Πολυτεχνείο Κρήτης: Κανένας συμβιβασμός με τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των λίγων, εκφράζουμε τις κοινωνικές δυνάμεις της προόδου και της ανάπτυξης των Χανίων

Β. Διγαλάκης: «Οταν το Πολυτεχνείο Κρήτης επιτέλους αξιοποιεί την περιουσία του ως νόμιμος ιδιοκτήτης προς όφελος της κοινωνίας, το Υπουργείο Πολιτισμού ευτυχώς την προστατεύει, όταν τόσα χρόνια που τη «λυμαίνονται» παράνομοι καταληψίες είναι ανύπαρκτο!»

23/06/2017

Άκουσε το άρθρο

Α. Το Πολυτεχνείο Κρήτης σήμερα με ικανοποίηση, αλλά και έκπληξη, έλαβε ως κοινοποιούμενο – μεταξύ άλλων - για πρώτη φορά το συνοδευτικό έγγραφο της απόφασης διαβίβασης του φακέλου τεκμηρίωσης της τοπικής υπηρεσίας «Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τη «Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων» με θέμα «Χαρακτηρισμός ή μη ως μνημείου του Παλιού Διοικητηρίου (Παλατιού) της Κρητικής Πολιτείας ή κτηρίου της V Μεραρχίας στην πλατεία Αγίου Τίτου στο Καστέλλι».

Β. Δυστυχώς και όλως περιέργως, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού παρέλειψε να διαβιβάσει στο νόμιμο ιδιοκτήτη του κτηρίου της Μεραρχίας τα έγγραφα που περιλαμβάνει ο φάκελος για την πλήρη ενημέρωσή μας, παρά μόνο το συνοπτικό εσωτερικό διαβιβαστικό του έγγραφο.

Γ. Η ενδεχόμενη θετική έκβαση της αξιολόγησης και χαρακτηρισμού ως Μνημείου  όχι μόνο δεν μας βρίσκει αντίθετους, αλλά αισθανόμαστε ότι αναδεικνύει περαιτέρω την περιουσία του Ιδρύματος, χωρίς σε τίποτα να μπορεί να εμποδίσει νομικά ή τεχνικά την αξιοποίηση του σημαντικού κτιρίου. Άλλωστε είναι πλείστα τα παραδείγματα Μνημείων και ιστορικών κτιρίων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, που χρησιμοποιούνται για φιλοξενία.

Τα παραπάνω τονίζει σε ανακοινωθέν ο Πρύτανης  του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητής Βασίλης  Διγαλάκης και υπογραμμίζει τα εξής:

  1. Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου, όπως έχει ήδη καταστήσει δημοσίως γνωστό, με μεγάλη ευαισθησία και ευθύνη απέναντι στην περιουσία του δημοσίου Ιδρύματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο «κύτταρο» της κοινωνίας των Χανίων, έχει ήδη ενσωματώσει με αυξημένη επιμέλεια στο στρατηγικό σχεδιασμό του και στους όρους του πρόσφατα κατακυρωθέντος διαγωνισμού για την αξιοποίηση του κτηρίου της V Μεραρχίας το κρίσιμο δεδομένο του απόλυτου σεβασμού της ιστορικότητάς του.
  2. Άλλωστε, είναι κοινώς γνωστό από χρόνια ότι ο λόφος Καστελλίου τοποθετείται εντός της ζώνης αυξημένης προστασίας Β’ του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Χανίων.
  3.  Το Πολυτεχνείο Κρήτης οφείλει να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι καμιά ιδιοτελής ομάδα δεν έχει απολύτως καμία νομιμοποίηση να  προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την ενδεχόμενη γραφειοκρατική διαδικασία ως τον «κλασικό» τρόπο κωλυσιεργίας στον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
  4. Καμιά μειοψηφία δεν θα μπορέσει να κάμψει την αποφασιστικότητα της διοίκησης και της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για την προάσπιση του αναπτυξιακού και κοινωνικού συμφέροντος των φοιτητών, των καθηγητών και της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών των Χανίων.  
  5. Συνεπώς, γεννά τεράστια νομικά αλλά και πολιτικά ερωτηματικά η υπερβολική και αδικαιολόγητη καθυστέρηση ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα της αρμοδιότητάς του, από τη στιγμή μάλιστα που από το 2003 το συγκεκριμένο ιστορικό κτίριο έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου στην κοινωνία των Χανίων, λόγω της παράνομης κατάληψής του από ολιγομελή αυτοαποκαλούμενη «συλλογικότητα» για την εξυπηρέτηση των προσωπικών της ιδεολογημάτων.
  6. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο έγγραφο υπάρχει αναφορά σε συνημμένη απόφαση (Νο. 5) με την οποία συγκροτείται η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού για τον έλεγχο του ιστορικού κτιρίου στις 13/06/2016, ενώ η σύγκληση της επιτροπής για την αυτοψία στο κτίριο πραγματοποιείται 23/03/2017, δηλαδή με πρωτοφανή καθυστέρηση ενός χρόνου! Συμπτωματικά (;) την ίδια χρονική περίοδο διενεργήθηκε ο διαγωνισμός αξιοποίησης του υπό κατάληψη κτιρίου από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του, το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος και της επιτέλεσης του εκπαιδευτικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού ρόλου του. Προκαλούν, επίσης, ερωτηματικά οι αναφορές του εγγράφου στο πόρισμα της επιτροπής ελέγχου, το οποίο προσπαθούν να προκαταλάβουν, τη στιγμή που δεν έχει ακόμα υποβληθεί. Σύμφωνα με υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης που ήταν παρόντες κατά την επίσκεψη της επιτροπής στο κτήριο, στις 7/4/2017, η επίσκεψη στο εσωτερικό του κτηρίου έγινε δυνατή μόνο σε κάποια μέλη της επιτροπής και μόνο μετά από χρονοβόρα διαπραγμάτευση. Τα μέλη που εισήλθαν, δήλωσαν στους υπαλλήλους του Πολυτεχνείου ότι «οι καταληψίες προβαίνουν κατά καιρούς σε εργασίες (χρωματισμοί, επιχρίσεις κλπ), οπότε και τυχόν βλάβες στην στατικότητα του κτηρίου δεν είναι εμφανείς».
  7. Κι όχι μόνο αυτό, με έκπληξη και θλίψη διαβάζουμε από την κρατική υπηρεσία ότι το Πολυτεχνείο είναι ο «φερόμενος» ιδιοκτήτης. Δυστυχώς λοιπόν, αφού η κρατική αρχή δεν έχει (;) τη στοιχειώδη επάρκεια να ελέγξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα μπορούσε να απευθύνει το ερώτημα στην κατάληψη της «συλλογικότητας Rosa Nera». Ίσως οι παράνομοι καταληψίες φροντίσουν να τους προμηθεύσουν με όλα τα αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα που αδυνατούν να βρουν από τα δημόσια αρχεία της Πολιτείας, στα οποία έχει άλλωστε πρόσβαση και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας.
  8. Αντίθετα λοιπόν με τους όψιμα ενδιαφερόμενους, η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως και οι διοικήσεις του, έχουν εγκαίρως φροντίσει με υπευθυνότητα να δώσουν εντολή στη Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος, η οποία συνέταξε το 2009 εμπεριστατωμένη τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφεται από το υψηλού κύρους και κατάρτισης επιστημονικό της προσωπικό η ανάγκη εκτεταμένων εργασιών συντήρησης και κυρίως στατικής ενίσχυσης. Η συγκεκριμένη έκθεση έχει δημοσιοποιηθεί και τεθεί στην διάθεση των αρμόδιων αρχών. Έχουν ήδη περάσει 8 χρόνια από τότε! Οι εικόνες από το εσωτερικό της κατάληψης είναι πραγματικά απογοητευτικές αφού οι φθορές, η ακαθαρσία και η εγκατάλειψη κυριαρχούν στο εσωτερικό του ιστορικού χώρου.    
  9. Το ζήτημα έχει αρχίσει να ανάγεται κύρια σε πεδίο άσκησης μικρο-πολιτικής για κάποιους. Για εμάς μέχρι σήμερα ήταν και παραμένει ένα ζήτημα που εντάσσεται στην πολιτική του Ιδρύματος να παραμείνει βιώσιμο και να λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