Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕ: Δημιουργείται Μητρώο εγγραφών Μηχανικών ΤΕΙ

Στο Τμήμα Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΤΕΕ θα μπορούν να εγγράφονται απόφοιτοι ανώτατων σχολών τεχνολογικού τομέα και αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών του εξωτερικού με αντικείμενο μηχανικού
Δημοσίευση: 23/05/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, προχωρά σε ίδρυση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο ΤΕΕ, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τα Επιστημονικά ή/και Επαγγελματικά Τμήματα του ΤΕΕ.

Στο Τμήμα Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΤΕΕ θα μπορούν να εγγράφονται απόφοιτοι ανώτατων σχολών τεχνολογικού τομέα και αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών του εξωτερικού με αντικείμενο μηχανικού για τους οποίους δεν απαιτείται η κτήση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Το esos επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Καθηγητή Λάζαρο Βρυζίδη ο οποίος χαρακτήρισε μεν θετική την σχετική απόφαση του ΤΕΕ, αλλά όπως τόνισε δεν αρκεί  μόνο αυτό αλλά πρέπει να εκδοθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ΤΕΕ προβλέπεται να ιδρύει Επιστημονικά ή/και Επαγγελματικά Τμήματα σχετιζόμενα με το τεχνικό δυναμικό της χώρας, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τη μελέτη και αδειοδότηση των τεχνικών έργων και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Επίσης προβλέπεται ότι τα τμήματα αυτά τηρούν Μητρώα Μελών. Σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις της νομοθεσίας και προκειμένου να υπηρετηθούν οι στόχοι της ενιαίας εκπροσώπησης του τεχνικού κόσμου της χώρας, το ΤΕΕ προχωρά στην ίδρυση του νέου Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Ζητάμε από την Πολιτεία αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που να έχουν αποτύπωμα και αξία στην πραγματική οικονομία, στην καθημερινότητα των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Το ΤΕΕ δείχνει το δρόμο για το πώς αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ξεπερνάμε τις αγκυλώσεις και τους διαχωρισμούς του χθες. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκφράζει το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας και το αποδεικνύει στην πράξη. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε ένα κράτος δικαίου, όλοι έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες και τα εφόδιά του. Μπορούμε και πρέπει όλοι μαζί να πορευθούμε σε μια νέα εποχή που θα στηρίξει την Αληθινή Ανάπτυξη της χώρας. Αναμένουμε από την Κυβέρνηση γενικά και ειδικά από το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, τα επόμενα γενναία αλλά στέρεα βήματα για την επίλυση ενός ζητήματος που απασχολεί τον τεχνικό κόσμο, την ελληνική κοινωνία και την οικονομία επί δεκαετίες».

Η ίδρυση του Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης βασίζεται στη διαπίστωση ότι σε πολλά πεδία της επιστήμης και σε επιστημονικές δραστηριότητες τεχνικού αντικειμένου εμπλέκονται ειδικό­τητες επιστημόνων που δεν είναι διπλωματούχοι μηχανικοί. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει ένας ενιαίος φορέας τόσο για την επιστημονική όσο και την επαγγελ­ματική προώθηση θεμάτων αλλά και για θέματα που α­φορούν την αδειοδότηση, την πιστοποίηση, την κατάρτι­ση και γενικότερα θέματα του κάθε επιστημονικού και ε­παγγελματικού χώρου. Συνέπεια των παραπάνω είναι η μη συμμετοχή μεγά­λου πλήθους επιστημόνων - που δεν ανήκουν μέχρι σήμερα στα μέλη του ΤΕΕ - σε κάποιον επιστημονικό φορέα και η δημιουργία στρεβλώσεων και παραλείψεων λόγω έλλειψης ενιαίας επιστημονικής έκφρασης. Η νομοθεσία και η απόφαση του ΤΕΕ έρχονται να καλύψουν αυτά τα κενά συμμε­τοχής, έκφρασης και εκπροσώπησης με την ίδρυση νέου Τμήματος, που θα έχει ως στόχους:

·         τη συνολική έκφραση εντός του ΤΕΕ της εκπροσώ­πησης, συμμετοχής και παρακολούθησης της προόδου των τεχνικών και τεχνολογικών εφαρμογών στη χώρα

·         τη διασφάλιση της λειτουργίας χωρίς απο­κλεισμούς του Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που δεν είναι μέλη α­ντίστοιχου επιστημονικού φορέα, μέσα από τη διαπιστωμένη δημοκρατική συγκρότηση και λειτουργία που διέπει όλα τα όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην μακρόχρονη ιστορία του.

