Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Το ΦΕΚ με το νέο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, εκπαιδευτικών ΤΕΙ και Ερευνητών όπως ψηφίστηκε στη Βουλή

Δημοσίευση: 19/05/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης το νέο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, εκπαιδευτικών ΤΕΙ και Ερευνητών ,το οποίο ψηφίστηκε στη Ολομέλεια της Βουλής.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ειδικότερα οι νέες διατάξεις  έχουν ω εξής:

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΜΕΛΗ Ε.Π.
ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Τ.Ε.Ι.), ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ(Α.Σ.Ε.Ι.), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (Α.Ε.Α.) ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.), ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.), ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥ-ΤΟΥ (Π.Ι.), ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π), ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ) ΤΩΝ Α.Σ.Ε.Ι., ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 128 Μισθολογική κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υ- παλλήλων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με ει- σαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 129
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

1. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών ή υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέ- σως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του λειτουργού ή υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176). Για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 130 Βασικός μισθός

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ (2.122) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων δια- μορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα (60) ευρώ.

2. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή, ως εξής :

α. Αναπληρωτής Καθηγητής : 85%

β. Επίκουρος : 75%

γ. Λέκτορας : 70%.

3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), του Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. Καθηγητές : 90%

β. Αναπληρωτές Καθηγητές :77%

 

γ. Επίκουροι : 68%

δ. Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών : 58%.

4. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέ- σεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α ́64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. Καθηγητές : 70%

β. Επίκουροι : 62%

γ. Επιμελητές : 56%

δ. Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων: 54%.

5. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α ́ 86), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. Σύμβουλος Α ́: 82%

β. Σύμβουλος Β ́: 73%

γ. Σύμβουλος Γ ́: 63%

δ. Εισηγητής : 56%.

6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων διαμορφώνε- ται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :

7. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα δύο τοις εκατό (52%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

8. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Επιμελητών και Επιστημονικών Συνεργατών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαμορφώνεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.

9. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :

10. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

11. Στους εντεταλμένους διδασκαλίας και στους επισκέπτες Καθηγητές των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίως αμοιβή, το ύψος και οι προϋποθέσεις της ο- ποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

12. Στο επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980 (Α ́112) των Πανεπιστημίων της χώρας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία προσλαμβάνεται, η οποία αποτελείται από το ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, καθώς και το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α ́176), όπως κάθε φορά ισχύει.

13. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, λαμβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των τακτι- κών αποδοχών, πλην της οικογενειακής παροχής, της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.

Άρθρο 131 Επιδόματα

1. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και α- ποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:

α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων:
i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ. iν. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ.»

β. Μέλη Ε.Π. των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Εκ- παιδευτικό Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγω- γικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακα- δημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δη- μόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.):
i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ.
iν. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

γ. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α ́86):
i. Σύμβουλος Α ́ : διακόσια τριάντα (230) ευρώ.
ii. Σύμβουλος Β ́ : διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ. iii. Σύμβουλος Γ ́ : διακόσια δέκα (210) ευρώ.
iv. Εισηγητής : εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ. δ. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων:


ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) :

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ́ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα (80) ευρώ

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ́ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα (80) ευρώ

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ́ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα (80) ευρώ

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ́ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα (80) ευρώ

ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα (60) ευ- ρώ

στ. ΒΑΘΜΙΔΑ ́ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα (60) ευρώ

ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα (60) ευ- ρώ

η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα (60) ευ- ρώ

θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα (60) ευ- ρώ

ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα (60) ευ- ρώ

ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευ- ρώ

ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α ́ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευ- ρώ.

στ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3450/2006 (Α ́64), εκατό ευρώ (100€).

Επιμελητές και Επιστημονικοί Συνεργάτες και λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υ- γείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) με διδακτορικό, διακόσια (200) ευρώ.

Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α ́176), όπως κάθε φο- ρά ισχύει.

