Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τι είπε ο πρόεδρος της ΠΕΣΣ στη Βουλή για το Σχέδιο Νόμου για τους Διευθυντές Σχολείων

Δημοσίευση: 24/05/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) Γιώργος Αλεξανδράτος, κατά τη συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου για τους Διευθυντές Σχολείων, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, είπε τα εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, αξιότιμε κ. Υφυπουργέ, αξιότιμε κ. Πρόεδρε της επιτροπής και αξιότιμοι εκπρόσωποι Κομμάτων και βουλευτές,

Αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση.

Πριν προχωρήσουμε στις παρατηρήσεις μας επί του παρόντος νομοσχεδίου να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχές προς τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου τον κ. Παντή, για ταχεία ανάρρωση.

Ευχόμαστε να αποκατασταθεί η υγεία του και γρήγορα να είναι πάλι στα καθήκοντά του.

Ως προς το νομοσχέδιο.

1. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στηρίζεται σε τροπολογίες επί του νόμου 3848/2010. Μάλιστα ενώ κάποιες διατάξεις του ν. 3848 διατηρούνται,  κάποιες άλλες διατάξεις τροποποιούνται και κάποιες άλλες αν και είχαν τροποποιηθεί κατά το 2015 με το νόμο 4327, τροποποιούνται εκ νέου.  Φοβόμαστε ότι θα δημιουργηθεί τεράστια σύγχυση κατά την εφαρμογή από τα τοπικά υπηρεσιακά συμβούλια αφού δεν είναι αποτυπωμένο σε ένα ενιαίο κείμενο το τι και πώς μοριοδοτείται.

2. Το Σχέδιο Νόμου δε δίνει συνολικές απαντήσεις στο θέμα της επιλογής των στελεχών όπως συνέβαινε με τα προηγούμενα θεσμικά πλαίσια, π.χ. Π.Δ. 25/2002, Ν. 3467/2006, Ν. 3848/2010. Ειδικότερα δεν συμπεριλαμβάνει τους Σχολικούς Συμβούλους, και δεν αντιμετωπίζεται συνολικά και ορθολογικά η  επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, αρχίζοντας με τη διαδικασία επιλογής από τους Σχολικούς Συμβούλους, μετά με  τους Διευθυντές εκπαίδευσης και τέλος με τους διευθυντές σχολείων, όπως παραδοσιακά προέβλεπε κάθε θεσμικό πλαίσιο μέχρι το 2015. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι κάποιο στέλεχος, π.χ. Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Σχολικός Σύμβουλος, που ενδεχομένως δεν θα επιλεγεί στις επόμενες κρίσεις, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση διευθυντή σχολείου και έτσι ικανά και άξια στελέχη δεν θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν από την υπηρεσία στο βαθμό που τους αξίζει, ούτε η υπηρεσία θα μπορέσει να αξιοποιήσει στο βέλτιστο βαθμό τα στελέχη της.

3. Είναι γεγονός ότι κάθε φορά οι κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης πραγματοποιούνται με διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα κάθε φορά μεταβάλλονται τα κριτήρια. Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να είναι γνωστό στον εκπαιδευτικό ώστε να μπορεί να φροντίζει για την επαγγελματική του εξέλιξη. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα ανοικτός διάλογος και μέσα από συναινέσεις να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σταθερό πλαίσιο. Το έχει ανάγκη η εκπαίδευση.

Ως προς επιμέρους διατάξεις.

1. Σχετικά με το θέμα του περιορισμού σε δύο του αριθμού των θητειών ενός διευθυντή σε ένα σχολείο:
Με δεδομένη τη γεωγραφία της χώρας μας με νησιά,  πολλά από τα οποία είναι μικρά, με ορεινές περιοχές και σχολεία δυσπρόσιτα, οποιαδήποτε σκέψη εφαρμογής θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα.

2. Σχετικά με τις προϋποθέσεις διεκδίκησης θέσης διευθυντή.

•    Θεωρούμε ότι τα απαιτούμενα χρόνια εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας θα μπορούσαν να είναι λιγότερα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε νεότερους υπηρεσιακά εκπαιδευτικούς να είναι υποψήφιοι. Θα πρέπει μάλιστα να ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένα σχολεία, ακόμη και τώρα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για κατάληψη διευθυντικής θέσης. Αποτέλεσμα είναι να τοποθετείται ως διευθυντής κάποιος με ελάχιστα έτη υπηρεσίας.

