Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ανακοινώνεται επίσημα η Έκθεση “καταπέλτης” για τις 3.559 μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Να ανακληθούν οι μετατάξεις προτείνει το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
Δημοσίευση: 28/05/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την Πέμπτη θα δημοσιοποιηθεί σε Συνέντευξη Τύπου από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης  το πόρισμα “καταπέλτης”   για τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 11 του ν.4172/2013, το οποίο είχε αποκαλύψει το esos στις 22-1-17.

Το πόρισμα

Ανάκληση του συνόλου των διοικητικών πράξεων των 3.559 υποχρεωτικών μετατάξεων που έγιναν το 2013 από τον τότε υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο, εισηγείται   το Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, διότι, σύμφωνα με την έκθεση “καταπέλτη”  η διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 11 του ν.4172/2013

Σύμφωνα με πληροφορίες του esos η έκθεση που στάλθηκε στην πολιτική ηγεσία από την  Άνοιξη του 2016 , καταλήγει  στα συμπεράσματα ότι  στην ακολουθηθείσα διαδικασία υποχρεωτικών μετατάξεων του άρθρου 82 παρ. 11 του ν.4172/2013:

1. Δεν έγινε επεξεργασία και συσχετισμός των καταχωρημένων στο ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 7 του ν.3848/2010 στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία.

2. Η εισήγηση για τον προσδιορισμό κενών και πλεονασμάτων των δύο βαθμιδών εκπαίδευσης δεν συντάχθηκε, όπως προβλεπόταν, από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά το σχέδιο αυτής δόθηκε από το Γραφείο Υπουργού και υπογράφηκε μόνο από τους αρμόδιους Τμηματάρχες με διατυπωμένες επ’ αυτού τις διαφωνίες- επιφυλάξεις τους, χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής και διεκπεραίωσης.

3. Η διαπιστωτική πράξη του υπουργού, το σχέδιο της οποίας επίσης δόθηκε στην Υπηρεσία από το Γραφείο Υπουργού, μνημονεύει στο σκεπτικό της εισήγηση που στερείται νόμιμης υπόστασης, και αποτυπώνει κενά στην Π/βάθμια Εκπαίδευση και πλεονάσματα στη Δ/βάθμια Εκπαίδευση, των οποίων η ορθότητα όχι μόνον δεν ελέγχθηκε από την Υπηρεσία, αλλά και, όπως προέκυψε από τις διαπιστώσεις της παρούσας, αποκλίνουν σημαντικά από τα πραγματικά δεδομένα της συγκεκριμένης περιόδου.

4. Η  υπουργική απόφαση καθορισμού του αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ/βάθμιας στην Π/βάθμια Εκπαίδευση και σε διοικητικές θέσεις αποτελεί επιμέρους πράξη σύνθετης διοικητικής ενέργειας, ερειδόμενη στη διαπιστωτική πράξη ..., η οποία φέρει τις ανωτέρω πλημμέλειες.

5. Δεν καταρτίστηκε από την υπηρεσία αξιολογικός πίνακας κατάταξης, βάσει των μορίων των αιτηθέντων εκπαιδευτικών, αλλά δόθηκε από το Γραφείο Υπουργού αλφαβητικός πίνακας με τα ονόματα των προς μετάταξη εκπαιδευτικών, τόσο σε θέσεις εκπαιδευτικών Π/βάθμιας Εκπαίδευσης, όσο και σε διοικητικές θέσεις.

6. Η υπουργική απόφαση  με την οποία μετατάχθηκαν 3.122 εκπαιδευτικοί, ως ατομική διοικητική πράξη, στερείται σαφούς, ειδικής, επαρκούς αιτιολογίας από την οποία να προκύπτει η συνδρομή των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της (σύνταξη αξιολογικού πίνακα για την επιλογή των μετατασσόμενων), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

7. Η δεύτερη διαπιστωτική πράξη ...δεν συνιστά διορθωτική ενέργεια της Διοίκησης βασιζόμενη στις πραγματικά υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις, αλλά υπήρξε απόρροια του πλήθους των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

8. Οι πλημμέλειες της διαδικασίας που επισημάνθηκαν στην παρούσα (παράλειψη σύνταξης πίνακα κατάταξης, άτυπη εισαγωγή κριτηρίου εντοπιότητας κλπ) είχαν ως συνέπεια τη δημιουργία αδιεξόδου, καθώς η Υπηρεσία αδυνατούσε να προβεί σε αντικειμενική εξέταση και κρίση επί των ενστάσεων, με αποτέλεσμα την έκδοση πλήθους μεταγενέστερων υπουργικών αποφάσεων μετατάξεων, επίσης με παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας, που αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση αιτημάτων ενισταμένων.

