Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Πριν το Σεπτέμβριο η ψήφιση των αλλαγών στο Λύκειο

Λύκειο δύο ταχυτήτων και συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προωθεί ο Κ. Γαβρόγλου
Δημοσίευση: 03/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δηλαδή εγκαίρως, θα έχει ολοκληρωθεί και νομοθετικά η αναβάθμιση των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, καθώς και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που θα ισχύσει για τους μαθητές που φέτος θα φοιτήσουν στην πρώτη Λυκείου”.

Τη δήλωση αυτή έκανε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Σχετικά ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο υπουργείο Παιδείας, προέβη στις εξής εξαγγελίες:

Α. Σχεδιάζουμε τη ριζική αναβάθμιση  των δυο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, κάτι που θα οδηγήσει  στην κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων, τουλάχιστον έτσι όπως τις γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, μια διαδικασία η οποία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αδιάβλητη, ίσως ό,τι πιο αδιάβλητο έχει γίνει σ’ αυτή τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει όμως και αμφιβολία ότι είναι απάνθρωπη, εξοντωτική, την έχουμε ζήσει οι περισσότεροι.

Β. Το  εθνικό απολυτήριο θα είναι αυτό το οποίο θα ορίζει την κατανομή των εισακτέων στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. Οι αλλαγές θα κατατεθούν , προς ψήφιση, στη Βουλή μέσα στο καλοκαίρι

Σε  ερώτηση πως θα εξασφαλισθεί το αδιάβλητο  με το εθνικό απολυτήριο, εφόσον ο καθηγητής θα γνωρίζει το μαθητή και θα μπορεί να βοηθήσει, ο κ. Τσίπρας απάντησε: “ Έχουμε δουλέψει ειδικά πάνω σε αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρό και καίριο το ερώτημά σας, αλλά επιτρέψτε μας τις λεπτομέρειες αυτές να τις πούμε όταν θα ανακοινώσουμε το σχετικό νομοσχέδιο, δεν θα είναι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από σήμερα”.

Το Σχέδιο του υπουργού Παιδείας

Στα σχέδια του υπουργού Παιδείας  Κ. Γαβρόγλου, είναι  οι μαθητές να επιλέγουν φοίτηση για  την απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου ή Πιστοποιητικού Σπουδών.

1. Το Εθνικό Απολυτήριο το οποίο θα πιστοποιεί συγκεκριμένες δεξιότητες για τους αποφοίτους και των δύο τύπων.

Προϋπόθεση για να το αποκτήσει ο μαθητής θα είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και τα 6 μαθήματα που έχει επιλέξει,να έχει συγγράψει διπλωματική εργασία και να έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα ∆ημιουργικότητας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς.

Ανάλογα με το πώς θα έχει διαμορφώσει το πρόγραμμά του ο μαθητής (μαθήματα σε υψηλό επίπεδο), το Απολυτήριο θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό Εκπαιδευτικών Ακαδημαϊκών μονάδων στο Ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης προσόντων, διευκολύνοντας με τον τρόπο την κινητικότητα των αποφοίτων τόσο του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου και την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

2. Το Πιστοποιητικό Σπουδών. Αυτό θα το παίρνουν οι απόφοιτοι των Λυκείων που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπει το Εθνικό απολυτήριο, είτε διότι απέτυχαν σε κάποια μαθήματα, είτε διότι δεν ολοκλήρωσαν την διπλωματική τους εργασία κλπ.

Όμως, και αυτός ο τίτλος, ο οποίος θα πιστοποιεί τι ακριβώς έχει επιτύχει ο μαθητής, θα αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων του Ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης προσόντων.

Με βάση το τι έχουν ολοκληρώσει, οι κάτοχοι του τίτλου θα μπορούν ακόμα και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε κάποιο τριτοβάθμιο ίδρυμα, αρκεί να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που αυτό θέτει για τους πρωτοετείς φοιτητές του, ενώ θα μπορούν να φοιτήσουν και σε ιδρύματα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε επαγγελματικά ινστιτούτα κλπ.

