Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας για 1.861 Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το έτος 2017-2018

Δείτε την Πρόσκληση προς τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Δημοσίευση: 19/05/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας απηύθυνε πρόσκληση προς όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας να καταθέσουν προτάσεις  , προκειμένου να   χρηματοδοτηθούν για το Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» για το έτος 2017-2018, από το οποίο αφορά , όσους είναι:

Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι:

- έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2007.

- δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

- δεν κατέχουν θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

- δεν κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Οι θέσεις , ανά ΑΕΙ είναι οι εξής:

Κάθε ίδρυμα δικαιούται να υποβάλει πρόταση για τον αριθμό των θέσεων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.  

Αντικείμενο της Δράσης

 

Η Δράση αφορά στη διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας.

Τα Ιδρύματα, με βάση τις αποφάσεις των Τμημάτων, εκδίδουν ανοιχτή πρόσκληση προς ωφελούμενους, η οποία τους καλεί να καταθέσουν σχεδιάγραμμα διδασκαλίας για μαθήματα τα οποία ορίζονται από τα Τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων.

Η πρόσκληση δύναται να αφορά:

- «μαθήματα επιλογής» / «προαιρετικά μαθήματα», «μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής» / «κατ’ επιλογή
υποχρεωτικά μαθήματα», «σεμιναριακά μαθήματα»,

- μαθήματα που προσφέρονται σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, - μαθήματα και των δύο εξαμήνων (εαρινό, χειμερινό).

Δεν επιτρέπεται

Δεν επιτρέπεται  στα ΑΕΙ η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων «κορμού» / υποχρεωτικά. Με τον όρο υποχρεωτικά μαθήματα / μαθήματα κορμού νοούνται εκείνα τα μαθήματα των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. Σε περίπτωση Τμημάτων με κατευθύνσεις, ως υποχρεωτικά μαθήματα λογίζονται και τα μαθήματα των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου στη συγκεκριμένη κατεύθυνση και άρα δεν είναι επιλέξιμα.

Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα Σπουδών που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων.

Επιτρέπεται  στα ΑΕΙ  έκδοση πρόσκλησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που διαθέτουν τέλη εγγραφής, αλλά όχι δίδακτρα, υπό την προϋπόθεση ότι τα τέλη εγγραφής δε συνιστούν συγκεκαλυμμένα δίδακτρα. Στην περίπτωση που ένα Ίδρυμα χρησιμοποιήσει διδάκτορες για διδασκαλία μαθημάτων σε ΠΜΣ που προβλέπουν τέλη εγγραφής θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την ΕΥΔ και να είναι σε θέση να προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ύψος των τελών εγγραφής καλύπτει αποκλειστικά τις δαπάνες εγγραφής του φοιτητή στο Πρόγραμμα. Στην αντίθετη περίπτωση, η ΕΥΔ δύναται να χαρακτηρίσει τη δαπάνη του ωφελούμενου ως μη επιλέξιμη.

Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για την παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσότερων του ενός μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής. Σε περίπτωση που δεν τηρείται ο όρος, η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και οι ΕΛΚΕ οφείλουν να την ανακτήσουν από τον ωφελούμενο.

Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία / συνανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος.

Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου
περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου.

Είδος σύμβασης και ύψος αμοιβής

Ο ωφελούμενος απασχολείται στο Ίδρυμα ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος.

Το συνολικό κόστος του ωφελούμενου ανέρχεται σε 4.200€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

Πέραν της αποζημίωσης του ωφελούμενου θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη ποσό έως 400€/ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών κίνησης - διανυκτέρευσης του ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος) στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό νομό, ή νησί στις περιπτώσεις των νησιωτικών ιδρυμάτων, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος υποδοχής.

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σχόλια (7)

 
ΑΜ
26 Αυγ 2017 09:13

Απληρωτοι απο το εν λογω προγραμμα εδω και 7 μηνες. Το εξαμηνο τελειωσε, ο Σεπτεμβρης ερχεται και ακομα δεν εχουμε δει ουτε ενα ευρω στο Πανεπιστημιο Αιγαιου. Το προγραμμα αυτο με κανει να σκεφτομαι ακομα πιο πολυ την φυγη σε μια πολιτισμενη χωρα του εξωτερικου

