Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ, τα Μεταπτυχιακά και τα Διδακτορικά

Από σήμερα έως την Τετάρτη 14 Ιουνίου και ώρα 14:00
Δημοσίευση: 02/06/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα έως την Τετάρτη 14 Ιουνίου και ώρα 14:00 το σχέδιο νόμου για την ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Σχέδιο Νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, χωρίς την Αιτιολογική Έκθεση.

Το μήνυμα του υπουργού Παιδείας

Το μήνυμα του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, το οποίο θα αναρτηθεί στο opegov  για τη δημόσια διαβούλευση έχει ως εξής:

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα. Το σχέδιο νόμου συνιστά μια ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στην οργάνωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) βάσει των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης, της επεξεργασίας του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία και των διαβουλεύσεων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, αξιοποιώντας τον ευρύ, γόνιμο και πρωτότυπο διάλογο που ήδη αναπτύχθηκε με πολλά θεσμικά όργανα των Α.Ε.Ι., αλλά και με πολλούς διδάσκοντες των Α.Ε.Ι.

Το Υπουργείο μετά από μία αποτίμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Α.Ε.Ι., προτείνει την θεσμοθέτηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, στοχεύοντας ιδίως σε έναν δημοκρατικό, αποτελεσματικό, σύγχρονο και ανοιχτό ως προς την κοινωνία τρόπο διοίκησης των Α.Ε.Ι., στη ρύθμιση λειτουργικών ζητημάτων, στην ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., στην αποδοτικότερη σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας ενισχύοντας τη συνέργεια των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Κέντρων για την ανάπτυξη του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας σε επίπεδο Περιφέρειας, στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και των διδακτορικών σπουδών, στη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων των Π.Μ.Σ., στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά και στην ενίσχυση της κριτικής αποτίμησης των προγραμμάτων σπουδών, με στόχο τη διαρκή αναβάθμισή τους.

Τα παραπάνω συνοψίζονται σε τρεις βασικούς άξονες: α) καινοτόμες διαδικασίες που στοχεύουν στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση και την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου των Α.Ε.Ι., β) ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας των οργάνων διοίκησης και την εμπέδωση της δημοκρατίας και του πλουραλισμού στα Α.Ε.Ι. και γ) μέτρα που προάγουν τη διοικητική ευελιξία και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων των Α.Ε.Ι.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

•    Δημιουργία του θεσμού των περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε), άρθρο 47.

•    Συγκρότηση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης σε κάθε ΑΕΙ, άρθρο 29.

•    Θεσμοθέτηση των ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που παρέχονται από τα πενταετή προγράμματα σπουδών  και δημιουργία των προϋποθέσεων για την ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων από Τμήματα τεχνολογικών κατευθύνσεων των Τ.Ε.Ι., άρθρο 46.

•    Ενίσχυση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης με τη δυνατότητα δημιουργίας διετών δομών στα Α.Ε.Ι. που θα παρέχουν πιστοποιημένα διπλώματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, άρθρο 1.

•    Ενίσχυση της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Κοσμητειών και των Κοσμητόρων, άρθρα 18 και 19.

•    Διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας των Π.Μ.Σ., άρθρα 32 και 44.

•    Εξασφάλιση της πρόσβασης των φοιτητών στα Π.Μ.Σ. ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, άρθρο 35.

•    Διαφάνεια και εξορθολογισμός στους προϋπολογισμούς των Π.Μ.Σ. άρθρα 32 και 37.

•    Ενίσχυση των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, άρθρα 32, 36 και 37.

•    Συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα όργανα διοίκησης, κεφάλαιο Δ΄.

•    Εκλογή Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία, άρθρο 15.

•    Επαναφορά του Πρυτανικού Συμβουλίου, άρθρο 14.

•    Ρυθμίσεις για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους Ε.Λ.Κ.Ε., κεφάλαιο Η΄.

•    Απαγόρευση παράλληλης απασχόλησης στα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, κεφάλαιο Δ΄.

•    Συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος με Υ.Α., άρθρο 10.

