Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Οι 4 ερωτήσεις που θα απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί για τους υποψηφίους Διευθυντές Σχολείων

Δείτε το Πρακτικό του Συλλόγου
Δημοσίευση: 20/06/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε τέσσερις ερωτήσεις θα κληθούν  να απαντήσουν , σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους για τους υποψηφίους Διευθυντές.

Το πρακτικό που θα συντάξει στη συνέχεια ο Σύλλογος Διδασκόντων θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Επιλογής το οποίο θα πάρει τη Συνέντευξη από τους υποψηφίους Διευθυντές.

Ωστόσο η γνώμη του Συλλόγου δεν θα μοριοδοτηθεί.

Ειδικότερα οι τέσσερις ερωτήσεις στις οποίες θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί  κάθε σχολείου να απαντήσουν είναι οι εξής:

1. Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και λειτουργεί με δημο- κρατικό πνεύμα, επιδιώκοντας ουσιαστικό διάλογο;

2. Ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας;

3. Συμμετέχει ενεργά και αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δράσεων του σχολείου;

4. Διαθέτει οργανωτικές / διοικητικές ικανότητες και είναι αποτελεσματικός/ή στην υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνει;

 

Διαδικασία έκφρασης γνώμης του συλλόγου διδασκόντων (άρθρο 1 του ν. 4473/2017 (Α΄78) και άρθρο 3 της αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 (Β΄      )

α) Μετά  τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενημερώνουν άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τυχόν υποψηφιότητες εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ή εργαστηριακά κέντρα  αρμοδιότητας τους  και για τους οποίους απαιτείται διατύπωση γνώμης.

Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα της αρμοδιότητάς τους πίνακες που περιλαμβάνουν:

αα) Τους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (εξαιρουμένων των υποψηφίων), όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του ν.  4473/2017 (Α΄78) και οι οποίοι υπηρετούν στις σχολικές μονάδες ή στα εργαστηριακά κέντρα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. Στους πίνακες αυτούς υποδεικνύεται ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός με βάση το ΦΕΚ διορισμού.

ββ) Τους υποψηφίους οι οποίοι υπηρετούν στις σχολικές μονάδες ή στα εργαστηριακά κέντρα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τους οποίους οι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας ή του εργαστηριακού κέντρου οφείλουν να διατυπώσουν γνώμη.

Οι υποψήφιοι στον πίνακα αυτό θα είναι ομαδοποιημένοι ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση.

Για τους υποψήφιους διευθυντές σχολικών μονάδων ή εργαστηριακών  κέντρων  εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π. που υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. διατυπώνουν γνώμη οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και τα μόνιμα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες ή εργαστηριακά κέντρα, είτε είναι υποψήφιοι, είτε είναι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί, εντάσσονται στον αντίστοιχο πίνακα της σχολικής μονάδας ή του εργαστηριακού κέντρου , όπου διδάσκουν τις περισσότερες ώρες.

Σε περίπτωση που διδάσκουν  ισάριθμες ώρες σε περισσότερες από μία μονάδες ή εργαστηριακά κέντρα, τότε εντάσσονται στον αντίστοιχο πίνακα της σχολικής μονάδας ή του εργαστηριακού κέντρου πρώτης τοποθέτησής τους.

β) Οι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση που αφορά στους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση.

Στη συνεδρίαση αυτή δεν συμμετέχει κανένας από τους υποψηφίους, ούτε οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους έως τρίτου βαθμού.

Η συμμετοχή στην ειδική συνεδρίαση είναι υποχρεωτική για όλους τους συνυπηρετούντες μονίμους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας ή του εργαστηριακού κέντρου που έχουν δικαίωμα έκφρασης γνώμης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ορίζονται από τον πρόεδρο ένας έως δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα συνεπικουρούν το έργο του σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

γ) Οι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε διαλογική συζήτηση σχετικά με τη συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότηση των υποψηφίων.

