Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Αξιολογώντας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Aφού διασφαλισθούν τα συμφέροντα προσωπικού, φοιτητών και αποφοίτων, η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου μπορεί να γίνει άμεσα και με στόχο το μηχανογραφικό δελτίο υποψήφιων φοιτητών του 2018 με κοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία.
Δημοσίευση: 03/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής,
Αναπληρωτής Προέδρου Τ.Ε.Ι. Αθήνας

«Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας» Πλάτων, 427 π.Χ.–347 π.Χ.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνα αναμένεται να δραστηριοποιηθεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Δεν είναι τυχαίο ότι, στην ίδια περιοχή, για δέκα περίπου αιώνες λειτούργησε η ομώνυμη ακαδημία, η οποία σημειωτέον ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Πλάτωνα (Αριστοκλή) και είχε ως επιστημονικά αντικείμενα μελέτης τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, τις φυσικές και τις πολιτικές επιστήμες, αλλά και τη διασύνδεσή τους με την οργάνωση της κοινωνίας, της οικονομίας και της παραγωγικής διαδικασίας,

Το νέο αυτό Πανεπιστήμιο είναι το διάδοχο σχήμα, που  προκύπτει από τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., ύστερα από σχετική πρόσφατη εξαγγελία του Πρωθυπουργού αναγνωρίζοντας, προφανώς, την παρωχημένη και αποπροσανατολιστική ονομασία της ακαδημαϊκής τους υπόστασης.

Υπενθυμίζεται ότι τα δυο Ιδρύματα, Τ.Ε.Ι. Αθήνας (με 5 Σχολές και 27 Τμήματα) και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (με 2 Σχολές και 9 Τμήματα), έχοντας σχεδόν παράλληλη εκπαιδευτική προϊστορία πέραν του 1/3 του αιώνα, από το 2001 είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), μαζί με τα Πανεπιστήμια.

Και τα δυο, προσφέρουν προγράμματα προπτυχιακών τετραετών σπουδών 240 ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων), καθώς και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 60-120 ECTS, όπως και τα Πανεπιστήμια.

Μάλιστα, οι καθηγητές και των δυο Ιδρυμάτων πλαισιώνουν ισότιμα εκλεκτορικά σώματα μαζί με συναδέλφους τους από τα Πανεπιστήμια για την επιλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των καθηγητών τόσο των Τ.Ε.Ι., όσο και των Πανεπιστημίων μέσω του συστήματος του Υπουργείου Παιδείας «ΑΠΕΛΛΑ».

Πρέπει να αναφερθεί ότι, η πρωτοβουλία του νέου Πανεπιστημίου στη Δυτική Αττική, ανάμεσα σ΄άλλα, έρχεται σε κατάλληλη στιγμή αφού εξυπηρετεί άμεσα την υλοποίηση τόσο της εθνικής στρατηγικής, όσο και αυτή της Περιφέρειας Αττικής, για την έρευνα και την καινοτομία-έξυπνη εξειδίκευση/RIS13, υποστηρίζει το Δήμο Ελευσίνας ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2021, το φάκελο προετοιμασίας του οποίου στήριξε το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και συμβάλει σε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις τοπικού χαρακτήρα με υπερτοπικό αποτέλεσμα.

Ως προς τις τελευταίες, ενδεικτικά αναφέρονται η ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου Academy Gardens από την εταιρεία Artume, συμφερόντων του επενδυτικού ομίλου Blackrock, η ολοκλήρωση του εμπορικού κέντρου που είχε αναπτύξει η εταιρία Μπ. Βωβός στο Βοτανικό από την τράπεζα Alpha Bank, η αναβίωση και ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας αλλά και της ναυπηγικής από την εταιρία Cosco, οι  διαδικασίες για την αξιοποίηση του παλιού τερματικού σταθμού του ΟΣΕ στον Πειραιά από την εταιρία ΓΑΙΑΟΣΕ κλπ.

