Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Υπουργός: Διδακτορικά από ΤΕΙ με κριτήρια

Ο υπουργός Παιδείας ζήτησε από τους προέδρους των ΤΕΙ να μελετήσουν το ενδεχόμενο συγχώνευση δυο και τριών ΤΕΙ και την μετατροπή τους σε πανεπιστήμιο, στα πρότυπα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Δημοσίευση: 09/06/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ταύτιση απόψεων σε πέντε σημεία μεταξύ προέδρων των ΤΕΙ και υπουργού παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προέκυψε στη σημερινή Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ο υπουργός Παιδείας συζήτησε εκτενώς με τους προέδρους των ΤΕΙ για το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του esos, προέκυψαν οι εξής ειδήσεις:

Επαγγελματικά Δικαιώματα : Συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί στο υπουργείο Παιδείας Επιτροπή για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα του υπ. Παιδείας , από έναν εκπρόσωπο των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας. Στην Επιτροπή θα συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες τους οποίους θα διορίσει ο υπουργός παιδείας. Η Επιτροπή θα μελετήσει τα προσόντα των πτυχιούχων Μηχανικών.

Από νέα τμήματα τα Διετή Προγράμματα Σπουδών: Υπήρξε κοινή άποψη μεταξύ του υπουργού παιδείας και των προέδρων των ΤΕΙ τα Διετή Προγράμματα Σπουδών να διοργανώνονται από νέα τμήματα και όχι από τα υπάρχοντα και ύστερα από σύμφωνη γνώμη των ΑΕΙ.

Διδακτορικά από τα ΤΕΙ: Οι πρόεδροι των ΤΕΙ και ο υπουργός Παιδείας συμφώνησαν να κάνουν διδακτορικές διατριβές τμήματα των ΤΕΙ, ύστερα από συγκεκριμένα κριτήρια. Πρόταση με συγκεκριμένα κριτήρια έκαναν οι πρόεδροι των ΤΕΙ προς τον υπουργό ο οποίος τα έκανε δεκτά.

Τα τμήματα που θα πληρούν τα κριτήρια θα αποφασίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο του κάθε Ιδρύματος και την τελική απόφαση για την υιοθέτηση η απόρριψή της θα έχει Επιτροπή η οποία θα συσταθεί από τον υπουργό Παιδείας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Επαγγελματικά δικαιιώματα τα ίδια όλοι οι πτυχιούχοι που αποφοίτησαν πριν ή μετά το 2001.

Μετεξέλιξη όλων των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια: Ο υπουργός Παιδείας ζήτησε από τους προέδρους των ΤΕΙ να μελετήσουν το ενδεχόμενο συγχώνευση δυο και τριών ΤΕΙ και την μετατροπή τους σε  πανεπιστήμιο, στα πρότυπα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που θα προκύψει απο τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά. Επίσης ο κ. Γαβρόγλου ζήτησε από τους προέδρους των ΤΕΙ να εξετάσουν την ενσωμάτωση των Ιδρυμάτων τους με   Πανεπιστήμιο της Περιφέρειάς τους

