Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Οι θέσεις της ΔΑΚΕ για το νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημοσίευση: 22/05/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Θ. Τσούχλος, μέλος Δ.Σ. Ο.Λ.Μ.Ε.-Ε.Ε. Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών       

Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 οι εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο της Α/θμιας Εκπαίδευσης με 4 μαθήματα, ενώ προστίθετο το Απολυτήριο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 έχουμε διάφορα συστήματα εξετάσεων (Πανελλήνιες, Γενικές, Πανελλαδικές). Τα μαθήματα αυξομειώνονταν και σε ορισμένες από αυτές γίνονταν και στη Β’ Λυκείου, ενώ υπήρχε ενίοτε και η βάση του 10.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις με διάφορες παραλλαγές τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες είναι αδιάβλητες-αντικειμενικές-αξιόπιστες-αξιοκρατικές.

Τους τελευταίους μήνες ο Υπουργός άρχισε να αμφισβητεί τις εξετάσεις αυτές όσον αφορά το αδιάβλητο, το αξιοκρατικό και το αξιόπιστο. Παράλληλα, ξεκίνησε μια ευθεία επίθεση εναντίον του υπάρχοντος Λυκείου με χαρακτηρισμούς που απομείωναν την αξία του και δημιουργούσαν κοινωνικό αυτοματισμό έναντι των εκπαιδευτικών. Εάν μια τόσο σημαντική βαθμίδα της Εκπαίδευσης έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, λογικά τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρει το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή.

Μέσα από τοποθετήσεις, δηλώσεις, παρεμβάσεις ή και διαρροές προτείνεται:

Α) θέσπιση μιας κοινής Α’ Λυκείου σε ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.

Β) ουσιαστικά ένα διετές Λύκειο

Γ) μικρός αριθμός μαθημάτων κορμού και πολλά επιλεγόμενα

Δ) «μεικτό σύστημα» σκληρών εξετάσεων, οι οποίες θα οδηγούν σε Εθνικό Απολυτήριο ή σε ένα απλό πιστοποιητικό σπουδών

Ε)  άμεση ή έμμεση εμπλοκή των Πανεπιστημιακών

Στην επίσκεψή του στο Υπουργείο Παιδείας (9/5) ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε τα όσα με περίτεχνο τρόπο επικοινωνιακά προβάλλονταν από τις αρχές του έτους. Ήταν όμως γενικόλογος και απέφυγε να καθορίσει ρητά τις όποιες αλλαγές. Απλά επανέλαβε ότι το «Λύκειο έχει απαξιωθεί», παρέπεμψε χρονικά στους θερινούς μήνες, ενώ απέφυγε να τοποθετηθεί στο εάν τα Α.Ε.Ι. θα έχουν λόγο στον τρόπο πρόσβασης των υποψηφίων.

Ο στόχος του Υπουργείου είναι   η αναμόρφωση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, η αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών με ένα αξιόπιστο Εθνικό Απολυτήριο; Δυστυχώς όχι. Στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, η οποία ψηφίσθηκε από την πλήρως υποταγμένη κυβερνητική πλειοψηφία, υπήρχαν ζητήματα που αφορούσαν την Εκπαίδευση και είχαν τεθεί από τους δανειστές ως προαπαιτούμενα. Ο επικοινωνιακός μονόλογος του Υπουργείου είχε ως στόχο να προετοιμάσει την κοινωνία για όλα όσα ήσαν υποχρεωμένοι να αποδεχθούν.

Ξαφνικά:

Α) ανακάλυψαν ότι «το Λύκειο μαράθηκε», «τελείωσε» ή «ότι σε μεγάλο βαθμό έχει ακυρωθεί».

Β) αμφισβήτησαν ευθέως τις αδιάβλητες Πανελλαδικές εξετάσεις

Γ) πρότειναν μια Α’ Λυκείου μετέωρη και απομονωμένη,  πλήττοντας τη λειτουργία των ΓΕ.Λ-ΕΠΑ.Λ.

Δ) εισηγήθηκαν ένα επαχθές διετές Λύκειο αντίγραφο ξένων συστημάτων που δεν εξυπηρετούν τις Εθνικές εκπαιδευτικές μας ανάγκες.

Ε) μηχανεύτηκαν τη λογική των ολίγων ή ελάχιστων μαθημάτων κορμού και των πολλών επιλεγόμενων. Με αυτόν τον τρόπο εύκολα «εξαφανίζονται» μαθήματα όπως τα Θρησκευτικά, τα Αρχαία Ελληνικά και η Ιστορία

Στ) πρωτοτύπησαν προτείνοντας εκτός από το Εθνικό Απολυτήριο να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός απλού πιστοποιητικού σπουδών. Αποδεικνύεται ότι θα οδηγηθούμε σε ένα συνεχές σκληρό εξεταστικό σύστημα που θα αναγκάζει  μεγάλο αριθμό μαθητών-μαθητριών να αδυνατούν να το αντιμετωπίσουν. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο αποκλεισμός τους από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, γεγονός απόλυτα απαράδεκτο 

Ζ) εισήγαγαν με έμμεσο τρόπο την πρόταση για εμπλοκή των Πανεπιστημιακών, κάτι που θα μας οδηγήσει σε συστήματα εξετάσεων των δεκαετιών του 50 ή του 60

Τελικά όλα ήταν προσυμφωνημένα και απλά με την ψήφο τους, ανερυθρίαστα, τα επικύρωσαν στις 18 Μαΐου, ημέρα αποφράδα για την Πατρίδα, το Λαό και την Παιδεία. Το σχέδιο ήταν έτοιμο, όφειλαν όμως να παραπλανήσουν επικοινωνιακά και να επιχειρήσουν να διαστρέψουν την πραγματικότητα. Όλα ξαφνικά δεν τους άρεσαν, ασκούσαν σκληρή κριτική και έντεχνα θέλησαν να αποδομήσουν την υπάρχουσα πρόσβαση σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. και το σημερινό Λύκειο. Αμφισβήτησαν έντονα ακόμη και τις Καθηγητικές Σχολές, όπως και την παιδαγωγική μας επάρκεια.

