Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οι 4 ερωτήσεις που θα απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί για τους υποψηφίους Διευθυντές Σχολείων

Δείτε το Πρακτικό του Συλλόγου
Δημοσίευση: 20/06/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε τέσσερις ερωτήσεις θα κληθούν  να απαντήσουν , σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους για τους υποψηφίους Διευθυντές.

Το πρακτικό που θα συντάξει στη συνέχεια ο Σύλλογος Διδασκόντων θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Επιλογής το οποίο θα πάρει τη Συνέντευξη από τους υποψηφίους Διευθυντές.

Ωστόσο η γνώμη του Συλλόγου δεν θα μοριοδοτηθεί.

Ειδικότερα οι τέσσερις ερωτήσεις στις οποίες θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί  κάθε σχολείου να απαντήσουν είναι οι εξής:

1. Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και λειτουργεί με δημο- κρατικό πνεύμα, επιδιώκοντας ουσιαστικό διάλογο;

2. Ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας;

3. Συμμετέχει ενεργά και αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δράσεων του σχολείου;

4. Διαθέτει οργανωτικές / διοικητικές ικανότητες και είναι αποτελεσματικός/ή στην υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνει;

 

Διαδικασία έκφρασης γνώμης του συλλόγου διδασκόντων (άρθρο 1 του ν. 4473/2017 (Α΄78) και άρθρο 3 της αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 (Β΄      )

α) Μετά  τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενημερώνουν άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τυχόν υποψηφιότητες εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ή εργαστηριακά κέντρα  αρμοδιότητας τους  και για τους οποίους απαιτείται διατύπωση γνώμης.

Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα της αρμοδιότητάς τους πίνακες που περιλαμβάνουν:

αα) Τους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (εξαιρουμένων των υποψηφίων), όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του ν.  4473/2017 (Α΄78) και οι οποίοι υπηρετούν στις σχολικές μονάδες ή στα εργαστηριακά κέντρα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. Στους πίνακες αυτούς υποδεικνύεται ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός με βάση το ΦΕΚ διορισμού.

ββ) Τους υποψηφίους οι οποίοι υπηρετούν στις σχολικές μονάδες ή στα εργαστηριακά κέντρα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τους οποίους οι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας ή του εργαστηριακού κέντρου οφείλουν να διατυπώσουν γνώμη.

Οι υποψήφιοι στον πίνακα αυτό θα είναι ομαδοποιημένοι ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση.

Για τους υποψήφιους διευθυντές σχολικών μονάδων ή εργαστηριακών  κέντρων  εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. διατυπώνουν γνώμη οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και τα μόνιμα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες ή εργαστηριακά κέντρα, είτε είναι υποψήφιοι, είτε είναι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί, εντάσσονται στον αντίστοιχο πίνακα της σχολικής μονάδας ή του εργαστηριακού κέντρου , όπου διδάσκουν τις περισσότερες ώρες.

Σε περίπτωση που διδάσκουν  ισάριθμες ώρες σε περισσότερες από μία μονάδες ή εργαστηριακά κέντρα, τότε εντάσσονται στον αντίστοιχο πίνακα της σχολικής μονάδας ή του εργαστηριακού κέντρου πρώτης τοποθέτησής τους.

β) Οι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση που αφορά στους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση.

Στη συνεδρίαση αυτή δεν συμμετέχει κανένας από τους υποψηφίους, ούτε οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους έως τρίτου βαθμού.

Η συμμετοχή στην ειδική συνεδρίαση είναι υποχρεωτική για όλους τους συνυπηρετούντες μονίμους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας ή του εργαστηριακού κέντρου που έχουν δικαίωμα έκφρασης γνώμης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ορίζονται από τον πρόεδρο ένας έως δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα συνεπικουρούν το έργο του σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

γ) Οι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε διαλογική συζήτηση σχετικά με τη συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότηση των υποψηφίων.

δ) Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης ο πρόεδρος και οι ανωτέρω ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναπαράγουν τα φύλλα αποτίμησης αναγράφουν σε αυτά τα στοιχεία των υποψηφίων (ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου) και τα διανέμουν στους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Τα φύλλα συμπληρώνονται ανώνυμα από τους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς χωριστά για κάθε υποψήφιο και παραδίδονται στον πρόεδρο διπλωμένα με τρόπο ώστε να μην είναι εμφανές το περιεχόμενό τους.

Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή τους, καθένα ανοίγεται με τυχαία σειρά,  αριθμείται  και μονογράφεται.

Με την παράδοση των φύλλων αποτίμησης οι εκπαιδευτικοί υπογράφουν σε αντίγραφο του πίνακα των συνυπηρετούντων μόνιμων  εκπαιδευτικών που έχει αποσταλεί από τη  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης.

Το αντίγραφο αυτό επιστρέφεται μετά το πέρας της διαδικασίας έκφρασης γνώμης στην οικεία Διεύθυνση.

ε) Ο πρόεδρος και οι εκπαιδευτικοί που τον συνεπικουρούν σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου αποδελτιώνουν τις απαντήσεις κάθε ερωτήματος που αφορούν σε κάθε υποψήφιο.

Ακολούθως ο πρόεδρος συντάσσει το πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης.

Το πρακτικό αναγιγνώσκεται από τον πρόεδρο παρουσία όλων των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και υπογράφεται από τον ίδιο και όλους τους συμμετέχοντες στην ειδική συνεδρίαση.

Σε περίπτωση υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση σε διαφορετική Διεύθυνση η ειδική συνεδρίαση επαναλαμβάνεται αμέσως μετά και συντάσσεται διαφορετικό πρακτικό για τους υποψηφίους αυτούς.

Στην περίπτωση αυτή κάθε πρακτικό που συντάσσεται αφορά σε μία και μόνη Διεύθυνση.

στ) Με ευθύνη του προέδρου,  το πρακτικό αποστέλλεται αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ο υποψήφιος έχει υποβάλει αίτηση. 

Παράλληλα, με ευθύνη του προέδρου, και το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα της ειδικής συνεδρίασης το πρακτικό και τα σχετικά φύλλα αποτίμησης  αποστέλλονται ταχυδρομικά (με απόδειξη παραλαβής) ή παραδίδονται  αυτοπροσώπως, από τον πρόεδρο ή από τους συνεπικουρούντες αυτόν εκπαιδευτικούς στο έργο του, στη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ο υποψήφιος έχει υποβάλει αίτηση.

Τέλος, με ευθύνη του προέδρου κοινοποιείται σε κάθε υποψήφιο αντίγραφο του πρακτικού που τον αφορά.

 

 

Σχόλια (50)

 
ekp/kos
31 Μάιος 2017 18:00

ΑΝΩΝΥΜΑ ; ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ;
ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΚΟΥΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;

 
ekp/kos
31 Μάιος 2017 18:14

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ : ΟΥΤΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ,ΟΥΤΕ ΕΠΩΝΥΜΑ
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΕ ;ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΛΜΕ;
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ;
ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΟΥΓΚΙ

 
NEW
31 Μάιος 2017 18:20

Για τους αποσπασμένους σε υπηρεσίες τι γίνεται ;

 
panos
31 Μάιος 2017 18:21

εφοσον το πρακτικο του συλλογου δεν αποτελει βαρομετρο για την επιλογη ενος Δ/ντή,γιατι να μπουμε στη διαδικασία αυτή;

 
GIANNIS G.
31 Μάιος 2017 18:53

TΩΡΑ ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΩΣ ΑΣΤΕΙΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΕΚΛΑΒΩ..ΤΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΞΕΡΑ ΣΕ ΦΟΡΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΘΕΣΕΙ ΓΡΑΠΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕ..? ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Γ΄ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ? ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ,ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΠΟΧΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΡΧΗ.ΑΝ ΒΕΒΑΙΑ Η ΟΛΜΕ ΚΑΛΥΨΕΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΊΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