Γ. 'Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Ανα- πληρωτές Πρυτάνεων, στους Κοσμήτορες και στους Προέδρους Τμημάτων των Πανεπιστημίων, οριζόμενα ως εξής:

i. Πρύτανης διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

ii. Αναπληρωτές Πρυτάνεων, διακόσια δέκα (210) ευρώ.

iii. Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος διακόσια δέκα (210) ευρώ.

Δ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους, Διευθυντές Σχολών ή Προϊσταμένους Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α., οριζόμενα ως εξής:

i. Πρόεδρος διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

ii. Αναπληρωτής Πρόεδρος διακόσια δέκα (210) ευρώ. iii. Διευθυντής Σχολής διακόσια δέκα (210) ευρώ.

iv. Προϊστάμενος Τμήματος εκατό (100) ευρώ.

Ε. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημι- κούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης η εν λόγω ειδική αμοιβή καταβάλλεται στο ύψος που είχε διαμορφωθεί κατά την έ- ναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η ως άνω ειδική αμοιβή δεν υπάγεται στο ανώτατο όριο απο- δοχών του άρθρου 156 του παρόντος νόμου.

2. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού, καθώς και των αμοιβών του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α ́195), δεν δικαιολογείται, από την έναρ- ξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 132 Μισθολογική κατάταξη

Για τη μισθολογική κατάταξη των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του παρόντος Κεφαλαίου, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα, με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 133

Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

1. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω συντελείται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους Ερευνητές αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 134 Βασικός μισθός

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Ερευνητή Α ́ ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων εβδομήντα (1.670) ευρώ. Ο βασικός μισθός των λοι- πών μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα έξι (56) ευρώ.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Ερευνητή Α ́, ως εξής:

α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτρο- πής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) 120%

β. Ερευνητής Β ́ 85%

γ. Ερευνητής Γ ́ 75%

δ. Ερευνητής Δ ́ 70%

ε. Ε.Λ.Ε. Α ́ 85%

στ. Ε.Λ.Ε. Β ́ 73%

ζ. Ε.Λ.Ε. Γ ́ 63%

η. Ε.Λ.Ε. Δ ́ 60%.

Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Άρθρο 135 Επιδόματα

1. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρ- θρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. Ειδικό επίδομα έρευνας, ως εξής:

α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέ- ντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστι- τούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ε- νέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) πεντακόσια (500) ευρώ .

β. Ερευνητής Α' πεντακόσια (500) ευρώ.

γ. Ερευνητής Β' τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

δ. Ερευνητής Γ' τετρακόσια (400) ευρώ.

ε. Ερευνητής Δ' διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

στ. Ε.Λ.Ε. Α' τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

ζ. Ε.Λ.Ε. Β' τριακόσια είκοσι (320) ευρώ.

η. Ε.Λ.Ε. Γ' διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.

θ. Ε.Λ.Ε. Δ1 διακόσια εβδομήντα (270) ευρώ.»

Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Γ. Επίδομα Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) οριζόμενο, κατά ζώνη, ως εξής: Ζώνη Α ́ διακόσια τριάντα οχτώ (238) ευρώ Ζώνη Β ́ εκατόν τριάντα δύο (132) ευρώ Ζώνη Γ ́ εβδομήντα εννέα (79) ευρώ.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογείται η καταβολή του.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών ή υπαλλήλων με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια άνω των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου. Η κατανομή του προσωπικού σε ζώνες (Α', Β', Γ ́) θα γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.

Δ. Επίδομα θέσης ευθύνης στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) μηνιαίως. Στους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων το εν λόγω επίδομα καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €). Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015.

2. Αμοιβή αποδοτικότητας για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε., με βάση τα ποσά των κονδυλίων που εισέρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από προγράμματα ή έργα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πό- ρους ή από πλεονάσματα που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ σε ετήσια βάση. Το ύψος της εν λόγω αμοιβής δεν μπορεί να ξεπερνά το σύνολο των τακτικών αποδοχών ενός μηνός και υπολογίζεται με κυμαινόμενο συντελεστή έως εκατό τοις εκατό (100%) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών του ίδιου μήνα. Με κοινή  πόφαση του Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αμοιβής αποδοτικότητας σε Διευθυντές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και στη Διοίκηση της Ε.Ε.Α.Ε..

