Placeholder

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Δημοσίευση: 15/06/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη χορήγηση  επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Α. ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1 Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υ.Α :

I) Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, -άλλων από αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 1- θα πρέπει να προσκομίσουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π:

α. πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας των πτυχίων τους από τον ΔΟ.Α.Τ.Α.Π.

β. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας, (επιπέδου τουλάχιστον Β2) σε περίπτωση που δεν είναι Έλληνες πολίτες.

II) Οι πτυχιούχοι:

α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας) του ΕΚΠΑ,

β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης στο πτυχίο τους,

γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,

δ. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ θα πρέπει να προσκομίσουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχουν συμπληρώσει 30 ECTS του Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας με τη λήψη του πτυχίου τους.

Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ, ΤΟΥ ΔΠΘ, ΤΟΥ ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 3 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υπουργικής Απόφασης, στους κάτωθι πτυχιούχους, η επάρκεια χορηγείται μετά από επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας, ίσου με 30 ECTS που θα διοργανωθεί από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής:

α. πτυχιούχους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,

β. πτυχιούχους του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής,

γ. πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου,

δ. πτυχιούχους του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα Προγράμματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών των Πανεπιστημίων θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση, αφού αυτά εγκριθούν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr ,προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω παράγραφο, θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι στο Τμήμα Δ ́ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρίβεια των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,

β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου.

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Γ1) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1- 2017 Υπουργικής απόφασης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υπουργικής Απόφασης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014, έως και την 8-2-2017, λαμβάνουν την επάρκεια, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου.

Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται συνίστανται στα εξής:

1. Να έχει υποβληθεί αίτηση μέχρι την 8/2/2017.

2. Ο αιτών να κατέστη κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου το αργότερο έως την 8/2/2017.

3. Ο αιτών να πληρούσε, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του, τις προϋποθέσεις σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας, σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2). γ) Εάν ο αιτών δεν είναι  ́Ελληνας πολίτης, να προσκομίσει πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

δ) Ο αιτών να παρακολουθήσει επιτυχώς, Πρόγραμμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσο με 30 ECTS.

Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω Πρόγραμμα θα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους ανωτέρω και θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019. Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το Πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον.

Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα Προγράμματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών των Πανεπιστημίων θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση, αφού αυτά εγκριθούν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr ,προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Γ2) Υπενθυμίζεται ότι οι εμπίπτοντες στην ανωτέρω κατηγορία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υ.Α., για τη χορήγηση της επάρκειας, απαιτείται να υποβάλλουν στο Τμήμα Δ’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης τα κάτωθι δικαιολογητικά/έγγραφα:

α. Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του ανωτέρω Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, Πανεπιστημίου της ημεδαπής, μετά την απόκτηση του

β. Πιστοποιητικό/βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστο Β2) μόνο στην περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών.

Συνυποβάλλονται, εφόσον δεν υποβλήθηκαν με την αρχική αίτηση και δεν έχουν τροποποιηθεί,

γ. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

δ. φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου

ε. ο απαιτούμενος για την απόδειξη της άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας, τίτλος ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, χορηγηθέν από φορείς πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο.

Ο παραπάνω τίτλος ή το Πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκ του πρωτοτύπου, από δικηγόρο ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα πρέπει να προσκομίζονται με την επισήμανση ότι, προσκομίζονται συμπληρωματικά δικαιολογητικά σε συνέχεια της αρχικής κατατεθείσας αίτησης για χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Όλα τα αναγραφόμενα στις παραγράφους Β και Γ του παρόντος εγγράφου δικαιολογητικά, υποβάλλονται, είτε από τους τους αιτούντες αυτοπροσώπως, είτε από τρίτο πρόσωπο που προσκομίζει νόμιμη εξουσιοδότηση, ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στο Τμήμα Δ ́ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ετικέτες: 
Ξένες Γλώσσες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.