεων βεβαίωσης.

Η διάταξη του ν. 4415/2016 για τη διαδικασία και την ευθύνη είσπραξης των οφειλών
 
«3. ... Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτωση θ ́ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α ́ 220).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α ́, γ ́ και θ ́ που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Τα ποσά που οφείλουν, σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 1 εδάφιο α ́ του ν. 2817/2000, 59 περίπτωση στ ́ του ν. 4009/2011, 18 του ν. 4283/2014, 24 του ν. 4386/2016, οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε ως έσοδο του οικείου ΕΛΚΕ, ενώ εισπράττονται και διεκδικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου ως άνω ποσού οι ΕΛΚΕ μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο σχετικό με το ύψος των εισοδημάτων των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα κρίσιμα έτη. Οι Διοικήσεις των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. οφείλουν να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής των οφειλόμενων κρατήσεων σε βάρος των υπόχρεων για το τρέχον και τα παρελθόντα οικονομικά έτη, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρούσας παραγράφου, διαφορετικά υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το χρονικό διάστημα που αφορά τη θητεία τους. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ζητηθεί στοιχεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση των στοιχείων στους Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων μελών εταιρειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δυνάμει των ως άνω διατάξεων, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο ΕΛΚΕ εντός έξι (6) μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο 20% της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος».

Σχόλια (1)

 
Χρήστος Γκ.
21 Απρ 2017 08:07

Σύμφωνα με τα ανφερόμενα στο έγγραφο, είναι εμφανές ένα σημαντικό πρόβλημα άνισης μεταχείρισης: Δεν είναι δυνατόν τα μέλη εταιρειών να μπορούν να υπαχθούν σε περαίωση και όσοι είχαν ατομική επιχείρηση να μη μπορούν.
Η περαίωση ή ισχύει για όλους ή για κανέναν. Δεν υπάρχει καμμία διαφορά μεταξύ κάποιου π.χ. νομικού που ασκούσε ελεύθερο επάγγελμα, με εκείνον το νομικό που και πάλι ασκούσε ελεύθερο επάγγελμα αλλά υπό το καθεστώς της συμμετοχής σε εταιρεία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.