Placeholder

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Εκτιμήσεις βάσεων ΓΕΛ (90%)- Ενδεικτικά παραδείγματα

Από τον Γιάννη Καραγιάννη, Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων
Δημοσίευση: 18/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Του Σχολικού Συμβούλου Γιάννη Καραγιάννη   

Λίγα λόγια για την αριθμητική εκτίμηση:

Το μοντέλο εκτίμησης είναι στατιστικό (αυτοσχέδιο πρόγραμμα σε Η/Υ) και λαμβάνει υπόψη του συγκριτικά:

1ο) Τον αριθμό των εισακτέων του 2016 κατά σχολή (τύπου ΓΕ.Λ. 90% νέο σύστημα).

2ο) Τον αριθμό των εισακτέων του 2017 κατά σχολή (ΦΕΚ 1876/30.05.2017).

3ο) Τις βάσεις των αντίστοιχων σχολών του 2016.

4ο) Τις βαθμολογικές κλίμακες κλάσεων του 2016 και 2017 όπως δόθηκαν από το YΠ.Π.Ε.Θ.

Στα παραπάνω υπεισέρχεται ο παράγοντας «προτιμήσεις-δηλώσεις υποψηφίων», δηλαδή οι δηλώσεις του μηχανογραφικού δελτίου. «Τυπικά» λαμβάνουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχει μεταβολή στην ποσόστωση- κατανομή των προτιμήσεων στις σχολές φέτος σε σχέση με το 2016 (αυθαίρετα). Για το πλήθος των σχολών δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι οι οποίοι θα συνηγορούσαν υπέρ της αλλαγής των προτιμήσεων.

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Στην κλάση [18000-20000] μόνο 25 περισσότεροι υποψήφιοι βρίσκονται φέτος σε σχέση με πέρσι. Στην κλίμακα [17.500-18000) βρίσκονται 173 περισσότεροι υποψήφιοι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου αναμένεται να επηρεαστούν σε μικρό βαθμό. Ωστόσο, έστω και η μικρή διαφοροποίηση, κατά περίπτωση, του αριθμού των εισακτέων σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό αριθμό θα οδηγήσει σε μεσοσταθμική άνοδο των βάσεων μερικών δεκάδων μορίων. Οι σχολές που πέρσι κυμάνθηκαν από 15.000-17000 αναμένεται να δεχθούν ανάλογη «ανοδική πίεση».

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Στην κλάση [18000-20000] μόνο 318 λιγότεροι υποψήφιοι βρίσκονται φέτος σε σχέση με πέρσι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου αναμένεται να σημειώσουν πτώση στη βάση εισαγωγής. Το μέγεθος της πτώσης θα εξαρτηθεί από το αν η σχολή είναι υψηλόβαθμη και από την γεωγραφική περιοχή της σχολής, αφού στα τμήματα της επαρχίας η πτώση θα είναι μεγαλύτερη.

Συγκεκριμένα, μικρότερη πτώση θα σημειωθεί στις υψηλόβαθμες και μεγαλύτερη πτώση αναμένεται να παρατηρηθεί στην επαρχία. Ο αριθμός των εισακτέων και η κατά περίπτωση διαφοροποίησή του θα έχει σαν αποτέλεσμα να καθορίσει την πτώση, επιπλέον, με απόκλιση μερικών δεκάδων μορίων.

Σημείωση: 1. Για τα τμήματα Χημείας και Βιολογίας, ως τμήματα κοινά του 2ου και 3ου επιστημονικού πεδίου, δεν είναι εύκολο να γίνει ασφαλής πρόβλεψη.

Στα τμήματα της Χημείας αναμένεται μεγάλη άνοδος στις βάσεις που θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση των υποψηφίων κυρίως του 3ου πεδίου.

2. Για τα τμήματα της Αρχιτεκτονικής ίσως να μην ισχύσει η αναμενόμενη πτώση ή να είναι πιο συγκρατημένη λόγω των «καλών» βαθμολογικών επιδόσεων στο σχέδιο.


Οι σχολές των οποίων οι βάσεις πέρσι κυμαίνονταν μεταξύ 13.000-16.000 μόρια αναμένεται να σημειώσουν μεγαλύτερη μείωση φέτος που μεσοσταθμικά κυμαίνεται μεταξύ 350-650 μορίων (σε αναλογία και με τον αριθμό εισακτέων).