Εθνικό σύστημα διαρκούς επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Στα σχέδιο  του Κ. Γαβρόγλου περιλαμβάνεται και η θεσμοθέτηση Εθνικού  Συστήματος Διαρκούς Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, πρόταση που που περιέχεται στο πολυσέλιδο πόρισμα της της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία, για την διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτερροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει ως εξής:

Α. Τέσσερα διακριτά πεδία  :

(α) εξοικείωση με τα περιεχόμενα και τη διδακτική των αντικειμένων,

(β) δυνατότητα ο/η εκπαιδευτικός να ξεκινάει από εκεί που βρίσκεται κάθε παιδί (γνωσιακά, γλωσσικά και πολιτισμικά),

(γ) να καταλαβαίνει ότι το σχολείο δεν είναι αυτοφυές αλλά προϊόν της ιστορίας του, και

(δ) να αναγνωρίζει τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή:

-Μια βασική αρχή που είναι sine qua non συνθήκη για την επιτυχία της επιμόρφωσης είναι η αμφίδρομη επικοινωνία βάσης και κορυφής.

-Η αποτυχία των μέχρι σήμερα επιμορφωτικών προγραμμάτων οφείλεται στον σχεδιασμό τους από πάνω. Η κάθε επιμορφωτική δραστηριότητα θα πρέπει να βασίζεται σε μια καταγραφή των αναγκών των εκπαιδευτικών και χωρίς την εμπλοκή και συνειδητή συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της επιμόρφωσης δεν μπορεί να υπάρξει επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο το ζητούμενο είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στον κεντρικό σχεδιασμό και την αποκέντρωση/τοπικότητα του συστήματος επιμόρφωσης, ανάμεσα στο ρόλο του Υπουργείου Παιδείας, των εκπαιδευτικών περιφερειών και των σχολικών μονάδων.

Β. Προτείνονται δύο μορφές επιμόρφωσης:

1. η μια θα βασιστεί στη δημιουργία Κοινοτήτων Μάθησης και Πρακτικής και θα ακολουθηθεί μια μικτή μεθοδολογία εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) και

2. η δεύτερη θα εκτυλίσσεται στο επίπεδο της σχολικής μονάδας ή μιας ομάδας σχολικών μονάδων.

Ο τρόπος δημιουργίας των Κοινοτήτων Μάθησης και Πρακτικής είναι αντίστοιχος με αυτόν της εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Η ενδοσχολική επιμόρφωση συναρτάται με τις ιδιαίτερες ανάγκες, το σχέδιο δράσης και τους εκπαιδευτικούς στόχους της σχολικής μονάδας.

Το ζητούμενο σε αυτού του είδους την επιμόρφωση είναι η συμμετοχή του συλλόγου των διδασκόντων, της διοίκησης και της κοινότητας των γονέων για το μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε έναν «οργανισμό που μαθαίνει».

Ενθαρρύνονται πολλαπλές μορφές επιμόρφωσης. Συστήνεται μια σταδιακή ανάπτυξη των όποιων μορφών επιμόρφωσης και μια πιλοτική εφαρμογή πριν γενικευτεί το σχήμα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης.

Πλαίσιο προσόντων των εκπαιδευτικών (ΠΠΕ)

Για να υπάρξει μια συνεκτική αντιμετώπιση της αρχικής εκπαίδευσης, πιστοποίησης, ένταξης στο επάγγελμα και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών η πολιτεία οφείλει να θεσμοθετήσει ένα δυναμικό πλαίσιο προσόντων των εκπαιδευτικών (ΠΠΕ). Το ΠΠΕ μπορεί να λειτουργήσει ως ρυθμιστικό εργαλείο μιας συνεκτικής εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής πολιτικής.

