Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η έκθεση των Επιθεωρητών για προσλήψεις στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Δημοσίευση: 02/06/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Από  τον έλεγχο  προκύπτει ότι κατά τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών για τις εξεταζόμενες ειδικότητες για το Α ́εξάμηνο κατάρτισης 2015-16, στο πλαίσιο της από 1-9-2015 προκήρυξης του Ι.Ε.Κ. της «Σιβιτανιδείου», δεν διασφαλίστηκε η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτών, ούτε τηρήθηκε η αρχή της αμεροληψίας.

Αυτό τονίζεται στην έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης  για τη  Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και προτείνει στο υπ. Παιδείας να εξετάσει το ενδεχόμενο εναρμόνισης του νομικού πλαισίου πρόσληψης των ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου» με αυτό των λοιπών δημοσίων ΙΕΚ.

Η έκθεση

Κατόπιν καταγγελιών που υποβλήθηκαν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εκδόθηκε εντολή επιθεώρησης-ελέγχου στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (εφεξής «Σιβιτανίδειος»), με αντικείμενο την εξέταση της διαδικασίας προκήρυξης και επιλογής εκπαιδευτών για τις ειδικότητες «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)» και «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» για το Α ́ εξάμηνο κατάρτισης 2015-16, στο πλαίσιο της από 1-9-2015 προκήρυξης του Ι.Ε.Κ. της «Σιβιτανιδείου».

Η «Σιβιτανίδειος» ιδρύθηκε με το από 9/7/1927 Διάταγμα (ΦΕΚ 137/τ.Α ́) σε εκτέλεση της από 12/6/1917 διαθήκης του Βασιλείου Σιβιτανίδη. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ανωτέρω Ιδρυτικού Διατάγματος, η «Σιβιτανίδειος» αποτελεί αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι- καίου και διοικείται από Συμβούλιο στο οποίο μετέχει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ως Πρόεδρος, ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ένας Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ., τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος. Επίσης συμμετέχουν τέσσερα (4) ακόμα μέλη, τα οποία ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Όργανα διοίκησης της Σχολής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Γενικός Διευθυντής. Η Σχολή υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του κράτους (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) ως προς τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της, καθώς και την εν γένει λειτουργία της. Οι τακτικοί της υπάλληλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι με όλα τα δικαιώματα και προνόμια των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ και οι έκτακτοί της υπάλλη- λοι εξομοιώνονται με τους λοιπούς εκτάκτους δημοσίους υπαλλήλους (παρ. 10 άρθρου 3 του Α.Ν.761/1937, αριθμ.135009/16-11-1959 ΚΥΑ).

Σήμερα στη «Σιβιτανίδειο» λειτουργούν τέσσερα (4) Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ), ένα (1) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), μία Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και ένα (1) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ). Οι παραπάνω μονάδες δεν λειτουργούν αυτοτελώς, αλλά υπάγονται στα όργανα Διοίκησης της «Σιβιτανιδείου» Σχολής (Διοικητικό Συμ- βούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή και στο Γενικό Διευθυντή).

Το ΙΕΚ της ««Σιβιτανιδείου»» ιδρύθηκε με την αριθμ. Γ2/219722-3-1995 Απόφαση των Υπουρ- γών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ως προς τη διοίκηση και τη λει- τουργία του υπάγεται στα όργανα διοίκησης της «Σιβιτανιδείου», ενώ ως προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

Η πρόσληψη του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού του ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου» διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. Δ2/18968/6-10-1995 Απόφασης του Υπουργού Εθνι- κής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ «Σιβιτανιδείου»), τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της «Σιβιτανιδείου» και τις εκάστοτε εκ- διδόμενες προκηρύξεις επιλογής υποψηφίων. Η εξετασθείσα διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών για τις ειδικότητες «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)» και «Στέλεχος Διοίκη- σης και Οικονομίας» για το Α ́εξάμηνο κατάρτισης 2015-16, διέπεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις, την από 1-9-2015 προκήρυξη του Ι.Ε.Κ. της «Σιβιτανιδείου» και τις αναφερόμενες στην προκήρυξη: α) αριθμ.27/22-9-2000 και 39/31-8-2010 αποφάσεις του Δ.Σ. της «Σιβιτανι- δείου» β) αριθμ.28/11-9-2003 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της «Σιβιτανιδείου».

