Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Tετρασέλιδο της ΔΑΚΕ για τις εκλογές για το 18ο Συνέδριο

Δημοσίευση: 01/05/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

H ΔΑΚΕ καθηγητών Δ.Ε. κατέρχεται στις διαδικασίες για εκλογή αντιπροσώπων για το 18ο Συνέδριο έχοντας επεξεργαστεί ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Οι θέσεις μας εν συντομία είναι οι εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ
Η κυβέρνηση αθέτησε όλες τις δεσμεύσεις της για την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών μας. Παρά τις υποσχέσεις της ως αντιπολίτευση, προχώρησε στην ψήφιση ενός μισθολογίου, με ακόμα χαμηλότερες αποδοχές σε σχέση με το πρώτο μνημονιακό μισθολόγιο του ΠΑΣΟΚ και προκειμένου να εξαπατήσει τον κλάδο,  υιοθέτησε τη λεγόμενη προσωπική διαφορά.  Όμως η προσωπική διαφορά, εξαιτίας της οποίας δεν υπεστήκαμε άμεσες μειώσεις, αποτελεί πρόσκαιρη μισθολογική ρύθμιση και δεν είναι συντάξιμη. Απαιτούμε,  λοιπόν, η κυβέρνηση  να υλοποιήσει όσα υποσχέθηκε στον κλάδο.

Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες της περιόδου. Γι’ αυτό ως πρώτο βήμα για τη μισθολογική μας αναβάθμιση ζητούμε:

•    Άμεσο ξεπάγωμα του μισθού μας. Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη.

•    Να αναγνωρίσει η κυβέρνηση το δικαίωμα των εργαζομένων στο Δημόσιο για χορήγηση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος Αδείας όπως ισχύει στον Ιδιωτικό Τομέα. Το χορηγούμενο ποσό να φτάσει σταδιακά και σε βάθος χρόνου στο επίπεδο της προ Μνημονίου εποχής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κυβέρνηση, ως αντιπολίτευση, ισχυριζόταν ότι θα καταργήσει κάθε μορφή  αξιολόγησης. Ψευδόταν συνειδητά. Ο νέος Υπουργός Παιδείας, κ. Γαβρόγλου δήλωσε ευθαρσώς ότι στόχος του είναι να θεσμοθετηθεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της εκπαιδευτικής μονάδας. Συνεπώς η αξιολόγηση υφίσταται διότι:

•    Δεν έχει  καταργηθεί ο νόμος για τη δημιουργία της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  (Νόμος,  4142/2013) η οποία εξακολουθεί να μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και να εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισης τους (άρθρο 1, παρ.1.δ).

•    Ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας μίλησε για αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου χωρίς να αναφέρει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει υπαναχωρήσει και σε αυτόν τον τομέα και δεν υλοποιεί τις εξαγγελίες της.

Η ΔΑΚΕ Δ.Ε πιστεύει σε μία αξιολόγηση απαλλαγμένη από μισθολογικές και άλλες κυρώσεις, η οποία θα έχει πρώτιστο στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η κυβέρνηση αδιαφορεί για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ασχολείται με δευτερεύουσας σημασίας ζητήματα, όπως το ζήτημα της διαγωγής των μαθητών και αδρανεί πλήρως για το πρώτιστο καθήκον της, που είναι η βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στους μαθητές. Επ’ αυτού τίποτα δεν έχει λεχθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αυτήν την περίοδο ασχολείται με ιδιαίτερο ζήλο με τη διάλυση του Λυκείου, την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και την παράδοση του συστήματος επιλογής στα ΑΕΙ. Υπενθυμίζουμε στους νεότερους συναδέλφους ότι οι συνδικαλιστές της Αριστεράς ήταν αυτοί που κατήργησαν την επιμόρφωση των καθηγητών, με το αίτημα τους να καταργηθεί το Διδασκαλείο, αίτημα που υλοποίησε η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Η επιμόρφωση των καθηγητών είναι υποχρέωση της πολιτείας προς όφελος των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων.

Απαιτούμε:

•    Δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, η οποία θα αναλάβει την επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών σε εύλογο χρονικό διάστημα.

•    Απαλλαγή των επιμορφούμενων καθηγητών από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Επειδή η συγκυρία είναι δύσκολη,  μπορούν να αξιοποιηθούν τα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία είναι ικανοποιητικά για το συγκεκριμένο τομέα.