Σημειώνεται ότι της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ προηγήθηκε συγκεκριμένο αίτημα για τη σύσταση Αυτοδιοίκητου Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μέσα στις δομές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που κατέθεσαν επιστήμονες οι οποίοι θήτευσαν τα τελευταία χρόνια στην Κεντρική Διοίκηση της ΕΕΤΕΜ, διαφορετικών παρατάξεων και διαφορετικών πολιτικών αφετηριών, οι οποίοι τονίζουν ότι εκφράζουν «χιλιάδες συναδέλφους αλλά και το κοινό αίσθημα συνολικά στον Κλάδο των Μηχανικών Τ.Ε.» οι οποίοι δηλώνουν ότι «στόχος μας είναι η άρση των αγκυλώσεων του παρελθόντος και η έναρξη διαδικασιών ώσμωσης μεταξύ του συνόλου των Μηχανικών της Χώρας για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Κλάδου».

 

 

Σχόλια (37)

 
Δημήτρης Ριμπ.
23 Μάιος 2017 22:03

Καιρός ήταν να γίνει αυτό, τους δώσαν το μάστερ και μας είδαν επιτέλους?
Πρέπει να ρυθμιστούν και τα δικαιώματα..

 
Νικήτας Χιωτίνης
23 Μάιος 2017 22:05

Η συζήτηση αυτή είχε αρχίσει πριν πολλά χρόνια, είχε διακοπεί για λόγους που δεν οφείλονταν στο ΤΕΕ, ελπίζω να ολοκληρωθεί με θετικό για όλους-και για την ανάπτυξη της χώρας- αποτέλεσμα. Στηρίζω πολλά στο τότε και νυν Μέλος ΤΕΕ, με κύρος και ευθύνη σε αυτό, που είχε συνδράμει.

 
Γιώργος
24 Μάιος 2017 00:52

Θετική εξέλιξη αλλά προσωπικά δεν βλέπω τον λόγο να συγκροτηθεί ξεχωριστό μητρώο. Μπορούν να εγγράφονται στο υφιστάμενο μητρώο, στο οποίο με αυτή τη λογική θα εγγράφονται ως τακτικά μέλη τόσο οι διπλωματούχοι μηχανικοί όσο και οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕ. Σήμερα ζούμε το κωμικοτραγικό γεγονός οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕ να εγγράφονται στο ΤΕΕ για την απόκτηση κωδικών στα πληροφοριακά συστήματα του ΤΕΕ και να μην εγγράφονται στο μητρώο μελών του ΤΕΕ. Μπορούν λοιπόν να εγγράφονται όλοι οι μηχανικοί στο μητρώο μελών του ΤΕΕ και στον καθένα να αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός μητρώου. Έτσι ένας μηχανικός, ο οποίος διαθέτει πτυχίο μηχανικού ΤΕ και δίπλωμα μηχανικού, δεν θα χρειαστεί να εγγραφεί σε 2 μητρώα. Δημιουργείται έτσι γραφειοκρατία χωρίς λόγο. Η εγγραφή στα μητρώα του ΤΕΕ συνοδεύεται από την απόκτηση του τακτικού μέλους και δεν αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα. Το τακτικό μέλος του ΤΕΕ έχει δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σύμφωνα με το καταστατικό του και καταβάλλει ετήσια συνδρομή για την διατήρηση της ιδιότητας αυτής, η οποία περιλαμβάνει την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στις "δωρεάν" (μη συνδρομητικές) υπηρεσίες του ΤΕΕ.