Τα προηγούμενα προοιωνίζουν αλλαγή στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική φυσιογνωμία της Δυτικής Αττικής και επιθυμητή ανάπτυξη, όπου η ύπαρξη διαθέσιμης κατάλληλης τεχνογνωσίας του νέου Πανεπιστημίου είναι ήδη επιζητούμενη.

Ακόμη, αναφέρεται η σθεναρή υποστήριξη στο εγχείρημα του νέου Πανεπιστημίου από το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της ηγεσίας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής.

Η στη συνέχεια αναφορά μου σε αξιολογικά δεδομένα – ή πιο ορθά σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας - είναι ενδεικτική και επικεντρώνεται μόνο στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας για λόγους δεοντολογίας.

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, παρόλη τη διαχρονικά διαρκή υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και υπέρμετρη αύξηση του αριθμού των φοιτητών που δέχεται, ιδίως την τελευταία τετραετία, έχει υποστεί πρόσφατη ιδρυματική εξωτερική αξιολόγηση λαμβάνοντας την υψηλότερη προβλεπόμενη κατηγοριοποίηση: «άξιο θετικής μνείας» («worthy of merit») από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Έτσι, κατατάσσεται στο 27,8% των 36 ελληνικών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της χώρας.

Συγκριτικά και σε σχέση με τις εξωτερικές αξιολογήσεις των λοιπών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) του λεκανοπεδίου Αττικής (εξαιρουμένου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), διαπιστώνεται ότι αυτά βρίσκονται στην αμέσως χαμηλότερη κατηγοριοποίηση:  «θετική αξιολόγηση» («positive»).

Επισημαίνεται ότι, η Α.Δ.Ι.Π. εφαρμόζει ενιαίο πλαίσιο κριτηρίων αξιολόγησης στα Α.Ε.Ι.  (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) αναγνωρισμένο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Επίσης, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από επιλογή του, συμμετέχει ισότιμα στο διεθνή ακαδημαϊκό διάλογο με τα λοιπά μέλη διεθνώς αναγνωρισμένων ενώσεων Πανεπιστημίων, όπως στη Διεθνή Ένωση Πανεπιστημίων (International Association of Universities), στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Association of Institutions in Higher Education), στο Διεθνή Εκπαιδευτικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών United Nations Academic Impact – UNAI, ενώ εφαρμόζει πιστοποιημένο από την TÜV AUSTRIA Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για το Σχεδιασμό και την Παροχή Εκπαίδευσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Ακόμη, το ΤΕΙ Αθήνας συστήνεται κατά 100% ως τριτοβάθμιο ίδρυμα φοίτησης αλλοδαπών φοιτητών σύμφωνα με έρευνα του δικτύου των φοιτητών που έχουν ήδη συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+.

Το ΤΕΙ Αθήνας έχει υπογράψει δεκάδες συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για κοινές προσπάθειες στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας, της τεχνολογίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Είναι το μόνο Α.Ε.Ι. της χώρας όπου λειτουργεί οργανωμένο Γραφείο Ανταλλαγών και Συνεργασίας με Α.Ε.Ι. της Λ.Δ. Κίνας, καθώς και το μόνο που αποτελεί διεθνές κέντρο πιστοποίησης της αραβικής γλώσσας από το An-Najah National University of Nablus της Παλαιστίνης.

Τα παραπάνω είναι κυήματα δημιουργικού οράματος και συλλογικής προσπάθειας.

Έτσι, έχει αξιοποιηθεί η ενεργός εμπλοκή όλου του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, στη βάση του σεβασμού της προσωπικότητας των ατόμων, της ανάδειξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, της αποκεντρωμένης δημοκρατίας και της αυτοδιοικητικής λήψης αποφάσεων, ενδυναμώνοντας το φοιτητοκεντρικό προσανατολισμό, που σέβεται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα και δημιουργώντας σύγχρονο μοντέλο βιώσιμης ακαδημαϊκής ανάπτυξης.

Κατόπιν αυτών και αφού διασφαλισθούν τα συμφέροντα προσωπικού, φοιτητών και αποφοίτων, η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου μέσα από τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. μπορεί να γίνει άμεσα και με στόχο το μηχανογραφικό δελτίο υποψήφιων φοιτητών του 2018 (Μάρτιος 2018) με κοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία, δίνοντας παράλληλα τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας στον Υπουργό Παιδείας.