 
ΔΔ
22 Μάιος 2017 18:33

@Φεύγουμε έτσι ακριβώς είναι στη χώρα που ατυχήσαμε να γεννηθούμε: καλύτερα από οικονομικής πλευράς να διδάσκεις έκτακτος σε γυμνάσιο (πτυχιούχος), παρά σε Πανεπιστήμιο (διδάκτορας)! Το ακόμα πιο αστείο της υπόθεσης είναι, ότι αν άνθρωπος με τα πολλά προσόντα θελήσει π.χ. να διεκδικήσει μια θέση διδασκαλίας στο γυμνάσιο προς βιοπορισμό (αφού δεν έχει βύσμα για αλλού!)... στο σχετικό πίνακα αναπληρωτών θα μετρήσει μόνο η διδακτική προϋπηρεσία Δευτεροβάθμιας (ναι, όπως το διαβάζεις)! Αντί να μετρηθούν, ανάλογα, όλα τα προσόντα καθενώς (μεταπτυχιακά, διδακτορικά, διδακτικές προϋπηρεσίες π.χ. τριτοβάθμιας, κ.λπ.) όπως γίνεται στον ΑΣΕΠ για θέσεις με σειρά προτεραιότητας, ξαφνικά για αναπληρωτής άλλα κόλπα! Το ίδιο το Υπ. Παιδείας που εκδίδει μεταπτυχιακά & διδακτορικά και προϋπηρεσίες μετά το ίδιο δεν τα λαμβάνει υπόψη (η απόλυτη παράνοια)!

 
Φεύγουμε
21 Μάιος 2017 23:15

Από ό,τι θυμάμαι αυτό το είδος προκήρυξης υπήρξε και πέρσι. Οι 407/80 καταργήθηκαν? Δηλαδή να συμπεράνουμε, ότι έχουμε πλέον το θεσμό των "αναπληρωτών" στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση? Και γιατί αυτοί οι άνθρωποι με Διδακτορικά που θα διδάξουν στα Πανεπιστήμια (εξειδικευμένες γνώσεις υψηλών προσόντων) θα λαμβάνουν ούτε τα μισά σε σχέση με τον πτυχιούχο (συνήθως) γενικών γνώσεων Αναπληρωτή Δευτεροβάθμιας? Άρα, καλύτερα σε γυμνάσιο (και 9μηνο) παρά σε Πανεπιστήμιο, ωραία κόλπα...

 
ΔΔ
21 Μάιος 2017 23:04

Μόνο 4200 μεικτά για όλο το εξάμηνο? Σίγουρα? Άνθρωποι με Διδακτορικά και Δημοσιεύσεις και να συντηρούν οικογένεια μόνο τόσα λίγα για να είναι ΔΕΠ, έστω και έκτακτοι? Και δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία έστω να διεκδικήσουν μια θέση ? Πώς θα επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι? Με ευχολόγια? Γιατί τους τιμωρείτε έτσι (αν όχι κοροϊδεύετε)? Ούτε οι ΕΔΙΠ, που έχουν κατακλύσει με μηνύματα τελευταία, δεν παίρνουν τόσα λίγα και δεν είναι και ΔΕΠ...

 
PdV
19 Μάιος 2017 17:19

Αν αναλογιστεί κανείς ότι
(α) αναλογούν περίπου 500 ευρώ/μήνα χωρίς να έχει δικαίωμα να απασχοληθεί π.χ. ως ωρομίσθιος αλλού,
(β) του φορτώνουν και λίγο ακόμα δουλειά (με τόσα λεφτά που θα πάρει),

εε, ΝΑΙ, είναι μία αρχή για να σκεφτεί ότι πρέπει να φύγει στο εξωτερικό όσο είναι καιρός όπως και τόσες άλλες δεκάδες χιλιάδες τα τελευταία χρόνια.

Αυτό είναι το όραμα του Υπουργείου για τους νέους κατόχους διδακτορικού.
Και με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται η νέα γενιά "διδακτορούχων" των 500 ευρώ!
Και εις ανώτερα!
Ειλικρινά λυπάμαι για την κατάντια μας.

 
ΕΤ
19 Μάιος 2017 16:40

Νομίζω ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ το υπουργείο παιδείας να ενημερώσει αυτούς τους νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, ότι μόλις χθες το βράδυ ψηφίστηκαν άρθρα στη Βουλή τα οποία αδιαφορούν παντελώς για την κατοχή μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στα μέλη των φορέων ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των ιδρυμάτων της χώρας!!!! Μειώνοντας τις απολαβές τους, απαγορεύοντας τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα (πολλά από τα οποία ΔΕΝ μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς τη συμμετοχή του ιδιαίτερα εξειδικευμένου αυτού προσωπικού).
Θα πρέπει να τους ενημερώσει λοιπόν ότι 'ψάχνει για τα επόμενα θύματα', ...δυστυχώς έτσι αποδεικνύεται στην Ελλάδα... αν διαθέτεις παραπάνω προσόντα πρέπει να σε εξαφανίσουν 'γιατί χαλάς την πιάτσα'...

 
antikeimenikos
19 Μάιος 2017 15:45

Μεταξυ πολλων αστοχιων το τελευταιο διαστημα, νομιζω οτι ειναι μια εξαιρετη ρυθμιση για νεους επιστημονες με διδακτορικο. Αν και τα χρηματα ειναι λιγα, ωστοσο ειναι μια αρχη. Ευγε σε οποιον το προωθησε.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