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι δυνάμεις της Αριστεράς (ΣΥΝΕΚ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΑΜΕ) επέβαλαν ως θέση του κλάδου την άποψη για Ενιαίο Δωδεκάχρονο Σχολείο. Η κυβέρνηση και η παράταξη της στην εκπαίδευση (ΣΥΝΕΚ) μιλούν για Ενιαίο Σχολείο Λόγου και Πράξης. Πρόκειται για μία πρόταση η οποία όχι μόνο δεν αναβαθμίζει την Τεχνική Εκπαίδευση, αλλά στην πραγματικότητα την υποβαθμίζει, με τελικό στόχο την πλήρη κατάργηση της. Με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα θα ισχύσει κοινό πρόγραμμα μαθημάτων στην πρώτη Λυκείου στο Γενικό Λύκειο και το  ΕΠΑΛ. Επίσης μειώνονται τα τεχνικά μαθήματα και στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑΛ. Στόχος τους είναι να  προσφέρονται κάποιες τεχνικές δεξιότητες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αλλά να μεταφερθεί η κυρίως Τεχνική Εκπαίδευση σε μεταλυκειακό επίπεδο.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Τεχνική Εκπαίδευση περνά στην αρμοδιότητα του Υφυπουργού που έχει αναλάβει και τη Δια Βίου Εκπαίδευση.  

Με τις προτάσεις της αριστερής πλειοψηφίας του Δ.Σ της ΟΛΜΕ στηρίζεται η πολιτική της κυβέρνησης, που θα υποχρεώσει εκατοντάδες καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων να εγκαταλείψουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να εργαστούν σε ΙΕΚ ή σε δομές άλλων Υπουργείων.

Οι θέσεις της ΔΑΚΕ Δ.Ε για την Τεχνική Εκπαίδευση είναι οι εξής:

•    Αναβαθμισμένη Τεχνική Εκπαίδευση ισότιμη της Γενικής.

•    Τα ΕΠΑΛ να δίνουν απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου καθώς και πτυχίο. Να θεσπιστούν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τους απόφοιτους όλων των ειδικοτήτων.

•    Όλες οι τεχνικές σχολές που ανήκουν στα άλλα Υπουργεία να περάσουν στη αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

•    Να δημιουργηθεί τέταρτο έτος μαθητείας–πρακτικής άσκησης για όλες τις ειδικότητες.  Οι μαθητές να έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Η Κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει δύο σχολεία στη « συσκευασία» του ενός. Η πρώτη Λυκείου θα είναι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς να διευκρινίζεται, αν  οι απόφοιτοι θα παίρνουν σχετικό τίτλο. Για τις δύο επόμενες τάξεις προβλέπεται μικρός κορμός μαθημάτων (3-4) και μεγάλος αριθμός επιλεγόμενων. Καταργείται στην πράξη η φιλοσοφία της γενικής εκπαίδευσης και εισάγεται η αγγλοσαξονική λογική της πρόωρης εξειδίκευσης.  Με δεδομένο όμως ότι  η σχολική πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι διαφορετική σε σχέση με την Ευρώπη, που έχουμε σχολικά κέντρα των 800 -1200 μαθητών, το πρόγραμμα αυτό είναι αδύνατον να εφαρμοστεί σε όλα τα μικρά επαρχιακά σχολεία. Τα περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα δε θα μπορούν να διδαχθούν, γιατί δε θα συμπληρώνεται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μαθητών. Επιπροσθέτως, το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και στα αστικά κέντρα ελλείψει αιθουσών.

Θα ανοίξει, λοιπόν, ξανά το ζήτημα της κινητικότητας των εκπαιδευτικών που πλεονάζουν, καθώς και το ζήτημα της συγχώνευσης σχολικών μονάδων.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η Κυβέρνηση, πιστή στην αρχή της ήσσονος προσπάθειας, κατάφερε την τρέχουσα σχολική χρονιά αποφασιστικό χτύπημα στη λειτουργία του Γυμνασίου. Προχώρησε στη μείωση του ωρολογίου προγράμματος, όχι ύστερα από κάποια παιδαγωγική μελέτη, αλλά υπακούοντας σε δημοσιονομικές σκοπιμότητες. Για να δικαιολογήσει τη στάση της παρουσίασε το ιδεολόγημα των «κουρασμένων» μαθητών. Επίσης, προχώρησε στην απαράδεκτη ντε φάκτο διάκριση των μαθημάτων σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, επιβάλλοντας την τελική εξέταση για τα πρώτα και καταργώντας τη σχετική εξέταση για τα υπόλοιπα.