Η εν λόγω θεσμοθέτηση και όχι αυτή του Προεδρικού Διατάγματος, θα προσδώσει την αναγκαία συνολική πολιτική βούληση για το νέο Πανεπιστήμιο και την εθνική χρησιμότητά του.

Η σύνδεση παρελθόντος και παρόντος δημιουργεί το ασφαλές μέλλον, που το εγγυάται ηγεσία που είναι σε θέση να καθοδηγήσει και να το δημιουργήσει.

 

Σχόλια (16)

 
μέλος ΔΕΠ
22 Μαρ 2018 12:00

Είναι τουλάχιστον άστοχο να χρησιμοποιείτε το παράδειγμα της Νοσηλευτικής που ως νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ισχύει ότι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πρόσφατα μάλιστα ενσωματώθηκε και η σχετική οδηγία στο Ελληνικό Δίκαιο. δηλ. είτε Πανεπιστήμιο είτε ΤΕΙ τελειώσεις είναι το ίδιο .-

 
περιφερειακό και ταπεινό ΤΕΙ
05 Ιουλ 2017 14:42

@AG
"Πάντως εγώ ως απόφοιτος Μηχανικός ΤΕΙ, ολοκλήρωσα Μάστερ στο Νο 4 Πανεπιστήμιο της Αγγλίας με Distinction και εν συνεχεία PhD σε άλλο Πανεπιστήμιο"... κάτι σε οδήγησε να ψαχτείς και να κάνεις το παραπάνω βήμα, κύριε Μηχανικέ, απλά σκέψου αν ήσουν απόφοιτος πολυτεχνείου, δεν θα το είχες αυτό και πολύ ανάγκη για την επαγγελματική σου επάρκεια και αποκατάσταση.
Κακώς; ναι, κακώς... αλλά αυτή είναι η αλήθεια!
@ Jimmys_B
οκ, κύριε Τζίμι, οι Νοσηλευτές ΤΕΙ και Νοσηλευτές ΑΕΙ, έχουν την ΙΔΙΑ επιστημονική κατάρτιση. Οι πολιτικοί μηχανικοί πολυτεχνείου και πολιτικοί μηχανικοί ΤΕ, δεν έχουν ΚΑΜΙΑ διαφορά.
Αυτό δεν θέλεις να ακούσεις; στην Ελλάδα ζούμε, μας αρέσει να χαϊδεύουμε αυτιά, γιατί να σε στεναχωρήσω...

 
Jimmys_B
05 Ιουλ 2017 12:14

@περιφερειακό και ταπεινό ΤΕΙ, Αγαπητέ είστε σε πλήρη σύγχυση διότι σύμφωνα με αυτά που λέτε δεν θα έπρεπε να υπάρχει πανεπιστημιακό τμήμα νοσηλευτικής αφού οι νοσηλευτές κατεξοχήν εφαρμόζουν την επιστήμη. Επίσης για να ενημερωθείτε διαβάστε τη σύνοψη της εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ "Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης εντυπωσιάστηκε με την πολύ υψηλή ποιότητα της προσφερόμενης θεωρητικής και κλινικής διδασκαλίας, τα κίνητρα και τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και τις καινοτόμες πρακτικές που έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Πριν από τη διατύπωση συγκεκριμένων συμπερασμάτων και συστάσεων, η ΕΕΑ θα ήθελε να κάνει μία σαφή και ξεκάθαρη δήλωση, ότι τα τμήματα Νοσηλευτικής Α & Β του ΤΕΙ Αθήνας παρέχουν πανεπιστημιακού επιπέδου νοσηλευτική εκπαίδευση και αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται χωρίς καμία αμφισβήτηση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Παιδείας» (Πηγή: Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων Νοσηλευτικής Α’ και Β΄του ΤΕΙ Αθήνας, Α.ΔΙ.Π, Ιούνιος 2011)."
Επίσης είναι άκυρη η σύγκριση των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (λανθασμένα αναφέρεστε σε έργων υποδομής) διότι δεν έχουν και δεν οδηγούν στα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα λόγω του προγράμματος σπουδών. Οι πολιτικοί μηχανικοί ΤΕ αποσκοπούν σε πολύ συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα λόγω του προγράμματος σπουδών που έχουν (φυσικά δεν τους το αναγνωρίζουν στην Ελλάδα!) ενώ οι πολιτικοί μηχανικοί του πολυτεχνείου σε πολύ μεγαλύτερο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων (και καλώς πράττουν) λόγω του πενταετούς προγράμματος σπουδών τους.
Τέλος, φυσικά και τα ΤΕΙ είναι ανώτατα ιδρύματα Πανεπιστημιακού επιπέδου και ως Πανεπιστήμια αναγνωρίζονται στο εξωτερικό.