•    Απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης ατομικών συμβάσεων, άρθρο 13.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

 

Σχόλια (15)

 
Καθηγητής
02 Ιουν 2017 18:10

Δωρεάν Μεταπτυχιακά.......!
Απλές ερωτήσεις στον Υπουργό.
Ένα παιδί από την επαρχία έχει δυο επιλογές:
(α) να παρακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό στην πόλη του όπου τα συνολικά του έξοδα είναι τα δίδακτρα (τι άσχημη λέξη...??) ή τα τέλη εγγραφής ή (η πιο πρόσφατη εκδοχή) τέλη φοίτησης και μόνο με κόστος για δυο χρόνια 1500€ με 2000€
(β) να παρακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό στην Αθήνα ή στην Θεσ/νίκη (γενικά μακριά από την πόλη του) όπου τα συνολικά έξοδα θα είναι το κόστος του ΠΜΣ αν υπάρχει, αλλά το πιο σημαντικό το κόστος ζωής με 600€ επί 18 μήνες = 10800€ (το ποσό των 600€ είναι πολύ μικρό).
Όντως, τα ΠΜΣ είναι δωρεάν????
Μήπως, οι καθηγητές του κέντρου χάνουν τα καλά μυαλά τα οποία επιστρέφουν στις πόλεις τους???
Μήπως η περιφέρεια σήκωσε κεφάλι και πρέπει να γίνει κάτι, με σημαία αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος??? (ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ.......)
Σε ποιο Πανεπιστήμιο υπηρετεί ο Υπουργός???
Κύπρος και λοιπές γειτονικές χώρες τρίβουν τα χέρια τους.

 
ΜΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
02 Ιουν 2017 19:31

Το προτεινόμενο άρθρο ως «ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ στα ΠΜΣ» είναι ΑΝΤΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, ΤΑΞΙΚΟ & ΚΟΝΤΟΘΩΡΟ μέτρο.

Το "δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος" αφορά όλους τους νέους 22-30 ετών ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος. Όποιος 23χρονος δουλέψει λίγα μεροκάματα με ΙΚΑ αποκτά ατομικό εισόδημα και ανήκει σ' αυτή την κατηγορία.

Τα ΠΜΣ με δίδακτρα θα ΚΛΕΙΣΟΥΝ. Όμως επειδή λεφτά δεν υπάρχουν:
(1) Ο μοναδικός πόρος για την ελάχιστη υποστήριξη επιστημονικών αναγκών των ΑΕΙ θα χαθεί. Τα ΑΕΙ ΘΑ ΠΑΡΑΚΜΑΣΟΥΝ κι άλλο, πλέον ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ. Με επιπτώσεις και στις προπτυχιακές σπουδές που χρησιμοποιούν χώρους, εξοπλισμό & σύγχρονη γνώση (π.χ., από διεθνή σεμινάρια/συνέδρια, προσκεκλημένους καθηγητές) που προκύπτουν από πόρους των ΠΜΣ.

(2) Θα ΜΕΙΩΘΕΙ δραματικά ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών. Μακροπρόθεσμα θα έχει αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη της χώρας.

(3) Θα αποδειχθεί ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ με "αριστερό" μανδύα.
(3.1) Οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκουν να πληρώσουν 1500 Ευρώ/χρόνο δίδακτρα αλλά δεν χρειάζονται χρήματα για μετακινήσεις και διαμονή εκτός πατρικής στέγης δεν θα μπορούν να βρούν ΠΜΣ πουθενά.
(3.2) Οι φοιτητές μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων που θα κατευθυνθούν για ΠΜΣ σε Κύπρο & στα Αγγλόφωνα της Ουγγαρίας, Τσεχίας, κλπ., θα στραγγίσουν και τα τελευταία αποθέματα των γονιών τους.
(3.3.) Θα έχουν ακόμη μικρότερο ανταγωνισμό οι ελάχιστοι γόνοι πλούσιων γονέων που θα επιστρέψουν με μεταπτυχιακά από Αγγλία & Αμερική.

Με το κλείσιμο πολλών ΠΜΣ πολλοί ικανοί καθηγητές τους θα κατευθυνθούν αλλού.