 
AG
24 Μάιος 2017 01:02

@κ. Χιωτίνη

κ. Καθηγητά, επειδή είστε ένας άνθρωπος που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχετε συνδράμει στην εν λόγω έκβαση (με τοποθετήσεις που άλλοτε με έβρισκαν σύμφωνο και άλλοτε όχι), θέλω να σας ρωτήσω αν είστε σε θέση να γνωρίζετε αν η εγγραφή μας στο ΤΕΕ (δηλ. των μηχανικών με βασικό τίτλο ΤΕΙ) θα είναι υποδεέστερης κατηγορίας από αυτή των μηχανικών των Πολυτεχνείων. Και αν ναι, θα υπάρξουν προϋποθέσεις με τις οποίες θα μπορέσει κάποιος νεοεισερχόμενος στο ΤΕΕ να μπορεί να φτάσει στην ανώτερη κατηγορία, π.χ. με κάποιο μεταπτυχιακό στη μηχανική, ή/και σχετική προϋπηρεσία συγκεκριμένης διάρκειας;
Η απάντηση στο ερώτημά μου (όπως αυτή θα προκύψει επίσημα από το ΤΕΕ και τους εμπλεκόμενους φορείς) είναι μείζονος σημασίας. Άλλωστε η εγγραφή μας στο Επιμελητήριο θα στερείται ουσίας αν αφορά σε υποδεέστερη κατηγορία, ειδικότερα δε, αν δεν δύναται να αναβαθμιστεί. Φανταστείτε στο Δημόσιο...πάλι ο μηχανικός ΤΕ θα είναι μηχανικός 2ης κατηγορίας χωρίς καμία ευκαιρία ουσιαστικής εξέλιξης!

 
Νικήτας Χιωτίνης
24 Μάιος 2017 07:36

Κε ή Κα AG.

Δεν το ξέρω, αλλά προφανώς θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αυτό όμως που είναι δεδομένο -και τείνει να γίνει πλήρως αποδεκτό και επισήμως από την Πολιτεία- είναι πως το επίπεδο των ΤΕΙ είναι "πανεπιστημιακό". Άρα ως τέτοιο πρέπει να απαιτηθεί η αντιμετώπισή του: δηλαδή δεν ταυτίζεται μεν με το επίπεδο του Μαστερ, αλλά και δεν μπορεί ο κάτοχός του να μην έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει και αυτός Μάστερ, είτε με κάποιο χρόνο επι πλέον σπουδών είτε με αναγνώριση της επαγγελματικής του εμπειρίας. Με ανάλογο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζονται και τα δικαιώματα "υπογραφής". Μη ξεχνάτε πως στο ζήτημα των"υπογραφών" διεθνώς συναρτάται και- ή κυρίως ή και μόνο- με την επαγγελματική εμπειρία. Αυτό πρέπει να αφορά και στους απόφοιτους του "ενσωματωμένου Μάστερ".

 
γιωργος
24 Μάιος 2017 09:54

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στο Προεδρο κο ΣΤΑΣΙΝΟ!

Ο κλαδος ΕΝΩΜΕΝΟΣ θα καταφερει ΠΟΛΛΑ!
Ολοι θα βγουν κερδισμένοι!!!

 
Stefanos
24 Μάιος 2017 10:36

Tουλάχιστον οι πολιτικοί μηχανικοί του τεχνολογικού τομέα θα μπορούν από την Ελλάδα να εγγραφούν στο FEANI και να αποκτήσουν τον τίτλο EUR ing (καθότι το ΤΕΕ είναι το επίσημο παράρτημα της FEANI για το ελληνικό κράτος).

Μέχρι τώρα συνέβαινε το εξής: Οι μηχανικοί ΤΕ εγγράφονταν σε κάποιο ξένο τεχνικό επιμελητήριο (στο ICE στο VDI ή οπουδήποτε αλλού) και από εκεί στην FEANI.

Μόνο και μόνο αυτό (η μη αναγνώριση του επιστημονικού κλάδου του τεχνολογικού τομέα) συμβάλλει στο brain drain και στην επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και της δυναμικής της. Δεν είναι μόνο η οικονομική ανάγκη που εξωθεί τους Έλληνες επιστήμονες του τεχνολογικού τομέα στην μετανάστευση,αλλά και η ελληνική νομοθεσία που τους στερεί τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και κατ'επέκταση την ευημερία τους 3 δεκαετίες. Η ζημιά που προκαλείται από την παραπάνω αρνητική κατάσταση είναι πολύ μεγάλη για το δημόσιο συμφέρον και την ελληνική πολιτεία.