 
AG
05 Ιουλ 2017 10:03

@περιφερειακό και ταπεινό ΤΕΙ

Δικαίωμά σου να είσαι spoiler και γενικά να ισοπεδώνεις καταστάσεις. Πάντως εγώ ως απόφοιτος Μηχανικός ΤΕΙ, ολοκλήρωσα Μαστερ στο Νο 4 Πανεπιστήμιο της Αγγλίας με Distinction και εν συνεχεία PhD σε άλλο Πανεπιστήμιο.
Αυτό που μου έχει μείνει από πολλούς συμφοιτητές μου (αλλά και από τη βαθμολογία μου) είναι η εκτίμηση που έδειξαν στο υψηλό επίπεδο των γνώσεών μου, συγκριτικά με φοιτητές από Ελληνικά Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια και φυσικά ξένα Πανεπιστήμια.
Εκτιμώ ιδιαίτερα τις γνώσεις που έλαβα στα 4 χρόνια σπουδών μου στο ΤΕΙ που σπούδασα μηχανική και θεωρώ ότι τα ΤΕΙ είναι φυσικά Πανεπιστήμια! Ίσως να υπάρχει κάποια διαφορά από ΑΕΙ σε ΑΕΙ στην ποιότητα αλλά γι'αυτό υπάρχει και η ΑΔΙΠ, η οποία έχει βαθμολογήσει πολλά ΤΕΙ υψηλότερα από κάποια Πανεπιστήμια.
Τώρα αν εσείς είστε ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ, έχετε το δικαίωμα να το κάνετε! Τώρα να μας λέτε ότι στα ΤΕΙ εφαρμόζουμε την επιστήμη ενώ στα Πανεπιστήμια την παράγουμε, είναι λίαν επιεικώς αστείο!!!
Η παραγωγή της επιστήμης δεν έχει όρια φίλε μου! Όπως και η φαντασία!! Επίσης μάθε ότι στα ΤΕΙ δεν ασχολούμαστε με κατσαβίδια! Μακρία από μας οι λογικές του ΤΕΕ.

 
Κώστας
05 Ιουλ 2017 08:32

@Περιφερειακό και ταπεινό ΤΕΙ

Πολύ απλά πρέπει να έχεις μαύρα μεσάνυχτα για το πως κινείται διεθνώς η ανώτατη εκπαίδευση.

Δες παραδείγματα άλλων προηγμένων χωρών για αντίστοιχα ιδρύματα και ξέφυγε λίγο από την ελληνική (κακή) πραγματικότητα που ζεις..

