ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρωτοβουλία με θετικές προοπτικές – προϋποθέσεις και προτάσεις για μία επιτυχημένη πορεία

Δημοσίευση: 31/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης
Πτυχιούχος και καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της κ. Ολυμπίας Λιάτσου στο ΒΗΜΑ της Κυριακής στις 30-7-2017, η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει πλέον δρομολογηθεί. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου πραγματοποιείται μέσω της συγχώνευσης των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και της περαιτέρω συγχώνευσης των υφιστάμενων τμημάτων από 40 σε 21. Δεν θα ήθελα σε καμμία περίπτωση να συνδέσω την διαδικασία αυτή με το τραγικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ του 2013, που αποφασίστηκε χωρίς να γίνει η παραμικρή διαβούλευση και χωρίς να ληφθούν αποφάσεις και προτάσεις φορέων, της εκπαίδευσης, της παραγωγής, της έρευνας και φυσικά της κοινωνίας.

Η λειτουργία συγχωνευμένων τμημάτων το 2013-2017 με εντελώς διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, στη μορφή των εισαγωγικών κατευθύνσεων ΧΩΡΙΣ θεσμικό - διοικητικό πλαίσιο και πρόνοιες, ήταν απολύτως αρνητική και προβληματική για μία σειρά από θέματα τόσο στην καθημερινή διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία, όσο και σε θέματα αγοράς εργασίας, επαγγελματικών διακιωμάτων, συμμετοχής σε έρευνα κλπ. Κάτι τέτοιο ΔΕΝ πρέπει να επαναληφθεί στη διαδικασία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στη θέση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά (Με την ευκαιρία, αποστρέφομαι τον όρο "Πανεπιστημιοποίηση" όπως και τον όρο "Ανωτατοποίηση" ως εξαιρετικά αδόκιμους...)

Η στρατηγική των συγχωνεύσεων στην Τριτοβάθμια - Ανώτατη εκπαίδευση

Γενικότερα, οι συγχωνεύσεις σε επίπεδο Ιδρυμάτων έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες (προσωπική εμπειρία του γράφοντα στην Γερμανία και την Φινλανδία). Η παρούσα συγχώνευση  των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά είναι μια θετική ενέργεια προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι τόσο γιατί στη θέση των δύο ΤΕΙ ιδρύεται κάτι που ονομάζεται Πανεπιστήμιο. Θεωρώ ότι τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά έχουν εδώ και χρόνια κατακτήσει το επίπεδο λειτουργίας Πανεπιστημικαού Ιδρύματος, συνεπώς η μετονομασία είναι η τυπική επιβράβευση της μέχρι σήμερα λειτουργίας τους. Η ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου είναι σημαντική και θετική γιατί οδηγεί στη δημιουργία ενός πλαισίου για την εξέλιξη στο μέλλον των ιδρυμάτων, με τις Σχολές και τα Τμήματα όπως θα διαμορφωθούν,  σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο  περιβάλλον στην εκπαίδευση, την παραγωγή και την κοινωνία.

Ωστόσο, δεν αποτελεί καλή πρακτική και στρατηγική, η συγχώνευση τμημάτων που αφορούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, τα οποία καλώς λειτουργούσαν και λειτουργούν αυτόνομα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κρατούσα πρακτική σε άλλες χώρες είναι ότι στις διαδικασίες ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης γνωστικών αντικειμένων που εκφράζονται μέσα από τμήματα, συμμετέχουν οι φορείς της έρευνας και της επιστήμης, οι φορείς της βιομηχανίας και της παραγωγής και φυσικά η κοινωνία, η οποία εκφράζεται μέσα από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Συνεπώς, δεν πρέπει να επαναληφθούν τα τραγικά λάθη του ΑΘΗΝΑ και της εφαρμογής του, κάτι που αποτελεί τραυματική εμπειρία για όσες - όσους από εμάς βίωσαν την καθημερινή λειτουργία στο καθεστώς της  εισαγωγικής κατεύθυνσης, δηλαδή να λειτουργούν στην πράξη αυτόνομα αλλά να μην έχουν τίτλο στο γνωστικό τους αντικείμενο και δυνατότητα διοικητικής παρουσίας!