Στην αριθμ. Δ2/18968/6-10-1995 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ «Σιβιτανιδείου», άρθρο 4) δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εφαρ- μογή κριτηρίων επιλογής κατά την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών. Αναφορά γίνεται μόνο σε απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτών, τα οποία καθορίζονται, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, μετά από εισήγηση του Δ/ντή του ΙΕΚ και απόφαση του Δ/ντή της «Σιβιτανιδείου».

Με την αριθμ. 28/11-9-2003 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και τις αριθμ. 27/22- 9-2000 και 39/31-8-2010 αποφάσεις του Δ.Σ. της «Σιβιτανιδείου» καθορίστηκαν τα κριτήρια προτεραιότητας των υποψηφίων εκπαιδευτών. Ως τέτοια αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι μετα- πτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η εξειδίκευση, η προϋπηρεσία, η επιμόρφωση και η ανεργία, χωρίς αυτά να συγκεκριμενοποιούνται και να διασαφηνίζονται περαιτέρω. Στις εν λόγω αποφάσεις δεν προσδιορίζεται το είδος της εξειδίκευσης ή το αντικείμενο της επιμόρφωσης, δεν διευκρινίζεται από ποιους φορείς (δημόσιους/ιδιωτικούς) θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί τα σχετικά προσόντα, ούτε οριοθετούνται ποσοτικά ορισμένα κριτήρια, όπως η προϋπηρεσία, ο χρόνος ανεργίας, κλπ.

Η προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτών παραπέμπει ταυτόχρονα και στις τρεις (3) παραπάνω απο- φάσεις, παρότι αυτές ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο τα απαιτούμενα προσόντα και την προτε- ραιότητα επιλογής των υποψηφίων. Ειδικότερα, με βάση την αριθμ. 27/22-9-2000 απόφαση του Δ.Σ. προηγούνται έναντι των λοιπών υποψηφίων, οι άνεργοι, χωρίς να γίνεται κανένας συσχε- τισμός ή συνεκτίμηση με τα λοιπά προσόντα τους (διδακτορικά, μεταπτυχιακοί τίτλοι, εμπειρία επιμόρφωση, κτλ). Εάν, δηλαδή, για την ανάθεση ενός μαθήματος αξιολογούνται 2 υποψήφιοι (ο ένας άνεργος και πτυχιούχος τεχνικού – επαγγελματικού λυκείου, χωρίς άλλο προσόν και εμπειρία και ο άλλος μη άνεργος κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, με πολυετή διδακτική και εργασιακή εμπειρία και επιμόρφωση), με βάση την ως άνω απόφαση, θα επιλεγεί ο άνεργος/κάτοχος πτυχίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αντίθετα, με βάση την αριθμ. 28/11-9-2003 απόφαση της E.E. προηγούνται, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι υποψήφιοι που διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, προϋπηρεσία, επιμόρφωση και ακολουθούν οι άνεργοι και οι λοιπές κατηγορίες.

Η αριθμ.39/11-9-2010 απόφαση του Δ.Σ. (τελευταία εκδοθείσα) έχει αλληλοαναιρούμενο περιεχόμενο ως προς τη σειρά επιλογής των υποψηφίων, αφού ενώ αρχικά αναφέρει ότι προηγούνται οι έχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους και εξειδίκευση στο αντικείμενο της προτίμησης και ακολουθούν οι άνεργοι και οι λοιπές κατηγορίες υποψηφίων, στην παρ. 5 αναφέρει ότι δεν απο- δέχεται άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών, πλην ανέργων (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι άνεργοι), με αποτέλεσμα να ανατρέπεται η κατ’ αρχήν προτεραιότητα που δίδεται στους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους και εξειδίκευση.

Υπογραμμίζεται ότι, ενώ η εκδοθείσα προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτών παραπέμπει στις ως άνω αποφάσεις της Ε.Ε. και του Δ.Σ. της «Σιβιτανιδείου», οι συγκεκριμένες δεν είναι άμεσα προσβάσιμες στους υποψηφίους (δεν έχουν αναρτηθεί ή δημοσιευτεί σχετικά).

Τα συνεκτιμώμενα προσόντα/κριτήρια που καθορίζονται με την προκήρυξη (πέραν των βασικών απαιτούμενων) είναι ομοίως ασαφή και αόριστα, καθώς στην προκήρυξη αναφέρεται: «Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται: α) Η εργασιακή εμπειρία β) Η διδακτική εμπειρία, γ) Η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που επιθυμούν να διδάξουν, η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνεργασίας με τη Δ/νση του ΙΕΚ κατά τα προηγούμενα εξάμηνα, δ) Οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, 3) Η αποδεδειγμένη ανεργία στ) Κοινωνικά κριτήρια, ζ)

Τυχόν λοιπά προσόντα που δεν αναφέρονται παραπάνω και τα οποία, όμως, εκτιμώνται από το Δ.Σ. ότι συντελούν στην κατά το αρτιότερο επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΙΕΚ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.»

Ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων και ο καθορισμός της προτεραιότητας πρόσληψης καθορί- ζεται με διαφορετικό τρόπο στην αριθμ.39/2010 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολής (τελευταία εκδο- θείσα απόφαση) σε σχέση με την εκδοθείσα προκήρυξη. Έτσι, ενώ με βάση την ως άνω απόφαση προηγούνται οι άνεργοι και ακολουθούν οι έχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους και εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείμενο και στη συνέχεια οι λοιπές κατηγορίες υποψηφίων, στην προκήρυξη δεν γίνεται καμία αναφορά για προτεραιότητα κάποιας κατηγορίας υποψηφίων (π.χ. κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων, ανέργων, κλπ), απλώς αναφέρεται ότι συνεκτιμώνται τα υπό στοιχεία α έως ζ κρι- τήρια, που αναφέρονται σε αυτήν, τα οποία όμως, όπως προαναφέρθηκε, είναι ασαφή και αόριστα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ασάφειας και αοριστίας αποτελούν:

- η συνεκτίμηση (σύμφωνα με το στοιχείο ζ της προκήρυξης) και «τυχόν άλλων προσόντων», τα οποία δεν αναφέρονται στην προκήρυξη, και τα οποία, κατά την κρίση του Δ.Σ., συντελούν στην αρτιότερη επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΙΕΚ.

- η συνεκτίμηση του υπό στοιχείου στ«Κοινωνικά κριτήρια»,χωρίς καμία επιπλέον διευκρίνιση.

Κατά συνέπεια, μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης και χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν σχετική γνώση, δύναται να οριστούν και να συνεκτιμηθούν και άλλα προσόντα, κατά την κρίση του Δ.Σ. της Σχολής, πέραν των ήδη ασαφώς καθορισθέντων (βάσει της προκήρυξης και των αποφάσεων των οργάνων της Σχολής). Στην προκήρυξη, επίσης, δεν γίνεται καμία αναφορά για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν ότι διαθέτουν κάποια από τα «λοιπά» προσόντα, που κατά την κρίση του Δ.Σ. «συντελούν στην κατά το αρτιότερο επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΙΕΚ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.».

Επιπλέον, στην προκήρυξη, σε αντίθεση με την αριθμ. 39/31-8-2010 απόφαση του Δ.Σ., δεν περιλαμβάνεται στα συνεκτιμώμενα προσόντα η επιμόρφωση των υποψηφίων, ενώ αντίθετα, ως συνεκτιμώμενο προσόν αναφέρεται στην προκήρυξη η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνεργασίας των υποψηφίων με τη Δ/νση του ΙΕΚ κατά τα προηγούμενα εξάμηνα, παρόλο που δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στην προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ.

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι για κανένα από τα προσόντα/κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί, είτε με αποφάσεις των οργάνων της Σχολής, είτε με την εκδιδόμενη προκήρυξη, δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη μοριοδότηση, γεγονός που επιτείνει περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα ασάφεια και αοριστία τους. Να σημειωθεί ότι για άλλα δημόσια ΙΕΚ και τις δημόσιες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης (ΔΣΕΚ) καθορίζονται, με σχετική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναλυτικά τα κριτήρια και η μοριοδότηση εκάστου κριτηρίου για την επιλογή των εκπαιδευτών. Ωστόσο το ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου» δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρ- μογής της εν λόγω ΥΑ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων εκπαιδευτών του ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου» είναι ελλιπές, ασαφές, αλληλοσυγκρουόμενο και ως εκ τούτου αδιαφανές, με συνέπεια να καταλείπει στα αρμόδια όργανα της «Σιβιτανιδείου» μεγάλα περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας και εφαρμογής.