Μπράβο στο ΤΕΕ για την απόφασή του.

 
Πέτρος
24 Μάιος 2017 10:54

Η εν λόγω απόφαση είναι ΚΑΘΟΛΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ για τους μηχανικούς των ΤΕΙ. Το γεγονός ότι δημιουργείται ξεχωριστό μητρώο, σημαίνει και διάκριση επιπέδων μηχανικών. Αν δεν δοθεί η δυνατότητα στους μηχανικούς των ΤΕΙ, έστω συμπληρωματικά με ένα ΜΑΣΤΕΡ ή και με προϋπηρεσία (π.χ. 5 ετών) να γίνουν κανονικά διπλωματούχοι μηχανικοί σε επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, τότε μιλάμε για μια ακόμη απόφαση που ΠΡΟΩΘΕΙ τα συμφέροντα των Πολυτεχνείων και του ΤΕΕ. Η Κυβέρνηση τους έδωσε και μάστερ και ως αντάλλαγμα δημιουργούν μητρώο μηχανικών Β' κατηγορίας χωρίς κανένα αντίκρισμα! Λυπάμαι πραγματικά. Στην Αγγλία υπάρχουν 3 επίπεδα μηχανικών στο αντίστοιχο ΤΕΕ. Φυσικά μπορούν να επιβληθούν επιπλέον προϋποθέσεις στου μηχανικούς των ΤΕΙ ώστε να φτάσουν στην ανώτερη βαθμίδα. Αλλά όχι ΠΑΛΙ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΞΩ! Οχι πάλι! Πρέπει η κοινότητα των ΤΕΙ να αντιδράσει. Μιλάμε για ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Τι νόημα έχει να μπούμε στο ΤΕΕ ως ΥΠΟμηχανικοί! Λυπάμαι!

 
Ribopaido
24 Μάιος 2017 11:08

Κε Χιωτίνη

Συμφωνώ απόλυτα με ότι λέτε. Για τα δικαιώματα και όλες τις παραμέτρους μένει να δούμε..
Ακουσα πως πιέζονται οι προέδροι των 2 τει να ενωθούν τα ιδρύματα άμεσα..Ξέρετε τίποτα σαν καθηγητής του ΑΤΕΙ αθηνων?

 
ΘΩΜΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΘΠ)
24 Μάιος 2017 11:45

@ Γιώργος
Αν Γιώργο δε δημιουργηθεί ξεχωριστό μητρώο τότε πως το ΤΕΕ θα διαφοροποιεί τα μέλη του σε ΠΕ και ΤΕ? Φαντάζεσαι τα μέλη ΤΕ να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην ίδια λίστα με τα μέλη ΠΕ? Τότε θα δοθεί το δικαίωμα στους ΤΕ να μπουν στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΕ. Πιστεύεις πως αυτό είναι κάτι που δεν το έχει σκεφτεί η διοίκηση του ΤΕΕ?

@ Νικήτα Χιωτίνη
κε Χιωτίνη εσείς που βλέπετε τα πράγματα εκ των έσω πιστεύετε πως τα μελλοντικά μέλη ΠΕ και ΤΕ του ΤΕΕ θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε κοινή λίστα και να ψηφίζουν για το ίδιο διοικητικό συμβούλιο?

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24 Μάιος 2017 11:50

Δυστυχώς είτε ΠΕ είτε ΤΕ οι μηχανικοί δεν έχουμε σταθεί ως επαγγελματίες στο ύψος μας και αποτελούμε για καιρό τον πιο αυτοκαταστροφικό επιστημονικό κλάδο.
Η εγγραφή στο ΤΕΕ δικαιώνει ένα πάγιο αίτημα των συναδέλφων μου αλλά χωρίς σαφή και κυρίως ΣΩΣΤΟ καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα ανταποκρίνονται τόσο στο γνωστικό αντικείμενο όσο και στην αγορά, δεν έχουν νόημα όλα αυτά.