 
Κ.Ε.
04 Ιουλ 2017 22:48

Φίλε ΠΡΥΤΑΝΗ του ΤΕΙ Αθήνας
Ο κ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ως νεότερος και με λιγότερες συνδικαλιστικές εμπειρίες δικαιολογείται, εσύ όμως; Είναι λογικό να παραδίδεται αμαχητί από τους Προέδρους (προς το παρόν) των ΤΕΙ στον κ. υπουργό η δυνατότητα να κλείνει ή να υποβαθμίζει περιφερειακά ιδρύματα, αλλά και Τμήματα κεντρικών ιδρυμάτων, με αντάλλαγμα ότι φραστικά σας υπόσχεται; Είναι δυνατόν να στηρίζεστε στον προφορικό λόγο κάποιου πολιτικού-ανεμοδούρα; Η ανάθεση στον εαυτό του αυτής της δυνατότητας δεν ενοχλεί κανέναν; Πως συνδιαλέγεστε με φορείς τέτοιων αντιλήψεων και πρακτικών;
Ήταν αδύνατο τα ίδια τα ιδρύματα να συναποφασίσουν τον σταδιακό περιορισμό τους; Αυτόν τον Σωτήρα περιμέναμε τόσες 10ετίες; Τρελαίνομαι όταν διαβάζω ότι τον ευχαριστείτε κιόλας τόσο εσείς, όσο και το προεδρείο της ΟΣΕΠ!
κ. ΠΡΥΤΑΝΗ και κ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ του ΤΕΙ Αθήνας, "φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας". Εύχομαι να διαψευστώ και στα μέσα του καλοκαιριού τα όνειρά σας να μην αποδειχθούν θερινής προέλευσης, ώστε να μη στοιχίσουν ακριβά σε συναδέλφους, απόφοιτους και νυν φοιτητές.
Με εκτίμηση
ένας συνάδελφος

 
περιφερειακό και ταπεινό ΤΕΙ
04 Ιουλ 2017 21:38

@ ΘΩΜΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΘΠ)
η καραμέλα με τις συντεχνίες πρέπει κάποτε να τελειώσει...
Στο ΤΕΙ που πήρες πτυχίο, πόσοι από τους καθηγητές σου ήταν στην ανώτατη βαθμίδα; Στο παρεμφερές (αν υπάρχει) πανεπιστημιακό τμήμα με την ίδια ειδικότητα σαν αυτή που πήρες πτυχίο, ποιο ήταν το πρόγραμμα σπουδών και τι διαφορές είχε με το δικό σου;
Αν για παράδειγμα, ο Νοσηλευτής ΤΕΙ είναι πανεπιστημιακού επιπέδου, ο Νοσηλευτής ΑΕΙ τι είναι; Ο Πολιτικός Μηχανικός τι διαφορά έχει με τον πτυχιούχο Έργων Υποδομής, έχουν ίδιες γνώσεις και ικανότητες ή είναι άλλος ο προορισμός τους στον επαγγελματικό στίβο με αλληλοσυμπληρούμενες ικανότητες;
Να είσαι υπερήφανος που είσαι πτυχιούχος ΤΕΙ, όμως μην καταφεύγεις σε υπερβολές... Εγώ, πάντως, δεν έχω κανένα κόμπλεξ, να πω ότι το πρώτο πτυχίο μου ήταν από ΤΕΙ και ας μην ήταν το "μεγάλο", και είμαι ευγνώμων για τις γνώσεις που μου προσέφεραν οι καθηγητές μου, καθώς και για την επαγγελματική εξειδίκευση υψηλού επιπέδου που πήρα.
Τα ΤΕΙ ανήκουν στην ΑΝΩΤΑΤΗ εκπαίδευση, ΔΕΝ είναι πανεπιστήμια, είναι τεχνολογικά ιδρύματα ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της επιστήμης, όσο γρηγορότερα το συνειδητοποιήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα εκμεταλλευτούμε αυτό το ατού.

 
Giorgos
04 Ιουλ 2017 12:15

@ανωνυμος
Δίκαιο έχεις όσον αφορά τις αυτοδύναμες δημοσιεύσεις. Βέβαια σκέψου ότι οι Πανεπιστημιακοί έχουν το μισό ωράριο και ένα τσούρμο Υποψηφίους Διδάκτορες οι οποίοι γράφουν δημοσιεύσεις προκειμένου να πάρουν το διδακτορικό τους.
Ας μη συγκρίνουμε ερευνητικό προσωπικό υπό διαφορετικές συνθήκες

 
ανωνυμος
04 Ιουλ 2017 09:47

Ας δούμε λίγο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς λειτουργεί εδώ και χρόνια το ΤΕΙ Αθήνας. Σε σύνδεσμο της ιστοσελίδα του ΤΕΙ

