ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

STEM στην Εκπαίδευση

Δημοσίευση: 16/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Άρθρο του Μηχανολόγου Εκπαιδευτικού
Πολύδωρου Σταυρόπουλου
MSc STEM στην Εκπαίδευση
(Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ)
Δ/ντής 3ου Ε.Κ. Πειραιά-Δραπετσώνας

Η Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών, για την οποία έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκφράζεται με το ακρωνύμιο STEM. Αν αναζητηθεί το ακρωνύμιο αυτό στη Wikipedia θα παρατηρηθεί ότι γίνεται αναφορά για μια καινοτόμο προσέγγιση που εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, όχι μόνο τις βασικές Επιστήμες αλλά επίσης την Τεχνολογία, τη Μηχανική-Μηχανολογία και τα Μαθηματικά. Παλιότερα γινόταν χρήση του ακρωνυμίου SMET, σήμερα υπάρχει η τάση να παρουσιάζεται το STEM σαν STEAM γιατί έχει προστεθεί η λέξη Art - Τέχνη.  

Όμως επί της πράξης τι είναι STEM;  

H βιολόγος Ramaley Judith το 2001 καθιέρωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μια ενοποιημένη διδασκαλία συμπεριλαμβάνοντας κλάδους των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της επιστήμης των μηχανικών και των μαθηματικών. Η εκπαιδευτική αυτή προσέγγιση αναφέρεται σήμερα με το ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Στη διδασκαλία με μεθοδολογία STEM υπάρχει μετασχηματισμός της δασκαλοκεντρικής μεθόδου μάθησης σε ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση. Ο μαθητής εμπλέκεται δημιουργικά και συνεργατικά με τους συμμαθητές του, προκειμένου να δώσουν από κοινού λύσεις σε προβλήματα που τίθενται από τον εκπαιδευτικό. Καταργείται ο «κακός δάσκαλος» και τη θέση του καταλαμβάνει η δημιουργία, η αναζήτηση, η έμπνευση, ο αναστοχασμός. Απαραίτητη προϋπόθεση στην εφαρμογή μεθοδολογίας STEM είναι η ύπαρξη μεθόδου επίλυσης προβλήματος (problem solving).

STEM είναι η σύγχρονη και καινοτόμος διδακτική προσέγγιση που αξιοποιεί 4 κλάδους: Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά. Στη συνέχεια θα αναφερθεί παράδειγμα και θα γίνει απολύτως κατανοητό, τι είναι διδακτική με προσέγγιση των κλάδων S.T.E.M.

Τη σημερινή εποχή στις Η.Π.Α. έχουν δημιουργηθεί κέντρα STEM σε όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια.    Επίσης, υπάρχουν STEM μαθήματα σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε ειδικά σχολεία με κατεύθυνση STEM εκπαίδευσης.

Δεν είναι τυχαίο στα αποτελέσματα του PISA που ανακοινώνει το ΙΕΠ κάθε τρία χρόνια, ότι προηγούνται οι χώρες που έχουν εντάξει προγράμματα STEM στην εκπαιδευτική πολιτική τους. Η χώρα μας είναι στην κόκκινη περιοχή, τελευταία των τελευταίων…

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρωτοπόρες στον τομέα αυτό της εκπαιδευτικής καινοτομίας. Στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, ο πρώην Πρόεδρος Barack Obama επισημαίνει ότι απαιτείται να εκπαιδευτεί πλήθος καθηγητών ειδικευμένων στο STEM :

«One of the things that I’ve been focused on, as President, is how we create an all-hands-on-deck approach to science, technology, engineering, and math… We need to make this a priority to train an army of new teachers in these subject areas, and to make sure that all of us as a country are lifting up these subjects for the respect that they deserve».
President Barack Obama

Τρίτη ετήσια έκθεση επιστημών Λευκού Οίκου, Απρίλιος 2013.

