Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας είναι πράγματι… “Διευθυντής;”

Δημοσίευση: 29/04/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Γιάννη Πλάταρου

Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και θα το πλησιάσουμε χαλαρά , πάντα με όμως με επιχειρήματα:

1) Στο Σχολείο «κυρίαρχο Παιδαγωγικό όργανο» και «αποφασιστικό» είναι ο  Σύλλογος Διδασκόντων (Σ.Δ.),   ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;   («Όσοι πιστοί» προσεγγίστε το ερώτημα)

2) Ο λεγόμενος «Διευθυντής Σχολείου» είναι.... εργοδότης;

α) Προσλαμβάνει το προσωπικό; ΟΧΙ

β) Αξιολογεί το προσωπικό; ΟΧΙ

γ) Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού ; ΟΧΙ.

δ) Μπορεί να απολύσει προσωπικό; ΟΧΙ

ε) Μπορεί να εισηγηθεί απόλυση προσωπικού ΟΧΙ

στ) Πληρώνει ο ίδιος το προσωπικό ; ΟΧΙ.

ζ) Προΐσταται του Συλλόγου;  ΟΧΙ (Προεδρεύει ως πρώτος μεταξύ ίσων)

η) Συγκαλεί όποτε θέλει τον Σύλλογο; (ΝΑΙ, αλλά και ο Σύλλογος συγκαλείται όποτε θέλει το 1/3 των μελών του!)

θ) Μπορεί να κάνει πολιτική προσέλκυσης «πελατών;» (Μαθητών Γονέων;)  ΟΧΙ. Οι μαθητές εγγράφονται βάσει  χωροταξικής κατανομής.

ι) Μπορεί να διαφημίσει τις επιτυχίες του; ΟΧΙ. Απαγορεύεται διαφήμιση Δημόσιας Υπηρεσίας τοπικά . Μόνο τα φροντιστήρια θα διαφημίσουν τις δικές σας επιτυχίες ως δικές τους.

ια) Μπορεί ο Διευθυντής να διαφοροποιήσει «το προϊόν που πουλάει»; ΟΧΙ. Υπάρχει άτεγκτο στενό Α.Π.Σ. που προβλέπει το παραμικρό. Πώς θα γίνει το μάθημα, η ύλη, τα πάντα.

ιβ) Μπορεί ο Διευθυντής να αλλάξει την διαρρύθμιση των επίπλων του Σχολείου; ΟΧΙ ( Ο πρώην Ο.Σ.Κ.  παρέχει κάτι ομοιόμορφα θρανία και έπιπλα και καθίσματα )

ιγ) Μπορεί να αποφασίσει ανακαίνιση καταστήματος; (ΟΧΙ. Μόνο εισήγηση και λεφτά ΔΕΝ υπάρχουν)

ιδ) Μπορεί να αναθέσει σε καθηγητή να φτιάξει βρύση; ΟΧΙ. Αυτός θα την φτιάξει, διότι λεφτά δεν υπάρχουν για υδραυλικό και τι μας νοιάζει εμάς, να βρείτε λεφτά, εμείς εκπαιδευτικοί είμαστε, διευθυντής δνε ήθελες να γίνεις; κτλ κτλ κτλ)

ιε) Μπορεί να αναθέσει σε καθηγητή να φτιάξει το φωτοτυπικό ; ΟΧΙ.

ιστ) Μπορεί να αναθέσει σε καθηγητή να βγάλει το χαρτί που κόλλησε στο φωτοτυπικό; ΟΧΙ. Μόνο αυτός ξέρει!

ιζ) Μπορεί να αναθέσει σε καθηγητή απεγκλωβισμό από κλειδωμένη τάξη; ΟΧΙ, αν δεν πρωτοστατεί κι αυτός

ιη) Μπορεί να αναθέσει μεταφορά βιβλίων σε εκπαιδευτικούς; ΟΧΙ αν δεν μεταφέρει πρώτος κι αυτός.

ιΘ) Αναθέτει γνωστά εκ των προτέρων καθορισμένα καθήκοντα σε προσωπικό που θα κρίνει ότι θα πάει το Σχολείο μπροστά; ΟΧΙ ! Μόνο εισηγείται στον Σύλλογο, ο Σύλλογος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και την «λέζα» την πληρώνει πάντα ο «Διευθυντής» (Τα εισαγωγικά τα έχουμε αιτιολογήσει)

Πραγματικά μπορώ να γράψω άλλα 40 -50 περιπτώσεις, σταματάω εδώ.