Είναι γνωστό πως δεν χωράμε σ' αυτόν τον τόπο ειδικά με το τρόπο που γίνεται η κατασκευή ιδιωτικών έργων. Είναι γνωστό πως ο μηδενικός έλεγχος των κατασκευών (νέων ή ανακαινίσεων ή εσωτ. διαρρυθμίσεων), η ΠΛΗΡΗΣ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ, η ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ, η αδυναμία της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πολλά άλλα ..
Οι κακομοίρηδες συνάδελφοι ΠΕ,ΤΕ παλεύουμε με τον ΕΦΚΑ και με το 50άρικο των ΠΕΑ... ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ! Τώρα και με τη βούλα του ΤΕΕ!

Ισως βέβαια και τα επαγγελματικά δικαιώματα να μην έχουν μεγάλη σημασία για την επόμενη 20ετία λόγω ανύπαρκτης οικοδόμησης.

Ισως ακόμη με τις 100άδες των παιδιών που αποφοίτησαν την τελευταία 8ετία που δεν έχουν δει οικοδομή από κοντά και τις χιλιάδες των νέων φεύγουν στο εξωτερικό, ακόμη και η εγγραφή στο ΤΕΕ να είναι αδιάφορη...

Είναι όμως θετικό βήμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία λοιπόν...

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24 Μάιος 2017 11:53

ΜΠΡΑΒΟ στον συνάδελφο ΠΕΤΡΟ για την άποψή του!

 
Νικητας Χιωτίνης
24 Μάιος 2017 11:53

Αγαπητέ ή -ή Ribopaido,
ξέρω αυτά που ξέρετε και 'σείς. Πρόταση του Υπουργείου να ενωθούν τα ΤΕΙ Αθήνας και Περαιά σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Φυσικά και συμφωνώ, χρόνια τώρα αρθογραφώ για την μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, γιατί αυτός είναι ο δόκιμος διεθνής όρος. 'Οχι όμως μόνο αυτά, αλλά και ούτε όλα τα ΤΕΙ, ούτε όλα τα Πανεπιστήμια διακιούνται αυτού του τίτλου, δηλαδή των τεσσάρων ετών σπουδών. Δεν θα είναι εύκολη δουλειά, αλλά πρέπει να γίνει.

 
Πέτρος
24 Μάιος 2017 11:55

Μηχανικός: παρακαλώ μην με κρίνεται αλλά το επίπεδο του πολυτεχνείου δεν θα εξομοιωθεί με αυτό του ΤΕΙ , η αγορά δεν θα αλλάξει για εμάς, τα δικαιώματα μακάρι να δοθούν αν και η άσκησή τους από το νέο πλήθος θα μείνει με ερωτηματικά. Επίσης οι νέες τους υποχρεώσεις ας ελαφρύνουν τις ήδη υπάρχουσες π.χ ασφαλιστικές για εμάς. Διάβασα για ανταγωνισμό και κοκορομαχίες μεταξύ ανόμοιων!

 
Γιώργος Παπαδόπουλος
24 Μάιος 2017 12:19

Θα συμφωνήσω απολύτως με τον Πέτρο. Αν το ΤΕΕ ήθελε πραγματικά να κάνει μια ριζοσπατική κίνηση θα έπρεπε να μας δώσει το δικαίωμα εγγραφής σε ένα ΕΝΙΑΙΟ μητρώο, μαζί με τους αποφοίτους των πανεπιστημίων.
Αυτό που κάνει τώρα είναι το εξής: να ικανοποιήσει την επιθυμία αρκετών μηχανικών ΤΕ να εγγραφούν στο ΤΕΕ, χωρίς όμως πρώτα να εξασφαλίσουν το σημαντικότερο από όλα, δηλαδή τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Θα συμφωνήσω και με τον ΘΠ. Το ΤΕΕ ακριβώς αυτό θέλει. Να μην είναι όλοι σε ΕΝΑ μητρώο, για να μπορεί να κάνει τους διαχωρισμούς που θέλει.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν προμηνύονται θετικές εξελίξεις. Μακάρι να διαψευστώ.

