Placeholder

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠ/ΚΗ

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών : Εγγραφές μαθητών / τριών στα ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2017-2018

Δημοσίευση: 18/06/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πρόσφατα το ΥΠΠΕΘ διακήρυξε σε όλους τους τόνους την πολιτική του για ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κυκλοφόρησε και σχετικό διαφημιστικό τηλεοπτικό μήνυμα προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους μαθητές στα ΕΠΑΛ.

Το επόμενο λογικό βήμα θα ήταν τα ΕΠΑΛ να ανοίξουν τις πόρτες τους πλήρως προετοιμασμένα και με πολύ απλές διαδικασίες να γράψουν τους μαθητές που θα αποφάσιζαν να τα επιλέξουν για τη συνέχιση των σπουδών τους.

Αντ’ αυτού βλέπουμε μια βεβιασμένη και πρόχειρη εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής προτίμησης  των μαθητών των ΕΠΑΛ και μόνο και μάλιστα με χρήση των κωδικών TaxisNet σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια.

Επίσης τρεις μόλις μέρες πριν την έναρξη των δηλώσεων προτίμησης των μαθητών των ΕΠΑΛ εκδόθηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις που τροποποιούν τους λειτουργούντες τομείς σε ΕΠΑΛ και καθορίζουν τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στη Γ’ Τάξη των ΕΠΑΛ χωρίς για ακόμη μια φορά να εφαρμοστεί το άρθρο 8 του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4α άρθρου 66 Ν.4386/2016.

Τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις ενέργειες του ΥΠΠΕΘ είναι πολλά και πολύ σημαντικά:

1.    Γίνεται διάκριση μεταξύ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφών. Αποτέλεσμα αυτής της διάκρισης είναι τα ΕΠΑΛ να στοχοποιούνται και να στιγματίζονται κοινωνικά ως σχολεία στα οποία έχουμε «κακώς κείμενα» και πρέπει να επιστρατεύσουμε ακόμη και το TaxisNet για να τα διορθώσουμε. Είναι απολύτως φυσικό σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι γονείς να φοβούνται να στείλουν τα παιδιά τους σ’ αυτά τα σχολεία με φυσική συνέπεια τη μείωση των μαθητών που φοιτούν σ’ αυτά.

2.    Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες μελών μας ένα σημαντικό ποσοστό αποφοίτων γυμνασίου που είχαν δηλώσει να πάνε στα ΕΠΑΛ, μετά τη σύγχυση και την ανησυχία που προκλήθηκε με τη νέα διαδικασία εγγραφών, άλλαξαν την απόφασή τους επιλέγοντας τα ΓΕΛ για τη συνέχιση της φοίτησης των σπουδών τους.

3.    Αν το Υπουργείο ήθελε να εφαρμόσει μια άλλη διαδικασία εγγραφών θα έπρεπε να τη θεσμοθετήσει στην αρχή της χρονιάς, να προσαρμόσει κατάλληλα τα συστήματά του, να ενημερώσει σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, και φυσικά να την εφαρμόσει για όλα τα σχολεία της ίδιας βαθμίδας (Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ). Σε 15 μέρες είναι αδύνατο να ενημερωθούν επαρκώς σχολεία, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς για την εφαρμογή αυτής της νέας διαδικασίας.

4.    Γιατί η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης πρέπει να γίνει στο ασφυκτικό περιθώριο των πέντε ημερών; Θα μπορούσε να ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα και να διαρκέσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός. Έτσι θα υπήρχε επαρκής ενημέρωση των μαθητών του Γυμνασίου να επιλέξουν και να δηλώσουν το σχολείο που θέλουν να παρακολουθήσουν και των μαθητών της Α’ Τάξης και Β’ Τάξης των ΕΠΑΛ να επιλέξουν Τομέα και Ειδικότητα.

5.    Η επιλογή για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα της δήλωσης προτίμησης των ΕΠΑΛ με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, όταν σε κανένα άλλο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας (υποβολή μηχανογραφικών, αιτήσεις αναπληρωτών, αιτήσεις αποσπάσεων, αιτήσεις υποψηφίων για τα δημόσια ΙΕΚ κ.λ.π.) δεν εφαρμόζεται, δημιουργεί δικαιολογημένους φόβους και καχυποψία στους μαθητές και τους γονείς τους.