δ) Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης ο πρόεδρος και οι ανωτέρω ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναπαράγουν τα φύλλα αποτίμησης αναγράφουν σε αυτά τα στοιχεία των υποψηφίων (ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου) και τα διανέμουν στους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Τα φύλλα συμπληρώνονται ανώνυμα από τους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς χωριστά για κάθε υποψήφιο και παραδίδονται στον πρόεδρο διπλωμένα με τρόπο ώστε να μην είναι εμφανές το περιεχόμενό τους.

Όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή τους, καθένα ανοίγεται με τυχαία σειρά,  αριθμείται  και μονογράφεται.

Με την παράδοση των φύλλων αποτίμησης οι εκπαιδευτικοί υπογράφουν σε αντίγραφο του πίνακα των συνυπηρετούντων μόνιμων  εκπαιδευτικών που έχει αποσταλεί από τη  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης.

Το αντίγραφο αυτό επιστρέφεται μετά το πέρας της διαδικασίας έκφρασης γνώμης στην οικεία Διεύθυνση.

ε) Ο πρόεδρος και οι εκπαιδευτικοί που τον συνεπικουρούν σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου αποδελτιώνουν τις απαντήσεις κάθε ερωτήματος που αφορούν σε κάθε υποψήφιο.

Ακολούθως ο πρόεδρος συντάσσει το πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης.

Το πρακτικό αναγιγνώσκεται από τον πρόεδρο παρουσία όλων των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και υπογράφεται από τον ίδιο και όλους τους συμμετέχοντες στην ειδική συνεδρίαση.

Σε περίπτωση υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση σε διαφορετική Διεύθυνση η ειδική συνεδρίαση επαναλαμβάνεται αμέσως μετά και συντάσσεται διαφορετικό πρακτικό για τους υποψηφίους αυτούς.

Στην περίπτωση αυτή κάθε πρακτικό που συντάσσεται αφορά σε μία και μόνη Διεύθυνση.

στ) Με ευθύνη του προέδρου,  το πρακτικό αποστέλλεται αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ο υποψήφιος έχει υποβάλει αίτηση. 

Παράλληλα, με ευθύνη του προέδρου, και το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα της ειδικής συνεδρίασης το πρακτικό και τα σχετικά φύλλα αποτίμησης  αποστέλλονται ταχυδρομικά (με απόδειξη παραλαβής) ή παραδίδονται  αυτοπροσώπως, από τον πρόεδρο ή από τους συνεπικουρούντες αυτόν εκπαιδευτικούς στο έργο του, στη  Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ο υποψήφιος έχει υποβάλει αίτηση.

Τέλος, με ευθύνη του προέδρου κοινοποιείται σε κάθε υποψήφιο αντίγραφο του πρακτικού που τον αφορά.

 

 

Σχόλια (50)

 
radioel
21 Ιουν 2017 10:19

Εκείνο που δε μπορώ να καταλάβω είναι γιατί έγινε η διαδικασία "έκφρασης γνώμης" και στα Εργαστηριακά Κέντρα...
Ποιοι, ακριβώς, είναι οι "συνυπηρετούντες" σε αυτά;
Ποιοι σε γνωρίζουν εκεί, εκτός από τους συναδέλφους του ίδιου Τομέα;
Πώς και γιατί μπορεί να εκφράσει γνώμη κάποιος για έναν υποψήφιο τον οποίο δε γνωρίζει ούτε κατ' όψη, αφού άλλες μέρες και ώρες πηγαίνει στο ΕΚ ο ένας, άλλες ο άλλος;
Αλλού βρίσκονται τα Εργαστήρια Κομμωτικής ή Φυσικοθεραπείας και τελείως αλλού αυτά των Μηχανολόγων ή των Ηλεκτρολόγων....

 
q
20 Ιουν 2017 17:55

Συμφωνώ με Νίκο, και μόνο για τρολάρισμα σε Συριζαίους ΑΞΙΖΕΙ!