Διαφωνούσε η αρμόδια υπηρεσία και ο Γενικός Γραμματέας Θανάσης Κυριαζής

Οι Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επισημαίνουν ότι  η διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2013-14 (άρθρο 82, παρ.11 του ν.4172/2013) πραγματοποιήθηκε παρά τις διατυπωμένες επί των σχεδίων των σχετικών διοικητικών πράξεων επιφυλάξεις και αντιρρήσεις της Υπηρεσίας και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα  Θανάση Κυριαζή, με επανειλημμένες παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας στο έργο της ελεγχόμενης υπηρεσίας.

Τριπλάσιος ο αριθμός των   μεταταχθέντων εκπαιδευτικών  επί του αριθμού των υφιστάμενων κενών

 Από τον ανωτέρω πίνακα καθίσταται σαφές ότι ο αριθμός των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών είναι σχεδόν τριπλάσιος του αριθμού των υφιστάμενων κενών.

Σχόλια (10)

 
DIM
16 Ιουλ 2017 15:18

Να ανακληθούν επιτέλους όλες οι αδιαφανείς μετατάξεις εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που έγιναν το 2013, όπως προτείνει το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Το ΣτΕ νομίζω ότι ακόμα δεν έχει εκδώσει απόφαση που πιστεύω ότι θα είναι σύμφωνη με το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών.Όλες οι μετατάξεις πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή.Αυτό σαφώς δεν έχει καμία σχέση με τις μεταθέσεις-απόδοση οργανικων του 2013, αλλά είναι φανερό ότι οι νέες διαφανείς μετατάξεις που θα γίνουν - αν αποφασίσει έτσι το ΣτΕ- θα επηρεάσουν και τις νέες μεταθέσεις.

 
φτάνει πια
30 Μάιος 2017 12:14

@ Ήλιε νοητέ
Μην ξεχνάς ότι η δικαιοσύνη και η νομιμότητα μίλησαν με την απόφαση του διοικητικού εφετείου στο όποιο προσέφυγαν ι πρωτοβάθμιοι https://www.esos.gr/arthra/50735/dikastiki-apofasi-nomimes-oi-metataxeis...
Επομένως ποιος είναι ο λόγος που αναφέρεις την βόλη?

 
Ηλίας
29 Μάιος 2017 19:41

@SV

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός είναι ότι σε αυτές τις μετατάξεις, οι αιτούντες δεν είχαν καμία ευθύνη για την παράνομη διαδικασία και πριν από αυτή κατείχαν νομίμως θέσεις στη Δ/θμια.

Και ανάκληση των μετατάξεων να γίνει θα πρέπει να τους γυρίσει στις θέσεις τους και μάλιστα κάποιοι μπορεί να διεκδικήσουν και ό,τι έχασαν με υπαιτιότητα της υπηρεσίας (μόρια, οργανικές κτλ).

Αυτό θα ξεκινήσει ένα "ντόμινο" αδικιών και ανακλήσεων που για όλες έχει αποκλειστική ευθύνη η υπηρεσία! Πόσο απλό είναι το ποτάμι να γυρίσει πίσω?

 
SV
29 Μάιος 2017 15:36

Το θέμα νομικά (Διοικητικό Εφετείο και ΣτΕ) και άρα επί της ΟΥΣΙΑΣ, είναι τελειωμένο!! Το θέμα της ανάκλησης έχει μπει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΟΝΟΝΤΟΥΛΑΠΟ, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ πρόσθετα και νομικά, ΜΕΤΑΤΑΞΗ = ΑΠΟΛΥΣΗ + ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 3528/2007, ισχύοντος Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ορίζεται ότι «2. Η πράξη
διορισμού, που έγινε κατά παράβαση νόμου, ανακαλείται εντός διετίας από τη δημοσίευση της. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η πράξη διορισμού ανακαλείται, εάν αυτός που διορίστηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία ή εάν ο διορισμός του έγινε κατά παράβαση των άρθρων 4 και 8 του παρόντος Κώδικα». Η ανωτέρω διάταξη ρυθμίζει την ανάκληση παράνομων πράξεων διορισμού (και μετατάξεων) των δημοσίων υπαλλήλων, προβλέποντας την ανάκληση παράνομων πράξεων εντός διετίας, μετά δε την παρέλευση αυτής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις !!!