 
distixos
31 Μάιος 2017 19:03

Σε πρώτη ανάγνωση νομικών ζητημάτων που προκύπτουν, θα δούμε διεξοδικότερα στη συνέχεια. Καταρχάς δεν έλαβαν υπόψη τους την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά ούτε τις επισημάνσεις της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής όπως το esos δημοσίευσε: "Α. Υπό το φως των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, η γνώμη, προκειμένου να μπορεί αυτή επιτρεπτώς να ληφθεί υπόψη από το υπηρεσιακό συμβούλιο, πρέπει να τεκμηριώνεται βάσει στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της κρίσης και να καθίσταται ελέγξιμη η ουσιαστική αποτίμηση του οικείου κριτηρίου.
Β. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αναφέρει τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη διατύπωση γνώμης επί των ερωτήσεων και δεν αποσαφηνίζει αν οι συνυπηρετούντες εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση στον φάκελο υποψηφιότητας των υποψηφίων ή σε άλλα σχετικά στοιχεία". E δεν χρειάζεται να έχει κανείς ιδιαίτερες γνώσεις, το δίνει έτοιμο η Βουλή πάνω σε τι θα προσφύγει όποιος θέλει. Κατά δεύτερο δεν διευκρινίζεται αν θα υπολογιστούν τα μόρια των 2 χρόνων των τωρινών διευθυντών. Που σημαίνει θα ζητήσει όποιος υποψήφιος θέλει να μην υπολογιστούν (εξ αρχής) σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, επιφυλασσόμενος κάθε νόμιμου δικαιώματος. Μπορεί αυτό να το επαναλάβει στην ένστασή του. Αν υποστεί βλάβη από τον υπολογισμό σε κάποιο συνυποψήφιου, το επόμενο βήμα η μήνυση στα μέλη του ΠΥΣΔΕ. Προσωπικά πιστεύω ότι όσοι θα έχουν τα περισσότερα μετρήσιμα μόρια και υποστούν βλάβη, θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη (όπως και τώρα με τη μυστική ψηφοφορία) είτε με μηνύσεις και στη συνέχεια αν δικαιωθούν με αγωγές (σε προσωπικό επίπεδο πλέον). Βλέπετε το Υπουργείο απέφυγε να παρανομήσει και να πει ρητά να μετρηθούν, θα δεχόταν μηνύσεις...έριξε το μπαλάκι όπως προβλέψαμε στους υπαλλήλους. Και ένα τρίτο, είναι υπό διερεύνηση αν και κατά πόσο υπάρχει δυσφήμηση ή και συκοφαντική δυσφήμηση στο αποτέλεσμα της ειδικής συνεδρίασης, αφού συνυπογράφουν όλοι τους καταστεί συνυπεύθυνους. Το λόγο έχουν οι δικηγόροι, όσοι είναι υποψήφιοι είναι οι τυχεροί της υπόθεσης, θα κοιμούνται ήσυχοι σε κάθε περίπτωση, οι υπόλοιποι θα μπούνε έτσι η αλλιώς σε περιπέτειες.

 
Ένας συνάδελφος
31 Μάιος 2017 19:53

Πρόκειται για έκτρωμα και αυτό γιατί:
α) δεν υπάρχει διαβάθμιση, παρά μόνο δύο ακραίες εκτιμήσεις
β) δεν υπάρχουν επιμέρους κριτήρια σε κάθε τομέα, ώστε να είναι ελεγχόμενη η κρίση.
γ) εκθέτει σε κινδύνους τους συναδέλφους που υπογράφουν το πρακτικό γιατί επιχειρείται ενιαία αντιμετώπιση του υποψηφίου με συλλογή ψήφων – ποσοστών μυστικά (αντισυνταγματικό) και χωρίς τη δυνατότητα ατομικής έγγραφης διαφοροποίησης.

 
Αμερόληπτος
31 Μάιος 2017 21:12

Πάλι ΑΝΩΝΥΜΑ; Πάλι "κουκούλα"; Πάλι ίντριγκες πίσω από την πλάτη των υποψηφίων; Ο σύριζα ποτέ δεν πρόκειται να απαλλαγεί από τις μανικές του αντισυνταγματικές ιδεοληψίες. Εσείς όμως συνάδελφοι εκπαιδευτικοί θα ξαναπέσετε στην παγίδα να αξιολογήσετε υποψήφιο διευθυντή με κίνδυνο να συρθείτε στα δικαστήρια; Και για όσους βιαστούν να μιλήσουν για εκφοβισμό συναδέλφων έχω να γράψω μόνο το εξής: Τώρα συνάδελφοι αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για όσα θα γράψουμε χωρίς την ασυλία που πρόσφερε η μυστική ψηφοφορία του 2015.