Η Επιτροπή εισηγείται την ανάπτυξη του επιθυμητού προφίλ του εκπαιδευτικού, κατά βαθμίδες εκπαίδευσης, και, κατά γνωστική περιοχή. Το επιθυμητό προφίλ του εκπαιδευτικού δεν μπορεί παρά να συναρθρώνεται με το επιθυμητό προφίλ του μαθητή και με το επιδιωκόμενο πλαίσιο λειτουργίας και τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου. Τα χαρακτηριστικά του προφίλ εκπαιδευτικού και μαθητή τα οποία χρειάζεται να εξειδικευτούν αναλυτικά, εκτείνονται στις παρακάτω περιοχές:

- στο περιβάλλον της μάθησης μετατοπιζόμενο από τη διδασκαλία και το περιεχόμενο στη διαδικασία και τα αποτελέσματα της μάθησης,

- στην κριτική σκέψη και στάση που καλείται ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει τους μαθητές του να αναπτύξουν,

- στον αναστοχασμό και την αξιολόγηση,

- στην υποστήριξη και ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών,

- στη διευκόλυνση που καλείται ο εκπαιδευτικός να παρέχει στους μαθητές ώστε να αποκτήσουν μαθησιακές εμπειρίες που έχουν νόημα για αυτούς,

- στην κατανόηση και εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών και εννοιών του γνωστικού αντικειμένου, στον παιδαγωγικό μετασχηματισμό του γνωστικού αντικειμένου.

- στην κατανόηση του σχολείου στο σύνολό του (εκ μέρους του εκπαιδευτικού) και στην ανάπτυξη μαθησιακών πρωτοβουλιών που θα ξεπερνούν τα όρια του διδακτικού του αντικειμένου.

- στην κατανόηση των διαφορών (μαθησιακών, γλωσσικών, πολιτισμικών) των μαθητών του και στη δημιουργική παιδαγωγική αξιοποίησή τους.

Το προφίλ του εκπαιδευτικού (και κατ’ επέκταση του μαθητή)που προσδιορίζει το ΠΠΕ θα αποτελεί (κατά επίπεδο εκπαίδευσης) τις προσδοκίες για τις πρακτικές και τις δράσεις του εκπαιδευτικού –προσδοκίες που μπορεί: (α) να έχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός για τον εαυτό του και αποτελούν σημεία αναφοράς για αυτοαξιολόγηση, (β) να έχουν τα άτομα που τον βοηθούν στο έργο του, και (γ) να έχουν τα άτομα που αξιολογούν το έργο του.

Μολονότι ένα ΠΠΕ δεν είναι πανάκεια, ούτε από μόνο του μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα, την συνοχή και συνεκτικότητα των προγραμμάτων και δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, δεν παύει να είναι ένα αναγκαίο εργαλείο που, μαζί με άλλες θεσμικές παρεμβάσεις, μπορεί να ενδυναμώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα και να υποστηρίξει την δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Εν τέλει, ένα ΠΠΕ μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και βάση για:

- τον σχεδιασμό ενός οργανωτικού πλαισίου για τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης και τον προσδιορισμό των κοινών μαθησιακών αποτελεσμάτων προγραμμάτων της αρχικής εκπαίδευσης,

- τον σχεδιασμό του μαθησιακού περιεχομένου μαθημάτων που προσφέρονται στα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης και τον προσδιορισμό επιθυμητής αναλογίας θεωρίας και πρακτικής άσκησης,

- τον προσδιορισμό κριτηρίων για την επιλογή και πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα,

- την αποσαφήνιση του ρόλου του εκπαιδευτικού

- το μετασχηματισμό στη διδακτική κουλτούρα και πρακτική στο σχολείο

- τον σχεδιασμό επιμορφωτικής πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο που να συνδέει την αρχική εκπαίδευση με την δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,

- τον συντονισμένο και στοχευμένο σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων και προσεγγίσεων που να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτικών ανάλογα με την εμπειρία τους και τις μαθησιακές ανάγκες τους,