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, έκτακτη Σύνοδος Προέδρων - Αναπληρωτών Προέδρων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ με την παρουσία του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου και του αναπληρωτή ΓΓ κ. Αγγελόπουλου. Ο διάλογος με την ηγεσία του Υπουργείου έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση
Διατυπώθηκαν από τη Σύνοδο προβληματισμοί και αντιρρήσεις σε πολλά σημεία του ΣΝ που θίγουν το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και τον τρόπο εκλογής των Διοικήσεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο Πρυτάνεων – Αντιπρυτάνεων. Εκφράστηκε προβληματισμός για θέματα εφαρμογής του ακαδημαϊκού ασύλου, καθώς και για τις διατυπώσεις και ορολογίες που εξακολουθούν να διαφοροποιούν τα ΤΕΙ από τα Πανεπιστήμια.
Για το θέμα των ΕΛΚΕ η Σύνοδος διατυπώνει την άποψη ότι οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ανατρέψει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, επιβαρύνοντας τη διαχείριση των ερευνητικών πόρων με αναιτιολόγητα υψηλό  διοικητικό κόστος και υπέρμετρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κρίνει απαραίτητη την απένταξη των ΕΛΚΕ από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, το Δημόσιο Λογιστικό, την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και το ΠΔ80/2016 και τη προσαρμογή των σχετικών προβλέψεων του Νομοσχεδίου ώστε να παρέχει ευελιξία και ασφάλεια δικαίου στη διαχείριση των ερευνητικών πόρων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα μας. Η Σύνοδος θα υποβάλει στην ηγεσία του Υπουργείου αναλυτικό υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις σχετικές με το νομοσχέδιο.
Σχετικά με τα Μεταπτυχιακά, η Σύνοδος διατύπωσε την άποψη ότι προκειμένου να διορθωθούν ορισμένα «κακώς κείμενα» γίνονται οριζόντιες ρυθμίσεις που ουσιαστικά θίγουν την ακαδημαϊκότητα, τη βιωσιμότητα και εν τέλει το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ. Η Σύνοδος θα υποβάλει στην ηγεσία του Υπουργείου αναλυτικό υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις.
Δεδομένου ότι εκφράστηκε πολιτική βούληση από τον Υπουργό να καταργηθούν οι θέσεις των Γραμματέων στα ΑΕΙ, ζητήθηκε από τη Σύνοδο η θεσμοθέτηση θέσεων Γενικών Διευθυντών όπως στα Πανεπιστήμια. Επίσης, ο Υπουργός δήλωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το νέο μισθολόγιο των ΕΔΙΠ και θα επιληφθεί.
Τέλος, υπήρξε κοινή άποψη μεταξύ του Υπουργού Παιδείας και της Συνόδου να διοργανώνονται τα Διετή Προγράμματα Σπουδών από νέα τμήματα και όχι από τα υπάρχοντα και ύστερα από σύμφωνη γνώμη των ΑΕΙ.
2.    Τρίτος κύκλος σπουδών στα ΑΕΙ (Διδακτορικές Σπουδές)
Σχετικά με τις Διδακτορικές σπουδές και σε συνέχεια προηγουμένων δεσμεύσεων μεταξύ της Συνόδου και του Υπουργού Παιδείας, η Σύνοδος κατέθεσε κριτήρια και διαδικασία οργάνωσης των Διδακτορικών σπουδών, και ζήτησε να συμπεριληφθεί στον παρόντα νόμο η δυνατότητα αυτοδύναμης εκπόνησης Διδακτορικών στα ΤΕΙ. Είναι δεδομένη η πάγια θέση της Συνόδου ότι ο τρίτος κύκλος σπουδών παγκοσμίως δεν συσχετίζεται με την ονομασία των Ιδρυμάτων και μάλιστα απαγορευτικά όπως γίνεται στη χώρα μας για τα ΤΕΙ, και η εκπόνηση και η απονομή Διδακτορικών είναι θέμα ακαδημαϊκής «αξίας».
3.    Νομοθετική ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΤΕΙ
Η ηγεσία του Υπουργείου έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα της έλλειψης επαγγελματικών δικαιωμάτων πολλών ειδικοτήτων ΑΕΙ, η λύση του οποίου είναι πάγιο αίτημα της Συνόδου. Συμφωνήθηκε να συγκροτηθούν από το Υπουργείο Παιδείας Επιτροπές για τα επαγγελματικά δικαιώματα, αποτελούμενες από το Γενικό Γραμματέα του Υπ. Παιδείας (ως Πρόεδρου των Επιτροπών) και εκπροσώπους των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας. Στις Επιτροπές θα συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες τους οποίους θα διορίζει ο Υπουργός Παιδείας σε συνεργασία και με τη Σύνοδο. Οι επιτροπές θα έχουν βραχύ χρονικό ορίζοντα.
4.    Θεσμικά θέματα που αφορούν στα ΤΕΙ
Ο Υπουργός Παιδείας ζήτησε από τους προέδρους των ΤΕΙ να καταθέσουν το συντομότερο προτάσεις για τη στρατηγική ανάπτυξης των Ιδρυμάτων τους στην κατεύθυνση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

Σχόλια (10)

 
Γιάννης
08 Ιουν 2017 22:54

Ο κ. Γαβρόγλου δεν έχει σταθερές θέσεις και έχει κάνει πολλά μπρος-πίσω σχετικά με τα ΤΕΙ. Σχετικά με τις τελευταίες θέσεις του:

1. Τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν κατοχυρώνονται με νόμο αλλά με προεδρικό διάταγμα.
2. Τα διετή προγράμματα δεν έχουν κανένα νόημα στα ΑΕΙ και η σκοπιμότητά τους είναι ύποπτη
3. Για τα διδακτορικά σε Πανεπιστήμια ή στα ΤΕΙ μελλοντικά, δεν υπάρχει κανένα αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής υποψηφίων διδακτόρων κατά συνέπεια να υποβαθμιστεί μελλοντικά και αυτός ο τίτλος, όπως γίνετε σήμερα με τα μεταπτυχιακά και το grecomaster.
4. Η μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια είναι κάτι θετικό έστω και με την λογική σχεδίου Αθηνάς 2.

 
Γιωργος
08 Ιουν 2017 23:22

Η αλλαγή των ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ θα σηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εστω κι έτσι θα μπορέσουν οι απόφοιτοι τους να βρουν όλα αυτά που δικαιούνται βάση των σπουδών τους.
Είτε το πει κάποιος Αθήνα 2 είτε Λεωνιδα το ζητούμενο ειναι η εξίσωση ΤΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΩΝ.

 
Ioannis Konstantopoulos
09 Ιουν 2017 08:52

"Η επιτροπή θα μελετήσει τα προσόντα των πτυχιούχων μηχανικών".........

Κανένας δεν είπε σε αυτόν τον άνθρωπο (γαβρόγλου) ότι ομοίως με τους μηχανικούς έχουν τεράστιο πρόβλημα οι πτυχιούχοι των γεωπονικών τμημάτων του τεχνολογικού τομέα ?