Σε έγγραφο του ο πρώην πρόεδρος Obama (2013) αναφέρει ότι υπάρχει ανάγκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για 100.000 εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στη STEM εκπαίδευση. Σε πράξη του ΙΕΠ (2015) παρατηρούμε την προτροπή για το σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων με βάση το STEM:

«Η ένταξη (STEM) προτείνεται από όσους σχεδιάζουν αναλυτικά προγράμματα, τόσο γιατί εξυπηρετεί καλύτερα τη μάθηση μέσα από την ολιστική αντιμετώπιση προβλημάτων, όσο και γιατί γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην επιστήμη και τις εφαρμογές της. Ως εκ τούτου ένα πλαίσιο διδασκαλίας των επιστημών αυτών μέσα από ένα μοντέλο ένταξης μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματικότερο για την προετοιμασία των εργαζομένων στο χώρο της τεχνολογίας και της επιστήμης του 21ου αιώνα».

Ο κεντρικός στόχος του STEM είναι να ενημερώσει, όλους όσους σχετίζονται με το σχεδιασμό πολιτικών πάνω στην εκπαίδευση, για την εξαιρετικά σημαντική αξία που έχουν πλέον τα πεδία της επιστήμης, της μηχανικής και των μαθηματικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αγορά εργασίας και στις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις.

Θα μπορούσαμε με ένα παράδειγμα να δούμε πως μπορεί να διδαχθεί μια ενότητα με μεθοδολογία STEM;

Ας υποθέσουμε ότι θα διδάξουμε τον «καταλυτικό μετατροπέα οχημάτων». Πως όμως θα το διδάσκαμε στο εργαστήριο; Με απλή επίδειξη του αντικειμένου και αρκετή θεωρία περί της δομής και της λειτουργίας του.

Αν προσεγγίσουμε την ίδια διδασκαλία με μεθοδολογία STEM, θα πρέπει να υπάρξει διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος με Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Μηχανολογία, Μαθηματικά. Όταν εξέρχεται η μία επιστήμη από το μάθημα θα πρέπει να εισέρχεται η άλλη. Αυτή η διεπιστημονικότητα σε συνεργασία με την επίλυση προβλήματος καθιστά τη μέθοδο διδασκαλίας καινοτόμο και πρωτοποριακή. Αυτή είναι η μεθοδολογία S.T.E.M. στην εκπαιδευτική διαδικασία.

•    Αναπτύσσουμε πολύ εύκολα ένα μοντέλο προσομοίωσης με το ελεύθερο λογισμικό Easy Java Simulation με το οποίο ο μαθητής θα υπολογίζει στον υπολογιστή τον όγκο οποιουδήποτε φορέα καταλύτη αλλά και τους αυλούς ροής των καυσαερίων με δύο μεταβλητές ρυθμιζόμενες από δύο sliders τη διάμετρο και το ύψος του φορέα. Έτσι κάνουμε χρήση της Τεχνολογίας από το ακρωνύμιο S.T.E.M.

•    Έχουμε προετοιμάσει πείραμα με επίλυση προβλήματος που θα το εκτελέσουν οι μαθητές με έναν ηλεκτρικά θερμαινόμενο καταλύτη. Θα βιντεοσκοπήσουν με το κινητό τους τη θέρμανση της αντίστασης του καταλύτη και στη συνέχεια με το ελεύθερο λογισμικό Tracker θα υπολογίσουν από το video (μέσω του προφίλ RGB) το χρόνο πυράκτωσης αυτής.  Σε αυτή τη φάση η υπολογιστική σκέψη με επίλυση προβλήματος αυξάνει την κομβική δεξιότητα του ψηφιακού γραμματισμού. Εδώ έχει γίνει χρήση των συνιστωσών Μηχανικής-Μηχανολογίας, Τεχνολογίας και της Φυσικής λόγω ύπαρξης της θερμότητας.

•    Σε φύλο εργασίας δίνουμε δεδομένη φωτογραφία σε μεγέθυνση επιφάνειας φορέα καταλύτη και ο μαθητής θα υπολογίσει με χαρτί και με μολύβι τον όγκο και τους αυλούς ροής σε συγκεκριμένη επί μέρους επιφάνεια. Έγινε χρήση των Μαθηματικών τύπων και υπολογισμών.