 
ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
31 Μάιος 2017 21:22

Τα ανώνυμο παραπέμπει σε άλλες σκοτεινές εποχές ολοκληρωτικών ή πλήρως αστυνομακρατούμενων εποχών.Έμελε να το δούμε και αυτό από την 1η φορά αριστερά που διαμαρτύρονταν ότι σε σκοτεινές εποχές τα μέλη της διώκονταν μέσω ανωνύμων καταγγελιών.Μα εμε'ις δεν ζούσαμε τότε ή είμασταν πολύ μικροί και δεν είχαμε καμμία ανάμιξη.Γιατί με την ανωνυμία του κουκουλοφόρου ,γιατί η ανωνυμία είναι κουκουλοφορία οπου μπορεί ο καθένας να καταδώσει ατιμώρητα έχω την εντύπωση ότι μας μετεφέρουν σε άλλες εποχές και θέλουν να το εμπεδώσουν στο σήμερα.Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εχρός μας καταδώστε τον λοιπόν ανώνυμα και άρα ατιμώρητα.Ατιμώρητα τρόπος του λέγειν γιατί θα μηνύουν μαζικά τον Σύλλογο Διδασκόντων και δεν θα είναι αυτοί παρόντες.
@ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σεβόμενος πλήρως τον θεσμό και τα πρόσωπά σας γιατί είστε και μορφωμένοι και με επίπεδο σας ρωτώ αν θα δεχτείτε να συμμετάσχετε σε τέτοια συμβούλια επιλογής;Η εμπειρία σας από τα συμβούλια επιλογής των διευθιυντών εκπαίδευσης που συμμετάσχατε δεν σας δίδαξε κάτι με όσα είχαν καταγγελθεί τότε στο εσος ; Δεν σας προβληματιζει τι σκέφτονται για τον θεσμό σας;Δηλ ουσιαστικά σχεδόν πλήρες ωράριο,μετά δειγματικές και επιμορφώσεις και με επίδομα ή δραστικά μειωμένο ή καταργημένο;Δεν σκέφτεστε γιατί καθυστερούν τις επιλογές;Μήπως για αυτές τις επιλογές και μετά θα έρθει η σειρά σας και θα σας στείλουν σε τάξη ότι δηλ έκαναν με τους άλλους;Είστε σεβαστοί άνθρωποι στην εκπαίδευση και δεν σας αξίζει αυτό.Ή πάτε για διευθυντές σχολείων γιατί από την μια μέρα στην άλλη θα βρεθείτε στην τάξη ή μην ταυτίζεστε με αυτήν την κουκουλοφορία.Εξ άλλου σε 1,5 χρόνο το πολύ θα έχουμε εκλογές.Μην ταυτίζεστε με τις επιλογές τους γιατί έχετε μέλλον με τους άλλους που θα έρθουν.

 
ΜΑΡΙΑ
31 Μάιος 2017 21:24

Η Διοίκηση και η Ηγεσία παγκοσμίως έχουν μελετηθεί και ερευνηθεί από σοβαρούς και αξιόλογους επιστήμονες, οι οποίοι μάλιστα έχουν ασχοληθεί με τη μέτρησή της και αντίστοιχα έχουν δημιουργήσει αξιόπιστα και έγκυρα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται διεθνώς....εκτός φυσικά από την Ελλάδα=παγκόσμια πρωτοτυπία! Μέχρι όμως να το αποδεχτούμε αυτό θα περάσουν αιώνες!

 
Μαρία
31 Μάιος 2017 21:51

Πραγματικά εκτρωματικό! Αλήθεια, θα δεχτεί ο κλάδος των εκπαιδευτικών να ευτελιστεί στο όνομα της δήθεν συμμετοχής του συλλόγου;

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ήταν απροετοίμαστη. Πειραματίζεται σε βάρος της θέσης ευθύνης των διευθυντών σχολικών μονάδων και υποδαυλίζει το κλίμα στα σχολεία...

Ντροπή!

 
Δήμος
31 Μάιος 2017 22:11

Απαράδεκτο. Ντροπή. Μας διασύρει. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να σκεφτούν κάτι καλύτερο; Είναι απείρως χειρότερο από την ψηφοφορία. Έλεος!!!!!