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Είναι Διευθυντής ο ....Διευθυντής;

Πάει πρώτος και φεύγει τελευταίος από το Σχολείο. Είναι Διευθυντής;

Εντέλλεται να πάει να ανοίξει το Σχολείο καλοκαιριάτικα όταν όλοι είναι σε διακοπές. Λέει«ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΑΩ»   ή τσακίζεται και πάει;

Εδώ μπορώ να γράψω άλλα 10 περίπου, παρεμφερή, δεν τα γράφω, δεν θα φτιάξουμε βιβλίο. ...

Δίνω και μια πρόχειρη απάντηση στο τεχνικό δίλημμα της παραπάνω μοριοδότησης (πάντα με ερωτήματα!)

Γιατί όλοι φωνάζουν πως μεγάλο κριτήριο είναι η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ και όχι «λοιπή εκπαιδευτική»(=διοικητική) εμπειρία;

Γιατί ο Διευθυντής κατά το καθηκοντολόγιο είναι «Παιδαγωγικός και επιστημονικός υπεύθυνος»  του Σχολείου;

Να την και η ΚΑΘΑΡΗ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ στο συνδικαλιστικό κακής ποιότητας αίτημα:

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)

ΑΡΘΡΟ 27
 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό.

2. Ειδικότερα ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:

α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία.
(Σ.Σ. Με το δικό του όραμα καθοδηγεί ή με τον άτεγκτο μπούσουλα του υπουργείου;)

β) Καθοδηγεί και βοηθεί τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.
(Σ.Σ. Έχει δηλαδή επιστημονική και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ εμπειρία και κάνει και τον Μέντορα και συμβουλεύει ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ)  

γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά.
(Σ.Σ. Εδώ το τρίπτυχο φαίνεται καλύτερα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ)

δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ΄ αυτούς.
(Σ.Σ. Αυτά τα κάνει ένας -πέραν των άλλων- επαρκής ηθικά άνθρωπος)

ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της αξιολόγησής του τους στόχους της αξιολόγησης.

(Σ.Σ. Κάνει τον επιστάτη σε αυστηρά καθορισμένο καθηκοντολόγιο και αξιολογεί όπως η νομοθεσία ορίζει (ΔΕΝ ορίζει) πάντα με γνώμονα τα κριτήρια άλλων και όχι τα δικά του (επιστάτης)

Από τα παραπάνω, ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ, ΟΤΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΣΤΕΡ =ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΣΤΕΡ =ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΣΤΕΡ. Χοντρικά. Αλλά δίκαια. Κυρίως νόμιμα.  Η διάρκειά τους (πιστωτικές μονάδες) είναι κάτι άλλο και βεβαίως  τα μάστερ στην ιχθυοκαλλιέργεια, να μετρούν λιγότερο.

 

Σχόλια (16)

