Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

34 ΕΛΜΕ και η ΔΟΕ αποφάσισαν αποχή από τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων

Δημοσίευση: 18/06/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Συνολικά 34 ΕΛΜΕ αποφάσισαν  αποχή από τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων, που έχει ορισθεί για τις 20 Ιουνίου.

Ανάλογη απόφαση εξέδωσε και η Διδασκαλική Ομοσπονδία, ενώ η ΟΛΜΕ δεν έλαβε σχτική θέση, μέχρι στιγμής.

Σήμερα και η ΕΛΜΕ Χανίων , εξέδωσε την ακόλουθη απόφαση:

Υλοποιώντας την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. [7.6.2017] «Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων» και των αποφάσεων των  ΓΣ της ΕΛΜΕ Χανίων 31/05/2017 και 16/06/2017  καθώς και την απόφαση του ΔΣ 13/06/2017 το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων υπογραμμιζει ότι:

η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014). Όπως αναφέρεται και στην απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «η μορφή της απεργίας – αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμία περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν». Επίσης, τονίζεται ότι δεν προβλέπονται κρατήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι προ διετίας δεν είχαν επιβληθεί κρατήσεις στη μισθοδοσία μας για τη μορφή της απεργίας – αποχής.
Υ

πογραμμίζεται  ότι το όργανο, στο οποίο καλούμαστε να συμμετέχουμε δεν αποτελεί συλλογικό όργανο, κατά την έννοια του νόμου, δεν φέρει νόμιμη συγκρότηση, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεν υφίστανται για το λόγο αυτό κανόνες απαρτίας και πλειοψηφίας και εν τέλει δεν μπορεί να λειτουργήσει νομίμως.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χανίων , επισημαίνει, διευκρινιστικά, τα παρακάτω:

•    Οι συνάδελφοι  δηλώνουν ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. [7.6.2017] και η ΕΛΜΕ Χανίων σύμφωνα τις αποφάσεις  των  ΓΣ της ΕΛΜΕ Χανίων 31/05/2017 και 16/06/2017  καθώς και την απόφαση του ΔΣ 13/06/2017και απέχουν από την ειδική συνεδρίαση.
•    Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή, και καμία διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί ούτε συμπληρώνονται φύλλα αποτίμησης.
•    Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων  σας αποστέλλουμε εναλλακτικά  σχέδια δήλωσης για να χρησιμοποιηθούν από τους συναδέλφους με τυχόν παρατηρήσεις, προσθήκες, συντομεύσεις κατά την εκτίμησή τους, στις συνεδριάσεις της 20ης Ιούνη.
•    Καλούμε τους συναδέλφους που θα συμπληρώσουν σχέδια δήλωσης μα τα καταθέσουν στην ΕΛΜΕ είτε ηλεκτρονικά (elmechanion@gmail.com) είτε ιδιοχείρως.  

ΥΓ. Στην απεργία – αποχή ήδη 34 ΕΛΜΕ έχουν πάρει απόφαση, όπως και η ΔΟΕ.

ΔΗΛΩΣΗ

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του ………………………… που συνεδρίασαν στις 20/6 με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για υποψήφιο/α Διευθυντή/ντρια Σχολικής Μονάδας ή ΕΚ», όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 του νόμου 4473/2017 (Α΄ 78) επισημαίνουν τα εξής :

•    Ο νόμος 4473/17 βασίζεται σε όλο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει εδώ και χρόνια και είναι εφαρμογή ακριβώς των διαδικασιών αξιολόγησης που προβλέπονται στο ν. 4369/16 (Βερναδάκη) για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Αποτελεί δε μέρος των προαπαιτούμενων του 4ου μνημονίου -τριετές σχέδιο για την  εκπαίδευση- και υλοποιεί την Έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011 για την Ελληνική Εκπαίδευση, αναθεωρημένη έκδοση της οποίας αναμένεται στο επόμενο διάστημα.

•    Η κατάργηση του νόμου 4327/15 (Μπαλτά – Κουράκη) με αφορμή την απόφαση του ΣτΕ που τον έκρινε αντισυνταγματικό, ακόμα και με το περιορισμένο ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών που προέβλεπε, δίνοντας όμως τη δυνατότητα επηρεασμού έστω και έμμεσα της επιλογής των διευθυντών, συνιστά περαιτέρω υποβάθμιση του συλλόγου διδασκόντων και περιορισμού των δικαιωμάτων του. Πολύ περισσότερο όταν αντικαθίσταται από τη διαδικασία της συμπλήρωσης των «φορμών αποτίμησης» που, παρότι ανούσια και χωρίς καμία ισχύ, ακολουθεί όμως πιστά όσα προβλέπονται στο ΠΔ 152/13 για την αξιολόγηση και μας προϊδεάζει για το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Επιπλέον έχουμε την επαναφορά της διαβόητης συνέντευξης, η οποία όχι μόνο είναι διάτρητη, αλλά και ευνοεί την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων ανάμεσα στους υποψήφιους διευθυντές και τη διοίκηση.