6.    Για ακόμη μία φορά κατά τη διαδικασία τροποποίησης των Τομέων και τον καθορισμό των Ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ το 2017-2018 δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4α άρθρου 66 Ν.4386/2016. Οι προβλεπόμενες από το νόμο προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων, οι προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή δεν ζητήθηκαν καθόλου ή αν ζητήθηκαν δεν ελήφθησαν υπόψη.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εγγραφών των μαθητών στα ΕΠΑΛ και την άρση των όποιων εμποδίων έχουν δημιουργηθεί προτείνουμε τα ακόλουθα:

•    Την άμεση άρση όλων των εμποδίων στην απρόσκοπτη εγγραφή των μαθητών στα ΕΠΑΛ με την άμεση απόσυρση της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης και την εφαρμογή για τις εγγραφές στα ΕΠΑΛ των ίδιων διαδικασιών που προβλέπονται στα ΓΕΛ.

•    Την πιλοτική και όχι υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής δήλωσης προκειμένου να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί για μελλοντική χρήση σε όλα τα σχολεία (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

•    Την ενεργοποίηση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας καθορισμού Τομέων και Ειδικοτήτων που θα λειτουργούν στα ΕΠΑΛ της χώρας με βάση τις πραγματικές ανάγκες σε επαγγελματικά προσόντα των τοπικών κοινωνιών και όχι με βάση άλλα αδιαφανή κριτήρια.

•    Η έγκριση λειτουργίας τμημάτων στα ΕΠΑ.Λ να γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος θα έχει επεξεργαστεί και λάβει υπόψη του τις προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να ολοκληρώνεται μετά το πέρας των εγγραφών και μετεγγραφών του Σεπτεμβρίου.

Οι προσπάθειες όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας πρέπει να εστιάζουν στην άρση των κοινωνικών στερεοτύπων και στην καταξίωση του ΕΠΑΛ. Όσο το εκπαιδευτικό μας σύστημα  θεωρεί ως κανονικό σχολείο το Γενικό Λύκειο και τα ΕΠΑΛ είναι πλήρως απαξιωμένα και χώροι «κακώς κείμενων», όσες προσαρμογές και μηχανιστικές διαδικασίες κι αν εφαρμοστούν δεν πρόκειται να φέρουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα.

Το ΥΠΠΕΘ πρέπει να αποδείξει έμπρακτα και όχι με λόγια τη βούλησή του για την ουσιαστική ενίσχυση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

Ο Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας

Καλτσάς Κωνσταντίνος                    Παπάζογλου Μιχαήλ

 

Σχόλια (5)

 
Γαβριήλ Ζώτος
18 Ιουν 2017 22:34

Οι ορθολογικές και τεκμηριωμένες θέσεις που υπάρχουν σε αυτή την ανακοίνωση, μπορούν, έστω και την τελευταία στιγμή, να αγγίξουν τα αυτιά όλων των υπευθύνων του υπουργείου παιδείας και κυρίως της ηγεσίας του ( μέρος της οποίας προέρχεται από την Τεχνική - Επαγγελματική εκπαίδευση) και να διορθώσουν τις απαράδεκτες αποφάσεις τους , δίνοντας τη δυνατότητα εγγραφής ( τουλάχιστον για φέτος ) και με τους δύο τρόπους ( ηλεκτρονικά, χωρίς κωδικούς taxis ή χειρόγραφα ). Επίσης να δοθεί η δυνατότητα να γίνουν εγγραφές, για όλους τους μαθητές, και το Σεπτέμβριο, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Είναι το λιγότερο που μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές και τους γονείς τους, μέσα στη δίνη των προβλημάτων που και με δική τους ευθύνη αντιμετωπίζουν. Σκεφτείτε το λίγο.

