ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Τα προσομοιώματα της προσωπικής εξέλιξης και η αποτίμηση των προσόντων

Δημοσίευση: 22/05/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γράφει ο  Γιάννης Π. Πλατάρος –Μαθηματικός

Οι άνθρωποι ζουν πεπερασμένο βίο, διαθέτουν πεπερασμένο μυαλό και υπόκεινται ως προς τον χρόνο, στον νόμο της φθίνουσας αύξησης. Είναι αυτό που βλέπουμε ποιοτικά στο γράφημα: Στην αρχή του βίου τους βελτιώνονται απίστευτα γρήγορα σε διάφορους τομείς (λ.χ. ένα μωρό μαθαίνει μια Γλώσσα  ενώ ακόμα  το χαρακτηρίζουμε «μωρό» (=χαζό) . Ο ρυθμός όμως αύξησης, είναι επιβραδυνόμενος. Και ενώ ισχύει το «γηράσκω αεί διδασκόμενος» διότι διαρκώς βελτιώνομαι, τα μαθησιακά επιτεύγματα που κατορθώνω σε ώριμη ηλικία  δεν είναι εντυπωσιακά, είναι μικρά. Βεβαίως ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του καμπύλη, αλλά όλες έχουν την μορφή του σχήματος . Αυξάνονται μεν, φθινόντως δε. Δεν χρησιμοποιώ μαθηματική ορολογία επίτηδες , γιατί πολλοί έχουν τρομοκρατηθεί με «Το Μάθημα» και δικαιολογημένως.

Το συμβατικό σημείο ωρίμανσης  για το έργο του Διευθυντή Σχολικής μονάδας, είναι ένα επίκαιρο σημείο τριβής. Μπορεί να καθοριστεί επιστημονικά, για τ ο «τι δεξιότητες  θέλουμε να έχει ένας Διευθυντής» και μετά να κάνουμε έρευνα στις διάφορες ηλικίες συναδέλφων για να βρούμε μια ίδιας μορφής καμπύλη και να καθοριστεί και το σημείο δικαιώματος για υποβολή αίτησης για Διευθυντής.

Έτσι λέει η θεωρία, αν και η  πραγματικότητα της Ελλάδας εκπλήσσει.  Ισχυρίζομαι λοιπόν, ότι ανέξοδα και απλά, μπορεί να μετρηθεί αυτό, αρκεί να συντάξει κάποια ομάδα ένα σταθμισμένο εκτεταμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο προφανώς θα περιέχει ερωτήσεις επί μελετών περίπτωσης.

Το παραπάνω μοντέλο, υποδεικνύει, ότι και μετά το σημείο  ωρίμανσης για υποψηφιότητα,  τα πρώτα χρόνια πρέπει να μετράνε πιο πολύ από τα επόμενα. (λ.χ. Μετά τα  χρόνια που απαιτούνται για υποβολή αίτησης, τα έτη προϋπηρεσίας μοριοδοτούνται ως εξής: Τα πρώτα 5 με 1 μόριο/έτος , τα επόμενα 5 με 0,75 μόρια /έτος , τα υπόλοιπα 10 με 0,50/μόρια /έτος και όλα τα υπόλοιπα με 0,25/έτος. Γραφειοκρατία δεν υπάρχει, διότι σε ένα υπολογιστικό φύλλο που έχει συντάξει καταλλήλως το Υπουργείο, βγαίνουν όλα τα μόρια. Βεβαίως,  η εκάστοτε ηγεσία του  υπουργείου θεωρεί   ισοδύναμα  τα έτη  προϋπηρεσίας , ενώ  μετά βάζει και «κόφτες» («…..και έως τόσα χρόνια συνολικά») Ακριβώς το αντίθετο με την πραγματικότητα.