 
Pe19
31 Μάιος 2017 22:37

Καλά αυτό πια υπερβαίνει κάθε νοσηρή φαντασία !!!!
Εμ θα ψηφίζουν, και απ' την άλλη δεν θα έχει καμία αξία αφού τα όργανα θα το εκμεταλλεύονται κατά το δοκούν. Ειδικά αυτή η ανώνυμη αξιολόγηση δίνει το δικαίωμα (ενδεχομένως και ποιο γρήγορα από την προηγούμενη φορά) στο κάθε πικραμένο να βγάλει πάλι την εγκύκλιο αντισυνταγματική.
Ακούς εκεί 4 μόνο ερωτήσεις και ναι ή όχι δηλαδή αυτό ούτε τα παιδιά του δημοτικού δεν το σκέφτονται!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
Maya
31 Μάιος 2017 22:42

Είναι όμορφος? Ναι-Οχι
Το όνομά του αρχίζει από Κ? Ναι-Όχι
Έχει καστανά μαλλιά? Ναι-Όχι

Πού είναι οι πεντάβαθμες κλίμακες?

 
a/a
31 Μάιος 2017 22:43

Μπάζει από παντού ή μου φαίνεται;;
1. Ψάχνουμε γωνιά όντες κουκουλοφορεμένοι για να βγάλουμε κάποιοι (όχι όλοι- ευτυχώς!!!) τα εσώψυχά μας από τα απανωτά μνημόνια;;;
2. Αποκλείονται οι σύζυγοι που όλη τη χρονιά είναι ισότιμα μέλη του Συλλ. Διδ. αλλά επιτρέπονται οι λογοδοσμένοι, αρραβωνιασμένοι, έχοντες σχέση και οι πελάτες του ΚΞΓ της γυναίκας μου (Ο σοβαρός εισηγητής-νομοθέτης -υπουργός- λαμβάνει όλες τις παραμέτρους υπόψη του χωρίς διακρίσεις - βλέπε πχ Γερμανία)- Τη συνυπηρέτηση τι την θέλετε;
3. Η πολύ καλή Ξένη Γλώσσα, τα ΤΠΕ β΄ επιπέδου, η 2η Ξένη Γλώσσα δεν αποτελούν πρόσθετα προσόντα- μία ΞΓ με "ΚΑΛΗ" (πάνω κάτω 50-60%) μια χαρά είναι.
4. Τι γίνεται με τα παρακάτω τρία και ίσως παραπάνω σενάρια; Η Επιτροπή πώς θα κρίνει- τοποθετηθεί- βαθμολογήσει τους Υπψηφ. Δντες Χ, Ψ, Ζ των παρακάτω περιπτώσεων;
(α) Υποψηφ. Διευθυντής "Χ" πηγαίνει στο ΠΥΣΠΕ με πρόταση- εισήγηση θετική πάνω- κάτω του Συλλόγου Διδ.
(β) Υποψηφ. Διευθυντής "Ψ" πηγαίνει στο ΠΥΣΠΕ χωρίς πρόταση λόγω άρνησης του Συλλόγου Διδ. να συμμετάσχει στην αξιολόγηση του Δντη
(γ) Σε Σύλλογο Διδ. που κάποιοι θα αρνηθούν να αξιολογήσουν και κάποιοι θα συμπληρώσουν τα φύλλα ο Υποψηφ. Δντης "Ζ" τι τύχη θα έχει;
5. Καθηγητής στο ΚΠΑ με αντικείμενο τη Διοίκηση της Εκπσης κάτι τέτοια νομοθετήματα για επιλογές Στελεχών τα αναφέρει στα βιβλία του με τη χαρακτηριστική φράση "ράβε- ξήλωνε" τόσο απλά...
Το μόνο που μπορώ να πω είναι "Καληνύχτα και Καλή Τύχη" (βλέπε ομώνυμη ταινία)

 
a/a
31 Μάιος 2017 22:50

Απάντηση στον "ekp/kos"
Συμφωνώ απολύτως, εξάλλου όσο πιο "ΚΟΥΓΚΙΑ" γίνουν τα σχολεία τόσο πιο εύκολα θα περάσει η αξιολόγηση [(βλέπε μνημόνιο Νο2, εκθέσεις ΟΟΣΑ, ΕΕ και πρόσφατο memorandum (μτφρ.: "μνημόνιο" δηλαδή)]

 
Ελένη
31 Μάιος 2017 23:20

Δηλαδή αυτό το μπακαλοτέφτερο που παριστάνει το ερωτηματολόγιο, είναι "πόνημα" επιτροπής του ΙΕΠ; Αν έχουν το θάρρος, ας πουν δημοσίως ποιοι το εισηγήθηκαν!

