Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαφωνούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι (ΠΕΣΣ) με το νέο νόμο για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων

Δημοσίευση: 02/06/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Την έντονη διαφωνία της με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων εκφράζει  η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) , καθώς  , όπως υποστηρίζει, εισάγονται διαδικασίες που δεν συνάδουν με αρχές ίσης μεταχείρισης και αντιβαίνουν σε θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές δικαίου.

Η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, σημειώνει η ΠΕΣΣ,  θα δημιουργήσει περισσότερες δυσλειτουργίες και θα επιφέρει άσκοπη αναστάτωση, καθώς δεν εγγράφεται μια συνολική λύση για όλο το στελεχιακό δυναμικό της εκπαιδευτικής κοινότητας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της  για τις ρυθμίσεις που αποτυπώνονται στον πρόσφατο νόμο περί «Μέτρων για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».

Οι ρυθμίσεις αυτές δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση ολοκληρωμένο σχέδιο επιλογής Διευθυντών ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες, οι οποίες διέπουν τη λειτουργία της εκπαίδευσης, αλλά αποτελούν αποσπασματικές αλλαγές του ν. 3848/2010, αποκαλύπτουν μεθοδεύσεις και στόχους που πόρρω απέχουν από τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και τη δίκαιη αποτίμηση των προσόντων των υποψηφίων στελεχών. Δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση με στόχο τη δημιουργική διαχείριση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και την υλοποίηση ενός ελπιδοφόρου οράματος για την εκπαίδευση, αλλά για την αποσπασματική αντιμετώπιση της συγκυρίας, χωρίς να αντιμετωπίζονται οι προηγούμενες παθογένειες πολιτικών παρεμβάσεων και αστοχιών οι οποίες συνεχίζουν να ταλανίζουν.

Οι παρεμβάσεις αυτές δημιουργούν έντονα το αίσθημα της αδικίας ανάμεσα στα στελέχη που θεωρούν ότι οι μεθοδεύσεις αυτές στοχεύουν στην υπονόμευση της συλλογικής προσπάθειας του εκπαιδευτικού κόσμου για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα μας περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων παρατείνεται η αβεβαιότητα σχετικά με το θεσμικό ρόλο του Σχολικού Συμβούλου  και οι συνεχείς παρατάσεις επιτείνουν το όλο κλίμα αβεβαιότητας και εγκλωβίζουν σε επιλογές και παραλείψεις που αδυνατίζουν το ρόλο και το έργο τους. Η έλλειψη  πολιτικής βούλησης από πλευράς κυβέρνησης  για την προάσπιση του θεσμικού ρόλου των Σχολικών Συμβούλων και η αποφυγή συντονιστικών δράσεων και χάραξης ουσιαστικής πολιτικής παρεμβάσεων και δράσεων διαμορφώνει ένα νοσηρό κλίμα υποβάθμισης και απογοήτευσης.

Στο σχέδιο Νόμου που εισήχθη, με τη διαδικασία του επείγοντος, στη Βουλή την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, υπήρχαν αρκετά ζητήματα, για τα οποία η ΠΕΣΣ κατέθεσε συγκεκριμένες βελτιωτικές προτάσεις, στην Επιτροπή Επιμορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής την Τετάρτη 24 Μαΐου, για το σύνολο των επιμέρους ρυθμίσεων, από τις οποίες κάποιες υιοθετήθηκαν, κατόπιν έντονων διαβουλεύσεων και επαφών και της ΠΕΣΣ με όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και κυβερνητικούς βουλευτές (πλαφόν θητειών, μείωση προαπαιτούμενων διδακτικών ετών στα 8 από τα 10, βαθμολόγηση συνέντευξης πριν την υποβολή δηλώσεων προτιμήσεων), καταδεικνύοντας με κατηγορηματικό τρόπο την αποσπασματικότητα και προχειρότητα αντιμετώπισης των ζητημάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη βάση των αρχικών νομοθετικών προβλέψεων και των τελικών παλινωδιών.

Παραμένουν όμως, σημαντικές ρυθμίσεις για τις οποίες η ΠΕΣΣ εκφράζει την πλήρη διαφωνία της και δεσμεύεται να αντιδράσει με όλους τους δυνατούς τρόπους και παρεμβάσεις.

