Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Πήραν πίσω την απόφαση για τα Κέντρα Μελέτης για μαθητές Δημοτικού

Δημοσίευση: 10/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ο ΕΟΠΠΕΠ πήρε πίσω την αρχική απόφαση με την οποία έθετε ως προϋπόθεση στους ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών για να ανανεώσουν την άδεια λειτουργίας,  να υπογράψουν δήλωση ότι στις εγκαταστάσεις τους δεν λειτουργούν Κέντρα Μελέτης για μαθητές Δημοτικού.

Τη σχετική καταγγελία κάνει η ΟΙΕΛΕ , η οποία επισημαίνει ότι:

Α. Παρά το γεγονός ότι τόσο η ΟΙΕΛΕ όσο και οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ είχαν ενημερώσει αναλυτικά για το τεράστιο σκάνδαλο της λειτουργίας των Κέντρων Μελέτης-Φροντιστηρίων-παιδότοπων για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς τήρηση εργασιακών όρων και όρων ασφάλειας και υγιεινής για παιδιά και εργαζόμενους.

Β. Είχαν επίσης τονίσει την ανάγκη άμεσης νομοθέτησης πλαισίου για το συγκεκριμένο χώρο.  

Γ. Τα Κέντρα Μελέτης αυτά, είτε αυτόνομα σε δικά τους κτήρια, είτε ως τμήματα φροντιστηρίων, λειτουργούν αυτή τη στιγμή εκτός νόμου! Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη λειτουργία τους. Δεν καταβάλλουν εισφορές, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προσόντα επιλογής προσωπικού και εργασιακές σχέσεις για τους εκπαιδευτικούς, δεν τηρούνται προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής. Ακόμα χειρότερα, κάποια αναλαμβάνουν τη μεταφορά μαθητών από τα σχολεία τους (!) προς τους συγκεκριμένους χώρους, χωρίς ουδείς να γνωρίζει αν οι οδηγοί διαθέτουν πιστοποίηση, ή αν τα οχήματα ελέγχονται από δημόσια αρχή!  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ:
 
Εδώ και μερικά χρόνια λειτουργούν σε όλη την επικράτεια Κέντρα Μελέτης (ή Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης) για μαθητές Δημοτικού αυτόνομα με δικές τους εγκαταστάσεις  και αντίστοιχα Κέντρα Μελέτης που στεγάζονται σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, τα οποία διαφημίζονται ως εκπαιδευτικοί χώροι. Τέτοιου είδους υπηρεσίες παρέχουν και ορισμένοι «παιδότοποι». Τα περισσότερα Κέντρα Μελέτης λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες έως και τις 9 μ.μ., ενώ πολλά εξ αυτών τα Σάββατα πραγματοποιούν εκδηλώσεις και εξωσχολικές δραστηριότητες για τα παιδιά.

Μέχρι στιγμής οι δομές αυτές είναι εκτός νόμου. Δεν έχουν οριστεί από την πολιτεία ούτε το θεσμικό πλαίσιο ούτε οι συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν σε ό, τι αφορά τους όρους ασφαλείας, τις κτηριολογικές προδιαγραφές και τους υγειονομικούς όρους, κάτι που προβλέπεται με σαφήνεια για τα Ιδιωτικά Σχολεία, τα Φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Ιδιωτικά ΙΕΚ, κλπ.. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαφημίζεται η «δωρεάν μεταφορά» μαθητών από τα σχολεία των μαθητών στους συγκεκριμένους χώρους, χωρίς να είναι πιστοποιημένοι οι οδηγοί και χωρίς να έχουν ελεγχθεί τα οχήματα, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτηματικά για την ασφάλεια των παιδιών.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι πρόκειται για μια ογκούμενη ομάδα επιχειρήσεων η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται έξω από τον ουσιαστικό έλεγχο της πολιτείας. Τέτοιου τύπου φορείς κυριολεκτικά ξεφυτρώνουν σε κάθε γειτονιά και ουδείς γνωρίζει με ποιες διαδικασίες ιδρύονται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις λειτουργίας, ποιοι και με ποιους όρους εργάζονται σ’ αυτές, ποιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας ισχύουν για μαθητές και εργαζόμενους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αδήλωτοι αυτοί «εκπαιδευτικοί» φορείς αποτελούν εστία τεράστιας φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής έχοντας συγκροτήσει έναν ισχυρό θύλακα παραοικονομίας.