 
ΠΠ
29 Απρ 2017 23:03

Το βασικό που χρειάζεται τούτη τη χρονική συγκυρία η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια Εκπ/ση είναι αξιοκρατία και αντικειμενικότητα στις κρίσεις στελεχών. Σε δεύτερο στάδιο και πριν την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός του καθηκοντολογίου των διευθυντών ΣΜ και των Σχολικών Συμβούλων στην κατεύθυνση της διοικητικής - οικονομικής αυτοτέλειας των ΣΜ και της ουσιαστικής παιδαγωγικής υποστήριξής τους από τους ΣΣ.
Ο δε εκπαιδευτικός της πράξης είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί επιστημονικά μέσω στοχευμένων περιοδικών επιμορφώσεων με απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα, ώστε να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες της εκπαιδευτικής πράξης, να κατανοήσει και να ερμηνεύσει επιστημονικά τη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα χωρίς ιδεοληψίες, να αναπτύξει κριτική σκέψη και να είναι σε θέση να σταθεί ισότιμα απέναντι στα νέα, αναβαθμισμένα αξιοκρατικά επιλεγμένα στελέχη της εκπ/σης, διατυπώνοντας επιστημονική άποψη στο ΣΔ, στο Δ/ντή, στο ΣΣ.
Αν λοιπόν δε συμβεί το πρώτο, οι κρίσεις στελεχών με αξιοκρατία και αντικειμενικότητα, τότε δε χρειάζονται όλα τα άλλα... όπως ήδη συμβαίνει σήμερα.
Περαιτέρω συζήτηση πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) δεν μπορεί να φέρει κάποια βελτίωση υπέρ των μαθητών και του εκπαιδευτικού προϊόντος.
Βαρεθήκαμε στα σχολεία να ακούμε και στο διαδίκτυο να διαβάζουμε τον συνδικαλιστικό ή ατομικό-εργαλειακό λόγο κάθε είδους ατομικά ευνοούμενου: εκπαιδευτικού, Δ/ντή, ΣΣ, από τα απαράδεκτα μέτρα εις βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης, που λήφθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια αλλά και πριν: με το κλείσιμο για παράδειγμα των διδασκαλείων, με τον 4327/2015, με τις παράνομες μετατάξεις των εκπαιδευτικών, με τις συνεχείς παρατάσεις στις θητείες των ΣΣ χωρίς εκσυγχρονισμό του καθηκοντολογίου τους, με τις τρίτες και βάλε... αναθέσεις για τη συμπλήρωση ωραρίου, με τις αναθέσεις συμπλήρωσης ωραρίου από τα ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ ακόμη και στην ειδική αγωγή, με το πάγωμα- καθυστερήσεις στην εφαρμογή των νέων ΑΠ κ.ά. πολλά!
Χάθηκε πλέον η λογική!! Αλλά και η υπομονή!!

 
εκπ/κός
29 Απρ 2017 23:23

Πολλά από τα παραπάνω πχ πρόσληψη προσωπικού, απόλυση προσωπικού κλπ δεν γίνονται από το διευθυντή της υπηρεσίας σε καμία υπηρεσία του δημοσίου. Καλώς ή κακώς (καλώς θα έλεγα εγώ) τα παραπάνω γίνονται από άλλες ανεξάρτητες άρχες (εποπτεία προσλήψεων από ΑΣΕΠ, εδώ δεν εννοώ "γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ" αλλά εποπτεία της διαδικασίας διορισμού από το ΑΣΕΠ) και όχι από τον διευθυντή της υπηρεσίας που εργάζεται ο υπάλληλος.

Αλήθεια, θα θέλαμε οι προσλήψεις να γίνονται από το διευθυντή;
Και μιας είναι και περίοδος μεταθέσεων και στη συνέχεια βελτιώσεων-οργανικών τοποθετήσεων θα θέλαμε ο κάθε διευθυντής να δίνει ΑΝ θέλει οργανικά κενά για να τοποθετείται στο σχολείο που διευθύνει (δεν γράφω "στο σχολείο του") όποιος καθηγητής αυτός επιθυμεί;

Το βασικό ερώτημα είναι άλλο:
το ερώτημα που θα έπρεπε να υπάρχει είναι: γιατί κάποιοι επιθυμούν διακαώς να γίνονται διευθυντές; πόσο μάλλον όταν το επίδομα θέσεις ευθύνης είναι, όπως λένε, πολύ μικρότερο των επιπλέον (λόγω θέσης) προσφερόμενων υπηρεσιών.

 
PE19
30 Απρ 2017 00:18

1000 πράγματα είπατε κ. Δ/ντα και έχετε σε όλα δίκιο το συμπέρασμα με χάλασε λίγο. Το έχω ξαναπεί, προσοχή στην ιδιαίτερη αξία που θέλετε να δώσετε ορισμένοι στις μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση και στην διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Θα εμφανιστούν φαινόμενα που μεταπτυχιακό στις τηλεπικοινωνίες από την Οξφόρδη και Διδακτορικό στην Θεωρητική φυσική από το Imperial να μετράνε λιγότερο από το μεταπτυχιακό στην Διοίκηση της εκπαίδευσης από το πανεπιστήμιο Αιγαίου ή της ΧΧΧΧΧ πόλης της Βουλγαρίας.
Είστε μαθηματικός κ. Δ/ντα και καταλαβαίνετε ακριβώς τι λέω. Ίσως μια εθνική σχολή διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων να έλυνε το πρόβλημα του κενού στην σωστή εκπαίδευση στελεχών στην οποία θα εισάγεσαι είτε με εξετάσεις (και μόνο) είτε με βιογραφικό.
Φυσικά σε όλα τα υπόλοιπα που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο.