Ο νέος νόμος δεν εξετάζει συνολικά το θέμα της επιλογής των στελεχών, όπως συνέβαινε με τα προηγούμενα θεσμικά πλαίσια, π.χ. Π.Δ. 25/2002, Ν. 3467/2006, Ν. 3848/2010. Ειδικότερα, δεν συμπεριλαμβάνει τους Σχολικούς Συμβούλους, και δεν αντιμετωπίζεται συνολικά, η επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, αρχίζοντας με τη διαδικασία επιλογής από τους Σχολικούς Συμβούλους, μετά με  τους Διευθυντές εκπαίδευσης και τέλος με τους Διευθυντές σχολικών μονάδων, θέτοντας έτσι με ορθολογικό τρόπο την όλη διαδικασία προς όφελος της πολιτείας με την επιλογή των καταλληλότερων μεταξύ των υποψηφίων στελεχών.

Είναι γεγονός ότι κάθε φορά οι κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης πραγματοποιούνται με διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, κάθε φορά μεταβάλλονται τα κριτήρια. Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να είναι γνωστό στον εκπαιδευτικό, ώστε να μπορεί να φροντίζει για την επαγγελματική του εξέλιξη. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα ανοικτός διάλογος και μέσα από συναινέσεις να δημιουργηθεί ένα σταθερό πλαίσιο. Το έχει ανάγκη η εκπαίδευση.

Ειδικότερα, η ΠΕΣΣ θέλει να στιγματίσει και θέτει σε δημόσια συζήτηση θέματα τα οποία σχετίζονται με:

•    Τη Μοριοδότηση:

Η επιστημονική επάρκεια και η σχετιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δέχεται ουσιαστική υποβάθμιση καθώς μειώνεται συνεχώς η σχετική μοριοδότηση της επιστημονικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των εκπαιδευτικών.

Η επιστημονική εγρήγορση πολλών εκπαιδευτικών, όλα τα τελευταία χρόνια, έχει διαμορφώσει ένα συνεχή και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ σύγχρονων θεωρητικών παραδοχών και ερευνητικών προσεγγίσεων της ακαδημαϊκής κοινότητας και της διδακτικής πράξης. Δημιουργείται πλούτος ερευνητικών προσεγγίσεων που αποτελούν ικανή παρακαταθήκη συμπόρευσης της ελληνικής εκπαίδευσης με τις σύγχρονες επιστημολογικές, επιστημονικές θεωρήσεις και πρακτικές προς όφελος της εκπαίδευσης των μαθητών και τη δημιουργία προστιθέμενης πολιτικής και πολιτισμικής αξίας για το ευρύτερο κοινωνικό συγκείμενο.

Αντ’ αυτού στις επιχειρούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις εκφράζεται μια άγονη ρητορεία, η οποία απαξιώνει την όλη διαδικασία και η οποία ουσιαστικά αποτρέπει από την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες επιπρόσθετων σπουδών, κατάρτισης και επιμόρφωσης, οι οποίες θα επέφεραν πολλαπλά οφέλη για την ίδια τη διδακτική πράξη.

•    Την Προϋπηρεσία:

Η πρόσφατη αναδρομή στους ισχύσαντες νόμους των τελευταίων κρίσεων, διαφορετικών πολιτικών παρεμβάσεων, του 2007 (ν.3467/2006), 2011 (ν.3848/2010) αλλά και του 2015 (ν.4327/2015) καταδεικνύει με κατηγορηματικό τρόπο ως διδακτική υπηρεσία τη θητεία του Σχολικού Συμβούλου.

Ο νέος νόμος αγνοεί την εκπαιδευτική υπηρεσία, καθώς δεν πριμοδοτείται η εμπειρία που προκύπτει από οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική θέση έχει υπηρετήσει ένας εκπαιδευτικός. Η διδακτική εμπειρία εμπλουτίζεται, όταν συνδυάζεται και με άλλες παραμέτρους όπως είναι οι εμπειρίες διοίκησης, το ερευνητικό έργο, η σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού υλικού, η συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις και όψεις της σύγχρονης κοινωνικής ζωής.

Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός που έχει αποσπασθεί στο ΙΕΠ, ή παλιότερα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή ακόμη σε διεύθυνση εκπαίδευσης ή στο υπουργείο, δεν είναι λογικό να έχει πιο σφαιρική εμπειρία για τη διοίκηση του σχολείου από κάποιον που δεν έφυγε ποτέ από την τάξη; Βεβαίως, θα πρέπει ως προαπαιτούμενα να υπάρχουν κάποια ελάχιστα έτη διδακτικής εμπειρίας αλλά για τα στελέχη είναι εντελώς παράλογο να μην αξιοποιείται και η εμπειρία σε άλλες θέσεις. Επιπρόσθετα, με ποια λογική και ποια νομιμοποιητική βάση αναιρούνται διατάξεις περί διδακτικής υπηρεσίας όπως ψηφίστηκαν σε σχετικές τροπολογίες του προηγούμενου νόμου 4327/2015; Γιατί τότε, όπως και παλαιότερα η θητεία του Σχολικού Συμβούλου λογιζόταν στο σύνολό της ως διδακτική και τώρα όχι; Και μάλιστα χωρίς την άρση αναδρομικής ισχύος που αντιβαίνει και προσκρούει σε θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές δικαίου; Με τις κινήσεις αυτές σε συνδυασμό με την εξάμηνη άρνηση του υπουργού να δεχθεί το Δ.Σ. της ΠΕΣΣ, οι Σχολικοί Σύμβουλοι αισθάνονται μια υποτιμητική διάθεση απέναντί τους και μάλιστα απολύτως αδικαιολόγητη.  

•    Τη σύσταση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων

Η σύσταση των νέων διευρυμένων υπηρεσιακών συμβουλίων διαμορφώνει για πρώτη φορά καινοφανείς μεταβατικές ευρεσιτεχνίες με τη θεσμική απουσία, ουσιαστικά στελέχους της διοίκησης της εκπαίδευσης και θέτει ζητήματα διοικητικής ιεραρχίας.

Η επιλογή επαναφοράς της συνέντευξης στον απόηχο της απόφασης του ΣτΕ και η επιχειρηματολογία που καταγράφεται ως «σημαντικού εργαλείου» παρά την προηγούμενη κατάργησή της (ν.4327/2015) και η εκ νέου «νοηματοδότησή της» δεν συνάδει με την προχειρότητα απόρριψής της την προηγούμενη περίοδο.

•    Τη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων

Η γνώμη του συλλόγου διδασκόντων αποτελεί κυρίαρχη δημοκρατική προοπτική η οποία όμως θα πρέπει, ταυτόχρονα, να συνοδεύεται με την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας του σχολείου ως αποκεντρωμένης οντότητας με ουσιώδεις επιλογές και αποφάσεις, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και δεν θα επικεντρώνεται σε επίπεδο προσώπων (υποψηφίων), αλλά συλλογικών διαδικασιών και δράσεων.

Είναι ένα σύνθετο θέμα με πολλές νομικές πτυχές, διαστάσεις και επιπτώσεις, και διατηρούμε επιφυλάξεις. Ειδικότερα, τα φύλλα αποτίμησης τα οποία θα συμπληρώνει  κάθε μέλος του συλλόγου διδασκόντων, έτσι όπως δημοσιοποιήθηκαν, θα δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα, ενδεχομένως και νομικά,  στη διαδικασία.   

•    Τη Θητεία

Παρά την απαλοιφή της σχετικής ρύθμισης από την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου εγείρονται ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τιμωρητικές διαδικασίες και όχι με διαδικασίες και ρυθμίσεις που θα απορρέουν από την αποτίμηση του έργου και όχι των προσώπων, καθώς αυτά λειτουργούν υπό το πρίσμα συγκεκριμένων θεσμικών πλαισίων των εκάστοτε πολιτικών επιλογών.
Επιπρόσθετα, η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων και άλλες ιδιαίτερες παράμετροι (νησιωτικότητα, απομακρυσμένες περιοχές κτλ) δημιουργούν σημαντικά εμπόδια εφαρμογής αυτής της μελλοντικής ρύθμισης.

Η ΠΕΣΣ εκφράζει την έντονη διαφωνία της με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου, καθώς εισάγονται διαδικασίες που δεν συνάδουν με αρχές ίσης μεταχείρισης και αντιβαίνουν σε θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές δικαίου.