 
Γιώργος
24 Μάιος 2017 12:29

@Πέτρος
Αν κρίνω απο το σχόλιο προφανώς και είσαστε ΠΕ. Το να εντάξεις κάποιους μόνο και μόνο για να ελαφρύνουν τις "δικές σας " ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχουν τα ίδια δικαιώματα με εσάς (ποιοι είστε εσείς και ποιοι οι άλλοι είναι άλλο ζήτημα, για το οποίο καλό είναι να δείτε τι γίνεται πανευρωπαϊκά), πιστεύω οτι δεν στέκει ακούγεται καθόλου ωραίο!!!

 
Ribopaido
24 Μάιος 2017 12:57

Απαράδεκτες οι εκφράσεις ανομοιοι και χαμηλότερες εισφορές..Οτι και να κάνετε είμαστε μηχανικοι..Περιμένουμε το ΤΕΕ να ορίσει τις παραμέτρους..Αλλα αν ειναι για το καλο το δικο τους να το ξεχάσουν

 
Πέτρος ο δίκαιος
24 Μάιος 2017 15:56

Αγαπητοί αναγνώστες ο Πέτρος ο πρώτος στα σημερινά σχόλια (δηλ εγώ) δεν έχει καμία σχέση με τον δεύτερο, ο οποίος μας λέει στα μούτρα ό,τι υποστηρίζει το ΤΕΕ, δηλαδή ότι ανεξαρτήτου συνθηκών, οι μηχανικοί των ΤΕΙ είμαστε υποδεέστεροι μηχανικοί! Δηλαδή εγώ (και πολλοί άλλοι αντίστοιχοι συνάδελφοι) με 2 Μαστερ (πραγματικά και όχι bonus) και με 15 χρόνια προϋπηρεσία μηχανικού είμαι υποδεέστερος από έναν 23χρονο απόφοιτο Πολυτεχνείου που γράφεται απευθείας ως πλήρες μέλος στ ΤΕΕ!! Λυπάμαι που κυριαρχεί το "ο θάνατός σου η ζωή μου" εδώ και δεκαετίες. Και φαίνεται με την απόφασή του αυτή το ΤΕΕ να μην βάζει νερό στο κρασί του. Το νέο μητρώο αποτελεί το μέσον για ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ!!!! Αν το δεχτούν οι ιθύνοντες των ΤΕΙ τότε κάτι άλλο συμβαίνει...είναι εκ του πονηρού! Πρέπει το θέμα να λυθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό!!

 
V. K.
24 Μάιος 2017 17:00

Συνάδελφοι δεν γίνεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα....
Οι καθηγητές των ΤΕΙ θέλουν αυτοί να είναι ισότιμοι με τους καθηγητές των Πανεπιστημίων, άλλα οι απόφοιτοί τους φυσικα και δεν είναι ισότιμοι με το grecomaster...

 
ioannis
24 Μάιος 2017 18:50

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες.........

Βιάζεστε !!

 
Θωμάς Πασχάλης (ΘΠ)
25 Μάιος 2017 11:16

Αυτό που θα γίνει είναι πως οι πτυχιουχοι ΤΕΙ θα υποχρεωθουν να γραφτούν σε ξεχωριστό μητρώο του ΤΕΕ, θα πληρώνουν συνδρομές, δε θα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα ή αυτά που θα έχουν θα είναι σαφώς λιγότερα απο αυτά που θα δικαιούνται και δεν θα μπορούν φυσικά να ασκούν το δικαίωμα του εκλεγεσθαι στην κεντρική διοίκηση. Αυτό λέγεται Δημοκρατία! Πως ειναι δυνατό αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα, δηλαδή το ΤΕΕ, να θέλουν να δώσουν λύση? Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μπορούν να γράφονται όλοι οι πτυχιουχοι στο ίδιο μητρώο με εφαρμογή κάποιων αντισταθμηστικων μέτρων όταν υπάρχουν διαφορές στα έτη σπουδών.