 
Ανώνυμος Ανωνυμόπουλος
30 Απρ 2017 00:59

Δεν σας ξέρω, πρώτη φορά σας είδα όταν διαμαρτυρόσασταν που δεν γίνατε Προιστάμενος.Για να είμαι ειλικρινής συνέπασχα μαζί σας. Υπήρξε ανάλογη αδικία στο πολύ στενό μου περιβάλλον, νωρίτερα όμως, όταν ήταν κυρίαρχο το δίπολο ΠΑΣΟΚ-ΝΔ
Από κει και πέρα δύο χρόνια τώρα σας βλέπω είτε σαν απλό σχολιαστή είτε σαν αρθογράφο κάθε λίγο και λιγάκι.Όσο και να σας πουν "συμφωνώ", όσο και να σας πουν "διαφωνώ", όσο και αν αδιαφορήσουν-αυτό κάνουν, τον εαυτό του κοιτάει ο καθένας ξέρετε τι μένει; Τίποτα. Η απόφαση μόνο. Είτε του Υπουργείου είτε του Δικαστηρίου.
Ο δρόμος της αδικίας είναι μοναχικός. Μα πολύ μοναχικός. Η μόνη στιγμή που απολαμβάνεις είναι η στιγμή της δικαίωσης. Και αυτή κανένας συνδικαλιστής, κανένας πολιτικός, κανένας φίλος και κανένα βήμα λόγου δε στη χαρίζει. Μονάχα εσύ στον εαυτό σου.
Μέχρι να δικαιωθείς, υπομένεις σιωπηλα. Γιατί:
"Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις
μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,
μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες."
Κωνσταντίνος Καβάφης

 
ενας δντης
30 Απρ 2017 08:37

Συμφωνώ απόλυτα!

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΜΕΑ
30 Απρ 2017 09:59

Όσα αναφέρει ο κ. Πλατάρος είναι η αλήθεια. Κυρίαρχο όργανο στο σχολείο είναι ο ΣΔ. Τίποτα δε γίνεται χωρίς την έγκρισή του. Αν τον έχεις σα δντης απέναντι, χάθηκες.

 
Ελεν
30 Απρ 2017 14:41

@ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΜΕΑ. Από την άλλη ένας "κακός" (σε εισαγωγικά η λέξη κακός, γιατί δεν αναφέρεται στη μανιχαϊστική λογική καλό-κακό, άσπρο-μαύρο) Διευθυντής μπορεί να διαλύσει και το σχολείο και το Σύλλογο Διδασκόντων. Το έχουμε ζήσει επανειλημμένα δυστυχώς και από Διευθυντές με αυξημένα τυπικά προσόντα... Η σε μεγάλο ποσοστό αποδοχή του Διευθυντή από τον Σύλλογο αφενός συσπειρώνει και ενώνει τον ίδιο το Σύλλογο και αφετέρου τον θέτει στο πλευρό του Διευθυντή που επέλεξε κι όχι απέναντι.

 
Δημήτρης
30 Απρ 2017 14:43

Αυτή τη στιγμή νιώθω και πολύ ανόητος και ελπίζω να μην είναι αυτή η άποψη των στελεχών της εκπαίδευσης (αν και νομίζω ότι αν βάζαμε ένα κρυφό μαγνητοφωνάκι στα πηγαδάκια μεταξύ τους, αυτή θα ήταν), όμως σαν απλός εκπαιδευτικός και το φωτοτυπικό έφτιαξα, και την ιστοσελίδα του σχολείου έφτιαξα, και το χαρτί έβγαλα, και τα βιβλία κουβάλησα, και ο διευθυντής ήταν πάντα ΑΠΩΝ. Κρίμα να χαλάει ένα όμορφο άρθρο με πέντε-έξι καταστάσεις που δεν ισχύουν και δεν τιμούν την εικόνα ενός στελέχους εκπαίδευσης. Εκτός πια, κι αν ανήκω στο 0.5%.