Η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου θα δημιουργήσει περισσότερες δυσλειτουργίες και θα επιφέρει άσκοπη αναστάτωση, καθώς δεν εγγράφεται μια συνολική λύση για όλο το στελεχιακό δυναμικό της εκπαιδευτικής κοινότητας, στο πλαίσιο ενός δυναμικού και σύγχρονου οράματος εκπαίδευσης.

Κατόπιν αυτού θεωρούμε ότι η ανταπόκριση του κ. Υπουργού Παιδείας στο αίτημά μας για άμεση συνάντηση μας θα συμβάλει καθοριστικά στην αποσαφήνιση πολλών ζητημάτων και στην ενίσχυση της προσπάθειας που καταβάλλουμε για τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ        ΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΟΤΑ

 

Σχόλια (13)

 
Μ
05 Ιουν 2017 22:52

@Θεατής
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε όλα.Να σου θυμίσω όμως πέρσι πόσοι Διευθυντές Εκπαίδευσης ενώ είχαν διδακτοροκά,μεταπτυχιακά ,άλλα πτυχία και τίτλους και ενώ βγήκαν πρώτοι σε ψήφους κόπηκαν στην συνέντευξη και είναι σε τάξεις όπως π.χ. ο αρθρογράφος στο εσος κος Πλατάρος;Για αυτούς δεν ισχύουν τα γραφόμενά σου;Στα τότε συμβούλια επιλογής μετείχαν και συνάδελφοι σου.Κάποιο σχόλιο επ αυτού έχεις;

 
@ΔΗΜΗΤΡΗΣ
05 Ιουν 2017 21:43

@Δημήτρης
Κανείς μα κανείς δεν μπορεί να διορισθεί χωρίς την θέλησή του(υποχρεωτικά) στα συμβούλια επιλογής.Ξέρω δια ζώσης και εκ των έσω.Όλοι μηδενός εξαιρουμένου κάνουν αγώνα για να μετέχουν.Αν ισχύει αυτό που λες γιατί διόρισαν τον τάδε συγκεκριμένο και όχι τους άλλους;Υπάρχουν Περιφέρειες μεγάλες με 50 σχολικούς συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων.Υπάρχουν Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με 10 και 12 συμβούλους μιας ειδικότητας.Έγινε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος και αρνήθηκαν όλοι και διορίστηκε από τους καθολικά αρνούμενους ο ένας με το ζόρι;Και αν ναι γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε γιατί αυτός και όχι οι άλλοι;Ας βρεθεί να με διαψεύσει έστω και ένας σύμβουλος από όλη την χώρα πράγμα αδύνατον.Κανένας νόμος δεν υποχρεώνει κάποιον να μετέχει σε συμβούλια επιλογής.Επομένως η άποψή σας είναι με όλο το σεβασμό εκτός της αλήθειας και της πραγματικότητας.Όσο για το ότι "πρώτα εκτελώ και μετά διαμαρτύρομαι" παρακαλώ να με πληροφορήσετε αν αυτό έγινε έστω και μια φορά.Που και πότε;Σας υπενθυμίζω ότι στα συμβούλια επιλογών για Διευθυντές Εκπαίδευσης μετείχαν σχολικοί σύμβουλοι και δεν υπήρξε καμμία διαμαρτυρία από πλευράς τους.Αντίθετα πλήθος διαμαρτυριών και μάλιστα έντονων υπήρξε από τους υποψήφιους και έχουν καταγραφεί γλαφυρότατα στις ετικέτες του εσος εκείνης της εποχής"ΒΟΥΛΗ","ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ",ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ","ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ","ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ","ΜΑΥΡΩΤΑΣ" ,καταγγελίες παρατάξεων,κομμάτων,υποψηφίων κτλ.Υπήρξε κάποια διαμαρτυρία από τους συμβούλους που κατά την ,μη αληθή άποψή σας,διορίστηκαν με το ζόρι;Και αφού διορίστηκαν με το ζόρι γιατί επέτρεψαν με την παρουσία τους να γίνουν τα δεκάδες καταγγελθέντα και στο εσος;Προσωπικά πιστεύω ακράδαντα στην διατήρηση του θεσμού αλλά πλέον ενοχλούμαι έντονα όταν από το 2011 και μετά οι Διευθυντές σχολείων επιλέγοναι για 3η φορά,οι Διευθυντές Εκπαίδευσης του χρόνου και αυτοί για 3η,οι Υποδιευθυντές και αυτοί για 3η φορά ,οι Περιφερειακοί βρισκονται στον 3ο που άλλαξε,δεκάδες Υπουργοί ,Υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς ήλθαν και απήλθαν και οι σχολικοί σύμβουλοι παραμένουν για μια 7ετία,χωρίς να το θέλουν και οι ίδιοι ούτε όμως το ζήτησαν και επιτακτικά,παραμένουν στην ίδια θέση ευθύνης και μετέχουν όλων των συμβουλίων επιλογής των υπόλοιπων.Είναι μια στρεβλή κατάσταση που επαναλαμβάνω για την οποία δεν φταίνε οι ίδιοι.Επομένως είναι σωστο το ερώτημα και καίριο.Αφού διαφωνούν γιατί συμμετέχουν και νομιμοποιούν αυτά που καταγγέλει το σωματείο τους.Επαναλαμβάνω προς αποφυγή παρεξήγησης είμαι αναμφανδόν υπερ του θεσμού.