Τούτο καταδεικνύεται και από απαντήσεις της Δ/νσης του ΙΕΚ σε σχετικές αιτήσεις/ενστάσεις υποψηφίων. Για παράδειγμα, σε υποψήφια η οποία ήταν άνεργη χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, η Δ/νση του ΙΕΚ απάντησε ως εξής: «... για τα μαθήματα της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» κρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή ότι προηγείται υποψήφιος εκπαι- δευτής με μεταπτυχιακό». Αντίθετα σε άλλη υποψήφια (κάτοχο διδακτορικού που δεν δήλωσε στην αίτησή της άνεργη) η απάντηση ήταν: «... η ανάθεση σε εκπαιδευτές του ΙΕΚ έγινε με πρωταρχικό κριτήριο το ζήτημα της ανεργίας. Κατά συνέπεια εφόσον δεν έχετε κάρτα ανεργίας δεν ήταν δυνατή η πρόσληψή σας, ακριβώς γιατί προηγούνται οι άνεργοι». Σημειώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για υποψήφιες που είχαν αιτηθεί να διδάξουν αμφότερες οικονομικά μαθήματα το ίδιο εκπαιδευτικό εξάμηνο.

Σε άλλη περίπτωση ένστασης άνεργου υποψηφίου εκπαιδευτή δόθηκε η απάντηση σύμφωνα με την οποία «...Η πρόσληψη γίνεται με συνεκτίμηση όλων των δικαιολογητικών. Κάθε εξάμηνο γίνεται προκήρυξη, κρίση και αυτοτελής πρόσληψη των εκπαιδευτών. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται υποχρεωτική επαναπρόσληψη. Συνεκτιμώνται όλα τα προσόντα των υποψηφίων καθώς ο βαθμός γνώσης του αντικειμένου. Ακόμη λαμβάνεται υπόψη η επιδειχθείσα από πλευράς του υποψηφίου δυνατότητα καλής επικοινωνίας και αγαστής συνεργασίας πρωτίστως με τους κα- ταρτιζόμενους και ασφαλώς με τη διοίκηση του ΙΕΚ ειδικότερα και του «Σιβιτανιδείου» ιδρύματος γενικότερα». Σε μία άλλη περίπτωση, μετά την υποβολή ένστασης υποψηφίας που ήταν άνεργη με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, δόθηκε η απάντηση «... Η πρόσληψη γίνεται με συνεκτίμηση όλων των δικαιολογητικών. Πέραν όμως των τυπικών προσόντων κατά το τρέχον φθινοπωρινό εξάμηνο δεν κατέστη δυνατή η πρόσληψή σας στο ΙΕΚ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. καθ’ ότι οι εκπαιδευτές που προσελήφθησαν διαθέτουν πολύχρονη ευδόκιμη υπηρεσία, κυρίως στο ΙΕΚ της Σ.Δ.Τ.Ε.».

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι όχι μόνο το πλαίσιο αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων είναι αντιφατικό, αλλά το ίδιο αντιφατικές είναι και οι απαντήσεις της διοίκησης του ΙΕΚ προς τους υποψηφίους που υπέβαλαν ένσταση.

Αν και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών δεν προ- βλέπει ειδικά διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων των υποψηφίων, οι υποβληθείσες ενστάσεις εξετάστηκαν από τη Δ/νση του ΙΕΚ. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Δ/νση του ΙΕΚ και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας του ΙΕΚ στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών, η εξέταση των εν- στάσεων θα έπρεπε να γίνεται από ατομικό ή συλλογικό όργανο (επιτροπή) ανεξάρτητο από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, προκειμένου να διασφαλίζεται η αμεροληψία (ΣτΕ 5369/87, 3122/88, 3182/89).

Με την αριθμ.10/17-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. της «Σιβιτανιδείου», κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σχολής (13/18-1-2016) και ενώ είχε ξεκινήσει η επιθεώρηση από το κλιμάκιο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., αποφασίστηκε όπως υποβληθεί αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την έκδοση Απόφασης καθορισμού των ειδικότερων κριτηρίων - μορίων πρόσληψης και στο ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου», προς εναρμόνιση με τα λοιπά δημόσια ΙΕΚ της χώρας, αίτημα που ικανοποιήθηκε. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η διοίκηση της «Σιβιτανιδείου» θα μπορούσε με αποφάσεις του Δ.Σ. (όπως οι ήδη εκδοθείσες αποφάσεις- αριθμ. 27/22-9-2000 και 39/31-8-2010) να εναρμονίσει τα κριτήρια πρόσληψης των εκπαιδευτών του ΙΕΚ με τα ισχύ- οντα για τα λοιπά δημόσια ΙΕΚ, χωρίς προς τούτο να απαιτείται τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του ΙΕΚ ή έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης.

