Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Γνωμοδότηση: Αντισυνταγματική η διάταξη για τους Σχολικούς Συμβούλους στις επιλογές Διευθυντών Σχολείων

“Συχνά, δρομολογούνται από το υπουργείο Παιδείας διαδικασίες οι οποίες αγνοούν το ρόλο και τη θέση των Σχολικών Συμβούλων, οι οποίοι απουσιάζουν από τη φάση σχεδιασμού και διαμόρφωσης σχετικών πολιτικών”
Δημοσίευση: 29/06/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Αντισυνταγματική κρίνει τη διάταξη για τη μοριοδότηση των Σχολικών Συμβούλων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολείων, 11σέλιδη Γνωμοδότηση του Συνταγματολόγου καθηγητή Ν. Αλεβιζάτου, η οποία παραδόθηκε στην Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΠΕΣΣ Γιώργος Αλεξανδράτος  στη   Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ενωσης   “Το ΔΣ της ΠΕΣΣ, με ομόφωνη Απόφαση του (27-5-2017), ζήτησε ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ από τον Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Αλιβιζάτο Νικόλαο.Ο καθηγητής κ. Αλιβιζάτος παρέδωσε 11σέλιδη ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ, η οποία στα συμπεράσματα της, ως προς τη διάταξη του Άρθρου 1 παράγραφο 6 εδάφιο στ΄ του Νόμου 4473/2017 (επιλογής διευθυντών) όπου αναφέρει στο κριτήριο «Υπηρεσιακής κατάστασης» ότι η διδακτική υπηρεσία υπό την ιδιότητα του σχολικού συμβούλου «αποτιμάται με μία μονάδα για κάθε έτος με κατ’ ανώτατο όριο δύο (2) μονάδες», αποφαίνεται ότι κρίνεται «ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ».
Δηλαδή, κρίνεται αντισυνταγματική η σχετική διάταξη του πρόσφατου Νόμου 4473/2017, η οποία ουσιαστικά ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ το έργο και το ρόλο των Σχολικών Συμβούλων”.

Σε ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε η ΠΕΣΣ , μεταξύ άλλων τονίζει:

Α. Συχνά, δρομολογούνται από το υπουργείο Παιδείας διαδικασίες οι οποίες αγνοούν το ρόλο και τη θέση των Σχολικών Συμβούλων, οι οποίοι απουσιάζουν από τη φάση σχεδιασμού και διαμόρφωσης σχετικών πολιτικών και καλούνται εκ των υστέρων να εφαρμόσουν και να επικοινωνήσουν στις σχολικές μονάδες.

Β. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την προάσπιση του θεσμικού ρόλου των Σχολικών Συμβούλων και η αποφυγή συντονιστικών δράσεων χάραξης ουσιαστικής πολιτικής παρεμβάσεων διαμορφώνει νοσηρό κλίμα υποβάθμισης και απογοήτευσης. Κλίμα το οποίο επιβαρύνεται από τις συνεχείς παρατάσεις θητείας και εγκλωβίζει σε επιλογές και παραλείψεις που αποδυναμώνουν το ρόλο και το έργο τους.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΣΣ

[Πρόεδρος Γ.Σ.: Παπαχρήστος Κώστας, Γραμματεία: Ζουγανέλη Άννα, Κρόκου Ζωή]

Η ΠΕΣΣ εκφράζει την αγωνία των μελών της για την προώθηση, επιτέλους, ενός νέου δυναμικού και με όραμα σχεδίου για την εκπαίδευση, με τρόπο που θα απαντώνται κύρια ζητήματα και προκλήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αντ’ αυτού το πλαίσιο των τελευταίων αποσπασματικών νομοθετικών παρεμβάσεων διαιωνίζει καταστάσεις αβεβαιότητας με ελάχιστη αποτύπωση συνολικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, ως κύριοι αρμόδιοι για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, έχουν μία πολυσχιδή παρουσία στο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία γίνεται ορατή με ποικίλους τρόπους. Ο επιμερισμός των πεδίων δράσης των Σχολικών Συμβούλων υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τη σπουδαιότητα του έργου τους και συνδέεται με την καθημερινή σχολική πρακτική, τις εμπειρίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, την επιμόρφωσή τους και αποβλέπει στην επαγγελματική ανάπτυξη και στη συνειδητοποίηση του επαγγελματικού τους ρόλου.

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την προάσπιση του θεσμικού ρόλου των Σχολικών Συμβούλων και η αποφυγή συντονιστικών δράσεων χάραξης ουσιαστικής πολιτικής παρεμβάσεων διαμορφώνει νοσηρό κλίμα υποβάθμισης και απογοήτευσης. Κλίμα το οποίο επιβαρύνεται από τις συνεχείς παρατάσεις θητείας και εγκλωβίζει σε επιλογές και παραλείψεις που αποδυναμώνουν το ρόλο και το έργο τους.

Ο ρόλος της ΠΕΣΣ στα μείζονα εκπαιδευτικά θέματα για τα οποία γνωμοδοτεί ή εισηγείται στο Υπουργείο το ΙΕΠ είναι θεσμοθετημένος. Παρ’ όλα αυτά, συχνά, δρομολογούνται από το Υπουργείο διαδικασίες οι οποίες αγνοούν το ρόλο και τη θέση των ΣΣ, οι οποίοι απουσιάζουν από τη φάση σχεδιασμού και διαμόρφωσης σχετικών πολιτικών και καλούνται εκ των υστέρων να εφαρμόσουν και να επικοινωνήσουν στις σχολικές μονάδες. Η ΠΕΣΣ ζητά τη συμμετοχή της σε όλες τις σχετικές δράσεις διαλόγου και συγκρότησης επιτροπών για την προώθηση θεμάτων στρατηγικών σχεδιασμών εκπαιδευτικής πολιτικής, εφαρμογής προγραμμάτων, εισαγωγής καινοτομιών, αντιμετώπισης εκπαιδευτικών ζητημάτων, καθώς είναι σε θέση μέσω της εμπεριστατωμένης επιστημοσύνης των μελών της να συνεισφέρει ουσιαστικά, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι εκφράζουν τη βαθύτατη δυσαρέσκειά τους για τη μη ανταπόκριση του Υπουργού Παιδείας να συναντηθεί με το Δ.Σ. της ΠΕΣΣ και ζητούν από την πολιτεία τη θεσμική και οικονομική αναγνώριση της υψηλής θέσης τους στην εκπαιδευτική ιεραρχία, ανάλογη του επιτελικού ρόλου τους στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί κατακόρυφα, οι εγκρίσεις μετακινήσεων και οι σχετικές αποζημιώσεις των ΣΣ, ιδιαίτερα με το Ν. 4336/2015, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των ιδίων για τις αναγκαίες μετακινήσεις για την άσκηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του σχετικού Καθηκοντολογίου. Κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των εγκρινόμενων μετακινήσεων και η οικονομική αποζημίωση όλων των υπηρεσιακών μετακινήσεων, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης. Παραμένει επίκαιρο, το πάγιο αίτημα της ΠΕΣΣ για τη χορήγηση σχετικού ΧΕΠ για την προπληρωμή των μετακινήσεων των ΣΣ, ως διαδικασία ουσιαστικής αναβάθμισης του ρόλου και του έργου τους.

Είναι αναγκαίο η θέσπιση ενός πλαισίου επιλογής στελεχών σταθερό, αξιόπιστο και αξιοκρατικό, το οποίο θα προκύψει μετά από ειλικρινή διάλογο, τόσο σε πολιτικό επίπεδο,
όσο και σε επίπεδο των εκπαιδευτικών φορέων, ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους με τους οποίους θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση ευθύνης,
δηλαδή θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων, χωρίς αιφνιδιασμούς, το πλαίσιο υπηρεσιακής εξέλιξής του.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΤΑ

 

Σχόλια (6)

 
geothe
30 Ιουν 2017 09:52

@JIM
Αγαπητέ προσέξτε τι λέει η γνωμοδότηση. Δεν μιλά για το όριο των θητειών αλλά για τη μοριοδότηση της διδακτικής υπηρεσίας. Σε μια θητεία ΣΣ τα 3, 4 κλπ χρόνια είναι σαν να μην υπήρχαν.
Όσο για την ύπαρξη των ΣΣ στα συμβούλια επιλογής κάνετε λάθος. Είναι εντεταλμένοι από το νόμο και την υπουργική απόφαση (ονομαστικά) να παίρνουν μέρος. Κανένας δεν πάει στο συμβούλιο γιατί περνούσε από έξω.
Όσο για τις παρατάσεις της θητείας έχετε δίκιο αλλά από την πρώτη παράταση οι ΣΣ ζητούσαν κρίσεις, όμως το υπουργείο απαντούσε πως θα αλλάξει το θεσμό και θα αναδιοργανώσει το καθηκοντολόγιό τους. Κανένας δεν θέλει να εργάζεται μέσα σε ένα θολό και αβέβαιο τοπίο.

 
JIM
29 Ιουν 2017 23:31

Συμφωνώ απόλυτα με το ψήφισμα σας και με το θεσμό που υποστηρίζω ολόψυχα.Θα ήθελα καλοπροαίρετα να σας υποβάλω τα εξής ερωτήματα:
α.Αφού η σχετική διάταξη είναι αντισυνταγματική γιατί μετέχετε σαν μέλη στα συμβούλια επιλογής διευθυντών σχολείων και με την συμμετοχή σας την νομιμοποιείτε;Δεν είστε υποχρεωμένοι να μετέχετε και δεν σας διόρισαν με το ζόρι.Καταγγέλετε κάτι σαν αντισυνταγματικό αλλά το εφαρμόζετε στην πράξη χωρίς πίεση.
β.Με την ίδια λογική είναι αντισυνταγματικό και το όριο για τους διευθυντές σχολείων και για διευθυντές εκπαίδευσης.Επομένως δεν είστε μόνο εσείς αδικημένοι αλλά και όλα τα στελέχη της εκπαιδευσης.Για αυτό έγινε έτσι ο νόμος.Να υποβαθμιστεί και αυτών ο ρόλος και να προωθηθούν όσοι δεν έχουν προσόντα.
γ.Και πάλι δεν ζητάτε επιτακτικά να γίνουν οι επιλογές σας.Είστε στον 3ο χρόνο της 4ετούς θητείας σας ,κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.

 
iremias
29 Ιουν 2017 20:28

Αφού γνωρίζετε για τον θεσμό του μέντορα στο εξωτερικό ασφαλώς θα γνωρίζετε για τον εποπτικό ρόλο που ασκούν στελέχη της εκπαίδευσης(που τους ονομάζουν επόπτες, επιθεωρητές, συντονιστή κλπ).Πείτε μας λοιπόν την χώρα εκείνη για να το εξακριβώσουμε που υπάρχουν μέντορες χωρίς συντονιστή.Ποα;

 
ELIOT
29 Ιουν 2017 19:57

(Blind Guardian)
Εγώ λέω να τους πάρουν τα κεφάλια. Ανατρίχιασα από την εξυπνάδα σου. Τι
μεστός λόγος και λακωνικός!!!! Μπράβο σου!!!

 
Γιώργος
29 Ιουν 2017 18:10

Στις επιλογές των Σχολικών Συμβούλων το 2007, άνοιξε μια χαραμάδα ελπίδας στο τελματωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Ξεπήδησε μια ομάδα καταξιωμένων στελεχών, πολλά από τα οποία μπήκαν μπροστά για να φτιαχτεί κάτι καλύτερο στην Παιδεία. Δυστυχώς, στις επιλογές του 2012 με τις παλινωδίες της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας η χαραμάδα έκλεισε και το μεγαλύτερο μέρος των Σχολικών Συμβούλων έπεσε στην παγίδα της "εσωστρέφειας", της "βολής" και της "αφάνειας". Θα πρέπει -πιστεύω- να παρθούν θαραλέες αποφάσεις και να δοθούν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ αρμοδιότητες για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά αυτή η κατηγορία των ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ στελεχών. Όσο για τους "μέντορες", εάν δεν υπάρχουν κίνητρα, θα καταντήσουν να είναι εκπαιδευτικοί που δε θέλουν να μπουν σε τάξη .

 
Blind Guardian
29 Ιουν 2017 17:42

Συμφωνώ με τους σσ. Γι αυτό και ήρθε επιτέλους η ώρα να καταργηθούν. Να εισέλθει ο θεσμός του μέντορα και μάλιστα χωρίς επίδομα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