Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα των εκπαιδευτικών στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης

Δημοσίευση: 21/05/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γράφει ο Γιάννης Καραγιάννης,  Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Σε ό,τι αφορά στις επικείμενες επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Ένα θέμα που οφείλει να επιλύσει (νομικά "θεραπεύσει" ) ο νομοθέτης είναι η αναλογική  προσμέτρηση στα έτη αναγνώρισης από τον ιδιωτικό τομέα που γίνεται με βάση τον Νόμο Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017) άρθρο 9 παρ. 2β από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την επιταγή του Συντάγματος για ίση μεταχείρηση  (άρθρο 1 και 2) .

Προς τεκμηρίωση της παραπάνω πρότασης παραθέτουμε τα επόμενα:

1. Σύμφωνα με την από 27/07/2016 και με αρ.πρωτ. Φ 31.54/2355/οικ. 20352 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια με την από 09/08/2016 και με αρ.πρωτ. Φ 31.54/2365/οικ. 21426 συμπληρωματική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αποδέκτες όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα ρυθμίζεται ότι:

"Β. η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα, η οποία αναγνωρίζεται, εφόσον αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 98 και στο Π.Δ. 69/2016:

⦁ δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία,

⦁ αναγνωρίζεται μέγιστο χρονικό διάστημα επτά (7) ετών πλήρους απασχόλησης,

⦁ θα πρέπει να είναι συναφής ως προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν

⦁ αφορά στη βαθμολογική και μόνο ένταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων και

⦁ Λαμβάνεται υπόψη ως μοριοδοτούμενο κριτήριο κατά την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016. Ειδικότερα, στις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ.β της παρ. 3 του άρθρου 85 του ΥΚ προβλέπονται τα εξής: «25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και...».

Τέλος, δεδομένου ότι η αναγνώριση προϋπηρεσίας κατ' άρθρο 98 του Υ.Κ. και η επαγόμενη βαθμολογική ένταξη, δημιουργεί προϋποθέσεις συμμετοχής και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, η οποία θα διενεργηθεί το προσεχές διάστημα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, είναι εύλογη η κατά προτεραιότητα εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ΤΕ, δεδομένου ότι κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις θα προκηρυχθούν αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης, στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει, και βάσει των ειδικώς οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ."

2. Σύμφωνα με τον Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/27-2-2016) άρθρο 29 παρ.β για την επιλογή Γενικών Διευθυντών και  προϊσταμένων της δημόσιας διοίκησης ρυθμίζεται ότι:

"β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται ως εξής:

Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο ή ο χρόνος απασχόλησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόμου, και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μοριοδοτούνται ως εξής:

αα) 20 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας με ανώτατο όριο τα 33 έτη για το δημόσιο τομέα,

ββ) 25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και γγ) 16,5 μόρια για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με ανώτατο όριο τα 10 έτη. Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.

3. Δεδομένου ότι με τον Νόμο Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017)  επήλθε νομική θεραπεία κατά της διάκρισης για την αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών  και των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γινόταν στο ν. 4369/2016 της παρ. 6 του αρ. 98 του Υ.Κ. και του Π.Δ. 69/2016,  η πολιτεία  οφείλει να εξαλείψει και αυτή τη διάκριση που αφορά στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης με αντίστοιχη νομική θεραπεία και σε ευθυγράμμιση με τις παραπάνω εγκυκλίους που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους/λειτουργούς πλην των εκπαιδευτικών και η οποία  αποτελεί συνέπεια των άρθρων του συντάγματος για ίση μεταχείριση όλων των υπαλλήλων του Δημόσιου τομέα.

Επομένως, ο νομοθέτης καλείται να επιφέρει νομοτεχνική βελτίωση του κατατεθέντος σ.ν., έτσι ώστε να ενσωματώσει την όμοια μεταχείριση από την πολιτεία στην υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά αναλογία, όπως όλων των δημοσίων υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών και η οποία να είναι σύµφωνη µε τις επιταγές του Συντάγµατος (Άρθρα 1, 2 και του ισχύοντος ΥΚ άρθρο 1 και άρθρο 12 παρ. 2).

 

Σχόλια (23)

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
22 Ιουν 2017 22:18

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ. ΑΜΑ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΝΟΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22 Ιουν 2017 10:39

Μήπως πρέπει να γίνει κάποια κίνηση για προσφυγή όσον αναφορά την μοριοδότηση διευθυντών σχετικά με την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα?

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
12 Ιουν 2017 14:54

Συνάδελφοι μήπως γνωρίζει κάποιος καμία κίνηση για την προσφυγή στην δικαιοσύνη όσον αναφορά την μοριοδότηση διευθυντών σχετικά με την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα?