Θέση της ΔΑΚΕ είναι ότι όλα τα μαθήματα είναι ίσης αξίας και επιβάλλεται να έχουν την ίδια αντιμετώπιση.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ Δ.Ε ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Προκειμένου να υιοθετηθεί ένα πάγιο σύστημα επιλογής στελεχών, το οποίο θα βασίζεται στη διαφάνεια και στην αξιοκρατία, η ΔΑΚΕ Δ.Ε έχει προτείνει τα εξής:

•    Δημιουργείται Σχολή Στελεχών της Εκπαίδευσης. Οι επιτυχόντες στη Σχολή εισέρχονται κατόπιν διαγωνισμού, υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ. Οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Η φοίτηση θα είναι μονοετής. Επιβάλλεται να γίνει προσπάθεια και η σχολή αυτή να είναι αποκεντρωμένη.  

•    Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιβάλλεται να είναι απόφοιτοι της Σχολής Στελεχών της Εκπαίδευσης. Λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ετήσιες επιμορφώσεις κ.α.).

•    Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων δεν θα είναι απαραίτητο να είναι απόφοιτοι της ανωτέρω Σχολής. Όμως η κατοχή του σχετικού τίτλου θα θεωρείται συνυπολογιζόμενο προσόν.

•    Τα πρόσθετα προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά, επιμορφώσεις κ.α.) στον τομέα της Διοίκησης θα έχουν αυξημένη βαρύτητα σε σχέση με αυτά που έχουν αντικείμενο το γνωστικό τομέα.

Η Κυβέρνηση, για πρώτη φορά, «κατόρθωσε» να θεσμοθετήσει ένα σύστημα επιλογής Στελεχών, το οποίο κρίθηκε αντισυνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η ΔΑΚΕ Δ.Ε σέβεται την απόφαση του ΣτΕ, το οποίο έκρινε αντισυνταγματικό το πλαίσιο επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων των Μπαλτά-Κουράκη. Επιβάλλεται να ψηφιστεί άμεσα ένα νέο αξιοκρατικό σύστημα επιλογής στελεχών συμβατό με τις  Αρχές Δικαίου.

Αναγνωρίζουμε ότι η βασική μας πρόταση δε μπορεί να υλοποιηθεί  άμεσα και χρειάζεται ένα εύλογο βάθος χρόνου μιας πενταετίας από την υιοθέτηση της, έτσι ώστε να υπάρχει ικανός αριθμός αποφοίτων της Σχολής Στελεχών και να μην αποτελεί φωτογραφική διάταξη. Με δεδομένο αυτό και για το μεταβατικό στάδιο προτείνουμε τα εξής:

•    Η κατάταξη των υποψηφίων να γίνεται μέσω αξιολογικής διαδικασίας από Υπηρεσιακά Συμβούλια Επιλογής και για τουλάχιστον τετραετή θητεία.

•    Η συγκρότηση των Συμβούλιων Επιλογής να προκύπτει μέσα από αξιοκρατικές  και διαφανείς διαδικασίες, με ουσιαστική συμμετοχή των Αιρετών του κλάδου.

•    Ο συντελεστής της συνέντευξης να είναι μικρός σε σχέση με τα αντικειμενικά μόρια που οι υποψήφιοι διαθέτουν.

•    Στο Συμβούλιο Επιλογής να λαμβάνεται  υπόψη η έκφραση θετικής γνώμης των Συλλόγων Διδασκόντων, η οποία θα είναι ξεχωριστή για κάθε μέλος του συλλόγου που φιλοδοξεί να διεκδικήσει  θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας.

•    Να δίδεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, να διεκδικήσουν το σύνολο των σχολείων μιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί την πρόσληψη 20.000 εκπαιδευτικών  για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε βάθος τριετίας. Αντ’ αυτού νομοθέτησε το πάγωμα των διορισμών των εκπαιδευτικών.

Η ΔΑΚΕ Δ.Ε έχει πάγια θέση για τους διορισμούς. Απαιτούμε:

•    Να προχωρήσει η κυβέρνηση σε κάλυψη όλων των κενών θέσεων με μόνιμους διορισμούς.

•    Να νομοθετηθεί νέο σύστημα διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών, που θα ενισχύει σημαντικά την εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

•    Το σύστημα διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών επιβάλλεται να είναι το ίδιο.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Η κυβέρνηση κατήργησε  θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα με το νόμο Κατρούγκαλου και αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν στα 67 έτη. Διεκδικούμε:

•    την επαναφορά της δυνατότητας συνταξιοδότησης στην ηλικία των 60 με 30 έτη υπηρεσίας για τους εκπαιδευτικούς.

•    Την κατάργηση του χρονικού περιορισμού για την υποβολή αίτησης παραίτησης προς συνταξιοδότηση.

Για τη Δ.Α.Κ.Ε. καθηγητών Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ        ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
 

 

 

Ετικέτες: 
ΔΑΚΕ καθηγητών

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.