- τον προσδιορισμό κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών δράσεων που προσφέρονται

- την ανάγκη συζήτησης για τη μοριοδότηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων

- τον προσδιορισμό κριτηρίων προκειμένου να γίνεται διαπίστευση των διάφορων μορφών επιμόρφωσης

- την αναγνώριση άτυπων μορφών επιμόρφωσης

 

Σχόλια (10)

 
Nik-Di-Gryk
04 Ιουλ 2017 07:52

Σαν ασκήσεις επί χάρτου μου φαίνονται.
Ένα κόμμα που χαϊδεύει τα αυτιά των εκπαιδευτικών λέγοντας "ο μάχιμος εκπαιδευτικός δεν θα αξιολογείται, μόνο θα αξιολογεί", θα συναντήσει μεγάλες δυσκολίες να πείσει τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε εθελοντική, μακράς διάρκειας και επαναλαμβανόμενης επιμόρφωσης, για πολλούς λόγους:
1. Πολύ μεγάλη μείωση των μισθών
2. Αύξηση του διδακτικού ωραρίου
3. Μείωση αριθμού μαθημάτων (ειδικότητες) και ωρών διδασκαλίας
4. Ανυπαρξία κάθε μορφής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου εδώ και σχεδόν 40 χρόνια
5. Έλλειψη κινήτρων για επαγγελματική αναβάθμιση
6. Ιδεολογικές εμμονές και συνδικαλιστικές εμμονές.

Ευχόμαστε να πετύχει, διότι είναι απόλυτη ανάγκη η επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, αλλά φοβόμαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει το προφίλ να τα καταφέρει.

 
Blind Guardian
04 Ιουλ 2017 07:59

Λόγια,λόγια,λόγια, μόνο λόγια

 
Εκπαιδευτικός
04 Ιουλ 2017 09:05

Είμαι πολύ επιφυλακτικός σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς που για την ώρα περιγράφονται πολύ αόριστα και γενικόλογα. Ελπίζω πως το σχεδιαζόμενο "εθνικό απολυτήριο" δεν θα είναι προϊόν φτηνής "συναλλαγής" μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, ούτε θα προκαλέσει έξαρση της προσφυγής στην παραπαιδεία και τα φροντιστήρια, άρα της περαιτέρω απαξίωσης του δημόσιου σχολείου.

 
Κωστας Δ
04 Ιουλ 2017 09:48

Πρώτα να μας πουν με ποιον τρόπο θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο και αξιόπιστο της εισαγωγής, γιατί είναι σίγουρο ότι δεν το έχουν βρει, και μετά να μας μιλήσουν για αλλαγές.
Αν δεν το κάνουν πρώτα αυτό, ό,τι λέγεται για κατάργηση-αλλαγή εξετάσεων είναι λαϊκισμός.

 
Στράτος
04 Ιουλ 2017 10:16

Θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ενημερωθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα με σαφέστερο τρόπο για τις αλλαγές που δρομολογούνται στο Λύκειο. Μπορεί η ψήφιση των σχετικών ρυθμίσεων να απαιτεί κάποιο χρόνο (κατάθεση στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων, συζήτηση, Ολομέλεια, ψήφιση, δημοσίευση σε ΦΕΚ, ίσως εφαρμοστικές εγκύκλιοι) όμως η ουσία των αλλαγών πρέπει να γίνει γνωστή πριν από όλη αυτή τη διαδικασία.

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν εγκαίρως (ήδη είναι αργά) τις όποιες αλλαγές. Και αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν αιφνιδιαστικά. Τροποποιήσεις σε μαθήματα (πόσες ώρες και εάν θα διδάσκονται, μετατροπή σε επιλεγόμενα κάποιων μαθημάτων κ.α.) προκαλούν αναταράξεις στον εργασιακό βίο των εκπαιδευτικών και εύλογα οδηγούν σε αντιδράσεις όταν μάλιστα ανακοινώνονται τελευταία στιγμή. Τέτοιοι αιφνιδιασμοί πρέπει να αποφευχθούν.