 
Ελένη
31 Μάιος 2017 23:25

Δηλαδή αυτό το μπακαλοτέφτερο που παριστάνει το ερωτηματολόγιο, είναι "πόνημα" επιτροπής του ΙΕΠ; Αν έχουν το θάρρος, ας πουν δημοσίως ποιοι το εισηγήθηκαν!

 
LIA
31 Μάιος 2017 23:28

Σε τι διαφέρει απ΄τη μυστική ψηφοφορία αφού είναι ανώνυμη και μη αιτιολογημένη; Η απόφαση του ΣτΕ που πήγε; Στα παλιά τους τα παπούτσια.!!!! Μη το δεχτείτε συνάδελφοι. Εγώ θα αξιολογηθώ θετικά, αλλά μη πέσετε στη παγίδα τους .........Προστατεύστε τα νώτα σας.........Ντροπή!!!!!! Αίσχος!!!!!!!!

 
ekp/kos
01 Ιουν 2017 00:40

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ;
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ...ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ Η ΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ;
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΠΡΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ
ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΑΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΩΣ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ: ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Η ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕ;

 
V.I.P.
01 Ιουν 2017 01:05

Η μονη σοβαρη και δημοκρατικη συμμετοχη του συλλογου διδασκοντων ηταν η ψηφοφορια ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ του συλλογου. Ας την αφηναν κι ας μετραγε για 20% και οχι για 30% οπως ηταν.

 
Pe19
01 Ιουν 2017 01:40

Μια φορά και ένα καιρό υπήρχε ένας νόμος επιλογής στελεχών στην εκπαίδευση (3848) ο νόμος αυτός είχε πολλά στραβά αλλά μέχρι την εφαρμογή του ήταν ο πλέον δίκαιος, αλλά και αυτός που έδινε σε κάποιους ανθρώπους μικρούς σε ηλικία αλλά με πολλά προσόντα τη δυνατότητα να αναλάβουν θέση ευθύνης, αν τα έκαναν μαντάρα (μέσω της αξιολόγησης) τα στελέχη αυτά θα πήγαιναν σπίτι τους. Μετά ήρθε η λαοκρατία. Με περισσή σπουδή άλλαξαν τον νόμο αυτό στην εκπαίδευση, αλλά όμως τους άρεσε και τον εφαρμόζουν με ελάχιστες διαφορές στο υπόλοιπο δημόσιο. Τι σκαρφίζονται δηλαδή οι φωστήρες μας ???(είναι αριστεροί δεν αστειεύονται) να ψηφίζει ο σύλλογος των καθηγητών !!!! αλλά χωρίς συνέπειες. Το κακό ΣτΕ τον βγάζει αντισυνταγματικό το νόμο αυτό. Άλλο που δεν θέλουν και με τα ίδια κριτήρια που μηδένιζαν όλα τα προσόντα με εξαίρεση την "διδακτική" εμπειρία επαναφέρουν την συνέντευξη και την γνωμοδότηση του συλλόγου με ......μυστικό δημοψήφισμα σε 4 ερωτήματα (ε ένα κόλλημα το έχουμε). Το δημοψήφισμα αυτό δεν θα μετράει όμως !!!! Αν δηλαδή οι εκλεκτοί του Περιφερικού Δ/ντη δεν θέλουν κάποιον, 100 -0 να ήταν στο πρακτικό και 1000 προσόντα να έχει θα τον θάψουν σε σχέση με κάποιο εκλεκτό.
Τι άλλο θα ζήσουμε