Σε ότι αφορά στον χαρακτηρισμό διδακτικής υπηρεσίας, σε όλες τις τελευταίες κρίσεις η θητεία του Σχολικού Συμβούλου λογιζόταν ως διδακτική. Συγκεκριμένα:

•    Στις κρίσεις του 2007 ο νόμος 3467/2006, άρθρο 15. παρ. 5 αναφέρει "Ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται και η προσφερθείσα από τη θέση του Σχολικού Συμβούλου"

•    Στις κρίσεις του 2011, με το νόμο 3848/2010, και συγκεκριμένα με την εγκύκλιο  Δ.Ε. Φ.361.23/03/54522/Δ1/25-5-2011 οριζόταν ότι " Ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται η προσφερθείσα: - σε σχολεία της οικείας βαθμίδας,- σε θέση σχολικού συμβούλου- ως υπευθύνου, αναπληρωτή υπευθύνου ή μέλους Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.)- στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ως υπευθύνων, αναπληρωτών υπευθύνων και μελών Π.Ο. (Παιδαγωγικής Ομάδας) των Κ.Π.Ε.

•    Στις κρίσεις του 2015, ο νόμος 4327/2015 άρθρο 17. παρ 7  ορίζει ότι ως διδακτικό έργο λογίζεται " η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε., οι άδειες κύησης , λοχείας, ανατροφής τέκνου, θητεία σχολικού συμβούλου, θητεία σε ΚΠΕ, θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, θητεία σε θέσεις ΓΡΑΣΕΠ,  ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, ΣΣΝ."

Με το παρόν νομοσχέδιο η θητεία του Σχολικού Συμβούλου αλλά και άλλες θητείες δεν λογίζονται ως διδακτική υπηρεσία.

Συνεπώς είναι εύλογα τα ερωτήματα που ανακύπτουν.

Τι άλλαξε από τον προηγούμενο νόμο 4327/2015 ; Γιατί τότε, όπως και παλαιότερα η θητεία του Σχολικού Συμβούλου λογιζόταν ως διδακτική και τώρα όχι; Και μάλιστα με διάταξη αναδρομικής ισχύος.

Επισημαίνεται ότι η αναδρομικότητα προσκρούει σε θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές δικαίου.

Για το επιχείρημα αυτό υπάρχουν ισχυρές νομικές γνωμοδοτήσεις.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επικαλεστώ αναφορά του κ. Κουράκη στη χθεσινή συζήτηση, σχετικά με την πρόταση για τον περιορισμό των θητειών των διευθυντών σε δύο θητείες στο ίδιο σχολείο. Ο κ. Κουράκης είπε για την περίπτωση εκείνη" …..Θεωρώ απολύτως εύλογο οι άνθρωποι να μην αιφνιδιάζονται. Αυτοί που τώρα υπηρετούν είχαν διεκδικήσει τη θέση με ένα άλλο καθεστώς…". Συμφωνούμε απόλυτα με την άποψη του κ. Κουράκη. Η άποψη αυτή προφανώς έχει εφαρμογή και στην περίπτωση του υπολογισμού της διδακτικής υπηρεσίας.

Στην ουσία του θέματος της διδακτικής υπηρεσίας:

Πέραν όμως αυτού, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και το έργο του   Σχολικού Συμβούλου  έχουν στον πυρήνα τους τη  «διδακτική πράξη».  

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.1304/1982, σε συνδυασμό με την αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ αρ. 1340/Β) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα, στο άρθρο 9, αλλά και σε άλλα άρθρα, περιγράφεται ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου και  αναδεικνύεται ότι η εργασία μας είναι αντικειμενικά σύμφυτη με τη διδακτική υπηρεσία.

Είναι σαφής ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου και οι λόγοι για τους οποίους  η θητεία τους λογίστηκε, από ιδρύσεως του θεσμού έως σήμερα, ως διδακτική υπηρεσία.  

Κατά συνέπεια ζητάμε να ισχύσει όπως και στο παρελθόν η θητεία του Σχολικού Συμβούλου να λογίζεται ως διδακτική. Το ίδιο να ισχύσει και για τις άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο 4327.

Σας καταθέτουμε  σχετικό Υπόμνημα με την άποψη του Κωνσταντίνου Χαράλαμπου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική».

Επειδή ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι αρκετός θα προχωρήσουμε σε ενδεικτικές βελτιωτικές προτάσεις

Εδώ κύριε Πρόεδρε μία παρένθεση: όταν τοποθετούμαστε στη Βουλή  ερχόμαστε πάντα με  προτάσεις. Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων εκφράζει λόγο επιστημονικό, παιδαγωγικό και υπηρεσιακό, ποτέ κομματικό και πολιτικό. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην ΠΕΣΣ εκλεγόμαστε από ένα ενιαίο πανελλήνιο ψηφοδέλτιο, χωρίς παρατάξεις και κόμματα. 

1. Σχετικά με τα χρόνο υποβολής δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων.

Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων θα πρέπει να γίνονται μετά την βαθμολόγηση της συνέντευξης και την ανάρτηση των τελικών πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών, ώστε να είναι αδύνατη η επεξεργασία των προτιμήσεων και του βαθμού συνέντευξης των υποψηφίων.