Και σε αυτή την επιτροπή, θα είναι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και των πανεπιστημίων, αλλά δεν θα είναι εκπρόσωποι των ενώσεων των αποφοίτων του τεχνολογικού τομέα ?

Ωραία !!

Να δούμε πάλι την άποψη περισπούδαστων αρθρογράφων.............

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
09 Ιουν 2017 10:24

Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά. Και η μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ και η διοργάνωση διδακτορικών από τα ΤΕΙ με συγκεκριμένα κριτήρια και η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ. Αλλά ποιος είναι ο ορίζοντας εφαρμογής τους ; Δυστυχώς φαίνεται πως για μια ακόμη φορά "Ζήσε Μάη μου να φάς τριφύλλι".

 
Αλέξης Δημητρόπουλος
09 Ιουν 2017 12:17

Ο Γαβρόγλου απλά δεν παίζεται. Τάζει λαγούς με πετραχήλια και οι αφελείς πρόεδροι καταπίνουν την παροχολογία αμάσητη. Δυστυχώς η κοινότητα των ΤΕΙ δεν διαθέτει το σθένος και τη τόλμη να διεκδικήσει τα αυτονόητα . Κρίμα !

 
Κουβέλης Κων
09 Ιουν 2017 15:41

Την στιγμή που κάποια τμήματα των ΤΕΙ δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα γιατί τα τμήματα αυτά ταυτίζονται με τμήματα των Πολυτεχνείων θα υπάρχει πάντα αδιέξοδο. Τώρα θα πώ την Ελληνική παροιμία ΟΧΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ.

 
PdV_VdT
09 Ιουν 2017 21:18

"Ο υπουργός Παιδείας ζήτησε από τους προέδρους των ΤΕΙ να μελετήσουν το ενδεχόμενο συγχώνευση δυο και τριών ΤΕΙ και την μετατροπή τους σε πανεπιστήμιο, στα πρότυπα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής"

Ναι, θα μπορούσε το ΤΕΙ Κρήτης, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να ενωθούν και να κάνουν το "ΤΕΙ Εθνικής Ελλάδος".
Υπάρχοντα ΤΕΙ με διάσπαρτα Παραρτήματα και Σχολές να συνενωθούν για να έχουν ακόμα μεγαλύτερη διασπορά!
Από την άλλη πείτε μου ποιο Πανεπιστήμιο θα θελήσει να ενσωματώσει Τμήματα ΤΕΙ ?
Όνειρα θερινής νυχτός.
Ας προσγειωθούν καλύτερα...
Πετάει (ο υπουργός) ως συνήθως, το μπαλάκι στους Προέδρους των ΤΕΙ για ιδέες-δράσεις που ξέρει ότι δε μπορούν να υλοποιηθούν ποτέ.
... και έτσι όλοι είναι ευχαριστημένοι.
και ζήσαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα.

 
Απόστολος
10 Ιουν 2017 10:37

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας είναι προϊόν συγχώνευσης των ΤΕΙ Πατρών και Μεσολογγίου.
Αρα ειναι αυτονόητο ότι με τις ιδιες διαδικασίες που θα ακολουθήσουν τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά θα πρεπει και το ΤΕΙ Δυτικης Ελλάδας να γινει Πανεπιστήμιο Δυτικης Ελλάδας. Εχω κάπου λάθος??

 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ
29 Μαρ 2018 13:29

Όσες Επιτροπές και να γίνουν από όποια Κυβέρνηση και από όποιον Υπουργό δεν πρόκειται να δοθούν επαγγελματικά δικαιώματα στους Πολιτικούς Μηχανικούς αποφοίτους ΤΕΙ.
Το καλό είναι ότι η Υπόθεση έχει πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο .
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί με την με Αριθμό 17/2016 Απόφαση του ότι: "Διαπιστώνει ότι η Διοίκηση δεν έχει συμμορφωθεί αδικαιολογήτως , προς το περιεχόμενο της 4917/20012 απόφασης του Δικαστηρίου. Καλεί τη Διοίκηση να συμμορφωθεί με την ανωτέρω απόφαση εντός εξαμήνου από της κοινοποιήσεως του παρόντος πρακτικού, κατά το αιτιολογικό."
Έχουν περάσει αρκετά εξάμηνα και χρονοτριβούν και κωλυσιεργούν.
Ούτε η ΕΕΤΕΜ ούτε οι Πρόεδροι ΤΕΙ πρόκειται να κάνουν τίποτα.
Έκλεισαν το ΤΕΙ Αθήνας και το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ και δεν έδωσαν επαγγελματικά δικαιώματα τώρα θα δώσουν που μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο σιγά σιγά?
Μόνη λύση είναι οι αποφάσεις των Δικαστηρίων και τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια με κατάταξη και αναγνώριση των μαθημάτων.
Ούτε Επιτροπές ούτε παραμύθια της Χαλιμάς!

 
ΝΙΚΟΣ
04 Μάιος 2018 17:47

Οι σπουδές στα ΤΕΙ πρέπει να αναβαθμισθούν. Αυτό δεν γίνεται με ένα απλό διάταγμα. Εάν υπήρχε αναπτυγμένη βιομηχανία και παραγωγή, όλοι θα είχαν την θέση τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