 
Ηλίας
29 Μάιος 2017 14:53

Πιθανολογώ πως τίποτα από τα παραπάνω δεν θα αλλάξει γιατί την ευθύνη την έχει ο (τότε) υπουργός και όχι οι μεταταγμένοι. Το μπάχαλο που θα ακολουθήσει και οι συνέπειες που θα έχει για πολλούς, οι οποίοι έστω εμπιστεύτηκαν την υπηρεσία (αν και ταιριάζει καλύτερα, σε πολλές περιπτώσεις, το "τους εξώθησε* η υπηρεσιά" ) είναι τόσο μεγάλο που κανένας υπουργός δε θα θέλει να το λουστεί για χάρη του Αρβανιτόπουλου.

* Να μας θυμίσω πως η τότε ηγεσία είχε βγάλει πίνακες με πλεονάζον προσωπικό στη συντριπτική πλειοψηφία των Δ/νσεων Δ.Ε της Ελλάδας και σχεδόν ισάριθμα κενά στην Π/θμια. Παράλληλα υπήρχε και η τρομοκρατία των υποχρεωτικών αποσπάσεων/μεταθέσεων σε όλη την επικράτεια, το κακό προηγούμενο των διαθεσιμοτήτων με το "έτσι θέλω", μία εκκρεμούσα υπόσχεση μερικών χιλιάδων απολύσεων στο Δημόσιο στην Τρόικα και μία αξιολόγηση που δεν γνώριζε κανείς τι προέβλεπε για όσους πλεόναζαν ή ήταν εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας με ελάχιστες ώρες ωράριο!

 
Ήλιε νοητέ
29 Μάιος 2017 14:41

Ακριβώς Dimi C., πρέπει όλοι μέσα μας και έξω μας να αναρωτηθούμε τι θέλουμε: "Δικαιοσύνη και νομιμότητα ή βόλη;;;;" Αν επιλέξουμε το 2ο σαφώς και δε πρέπει να γίνει απολύτως τίποτε.
Επίσης η διοίκηση είχε ονοματεπώνυμο και ονομαζόταν Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, αλλά το puzzle κλείνει με αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως νόμο "περί ευθύνης υπουργών".

 
Dimi C.
29 Μάιος 2017 14:17

Εφόσον υλοποιηθεί η ανάκληση, θα πρέπει οι πάντες και τα πάντα να γυρίσουν στα δεδομένα του 2013, τουτέστιν μόρια, οργανικές θέσεις κτλ. και να ξανακριθούν όλοι με βάση αυτά. Δεν ακούω όμως κανέναν από αυτούς που έχουν φαγωθεί να γίνει η ανάκληση, να συζητούν κάτι τέτοιο. Δεν σκέφτονται τι χάος θα επακολουθήσει. Μόνο το γεγονός ότι οι Διευθύνσεις θα αδειάσουν από μεταταγμένους, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό.
Ή μήπως κάποιοι θα επωφεληθούν από μια τυχόν ανάκληση;;; Καλό θα είναι να το αναρωτηθούμε όλοι μας αυτό...

 
Θανάσης
29 Μάιος 2017 14:14

Η «διοίκηση» είναι κάτι απρόσωπο; Ονοματεπώνυμο δεν έχει;

 
SV
29 Μάιος 2017 13:51

Πρόκειται για μια γνωστή έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης από τον Μάρτιο του 2016 (!!!) που "ξαναπαίζεται" πάλι τώρα (15 μήνες μετά!!) Σε αντιπερισπασμό - μάλλον - των 2 πρόσφατων ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (2017) που κρίνουν ΝΟΜΙΜΕΣ τις μετατάξεις.
https://www.esos.gr/arthra/50735/dikastiki-apofasi-nomimes-oi-metataxeis...

 
Δικαιως
29 Μάιος 2017 12:59

Ξεπερνώντας το πονηρό του χρόνου που έρχεται πάλι στη δημοσιότητα η εισήγηση, υπάρχει επίγνωση των συνεπειών;

Δηλαδή ότι οι μεταταγμένοι σε περίπτωση αποδοχής της εισήγησης θα κινηθούν προς ανάκληση όλων των διοικητικών μεταβολών (μεταθέσεις, απόδοση οργανικών θέσεων) που πραγματοποιήθηκαν στη Βθμια κατά την απουσία τους;

Υπάρχει αμφιβολία για το αν αυτή θα είναι η ελάχιστη δικαίωση που θα αποκτήσουν έστω και δικαστικά για την τετράχρονη ομηρία τους στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τις δεξιές και αριστερές κυβερνήσεις;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