 
AG
25 Μάιος 2017 12:53

@Πέτρος ο δίκαιος - @Θωμάς Πασχάλης (ΘΠ)
Τα είπαν όλα οι δύο παραπάνω συνάδελφοι. Φρούδες ελπίδες η όποια εκχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων με δίκαιους όρους. Το 2ο μητρώο είναι απόφαση του ΤΕΕ το οποίο αποφασίζει ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ και όχι με βάση το τι ισχύει στην Παιδεία, στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Το ΤΕΕ συνεχίζει ακάθεκτο την κλαδική του στρατηγική, κέρδισε και το μπόνους του ΜΑΣΤΕΡ...τι άλλο να θέλει. Άλλωστε, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, αυτό αποτελούσε διακαή πόθο του απ' όταν ήταν συνδικαλιστής. Προφανώς το ίδιο ισχύει και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, που τυγχάνει να είναι και μέλη του ΤΕΕ.
Απλά αναρωτιέμαι αν ο κ. Πρωθυπουργός νοιάζεται το ίδιο για άλλες διεκδικήσεις, ίσως πιο ορθολογικές, πιο δίκαιες, πιο σύγχρονες και φυσικά πιο επείγουσας προτεραιότητας, όπως αυτές των μηχανικών των ΤΕΙ εδώ και δεκαετίες. Πόσο πρέπει να καταστραφούμε ακόμη; Για πόσο ακόμη θα πρέπει να κυβερνά τη χώρα το προσωπικό/κλαδικό συμφέρον; Στα 37 μου πλέον αναζητώ την διέξοδο σε άλλη πατρίδα που να εφαρμόζονται οι θεμελιώδεις αρχές ενός δημοκρατικού Συντάγματος.

 
Ioannis
25 Μάιος 2017 15:33

1. Αν το ΤΕΕ ήθελε να λύσει το πρόβλημα με τους μηχανικούς τετραετούς φοίτησης του τεχνολογικού τομέα, θα τους είχε καλέσει σε διάλογο, αν όχι χρονια πριν, τώρα.
2. Προφανώς το ΤΕΕ, όπως και τα άλλα επιμελητήρια που έχουν πρόβλημα με πτυχιούχους του τεχνολογικού τομέα, θέλουν νέα μέλη για να ενισχύσουν οικονομικά τα ταμεία τους. Διαφορετικά, θα πρέπει να τροποποιηθούν καταστατικά και κανονισμοί λειτουργίας, ώστε να εκπροσωπούνται ισότιμα και ισοδύναμα, οι απόφοιτοι τεχνολογικού τομέα στα διοικητικά συμβούλια και τα όργανα. Επειδή αυτό φαίνεται αδύνατο να γίνει, το επόμενο που σκέφτομαι, είναι ότι το ΤΕΕ, μετά την ψήφιση νόμου για επαγγελματικά, θα αρχίσει να "αποφασιζει" τι θα εφαρμόζεται και τι όχι. Οπότε στο τέλος, δεν θα υπάρχει θετικό αποτέλεσμα για τους πτυχιουχους μηχανικούς.
3. Οι καθηγητές των ΤΕΙ έκαναν λέει διαμαρτυρία έξω από τη βουλή και ζήταγαν μισθολογική και θεσμική εξίσωση με τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές. Επί τρεις δεκαετίες, δεν έκαναν κάποια ανάλογη διαμαρτυρία, όπως και δεν έρχονται σε συνεννόηση με τους αποφοίτους τους για τα προβλήματα που υπάρχουν. Έχουν όμως επικοινωνία με τα επιμελητήρια. Όχι ?
4. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα "θέλουμε" ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα με δικαιώματα για το διαδακτικό - ερευνητικό προσωπικό, αλλά όχι για τους αποφοίτους. Όχι ?

Προσωπικά δεν περιμένω κάτι.

 
Χλωμό αγόρι
25 Μάιος 2017 16:19

@ΘΠ στην πρώτη σου φράση ίσως να είσαι σωστός, θα δούμε πως θα εφαρμοστεί. Αλλά μετά πως γίνεται στη "δημοκρατία", που λες, οι διαφορετικές υποχρεώσεις ΤΕΙ (π.χ. λιγότερα έτη, λιγότερα μαθήματα, χαμηλότερη δυσκολία κ.λπ.) να οδηγούν στα (ίδια) δικαιώματα με τα του Πολυτεχνείου? Επειδή συνήθως παρατηρείται στην έκφραση "δεν έχω επαγγελματικά δικαιώματα" να νοείται (και θέλουμε) το "δεν έχω τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους Μηχανικούς", ανέφερε, αν θες, μερικά από τα επαγγελματικά δικαιώματα που "δικαιούνται".