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία, πλην της αμοιβής από συγγραφικά δικαιώματα, από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και από παροχή εκπαιδευτικού έργου και πλην της πρόσθετης αμοιβής για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων, οι λε-πτομέρειες χορήγησης των οποίων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

 

Σχόλια (40)

 
EDIP
19 Μάιος 2017 21:34

Ξεκάθαρα κόβονται οι αμοιβές των ΕΔΙΠ από ερευνητικά προγράμματα αφού δεν εμπίπτουμε στο αρθρο 23 του 4009/2011 (αφορά μόνο τα ΔΕΠ).
Ξεκάθαρα κόβονται τα επιδόματα που έπαιρνε ένα ΕΔΙΠ κάτοχος διδακτορικού με τον παλιό νόμο.
Ξεκάθαρα μας εμπαίζουν όλοι και το μόνο που μένει πλέον είναι δυναμική αντίδραση!!!!!!!!

 
ΚΜ
19 Μάιος 2017 21:50

Μια πρώτη εκτίμηση με οδηγεί στην σκέψη ότι πολύ απλά το κάθε μέλος ΕΔΙΠ μπορεί να μειώσει την υπεραξία της εργασίας του και να αρκεστεί στα ελάχιστα προβλεπόμενα των καθηκόντων του. Εξ΄άλλου υπάρχουν και οι νέοι επιστήμονες... Έχω την εντύπωση επίσης ότι σε συνδικαλιστικό επίπεδο υπήρξε χλιαρή αντίδραση.... Και οι έχοντες ερευνητικές ανησυχίες, phD κλπ ας στρέψουμε αλλού τις σκέψεις μας.....

 
ΕΔΙΠ
19 Μάιος 2017 21:53

Ακριβώς, δυναμική αντίδραση!!!

 
EDIP
19 Μάιος 2017 22:09

Συνάδελφοι χρειάζεται συντονισμός. Το συνδικαλιστικό όργανο μάλλον δεν μπορεί να εκφράσει του διδάκτορες ΕΔΙΠ. Δεν εξηγείται τόσο χλιαρή αντίδραση. Οι μόνοι που πετσοκόβονται είναι οι ΕΔΙΠ διδάκτορες. Τέλος η ανοχή!!!!!

 
EDIP
19 Μάιος 2017 22:21

Να απαιτήσουμε μετατάξεις σε ερευνητικά κέντρα και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Εδώ που είμαστε μας απαγορεύουν να κάνουμε έρευνα!!!! Ο ένας νόμος λέει να είμαστε ΕΥ σε ερευνητικά προγράμματα κι αυτός μας απαγορεύει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή. Όλοι με ένα χρονόμετρο για να μετράμε 22 ώρες ακριβώς τη βδομάδα. Ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω!!!!!

 
EDIP
19 Μάιος 2017 22:56

Τα ευρωπαικα δεν κοβονται γιατι περνουμε αδεια βαση το αρθρο 31 του δημοσιυπαλληλικου. Οποτε το αρθρο αυτο δεν εχει εφαρμογη στους δημοσιους υπαλληλους (ΕΔΙΠ)

 
ΕΕΠ
19 Μάιος 2017 22:59

Είναι ντροπή αυτό που γίνεται με τους ΕΕΠ και ΕΔΙΠ. Μεγάλη μείωση αναλογικά με τους μισθούς των ΔΕΠ και εκδικητικές διατάξεις για την μή πληρωμή από ερευνητικά προγράμματα. Όλα τα μέλη νιώθουν θυμό και οργή. Ο Υπουργός δήλωνε πριν από λίγο καιρό για αξιοποίηση και αναβάθμιση όσων έχουν αυξημένα προσόντα. Και από την <επικουροποίηση> φτάσαμε χθες στο απόλυτο εξευτελισμό. Διδάκτορες με υπηρεσία 20 χρόνων σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, με επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, να αμείβονται με 1100 ευρώ και αν... Δεν το συζητώ ότι απαιτούνται κινητοποιήσεις και αγώνας. Πάνε να μας εξοντώσουν, είναι φανερό!!!