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Στην κλάση [19000-20000] 35 περισσότεροι υποψήφιοι βρίσκονται φέτος σε σχέση με πέρσι. Επίσης στην κλίμακα [18500-19000) 71 λιγότεροι υποψήφιοι βρίσκονται φέτος σε σχέση με πέρσι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου και ιδιαίτερα οι Ιατρικές σχολές των αστικών κέντρων (Αθήνα και ίσως η Θεσσαλονίκη) αναμένεται να «πιεστούν» ανοδικά. Οι βαθμολογικές επιδόσεις αναμένεται να ασκήσουν κάποια «καθοδική πίεση» στις υψηλόβαθμες σχολές της επαρχίας. Η μείωση του αριθμού των εισακτέων, κατά σχολή ή και στο σύνολο (η πραγματική μείωση που προκύπτει από τον αριθμό των εισακτέων στις βάσεις εισαγωγής του 2016 που αντιστοιχεί στα Ημερήσια ΓΕ.Λ. (90%) και αυτόν που καθορίζεται για αυτήν την κατηγορία από το ΦΕΚ 1876/30.05.2017) αναμένεται να επηρεάσει τις βάσεις εισαγωγής στις Ιατροφαρμακευτικές σχολές (άλλοτε με άνοδο και άλλοτε με κάθοδο μερικών δεκάδων μορίων). Συμπερασματικά αναμένεται μικρή άνοδος ή στασιμότητα με μικρές αυξομειώσεις, κλιμακούμενη κατά περίπτωση, στις υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου στην επαρχία.


Σημείωση: 1. Οι Ιατρικές σχολές Ιωαννίνων, Λάρισας, Ηρακλείου και Αλεξανδρούπολης αναμένεται να έχουν μεγάλη συγκέντρωση στις βαθμολογικές βάσεις τους , δηλαδή θα είναι πιο κοντά οι μεταξύ τους βάσεις συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές κυρίως λόγω της ανακατανομής του αριθμού των εισακτέων σε κάθε σχολή ξεχωριστά. Υπάρχει δε περίπτωση να μην ακολουθηθεί η φθίνουσα διάταξη των προηγούμενων ετών. Για το λόγο αυτό τα όρια είναι περισσότερο επισφαλή από τις άλλες σχολές που δίνονται. Το κοινό διάστημα εκτίμησης στην Ιατρική Λάρισας και Ηρακλείου είναι αποτέλεσμα της ανακατανομής των εισακτέων (δεν σημαίνει όμως απαραίτητα και κοινή βάση).

2. Οι σχολές που πέρσι είχαν βάσεις από 16000- 18000 μόρια αναμένεται να σημειώσουν ανάλογες μειώσεις μερικών δεκάδων μορίων (εκτός ειδικών περιπτώσεων κοινών τμημάτων με άλλα πεδία) που θα εξαρτηθούν από τη διαφορά του αριθμού των εισακτέων σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό.

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Στα παιδαγωγικά τμήματα και γενικότερα στα τμήματα επιστημών της αγωγής αναμένεται να παρατηρηθούν «ισχυρές ανοδικές τάσεις» που κυρίως οφείλονται στον υπερδιπλασιασμό της ζήτησης.

Στα περιφερειακά τμήματα που είχαν βάση εισαγωγής <10000 ενδεχόμενα θα παρατηρηθεί αύξηση που  θα σημειώσει ιστορικό ρεκόρ ανόδου (ιστορικά υψηλότερης ανόδου) για τα τμήματα αυτά πάνω από 1100 μόρια.

Δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί η άνοδος αυτή αφού δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία με την περσινή χρονιά.

5ο Επιστημονικό Πεδίο

Οι σχολές του πεδίου αυτού οι οποίες πέρσι είχαν βάσεις που κυμαίνονταν πάνω από 13000 μόρια αναμένεται να σημειώσουν πτώση ρεκόρ για τις αντίστοιχες σχολές.

Η πτώση δεν μπορεί να υπολογιστεί εύκολα αφού παρατηρείται διαφοροποίηση (μεταβλητότητα) στις σχολές και στις περιοχές.

Ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα αρχίσει από 400 μόρια και θα ξεπεράσει τα 1000 μόρια σε αρκετές σχολές «μεσαίας βαθμολογικής βάσης».

Οι σχολές που έχουν ειδικό μάθημα Αγγλικά (Ναυτιλιακές σχολές) ενδεχομένως να μην υποχωρήσουν λόγω των καλών επιδόσεων σε αυτό.

Σχόλια (34)

 
Μαριαννα
19 Αυγ 2017 18:51

Κ.Καραγιαννη μια εκτιμηση για το τει ηλεκτρονικων μηχανικων θεσσαλονικης και το τει μηχανικων αυτοματισμου θεσσαλονικης.ευχαριστω πολυ!

 
νικος
11 Αυγ 2017 18:09

Κυριε Καραγιαννη , τι εχετε να πειτε για τα χημικα τμηματα, ειναι δυνατον να υπαρχουν εκτιμησεις, και οι προβλεψεις με μεγαλη ανοδο των βασεων
των χημικων τμηματων 1000 εως 2500 μορια μπορει να εχουν καποια βαση ?