 
ΝΙΚΟΣ
20 Ιουν 2017 13:35

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΣΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Προς:
1.πρόεδρο συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών ……………………….
2. υπογράφοντες το πρακτικό για γνωμοδότηση
Κοινοποίηση: Εισαγγελία πρωτοδικών
Συνάδερφοι,
Λαμβάνοντας γνώση του πρακτικού διαπίστωσα ότι διαφωνείτε με την παιδαγωγική και επιστημονική μου κατάρτιση καθώς και με τις δημοκρατικές μου αντιλήψεις και τις διοικητικές μου ικανότητες.
Επειδή
Η γνωμοδότησή σας δεν είναι αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη
Επειδή
Η γνωμοδότησή σας προσβάλλει το κύρος, την επιστημονικότητα, την επαγγελματική μου καταξίωση και δημιουργεί την εντύπωση στους γονείς των μαθητών μου ότι δεν εκτελώ σωστά και ενσυνείδητα τα καθήκοντά μου
Επειδή
Η γνωμοδότησή σας αν ληφθεί υπόψη του συμβουλίου μπορεί να με θέσει εκτός επιλογής για τη θέση του διευθυντή και να προσπορίσει παράνομο οικονομικό όφελος σε βάρος μου άλλος συνάδερφος
Σας καλώ εντός 2 ημερών να μου απαντήσετε εγγράφως
1.Από ποια συγκεκριμένα γεγονότα απορρέει ότι δεν έχω παιδαγωγικές αντιλήψεις και ικανότητες,
2.από ποια συγκεκριμένα γεγονότα απορρέει ότι δεν λειτουργώ δημοκρατικά
Και
3. από ποια συγκεκριμένα γεγονότα απορρέει ότι δεν έχω διοικητικές ικανότητες.
Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε εγγράφως όλοι όσοι υπογράφετε το πρακτικό θα βρεθώ στη δυσάρεστη θέση να κινήσω κάθε νόμιμη ενέργεια για ποινικές και αστικές ευθύνες.

 
Θανάσης
20 Ιουν 2017 11:44

Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων επανέρχονται; Αν κάποιος το συνδυάσει με την προεκλογική ρήση του σημερινού Πρωθυπουργού «Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν» 20 Σεπτεμβρίου 2015, μάλλον προς τα εκεί βαδίζουμε και το επόμενο βήμα θα είναι να αρχίζουν δρομολόγια σε ξερονήσια. Ο διχασμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Δημοκρατίας και το καλύτερο εργαλείο του απολυταρχισμού. Για ποια δημοκρατία θέλουν να μας πουν;

 
denis
20 Ιουν 2017 09:51

προφανώς το πρακτικό του συλλόγου θα έχει διπλή ανάγνωση:
θα χρησιμοποιηθεί να προωθήσει όσους θέλει η επιτροπή και να αποκλείσει όσους δεν θέλει και σε μερικούς να μη χρησιμοποιηθεί καθόλου
Η συνέντευξη χωρίς συγκεκριμένη θεματολογία θα παίξει σημαντικό ρόλο και θα υπάρξουν ανατροπές στα μόρια

 
kexagias
19 Ιουν 2017 17:15

Αφού δεν υπάρχει στήλη 'ΔΕΝ ΞΕΡΩ' προτείνω 'ΛΕΥΚΟ' στις δύο στήλες!!

 
alex
19 Ιουν 2017 16:27

Στο πρακτικό μετά την ψηφοφορία θα μπει αριθμός ή ναι όχι. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρισθεί γιατί είναι τελείως διαφορετικό ένα πρακτικό να λέει ότι συμφωνεί χωρίς να γράφει αριθμό και άλλο να λέει ότι συμφωνεί (5-4). Επίσης σε περίπτωση ισοψηφίας τί γίνεται;