 
Αγανακτισμένο ΕΔΙΠ
19 Μάιος 2017 23:09

Κύριε Υπουργέ
Τι θα γίνει με τις αμοιβές μελών ΕΔΙΠ από προγράμματα που είναι σε εξέλιξη?Θα επιστραφούν τα χρήματα πίσω ή θα γίνει κάποια τροποποίηση του προϋπολογισμού ώστε και αυτά τα χρήματα να τα εισπράξουν οι συνάδελφοι σας μέλη ΔΕΠ? Έχετε αντιληφθεί τις συνέπειες των νομοθετημάτων σας?Δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους αυτά που συμβαίνουν.!!!!

 
EDIP ELEOS
19 Μάιος 2017 23:44

@EDIP 22:56
Συνάδελφε σε τι ακριβώς αναφέρεσαι; ο νέος νόμος είναι ξεκάθαρος. Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή απαγορεύεται. Το λέει στην παράγραφο 2 του σχετικού άρθρου. Η παράγραφος αυτή αναφέρεται σε εμάς. Οι ΔΕΠ εξαιρέθηκαν με τη νομοτεχνική βελτίωση. Νομικός δεν είμαι αλλά ένας νέος νόμος υπερισχύει ενός παλιότερου. Δεν υπάρχει κανένας δημοσιουπαλληλικός κώδικας! Μας κόβουν τα πάντα!

 
ΕΔΙΠ
19 Μάιος 2017 23:55

Οι νομοί δεν μπορούν με εάν εδάφιο να σταματήσουν την ισχύ ενός αλλού νομού εκτός εάν τον καταργήσουν. Δεν υπάρχει νεότερος = καλύτερος. Οπότε το Άρθρο 31 N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 έχει ισχύ εκτός εάν ρητά το καταργούσαν.

 
Δρ. ΕΔΙΠ ΤΕΙ
20 Μάιος 2017 00:05

ΕΔΙΠ ΤΕΙ Διδάκτορας καταληκτικός μισθός 1571€. Δημόσιος Υπάλληλος ΔΕ καταληκτικός μισθός 1578€. Νιώθω πολύ υπερήφανος αφού με τη μείωση μόνο των δικών μας μισθών θα σωθεί η χώρα. Ευχαριστώ τους προέδρους των ΤΕΙ που αγωνίστηκαν για την αξιοπρεπή διαβίωση του "κατώτερου" τους προσωπικού.

 
ΕΔΙΠ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ -ΚΑΙ ΘΥΜΟ!
20 Μάιος 2017 00:07

Συνάδελφοι, μας εμπαίζουν δε λες τίποτα! Υπήρξαν άτομα στο ίδρυμα που δουλεύω, που είπαν "καλώς σας κόβουν το επίδομα διδακτορικού". Τι να τους πεις; Λες και τα παίρνουμε από την τσέπη τους. Δεν το περίμενα να το ακούσω έτσι ωμά.

 
ΕΔΙΠ
20 Μάιος 2017 00:12

@ΕΔΙΠ
Αν είναι έτσι όπως τα λες γιατί έκαναν τη νομοτεχνική βελτίωση για τα ΔΕΠ; Κι εκείνοι είχαν το άρθρο 23 του 4009/2011 που δεν το καταργούσε ο εν λόγω νόμος. Άρα σύμφωνα με το σκεπτικό σου δεν χρειαζόταν. Η βελτίωση όμως έγινε μετά από πίεση της ΠΟΣΔΕΠ. Μήπως αυτοί ξέρουν κάτι παραπάνω;

 
ΕΔΙΠ
20 Μάιος 2017 00:23

Η βελτίωσή χρειαζόταν γιατί οι ΕΔΙΠ ειναι δημόσιοι υπάλληλοι οποτε το Άρθρο 31 εζει ισχύ. Οι ΔΕΠ ειναι δημόσιοι Λειτουργοί οποτε εαν δεν έκαναν την βελτίωση θα ειχαν πρόβλημα. Ο βασικος στόχος της διάταξης είναι να μην παει καποιος ΔΕΠ σε Εταιρία σαν υπάλληλος.