ένα σχόλιο σας θα ειχε ιδιαίτερη αξια , απο ενα ανθρωπο που χει ασχοληθει με τοση σοβαροτητα για το θεμα των βασεων ,

 
Γιώργος Τσιτσιμπής
11 Αυγ 2017 13:50

Κύριε Καραγιάννη καλημέρα έχω 16729 μόρια έχω περάσει της αθλητικές δοκιμασίες έχω δηλώσει πυροσβεστική και μετά φιλοσοφική αθήνας. Έχετε κάποια πληροφορία για το που θα κυμανθούν οι βάσεις. Ευχαριστώ πολύ για το έργο σας. Εύχομαι καλό καλοκαίρι

 
νικος
08 Αυγ 2017 18:02

ειναι δυνατον στις σχολες χημειας να υπαρξει αυξηση απο 1000εως 2000 μορια

 
Κ
08 Αυγ 2017 10:44

Πειτε μας παρακαλω για ΣΜΥΝ λογω μειωσης των εισακτεων

 
EMMANOYIL GERAKINIS
08 Αυγ 2017 01:07

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ....ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ?

 
Νόνη Ειρήνη
01 Αυγ 2017 13:44

Για τις Στρατιωτικές Σχολές τί εκτιμάτε; Η ΣΣΕ θα πλησιάσει τα 15000;

 
Κατερινα Π.
31 Ιουλ 2017 21:26

Κυριε Καραγιαννη ,
Μπορειτε να μας πειτε την εκτιμηση σας για τη ΣΜΥΝ?
Ευχαριστω πολυ

 
Maria papasp
31 Ιουλ 2017 11:29

Καλημέρα. ...Σχετικά με τις βάσεις των ΤΕΙ 2ου πεδίου θα ήθελα μια εκτίμηση. ..πολιτικών μηχανικών,μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών. ..Και ειδικά στις πιο περιφερειακες σχολές. .Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! !!

 
Maria papasp
31 Ιουλ 2017 11:28

Καλημέρα. ...Σχετικά με τις βάσεις των ΤΕΙ 2ου πεδίου θα ήθελα μια εκτίμηση. ..πολιτικών μηχανικών,μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών. ..Και ειδικά στις πιο περιφερειακες σχολές. .Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! !!

 
ΕΛΣΑ ΑΜΦ.
24 Ιουλ 2017 21:58

Θα ήθελα, αν είναι δυνατό, γνωρίζοντας την υπευθυνότητα και τη συνέπεια που δείχνεται, να γίνει κάποια πρόβλεψη και για τα ΤΕΙ. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρομαι για το ΤΕΙ Καστοριάς, ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας, που όλα δείχνουν ότι θα ανεβεί δραματικά. Σε τι ποσοστό θα κυμανθεί αυτή η άνοδος;

 
Χριστίνα
24 Ιουλ 2017 18:11

Κύριε Καραγιάννη ευχαριστούμε πολύ για τις προβλέψεις σας. Ήθελα να σας ρωτήσω αν με 18670 που συγκέντρωσα έχω ελπίδες για Ιατρική Αλεξανδρούπολης.

 
Δημητρακοπουλου
23 Ιουλ 2017 18:54

Καλησπερα σας για το λοχρη του οπα εχετε καποια εκτιμηση ; Σας ευχαρστω εκ των προτερων

 
Ιωάννα
22 Ιουλ 2017 11:56

K Καραγιάννη, καλημέρα σας οι εκτιμήσεις σας για τις αστυνομικές σχολές ποιες είναι?

 
Δάσκαλος
21 Ιουλ 2017 11:52

Κύριε Καραγιάννη μήπως μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση για τους υποψήφιους με το 10%

 
Κατερίνα
21 Ιουλ 2017 10:09

Κύριε Καραγιάννη, πρόσφατα ένας συνάδελφός σας εκτίμησε άνοδο σε τμήματα του 1ου πεδίου έως και 900 μόρια πχ Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος (Αγρί ιο) , Κοινωνικής Θεολογίας (Αθήνα), Μεσογειακών Σπουδών(Ρόδου)κλπ , δεν καταλαβαίνω με ποια λογική. Θα ήθελα και τη δική σας εκτίμηση, παρακαλώ.

 
NIKOS ΔΕΝΙΟΖΟΣ
20 Ιουλ 2017 10:12

KYRIE KARAGIANNH TIS ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΙΣ ΚΑΝΕΤΕ;;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 
NTINA
20 Ιουλ 2017 09:21

κ.Καραγιάννη,
θα μπορούσατε να κάνετε μία εκτίμηση για τις βάσεις των ΤΕΦΑΑ, δεδομένου ότι σε αυτές υπάρχει πρόσβαση και από τα 5 πεδία;
ευχαριστώ

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΩΑΝΝΗΣ
20 Ιουλ 2017 07:49

Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Θα πρέπει να πω ότι προσωπικά καταλαβαίνω την αγωνία όλων σας καθώς και τις ερωτήσεις. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι η διαδικασία εκτίμησης γίνεται ξεχωριστά για κάθε σχολή και είναι χρονοβόρα. Όσο η περσινή βάση είναι πιο χαμηλά τόσο η εκτίμηση είναι περισσότερο επισφαλής. Δυστυχώς δεν μπορούμε(εγώ και οι συνεργάτες μου) να προχωρήσουμε σε εκτιμήσεις βάσεων και άλλων σχολών. Η εκτίμηση είναι απλά μια εκτίμηση και μπορεί να επαληθευτεί αλλά και να διαψευστεί. Οπότε το πιο φρόνιμο είναι να περιμένουμε τις πραγματικές βάσεις το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

 
Κυριάκος
19 Ιουλ 2017 22:47

Κύριε Καραγιάννη,
Σας συγχαίρω για τη σοβαρή και εμπεριστατωμένη παρουσίαση προβλέψεων για τις φετινές βάσεις. Θα σας παρακαλούσα,αν είναι εφικτό, να παρουσιάσετε στοιχεία και προβλέψεις για τη βάση στη Σχολή Ευελπίδων (όπλα). Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
19 Ιουλ 2017 20:54

ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΕΧΩ 13020 ΜΟΡΙΑ ΠΟΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΣΑΜΟΥ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΙΑΣΩ???? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 
ΓΒ
19 Ιουλ 2017 15:17

Τα Χημικά φέτος θα έχουν βάσεις που θα πλησιάζουν αυτές των Βιολογικών Τμημάτων. Αυτό σημαίνει άνοδος 1.000 μορίων τουλάχιστον.

 
Τάκης Δάντης
19 Ιουλ 2017 14:53

Μπορείτε να μου σχολιάσετε την Ιατρική Αλεξανδρούπολης.
Υπάρχει περίπτωση να έχει πτώση? Το θεωρώ απίθανο.
ΕΠίσης η κεντρική τιμή απέχει πολύ από τις αλλες ιατρικές. Περυσι η διαφορά ήταν 60 μόρια. Φέτος θα είναι 80 και μεμέιωση των εισακτέων?
Θα ήθελα να ήταν εφικτό το σκεπτικό.

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19 Ιουλ 2017 14:51

Σωστός εκεί που δεν μπορεί να προχωρήσει σταματάει.έτσι φαίνεται η σοβαρότητα ενός αναλυτή.

 
kmap
19 Ιουλ 2017 14:33

Γενικά πάντως με μικρές διαφορές πέφτετε μέσα.Νομίζω ότι σας αξίζει ο τίτλος του σοβαρού και μεθοδικού γνώση της εκπαιδευσης γενικότερα

 
Πολυχρονιδου Κυριακή
19 Ιουλ 2017 14:26

Κ. Καραγιάννη καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τα τμήματα σχολών από 10800- 12500 μόρια περσινών βάσεων περιφέρεια ,αν θα υπάρχει σημαντική άνοδο στο 2 πεδίο. Ενδιαφέρομαι για μαθηματικό Σάμου και Γεωλογικό Πάτρας. Η απάντηση σας είναι πολύτιμη. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
tasosp
19 Ιουλ 2017 12:46

Καλημέρα.
Μέχρι και το 2016 ΔΕΝ έμπαιναν στα Χημικά τμήματα από το 3ο επιστημονικό πεδίο. Αρα δεν υπάρχει προηγούμενο για να γίνει μια πρόβλεψη και κυρίως στο ΄΄πόσοι από το 3ο πεδίο θα επιλέξουν Χημικά τμήματα ?΄΄ Μήπως εκεί που επέλεγαν Φαρμακευτική θα επιλέξουν κάποιοι Χημικό ? Δύσκολη εξίσωση

 
δημητρα φωτεινου
19 Ιουλ 2017 11:58

Κυριε Καραγιαννη μπορειτε να γινεται πιο σαφης οσο αφορα την ανοδο των τμηματων της χημειας; ευχαριστω

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.
19 Ιουλ 2017 11:37

κ. Καραγιάννη ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες σας. Εχετε μήπως εκτιμήσεις αποκλειστικά για τα ΤΕΙ ;

 
Οίκο
19 Ιουλ 2017 11:28

Πάντα μπροστά από την εποχή σου... Περήφανοι που μας εποπτεύεις παιδαγωγικά!!!

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