Έχουν ως στόχο να:

Α) δημιουργήσουν ένα νέο περίκλειστο Λύκειο των ολίγων

Β) ανασχεδιάσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις με εμπλοκή των Πανεπιστημιακών

Γ) προχωρήσουν σε μια σκληρή ατομική αξιολόγηση  των εκπαιδευτικών    

Ο ανωτέρω σχεδιασμός επιδιώκει τη(ν):

α) εξοικονόμηση του προσωπικού

β) συγχώνευση των μικρών και μεσαίων Λυκείων που δεν θα έχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας των πολλών επιλεγομένων μαθημάτων

γ) δημιουργία τεχνητών πλεονασμάτων που θα οδηγήσουν στις β’-γ’ αναθέσεις, στη μετακίνηση σε περισσότερα των τριών σχολείων, αλλά και στον κίνδυνο της κινητικότητας από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εντός της Περιφέρειας

δ) πλήρη εξαφάνιση των μόνιμων διορισμών

ε) συνεχή μείωση των αναπληρωτών συναδέλφων, οι οποίοι οδηγούνται στον εργασιακό Καιάδα

στ) ανυπαρξία μεταθέσεων, οι οποίες πλέον κινούνται στο ποσοστό του 3%

ζ) υποβάθμιση, αλλά και περιθωριοποίηση μαθημάτων όπως: Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία

η) ύπαρξη μιας πρώτης τάξης, η οποία θα απολέσει την οντότητά της

θ) ομαδοποίηση πολλών ειδικοτήτων που θα οδηγήσει σε ένα πλήρες τέλμα πολλές από αυτές με τελικό στόχο την σταδιακή τους εξαφάνιση

ι) περαιτέρω αποδυνάμωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

ια) επιβολή ενός σκληρού διετούς Λυκείου με υπερεντατικές εξετάσεις και άλλου είδους αμφιβόλου αξίας-αξιοπιστίας-αντικειμενικότητας συνυπολογιζόμενες βαθμολογικές παραμέτρους

ιβ) εφαρμογή λήψης απλού πιστοποιητικού σε όσες-όσους αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την εξεταστική σκληρότητα του νέου θεσμού

ιγ) εμπλοκή των Πανεπιστημιακών στη φάση των εξετάσεων, αλλά και στην επιλογή με υποκειμενικά κριτήρια στο πρώτο έτος σπουδών, καθώς όλες και όλοι θα εισάγονται σε Σχολές και όχι σε Τμήματα

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Α.Κ.Ε.

1.    Στηρίζουμε το θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι οποίες διαχρονικά είναι αδιάβλητες-αξιόπιστες-αντικειμενικές

2.    Επιθυμούμε μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο, οι όποιες παθογένειες του συστήματος  να βελτιωθούν

3.    Οφείλουμε να αναβαθμίσουμε το υπάρχον τριετές Λύκειο και να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο τους σκληρά μαχόμενους σε αυτό εκπαιδευτικούς

4.    Είμαστε απόλυτα αντίθετοι  με την κατάργηση των Πανελλαδικών, αλλά και με την οδυνηρή διχοτόμηση του Λυκείου

5.    Συμφωνούμε με την ύπαρξη ορισμένων μαθημάτων επιλογής, τα οποία θα διδάσκονται ανά ειδικότητα και θα έχουν κεντρικό περιεχόμενο στα γνωστικά τους αντικείμενα

6.    Επιμένουμε ότι οι εξετάσεις πρέπει να διεξάγονται με ευθύνη της Δευτεροβάθμιας και δεν δεχόμαστε την άμεση ή έμμεση εμπλοκή της Τριτοβάθμιας

7.    Απαιτούμε την ύπαρξη δύο πυλώνων ισότιμων και ισόκυρων, του Αναβαθμισμένου Ενιαίου Λυκείου και της Ισχυρής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. που προτείνουμε να επανασυσταθούν, αλλά και να επιστρέψουν ολοκληρωτικά στο Υπουργείο Παιδείας

Η σημερινή συγκυβέρνηση, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη αντιμεταρρύθμιση στην Εκπαίδευση. Πρώτα απορρύθμισε την Α/θμια και στη συνέχεια αποδόμησε το Γυμνάσιο με την πολιτική της «ημιμάθειας», αλλά και της «ήσσονος προσπάθειας». Τώρα επιχειρεί να διαλύσει το Λύκειο και να το καθυποτάξει στις ιδεοληψίες της και στα όσα της επιβλήθηκαν από τους δανειστές. Μοιραία και άβουλη προσυπογράφει ένα μέλλον αβέβαιο και σκοτεινό για την Ελληνική νεολαία, ενώ δείχνει την πλήρη αδιαφορία της για το σύνολο των εκπαιδευτικών (μονίμων-αναπληρωτών-αδιόριστων). Με τις προτεινόμενες «αλλαγές» επιχειρεί να πλήξει τον Ορθόδοξο-Εθνικό Χαρακτήρα της Παιδείας μας. Επιθυμεί την αλλοτρίωση του μαθήματος των Θρησκευτικών, την αποκοπή του Αρχαίου-Βυζαντινού Ελληνισμού από το Νεώτερο-Νεότατο, τη συγγραφή των βιβλίων της Ιστορίας μονόπλευρα και με μαρξιστική προσέγγιση.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