•    Όσον αφορά τις επιστήμες Χημείας και Φυσικής είναι πολύ εύκολο να εμπλέξουμε το μαθητή με χημικές αντιδράσεις, θερμοκρασίες κ.λπ.. Μπορεί να κάνει μέτρηση με θερμόμετρο υπερύθρων της θερμοκρασίας πυράκτωσης.  

Σίγουρα ο αναγνώστης θα αναρωτηθεί «μα τόση φασαρία για ένα μάθημα διαρκείας 3-4 ωρών; ».

Η απάντηση θα ήταν η ερώτηση: πιστεύετε έχουμε κερδίσει το ενδιαφέρον του μαθητή με αυτήν την πρακτική;

Η συνεργασία στο πείραμα και στις υπόλοιπες δραστηριότητες μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού αυξάνουν την κομβική δεξιότητα της συνεργατικότητας- επικοινωνίας.

Όπως παρατηρούμε με χρήση και των 4 γραμμάτων του ακρωνυμίου S.T.E.M. έχουμε καταφέρει να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο μάθημα διεπιστημονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρθηκε στη συνήθη δασκαλοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας, θα αρκούμασταν σε μια επίδειξη του καταλύτη και θα παρουσιάζαμε λίγη θεωρία.

Μας προσκαλούν σε μια ημερίδα ή ένα σεμινάριο ρομποτικής, όπως συνηθίζεται τελευταία, αναφέρεται μεγαλεπήβολα η λέξη STEM στον τίτλο της πρόσκλησης. Αν υπάρχουν τουλάχιστον οι τρεις συνιστώσες του STEM στη διαδικασία, τότε είναι STEM, αν όμως μας επιδείξουν μόνο τον προγραμματισμό είναι σίγουρο πως καμία σχέση δεν υπάρχει με το STEM.  

Απαιτείται προσπάθεια και αναβάθμιση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ώστε η Ελλάδα να καταστεί «πράσινη χώρα» στα αποτελέσματα του PISA. Πρέπει άμεσα να αναδειχθεί ως προτεραιότητα η αναβάθμιση των γνώσεων και των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών μας.

Το 2015, το ίδρυμα Jack Kent Cooke επιχορήγησε Ακαδημίες και Πανεπιστήμια με το ποσό των 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων, για τους ασθενέστερους οικονομικά φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν τη μεθοδολογία STEM στην εκπαίδευση.      

Στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου ο πρώην πρόεδρος Obama, στις 13 Μαρτίου 2015, δηλώνει ότι έχουν διατεθεί περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια με σκοπό την υποστήριξη των προγραμμάτων STEM στην εκπαίδευση, με το σύνθημα “εκπαιδεύστε να καινοτομούν”, «Educate to innovate».

Στην έκθεση του Observatory on Borderless Higher Education αναφέρεται ότι πρέπει να εισαχθούν στις Η.Π.Α. 20 – 30% πτυχιούχοι ή κάτοχοι μεταπτυχιακών STEM από άλλες χώρες. Προτείνεται επίσης να δοθεί VISA (H-1B) σε μετανάστες που διαθέτουν Master ή Phd στο STEM προκειμένου να εργασθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της ζήτησης σε αυτού του είδους τις θέσεις εργασίας. Η προώθηση της μεθοδολογίας STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται από διάφορους φορείς με «ανοικτά» σχολεία και σεμινάρια, για παράδειγμα, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, η ΑΣΠΑΙΤΕ, το τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ., το κολλέγιο Ανατόλια, O.D.S., κ.ά.

Στην περίληψη της έκθεσης των Atkinson and Mayo (2010) αναφέρεται ότι η καινοτομία έχει ισχυροποιήσει την οικονομία των Η.Π.Α. Επίσης διαβάζουμε ότι έχει αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών με την εφαρμογή μεθοδολογίας STEM στην εκπαίδευση. Αναφέρουν επιτακτικά ότι είναι ώρα για νέες προσεγγίσεις με βάση την προώθηση της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.   