Φαίνεται ότι το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου Πανεπιστημίου που τοποθετείται στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, επιτρέπει να συζητηθούν όχι τόσο οι συγχωνεύσεις - η εμπειρία μας έδειξε ότι τα ρεπορτάζ και οι διαρροές είναι συνήθως οι τελικές αποφάσεις, εν πολλοίς προειλημμένες - όσο το να τεθούν από όλες-όλους σε ένα πραγματικά ανοικτό διάλογο με όλους τους φορείς (και ειδικά τους ερευνητικούς, φορείς, τα επιστημονικά σωματεία των πτυχιούχων και τους φορείς της βιομηχανίας για τον κάθε κλάδο που συνδέεται με ένα γνωστικό αντικείμενο),  οι προϋποθέσεις της σωστής λειτουργίας του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία να "σπάσουν αυγά" για να γίνει κάτι ουσιαστικό, καινοτομικό και με προοπτικές αλλά παράλληλα με απόλυτο σεβασμό σε ειδικότητες και γνωστικά αντικείμενα που χρειάζονται στη χώρα (όπως αυτή που υπηρετώ για 43 χρόνια τώρα, δηλαδή την επιστήμη και την τεχνολογία των Γραφικών Τεχνών). Και βέβαια, σε κάθε περίπτωση, θεωρώ απολύτως αναγκαία την παρουσία και συμμετοχή των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων στις συζητήσεις για τα προγράμματα σπουδών των νέων τμημάτων, ανάλογα με το κάθε γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικό πεδίο.

Η σχέση γνωστικού αντικειμένου - παραδοσιακά αυτόνομου τμήματος και νέων τμημάτων

Σύμφωνα με την τελική πρόταση για το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, φαίνεται να προκρίνεται η στρατηγική ίδρυσης ισχυρών διοικητικά Τμημάτων τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα νέο πιο απαιτητικό πλαίσιο, ενώ  καταργείται η λογική ένα τμήμα - ένα γνωστικό αντικείμενο που κυριάρχησε στο παρελθόν.

Ωστόσο, στα νέα Τμήματα, (όπως  το τμήμα Οπτικοακουστικών Συστημάτων και Γραφικών Τεχνών),  θα εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, τα οποία αντικειμενικά ΔΕΝ  είναι δυνατό να συγχωνευθούν. Είναι συνεπώς απολύτως λογικό να δημιουργηθεί ένα νέο θεσμικό - διοικητικό πλαίσιο στο οποίο να εκφράζονται και να λειτουργούν απόλυτα ισότιμα, διοικητικά, εκπαιδευτικά και επιστημονικά τα υφιστάμενα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Μερικές σκέψεις για το νέο διοικητικό πλαίσιο:

Με δεδομένη την ισχυροποίηση ενός νέου Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που αποτελείται από παλαιότερα συγχωνευμένα Τμήματα, είναι απαραίτητο να ισχύουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την εκπαιδευτική και επιστημονική βιωσιμότητα του Τμήματος:

1. Nα υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα στην Ευρώπη

2.  Να υπάρχει επαρκής αριθμός μελών Ε.Π. (και ΕΔΙΠ και Τεχνικού προσωπικού στα εργαστήρια)

3. Να υφίστανται κλάδοι και επιχειρήσεις, με αντίκρυσμα του τίτλου και του προγράμματος σπουδών, των μαθημάτων και του πτυχίου στην αγορά εργασίας με προοπτικές

4. Να υφίσταται συγκροτημένος επιστημονικός χώρος και σύγχρονα πεδία έρευνας.

Το σημείο 2 καλύπτεται από την συγχώνευση, αλλά πρέπει να συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις για τα σημεία 1,3 και 4 οι οποίες όμως αφορούν τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Αυτά είναι αναγκαίο να αποτελέσουν θέματα του διαλόγου για τα νέα προγράμματα σπουδών.  Σε κάθε περίπτωση, η μόνη εφικτή λύση για την σωστή λειτουργία ενος τμήματος με περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, είναι η λειτουργία ενός κοινού πρώτου έτους και κατόπιν ο διαχωρισμός σε κατευθύνσεις - προγράμματα σπουδών με επιλογή της κατεύθυνσης από το τρίτο εξάμηνο.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το νέο διοικητικό πλαίσιο που πρέπει να θεσμοθετηθεί είναι απαραίτητο να ληφθούν υπ όψιν τα ακόλουθα:

- Nέα λειτουργία των νέων τμημάτων με νέα δομή διοίκησης ώστε τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο του νέου τμήματος.