•    Η συγκρότηση για πρώτη φορά ειδικά για αυτή τη διαδικασία ενός σώματος διαφορετικού από το Σύλλογο Διδασκόντων από το οποίο αποκλείονται οι συνάδελφοι αναπληρωτές δημιουργεί συνθήκες ανισοτιμίας ανάμεσα στους συναδέλφους, στερώντας ακόμα και το δικαίωμα του λόγου από μια κατηγορία εργαζομένων. Η εξαίρεση αυτή των ελαστικά εργαζόμενων (αναπληρωτές, ΑΜΩ) εντάσσεται στα πλαίσια του συνολικού αποκλεισμού των συμβασιούχων σε όλο το δημόσιο τομέα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του ……………………………. θεωρούν την παραπάνω διαδικασία εντελώς απαξιωτική του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων ως οργάνου συλλογικής έκφρασης της σχολικής μονάδας και αποφασίζουν να απέχουν από αυτήν (συμπλήρωση φύλλων αποτίμησης και σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών), υλοποιώντας την σχετική απόφαση τόσο της ΕΛΜΕ Χανίων όσο και της ΓΣ των μελών της και συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή διαρκείας από κάθε διαδικασία αξιολόγησης που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ από τις 15/3 σε όλο το δημόσιο τομέα. Να σημειωθεί ότι αυτή η μορφή αγώνα, δηλ. η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, δεν υπόκειται σε καμία παρακράτηση μισθού ή άλλη διοικητική κύρωση και καλύπτει πλήρως συνδικαλιστικά όλους όσους συμμετέχουν σ’ αυτήν.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ   ________________________
ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, έπειτα από την πρόσκληση των μόνιμων εκπαιδευτικών του ____________ με θέμα τη διατύπωση γνώμης για την επιλογή του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, δηλώνουμε, ότι δε συμμετέχουμε στη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή Διευθυντών [που εισάγεται με το πρόσχημα της γνώμης «των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών», ενώ αποτελεί το πρώτο βήμα για την εισαγωγή της αξιολόγησης – χειραγώγησης (Ν.3848/2010, Π.Δ. 152/2013)], υλοποιώντας την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. [7.6.2017] «Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων».

Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουμε ότι απέχουμε από τη σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών και από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (φύλλα ποιότητας). Ως εκ τούτου δεν συμπληρώθηκαν και δεν κατατέθηκαν φύλλα αποτίμησης.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του  ____________________

Υ. Σ.  Η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014). Η ΑΔΕΔΥ στην σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παρέχει απόλυτη κάλυψη σε όλους. Η απεργία-αποχή αφορά ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ τους/τις εργαζόμενους-ες στο Δημόσιο, είτε είναι μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., είτε όχι.

Η μορφή της απεργίας-αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν.»

Επιπροσθέτως, το όργανο, στο οποίο καλούμαστε να συμμετέχουμε δεν αποτελεί συλλογικό όργανο, κατά την έννοια του νόμου, δεν φέρει νόμιμη συγκρότηση, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεν υφίστανται για το λόγο αυτό κανόνες απαρτίας και πλειοψηφίας και εν τέλει δεν μπορεί να λειτουργήσει νομίμως.

Σχέδιο πρακτικού:

Σήμερα Τρίτη 20 Ιούνη 2017 μετά από σύγκλιση σε συνεδρίαση των εκπαιδευτικών του…….με θέμα τη διατύπωση γνώμης για την επιλογή διευθυντή, δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι να γίνουμε αξιολογητές των υποψήφιων διευθυντών. Δε θα ανοίξουμε εμείς το δρόμο για τη δική μας αντιδραστική, αντιπαιδαγωγική αξιολόγηση.

Με την όλη διαδικασία επιδιώκεται η νομιμοποίηση του πλαισίου στο οποίο θα κληθούν να δράσουν τα στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και η νομιμοποίηση της επικείμενης αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού.