δίνεται η πολύ ωραία οδηγία: "Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής." Αυτό έρχεται σε αντίθεση, όχι μόνο με την κοινή λογική, αλλά και με αποφάσεις του συμβουλίου της επικρατείας. Ο λόγος για τον οποίο έχει υπάρξει τέτοια οδηγία είναι νομίζω προφανής και καταδεικνύει κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια είναι γνωστά στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

 
ΘΩΜΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΘΠ)
04 Ιουλ 2017 09:16

@ Ρ.Τ.
Ιστορικά ιδρύματα στην τόσο πρόσφατη Ελλάδα δεν υπάρχουν.

@ περιφερειακό και ταπεινό ΤΕΙ
«τα 2 ΤΕΙ θα ανακαλύψουν, ότι ΔΕΝ μπορούν να γίνουν πανεπιστήμιο…»
Τα ΤΕΙ είναι de facto πανεπιστήμια. Είναι ομοταγές ιδρύματα με τα πανεπιστήμια και με όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη και χορηγούν πτυχίο bachelor μετά από τετραετής σπουδές. Αν τα κριτήρια ήταν καθαρά ακαδημαϊκά τότε θα ήταν πολύ εύκολο τα ΤΕΙ να μετονομαστούν σε πανεπιστήμια ή σε ότι άλλο ανήκει στην ανώτατη εκπαίδευση. Το πρόβλημα είναι οι συντεχνίες. Αν είναι «μάγκες» ας βάλουν επιτροπές με μέλη από το εξωτερικό και τότε θα δείτε…..

 
περιφερειακό και ταπεινό ΤΕΙ
04 Ιουλ 2017 01:14

Είναι γνωστό σε όλους μας, οτι υπάρχει μνημονιακή "υποχρέωση" για μείωση των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα με συννενώσεις ή καταργήσεις, αυτό που δεν ξέραμε ήταν το πως θα γίνει αυτό.
Με κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ήταν πάρα πολύ απλό τα πράγματα, λουκέτο και τέλος, ίσα ίσα θα το φχαριστιότανε κιόλας!
Με Τσίπρα έπρεπε τα "χάπι" να χρυσωθεί... να υπάρχει τυράκι για να μπει το ποντίκι στη φάκα... μια αριστερή κυβέρνηση, άλλωστε, δεν θέλει κινητοποιήσεις, απεργίες και καταλήψεις όταν κυβερνά, το πεζοδρόμιο είναι καλό, όταν είναι στην αντιπολίτευση!
Και ναι, ΩΩΩΩΩΩ του θαύματος, η λύση βρέθηκε... με μια απλή υπόσχεση:
"Συνενωθήτε εσείς τα 2 μεγαλύτερα ΤΕΙ της Ελλάδας, και εμείς σε βάθος τριετίας (!!!), αφού σας αξιολογήσουμε (????), θα σας κάνουμε πανεπιστήμιο..."
Άρα κάμπτεται η (αντί)στάση των ΤΕΙ Αθήνας/Πειραιά, χάριν του ΜΕΓΑΛΟΥ ονείρου, και από εκεί που δεν ήθελαν ούτε τα χνώτα τους να διασταυρωθούν, τώρα άρχισαν τα φλογερά φιλιά.
Τι μέλλει γενέσθαι με τα άλλα "μικρότερα" ΤΕΙ, απλά δεν θα έχουν την δύναμη για αντίδραση, δυστυχώς θα καταργηθούν/συνενωθούν/απορροφηθούν/θα γίνουν ΙΕΚ ή θα τα φάει, κοινώς η μαρμάγκα.
Με το πλήρωμα του χρόνου (και φυσικά, πολύ γρηγορότερα από το "βάθος τριετίας"), τα 2 ΤΕΙ θα ανακαλύψουν, ότι ΔΕΝ μπορούν να γίνουν πανεπιστήμιο, διότι οι αξιολογητές θα έχουν άλλη βούληση,και τα κριτήρια θα είναι ακαδημαϊκά και όχι "πολιτικά"... αλλά, θα είναι αργά για δάκρυα.