Κι όλα αυτά με ορίζοντα μέχρι να έρθει η ΝΔ στην κυβέρνηση ... και μετά φτού κι απ' την αρχή.

 
EDIP SOS
02 Ιουν 2017 21:52

Τί ωραία επιστολή υπουργέ μας!!! Ξέχασες μόνο να γράψεις και για την """αναβάθμιση""" των ΕΔΙΠ.... χαχα

 
ΕΔΙΠ ΤΕΙ
03 Ιουν 2017 01:41

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, το ΕΔΙΠ (διδακτικό προσωπικό):
1. Αναμενόμενα δεν θα έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι (όποια προσόντα και αν έχει),
2. δεν θα έχει το ακέραιο δικαίωμα του εκλέγειν (κλάσμα ψήφου σε σχέση με άλλους),
3. θα συμμετέχει δια εκπροσώπησης στην Συνέλευση του τμήματος του (ας πούμε στους 5 ή 10 ένας εκπρόσωπος), όπου όλοι οι άλλοι διδάσκοντες και ενδεχομένως κάποιοι με λιγότερα προσόντα θα έχουν δικαίωμα καθολικής συμμετοχής και θα έχει άποψη και ψήφο μόνο σε θέματα που αφορούν τα μέλη του κλάδου του, ενώ όλοι οι άλλοι (δικαίως κατ' εμέ) θα έχουν δικαιώματα επί παντός επιστητού.
Πιο "ταξικό" μεταπολιτευτικό νομοσχέδιο για ΑΕΙ δεν νομίζω να υπήρξε, μάλιστα από κυβέρνηση που διατείνεται πως είναι αριστερή.

 
ΕΠΟΠ ΕΔΙΠ
03 Ιουν 2017 10:07

Συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα όργανα διοίκησης, κεφάλαιο Δ΄.

Υπουργέ το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;

 
Επικουρος
03 Ιουν 2017 12:44

"Ο Διευθυντης των ΠΜΣ δεν θα αμειβεται για το διοικητικο εργο ως Διευθυντης του ΠΜΣ". Νομιζουν οτι το εργο του Διευθυντη ειναι αμελητεο? Εχουν διετελεσει ποτε Διευθυντες ΠΜΣ αυτοι που νομοθετουν τετοια πραγματα? Μηπως νομιζουν οτι ολα τα κανει ο Γραμματεας? Σε ποιον κοσμο ζουν τελικα? Ποιος θα διετελεσει Διευθυντης ΠΜΣ απο το ερχομενο εξαμηνο? Ουσιαστικα τα περισσοτερα ΠΜΣ δε θα λειτουργησουν απο το νεο ακαδημαικο ετος και οι ενδιαφερομενοι φοιτητες δεν θα ξοδευτουν καθολου...

 
Γιώργος
03 Ιουν 2017 15:31

Εφόσον η τετραετής φοίτηση δίνει 240 μονάδες σε όλα τα ιδρύματα τότε θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα σαν απόφοιτοι. Να έχουν την ίδια ιδιότητα σαν επιστήμονες. Η πανεπιστημιακή / τεχνολογική κατεύθυνση δεν είναι διαφορά ειδικά όταν ακολουθούν κι άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Άρα όλοι το ίδιο δεν πα να είναι διπλωματούχοι,πτυχιούχοι κ.α. Η ελληνική ιδιαιτερότητα οδηγεί σε στρεβλώσεις που επηρεάζουν Έλληνες και ξένους αποφοίτους σχολών. Καμία διαφοροποίηση μεταξύ των φοιτητών τουλάχιστον για το πρώτο πτυχίο. Όλοι ίσοι. Όποιος θέλει να κάνει 5ετή πτυχία-μεταπτυχιακά για να αποκτούν οι φοιτητές του περισσότερα εφόδια δωρεάν να είναι ελεύθερος να το κάνει. Δικαίωμά του αν μπορεί οικονομικά να το στηρίξει. Όλοι όμως που έχουν πτυχίο-μεταπτυχιακό-διδακτορικό να έχουν την ίδια αντιμετώπιση αρχικά σαν απόφοιτοι (δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας) και κατόπιν από την πολιτεία ως ισότιμα μέλη του οποιουδήποτε φορέα που εμπλέκεται στην άσκηση του βιοποριστικού τους επαγγέλματος.
Ε Ι Ν Α Ι Τ Ο Σ Ο Α Π Λ Ο !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
Mairy
04 Ιουν 2017 16:12

Άρθρο 21 – Συνέλευση Τμήματος

... Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού....

Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται εκτός των άλλων από μη μόνιμους Καθηγητές και λέκτορες υπό εξέλιξη. Τι εξασφαλίζει ότι όλοι οι παραπάνω δεν δέχονται πιέσεις από κυρίαρχες ομάδες για να υποστηρίζουν στη Συνέλευση τις απόψεις των αυριανών εκλεκτόρων τους;

 
Μάνος Βενιέρ.
05 Ιουν 2017 01:58

Στο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας των οργάνων διοίκησης και την εμπέδωση της δημοκρατίας και του πλουραλισμού στα ΑΕΙ εκτός από την προβλεπόμενη εκπροσώπηση των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα διοίκησης με ένα και μόνο εκπρόσωπο για κάθε κατηγορία (ουσιαστικά παρατηρητή αφού δεν ψηφίζει παρά μόνο για θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία), υπάρχει και η εξής πρωτοτυπία:
Για την εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης (άρθρο 15.3.) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (ΕΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ και, διοικητικοί) καθορίζεται από το τι ψήφισε η πρώτη ομάδα (ΔΕΠ)!
Γα να υπολογιστούν στο τελικό αποτέλεσμα οι ψήφοι της δεύτερης ομάδας ο αριθμός των ψήφων της δεύτερης ομάδας για έστω τον υποψήφιο Α (αφού πολλαπλασιαστεί με 0.1 και διαιρεθεί με το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας) πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ψήφων της πρώτης ομάδας για τον υποψήφιο Α!
Για παράδειγμα έστω ότι υπάρχουν δύο υποψήφιοι Α και Β και έστω ότι
από την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων (10 μέλη) ο Α παίρνει 1 ψήφο και ο Β 9
και από την δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων (10 μέλη) ο Α παίρνει 9 ψήφους και ο Β 1.
Οι τελικές ψήφοι της δεύτερης ομάδας (9 ψηφοφόροι) για τον Α είναι: (9×0.1/10) ×1 (αριθμός ψήφων της πρώτης ομάδας για τον Α) = 0.09
Οι τελικές ψήφοι της δεύτερης ομάδας(1 ψηφοφόρος) για τον Β είναι (1×0.1/10) ×9 (αριθμός ψήφων της πρώτης ομάδας για τον Β) = 0.09
Βλέπουμε πώς εξαιτίας του αποτελέσματος της ψηφοφορίας της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων η ψήφος 9 ψηφοφόρων της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων για τον Α ισοδυναμεί με την ψήφο 1 ψηφοφόρου της ομάδας αυτής για τον Β!
(Και μόλις με 0.09 της ψήφου ενός ψηφοφόρου της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων)
Η συμμετοχή της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων στην εκλογική διαδικασία όχι μόνο καθίσταται συμβολική λόγω ουσιαστικά μηδενικής βαρύτητάς της αλλά αλλοιώνεται και το αποτέλεσμα της!
Πώς συνάδουν αυτές οι ρυθμίσεις με την αντιπροσωπευτικότητα τον πλουραλισμό και πάνω από όλα με τη δημοκρατία στα ΑΕΙ?

 
ανωνυμος
05 Ιουν 2017 11:19

Αγαπητή συντακτικη ομάδα του esos, πως σας ξεφυγε οτι η σύζυγος του πρωθυπουργου πηρε -ΠΡΩΤΗ ΑΠ' ΟΛΟΥΣ- μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ. -φεκ 30/5/17 τευχος 3, α.φ. 496.
Και εμεις απλως περιμένουμε τηλεφωνώντας στους κουρασμένους υπαλλήλους.....
Φαντάζομαι υπάρχουν οδηγίες να κουκουλωθεί η είδηση?

 
Μανώλης
05 Ιουν 2017 13:26

4η μέρα σήμερα από τότε που υποτίθεται ότι αναρτήθηκε το σ/ν για διαβούλευση και σχολιασμό στο opengov και ακόμα αυτά είναι κλειστά! Τόσο πολύ την σέβονται...

 
Ανώνυμος
05 Ιουν 2017 14:32

...διαβάζοντας το ΦΕΚ που ανέφερε ο/η "Ανώνυμος", προκύπτει ότι η σύζυγος του Πρωθυπουργού ΔΕΝ έκανε αίτηση για μέλος ΕΔΙΠ και δεν έγινε μέλος ΕΔΙΠ, αν και κατά νόμον μπορούσε.

Αξιοποίησε άλλη εν ισχύ διάταξη και, ως αποσπασμένη, μετατάχθηκε ως διοικητική υπάλληλος στο ΕΜΠ όπου ήταν αποσπασμένη (ήδη από την εποχή του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, σταθερά κάθε χρόνο), του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

Κατά τη γνώμη μου η επιλογή της είναι σαφώς υποδεέστερη εκείνης που αναμενόταν και μπορούσε, δηλαδή να γίνει ΕΔΙΠ. Αλλά δικαίωμά της.

Πάντως κάποτε οι σχολιαστές οφείλουν να μην είναι ημιμαθείς. Ας διαβάζουν πιο προσεχτικά. Απλώς εκτίθενται...

 
ekpaideytikos
05 Ιουν 2017 15:12

@Ανώνυμος. Το δημοσίευμα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Δεν είναι μεν μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ, αλλά για όσους ξέρουν από Πανεπιστήμια δεν απέχει πολύ λόγω του διδακτορικού. Και οι μετατάξεις των εν ενεργεία μόνο αποσπασμένων είχαν σχολιαστεί αρνητικά. Όντως δεν πήρε καθόλου έκταση η είδηση. Δεν κρίνω, δεν κατακρίνω, απλά παραθέτω την είδηση:

"Μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι πλέον η σύντροφος του πρωθυπουργού Μπέτυ Μπαζιάνα, σύμφωνα με την "Ελευθερία του Τύπου".

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 496/30-5-2017, η κ. Μπαζιάνα εντάσσεται ύστερα από αίτησή της στους διοικητικούς υπαλλήλους του ΕΜΠ (ως υπαλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο χώρο της Πληροφορικής). Με πρόσφατη ρύθμιση κάθε αποσπασμένος εκπαιδευτικός είχε δικαίωμα να ζητήσει μετάταξη στον φορέα που είχε αποσπαστεί.

Η σύντροφος του κ. Τσίπρα θα μπορούσε να διαλέξει τον κλάδο των ΕΔΙΠ του ΕΜΠ (Ειδικό Εργαστηριακό Προσωπικό που επικουρεί τους καθητητές). Κάτι που δεν έκανε, αλλά επέλεξε τη θέση του διοικητικού υπαλλήλου με ωράριο 8:00 - 16:00."

 
Ανώνυμος
05 Ιουν 2017 17:03

Διαβάζοντας το ΦΕΚ πάντως δεν προκύπτει πουθενά ότι αξιοποίησε άλλη εν ισχύ διάταξη που επιτρέπει στους αποσπασμένους να μεταταχθούν (αν και υπάρχει τέτοια διάταξη). Απλά (για τους δικούς της λόγους) επέλεξε να μεταταχθεί σε διοικητική θέση στο ΕΜΠ. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν πάμπολες σε όλα τα Πανεπιστήμια, αλλά είτε η διαδικασία της μετάταξης (της γραφειοκρατίας για την ακρίβεια) παίρνει πολύ χρόνο, είτε οι ΔΥ (και ειδικά οι εκπαιδευτικοί) δεν ενδιαφέρονται.

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
06 Ιουν 2017 13:28

5η μέρα σήμερα και ακόμη κλειστή... Ποιούς κοροϊδεύουν;;;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