 
Γιώργος
25 Μάιος 2017 04:39

@Αθανάσιος Μπάτσος
Μήπως μπορείτε να μας υποδείξετε κάποια πρακτική ωφέλεια της κατάταξης στον βαθμό Α΄ νωρίτερα από τους υπόλοιπους υπαλλήλους;

 
Αθανάσιος Μπάτσος
22 Μάιος 2017 12:40

Σωστή παρατήρηση, με τη μόνη διαφορά (από τα σχόλια τουλάχιστον που διάβασα) να αναγνωρίζουμε ότι στο βαθμολόγιο έχουν ευνοηθεί οι εκπαιδευτικοί, διότι ισχύει ο ν. 1566/1985, με αποτέλεσμα στα 8 χρόνια (χωρίς Μεταπτυχιακό) να κατατάσσονται στον βαθμό Α', ενώ με τον ν. 4369 θα χρειάζονταν 13 χρόνια, όπως ένα διοικητικός με τα ίδια προσόντα. Μην βλέπουμε μόνο τις αδικίες...

 
Πε19
22 Μάιος 2017 01:10

Σωστή παρατήρηση αλλά δεν είναι το μόνο που πρέπει να εναρμονιστεί.
Αρχίζω: στον νόμο 4369 η μοριοδότηση αρχίζει από τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας και όχι μετά τον 10ο και επεκτείνεται μέχρι τον 33ο και όχι μέχρι τον 20ο, η υπηρεσία που προσμετράται είναι η δημόσια υπηρεσία και όχι μια υπηρεσία που ευνοεί κάποιους !!!
Και μια που βλέπουμε λίγο και τον 4369, τα ακαδημαϊκά προσόντα τι βάρος έχουν στην επιλογή στελέχους ??? μήπως στην βαθμίδα του τμηματάρχη (δ/ντη σχολική μονάδας) είναι 40% και 20% τα της υπηρεσιακής κατάστασης ? μήπως υπάρχει αξιολόγηση ? μήπως το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι ίσο με ......30 χρόνια χρόνια υπηρεσίας !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Είναι απίστευτο συνάδελφοι ότι για το υπόλοιπο δημόσιο το διδακτορικό αξίζει 30 χρόνια υπηρεσίας ενώ σε εμάς μόνο 4 (λιγότερα από τα χρόνια απόκτησής του).
Μήπως να συντονιστούν οι κύριοι υπουργοί 2 μέτρα 2 σταθμά ??????

 
Κατια
21 Μάιος 2017 23:31

Πολύ εύστοχα επισημαίνετε αλλο ενα πρόβλημα κ.Καραγιαννη.Καναμε αίτηση για αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας αλλά όπως πληροφορηθήκαμε δεν θα γίνει αυτό άμεσα γιατί δεν προλαβαίνουν!προβλέπονται δεκάδες προσφυγές!

 
kpapatrian
21 Μάιος 2017 22:12

δίνεται η εντύπωση ότι κανείς εκπαιδευτικός δεν έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα ...... παρά μόνο οι διοικητικοί του υπουργείου που σύντομα θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν όλες τις θέσεις!!!!!

 
npokias
21 Μάιος 2017 19:52

Σας ευχαριστούμε κ.Καραγιάννη για την βοήθεια σας προς άρση των αδικιών. Ελπίζω η τεκμηριωμένη σας επιχειρηματολογία να ακουστεί από όσους πρέπει να την ακούσουν.

 
kmap
21 Μάιος 2017 19:34

Από ότι θυμάμαι πάλι με παρέμβαση του κ.Καραγιάννη είχε αποκατασταθεί η αδικία που δεν συμπεριλάμβανε τους εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση προυπηρεσίας.Πάλι λοιπόν διαπιστώνεται μεγάλη αδικία εις βάρος μόνο των εκπαιδευτικών.Το Υπουργείο αμέσως πρέπει να διορθώσει το εξόφθαλμα παραλειφθέν άρθρο και να βάλει όπως και στους άλλους υπαλλήλους και την κατηγορία "αναγνώριση ετών εκτός δημοσίου τομές" Για κάθε έτος και μέχρι 7 μονάδες.μόρια...τόσα(αναλογικά % όπως και στους υπόλοιπους υπαλλήλους.