Συμπέρασμα 1 : Πρέπει να μετράει το σύνολο της προϋπηρεσίας, φθινόντως, όπως και το προσομοίωμα της πραγματικότητας. Πρέπει να μετράει η προϋπηρεσία μέσα  στον χώρο του Σχολείου. (Διευθυντής, υποδιευθυντής,  διδάσκων) Η προϋπηρεσία εκτός Σχολείου πρέπει να μετρά με συντελεστές γνωστούς: Λόγου χάριν Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι και υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών θεμάτων Χ0,5 διδασκαλία σε ΑΕΙ 0,75 , υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ 0,25  άδειες για επιμόρφωση 0,5 , άδειες κύησης ανατροφής 0,25 κ.ο.κ.  Αυτά τα αποτιμώ  ενδεικτικά-υποκειμενικά. Και εδώ το θέμα, υπόκειται σε μετρήσεις που θα απαντούν στο βασικό ερώτημα:   «Πόσο κοντά είναι η πρακτική, η ενασχόληση με τη θέση,  το καθηκοντολόγιο,  με το όλον Σχολικό γίγνεσθαι;»
Φυσικά και για την αποτίμηση του «καθοδηγητικού έργου» δεν πρέπει να υπάρχει ισοπέδωση ότι όλες οι «καθοδηγήσεις» είναι ίσες και του υποδιευθυντή και του Διευθυντή και του Δ.Ε. Να είναι κι αυτές φθίνουσες και να μην έχουν κόφτες. Τα παραπάνω τα υπαγορεύει η πραγματικότα και κανείς άλλος.

Αξία των πτυχίων και κάθε είδους βεβαιώσεων επιμόρφωσης:

Και εδώ η απαράβατη αρχή είναι ότι πρέπει να μετράνε όλα.  Υπάρχουν κραυγές  να μην μετράνε όλα, αφού δεν παρέχονται σε όλους. Επικαλούνται μάλιστα και τις  Συνταγματικές Αρχές της ισότητας. 

Όμως η πραγματικότητα λέει ότι Τα μεταπτυχιακά δεν παρέχονται σε όλους (τόπος , άδειες , δίδακτρα, διαμονή) Οι ξένες Γλώσσες δεν παρέχονται στην τυπική εκπαίδευση. Τα διδασκαλεία δεν προσφέρονται  πλέον, η εξάμηνη επιμόρφωση σε ΑΕΙ λειτούργησε 1 μόνο χρόνο, η εξάμηνη σε ΑΕΙ ένα μόνο εξάμηνο. Η μείζων επιμόρφωση στην μισή Ελλάδα, 1 μόνο έτος, ενώ «αντισυνταγματικές ρυθμίσεις έχει κάνει και ο…. Θεός  μη παρέχοντας προς όλους τα ίδια. Η φιλολογία περί αυτών είναι εξόχως υποκριτική και στην καλύτερη περίπτωση ιδιοτελής. Στον τόπο που ζούμε όντως «όστις  πρόλαβε τον Κύριον οίδε» Το Κράτος -οπερέττα δεν μπορεί εδώ και 20 χρόνια να ορίσει τι είναι διδακτική Υπηρεσία. Γι ανα είμαι ακριβής την ορίζει κατά τις πιέσεις των διάφορων ομάδων πίεσης (λόμπυ) και τα ξανα-αλλάζουν πάλια βάσει των αλλαγών δυναμικής ομάδων, κομμάτων, παρατάξεως ή και απλών απλώς εκπαιδευτικών που έχουν την δύναμη να φωτογραφιθούν στο νομοθετικό έργο.  Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον ιδιοτελή λόγο.  Πρέπει κάποτε να αποκτήσουμε θεσμούς αξιόπιστους και μόνιμους. Τότε θα είναι και δίκαιοι , αυτομάτως.

Τα πτυχία λοιπόν, υπόκεινται σε φθορά χρήσιμων γνώσεων, λόγω αντικατάστασής τους από νέες . Με μια τέτοια αρχή υπάρχει και η έννοια της ημιζωής των αντίστοιχων γνώσεων των πτυχίων. Την πλέον μικρή ημιζωή (= χρόνος για να μειωθούν στο μισό οι χρήσιμες και λειτουργικές γνώσεις ) τον έχει η επιστήμη της Πληροφορικής και είναι 4 μόλις χρόνια.  Παράλληλα, τα αρχαία επιστημονικά αντικείμενα (λ.χ. Ευκλείδιος Γεωμετρία, Αρχαία Ελληνικά) υπόκεινται και αυτά στον νόμο της ημιζωής πολύ πιο πολύ από ό,τι φαντάζονται οι θεράποντές τους, αφού έχουμε νέα εργαλεία προσέγγισης (Δυναμικά Εκπαιδευτικά λογισμικά, ορθογράφους, πολυτονιστές, θησαυρό Ελληνικής Γλώσσης, λογογράφο, «αντίστοφο λεξικό» Σημεωνίδη για ρίμες)  ) και καινοτόμες ρηξηκέλευθες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (λ.χ. Κοινότητες Μάθησης, Αγκυροβολημένη διδασκαλία) που δεν έχουν καμμία σχέση με τα παλαιά, αλλά χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ κατά κόρον.

Η ανεξάρτηση μεταβλητή λοιπόν είναι ο«χρόνος κτήσης πτυχίου»,«η επίσημη διάρκεια σπουδών» , η εκάστοτε συνάφεια ή μη της επιμόρφωσης και η διάρκειά της» , «οι εμπειρίες σε παρά την εκπαίδευση δραστηριότητες» όπου μετράνε όλα , διαφοροποιημένα και κατά φθίνοντα τρόπο.
Κανείς δεν μπορεί να κατηγορίσει τα παραπάνω ως δύσκολα υλοποιούμενα στην εποχή της Πληροφορικής.

Συμπέρασμα 2: Όλα τα χαρτιά πρέπει να μετράνε σύμφωνα με το επίπεδό τους, τον χρόνο κτήσης τους , την συνάφειά τους, την διάρκειά τους, το επίπεδό τους . Να μην υπάρχουν κόφτες του τύπου «το δεύτερο πτυχίο δεν μετράει!»  Να μην μετράνε ισοτίμως, ναι , έχει λογική. Το να μην μετράνε καθόλου είναι μια αδιανόητη αθλιότητα για την οποία ουδείς διαμαρτύρεται!

Οι πάντες μπορούν να κατηγορήσουν τα ανωτέρω ως Ουτοπικά, εν σχέσει με τα κρατούντα πολιτικά ήθη,  εν σχέσει  με τον μυθικό Έλληνα που του αρέσει να αυταπατάται  να ιδιωτεύει, να ομφαλοσκοπεί, να ωχαδερφίζει, να μυξοκλαίει και να μην ξεβολεύεται όταν μας περιτριγυρίζει ορατή όσο ποτέ  καταστροφή.

Ο νόμος που ψηφίζεται, όποιες τροποιποιήσεις και να υποστεί την τελεταία στιγμή και πρόχειρος θα είναι όπως και είναι και θα προάγει το συμφέρον των ομάδων πίεσης και πλήρες διαζύγιο θα  έχει πάρει με την πραγματικότητα και την αξιοκρατία.

Φυσικά, την μικρότερη ευθύνη την έχει η εκάστοτε Κυβέρνηση που νομοθετεί  και την μεγίστη ο κλάδος που έχει καταπιεί το αμίλητο νερό σε ό,τι αφορά διαδικασίες που προσεγγίζουν το δίκαιο και την αξιοκρατία και απομακρύνεται συνεχώς από τις φοβερές ιστορικές αναγκαιότητες που θα μπορούσαν να προαγάγουν το αληθές Δημόσιο Συμφέρον, μήπως και κατορθώσουμε να διασωθούμε ως Έθνος

Σχόλια (11)

 
Γιάννης Πλατάρος
24 Μάιος 2017 08:23

@Chris
Τα 1. και 2. που προτείνετε, ΟΝΤΩΣ, μπορούν να υποκαταστήσουν την συνέντευξη , ΘΑΥΜΑΣΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΥΡΑ.
Για να γίνει ΑΥΤΟ, θα πρέπει:
α) Να το καταλάβουν οι συνάδελφοι.
β) Να το ζητήσουν από την ΟΛΜΕ.
γ) Να το απαιτήσει η ΟΛΜΕ.

Και ερωτώ: (ρητορικώς)
Αυτό που γράφετε και προτείνετε ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να μην μπορούν να το αντιληφθούν ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ και να το απαιτήσουν από τον επαγγελματικό τους περίγυρο; Είναι τόσο πολύπλοκο; Είναι τόσο δύσκολο στην σύλληψη; Γιατί δεν το έχουν σκεφθεί τόσα χρόνια οι ηγεσίες της ΟΛΜΕ να το ζητήσουν; γιατί δεν το έχουν ζητήσει στα Εκπαιδευτικά Συνέδρια ; Οι εκλέκτορες, εκλέγουν καινούργιο Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Θα θέσει κάποιος σε ψηφοφορία την δική σας πρόταση -αυγό του Κολόμβου;
Δυστυχώς την ξέρουμε την απάντηση.
Η κακομοιριά και η μιζέρια του κλάδου ιδίως τώρα με την κρίση, ξεπερνά κάθε προηγούμενο.
Η επιτηδευμένη πολιτική διαχείριση του κλάδου με το «διαίρει και βασίλευε,» έχει βρει την πολιτική της τέλεια έκφραση.
Το ερώτημα είναι αιώνιο: Ποιός φταίει; Ο κλάδος που ανέχεται να ασελγούν πάνω του ή ο ασελγών εξουσιαστής;
Ισοδυνάμως:
Η κότα έκανε τ΄αυγό ή το αυγό την κότα;

 
chris
23 Μάιος 2017 11:40

Πρακτικά πράγματα:

1. Τράπεζα θεμάτων και εξετάσεις στον υπολογιστή για τους υποψήφιους Δ/ντές για θέματα σχολικής ζωής και γνώσεων.

2. Ψυχολογικά τεστ με ερωτήσεις όπως πχ κάνουν για τους υποψήφιους δόκιμους, γιατί η δουλειά έχει να κάνει με παιδιά.

3. Πτυχία - προϋπηρεσία κάποια βαθμολόγηση ισορροπημένη

4. Δεν θα χρειάζεται η συνέντευξη που έχει και ....ρυθμιζόμενη βαθμολόγηση.....

 
Γιώργος Φετ.
23 Μάιος 2017 07:04

Η ανάγκη για ατομική εξέλιξη δεν ανακαλύφθηκε από το 2000 και μετά που όλοι τρέχουν να μαζέψουν χαρτιά σε σεμινάρια και ημερίδες ή κάνουν μεταπτυχιακά για τη γονιμότητα του χταποδιού στο Αιγαίο κτλ.
Η ανάγκη για γνώση είναι θέμα ατομικό και κατακτιέται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο που ίσχυε ανά τους αιώνες. Και δεν είναι άλλο από το βιβλίο.
Στην εποχή μας προσθέτουμε και το internet και αυτή είναι η συνταγή της σύγχρονης μάθησης.
Με αυτόν τον τρόπο κάθε επιστήμονας μπορεί να ανανεώνει το πτυχίο του ή το μεταπτυχιακό του.

 
DE
22 Μάιος 2017 23:45

@Στράτος
Αυτός ο οποίος γράφει αυτά που είναι για σένα έκπληξη πήρε από το συμβούλιο επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης το μεγαλοπρεπές 10,60 που στα συμβούλια επιλογής δεν το δίναν ούτε στους χαζούς αλλά μόνο,διαχρονικά,σε όσους ήθελαν να κόψουν πάση θυσία για να κάνουν τους δικούς τους.Ο καρκίνος του δημοσίου και η κατάρα της χώρας.
Αυτό που έγραψες όμως σε άλλο σχόλιο σου δηλ.όσοι κάνουν ενστάσεις για την μη συνταγματικότητα των Διευθυντών Εκπαίδευσης θα αποριφθούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή δεν ισχύει γαι τη συμμετοχή τους σαν Πρόεδροι στα Συμβούλια Επιλογής.Ο Υπουργός που έχει ασυλία κάποια στιγμή θα φύγει.Οι Περιφερειακοί και τα Συμβ.Επιλογής δεν έχουν ασυλία και η απόφαση του ΣτΕ αφορά άμεσα τους Δ.Ε.αφού προέκυψαν από αντισυνταγματική για όλο το δημόσιο μυστική ψηφοφορία .Μη λες πράγματα όταν δεν είσαι σίγουρος για την ακρίβεια και τις παρενέργειες τους.

 
Ουτοπιστ
22 Μάιος 2017 22:38

Ναι, είναι ουτοπία να περιμένει κανείς ότι μια "αριστερή" κυβέρνηση, που μισεί τους μορφωμένους ("με χαρτιά") ανθρώπους , θα προχωρήσει σε αξιοκρατικές κρίσεις διευθυντών.
Και μόνο το γεγονός ότι διακηρύσσει πως "οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί δεν θα αξιολογηθούν, θα αξιολογούν", υπογραμμίζει τη φαυλότητά της και το γεγονός ότι είναι μια από τα ίδια με τους προηγούμενους, αλλά σε ορισμένα ΠΟΛΥ χειρότερη από τους προηγούμενους.
Ενα είναι το αίτημα:
Κρίσεις με ολόκληρο το βιογραφικό (αν τολμάτε)

 
Βιβιαν
22 Μάιος 2017 22:30

Σε ποιον αιώνα ζούνε???!!! Αν έπρεπε να θεωρηθεί κάτι ως απαραίτητη προυποθεση για να υποβάλλει κανείς αίτηση σε θέση στελέχους είναι τα προσόντα στη Διοικηση Εκπαίδευσης ή Ανθρώπινου Δυναμικού και η Παιδαγωγική Κατάρτιση! ΚΑΙ ΟΧΙ η αρχαιότητα και το επίδομα....

 
Στράτος
22 Μάιος 2017 21:08

κ. Πλατάρο,
μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή και να διαφωνεί με μερικά από τα "προσομοιώματα της προσωπικής εξέλιξης και την αποτίμηση των προσόντων" που μας παρουσιάζετε.
Δυστυχώς όμως τα αναφερόμενα στην πρότασή σας ακούγονται στα αυτιά των περισσοτέρων ως "ουτοπικά" (εσείς το γράφετε) ενώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι "η πραγματικότητα της Ελλάδας εκπλήσσει"!
Προφανώς εφαρμογή ενός συστήματος όπως αυτό που περιγράφετε θα ήταν μία διαφορετική από τις άλλες έκπληξη για όλους, όμως μοιάζει παντελώς απίθανο να υλοποιηθεί στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα αρκετά χρόνια...

 
PE19
22 Μάιος 2017 20:16

Σωστός κ. Διευθυντά με ξεπεράσατε !!!!!!!!!!!
Σε σωστός σε όλα αλλά ποιος σας ακούει. Τα πάντα πρέπει να μετράνε (μέχρι και πως αλλάζεις κλειδαριές και πως φτιάχνεις το φωτοτυπικό. Τώρα στο μέτρημα θα τα βρούμε αλλά γενικά τα λέτε πολύ καλά.
Υ.Γ
Συμφωνώ με τον @ΑΠΟΡΙΑk

 
Γιώργος
22 Μάιος 2017 20:13

Μπράβο για την ανάλυση. Συμφωνώ με το 2ο Συμπέρασμα. Απαράδεκτη επίσης η υποτίμηση των σπουδών.
2 χρόνια διδασκαλίας όσο ένα δεύτερο πτυχίο!!! Η κυβέρνηση μας απογοητεύει συνεχώς.Άλλα ελπίζαμε. Είναι μια από τα ίδια. Αξιοκρατία το ζητούμενο.

 
Pier
22 Μάιος 2017 19:52

Ο Δ/ντης του σχολείου είναι καθηγητής αλλά και μάνατζερ, τι θα πει αυτό; Η επίτευξη στόχων δια μέσου των ανθρώπων. Το αν μπορεί να το πετύχει διατηρώντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, ένα θετικό και η έμπνευση σεβασμού, είναι ενας επιτυχημένος. Είναι δε ίσος όλων αλλά και ανώτερος όταν πρόκειται να αντιμετωπισθεί ένα θέμα και το ρίχνουν όλοι στον Δ/ντη. δηλαδή τον θεωρούν τότε ανώτερο οι καθηγητές. Ε για αν το κάνουν αυτό ας βάλουν και το εαυτό τους στην διαδικασία επιλογής όχι όμως με το επαίσχυντο μέτρο της ψηφοφορίας του ενός και ακύρωση όλων των άλλων, αλλά με μετρήσιμα κριτήρια, που ας μετρηθούν η συνυπολογιστούν στην συνέντευξη. Συγχαρτήρια στη Διοίκηση του ΥΠΕΠΘ γιατί: 1) Καθένας κρίνεται από το σύλλογό του που γνωρίζουν όλοι ποιος είναι, και 2) με τα κριτήρια που θέσπισε ώστε να επιλεγούν δ/ντες οι ικανοί, που δεν χάνουν την ψυχραιμία τους, που ακούνε την άποψη του άλλου, οι εργατικοί .....

 
ΑΠΟΡΙΑk
22 Μάιος 2017 19:11

@Προς το συμβουλιο επιλογης για τον κ.Πλαταρι
Τι σας απαντησε αυτος ο ανθρωπος και τον βαλατε στη συνεντευξη. 10,60;Απο αυτα που γραφει αξιζει για τοσο;Δημοσιευστε επιτελους την απομαγνητοφωνημενη συνεντευξη του ενωπιον σας για να κρινουμε και εμεις γιατι απο οσα γραφει απορω για το 10,60.Πειστε μας οτι σωστα αξιολογησατε.Δημοσιευστεν την.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