Σύμφωνα με τους αλφαβητικούς πίνακες υποψηφίων, για την ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» υποβλήθηκαν 36 αιτήσεις, ενώ για την ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομί ας» 128.

Στο έντυπο αίτησης, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να δηλώσουν τους τίτλους σπουδών τους (βασι- κούς/μεταπτυχιακούς), την επαγγελματική και διδακτική τους εμπειρία, εάν εργάζονται στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα και σε ποια θέση, εάν είναι άνεργοι ή συνταξιούχοι, ενώ δεν υπάρ- χει σχετικό πεδίο για τη δήλωση της επιμόρφωσης (κριτήριο που συνεκτιμάται σύμφωνα με την αριθμ. 39/2010 απόφαση του Δ.Σ. της «Σιβιτανιδείου»).

Στις 28-9-2015 η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβίβασε τον σχετικό πίνακα στην Εκτελεστική Επιτροπή της «Σιβιτανιδείου», αναφέροντας ότι: «η συγκροτηθείσα επιτροπή για την επιλογή εκπαιδευτών του ΙΕΚ, αφού αξιολόγησε τις αιτήσεις των υποψηφίων, συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα τον οποίο υποβάλλει για έγκριση στην Ε.Ε. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε, δια του Γενικού Διευθυντή».

Ο εν λόγω πίνακας δεν συντάχθηκε, κατά σειρά και κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 6 της αριθμ.Δ2/18968/6-10-1995 Απόφασης του ΥΕΠΘ, αλλά συμπεριέ- λαβε το σύνολο των επιλεγέντων εκπαιδευτών (277), με αλφαβητική σειρά, χωρίς να υφίσταται καμία διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων και χωρίς να προκύπτει η αξιολογική κατά- ταξή τους. Κατά συνέπεια, η εν λόγω πράξη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης δεν ήταν ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη, όπως απαιτείτο (σχετική αιτιολόγηση δεν προέκυπτε ούτε από το σώμα αυτής, αλλά ούτε και από τα στοιχεία του φακέλου).

Η ως άνω Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε, χωρίς να έχει τη σχετική αρμοδιότητα, «την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015-2016, που αρχίζει την 1/10/2015 και λήγει στις 15/02/2016, στο ΙΕΚ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.». Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα λήψης της τελικής απόφασης για την πρόσληψη των ωρομίσθιων εκπαιδευτών ανήκει, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της αριθμ. Δ2/18968/6-10-1995 Απόφασης του Υπουρ- γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Δ.Σ. της «Σιβιτανιδείου» Σχολής, το οποίο με την αριθμ. 166/25-01-2012 απόφασή του έχει εξουσιοδοτήσει την Εκτελεστική Επιτροπή «...να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου» Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων». Εξάλλου, με την αριθμ. 226/28-9-2015 απόφαση της Ε.Ε. είχε ήδη εγκριθεί στο τελικό στάδιο η πρόσληψη των επιλεγέντων εκπαιδευτών και ως εκ τούτου η έκδοση της παραπάνω απόφασης της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης έγινε καθ’ υπέρβαση των κειμένων διατάξεων και ούτε ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της ως άνω ΥΑ: «Με από- φαση του Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. μετά από προηγούμενη εισήγηση του Διευθυντή του ΙΕΚ, καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα του παραπάνω ωρομισθίου προσωπικού. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και γίνεται πρόσκληση των ενδια- φερομένων να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. σε τακτική προθεσμία». Δηλαδή, η εν λόγω διάταξη προβλέπει την έκδοση απόφασης του Δ/ντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. περί καθορισμού των απαιτούμενων προσόντων μετά από εισήγηση του Δ/ντή του ΙΕΚ, δημοσίευση περίληψης αυτής της απόφασης σε 2 ημερήσιες εφημερίδες και στη συνέχεια πρόσκληση των ενδιαφερομένων να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας. Εν προκειμένω, σε αντίθεση με την ως άνω διάταξη, δεν εκδόθηκε προ της δημοσίευσης της προκήρυξης σχετική απόφαση του Δ/ντή της «Σιβιτανιδεί- ου», αλλά αντίθετα, η προκήρυξη παρέπεμπε σε παλαιότερες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

Στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή της «Σιβιτανιδείου», με την αριθμ.226/28-9-2015 από- φασή της έκανε αποδεκτή στο σύνολό της την εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε. και ενέκρινε την πρόσληψη των 277 αλφαβητικά αναφερόμενων στον πίνακα εκπαιδευτών, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών όλων των ειδικοτήτων του ΙΕΚ κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης 2015-16. Ο πίνακας των επιλεγέντων αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της «Σιβιτανι- δείου» στις 28-09-2015. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στο αριθμ. 11646/28-9-2015 έγγραφο της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν καταγράφονταν τα προσόντα των υποψηφίων, (όπως αναφέρει εσφαλμένα η αριθμ.226/28-9-2015 απόφαση της Ε.Ε.) παρά μόνο κατ’ αλφαβητική τα ονόματα των επιλεγέντων, χωρίς την κατανομή τους ανά ειδικότητα, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 της ΥΑ Δ2/18968/1995.

Με βάση τα παραπάνω η Ε.Ε., η οποία είχε εξουσιοδοτηθεί σχετικά εξέδωσε, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΙΕΚ την τελική απόφαση πρόσληψης των ωρομισθίων εκπαιδευτών.

- Από το σύνολο των υποψηφίων εκπαιδευτών, τριάντα δύο (32) επιλέχθηκαν για τη διδασκαλία των μαθημάτων των ειδικοτήτων «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας» και «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας». Είκοσι (20) υποψήφιοι επιλέχθηκαν να διδάξουν στην ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας», επτά (7) στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» και μία (1) υποψήφια επιλέχθηκε να διδάξει και στις δύο ως άνω ειδικότητες. Τέσσερις (4) από τις επιλεγείσες υποψήφιες δεν υπέγραψαν σύμβαση, διότι δεν ανέλαβαν υπηρεσία.

Σε δύο (2) από τους υποψήφιους εκπαιδευτές των 2 εξεταζόμενων ειδικοτήτων ανατέθηκαν μη σύννομα, με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης στο ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου», αν και οι συγκεκριμένοι είχαν υποβάλει αίτηση για να ασκήσουν εκπαιδευτικό έργο στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας». Στην προκειμένη περίπτωση ωρο- μίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών του ΙΕΚ, χωρίς να προβλέπεται κάτι τέτοιο στην προκήρυξη και μάλιστα, ενώ η πρόσληψη του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ (Ν.2190/94). Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτών, στους οποίους ανατέθηκαν διοικητικά-τεχνικά καθήκοντα στο ΙΕΚ ανήλθε, κατά το φθινοπωρινό εξά- μηνο 2015-16 σε είκοσι πέντε (25).

Παρομοίως, σύμφωνα με τις αριθμ. 236/30-9-2015 και 273/5-11-2015 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της «Σιβιτανιδείου», διατέθηκαν προσωρινά, από τον πίνακα των διακοσίων εβδομήντα επτά (277) επιλεγέντων ωρομισθίων εκπαιδευτών, σαράντα επτά (47) εκπαιδευτές για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της «Σιβιτανιδείου».

Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι δεν αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια (Ν. 3861/2010, άρθρο 2 παρ. 4 περ. 14) οι περιλήψεις των συμβάσεων ανάθεσης διδακτικού έργου.

Ένας σημαντικός αριθμός υποψηφίων εκπαιδευτών των ως άνω δύο ειδικοτήτων προσελήφθη για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου», παρότι υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι, οι οποίοι ήταν άνεργοι ή διέθεταν περισσότερα προσόντα (τυπικά ή ουσιαστικά), σε σχέση με τους προσληφθέντες. Τα αρμόδια όργανα του ΙΕΚ και της «Σιβιτανιδείου» (τριμε- λής Επιτροπή Αξιολόγησης, Εκτελεστική Επιτροπή «Σιβιτανιδείου») δεν τήρησαν την απόφαση 39/31-8-2010 του Δ.Σ. που αφορά στην κατά προτεραιότητα πρόσληψη ορισμένων κατηγοριών υποψηφίων, ούτε αξιολόγησαν με ενιαίο τρόπο τις αιτήσεις των υποψηφίων.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις 10 εκπαιδευτών οι οποίοι προτιμήθηκαν από άλλους υποψηφίους οι οποίοι είτε είχαν περισσότερα προσόντα, είτε ήταν άνεργοι είτε και τα δύο.