- Κοινή εισαγωγή φοιτητών σε συμφωνία των τριών κατευθύνσεων στα μαθήματα.

- Εισαγωγή φοιτητών τόσο από τα διετή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή με εμπειρία σε ένα γνωστικό αντικείμενο.

-Θεσμοθετημένη διοικητικά λειτουργία των γνωστικών αντικειμένων ως κατευθύνσεων - προγραμμάτων σπουδών (ουσιαστικά λειτουργία των νέων Τμημάτων όπου συγχωνεύονται διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, σε αντίστοιχη διοικητική λειτουργία που έχουν σήμερα οι Σχολές).

-Δημιουργία ξεχωριστών κατευθύνσεων από το τρίτο εξάμηνο μετά από ένα κοινό έτος σπουδών.

- Πρόβλεψη ισότιμης παρουσίας των φοιτητών στις κατευθύνσεις από το τρίτο εξάμηνο.

- Δημιουργία Συμβουλίου  Τμήματος που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και από έναν εκπρόσωπο της κάθε μίας θεσμοθετημένης κατεύθυνσης μελών του Συμβουλίου  - δηλαδή  έναν από την κάθε κατεύθυνση.

- Ιδρυση συνέλευσης κατεύθυνσης. Η κάθε κατεύθυνση θα πρέπει να θεσμοθετηθεί διοικητικά και θα μπορεί να έχει μέχρι 2 τομείς μαθημάτων, αυστηρά για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

- Εκλογή Διευθυντή κατεύθυνσης με πλήρη διοικητική λειτουργία με αντιστοιχία στο σημερινό επίπεδο λειτουργίας Προέδρου κλασσικού Τμήματος.

- Ανεξάρτητη λειτουργία επιτροπών των κατευθύνσεων (πρακτική, πτυχιακές, erasmus, επιτροπές εκτάκτων), κλπ.

- Διοικητικά έγγραφα με την αναγραφή και των κατευθύνσεων και διαφορετικές γραμματείες

- Εξ αρχής χορήγηση πτυχίου με την αναγραφή των κατευθύνσεων οι οποίες αντικειμενικά αποτελούν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που δεν μπορούν να συνενωθούν.
Διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα για την κάθε κατεύθυνση τα οποία αποτελούν συνέχεια (με επικαιροποίηση) των υφιστάμενων θεσμοθετημένων και ισχυόντων επαγγελματικών δικαιωμάτων!

- Τα πτυχία αποτελούν συνέχεια των πτυχίων των ανεξάρτητων τμημάτων, όπως λειτουργούσαν από την ίδρυσή τους και πριν από την συγχώνευση (ενδεικτικά Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών από το 1974).

Αυτό αποτελεί καθοριστική παράμετρο, και δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να γίνει αποδεκτό αυτό που αναφέρεται στο ρεπορτάζ ότι : "οι απόφοιτοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα για να ισοτιμήσουν τα πτυχία τους". Αυτό είναι αδιανόητο να συμβεί, διότι είναι αδύνατο πτυχιούχοι με δεκαετίες εργασιακής εμπειρίας, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικά, να πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα για να ισοτιμηθούν με ένα βασικό Πανεπιστημιακό τίτλο!

Το μόνο που μπορεί να γίνει ίσως αποδεκτό είναι να υπάρξει μία διαδικασία ισοτίμησης με ορισμένα δεδομένα (πχ 2ετής προϋπηρεσία στο γνωστικο αντικείμενο, μεταπτυχιακές σπουδές κάθε είδους, κλπ).  Είναι απολύτως απορριπτέα η οποιαδήποτε διαδικασία επιπρόσθετης παρακολούθησης μαθημάτων από "παλαιούς". Και δεν μπορεί να είναι και πάλι οι πτυχιούχοι οι "αποδιοπομπαίοι τράγοι" όπως επιχειρήθηκε να γίνει το 1983 (περίπτωση ίδρυσης των ΤΕΙ στη θέση των ΚΑΤΕΕ),  ενώ για τα μέλη Ε.Π. του νέου Πανεπιστημίου δεν προβλέπονται διαδικασίες αξιολόγησης (δεν αναφέρεται κάτι στο ρεπορτάζ), που κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητο να υπάρχουν.