Τέλος η αλλαγή στα πεδία (κατάργηση ενός) πρέπει, εάν τελικά αποφασιστεί, να ανακοινωθεί το συντομότερο διότι καθορίζει τα μαθήματα στα οποία προετοιμάζονται οι μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις ήδη από τώρα. Η αλλαγή αυτή που αφορά στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου της χρονιάς που έρχεται πρέπει άμεσα να ανακοινωθεί για να μην υπάρχουν περιττά έξοδα σε φροντιστήρια και περιττή προετοιμασία μαθητών σε μάθημα που τελικά δεν θα τους χρειαστεί.

 
TL
04 Ιουλ 2017 10:20

1. Ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι διαλύουν ό,τι πιο αδιάβλητο υπάρχει...
2. Στο νέο Λύκειο αναφέρεται ότι αν δεν έχεις ολοκληρώσει το πρόγραμμα ∆ημιουργικότητας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς ΔΕΝ παίρνεις Εθνικό Απολυτήριο.

 
TL
04 Ιουλ 2017 13:52

...ξαναγράφω το υπόλοιπο σχόλιο που δεν εμφανίστηκε (εύχομαι όχι σκόπιμα) προηγουμένως
Το νέο Λύκειο σε εκβιάζει ότι αν δεν ολοκληρώσεις πρόγραμμα Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς ΔΕΝ παίρνεις Εθνικό Απολυτήριο. Βαφτίζουν δηλαδή τον εκβιασμό ''εθελοντισμό'' και ''κοινωνική προσφορά''.

 
Ζιγκφριντ
04 Ιουλ 2017 15:29

Ενώ ,στις πρόσφατες κρίσεις διευθυντών, διαλέξατε και προωθησατε την...κιμωλία. ...μας δουλεύετε τωρα με επιμόρφωση. ....Ως προς τί? Μοριοδοτηστε πρωτα τα σεμινάρια στο ΕΚΔΔΑ,ΠΟΥ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ!

 
Γιώργος
04 Ιουλ 2017 18:38

Να δω εμείς οι απόφοιτοι που θα θέλουμε να δώσουμε πανελλήνιες τι θα ισχύει.

 
Δ.-Χ. Πούλος
05 Ιουλ 2017 16:23

Κατ' αρχάς να ευχηθούμε ότι πρόκειται για την επιτυχή κατάληξη του υπερδεκαετούς Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία (επιτροπές Μπαμπινιώτη-Λιάκου). Για όσους παρακολουθούν από κοντά τα εκπαιδευτικά δρώμενα και εάν μάλιστα τα ζουν μέσα στις σχολικές αίθουσες πρόκειται για σχεδόν αυτοεκπληρούμενη προφητεία ότι θα καταλήγαμε σε ένα σύστημα τέτοιας μορφής (σύστημα Αρσένη). Στις βασικές αρχές του (εθνικό απολυτήριο από τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου/περιορισμός των μαθημάτων/αύξηση των ωρών διδασκαλίας στα εξεταζόμενα μαθήματα/ισχυροποίηση των ΕΠΑΛ/ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών) συμφωνούν και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ακόμη κι αν δεν το παραδέχονται δημοσίως. Υπάρχουν κι άλλα μεγάλα θέματα στην εκπαίδευση με σημαντικότερο την συνταγματικότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων που θα εκτοξεύσουν την οικονομική ανάπτυξη, αλλά αυτήν την ώρα είναι η ώρα της ευθύνης για την μέση εκπαίδευση και όλοι θα κριθούν σε αυτό. Στα χρόνια των μνημονίων με την ασφυκτική επιτροπεία από τους εξωτερικούς θεσμούς, το μόνο που δεν πρέπει να ανεχτούμε στους εαυτούς μας είναι να συνεχίσουμε να καμωνόμαστε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τις στοιχειώδεις αλήθειες πάνω στις οποίες οφείλουμε να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.