 
ΕΔΙΠ
20 Μάιος 2017 00:41

@ΕΔΙΠ
Γιατί θα είχαν πρόβλημα. Με το σκεπτικό σου θα εξακολουθούσε να ισχύει το άρθρο 23. Δεν το καταργούσε ρητώς. Γιατί έκαναν ειδική αναφορά; Και αν είναι έτσι όπως τα λες γιατί δεν έβαζαν μαζί με το άρθρο 23 και το άρθρο στο οποίο αναφέρεσαι; Γιατί απλούστατα ξέχασαν ότι υπάρχουμε!!!

 
@ΕΔΙΠ
20 Μάιος 2017 00:49

@ΕΔΙΠ 00:23
Συνάδελφε κάνεις λάθος. Ο βασικός στόχος της διάταξης είναι να μην παίρνει κανείς επιπλέον από πουθενά. Ξέχασαν ότι τα μέλη ΔΕΠ έχουν μια σειρά από επιπλέον αμοιβές και το πρόσθεσαν με τη βελτίωση. Ξέχασαν ότι κι εμείς έχουμε επιπλέον αμοιβές και απλά μας ξέχασαν! Ο νόμος που καθορίζει το μισθό σου λέει ότι απαγορεύεται να λαμβάνεις άλλη αμοιβή.

 
ΕΔΙΠ
20 Μάιος 2017 01:00

Γιατί καταργουν στην αρχή το προηγούμενο νομο για τα ειδικά μισθολόγια. Οποτε εαν δεν βαζαν τον περιορισμό λογικα θα μπορουσαν οι ΔΕΠ να κανουν ότι θέλουν. Για να το καταργουσαν για μας, θα έπρεπε ρητώς να αναφέρουν οτι το αρθρο 31 παύει να ισχύει για του Ε.ΔΙ.Π.
Οποτε κακος αναφερουμε οτι τερμα η ασκιση ιδιωτικού εργου γιατι στο τελος θα μας το καταργήσουν και αυτο

 
Ioannis EDIP
20 Μάιος 2017 02:58

Κάνετε λάθος, δεν κόβονται τα ερευνητικά, η φράση είναι σαφής. λέει για τις αμοιβές του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και όχι την ιδιότητα! Παραπέμπει σε ένα άρθρο όπου περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις αμοιβές που μπορούν να πάρουν όλες οι κατηγορίες (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, όχι αναγκαστικά όλοι τα πάντα βέβαια). Ο μισθός όμως πετσοκόβεται.

 
Grannis edip
20 Μάιος 2017 03:32

Επίσης να παρατηρήσω ότι οπωσδήποτε θα απαιτηθούν δυναμικές κινητοποιησεις για το μισθολόγιο μας. Πρέπει να διεκδικησουμε την ανατροπή του και όλοι εμείς να συμμετάσχουμε σε δράσεις στους συλλόγους μας. Και αν είναι δυνατόν να συντονιστούν οι σύλλογοι . Όμως καλό είναι να σταματήσετε να γράφετε περί ερευνητικών γιατί αυτό είναι μια εντελώς εσφαλμένη ερμηνεία που νομίζω προέκυψε από τον κο βουλευτή του ποταμιου. Ας μην το συνεχίσουμε. Όχι γιατί έχει βάση, την παραμικρή δεν έχει, αλλά γιατί θα βρεθούν πιθανόν καλοθελητες να μας παιδευσουν, ζητώντας μια γνωμοδότηση επί της ελληνικής γλώσσας ουσιαστικά, εφόσον οι ίδιοι το θετουμε σαν θέμα. Βάλτε τέλεια εδώ. Η ερμηνεία είναι αυτή που έγραψα για εμάς κσι για όλους. Απλά ελληνικά. Τελεία.

 
KK
20 Μάιος 2017 07:02

@ΕΔΙΠ
Αν θελήσει κάποιος ΕΔΙΠ να κάνει π.χ. μάθημα σε Μεταπτυχιακό ή σε Προπτυχιακό σε άλλο Πανεπιστήμιο ή σε ένα ΙΕΚ ή σε οτιδήποτε άλλο, βάσει της διάταξης αυτής θα μπορεί;
Επίσης, αν θελήσεις να γράψεις ένα βιβλίο, θα μπορείς να πάρεις από συγγραφικά δικαιώματα ή από ευρεσιτεχνίες?
Δυστυχώς με τη νέα διάταξη δεν νομίζω ότι μπορείς .....
Πρόκειται για ταφόπλακα και αν δεν γίνει κάτι γρήγορα δεν νομίζω ότι θα ξαναασχοληθεί κάποιος.
Γενικά κατά τη γνώμη μου αυτή η παράγραφος 2 πρέπει να καταργηθεί εντελώς.
Προσωπικά σήμερα - αύριο θα απευθυνθώ σε Κυβερνητικό Βουλευτή αλλά με το να ενεργεί ο καθένας μόνος του δεν κάνουμε κάτι.

 
Υποψήφιος ΕΔΙΠ
20 Μάιος 2017 08:16

Το άρθρο Άρθρο 31 N. 3528/2007 αναφέρεται σε ιδιωτικό έργο επ΄ αμοιβή. Δηλαδή σε αφήνουν να κάνεις ιδιωτικό έργο άλλα όχι στο Πανεπιστήμιο σου. Μπορείς να μετέχεις σε έργο άλλου πανεπιστημίου (άλλο ΕΛΚΕ) σαν εξωτερικός συνεργάτης.

 
ΕΝΑΣ
20 Μάιος 2017 09:24

Συνάδελφοι υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Όλοι όσοι αδικήθηκαν με την αρχική έκδοση του νόμου πίεσαν και πέτυχαν αλλαγές προς το καλύτερο. Και οι ΕΠ των ΤΕΙ και οι ερευνητές και οι ΔΕΠ με τη νομοτεχνική βελτίωση για τις επιπλέον αμοιβές. Οι μόνοι που δεν πήραν τίποτα είναι οι ΕΔΙΠ/ΕΕΠ. Μήπως φταίει η ομοσπονδία; Επίσης κοιτώντας το σχετικό xls αρχείο που κυκλοφορεί με τη νέα μισθοδοσία παρατηρώ ότι μόνο οι διδάκτορες ΕΔΙΠ έχουν τεράστιες μειώσεις (100 ευρώ/μήνα). Αντίθετα οι ΕΔΙΠ ΤΕ έχουν οριακές αυξήσεις. Τελικά μήπως δεν φταίει μόνο ο υπουργός αλλά και εμείς οι ίδιοι;

 
ΕΛΕΟΣ
20 Μάιος 2017 09:33

Το άρθρο 23 δεν αναφέρεται στους ΕΔΙΠ μόνο στους ΔΕΠ. Όπως πολύ σωστά λέει ο ΚΚ ο νόμος αυτός δημιουργεί θέμα σε κάποιον που θέλει να κάνει μάθημα σε ΠΜΣ ή ΙΕΚ ή να πάρει τα δικαιώματα από ένα βιβλίο. Υπάρχει τεράστια ασάφεια!!!

 
ΕΔΙΠ
20 Μάιος 2017 09:48

Θα συμφωνήσω πρέπει να οργανωθούμε και να αφήσουμε πίσω συντεχνίες!!! ΕΔΙΠ ΤΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ενωμένη για ενα κοινό σκοπό. Όσο πάμε χωριστά δεν έχουμε την κρίσιμη μάζα.