Η θεσμοθετημένη λειτουργία των κατευθύνσεων είναι πέρα από λογική, απολύτως επιβεβλημένη και απαραίτητη, για να αντιμετωπίζονται θέματα που αφορούν γνωστικά αντικείμενα και όχι τμήματα (με τη νέα λογική και στρατηγική). Τέτοια θέματα είναι (ενδεικτικά):

- Διοικητικά έγγραφα, βεβαιώσεις σπουδών, βεβαιώσεις για πρακτική άσκηση, προσδιορισμός πεδίων ανταλλαγών erasmus κλπ, όπου η θεσμοθετημένη αναγραφή της κατεύθυνσης εγγυάται το γνωστικό αντικείμενο που ακολουθεί ο φοιτητής.

- Η εσωτερική και η εξωτερική αξιολόγηση που πρέπει να οργανωθεί με βάση τις διαφορετικές κατευθύνσεις.

- Η  αντιμετώπιση εξωτερικών θεμάτων όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) όπου είναι απαραίτητη η αναγραφή γνωστικού αντικειμένου και πεδίου προσόντων αλλά και η κατηγοριοποίηση των σπουδών στο πλαίσιο των κωδικών του erasmus ISCED-F, 2013.

Για παράδειγμα, τα Ευρωπαικά τμήματα γραφικών τεχνών, με οδηγία του Διεθνούς Συνδέσμου Πανεπιστημίων  Γραφικών Τεχνών  - (International Circle of Εducational Institutes for Graphic-Media Τechnology and Μanagement) προσδιορίζονται με τους κωδικούς erasmus: 0618 , Graphic Communication and Media Technology (interdisciplinary programmes) ή/και 0728 Printing and Packaging (interdisciplinary programmes)”

- Ο τίτλος του Πτυχιούχου. Στο πτυχίο αναγράφεται οπωσδήποτε η κατεύθυνση, ώστε να είναι ξεκάθαρο το τι σπούδασε  ο απόφοιτος  σε ένα τμήμα με διεπιστημονικό - ευρύτερο τίτλο.

Ολα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν σε  μία νέα λειτουργία των νέων τμημάτων, ώστε να είναι μεν ισχυρα διοικητικά (με τη συγχώνευση), αλλά παράλληλα τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα να διατηρήσουν την ανεξαρτησία και τη θεσμοθετημένη λειτουργία τους τους στο πλαίσιο του νέου τμήματος .

Το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και η συγχώνευση με τα τμήματα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών και Γραφιστικής

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας "Το Βήμα", στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας  του Πανεπιστημίου Δυτικης Αττικής (σε αντικατάσταση του απαράδεκτου τίτλου "καλλιτεχνικών σπουδών"), δημιουργείται το Τμήμα Οπτικοακουστικών Συστημάτων και Γραφικών Τεχνών, που προέρχεται από τη συγχώνευση των τριών Τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών και Γραφιστικής.

Οφείλω να πω ότι προσωπικά θέλω (και αγωνίζομαι γι'αυτό) ένα αυτόνομο Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας, γιατί τεκμηριωμένακαι αντικειμενικά το επιστημονικό αυτό πεδίο και γνωστικό αντικείμενο είναι ανεξάρτητο, ραγδαία αναπτυσσόμενο, με έρευνα και βιομηχανία, με αντίκρυσμα του πτυχίου στην αγορά εργασίας και με εξαιρετικές δυνατότητες εργασίας για τους πτυχιούχους και για καινοτομική έρευνα.

Κι αυτό το προτείνουμε όλοι - φοιτητές, πτυχιούχοι και εκπαιδευτικοί, βασισμένοι σε δεδομένα και στοιχεία, σε απόλυτη συμφωνία με τους ερευνητικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους κλαδικούς φορείς της βιομηχανίας οι οποίοι έχουν ήδη στείλει σχετικές επιστολές στο Υπουργείο Παιδείας και στην επιτροπή. Σε αυτή την κατεύθυνση θα παραδοθεί τις επόμενες ημέρες στο Υπουργείο Παιδείας από το πόρταλ των Γραφικών τεχνών (www.graphicarts.gr), λίστα περίπου 200 επιχειρήσεων του κλάδου που στηρίζουν ανεπιφύλακτα τη δημιουργία αυτόνομου Τμήματος Επιστημών Γραφικών τεχνών και Συσκευασίας   (150 επιχειρήσεις υπέγραψαν μεσα σε 30 ώρες!).