 
Θανασης
19 Ιουν 2017 15:24

Καλή αντάμωση στα δικηγοράδικα

 
εκπαιδευτικός
04 Ιουν 2017 00:00

Νομοθετήσανε αντισυνταγματικά, νομοθετούν ξανά προς την ίδια κατεύθυνση, γιατί το κάνουν αφού μετά τις επόμενες εκλογές άμεσα αυτό το έκτρωμα...θα καταργηθεί από την επόμενη κυβέρνηση; Η πιστεύετε ότι θα το ανεχτούν οι επόμενοι ολόκληρη την τριετία, ε όχι δά. Εξάλλου η κα Κεραμέως το ξεκαθάρισε ότι είναι δύο διαφορετικού κόσμοι. Να το ξαναπώ λοιπόν, κοιτάξτε να εκμεταλλευτείτε όσοι βλαφτήκατε με το προηγούμενο και όσοι βλαφτείτε και τώρα, να προσφύγετε στους δικαστές, αγωγές για τα πριν (καλά αυτά τρέχουν) και μηνύσεις (όπου μπορούν να ασκηθούν) για τα τωρινά, αν δικαιωθείτε μπάμ αγωγή. Μην τους αφήνετε κανένα περιθώριο όποιος και να είναι (ακόμα και συνάδελφοι, οι εποχές αλλάξανε) να παίζουν με την αξιοπρέπεια και την αξία του καθενός. Μην είστε αφελείς, κατοχυρώστε τα συμφέροντά σας. Σε κανένα χρόνο το πολύ έχουν εξαφανιστεί πολιτικά, όλα θα αλλάξουν μετά και άμεσα, μη τους χαρίζεστε, δεν διαθέτουν ούτε 15% στην κοινωνία, μη γίνεστε αφελείς. Θα εφαρμόσουν ιεραρχική αξιολόγηση και θα την πληρώσει κόσμος, αυτοί δεν υπολογίζουν τους θεσμούς, τρεχάτε στα δικαστήρια θα λένε, όποιος κατάλαβε κατάλαβε.

 
χρήστος παπουτσής
03 Ιουν 2017 15:55

Κι όλα αυτά για 170 ευρώ καθαρά το μήνα.

 
Pe19
03 Ιουν 2017 14:21

Σταυρούλα Κρ.
Φυσικά και θα διαφωνούσες συναδέλφισσα ξέρεις τι είναι να κάνει ο σύζυγος το ωράριό του και μόνο (23 ώρες και να γυρίζει σπίτι κεφάτος χωρίς να τον απασχολεί αν χάλασαν τα καζανάκια αν ο Πετράκης παραπονέθηκε ότι τον χτύπησε ο μικρός Αλέξης, αν ........... και ξεσπάει πάνω σου άσε που θα είναι περισσότερες ώρες διαθέσιμος για "αγγαρείες" του σπιτιού.
Ο νομοθέτης προστατεύει τους συζύγους από το έτερον ήμισυ γιατί το πιθανότερο να ψηφίσει εναντίον του :)

 
Γιώργος
03 Ιουν 2017 12:05

προς ekp/kos:

ΥΠΑΡΧΕΙ, η ίδια.

Αυτή η αξιολόγηση είναι ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (που θέλουν να γίνουν διευθυντές).

 
BP
02 Ιουν 2017 20:25

Θα ήταν σαφώς προτιμότερο, σαν μεταμοντέρνος επιστήμονας που είναι, να τεκμηριώνει αποφάσεις και νόμους που υπογράφει.
Μπορεί?
Δεν πάμε όλοι μαζί "για κανένα ποτάκι" (sic) ...

 
db
02 Ιουν 2017 20:08

Μελέτη περίπτωσης:
Δάσκαλος Χ που υπηρετούσε με οργανική στο σχολείο Α, με "πολλά προσόντα" (μεταπτυχιακό κλπ) γίνεται διευθυντής το 2011 στο σχολείο Β.
Το 2015 οι δάσκαλοι του σχολείου Β όντας δυσαρεστημένοι, του γυρίζουν τη πλάτη και δεν τον ψηφίζουν, παρά τα "πολλά προσόντα" του. Ο Χ επιστρέφει ως απλός εκπαιδευτικός στο σχολείο Α. Υποβάλει εκ νέου αίτηση για διευθυντής τώρα.
Ποιου σχολείου ο σύλλογος είναι αρμόδιος και έχει σημασία να εκφράσει άποψη του Α ή του Β;

ΥΓ: Απαράδεκτη διαδικασία από κάθε άποψη.