Σε περίπτωση που οι φορείς αυτοί παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες φροντιστηριακής εκπαίδευσης η ΟΙΕΛΕ αντιτίθεται πλήρως στην ίδρυση και λειτουργία τους υπό οποιαδήποτε προϋπόθεση. Άλλωστε δια νόμου (682/77) απαγορεύεται ρητά η ίδρυση και λειτουργία για φροντιστήρια μαθητών δημοτικού. Η ασθένεια της μετατροπής του χώρου της Παιδείας σε μια βιομηχανία παραγωγής εξεταζόμενων υποψήφιων που εκπαιδεύονται αποκλειστικά και μόνο σε τεχνικές απομνημόνευσης και ανταπόκρισης σε γραπτές δοκιμασίες έχει ήδη μεταλλάξει μεγάλο τμήμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ιδίως του Λυκείου), προκαλώντας ασύλληπτη βλάβη παιδαγωγική, ψυχολογική και ηθική σε χιλιάδες μαθητές. Δεν πρέπει να επιτραπεί η ασθένεια αυτή να επεκταθεί και στις τρυφερές ηλικίες των παιδιών δημοτικού. Επιπλέον, είναι αδιανόητο παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, με συγκεκριμένες ανάγκες για παιχνίδι, οικογενειακή ζωή, κοινωνικοποίηση, να ενταχθούν σε μια διαδικασία αέναης παραμονής σε τάξη που θα τα εξαντλήσει και θα προκαλέσει εν τέλει την απέχθειά τους για τη μάθηση. Άλλωστε, αποτελεί διακηρυγμένη θέση της ΟΙΕΛΕ η ριζική αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών προγραμμάτων με στόχο οι μαθητές να μην φορτώνονται μεγάλο όγκο δουλειάς στο σπίτι.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΑ ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΙΓΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κάποιες από τις δομές αυτές παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν τη φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών (μελέτη, μουσικοκινητική αγωγή, χορός, θεατρικό παιχνίδι, δραστηριότητες σχετιζόμενες με καλές τέχνες κ.λπ.). Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι και αυτές οι ανάγκες θα πρέπει να καλύπτονται από την πολιτεία και το ολοήμερο σχολείο.  Ωστόσο, αποκλειστικά και μόνο για τα Κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, το κράτος οφείλει να νομιμοποιήσει τη λειτουργία τους. Τούτο μπορεί να συμβεί μόνο υπό την ισχυρή εποπτεία της Πολιτείας και υπό συγκεκριμένες πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.  

Επομένως θα πρέπει άμεσα η ελληνική Πολιτεία να διαμορφώσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα διασφαλίζονται:

1.    Το καθεστώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ιδρύονται, αδειοδοτούνται και λειτουργούν τα συγκεκριμένα Κέντρα Μελέτης.
2.    Η διασφάλιση των όρων εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται σε αυτούς τους φορείς, η δυνατότητα καταγραφής τους και η αποσαφήνιση και ο έλεγχος των τυπικών προσόντων τους.
3.    Οι όροι ασφαλείας, οι κτηριολογικές προδιαγραφές και οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι χώροι απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε μαθητές μικρών ηλικιών.
Πιο συγκεκριμένα, η ΟΙΕΛΕ προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις που θα περιληφθούν σε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Κέντρων Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης:
•    Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα του Φυσικού Προσώπου ή της Νομικής Μορφής
•    Στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας δεν μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι, ή εργαζόμενοι σε Ν.Π.Δ.Δ.
•    Νομικός Υπεύθυνος και Υπεύθυνος Εκπαίδευσης/Λειτουργίας να είναι απαραιτήτως εκπαιδευτικός
•    Κατοχύρωση Διακριτικού Τίτλου
•    Αναγγελία εξασκήσεως επαγγέλματος σε εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δ.Ε., ή των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής και Προσχολικής Ηλικίας, ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων με αντικείμενο σχετικό με τις παρεχόμενες δραστηριότητες.
•    Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών το οποίο θα πρέπει να είναι απολύτως αντίστοιχο με εκείνο των Καθηγητών οι οποίοι εργάζονται στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ( οι  μίνιμουμ προϋποθέσεις που περιγράφονται στο ν. 4415/2016).
•    Τήρηση όλων των κτηριολογικών προϋποθέσεων που θέτει ο Ν. 4093/2012 για την αδειοδότηση των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης
•    Οι νόμιμες δομές της πρωτοβάθμιας θα πρέπει να αναγγέλλουν τα δίδακτρα τους στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως υποχρεούνται τα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Τέλος, η ΟΙΕΛΕ θεωρεί απαραίτητο να χαρακτηριστεί ως Κέντρο Μελέτης-Δημιουργικής Απασχόλησης κάθε χώρος (είτε αυτόνομο Κέντρο, είτε παιδότοπος) ο οποίος συγκεντρώνει μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχει υπηρεσίες που έχουν περιγραφεί πιο πάνω. Είναι ευνόητο ότι οι χώροι αυτοί θα λειτουργούν σύμφωνα με το νομοθετημένο πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας

Ετικέτες: 
ΕΟΠΠΕΠ

Σχόλια (2)

 
Panagiotis
11 Ιουλ 2017 15:51

Ρύθμιση, ρύθμιση, ρύθμιση... παντού ρύθμιση. Πάντα χρειαζόμαστε ένα κράτος-κριτή να λέει ποια κτήρια είναι κατάλληλα, ποιοι δάσκαλοι μπορούν και έχουν τα "τυπικά προσόντα". Λες και ο γονέας, ο πολίτης, ο μαθητής δεν έχουν κρίση.

 
Γιάννης Πλατάρος
11 Ιουλ 2017 09:21

Η νομοτελειακή Κοινωνιολογική εξέλιξη είναι κλασική:
1. Απαγορεύεται η ίδρυση φροντιστηρίων για μαθητές Δημοτικού.
2. Υπάρχει τεράστια μεν ζήτηση, αλλά πολιτική ατολμία, γιατί η θεσμοθέτηση φροντιστηρίων για μαθητές Δημοτικού, δεδομένου ότι αυτό απαγορεύεται για νόμου, συνιστά κραυγαλέα οπισθοδρόμηση.
3. Αφήνουμε να ξεφυτρώνουν «Κέντρα Μελέτης» Τα ανεχόμαστε συνειδητά.
4. Αφήνουμε να γιγαντώνονται και να διασπείρονται σε όλη την Ελλάδα.
5. Για λόγους «Κοινωνικής πίεσης» ....νομιμοποιούνται!
Το παραπάνω θεωρείται ως ένα κλασικό μοτίβο κοινωνικής εξέλιξης, αλλά και κριτήριο κατάταξης ενός Κράτους στις ανά τον κόσμο «Μπανανίες»

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