Placeholder

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Οι νέες ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς για την ιδιωτική εκπαίδευση

ΣΙΕ: Τα Ιδιωτικά Σχολεία συνεχίζουν να βρίσκονται υπό ιδεοληπτικό διωγμό και θα αγωνιστούν ενάντια στην εμμονή και στην ιδεοληψία που θέλει να τα μεταβάλει σε ένα μπολσεβίτικου τύπου κρατικό –κομματικό σχολείο.
Δημοσίευση: 12/05/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι τελικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν και αφορούν στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία των αντίστοιχων διατάξεων που ψηφίστηκαν πέρσι, τονίζει το υπουργείο Παιδείας σε σημερινή ανακοίνωση, εμ την οποία λόγο για “παραπληροφόρηση που επιχειρήθηκε το προηγούμενο διάστημα”.

Οι νέες ρυθμίσεις

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις προβλέπουν:

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται  ανεξάρτητη Επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο, και δύο Πρωτοδίκες, ως μέλη. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρίστανται ως παρατηρητές ένας εκπρόσωπος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε και ένας εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης.

Η ανεξάρτητη Επιτροπή εξετάζει αν η σύμβαση εργασίας εκπαιδευτικού που εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση καταγγέλθηκε νομίμως και αν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και αποφαίνεται σχετικά. Η αρμοδιότητα της Επιτροπής έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα.

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη έκθεση που συντάσσεται την πρώτη χρονιά από τον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου και τη δεύτερη χρονιά από τον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός εξήντα ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και υποβάλλει στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης σχετική πρόταση, η οποία έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει σχετική απόφαση εντός τριών ημερών. Μετά την έκδοση της απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν δικαστικά κατά της απόφασης.

Οι αποζημιώσεις (απόλυσης ή συνταξιοδότησης) των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης των εργαζομένων στα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένει στις 21 διδακτικές ώρες, κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η χορήγηση παρέκκλισης για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία χορηγείται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου που ισχύει για τα δημόσια νηπιαγωγεία και εφόσον οι διδάσκοντες την παρέκκλιση έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα, πέραν του ωρολογίου προγράμματος, θα δηλώνεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων. Για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες –πέραν του ωρολογίου προγράμματος- απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας, για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους. Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και εάν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο, ανατίθενται κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς αυτούς άλλες δράσεις, όπως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση γλωσσομάθειας, κ.λ.π.

Το υπουργείο Παιδείας  επισημαίνει πως:

“Αυτό είναι μια επιτυχία της διαπραγματευτικής ομάδας του Υπουργείου που έχει ως αποτέλεσμα να διασφαλιστεί η εργασιακή προστασία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων από τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, αλλά και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η τελική συμφωνία δεν αφήνει σε κανέναν την παραμικρή αμφιβολία ότι η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα τελεί υπό την εποπτεία του κράτους και δεν είναι εμπορική επιχείρηση”.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΙΕΛΕ: Ξήλωμα (;) του νόμου Φίλη

Με μεγάλη έκπληξη το Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. πληροφορήθηκε από ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας τη δήλωση του Υπουργού, ότι δήθεν δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο νόμο Φίλη.  Όμως, εσκεμμένα αποκρύπτει ο Κος Γαβρόγλου ότι εφόσον η αρμόδια επιτροπή που θα κρίνει τις απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν αποφασίσει εντός 60 ημερών, ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός απολύεται αυτοδίκαια (!). Αυτό σημαίνει «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ». Επειδή η μισή αλήθεια είναι το μεγαλύτερο ψέμα, προκαλούμε τον Υπουργό Παιδείας να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της διάταξης.

Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του νόμου Φίλη, που επανέφερε τη συνταγματική νομιμότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση, θα βρει αντίθετους τους χιλιάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Η αντίδραση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών ιδιωτικών Σχολείων

Σχετικά με τις παραπάνω ρυθμίσεις ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών ιδιωτικών Σχολείων, έκανε στο esos  την ακόλουθη δήλωση:

"Η σοβιετικοποίηση των Ιδιωτικών Σχολείων συνεχίζεται σε ακόμη χειρότερη μορφή  από το νόμο Φίλη και τώρα πλέον θα μιλάμε για νόμο Φίλη επί δύο με ευγενικό προσωπείο Γαβρόγλου.