 
Σταυρούλα Κρ.
02 Ιουν 2017 12:27

Κάνω μεταπτυχιακό στην Ηγεσία της Εκπαίδευσης κι έχω μείνει άναυδη!! Η συγκεκριμένη φόρμα με προσβάλλει ως επιστήμονα. Στην ποσοτική έρευνα, με τα συγκεκριμένα ερωτήματα και τη διαβάθμισή τους , θα γέλαγε κάθε πικραμένος. Μα ούτε ένα "Δεν ξέρω-δεν απαντώ;" Ενα "λίγο;" ένα "πολύ;" ένα "αρκετά;" ένα "καθόλου;" "μια ανοιχτή ερώτηση για αποφόρτιση", έτσι για τα μάτια βρε παιδί μου! Κι ας υποθέσουμε ό,τι για τον/την/ Διευθυντή/Διευθύντριά σου έχεις άποψη. Αν υποβάλλουν και συνάδελφοι μέσα από το Σύλλογο κι εσύ είσαι νεοεισερχόμενο μέλος, πώς είσαι σε θέση να γνωρίζεις τις διοικητικές τους ικανότητες ή πώς θα αντιδρούσαν σε θέση ηγεσίας με τις ευθύνες που αυτή συνεπάγεται; Κι εγώ που υπηρετώ λόγω ειδικότητας ξενόγλωσσης σε 4 σχολικές μονάδες; πότε να προλάβω να διαμορφώσω απόψη; Για τους/τις συζύγους ασχολίαστο! Μου θυμίζει τα δίδυμα που τα αλλάζουμε θρανίο στις πανελλήνιες. Αυτό το "συμφωνώ-διαφωνώ" μου θυμίζει επίσης το δημοψήφισμα "ΝΑΙ-ΟΧΙ" και δεν ξέρω μήπως το αντιστρέψουν πάλι! Για το αντισυνταγματικό της υπόθεσης δεν θα το συζητήσω, γιατί πριν 2 χρόνια δεν μας πέρασε καν από το νου και πέσαμε στην παγίδα. Εν τω μεταξύ κι εμείς όλο στο κουβεντιαστό είμαστε και συνηγορούμε σε όλα. Ντροπή τους πάντως που θίγουν τη νοημοσύνη και τον επαγγελματισμό μας. Μήπως να δουλεύαμε "πάνω" στο σύστημα κι όχι "με" το σύστημα;;
(Καλή επιτυχία στο σύζυγό μου, υποψήφιο Διευθυντή. Τυχερέ! Δεν υπηρετούμε στην ίδια σχολική μονάδα! Μπορεί και να διαφωνούσα, που ξέρεις;;;;)

 
χμ
02 Ιουν 2017 08:35

Ένας εκπαιδευτικός ή θα πρέπει να λέει επώνυμα την γνώμη του ή δεν του αξίζει καν να έχει γνώμη. Ένας πραγματικός εκπαιδευτικός θα πρέπει να λέει τη γνώμη του με επιχειρήματα και να την υποστηρίζει με ντοκουμέντα. Και ας αναλαμβάνει τις όποιες συνέπειες των πράξεών του.
Αν κάποιος λέει τη γνώμη του ανώνυμα, χωρίς επιχειρήματα, χωρίς ντοκουμέντα, ποια η διάκρισή του από έναν συκοφάντη ;
Ή είμαστε εκπαιδευτικοί ή πάμε να βρούμε μια άλλη δουλειά .

 
Elkon
01 Ιουν 2017 23:52

Είναι μιά διαδικασία που δεν τιμά κανένα ούτε αυτούς που κρίνουν ούτε αυτόν που κρίνεται ....

 
ESOS, φτιάξε ξεχωριστό άρθρο και εξηγησε, άλλαξε την ατζέντα
01 Ιουν 2017 21:25

Με την αξιολόγηση που πραγματοποιείται με το ερωτηματολόγιο δεν κρίνονται οι υποψήφιοι διευθυντές που θα ΠΑΝΕ στη σχολική μονάδα
ΑΛΛΑ
κρίνονται όσοι έχουν φιλοδοξία ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ διευθυντες στο τέλος της διαδικασίας.

άρα δεν είναι το ίδιο με την προηγούμενη διαδικασία.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, όχι για αυτούς που ΕΡΧΟΝΤΑΙ.