 
Mark
05 Ιουν 2017 19:44

Τα περί κατάργησης του θεσμού είναι υπερβολικά και σίγουρα όχι καλόπιστα.
Περί βελτίωσης και επιλογής των ικανών πρέπει να γίνουν προτάσεις.

 
Εκπαιδευτικός
05 Ιουν 2017 11:57

Ο Σχολικός Σύμβουλος αποτέλεσε τον προπονητή της ομάδας ενός σχολείου.Προφανώς αυτά που ακούγονται περί κατάργησης των Σχολικών Συμβούλων γίνονται από άτομα που δεν έχουν σχέση με το ελληνικό δημόσιο σχολείο.
Μιλώντας για την Α/βάθμια Εκπαίδευση τουλάχιστον θα έλεγα:
Ποιος κάνει υποδειγματικές διδασκαλίες;
Ποιος προσπαθεί να βελτιώσει τη διδασκαλία όχι μόνο του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού αλλά και του παλιού εκπαιδευτικού που έχει κουραστεί;
Ποιος θέτει το κύρος του και τη μαρτυρία του υπέρ του σχολείου, όταν ένας εριστικός γονιός αναστατώνει το σύμπαν; Πρώτα βέβαια ο διευθυντής αλλά στη συνείδηση των γονιών ο διευθυντής είναι το ίδιο με τους δασκάλους.
Ποιος γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα ενός σχολείου;
Ο Σχολικός Σύμβουλος ήταν πάντα δίπλα μας στα δύσκολα (και αν κάποιος έχει αντίθετη άποψη να ζητάει αξιολόγηση και όχι κατάργηση). Δεν γίνεται στο όνομα της οικονομικής κρίσης ή κάποιων εμπαθειών να θυσιάζονται ουσιώδεις θεσμοί.

 
Θεατής
05 Ιουν 2017 09:19

Ένας νέος εμφύλιος ξεκίνησε απ' ότι φαίνεται.
Μήπως ένα από τα θύματα αυτού του νόμου είναι οι Σχολικοί Σύμβουλοι;Δηλαδή οι έχοντες περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα;
Γιατί άραγε ένας νόμος να δημιουργεί τόση χωριστικότητα και τόσες αντιθέσεις;
Γιατί σε μια διαλυμένη χώρα δεν μπορεί να υπάρξει αξιοκρατία;
Γιατί δεν υπάρχει συνεχής εθνική πολιτική στην Παιδεία;
Γιατί μοριοδοτείται τόσο πολύ η παρουσία στην τάξη που ποτέ δεν αξιολογήθηκε; και γιατί "διώκονται" οι Σχολικοί Σύμβουλοι που στο κάτω κάτω επελέγησαν με διαγωνισμό τύπου ΑΣΕΠ, (το 2007 ,να σημειώσουμε ότι στον διαγωνισμό αυτό "κόπηκαν" στελέχη του τότε κυβερνώντος κόμματος);
Γιατί ένας διευθυντής τράπεζας ή μιας εφορίας δεν επιστρέφει στο γκισέ ενός ταμείου;
Γιατί στο χώρο της εκπαίδευσης (που καμιά κυβέρνηση δεν ενίσχυσε) γίνονται πειραματισμοί που δεν γίνονται σε άλλον χώρο;