2. Σχετικά με τη μεταβατική διάταξη για το ποιος προεδρεύει στα Συμβούλια Επιλογής.:

Αφού θα προεδρεύσει εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία, μπορούσε να είναι πρόεδρος ο Σχολικός Σύμβουλος, με την πλούσια εμπειρία , τη γνώση και τα προσόντα που διαθέτει.

3. Σχετικά με τη Διατύπωση Γνώμης από το Σύλλογο Διδασκόντων για τους εκπ/κούς που διεκδικούν τη Διεύθυνση των Σχολικών μονάδων:
Διατηρούμε επιφυλάξεις μόνο για τυπικούς και πρακτικούς λόγους και μπορεί να εκφέρει γνώμη ο Σύλλογος.

4. Σχετικά με τη μοριοδότηση διαφόρων προσόντων.

4.1. Θα πρέπει η γνώση πληροφορικής επιπέδου Ι να θεωρείται προαπαιτούμενο προσόν. Δεν μπορεί ο διευθυντής να μην έχει βασικές δεξιότητες πληροφορικής. Αυτό προέβλεπε και ο νόμος 3848/2010, με αναφορά ότι δεν θα ληφθεί υπόψη στην πρώτη εφαρμογή. Αν πάντως δεν αλλάξει κάτι θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ19 και ΠΕ20 να λαμβάνουν αυτοδίκαια τη μοριοδότηση της γνώσης ΤΠΕ επιπέδου Ι.

4.2. Γενικά στα μοριοδοτούμενα θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση της μοριοδότησης της επιστημονικής κατάρτισης και της εμπειρίας από θέσεις ευθύνης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία και λογική σχέση μοριοδότησης μεταξύ των  διαφόρων προσόντων. π.χ. στο νομοσχέδιο 2 διδακτορικά μοριοδοτούνται λιγότερο από διδακτορικό και μεταπτυχιακό.

4.3. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες επιμορφώσεις και όχι μόνο οι ετήσιες, στοιχεία που δείχνουν την προσπάθεια του εκπαιδευτικού για επαγγελματική βελτίωση.

4.4. Η μοριοδότηση της διδακτικής υπηρεσίας είναι υπερβολική και άδικη τουλάχιστον στο βαθμό που μοριοδοτείται. Για παράδειγμα ένας εκπαιδευτικός που έχει αποσπασθεί στο ΙΕΠ, ή παλιότερα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή ακόμη σε διεύθυνση εκπαίδευσης ή στο υπουργείο, δεν είναι λογικό να έχει πιο σφαιρική εμπειρία για τη διοίκηση του σχολείου από κάποιον που δεν έφυγε ποτέ από την τάξη;

Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ελάχιστα έτη διδακτικής εμπειρίας αλλά για τα στελέχη θα πρέπει να αξιοποιείται και η εμπειρία σε άλλες θέσεις.

4.5. Θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να είναι υποψήφιος και σε σχολεία διαφορετικής διεύθυνσης από εκείνη στην οποία υπηρετεί.

4.6. Επίσης επισημαίνουμε την ανυπαρξία ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοίκησης των σχολείων. Θυμίζουμε ότι με το νόμο 3848/2010 είχε προβλεφθεί υποχρεωτική επιμόρφωση στο ΕΚΔΔΑ, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση αποτυχίας, τόσο  των Διευθυντών Εκπαίδευσης όσο και των Σχολικών Συμβούλων, σε θέματα Διοίκησης και Καθοδήγησης. Αυτές οι επιμορφώσεις δεν βλέπουμε να λαμβάνονται υπόψη. Θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρούνται ετήσιες επιμορφώσεις δεδομένου ότι είχαν μεγάλη διάρκεια, περιελάμβαναν ουσιαστικά εξετάσεις μέσα από αξιολόγηση εργασιών και είναι και πιστοποιημένες.

Επίσης είναι καιρός πλέον να προβλεφθεί επιμόρφωση σε επίπεδο ΠΕΚ όλων των επιλεγόμενων και των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ  ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Σχόλια (1)

 
ΠΕ19
25 Μάιος 2017 00:23

Ίσως κάποιος με άκουσε. Σωστά που προβάλλεται το λάθος της υπερβολικής μοριοδότησης της διδακτικής υπηρεσίας αλλά πάντοτε η απαίτηση να θεωρηθεί η καθοδηγητική εμπειρία ως διδακτική. Δηλαδή σαν σύμβουλοι και διδάσκετε και καθοδηγείτε; Δεν διδάσκετε δεν είναι ο ρόλος σας να διδάσκετε, ο ρόλος σας είναι να καθοδηγείτε τους διδάσκοντες αφού έχετε πιστοποιηθεί ότι ξέρετε να διδάσκετε και έχετε διδάξει πολλά χρόνια.
Θα το λέω όσο μπορώ μήπως και το ακούσει κανένας.
Μοριοδότηση οπωσδήποτε της Εκπαιδευτικής υπηρεσίας από τον πρώτο χρόνο, (ίσως συμπληρωματικά και η διδακτική από τον 1ο χρόνο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.