Μία άλλη αξιοσημείωτη περίπτωση είναι υποψηφίας εκπαιδεύτριας με πτυχίο Θεολογίας, χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, που δεν είχε δηλώσει άνεργη, στην οποία ανατέθηκε με σύμβαση η διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών στην ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας». Η εν λόγω υποψήφια προτιμήθηκε έναντι άλλων υποψηφίων, ΠΕ Αγγλικής Γλώσ- σας, που ήταν άνεργες και διέθεταν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Επίσης, για τη διδασκαλία των Αγγλικών στην ίδια ειδικότητα προτιμήθηκε υποψήφια ΠΕ Νομικής, έναντι των δύο συνυποψηφίων της, αλλά και άλλων επτά ανέργων ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας. Αξίζει να αναφερθεί ότι αν και υποψήφια εκπαιδεύτρια είχε αιτηθεί να διδάξει το μάθημα «Δίκαιο» που είναι σχετικό με τον τίτλο σπουδών της στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας», το μάθημα αυτό ανατέθηκε σε υποψήφιο πτυχιούχο Δημοτικής Εκπαίδευσης και Κοινωνιολογίας. Σε άλλη περίπτωση πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης προσλήφθηκε για να διδάξει τα μαθήματα «Σύν- θεση Μενού» και «Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Εξοπλισμός» στην ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας», παρά το γεγονός ότι στη σχετική αίτησή του είχε ζητήσει να διδάξει στις ειδικότητες «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων», «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» και «Δημοσιογραφίας» και παρά το γεγονός ότι άλλοι υποψήφιοι διέθεταν σχε-τικούς με την ειδικότητα τίτλους σπουδών και σχετική εργασιακή και διδακτική εμπειρία.

Επειδή από τον πίνακα επιλεγέντων εκπαιδευτών του φθινοπωρινού εξαμήνου 2015-16 διαπιστώθηκαν συνωνυμίες (επιθέτων) κάποιων εκπαιδευτών με όργανα της «Σιβιτανιδείου» που μετείχαν στη διαδικασία πρόσληψης των παραπάνω (Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Εκπαιδευτών, Εκτελεστική Επιτροπή) το κλιμάκιο ελέγχου ζήτησε να πληροφορηθεί εάν οι εμφανιζόμενες συνωνυμίες αφορούσαν συγγενικές σχέσεις έως γ ́ βαθμού.

Πράγματι, διαπιστώθηκαν συγγενικές σχέσεις επιλεγέντων υποψηφίων με μέλη της διοίκησης της «Σιβιτανιδείου» και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, αν και υφίστατο το κώλυμα συμφέροντος, τα μέλη αυτά δεν το δήλωσαν κατά τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων σχετικών με τη διαδικασία πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτών.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων οργάνων της «Σιβιτανιδείου» και στη σχετική απάντηση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το Σιβιτανίδειο Ίδρυμα λειτουργεί μεν με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, όμως, διαφέρει σε σχέση με τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. γιατί είναι Αυτοτελές, Αυτοδιοικούμενο και εδράζεται ως Ίδρυμα στο άρθρο 109 παρ. 1 του Συ- ντάγματος.

Το ως άνω έγγραφο καταλήγοντας αναφέρει: «Τούτο τονίζεται γιατί σε καμία περίπτωση δεν είναι εφικτή και νόμιμη η επίκληση που γίνεται από πλευράς σας γενικών διατάξεων Νόμων, που δεν υπάρχει νομική δυνατότητα να εφαρμοσθούν στη λειτουργία και την έκδοση εκτελεστών διοικητικών πράξεων από τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αν στον όποιο Νόμο, Υ.Α. κ.λ.π. δεν υπάρχει προς τούτο ειδική μνεία».

Το γεγονός ότι η Σιβιτανίδειος αποτελεί ν.π.δ.δ. που απολαμβάνει αυτοτέλειας και αυτοδιοίκησης δεν ακυρώνει την υπαγωγή της (ως ν.π.δ.δ.) στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), όπως και όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Άλλωστε, διαπιστώθηκε ότι παρά τους ανωτέρω ισχυρισμούς ο ν.2690/1999 εφαρμόζεται από τη Σιβιτανίδειο (π.χ. διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση), όπως άλλωστε και ο Υπαλληλικός Κώδικας. Η αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο του εν λόγω νομικού προσώπου δεν καθιστά ανεφάρμοστη κάθε γενική διάταξη που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στις ειδικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν τη διοίκηση και λειτουργία της «Σιβιτανιδείου» αλλά εφαρμόζεται συμπληρωματικά με αυτές.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών για τις εξεταζόμενες ειδικότητες για το Α ́εξάμηνο κατάρτισης 2015-16, στο πλαίσιο της από 1-9-2015 προκήρυξης του Ι.Ε.Κ. της «Σιβιτανιδείου», δεν διασφαλίστηκε η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης των υποψήφιων εκπαιδευτών, ούτε τηρήθηκε η αρχή της αμεροληψίας.

Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. πρότεινε στον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων να εξετάσει το ενδεχόμενο εναρμόνισης του νομικού πλαισίου πρόσληψης των ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου» με αυτό των λοιπών δημοσίων ΙΕΚ.

Στο Δ.Σ. της «Σιβιτανιδείου» προτάθηκε να μεριμνήσει για τα ακόλουθα:

α) Στο εξής η πρόσληψη των ωρομίσθιων εκπαιδευτών να πραγματοποιείται βάσει των εκάστοτε ισχυόντων για τα δημόσια ΙΕΚ (μοριοδοτούμενων) κριτηρίων επιλογής. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η άμεση έκδοση σχετικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (για την τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου), να ληφθεί από- φαση από το Δ.Σ. της Σχολής για την εφαρμογή των ως άνω κριτηρίων και για το ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου» από το επόμενο έτος κατάρτισης.

β) Να εξεταστεί η δυνατότητατης ηλεκτρονικής υποβολής/επεξεργασίας των αιτήσεων καιτων  προσόντων των υποψηφίων εκπαιδευτών του ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου», καθώς και της έκδο- σης των πινάκων κατάταξης/προσληπτέων, όπως γίνεται στα λοιπά δημόσια ΙΕΚ της χώρας.

γ) Να εξεταστεί η δυνατότητα η εκάστοτε εκδιδόμενη προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομι- σθίων εκπαιδευτών να περιλαμβάνει ολόκληρο το έτος κατάρτισης και όχι μόνο το εξάμηνο.

δ) Για την κατάρτιση αξιολογικών πινάκων κατάταξης, ανά ειδικότητα (κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης) με το σύνολο των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Σε περίπτωση ανάγκης πρόσληψης εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων (η πρό- σληψη) να γίνεται από τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων με βάση τη σειρά κατάταξης τους.

ε) Οι προκηρύξεις για την πρόσληψη των ωρομίσθιων εκπαιδευτών να είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις καθορισμού των κριτηρίων.

στ) Για τη διασφάλιση της απαιτούμενης δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης των συμ- βάσεων έργου με τους ωρομίσθιους εκπαιδευτές, αναρτώντας στο πρόγραμμα Διαύγεια τις σχετικές περιλήψεις των συμβάσεων ανάθεσης.

ζ) Για την τροποποίηση της αριθμ. Δ2/18968/8-10-1995 Απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ), ως προς τον ορισμό αναπληρωματικών με- λών στην τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων, σε συνδυασμό με τη θέσπιση κριτηρίων επιλογής για το ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου». Επίσης, προτάθηκε να προβλεφθεί η δυνατότητα άσκησης ενστάσεων, καθώς και να οριστεί αρμόδιο για την εξέτασή τους συλλογικό όργανο ανεξάρτητο με τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων.

η) Να παρέχονται μέσω του ιστότοπου της «Σιβιτανιδείου»,στην καρτέλατης«Κατάρτισης»,διεξοδικές πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με τις ειδικότητες που προσφέρονται από το ΙΕΚ.

Σε υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων η Διοίκηση της «Σιβιτανιδείου» ενημέρωσε το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ότι εφαρμόζεται υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτών του Ι.Ε.Κ. καθώς και η έκδοση πινάκων κατάταξης προσληπτέων όπως γίνεται στα λοιπά δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας. Επίσης, υιοθετήθηκαν μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων εκπαιδευτών, προβλέφθηκε η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και συγκροτείται επιτροπή εξέτασης αυτών, ενώ στη σχετική ιστοσελίδα της «Σιβιτανιδείου» παρέχονται διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με τις ειδικότητες του Ι.Ε.Κ.

Η σχετική έκθεση διαβιβάστηκε και στο ΑΣΕΠ προκειμένου η εν λόγω ανεξάρτητη αρχή να εξετάσει τις περιπτώσεις ανάθεσης διοικητικών – τεχνικών καθηκόντων σε είκοσι πέντε (25) ωρο- μίσθιους εκπαιδευτές του ΙΕΚ της «Σιβιτανιδείου» ενώ αναζητήθηκαν και πειθαρχικές ευθύνες.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.