 
Γιάννης Παιδής
19 Ιουν 2017 07:16

Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει οτι "Πρόσφατα το ΥΠΠΕΘ διακήρυξε σε όλους τους τόνους την πολιτική του για ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κυκλοφόρησε και σχετικό διαφημιστικό τηλεοπτικό μήνυμα προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους μαθητές στα ΕΠΑΛ."
Η διαφήμιση έγινε γιατί έπρεπε να γίνει ώστε να προωθηθεί η ΜΑΘΗΤΕΙΑ. Όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτουνται από το ΕΣΠΑ, πρέπει να διαφημίζονται με σποτάκια, αφίσες κλπ.
Σκοπός της διαφήμισης ΠΟΤΈ δεν ήταν η προσέλκυση μαθητών στα ΕΠΑΛ.
Ήταν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ απέναντι στο ΕΣΠΑ.
Για να μη παραμυθιάζονται οι καθηγητές μεταξύ τους....

 
M.M
19 Ιουν 2017 08:53

Σήμερα το πρωί έγινε προσπάθεια, παρουσία γονέα να μπούμε στην εφαρμογή για τις εγγραφές, αλλά δεν..... Με ποιο σκεπτικό θα ισχύσουν οι "λεγόμενες" προθεσμίες για την εγγραφή ?

 
ΜΙΧΑΛΗΣ
19 Ιουν 2017 21:19

Το είχα γράψει και θα το ξαναγράψω, γιατί κανένας δεν ασχολείται με το κατά πόσο είναι συνταγματικά σωστό (όσον αφορά την ελεύθερη και την ισότιμη, μη διαφοροποιημένη και με ίσα κριτήρια πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση) η διαφοροποίηση της διαδικασίας εγγραφής στης ίδιας βαθμίδας σχολεία (βλέπε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), θέλετε ένα τραγελαφικό παράδειγμα που συνάντησα σήμερα κατά την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης (η οποία είναι απαραίτητη αλλιώς ο μαθητής δεν μπορεί να εγγραφεί σε ΕΠΑΛ); Αν ο κηδεμόνας δεν έχει email και σταθερό τηλέφωνο (δεν δέχεται η πλατφόρμα κινητό) δεν μπορεί να κάνει ηλεκτρονική δήλωση και άρα δεν μπορεί να γράψει το παιδί του σε ΕΠΑΛ!!! Άρα τι πρέπει να κάνει ο κηδεμόνας, μα φυσικά να αγοράσει υπολογιστή, να πληρώσει internet και φυσικά να είναι συνδρομητής σε υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας!!! Αν δεν έχει τα λεφτά να το κάνει αυτό και πληρώνει μόνο κάτι λίγα χρήματα για να έχει κινητό δεν θα γράψει το παιδί του σε ΕΠΑΛ!!! Και βέβαια πρέπει να ξέρει από υπολογιστές, ίντερνετ και email αλλιώς τι γονιός είναι; Αν δεν έχει όλα τα παραπάνω ας πάει να τον βοηθήσει ο λογιστής του (άν έχει..), ο γείτονας, ο περιπτεράς... κάποιος τελικά που τα έχει όλα αυτά και ξέρει να τα χρησιμοποιήσει (αν θέλει, ξαναλέω, να γράψει το παιδί του στα ΕΠΑΛ) και βέβαια όλα αυτά μέσα σε 5 μέρες (19 με 23 Ιουνίου). Ξέρετε λοιπόν τι θα κάνουν οι γονείς; Μα φυσικά θα διαολοστείλουν για άλλη μια φορά την κυβέρνηση και θα γράψουν το παιδί τους στο ΓΕΛ. Κατά τα άλλα η κυβέρνηση στηρίζει την Τεχνική Εκπαίδευση.

 
DIM-LEK
20 Ιουν 2017 09:29

Για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ δεν είναι πρόβλημα η ηλεκτρονική αίτηση. Τα παιδιά εύκολα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δυσκολίες μπορεί να υπάρξουν αλλά δεν θα φέρουν και το τέλος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μακάρι την επόμενη χρονιά να γίνονται και για τα ΓΕΛ ηλεκτρονικά οι αιτήσεις.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean