Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τα μέλη του νέου ΕΣΥΠ (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.)

Δημοσίευση: 22/06/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Συγκροτήθηκε, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παοδείας Κ. Γαβρόγλου το  Εθνικό  Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (πρώην ΕΣΥΠ),  ως εξής::

1. Σπυρίδων Γεωργάτος του Διονυσίου,  Καθηγητής Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως πρόεδρος.

2. Ιωάννης Παντής του Διονυσίου, μΓενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

3. Γεράσιμος Κουζέλης του Θεόδωρου,  πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

4. Κυριάκος Αθανασίου του Βασιλείου, πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

5. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου του Ελευθερίου, Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών, προεδρεύουσα στη Σύνοδο Πρυτάνεων.

6. Δημήτριος Βελισσαρίου του Εμμανουήλ,  Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, προεδρεύων στη Σύνοδο Πρυτάνεων Τ.Ε.Ι.

7. Θεόδωρος Μαλαγάρης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παπαχρήστο του Βασιλείου, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.).

8. Σταύρος Πετράκης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.), με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Ανδρουλάκη του Σΰλλα,  Ταμία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.).

9. Μιχάλης Κουρουτός του Σπυρίδωνα,  πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκ- παιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με αναπληρωτή τον Ευστράτιο Γεωργουδή του Χρήστου,  Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Σ.Ι.Ε.Λ.).

10. Αλέξανδρος Κατσιμήχας του Ελευθερίου,  υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Αγγελική Τσούχλου του Κωνσταντίνου,  υπάλληλο σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Μαρίνα Καββαθά του Μιχαήλ, Διευθύντρια στο γραφείο της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρώτρια την Θεώνη Κακουλίδου του Κυριάκου,  Ειδική Σύμβουλο στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12. Χρήστος Γούλας του Παναγιώτη,  εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή τον Νικόλαο Φωτόπουλο του Διονυσίου.

13. Δημήτριος Μαραβέλιας του Ματθαίου,  μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) - Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής με ανα- πληρωτή τον Σπυρίδωνα Τζόκα του Φωτίου,   μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) - Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών.

14. Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου,  Πρόεδρος στη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας και ΣΕΒ- ΙΒΕΠΕ, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κυριακού του Πτολεμαίου,  Διευθύνοντα Σύμβουλο στη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας.

15. Χαρίλαο Λαμπρόπουλο του Σπήλιου, μέλος ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Διευθυντή του ΙΕΜΕ της ΚΕΕ με αναπληρωτή τον Βασίλειο Αποστολόπουλο του Κωνσταντίνου,  Διευθυντή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

16. Ευαγγελία Αρανίτου του Σπυρίδωνα,   Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ -Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), με αναπληρώτρια την Αιμιλία - Ελένη Παναγιωτοπούλου του Παναγιώτη,  επιστημονική συνεργάτιδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.).

17. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος του Γεωργίου,  πρόεδρος - Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), με αναπληρωτή τον Βασίλειο Ντερτιλή του Παναγιώτη, προϊστάμενο Γραφείου Κοινοτικών Προγραμμάτων.

18. Νατάσα Σακκά του Βίκτωρα,  Προϊσταμένη της Δ/νσης Αρχικής Κατάρτισης του Ορ- γανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), με αναπληρωτή τον Νικόλαο Πουλάκο του Γεωργίου,  Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγελματικής Επιλογής της Δ/νσης Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ο.Α.Ε.Δ.

19. Αλέξανδρος Αρδαβάνης του Σπυρίδωνα,   Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής - Επιστημονικός Υπεύθυνος Α ́ Παθολογικό - Ογκολογικό Τμήμα Γ.Α.Ο.Ν.Α. Αγιος Σάββας.

20. Αλέξανδρος Κεσσόπουλος του Βασιλείου-Βΰρωνα,  Δικηγόρος και Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου.

21. Παρασκευάς Λιντζέρης του Ακύλα,  εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), με αναπληρώτρια την Αναστασία Αυλωνίτου του Ιωσήφ .

22. Δημήτριος Μπράτης του Γεωργίου,  μέλος της Ε.Ε. της Ανώτατης Διοίκησης Ενώ- σεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μετόκη του Σταματίου,   μέλος της Ε.Ε. της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

Τα ανωτέρω μέλη ορίστηκαν  με θητεία τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες.

Σκοπός του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) είναι η παροχή συμβουλών και επιστημονικής καθοδήγησης για μείζονος σημασίας θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της προώθησης της γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, της προαγωγής της απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς και εν γένει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.

Το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) μπορεί να καλεί διά-φορους εμπειρογνώμονες, υπηρεσιακούς παράγοντες ή φορείς στις συνεδριάσεις του, προς παροχή πρόσθετων πληροφοριών, γνωμοδοτήσεων ή εισηγήσεων σχετικών με τα υπό συζήτηση θέματα.

Το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτό κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων και των οδοιπορικών τους.
 

 

Ετικέτες: 
ΕΣΕΚΑΑΔΕΣΥΠ

Σχόλια (1)

 
Νεκταρία Κωστάκη
22 Ιουν 2017 16:57

Και μόνο για το ότι μετέχουν τα μέλη του αμισθί πρέπει να τους αποδίδεται τιμή.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.