 
Ioannis EDIP
20 Μάιος 2017 11:39

Να ξεκαθαρίσουμε κάτι αγαπητέ ΚΚ. Ο Νόμος αυτός αφορά το μισθολόγιο μας καθώς και τις αμοιβές που μπορούμε να πάρουμε δυνητικά από άλλες πηγές και όχι το τι μπορούμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε σαν αντικείμενο. Θέτει ένα περίγραμμα πολλών αντικειμένων (όλα εκ των οποίων μπορούν να κάνουν τα μέλη ΔΕΠ) και εμείς είμαστε στο ίδιο περίγραμμα. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ θετικό!!! Το τι μπορούμε να κάνουμε από όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 23 του 4009 δεν καθορίζεται όμως εδώ αλλά σε άλλους Νόμους, όπου έχει καθοριστεί πχ η δυνατότητα αυτοδύναμου διδακτικού έργου κλπ κλπ. Συνεπώς στη ερώτησή σου η απάντηση είναι ότι εφόσον προβλέπεται σε κάποιο άλλο νόμο ότι μπορούμε να κάνουμε Μεταπτυχιακό ή Προπτυχιακό σε άλλο Πανεπιστήμιο ή σε ΙΕΚ ή σε οτιδήποτε άλλο, ΦΥΣΙΚΑ βάσει της διάταξης αυτής μπορούμε να πληρωθούμε από αυτό, αυτό διευκρινίζει, και δεν νομίζω ότι είναι καθόλου έξυπνο να βγει. Το αν πρέπει ρητά όμως να προστεθεί σε κάποιο Νόμο ότι κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες μπορούμε να τις κάνουμε σαν αντικείμενο (και δεν αρκεί πχ άδεια της συνέλευσης της Σχολής εφόσον το ωράριο δεν παραβιάζει μπλα μπλα), αυτό είναι θέμα επόμενου Νόμου για τη Παιδεία που νομιζω θα έρθει σύντομα.

Συνεπώς, καλό είναι να επικεντρωθούμε στο πραγματικό θέμα του Νόμου που μας αφορά και πολύ αρνητικά, και αυτό είναι ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ! Το οποίο είναι άθλιο. Και μόνο το γεγονός ότι βγάζει αποδοχές χαμηλότερες από το ΠΔ 118 και ΠΟΛΤ χαμηλότερες από το ενιαίο, είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ! Και οι εργαζόμενοι οφείλουν να ασχολούνται πρωτίστως με το μισθολόγιο τους!!

 
EEΠ
20 Μάιος 2017 13:04

Στο πόδι γραμμένο........

Το θέμα είναι πως ο καθένας ερμηνεύει το "οι αμοιβές του άρθρου 23"
Ερμηνεία Α: μόνο Καθηγητές ΑΕΙ όπως τους ορίζει ο νόμος 4009/11(Τακτικοί, Αναπληρωτές, Επίκουροι) και σε αυτούς κάνει αναφορά και το άρθρο 23
έξω: Λέκτορες, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, καθηγητές ΤΕΙ (όλων των βαθμίδων), σύμβουλοι ΠΙ κλπ

Ερμηνεία Β: όλοι οι παραπάνω.....με τις αντίστοιχες αμοιβές όπως αυτές ορίζονται από άλλους νόμους ή εσωτερικούς κανονισμούς ΕΛΚΕ ή ΑΕΙ

Θα μπορούσε να μην ήταν τόσο πρόχειρο κρίμα πράγματι κρίμα, ντροπή και αγανάκτηση. Και οι διαφορές ΕΕΠ/ ΕΔΙΠ με διδακτορικό με το ενιαίο μισθολόγιο μεγάλες 100-150 ευρώ κάτω από συναδέλφους με τα ίδια προσσόντα τόσο στη Β΄βάθμια όσο και στην κατηγορία ΕΤΕΠ - ΑΕΙ