 
Γιάννης
03 Ιουλ 2017 16:06

Δηλαδή αν ένα ίδρυμα έχει πάρει έπαινο δε πρέπει να αναφέρεται ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του; Η αριστεία είναι ρετσινιά;

Μπράβο στο ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά που τα κατάφεραν τόσο καλά και με τόσο δύσκολες συνθήκες. Και καλά κάνουν και συγκρίνονται με άλλα ιδρύματα, ιστορικά και μη. Και όντως μπορεί τα άτομα να διαφέρουν από επιτροπή σε επιτροπή αλλά είχαν κοινή μεθοδολογία. Που σημαίνει ότι όταν μιλάμε για διαφορά κατάταξης 1 ή 2 ολόκληρες κατηγορίες, η διαφορά είναι υπαρκτή και αισθητή.

 
P.T.
03 Ιουλ 2017 13:10

Για λόγους σοβαρότητας είναι αναγκαίο τόσο ο Αναπληρωτής Πρόεδρος όσο και ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, να πάψουν πιά να αναμασούν όπου βρεθούν αυτή την καραμέλα με την έπαρση του γεγονότος της απόδωσης του ξακουστού "worthy of merit" στο Ιδρυμά τους. πολύ δε μάλλον οταν ολισθένουν σε συγκρίσεις με ιστορικά Ιδρύματα, γιατί απλούστατα, όπως αναφέρει και η ΑΔΙΠ στη τελική της έκθεση, η αξιολόγηση των Ιδρυμάτων δεν επισείει κατάταξη τους πολύ δε μάλλον σύγκριση, ακολουθεί μεν το ίδιο πρότυπο για όλα, αλλά κύριοι δεν έγινε από την ίδια επιτροπή εμπειρογνομώνων και αυτό είναι στοιχείο ματαβλητότητας. Να μην παρασύρεστε λοιπόν από το όνειρό σας να σας πουν κάποια μέρα Πρύτανη, φρόντισε ο Υπουργός και γι αυτό με σχετική αναφορά στο νέο Νομοσχέδιο...Ξεσκονίστε λίγο τη μεθοδολογία της έρευνας ..Ματαιότης

 
Φοιτητής ΤΕΙ Αθήνας
03 Ιουλ 2017 09:31

Θα μπορούσατε κ. Καλδή να μας απαντήσετε τι αναμένεται να γίνει σχετικά με τους αποφοίτους της ΣΤΕΦ; Πως μπορεί ένα Πανεπιστήμιο να έχει αποφοίτους Μηχανικούς ΤΕ; Μήπως θα "φύγει" ο όρος "Μηχανικός" από τα νεα πτυχία;

 
kostas delidis
03 Ιουλ 2017 08:53

Η άποψη του κ. Καλδή; "η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου μέσα από τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. μπορεί να γίνει άμεσα και με στόχο το μηχανογραφικό δελτίο υποψήφιων φοιτητών του 2018 (Μάρτιος 2018) με κοινοβουλευτική νομοθετική διαδικασία, δίνοντας παράλληλα τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας στον Υπουργό Παιδείας", είναι απόλυτα σωστή και η μόνη λειτουργική για γρήγορα και θετικά αποτελέσματα. Η διαδικασία των προεδρικών διαταγμάτων έχει αποδειχθεί χρονοβόρα και αναποτελεσματική πολλές φορές ( δες τα επαγγελματικά δικαιώματα τεχνολόγων μηχανικών !!!!!). Η συνεννόηση και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων πρέπει να κινηθεί πάνω σ΄αυτό το πλαίσιο, αν θέλουμε να καταλήξουμε σε αίσιο τέλος.

 
ioannis
03 Ιουλ 2017 08:35

Άρχισε λοιπόν η διάσπαση του μετώπου των ΤΕΙ, με στόχο τους τίτλους των καθηγητών.

Γιατί οι περισσότεροι απόφοιτοι και αυτών των δύο ΤΕΙ δεν έχουν ακόμη ούτε επαγγελματικά δικαιώματα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