 
Δημήτρης
04 Ιουν 2017 23:37

@ Νίκος
Σε απάντηση του σχολίου σας "σχολικούς συμβούλους - μέλη σας που έσπευσαν", σας πληροφορώ πως οι Σχολικοί Σύμβουλοι ούτε αιτήθηκαν να μπουν στα Συμβούλια Επιλογής πολύ δε περισσότερο ούτε ρωτήθηκαν αν θέλουν να συμμετάσχουν.
Αυτά είναι σε γνώση σας;

@ ΕΡΩΤΗΜΑ
Σε απάντηση του σχολίου σας "Απο τη στιγμη που διαφωνειτε αποσυρετε τους συμβουλους ... Δεν μπορειτε να διαφωνειτε μεν αλλα να μετεχετε δε..." μήπως λησμονείτε πως η προβλεπόμενη διαδικασία είναι πρώτα εκτελώ και στη συνέχεια διαμαρτύρομαι;
Αυτό είναι σε γνώση σας;

@ John Gyf
Σε απάντηση του σχολίου σας "Ο ΘΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΡΑΡΓΗΘΕΙ" σας θυμίζω πως από παρόλο που ο θεσμός ήταν απέτηση της βάσης του κλάδου συνειδητά δεν υποστηρίχθηκε (βλ. οικονομική αυτοτέλεια των γραφείων, γραμματειακή υποστήριξη, ΧΕΠ για οδοιπορικά κ.ά.). Αντίθετα, καλούνται κάθε φορά οι Σχολικοί Σύμβουλοι να υποστηρίξουν την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική με δικούς τους πόρους. Από πέρυσι δε επισκέπτονται τα Σχολεία της Περιφέρειάς τους με δικά τους έξοδα.
Αυτά είναι σε γνώση σας;

 
John Gyf
04 Ιουν 2017 17:04

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΡΑΡΓΗΘΕΙ . ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕς ΕΥΡΩ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
04 Ιουν 2017 13:11

Το δις εξαμαρτειν ουκ ανδρος σοφου.
Οι προεδροι των συμβουλιων επιλογης κριθηκαν απο το ΣΤΕ ως παρατυποι αφου προηλθαν απο παρατυπες διαδικασιες.
Συνεπως και αυτες οι επιλογες θα κριθουν παρατυπες.
Αρκει καποιος να προσφυγει...

 
ΕΡΩΤΗΜΑ
03 Ιουν 2017 20:21

Απο τη στιγμη που διαφωνειτε αποσυρετε τους συμβουλους απο τα συμβουλια επιλογης των διευθυντων σχολειων.Δεν μπορειτε να διαφωνειτε μεν αλλα να μετεχετε δε νομιμοποιωντας με την παφουσια και αξιολογηση σας αυτο με το οποιο ...διαφωνειτε. .Το αυτο κανατε και στα συμβουλια επιλογης για τους διευθυντες εκπαιδευσης με ολα οσα διαδραματιστηκαν κσι γλαφυροτατα αναγραφηκαν στο εσος.Τοτε ομως δεν διαφωνουσατε για την αντισυνταγματικη διαδικασια αλλα και παλι μετεχατε.

 
Γιώργος
03 Ιουν 2017 19:52

Τόσο ο νόμος του 2015 όσο και ο νέος για την επιλογή διευθυντών/-ντριών δεν ξεφεύγει δυστυχώς από την πεπατημένη οδό του "καλοπιάσματος" της πλειονότητας των ενδιαφερομένων, δηλαδή των εκπαιδευτικών. Ο ιός της δημαγωγίας και του λαϊκισμού έχει μολύνει αθεράπευτα την πρώτη φορά αριστερά – δυστυχώς για τη χώρα μας και σ’ αυτόν τον τομέα!
Αυτό που έχουμε καταλάβει όλοι/-ες είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει διαμορφωμένη δική της γνώμη την οποία είχε διατυπώσει εξ υπαρχής, αλλά αποδέχεται ό,τι θωπεύει τα αυτιά των περισσοτέρων. Άλλωστε εκεί είναι και οι ψήφοι! Αν τώρα, η θωπεία αυτή έχει ζητήματα νομιμότητας, τόσο το χειρότερο για τη νομιμότητα. Θα κατακεραυνώσουμε και τη δικαιοσύνη αν χρειαστεί. Είναι … αστική άλλωστε! Ενώ αυτοί είναι … αριστεροί!!!
Θα καταχραστώ το διαθέσιμο χώρο σας, αν αναλύσω συστηματικά τα σημεία που τεκμηριώνουν τη άποψη που διατύπωσα παραπάνω. Θέλω όμως να πω κλείνοντας ότι έχουμε κουραστεί να ακούμε την ακατάσχετη ερεσχελία του υπουργού στη Βουλή ή αλλού για το πόσο νοιάζεται τους «μάχιμους» εκπαιδευτικούς! Όταν κόβετε ο μισθός τους ή η σύνταξη των συνταξιούχων δασκάλων – όπως και όλων - θέλαμε να ξέραμε πόσο νοιάζεται αληθινά! Γι αυτά κουβέντα δεν ακούμε.

 
rip
03 Ιουν 2017 16:36

Γιώργος@Τα προηγούμενα μέλη του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ (εκπ/κος, σύμβουλος ) δεν ήταν διορισμένα ? Μήπως θυμάσαι πόσο μετρούσε η συνέντευξη τότε ? Μήπως θυμάσαι η δήλωση σχολείων τότε(Διαμαντοπουλου πασοκ) πότε γίνονταν ?

 
Νίκος
03 Ιουν 2017 14:19

Αν όπως λέτε "Η σύσταση των νέων διευρυμένων υπηρεσιακών συμβουλίων διαμορφώνει για πρώτη φορά καινοφανείς μεταβατικές ευρεσιτεχνίες με τη θεσμική απουσία, ουσιαστικά στελέχους της διοίκησης της εκπαίδευσης και θέτει ζητήματα διοικητικής ιεραρχίας", τότε έχετε κάτι να πείτε για τους σχολικούς συμβούλους - μέλη σας που έσπευσαν να στελεχώσουν τα συμβούλια επιλογής;

 
Γιώργος
02 Ιουν 2017 23:45

Είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρεται , ότι δηλαδή με το νόμο θα έπρεπε να καθορίζεται η επιλογή όλων των στελεχών εκπαίδευσης (Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Σχολείων και Υποδιευθυντών). Αυτή η αποσπασματική επιλογή μόνο Διευθυντών Σχολείων δείχνει προχειρότητα και προσπάθεια άλωσης των θέσεων από "δικούς μας".
Ένα άλλο θέμα είναι η σύνθεση των διευρυμένων Π.Υ.Σ.Δ.Ε/Π.Υ.Σ.Π.Ε. για την επιλογή στελεχών. Η σύνθεση αυτή καθορίζεται ύστερα από πρόταση του διορισμένου από την κυβέρνηση Περιφερειακού διευθυντή. Είδαμε λοιπόν στο έγγραφο το οποίο απεστάλη από του Υπουργείο, "ουρανοκατέβατους" συναδέλφους να τα στελεχώνουν. Πώς, πότε, με ποια κριτήρια και με ποια διαδικασία επελέγησαν να αξιολογήσουν τους συναδέλφους τους; Με αυτή και μόνο την αυθαίρετη ενέργεια αφαιρείται η όποια αξιοπιστία των υπηρεσιακών συμβουλίων τα οποία εμφανίζονται να λειτουργούν ως μοχλοί ανάδειξης "ημετέρων".
Επιπλέον, στις κρίσεις του 2011 υπήρχε τράπεζα μελετών περίπτωσης, από την οποία με τυχαία επιλογή "έβγαινε" το θέμα για το οποίο θα εξεταζόταν ο υποψήφιος. Αυτό δεν υπάρχει τώρα και επομένως ο υποψήφιος μπορεί να ερωτηθεί οτιδήποτε. Πώς λοιπόν να μη σκεφθεί κάποιος ότι τα μέλη του συμβουλίου θα απευθύνουν εύκολες ερωτήσεις σε υποψήφιους που θέλουν να αναδείξουν και "κουφές" ερώτησεις σε άλλους, τους οποίους θέλουν να υποβαθμίσουν.
Με αυτά και μ' αυτά μου έρχονται στο μυαλό οι στίχοι του Μανόλη Ρασούλη:
"Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν".

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.