 
@Ανώνυμο Ανωνυμόπουλο
30 Απρ 2017 14:47

@Ανώνυμο Ανωνυμόπουλο,
Χωρίς να έχω καμία πρόθεση υπεράσπισης του κου Πλατάρου ,γιατί είναι ικανότατος και δεν την χρειάζεται , ο καθένας δικαιούται να αρθρογραφεί και να σχολιάζει όσο αυτός κρίνει .Σημειολογικά ο κος Πλατάρος με αυτές τις γνώσεις και την κρίση αξιολογήθηκε από το συμβούλιο επιλογής με 10,60 . Θα τον παρακαλούσα ,επειδή η υπόθεσή του είναι στη δικαστική διερεύνηση ,με την έκδοσή της να τη δημοσιοποήσει για να λάβουμε γνώση ,Είναι νόμιμο .
Μεροληπτικές επιλογές γίνονταν πάντα αφού τα συμβούλια επιλογής διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση .Θέλουμε να σταματήσει ;Ανεξάρτητο και εκτός δημοσίου σώμα μονίμων αξιολογητών χωρίς συνδικαλιστές μέσα .Όσο για το στενό σας συγγενικό πρόσωπο που αδικήθηκε μαζί με χιλιάδες διαχρονικά άλλα μήνυσε αυτούς που το αδίκησαν ;Τους πήγε στα δικαστήρια για να μη το ξανακάνουν ;Αν σε κάθε επιλογή όποιος αδικήθηκε τους μήνυε θα φοβόταν και δεν θα το ξαναέκανε κανείς τους όλων των κομμάτων .Η απραξία μας ,το δε βαριέσαι πού θα βγάλω άκρη ,ποιός μπλέκει τώρα , τους αποθρασύνει και οι κάθε κόμματος ίδιοι κάνουν τα ίδια .Ο κος Πλατάρος και πολλοί σαν και αυτόν δεν έσκυψαν το κεφάλι ,με τον αγώνα και με την συνεχή δημοσιοποίηση βγήκε αυτή η απόφαση του ΣτΕ και συνεχίζουν για να κερδίσουν και με ατομικές ή ομαδικές προσφυγές .Και θα κερδίσουν όχι μόνο για αυτούς αλλά και για τους επόμενους των επιλογών που έρχονται .Ποιό μέλος συμβουλίου επιλογής με αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί θα τολμήσει να αδικήσει σκεφτόμενος τη μοίρα των προηγουμένων ; Πρέπει να είναι ή πολύ φανατικός ,ή να έχει πολλά λεφτά για πέταμα στα δικαστήρια ή ολιγόνοος .Συνέχισε κε .Γιάννη και καλή επιτυχία στα δικαστήρια .Τουλάχιστον δεν σκύβεις το κεφάλι και έχεις ελεύθερη κρίση και γνώμη γιατί αν το αίσθημα της αδικίας το κρατούσες μέσα σου εσύ και οι άλλοι δε θα υπήρχε απόφαση του ΣτΕ για τις επόμενες γενιές συναδέλφων .

 
KM
01 Μάιος 2017 02:03

@PE19

Αλήθεια, πόσο χρήσιμο είναι στην διεύθυνση ενός σχολείου ένα μεταπτυχιακό στις τηλεπικοινωνίες ή ένα διδακτορικό στη Φυσική;
Πόσοι διευθυντές σχολείων, με μεταπτυχιακά και διδακτορικά στις επιστήμες τους, δεν μπορούν να διαχειριστούν μια κρίση στο σχολείο τους; Δεν είναι λοιπόν, πιο χρήσιμο ένα μεταπτυχιακό στην διοίκηση της εκπαίδευσης;;;; Ακόμα και από το Πανεπιστήμιο Αγαίου(;)!

Χωρίς να μειώνω την αξία τους, θα έλεγα ότι τα παραπάνω μεταπτυχιακά και διδακτορικά, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην εκπαιδευτική καθημερινότητα ούτε σε έναν εκπαιδευτικό Πληροφορικής ή Φυσικής αντίστοιχα.
Ποιο χρήσιμα είναι σε έναν εκπαιδευτικό τα κατάλληλα παιδαγωγικά εφόδια, οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και η διάθεση να τα αξιοποιήσει.
Εννοείται ότι έχουν ιδιαίτερη αξία για τους εκπαιδευτικούς τα μεταπτυχιακά στην Αγωγή κτλ.