Το Scientix αποτελεί πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των STEM τεχνικών στην Ευρώπη. Προς το παρόν το Scientix φιλοξενεί projects που έχουν σχέση με τη διδακτική στις φυσικές επιστήμες που υλοποιούνται με χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων-Διόφαντος υποστηρίζει αυτό το έργο.

Ο πρεσβευτής του Scientix, στην Ελλάδα, Νίκου (2015), εκπαιδευτικός, αναφέρει για το STEM:

«Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 ένα εκατομμύριο περισσότεροι ερευνητές στις Φυσικές Επιστήμες θα χρειαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), αλλά η ζήτηση σε θέσεις που έχουν σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία και τα Μαθηματικά (Science, Technology, Engineering, Mathematics) δεν θα μπορεί να καλυφθεί από τους αποφοίτους των αντιστοίχων σχολών».

Σύμφωνα με την Beatty (2011) στο βιβλίο της Succesfull STEM Education A Workshop Summary, αναφέρει ότι σε πολλές περιλήψεις βιβλίων, σχετικά με την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για να διδάξουν με μεθοδολογία STEM, υποδεικνύεται ότι πρέπει προηγουμένως να παρακολουθήσουν επιμόρφωση. Αυτό είναι απαραίτητο, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη προετοιμασία στα μαθήματα που διδάσκουν. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αναπτύξουν ένα project (portfolio ή ερευνητική εργασία) και να γίνει πρακτική στη συγκεκριμένη  εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να εκπαιδευτούν στη STEM εκπαίδευση.

Σχόλια (14)

 
Μαρία Τριανταφύλλου
18 Ιουλ 2017 11:03

Εμείς που διδάσκουμε στα δημοτικά για να εφαρμόσουμε τέτοια τεχνική θα πρέπει να κάνουμε χρήση του εργαστηρίου Πληροφορικής. Σε πολλά δημοτικά σχολεία είναι ανύπαρκτο ή εκεί που υπάρχει ο εξοπλισμός είναι λιγοστός και 20ετίας!!!

 
Γιώργος Π.
18 Ιουλ 2017 10:58

Εξαιρετικό το άρθρο και η σκέψη που κάνω, μετά από την ανάγνωσή του, είναι πόσο άδικα τρέχουμε σε σεμινάρια περί STEM όταν μας καλούν σε ημερίδες και μας επιδεικνύουν μόνο ρομποτάκια !! Εδώ φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει διεπιστημονική προσέγγιση και επίλυση προβλήματος ώστε οι μαθητές να εργάζονται μόνοι τους βάσει αυτής της μεθόδου διδασκαλίας. Φαίνεται τεκμηριωμένα πλέον ότι STEM είναι μια άλλη μεθοδολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία από αυτήν που προβάλλεται τελικά σαν ρομποτική. Με το σκεπτικό του αρθρογράφου όλες οι ειδικότητες σε όλο το φάσμα των βαθμίδων μπορούμε να εφαρμόσουμε τέτοιες καινοτομίες. Θα μπορούσε ίσως η ΑΣΠΑΙΤΕ να ξεκινήσει επιμορφωτικά μικρά σεμινάρια για το συγκεκριμένο θέμα??

 
Γεωργακόπουλος Δημήτρης
17 Ιουλ 2017 15:14

Πολύ επεξηγηματικό άρθρο Κε Σταυρόπουλε. Συγχαρητήρια.