 
Δ.Ι. Κ.
21 Μάιος 2017 19:12

Αν για το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα των εκπαιδευτικών στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης δεν γίνει νομοτεχνική βελτίωση του κατατεθέντος σ.ν. τότε ο νόμος θα είναι αντισυνταγματικός και θα κατατάσσει τους εκπαιδευτικούς σαν δημοσίους υπαλλήλους β΄ κατηγορίας. Η μη εξάλειψη της διάκρισης αυτής σε βάρος των εκπαιδευτικών έναντι των άλλων δημοσίων υπαλλήλων θα είναι κατάφωρη αδικία και θα οδηγήσει σε άλλες δικαστικές προσφυγές, που θα δικαιωθούν, όπως και η προηγούμενες.

 
iremias
21 Μάιος 2017 18:53

Απόλυτα σωστό.΄Έτσι πρέπει να γίνει όπως γ΄ίνεται σε όλους τους υπαλλήλους.Είναι μια ξεχωριστή καηγορία υπηρεσίας.Πάντα όμως τους εκπαιδευτικούς τους ξεχνούν. Έτσι έγινε και με τον Νόμο της αναγνώρισης της υπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα και μετά από 8 μήνες το έκαναν και στους εκπαιδευτικούς. Επίσης ο κ. Καραγιάννης γνώστης πολλών Νομικών και εκπαιδευτικών θεμάτων εμπεριστατωμένα και αναμφίβολα αποδυκνείει τα γραφόμενά του(Δεν ξέρω αν είναι και νομικός έτσι δείχνει)

 
Γιώργος ΠΕ04
21 Μάιος 2017 18:44

Εύστοχη η τοποθέτηση του κ. Καραγιάννη σχετικά με την παράληψη της παραπάνω συνιστώσας από το σχέδιο νόμου. Θεωρώ αναγκαία την προσθήκη στο νέο νόμο. Απαραίτητη επίσης είναι και η επανεξέταση της μοριοδότησης των τυπικών επιστημονικών προσόντων σε σχέση με την προϋπηρεσία διότι αποκλείει ουσιαστικά τους νεότερους συναδέλφους με αυξημένα τυπικά προσόντα από την διαδικασία.

 
Σπάρτακος
21 Μάιος 2017 17:51

vjvhj@Διέκρινες προχειρότητα? Όπως πάντα!!!!! Τι σε παραξένεψε;)))

 
glgiannis
21 Μάιος 2017 17:42

συζητάμε για τα αυτονόητα.
Μονό που αυτά δεν τα βλέπουν οι υπευθυνοι.
Μακάρι να ημουνα στη θέση να τους συναντήσω για να τους θεσω την συγκεκριμένη ερώτηση . Θα είχε ενδιαφέρον να δω τον τρόπο και το στυλ απαντησης για να καταλάβω τελικά τι ανθρώπους ψηφίζουμε.
Εκτός και αν ο υπουργός πράγματι δεν το εχει υπόψην του το θέμα. Δεν είναι κακό κάτι να μην το ξέρεις. Είναι πολύ κακό να μην το διορθώνεις όταν σε ενημερώνουν για την αδικία .

 
Όλγα
21 Μάιος 2017 16:47

Καλά θα κάνουν να προχωρήσουν σε νομοτεχνική βελτίωση σχετικά με την αναγνώριση χρόνου εκτός Δημοσίου και την μοριοδότηση του στις επιλογές των Διευθυντών διαφορετικά και παλι το λόγο θα έχουν τα δικαστήρια.

 
Σπύρος
21 Μάιος 2017 14:39

Η αναγνώριση της προϋπηρεσία; στον ιδιωτικό τομέα δεν θα εχει κανεναν πραγματικό νόημα εφόσον δεν ληφθεί υπόψη ισάξια σε αξιολογήσεις στελεχών. Συμφωνώ με το άρθρο

 
ΔΗΜΟΣ
21 Μάιος 2017 14:09

Άμεσα το υπουργείο πρέπει να διορθώσει το λάθος και να εναρμονιστεί με τα υπόλοιπα υπουργεία αλλά και με τις επιταγές της ΕΕ (ΠΔ 69/2016).

 
Γιώργος Κ.
21 Μάιος 2017 13:15

Πολύ σωστές όλες οι παρατηρήσεις του κ. Καραγιάννη. Πρόκειται για την μεγαλύτερη παράλειψη του σχεδίου Νόμου που είναι προφανώς αντισυνταγματική. Πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση με όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου. Ελπίζω η παράλειψη αυτή να οφείλεται στην προχειρότητα με την οποία συντάθηκε και να μην είναι σκόπιμη.

 
vjvhj
21 Μάιος 2017 12:44

Ολο το νομοσχέδιο προδίδει μια προχειρότητα.

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21 Μάιος 2017 11:59

Πολύ εμπεριστατωμένο το άρθρο του κ. Καραγιάννη. Θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη η Πολιτεία, ώστε να μην υπάρχουν πάλι προβλήματα αντισυνταγματικότητας με την επιλογή διευθυντών.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