 
pΕ19
01 Ιουν 2017 01:50

Φωστήρες μου!!! σε επαρχιακό σχολείο υπάρχουν 5 μόνιμοι εκπαιδευτικοί και άλλοι τόσοι αναπληρωτές από τους μόνιμους υπάρχουν 2 ζευγάρια, είχαν πάει νεοδιόριστοι στο σχολείο αυτό πριν 8-10 χρόνια μεταθέσεις διορισμοί δεν γίνονται ε και είχαμε τους 4 εκπαιδευτικούς 2 άρρενες 2 θήλυ να ζευγαρώνουν και να κάνουν και κουμπαριές ήταν αριστούχοι του ΑΣΕΠ και 1 από κάθε ζευγάρι είχε διδακτορικό. Ο 5ος της παρέας ήταν ντόπιος και νυν διευτυντής με πολλά χρόνια υπηρεσίας. Τώρα οι 2 έχοντας προσόντα και ο 5ος αποφασίζουν να υποβάλλουν αίτηση για Δ/ντες. Ερώτηση ποιος θα τους γράψει πρακτικό ???????????

 
Μαρία
01 Ιουν 2017 02:21

Τα δικηγορικά γραφεία ήδει έπιασαν δουλειά. Ευτυχώς χρεώνουν λίγα για ομαδικές αγωγές.
Είδατε πως ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ εξασφαλίζουν δουλειά για να μειώνεται η ανεργεία....
Ραντεβού στο ΣΤΕ.

 
Ηω
01 Ιουν 2017 02:48

Οχι μελανι στη φορμα. Ουτε ενα τικ. Ολα λευκα. Αγνα. Δεν υπαρχει μονο το η το ενα η το αλλο. Λευκες φορμες.

 
Μαρία
01 Ιουν 2017 06:51

1980. Τίτλος τηλεπαιχνιδιού: Τα τετράγωνα των αστέρων. Χαρακτηριστικό σλόγκαν της Μαρίας Αλιφέρη στο παιχνίδι: "Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;".
Θυμάται κανείς την επόμενη ατάκα;

 
ΤΗΛΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
01 Ιουν 2017 07:39

Να τα δουν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, που αναγκάζουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να φτιάχνουν ερωτηματολόγια με πεντάβαθμη κλίμακα. Αηδίες. Αυτά είναι. 2 επιλογές είναι μια χαρά. Οι επιστήμονες του ΙΕΠ μετά από ώρες συνεδριάσεων αποφάσισαν ότι 4 ερωτήσεις με 2 επιλογές είναι επιστημονική τεκμηριωμένη διαδικασία. Συγχαρητήρια. Τι άλλο θα ζήσουμε θεέ μου με τούτους εδώ. Υπομονή, μπορεί ακόμα να μην φτάσαμε στον πάτο.

 
ekp/kos
01 Ιουν 2017 08:07

ΜΕ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΥΠΟΨΙΑ Η ΗΧΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΗΣΤΙΚΑ
2 ΣΥΖΥΓΟΙ ΕΚΠΚΟΙ = 150 ΕΥΡΩ
Η ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ
ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 
Ηλίας
01 Ιουν 2017 13:47

Η τεκμηρίωση θα ήταν πολύ καλή ιδέα αλλά θα ρωτήσω κάτι...

Πόσοι από εμάς έχουν τα κότσια να πάνε, ευγενικά και πολιτισμένα, να πουν ευθέως τι τους ενοχλεί και που θεωρούν ότι αδικούνται, με στοιχεία, και πόσοι από εμάς πιστεύουμε πως αυτοί οι δ/ντές οι οποίοι θα αυτών δέκτες των (τεκμηριωμένων) παρατηρήσεων θα έκαναν την αυτοκριτική τους, όπου έπρεπε, και δεν κινούνταν με διάθεση εκδίκησης προς το συνάδελφο?

Προσωπικά νομίζω πως λίγοι θα το έκαναν! Μόνο και μόνο από το φόβο των αντιποίνων... Αν από την άλλη δε συμμερίζεστε αυτή την άποψη, πηγαίνετε και πείτε ευθέως την αρνητική άποψή σας και τεκμηριώστε την!

Αφήστε το "στρογγύλεμα" της άποψής σας και τα υπόλοιπα κουραφέξαλα και έχετε το θάρρος της γνώμης σας!

 
ππ
01 Ιουν 2017 16:18

ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΡΙΣΕΩΣ- ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ... ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΑΙΓΜΟ...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.