 
@Upon closer inspection
17 Ιουλ 2017 15:10

Γίνεται αναφορά σε ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητή η χρήση μεθοδολογίας STEM. Το αποτέλεσμα είναι ότι καταλάβαμε με αυτό το παράδειγμα, το βασικό, τι είναι STEM σε συνάρτηση με το ότι μπαίνει η μία επιστήμη και βγαίνει η άλλη. Πηγαίναμε και βλέπαμε σε σεμινάρια STEM προγραμματισμό σε ρομποτάκια και να αναβοσβήνουν led-άκια. Τελικά αυτά ήταν ΤΠΕ και όχι STEM.... Διαβάζαμε πολλά, ακούγαμε πολλά, σε σεμινάρια-ημερίδες αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είναι τελικά αυτό το STEM. Με το άρθρο αυτό έγινε απολύτως κατανοητό. Τώρα πρέπει να επέλθει επιμόρφωση αν θέλει η πολιτεία να αυξηθούν οι κομβικές δεξιότητες των μαθητών και να ανέλθουμε στο πρόγραμμα PISA σε πιο υψηλές θέσεις. "Γκουγκλάροντας" "αποτελέσματα PISA ΙΕΠ" μπήκα στη σελίδα του ΙΕΠ και τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά για τη χώρα μας.... πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει έστω αυτούς που έχουν διάθεση να εφαρμόσουμε καινοτομίες... θα χαιρόμουν ιδιαιτέρως να είχα παράδειγμα στην ειδικότητα μου σαν καθηγητής ΕΠΑΛ (Ηλεκτρονικός) αλλά τι να κάνουμε και ο καταλύτης καλός ήταν ... μας έδωσε το στίγμα του STEM.

 
Upon closer inspection
17 Ιουλ 2017 11:59

Εξαιρετικά επιμελημένο άρθρο, όμως Proceed with caution!!! τα ακρωνύμια μερικές φορές συσκοτίζουν.
(Williams J. 2011, "STEM Education: Proceed with caution" Design and Technology Education: an International Journal, v.16.1)

Η περίπτωση καταλυτικού μετατροπέα ίσως δείχνει την ανάγκη προσεκτικής κατανόησης του πλαισίου των διδ. στόχων πριν την υιοθέτηση ενός εργαλείου.
Το stem έχει λογική προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Το άρθρο του καθηγητή Williams επισημαίνει ότι ο αμερικανικός ιστότοπος
έχει ως υπότιτλο Enhancing Mathematics and science rigor through Evidence based curriculum projects.
Το παράδειγμα του καταλυτικού μετατροπέα, όπως παρουσιάζεται στο άρθρο, θα μπορούσε να διδαχθεί καλύτερα σαν εφαρμογή στα μαθηματικά και τη φυσική.

Στο πλαίσιο επαγγελματικού μαθήματος όμως, η διδασκαλία εστιάζεται στη συστημική λογική, δηλαδή αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά για τα
οποία από τον κατασκευαστή προβλέπεται μέτρηση ή αξιολόγηση και μελετώνται οι επιπτώσεις των διακυμάνσεών τους στη συνολική λειτουργία του πολύπλοκου συστήματος (δηλ του οχήματος).
Όσο για τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού και της εσωτερικής λειτουργίας του κατ. μετατροπέα, ελάχιστοι στον κόσμο γνωρίζουν.

 
k
17 Ιουλ 2017 10:58

Σωστές και τεκμηριωμένες θέσεις από έναν εκπαιδευτικό που γνωρίζει, όπως φαίνεται, πολύ καλά το αντικείμενο. Ελπίζω να ενδιαφερθούν οι αρμόδιοι για να ξεκινήσει επιμόρφωση πάνω στη διδασκαλία με μεθοδολογία STEM. Συγχαρητήρια!

 
Βασίλης Εκπαιδευτικός
16 Ιουλ 2017 23:56

Αγαπητέ συνάδελφε δεχθείτε τα θερμά μου συγχαρητήρια για το πολύ κατατοπιστικό άρθρο σας. Διαβάζαμε εδώ και καιρό τα περί STEM αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι. Αποσαφηνίστηκε μέσα από αυτό το άρθρο πλήρως. Βέβαια απαιτείται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον εκπαιδευτικό να καταφέρει αυτά που αναφέρετε. Αναρωτιέμαι όμως εκτός από τους συναδέλφους που έχουν μεταπτυχιακό στο S.T.E.M. ποιος άλλος θα μπορούσε να εφαρμόσει τέτοιες τεχνικές στο σχολείο του ? και πόσοι είναι αυτοί που έχουν τα προσόντα να διδάξουν με μεθοδολογία S.T.E.M.?