 
ΤΕ & ΠΕ
25 Μάιος 2017 16:27

Ξέρει κανένας αν αυτό θα ισχύει και για τα Επιμελητήρια άλλων επαγγελματικών κλάδων? Για παράδειγμα, πτυχιούχος παραϊατρικών ΤΕΙ (π.χ. οδοντικής τεχνολογίας) θα γίνεται ιατρός (π.χ. οδοντίατρος); Γιατί θα είναι αδικία αν συμβεί αυτό μόνο για τους Μηχανικούς ΤΕ.

 
Θωμάς​ Πασχάλης (ΘΠ)
25 Μάιος 2017 21:30

@ Χλωμό αγόρι
Λιγότερα έτη έχουν, αλλά χαμηλότερη δυσκολία πως το ξέρεις ότι έχουν? Προκύπτει από κάπου? Η ΑΔΙΠ από όσο ξέρω δεν έχει διατυπώσει κάτι τέτοιο. Και στην Αγγλία τα πτυχία έχουν λιγότερα έτη αλλά οι απόφοιτοι κάνοντας ένα μεταπτυχιακό μπορούν να γραφτούν στο ΤΕΕ. Και στη Γερμανία επίσης είναι λιγότερα έτη. Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ με ένα μεταπτυχιακό γιατί να μην μπορούν να γραφτούν στο ΤΕΕ? Που είναι το παράλογο? Το τελευταίο που με ρώτησες δεν μπορώ να στο απαντήσω γιατί είμαι οικονομολόγος.

 
Ribopaido
26 Μάιος 2017 08:50

@TE & ΠΕ

Απαράδεκτος και εκτός πραγματικότητος

@Θωμάς Πασχάλης

Το περίεργο ειναι οτι ΕΣΤΩ αυτό ειναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει και το δεχόμαστε οι ΤΕ

 
Κουβέλης Κων.
26 Μάιος 2017 12:40

Σε κάποιος κυρίους που διαμαρτύρονται θα τους θέσω το εξής ερώτημα.
1)Πως αφου τα Τ.Ε.Ι κατα την γνώμη σας είναι ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, πολλοί απόφοιτοί τους λαμβάνουν μεταπτυχιακούς τίτλους (MASTER , DOCT?)
2) Παγκόσμια βαθμολογία Όσον αφορά τα ΤΕΙ την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης που κατατάσσεται στην 15η θέση στην Ελλάδα και είναι στην 1968η στον κόσμο. Στη 2η θέση είναι το ΤΕΙ Μεσολογγίου. 3ο κατατάσσεται το ΤΕΙ Πειραιά, 4ο το Ηπείρου, 5ο το Κρήτης και 6ο της Λάρισας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μερικά ΤΕΙ βρίσκονται πιο πάνω από Πανεπιστήμια της χώρας. Να σημειώσουμε ότι στον χάρτη των ΤΕΙ έχουν επέλθει αλλαγές λόγω του σχεδίου "Αθηνά"
3) Μήπως οι διαμαρτυρόμενοι ζούσαν σε ΓΥΑΛΑ και δεν βλέπουν τι γίνεται γύρο τους?
Σας ευχαριστώ.

 
foros1
26 Μάιος 2017 14:32

όποιος θέλει να γίνει γιατρός, πρέπει να φοιτήσει σε ιατρική σχολή στην οποία μπαίνει με πανελλαδικές ή κατατακτήριες από άλλη σχολή (πανεπιστημίου ή ΤΕΙ).
ούτε με μεταπτυχιακό, ούτε με διδακτορικό από μη ιατρική σχολή, μπορεί να γραφεί στον ιατρικό σύλλογο.
γιατί θα πρέπει να ισχύει κάτι διαφορετικό για τις πολυτεχνικές σχολές?

 
Ribopaido
26 Μάιος 2017 16:38

@foros1
Συγκρίνεις την ιατρικη με τους μηχανικούς... αν το πας σαν ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ γιατι δεν λες για νοσοκομες πε και τε?
Αλλιως απλα εισαι στο κόσμο σου

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