Έχουμε τη θέση πως η όλη διαδικασία της δρομολογημένης αξιολόγησης δεν έχει στόχο να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικοί, τα δημόσια σχολεία και τα στελέχη της εκπαίδευσης για να υπηρετήσουν τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Το σχολείο που διαμορφώνεται, μέσω και της αξιολόγησης, το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δράσουν οι διευθυντές και τα άλλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, δρομολογούν την παραπέρα υποβάθμιση της μόρφωσης που λαμβάνουν τα παιδιά. Ακόμη, η διαδικασία της αξιολόγησης θα έχει σαν αποτέλεσμα το παραπέρα χτύπημα των εργασιακών - μισθολογικών δικαιωμάτων αλλά και την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών. Δε θέλουμε σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, δε θέλουμε διευθυντές μάνατζερ – αξιολογητές.

Στην κατεύθυνση αυτή, με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ, του Σωματείου και του Κλάδου μας, δηλώνουμε ότι δε συντάσσουμε πρακτικά αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών, δε συμπληρώνουμε ερωτηματολόγια (φύλλα ποιότητας). Υλοποιούμε την «αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης» που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΔΟΕ.

Σημειώνουμε, πως η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο 486/1995 και δικαστική απόφαση 2395/2014 του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών) και συνιστά μορφή συνδικαλιστικής πάλης.

Σχόλια (19)

 
Κώστας
22 Ιουν 2017 10:20

ΚΑΛΗΜΕΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΑΥΤΗ
ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ?

Οδηγία να συνεδριάσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων για την αποτύπωση γνώμης για τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολείων, ακόμη και με τη συμμετοχή ενός εκπαιδευτικού, λόγω της απεργίας-αποχής που κήρυξαν τα συνδικαλιστικά όργανα των δασκάλων και καθηγητών, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας προς όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 
ΕΝ
19 Ιουν 2017 23:27

@Poyet
Τι εννοείς ότι το 19 κοντά είναι;Δεν βλέπεις ότι εντελώς ξαφνικά η ΝΔ σταμάτησε να ζητά εκλογές;Πάνε ή για οικουμενική ή εκλογές του χρόνου που θα βγεί η ΝΔ και αμέσως μετά εκλογές το 2019 ή 2020 με αφορμή την εκλογή Π.Δ. με απλή αναλογική και αμέσως μετά οικουμενική .Αυτό θέλουν όλοι οι ξένοι και τα ντόπια συμφέροντα.Εσύ να κάνεις υπομονή ως τη λήξη του μνημονίου το 2060.Οικουμενική υπομονή.Το μέτριο πολιτικό σύστημα όλων των κομμάτων θα συνεργασθεί αρμονικά για να επιβιώσει.Αλίμονο σε μας,τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

 
ekp/kos
19 Ιουν 2017 23:00

ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ.. ΟΧΙ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ

 
Poyet
19 Ιουν 2017 20:19

@ekp/kos πέρα από δικαστήρια έχεις να μας πεις τίποτα άλλο; Μήνες έχεις τώρα που ασχολείσαι με τα δικαστικά μέγαρα. Ήμαρτον!. Εκπαιδευτικός είσαι ή και δικηγόρος;
@Γιάννης Πλατάρος, κάτι μου λέει πως αν όλα αυτά τα έκανε μια άλλη κυβέρνηση θα ήσουν υπέρμαχος όλων. Αλλά κι εσύ, συνάδελφε, για τα πάντα έχεις γνώμη; Μήπως δεν είσαι απλά εκπαιδευτικός;
@Χαρά , μια χαρά τα λες. Όλοι όσοι γράφουν εδώ είναι πολιτικά αντίθετοι με την κυβέρνηση και βρήκαν βήμα να πουν τον πόνο τους. Συνάδελφοι, υπομονή, το 19 κοντά είναι...

 
Αμερόληπτος
19 Ιουν 2017 13:27

@Χαρά Να δεις Χαρά γέλιο ή και κλάμα πολύ που θα γίνει όταν θα έρθει η δική σου η σειρά να αξιολογηθείς, τότε να δω τι άποψη θα έχεις τόσο εσύ όσο και οι υπόλοιποι υποστηρικτές της ανώνυμης αξιολόγησης. Και δεν πιστεύω να προσφύγεις στα δικαστήρια αν η αξιολόγηση που θα σου κάνει ο διευθυντής ή ο σχολικός σύμβουλος ή οι γονείς ή οι μαθητές ή και ο δήμος είναι αρνητική;

 
Γιάννης Πλατάρος
19 Ιουν 2017 13:13

@Περαστικός
Συγχαρητήρια για την επί πλέον διάσταση στην οπτική που δίνετε στο όλο φαινόμενο.
@ Ν
Ώστε «άλλο πράμα» η αξιολόγηση του Διευθυντή αφού «έτσι κι αλλιώς γίνεται» και «άλλο πράμα» η αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού που από το 1983 ΔΕΝ γίνεται. Σωστό. Ως πρώτη σκέψη. Μα δεν βλέπεται ότι «με αυτό τον τρόπο» θα αρχίσει; Άλλο αν τρολάρετε.
@Χαρά.
Δεν έχετε συμμετάσχει καθόλου στον όλο προβληματισμό, ούτε την απόφαση του Σ.τ.Ε. δεν διαβάσατε. Το Σ.τ.Ε. δεν απέρριψε την ψηφοφορία αυτή καθ΄εαυτή, αλλά απέρριψε τον αντισυνταγματικό ΤΡΟΠΟ που έγινε:
1) Αναιτιολόγητα 2) Χωρίς πρακτικά για να ελεγχθεί ο τρόπος αποκρυστάλλωσης γνώμης 3) Ανώνυμα , για να ελεγχθεί -τυχόν- σε δικαστήριο ο αξιολογητής καθηγητής.
Αυτό είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Όχι «πολιτική ευθύνη» Ευθύνη ενώπιον δικαστηρίου, αφού επρόκειτο για εφαρμογή νόμου.
Και ο νέος νόμος είναι αντισυνταγματικός. Δεν είναι ανάγκη να είσαι το Σ.τ.Ε. για να το αντιληφθείς:
Μυστικά είναι κι αυτή η ψηφοφορία που έχει αλλάξει όνομα, χωρίς πρακτικό αιτιολόγησης της απόφασης είναι, ανώνυμη είναι. Την προσβολή σε κάθε έννοια αρχών Λογικής και Επιστήμης, που συνιστά το «ερωτηματολόγιο» με το «συμφωνώ -διαφωνώ» δεν την συμπεριλαμβάνω.
Αν παρ όλες τις παραπάνω εξηγήσεις έχετε απορίες, ευχαρίστως να σας δώσω επί πλέον εξηγήσεις.

 
ΧΡΗΣΤΟΣ
19 Ιουν 2017 11:49

Το έτος 2017 με ένα ανυπόγραφο έντυπο θα κρίνουμε τον Διευθυντή μας, ενώ οι δημόσιοι λειτουργοί πρέπει να έχουν άποψη με ονοματεπώνυμο και να είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους. Πριν από 2 χρόνια διαλύθηκαν τα περισσότερα σχολεία με την ψηφοφορία, που κρίθηκε αντισυνταγματική, τώρα σειρά έχουν τα υπόλοιπα(ανακοινώσεις ΕΛΜΕ). Απορίας άξιον, το πως συνάδελφοι που δηλώνουν αντιεξουσιαστές, όταν κάτι δεν τους αρέσει, τώρα είναι πρόθυμοι για την ανωνυμία. Ας έχουμε υπόψη μας ότι σήμερα δεν κρίνονται οι διευθυντές, αλλά τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Έχουν τις σπουδές, τα μεταπτυχιακά τους, αξιόλογη σταδιοδρομία, αλλά θα τους κρίνουν ανώνυμα, οι όποιοι υφιστάμενοί τους, για να πάρουν μιά θέση που δεν αξίζουν ή να απορριφθούν για κάτι που δικαιούνται. Και κάτι άλλο. Το ανώνυμο έγγραφο του χρόνου θα το έχουν οι μαθητές μας, ο Γιαννάκης, η Ελένη, η Σοφία και τον επόμενο χρόνο οι γονείς τους. Είμαστε έτοιμοι ή τότε δεν θα μας συμφέρει;

 
Perastikos
19 Ιουν 2017 11:23

Το όλοι ξέρουμε όλους στο σύλλογο, ισχύει για όσους υπηρετούν σε ένα μόνο σχολείο και είναι καθημερινά εκεί. Για όσους μοιραζόμαστε σε πολλά σχολεία δεν ισχύει αυτό. Στο σχολείο που έχω τοποθετηθεί έχει βάλει υποψηφιότητα μία συνάδελφος με την οποία βρισκόμασταν στο σχολείο μόνο σε ένα διάλειμμα όλη την εβδομάδα. Και οι δύο υπηρετούσαμε σε 2 σχολεία και το πρόγραμμα μας ήταν σχεδόν αντίθετο. Δηλαδή όταν ήμουν εγώ στο σχολείο απουσίαζε αυτή και το αντίστροφο. Πως θα την κρίνω; συναδελφικά να πω ότι σε όλα είναι ικανή; δεν θα αδικήσω τον νυν διευθυντή, για τον οποίο έχω καλή γνώμη; αν την κρίνω αρνητικά δεν θα την αδικήσω;

Σε σχέση με το πρώτο επιχείρημα. Οποιοσδήποτε θέτει υποψηφιότητα για Διευθυντής είναι αυτονόητο ότι θέτει τον εαυτό του προς αξιολόγηση. Η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων αξιολόγηση είναι, η συνέντευξη αξιολόγηση είναι. Εμένα δεν μου αρέσει να αξιολογήσω, εκεί θεωρώ ότι δημιουργείται πρόβλημα. Προτιμούσα την ψηφοφορία, η οποία θα μπορούσε να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς περιμένω αύριο να ακούσω στο σύλλογο του σχολείου μου το τι θα συζητηθεί για να αποφασίσω και οριστικά.

 
Χαρά
19 Ιουν 2017 10:08

Είμαι υπέρ της αξιολόγησης και των εκπαιδευτικών και των στελεχών διοίκησης.

Απορώ γιατί ενώ δίνεται η δυνατότητα να ακουστεί η θετική ή αρνητική φωνή του Συλλόγου διδασκόντων για τον εκάστοτε διευθυντή αυτομάτως απορρίπτεται. Δεν προάγει τη δημοκρατικότητα;

 
N
19 Ιουν 2017 01:56

Φίλε Perastike,
1) Άλλο πράγμα η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και εντελώς άλλο πράγμα η επιλογή στελεχών. Δεν θέλουμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών γιατί φοβόμαστε ότι θα χρησιμοποιηθεί για επιλογή (π.χ για το ποιος θα απολυθεί). Το αντίθετο ισχύει για τα στελέχη: Γίνεται ούτως ή άλλως επιλογή και ζητείται αξιολόγηση και από το Σύλλογο Διδασκόντων.
2) Όσο για το δεύτερο επιχείρημά σου κάπως "τραβηγμένο" ακούγεται. Όλοι ξέρουμε όλους στο Σύλλογο. Ούτε και τα ερωτήματα είναι κάτι δύσκολο. Μια ανάκληση αναμνήσεων χρειάζεται και μια αξιολόγηση με βάση τα 4 κριτήρια.

 
Perastikos
18 Ιουν 2017 22:29

Η απόφαση μου είναι να μην συμμετάσχω στη διαδικασία, παρόλο που έχω ιδιαίτερα θετική γνώμη για τον διευθυντή του σχολείου που υπηρέτησα και θα ήθελα να την εκφράσω. Οι λόγοι:
1. Από τη στιγμή που εναντιώνομαι και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα θεωρούσα υποκρισία από μέρους μου να "αξιολογήσω" το διευθυντή μου. Συναδελφικά κατ' ιδίαν τον έχω συγχαρεί για όσα θετικά στοιχεία διαθέτει και του επισήμανα, αυτά που κατά τη γνώμη μου πράττει λανθασμένα.
2. Ακόμα και αν ήμουν υπέρ της διαδικασίας η υπηρεσία έθεσε τέσσερα συγκεκριμένα ερωτήματα λίγες ημέρες πριν τελειώσει η σχολική χρονιά, για τα οποία δεν ήμουν προετοιμασμένος. Μπορώ να δεχτώ ότι για τον νυν διευθυντή μπορεί να έχω γνώμη, πως όμως θα έχω γνώμη για κάποιον συνάδελφο που έθεσε υποψηφιότητα, όταν δεν ήξερα σε ποια ερωτήματα γι' αυτόν θα πρέπει να απαντήσω. Είναι σαν ένα μάθημα που δεν βαθμολογείται και ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ανάλογα στην τάξη και λίγες μέρες πριν το τέλος της χρονιάς του λένε βάλε βαθμούς. Μα η όποια αξιολόγηση σημαίνει συγκεκριμένη διαρκή "παρακολούθηση" του ατόμου που καλείσαι ν αξιολογήσεις με εκ των προτέρων γνωστά κριτήρια και όχι δέκα μέρες νωρίτερα.

 
Γιάννης Πλατάρος
18 Ιουν 2017 22:04

@ Στράτος
Προφορικά, όταν γίνονται συζητήσεις, τα λέμε όλα. Είναι ενήλικες, τα εξήγησα, μου είπαν και τον αντίλογο, φιλικά, συναδελφικά και φυσικά κάνουν ό,τι τους φωτίσει ο Θεός. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε και γράμματα πρέπει να γνωρίζουμε.
Ο ρόλος ο δικός μου είναι να πω αυτό που θεωρώ ως αλήθεια για τον κλάδο και να επισημάνω τις αντιφάσεις. Έχω την συνείδησή μου ήσυχη. Δεν είναι η δουλειά μου να δίνω «γραμμές» διότι εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου. Επειδή ο συνδικαλιστικός λόγος είναι όλο συνθήματα, είπα να τα πούμε ορθολογικά και όποιος πείσθηκε...
Η σπουδή που κάνουμε, είναι πάνω στους συναδέλφους.
Το πόρισμα -αν σε ενδιαφέρει- που έβγαλα, είναι ότι ουδείς ενδιαφέρεται για το Συλλογικό, μόνο για το ατομικό, μόνο για το πολύ στενό ατομικό. Σιγά την ανακάλυψη βέβαια, αλλά η βιωματική γνώση ,εμπεδώνεται πολύ καλύτερα....

 
ekp/kos
18 Ιουν 2017 22:02

ΒΑΣΙΛΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ....
ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΡΑΤΟ...
ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΚΟΙΤΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕ...ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ,ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ

 
ekp/kos
18 Ιουν 2017 21:08

ΑΥΡΙΟ.. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΑ....

 
sotiris
18 Ιουν 2017 20:57

Και η Α' Δωδεκανήσου ειναι μέσα .

 
ekp/kos
18 Ιουν 2017 20:40

ΒΑΣΙΛΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ....
ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΡΑΤΟ...
ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΚΟΙΤΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕ...ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ,ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ

 
Στράτος
18 Ιουν 2017 20:21

@Γιάννης Πλατάρος
-Πρώτον ευχαριστώ γιατί παρέχεις την ενημέρωση που ζήτησα.

-Δεύτερον, είναι πια κουραστικό να με ταυτίζεις με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Δεν κατανοώ ωστόσο γιατί και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για όσους απέχουν. Και η αποχή είναι μια επιλογή. Με τα θετικά και τα αρνητικά της. Βασικό αρνητικό ότι αφήνεις τους άλλους να αποφασίσουν για σένα.

-Τρίτον, εσείς ως υποψήφιος Διευθυντής στη ΔΔΕ Μεσσηνίας από ποιον Σύλλογο διδασκόντων θα έχετε γνωμοδότηση; Την επιθυμείτε ή όχι; Όσο βλέπω η ΕΛΜΕ Μεσσηνίας δεν συμμετέχει στην απεργία -αποχή.

 
Γιάννης Πλατάρος
18 Ιουν 2017 19:25

@Στράτος
Ευχαρίστως να σας παραθέσω τα στοιχεία:
Προτίθεστε να λάβετε αυστηρά μέρα εναντίον τους;
Θα έχουμε κάποια αποκλειστικότητα;
Και μόνο που ζητάτε τα στοιχεία προμηνύεται ότι θα έχουμε εξελίξεις!
Νά τες οι ανυπότακτες ΕΛΜΕ, που ΟΜΩΣ επί Κουράκη ποιούσαν την νήσσαν!
Κάλιο αργά....

Α΄ Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα κλπ),Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής, Καλλιθέας - Ν. Σμύρνης - Μοσχάτου,Νότιας Αθήνας,Β΄ Αθήνας, Ε΄ Αθήνας,Πειραιά,Α΄ Θεσ/νίκης, Β΄ Θεσ/νίκης, Γ΄ Θεσ/νίκης, Ε΄ Θεσ/νίκης, Ημαθίας, Καστοριάς, Β΄ Εβρου, Α΄ Πέλλας,Α΄ Αχαϊας, Β΄ Αχαϊας, Ηλείας, Χανίων, Β΄ Δωδεκανήσου,Πάρου – Αντίπαρου, Α΄ Κυκλάδων, Λέσβου,Ικαρίας – Φούρνων, Λήμνου – Αϊ Στράτη, Σάμου, Ιωαννίνων,Κέρκυρας Κεφαλονιάς – Ιθάκης,Ζακύνθου,Εύβοιας, Φωκίδας,Φθιώτιδας

 
Στράτος
18 Ιουν 2017 18:23

Ποιες είναι οι 34 ΕΛΜΕ; Μήπως υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