Τα Ιδιωτικά Σχολεία συνεχίζουν να βρίσκονται υπό ιδεοληπτικό διωγμό και θα αγωνιστούν ενάντια  στην εμμονή και στην ιδεοληψία που θέλει να τα μεταβάλει  σε ένα μπολσεβίτικου τύπου κρατικό –κομματικό σχολείο".

Απάντηση Γραφείου υπουργού Παιδείας

Μας προκαλεί θλίψη η ανακοίνωση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων που θεωρεί ότι εκπροσωπεί εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέτοιες ανακοινώσεις δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο και δηλητηριάζουν τον δημόσιο βίο. Να υπενθυμίσουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει ως αποκλειστική του αποστολή τη  διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Φαίνεται πως για κάποιους αυτό είναι άκρως ενοχλητικό.  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δημοσιοποιεί και από τον δικό του ιστότοπο την ανακοίνωση του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων:

"Η σοβιετικοποίηση των Ιδιωτικών Σχολείων συνεχίζεται σε ακόμη χειρότερη μορφή  από το νόμο Φίλη και τώρα πλέον θα μιλάμε για νόμο Φίλη επί δύο με ευγενικό προσωπείο Γαβρόγλου.

Τα Ιδιωτικά Σχολεία συνεχίζουν να βρίσκονται υπό ιδεοληπτικό διωγμό και θα αγωνιστούν ενάντια  στην εμμονή και στην ιδεοληψία που θέλει να τα μεταβάλει  σε ένα μπολσεβίτικου τύπου κρατικό –κομματικό σχολείο".

Ανταπάντηση του προέδρου του ΣυνδΈσμου Ιδιωτικών Σχολείων μέσω του esos

“Η ΟΙΕΛΕ τον κατηγορεί ως  ψεύτη ,  και  παρόλα αυτά ο υπουργός απάντησε μόνο στον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων που χαρακτήρισε το νομοθετημά  του μπολσεβίτικου τύπου κρατικό –κομματικό σχολείο . Αρα δεν ενοχλεί που τον λένε ψεύτη αλλά μπολσεβίτικου τύπου κρατικό –κομματικό σχολείο".

Επιστολή στον πρωθυπουργό

Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα προς τον Πρωθυπουργό επιστολή σε δραματικούς τόνους για τη δυσμενή αναθεώρηση του Νόμου Φίλη και τις οδυνηρές επιπτώσεις της όχι μόνο στην ομαλή λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και στο δημόσιο αγαθό της Παιδείας.

Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ τόνισε την αγανάκτηση του κλάδου για τη χθεσινή “πανηγυρική” ανακοίνωση του Υπουργείου, η οποία αποκρύπτει την αλήθεια και δεν αναφέρεται στην πιο κρίσιμη αλλαγή που περιέχει η νέα διάταξη και που αλλοιώνει πλήρως το Νόμο 4415/2016. Επίσης, γίνεται αναφορά σε όλα τα υπόλοιπα σημεία διαφωνίας με τη νέα διάταξη.

Η ΟΙΕΛΕ θα δώσει την επιστολή στη δημοσιότητα, όταν δημοσιοποιηθεί η προς ψήφιση διάταξη.

Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων: Προς τι η θλίψη του υπουργείου Παιδείας;
 
Ευχαριστούμε το υπουργείο Παιδείας που με την από 12-05-2017 ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, όσα ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων από καιρό καταγγέλλει:

Το Υπουργείο θεωρεί αποκλειστική αποστολή του «τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών».

Το μεν πρώτο έχει αποδείξει περίτρανα ότι αδυνατεί να το αγγίξει καν, αλλιώς θα το είχε κάνει και για τα κρατικά σχολεία. Το δε δεύτερο σεβαστό, αλλά «ξέχασε» να αναφέρει το πιο σημαντικό: τα δικαιώματα των μαθητών, την εκπαίδευση των οποίων υποτίθεται ότι υπηρετεί το σχολείο. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται η ειδοποιός διαφορά μεταξύ Υπουργείου και Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

Εσείς εξυπηρετείτε τα συντεχνιακά συμφέροντα μερικών συνδικαλιστών, εμείς την παιδεία των δεκάδων χιλιάδων μαθητών μας.

Αλήθεια, ποιοι διευθυντές θα συντάξουν έκθεση για την ανεπάρκεια του Υπουργείου Παιδείας και ποια επιτροπή θα το αξιολογήσει άραγε; Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα: αρκεί να κερδίζουμε εύσημα αριστεροσύνης. Προς τι η θλίψη, λοιπόν;

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.