 
κυρία Ελισσάβετ
16 Ιουλ 2017 21:34

Μια πολύ κατατοπιστική προσέγγιση στεμ εφαρμογής από έναν άξιο εκπρόσωπο της ΕΥΓΕ

 
ARIS
16 Ιουλ 2017 20:50

Συγχαρητήρια για το άρθρο σας!

 
@Στράτος
16 Ιουλ 2017 19:10

Αγαπητέ συνάδελφε Στράτο η μεθοδολογία S.T.E.M. σαφέστατα και δεν υποτιμά την σημαντική αξία των Αρχαίων, της γλώσσας κ.λπ. όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια για καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίες στα υπόλοιπα μαθήματα. Επειδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα αρχαία σημαίνει ότι υποτιμάτε η αξία των αρχαίων Ελληνικών?

 
ΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 Ιουλ 2017 19:07

Προφανώς και επιστήμη δεν είναι μόνο οι Φυσικές επιστήμες, τα Μαθηματικά η Πληροφορική και ότι προάγει την Τεχνολογία, αλλά και όλες οι λεγόμενες ανθρωπιστικές επιστήμες. Η μεθοδολογία και η φιλοσοφία της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως περιγράφεται από τον κ Σταυρόπουλο, έχει εφαρμογή και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες μιας και η Τεχνολογία μπορεί να προάγει και αυτές. Οι Ανθρωπιστικές επιστήμες δεν είναι ξεκομένες από την Τεχνολογία, το αντίθετο θα έλεγα. Η μεθοδολογία STEM αποτελεί διδακτική προσέγγιση και δεν προάγει κάποια μαθήματα έναντι άλλων. Μπορεί να προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία για κάθε μάθημα και να βοηθήσει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου.

 
petran
16 Ιουλ 2017 17:30

Η παραπάνω μέθοδος εφαρμόζεται στην Ελλάδα (θα έλεγα μειοψηφικά) και είναι γνωστή σε όλους όσους έχουν πραγματικά ασχοληθεί και προσεγγίσει την περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή απο τη δεκαετία του ΄90..Οι ερευνητικές εργασίες στο Λυκειο τη μέθοδο αυτή πήγαν να συνεχίσουν περισσότερο εντός του ωρολογίου προγράμματος στη Β/θμια , αλλά ως συνήθως λόγω κακού σχεδιασμού και υποστήριξης και πολλών εκπτώσεων και υποχωρήσεων, δυστυχώς κάηκε!!

 
Στράτος
16 Ιουλ 2017 16:26

@Chris
Πολύ απλά ο Μπαράκ Ομπάμα και οι υπόλοιποι αναφερόμενοι ορίζουν την επιστήμη με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πρόσημο.
Τα "αρχαία" που κάποιοι θεωρούν ως αντικείμενο β΄ διαλογής αποτελούν όμως επιστημονικό χώρο με εξαιρετικά σημαντικό περιεχόμενο. Ομοίως και όλες οι λεγόμενες "ανθρωπιστικές επιστήμες". Αλλά αυτά είναι ακατανόητα για έναν άνθρωπο της Αμερικής ή της λεγόμενης ανεπτυγμένης Ευρώπης.
Δεν θα το αναλύσω περισσότερο. Αλλά πολλοί στην Ελλάδα κατανοούμε ότι επιστήμη δεν είναι μόνο οι Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και ό,τι προάγει την τεχνολογία...

 
Chris
16 Ιουλ 2017 15:14

Συνάδελφε θα αργήσουμε πολύ να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, όσο δίνουμε πρωτεύοντα ρόλο στα αρχαία.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.