παραμένει ανώνυμη με ένα ερωτηματολόγιο που προσβάλλει τον εμπνευστή του (επιστημονικά).

 
que
01 Ιουν 2017 20:30

Εχετε αναλογιστει οτι στην περιπτωση μικρων συλλογων μπορει να μεταβληθει η διαδικασια απο ανωνυμη σε φανερη μεσω της ατοπου διαδικασιας;

 
Θάνος
01 Ιουν 2017 16:34

Πολύ βολικά ζητάτε όλοι να μην είναι ανώνυμες οι κρίσεις των συναδέλφων, αλλά πολύ βολικά δε λέτε ότι κατόπιν ο εκάστοτε διευθυντής θα μπορεί να στοχοποιεί συγκεκριμένους συναδέλφους που δεν τον αξιολόγησαν θετικά.

Κάποιοι έχουμε σοβαρά προβλήματα με τους διευθυντές μας και ο μόνος τρόπος να μην εκτεθούμε ονομαστικά είναι να καταθέσουμε τη γνώμη μας ως μέλη ενός συλλόγου όπου θα καταγραφούν αθροιστικά οι εκτιμήσεις όλων!

Συμφωνώ πάντως ότι θα ήθελα να μπορώ και να στοιχειοθετήσω την αρνητική κρίση μου για τον διευθυντή μου. Θα μπορούσα να αποδείξω ότι δεν εκδικούμαι αλλά ότι αποδίδω δικαιοσύνη για τα πεπραγμένα του...

 
ππ
01 Ιουν 2017 16:18

ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΡΙΣΕΩΣ- ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ... ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΑΙΓΜΟ...

 
Ηλίας
01 Ιουν 2017 13:47

Η τεκμηρίωση θα ήταν πολύ καλή ιδέα αλλά θα ρωτήσω κάτι...

Πόσοι από εμάς έχουν τα κότσια να πάνε, ευγενικά και πολιτισμένα, να πουν ευθέως τι τους ενοχλεί και που θεωρούν ότι αδικούνται, με στοιχεία, και πόσοι από εμάς πιστεύουμε πως αυτοί οι δ/ντές οι οποίοι θα αυτών δέκτες των (τεκμηριωμένων) παρατηρήσεων θα έκαναν την αυτοκριτική τους, όπου έπρεπε, και δεν κινούνταν με διάθεση εκδίκησης προς το συνάδελφο?

Προσωπικά νομίζω πως λίγοι θα το έκαναν! Μόνο και μόνο από το φόβο των αντιποίνων... Αν από την άλλη δε συμμερίζεστε αυτή την άποψη, πηγαίνετε και πείτε ευθέως την αρνητική άποψή σας και τεκμηριώστε την!

Αφήστε το "στρογγύλεμα" της άποψής σας και τα υπόλοιπα κουραφέξαλα και έχετε το θάρρος της γνώμης σας!

 
ekp/kos
01 Ιουν 2017 08:07

ΜΕ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΥΠΟΨΙΑ Η ΗΧΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΗΣΤΙΚΑ
2 ΣΥΖΥΓΟΙ ΕΚΠΚΟΙ = 150 ΕΥΡΩ
Η ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ
ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 
ΤΗΛΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
01 Ιουν 2017 07:39

Να τα δουν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, που αναγκάζουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να φτιάχνουν ερωτηματολόγια με πεντάβαθμη κλίμακα. Αηδίες. Αυτά είναι. 2 επιλογές είναι μια χαρά. Οι επιστήμονες του ΙΕΠ μετά από ώρες συνεδριάσεων αποφάσισαν ότι 4 ερωτήσεις με 2 επιλογές είναι επιστημονική τεκμηριωμένη διαδικασία. Συγχαρητήρια. Τι άλλο θα ζήσουμε θεέ μου με τούτους εδώ. Υπομονή, μπορεί ακόμα να μην φτάσαμε στον πάτο.

 
Μαρία
01 Ιουν 2017 06:51

1980. Τίτλος τηλεπαιχνιδιού: Τα τετράγωνα των αστέρων. Χαρακτηριστικό σλόγκαν της Μαρίας Αλιφέρη στο παιχνίδι: "Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;".
Θυμάται κανείς την επόμενη ατάκα;

 
Ηω
01 Ιουν 2017 02:48

Οχι μελανι στη φορμα. Ουτε ενα τικ. Ολα λευκα. Αγνα. Δεν υπαρχει μονο το η το ενα η το αλλο. Λευκες φορμες.