 
KK
20 Μάιος 2017 14:54

@Ioannis EDIP
Θα συμφωνήσω ότι το βασικό είναι το μισθολόγιο το οποίο είναι άθλιο. Αλλά το να σε εξαιρούν απο ερευνητικά, κ.λπ. δείχνουν ακριβώς τι πιστεύουν για τον κλάδο. Ιδιαίτερα δε, όταν γνωρίζουν ότι θα υπάρξει μείωση στους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ και ουσιαστικά, λυπάμαι που το λέω, αδιαφορούν. Για παράδειγμα, πολύ απλά, θα μπορούσαν σε αυτή την περιβόητη παράγραφο 2 να είχαν βάλει το εξής απλό: ' Για τους δημόσιους λειτουργούς πέραν των παροχών και αποζημιώσεων ...' βγάζοντας τους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ έξω από τη συζήτηση διότι είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι και όχι Λειτουργοί. Οπότε διέπονται από ότι λέει ο Δημοσιουπαλληλικός κώδικας (μη απαραίτητη άδεια για διδασκαλία στο δημόσιο, άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου για τα υπόλοιπα). Φυσικά υπάρχουν και άλλες διατυπώσεις αλλά αυτοί την τελευταία στιγμή κοίταξαν να αυξήσουν το επίδομα του καθηγητή από 400 στα 500 από τη στιμγή που δεν δίνουν καν επίδομα σε κάποιες κατηγορίες ΕΕΠ/ΕΔΙΠ. Επίσης, μην ξεχνάμε την αλλαγή για τους Ερευνητές όπου τους δίνουν τις πρόσθετες αμοιβές όχι μόνο από ερευνητικά που ήταν στην αρχή αλλά και από μαθήματικα, συγγραφικά, κ.λπ.
@EEΠ
Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση παρερμηνείας. Το άρθρο 23 αφορά μόνο σε Καθηγητές.

 
Ioannis edip
20 Μάιος 2017 15:07

Η ερμηνεία είναι μόνο μία, η Β. Τελεία. Θεωρώ σφάλμα πολιτικής, τακτικής, όπως θέλετε πείτε το, να εγειρουμε μόνοι μας θέματα που δεν υφίστανται. Τα σχόλια αυτά διαβάζονται και από άλλους και πρέπει να είναι σαφές ότι για μας ουδεμία άλλη ερμηνεία δεν υφίσταται. Να είστε σίγουροι ότι αυτή είναι η ορθή ερμηνεία του νόμου όσο κακογραμμένος και να είναι, που στο συγκεκριμένο σημείο δεν είναι

 
Ioannis edip
20 Μάιος 2017 15:22

Αγαπητέ Kk. Έγραψα πολλές φορές την άποψη ότι ο νόμος είναι σαφής και δεν μας εξαιρεί από ερευνητικά κλπ επ ουδενί. Όσον αφορά το θέμα των ΔΥ, παρακαλώ όλοι τσεκάρετε το άρθρο 16 του συντάγματος. Αντιθέτως και σαφέστατα είμαστε δημόσιοι λειτουργοί από τότε που γίναμε ΕΔΙΠ.

 
EDIP
20 Μάιος 2017 15:37

@Ioannis edip
Δεν είμαι νομικός συνάδελφε και μακάρι να έχεις δίκιο. Είναι γεγονός ότι τα καθήκοντά μας είναι απλωμένα σε τόσους νόμους που στο τέλος θα πρέπει να γίνουμε όλοι νομικοί για να ξέρουμε σε ποιο νόμο βασίζεται το κάθε δικαίωμά μας. Το μισθολόγιο ξαναλέω ότι είναι άθλιο ΜΟΝΟ για τους διδάκτορες ΕΔΙΠ. Για όλους τους άλλους (ΕΔΙΠ ΠΕ με ή χωρίς μαστερ και ΕΔΙΠ ΤΕ με ή χωρίς μάστερ) βγάζει σε άλλους οριακές μειώσεις και σε άλλους οριακές αυξήσεις. Στους διδάκτορες όμως η διαφορά είναι ~100 ευρώ/μήνα και όσο περνάνε τα χρόνια φτάνουν και στα 180 ευρώ/μήνα!!!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