 
Ηλίας
09 Μάιος 2017 15:46

Ο δ/ντής είναι αυτός που θα δώσει το "ρυθμό" της καθημερινότητας στο σχολείο. Υπάρχουν αρκετές, δυστυχώς, περιπτώσεις που διευθυντής έχει φέρει τα πάνω κάτω στο σχολείο. Μπορεί να μην έχει απεριόριστες αρμοδιότητες, όμως, μπορεί να βελτιώσει ή και να διαλύσει το κλίμα του σχολείου.

Και ας μην κοροϊδεύμαστε κε.Πλατάρε. Σας το έχω γράψει και παλαιότερα. Όσα γράφετε είναι όσα προβλέπει ο νόμος. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά "παραθυράκια" και "πλάγιες οδοί" που χρησιμοποιούνται. Αυτά είναι που υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των εκπ/κών προς τα όργανα διοίκησης, από δ/ντές σχολείων έως δ/ντές εκπ/σης και υπουργούς.

 
ΜΙΧΑΛΗΣ
28 Ιουν 2017 07:36

Τι σχέση έχει ένα διδακτορικό στην πυρηνική φυσική με την Διοίκηση σχολικής μονάδας;! Κάποιοι θέλουν να ισοπεδώσουν τις εξειδικευμένες σπουδές πάνω σε θέματα διοίκησης σχολικών μονάδων. Γιατί άραγε; Εγώ έγινα δεκτός στο μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Αιγαίου μετά από τρεις φορές και για να το τελειώσω έφτυσα αίμα. Οι δε εργασίες μου είναι βιβλιοδετημένες όλες και δημοσιευμένες και θα μπορούσαν όλοι να τις δουν. Επειδή κάποιοι χρησιμοποιούν και τρόπους άλλους για να πάρουν ένα μεταπτυχιακό αυτό δεν μειώνει στο ελάχιστο το ίδιο το μεταπτυχιακό. Σε όλους αυτούς λοιπόν που αμφισβητούν την αξία του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού θα ήθελα να πω ότι έτσι και αλλιώς οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Σχολικών Μονάδων" δεν παίρνουν περισσότερα μόρια από κάποιον άλλο που τελείωσε μεταπτυχιακό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης π.χ. Φυσικά και η εκπαίδευση πάνω σε θέματα αξιολόγησης, διοίκησης και ανάπτυξης σχολικής μονάδας είναι προαπαιτούμενα για την διοίκηση σχολικής μονάδας είτε μας αρέσει είτε όχι και όποιος εκπαιδευτικός που επιλέγετε διευθυντής δεν καθίσει σοβαρά να ενημερωθεί πάνω σε θέματα διαχείρισης προσωπικού και κρίσεων σίγουρα θα έχει σοβαρές ελλείψεις στα διοικητικά του καθήκοντα. Αυτά τα λίγα.

 
Spiros
07 Μαρ 2018 18:09

Δεν σας υποχρεώνει κανείς να γίνετε διευθυντής. Ούτε το επίδομα θέσης ούτε η δόξα ούτε το μειωμένο ωράριο. Υπάρχουν πολλοί με προσόντα που αρνούνται τη θέση.

 
GEORGE
12 Μαρ 2018 21:45

Περί συνέντευξης. Προσμετρά υποτίθεται την προσωπικότητα του υποψήφιου δντη ΣΜ. Αν ο δντής έχει μία και δύο θητείες τι νόημα έχει η συνέντευξη ενίοτε στον ίδιο προϊστάμενο Πρόεδρο του συμβουλίου επιλογής; Δεν υπάρχει εικόνα πλέον για την "προσωπικότητά" του και την εν γένει παρουσία του;
Μα τι λέω. Η λέξη αξιολόγηση είναι ταμπού στη Ελλάδα.
Αδιάβλητη και ακομμάτιστη εννοείται είναι το ζητούμενο.

 
Απλός εκπαιδευτικός
17 Μαρ 2018 14:50

Αυτό που περιγραφεις εκ του αντιστροφου δεν λέγεται διευθυντής λέγεται σχολαρχης.Ευτυχώς που δε συμβαίνουν αυτά που λες και εκεί που εφαρμοζονται καποια υπαρχει άλλη κουλτούρα εκπαίδευσης όχι κατ αναγκη καλύτερη.. ..

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