 
Μαρία
01 Ιουν 2017 02:21

Τα δικηγορικά γραφεία ήδει έπιασαν δουλειά. Ευτυχώς χρεώνουν λίγα για ομαδικές αγωγές.
Είδατε πως ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ εξασφαλίζουν δουλειά για να μειώνεται η ανεργεία....
Ραντεβού στο ΣΤΕ.

 
pΕ19
01 Ιουν 2017 01:50

Φωστήρες μου!!! σε επαρχιακό σχολείο υπάρχουν 5 μόνιμοι εκπαιδευτικοί και άλλοι τόσοι αναπληρωτές από τους μόνιμους υπάρχουν 2 ζευγάρια, είχαν πάει νεοδιόριστοι στο σχολείο αυτό πριν 8-10 χρόνια μεταθέσεις διορισμοί δεν γίνονται ε και είχαμε τους 4 εκπαιδευτικούς 2 άρρενες 2 θήλυ να ζευγαρώνουν και να κάνουν και κουμπαριές ήταν αριστούχοι του ΑΣΕΠ και 1 από κάθε ζευγάρι είχε διδακτορικό. Ο 5ος της παρέας ήταν ντόπιος και νυν διευτυντής με πολλά χρόνια υπηρεσίας. Τώρα οι 2 έχοντας προσόντα και ο 5ος αποφασίζουν να υποβάλλουν αίτηση για Δ/ντες. Ερώτηση ποιος θα τους γράψει πρακτικό ???????????

 
Pe19
01 Ιουν 2017 01:40

Μια φορά και ένα καιρό υπήρχε ένας νόμος επιλογής στελεχών στην εκπαίδευση (3848) ο νόμος αυτός είχε πολλά στραβά αλλά μέχρι την εφαρμογή του ήταν ο πλέον δίκαιος, αλλά και αυτός που έδινε σε κάποιους ανθρώπους μικρούς σε ηλικία αλλά με πολλά προσόντα τη δυνατότητα να αναλάβουν θέση ευθύνης, αν τα έκαναν μαντάρα (μέσω της αξιολόγησης) τα στελέχη αυτά θα πήγαιναν σπίτι τους. Μετά ήρθε η λαοκρατία. Με περισσή σπουδή άλλαξαν τον νόμο αυτό στην εκπαίδευση, αλλά όμως τους άρεσε και τον εφαρμόζουν με ελάχιστες διαφορές στο υπόλοιπο δημόσιο. Τι σκαρφίζονται δηλαδή οι φωστήρες μας ???(είναι αριστεροί δεν αστειεύονται) να ψηφίζει ο σύλλογος των καθηγητών !!!! αλλά χωρίς συνέπειες. Το κακό ΣτΕ τον βγάζει αντισυνταγματικό το νόμο αυτό. Άλλο που δεν θέλουν και με τα ίδια κριτήρια που μηδένιζαν όλα τα προσόντα με εξαίρεση την "διδακτική" εμπειρία επαναφέρουν την συνέντευξη και την γνωμοδότηση του συλλόγου με ......μυστικό δημοψήφισμα σε 4 ερωτήματα (ε ένα κόλλημα το έχουμε). Το δημοψήφισμα αυτό δεν θα μετράει όμως !!!! Αν δηλαδή οι εκλεκτοί του Περιφερικού Δ/ντη δεν θέλουν κάποιον, 100 -0 να ήταν στο πρακτικό και 1000 προσόντα να έχει θα τον θάψουν σε σχέση με κάποιο εκλεκτό.
Τι άλλο θα ζήσουμε

 
V.I.P.
01 Ιουν 2017 01:05

Η μονη σοβαρη και δημοκρατικη συμμετοχη του συλλογου διδασκοντων ηταν η ψηφοφορια ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ του συλλογου. Ας την αφηναν κι ας μετραγε για 20% και οχι για 30% οπως ηταν.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