Και βέβαια, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να διαπιστώσει τη συμμετοχή μας στην επιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα των γραφικών Τεχνών. Αδιάψευστος μάρτυς το εργαστήρι Γραφικών Τεχνών στο Μουσείο Τυπογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τον Ιούλιο, όπου παρήχθη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ από τους Τεχνολόγους Γραφικών Τεχνών με τον συνδυασμό επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης, πειραμάτων,  παρασκευής καινοτομικών χρωστικών και μελανιών, δοκιμαστικών εκτυπώσεων και πιστοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω συγκεκριμένων μεθοδολογικά επιστημονικών μετρήσεων. Τουλάχιστον τρεις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τουλάχιστον ένα ερευνητικό έργο θα είναι τα άμεσα αποτελέσματα από την διαδικασία αυτή, όπου οι Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών, πτυχιούχοι, φοιτητές και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν μέσω της Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιούχων - HELGRAMED.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, τίποτε δεν μένει όρθιο και όλα αλλάζουν (και στα ΤΕΙ). Ευτυχώς ή δυστυχώς, οι αλλαγές έρχονται παντού - εδώ δεν θα υπάρχουν συντάξεις σε λίγο και εμείς θεωρούμε ότι θα κρατήσουμε όρθιο το "οποιοδήποτε τμηματάκι μας" στη λογική της διατήρησης κατεστημένων και παρωχημένων δομών που λειτουργούσαν και κάποιοι νομίζουν ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν λόγω κεκτημένης ταχύτητας και αδράνειας?.

Συνεπώς, με δεδομένες τις συνθήκες αλλά κοιτάζοντας στο μέλλον  και στην προοπτική που ανοίγεται με την ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου, η παρουσία των λέξεων "Γραφικών Τεχνών" στον τίτλο του νέου τμήματος είναι η αμέσως δεύτερη καλύτερη λύση εφόσον αντικειμενικά και τεκμηριωμένα αποτελεί το ευρύτερο πεδίο όπου ανήκει τόσο η τεχνολογία γραφικών τεχνών όσο και η γραφιστική. Ο συνδυασμός με τον όρο "οπτικοακουστικών συστημάτων" στον τίτλο του τμήματος,  οδηγεί σε ένα συγκροτημένο και επιστημονικά ξεκάθαρο τίτλο που καλύπτει ένα πολύ ευρύτερο διεπιστημονικό πεδίο, όπως αυτό ορίζεται από τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα των συγχωνευόμενων Τμημάτων (πάντα σύμφωνα με την τελική πρόταση), δένει αρμονικά και μπορούν να προκύψουν συνέργειες και συνεργασίες.

Ωστόσο,  δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν τα τρία πρώην τμήματα με ΕΝΑ πρόγραμμα σπουδών και με το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο που διέπει τα σημερινά λειτουργούντα τμήματα.  Πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο διοικητικό πλαίσιο σε μία win-win κατάσταση, ως απόλυτα απαραίτητη προϋπόθεση βάσει των προτάσεων που  αναφέρθηκαν προηγουμένως. Συνεπώς, τα συγχωνευμένα τμήματα είναι πλέον αναγκαίο να λειτουργήσουν με τη μορφή των κατευθύνσεων που θα εκφράζουν τα τρία διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Ως προς τον προσδιορισμό της ταυτότητας του νέου Τμήματος είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, περιλαμβάνοντας τις τρεις κατευθύνσεις:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας

Τμήμα Οπτικοακουστικών Συστημάτων και Γραφικών Τεχνών

Κατευθύνσεις και προγράμματα σπουδών:

1. Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας

2. Κατεύθυνση Φωτογραφίας και οπτικοακουστικών (ο τίτλος θα ορισθεί από τα μέλη Ε.Π. του συγχωνευόμενου τμήματος )

3. Κατεύθυνση Γραφιστικής (ο τίτλος θα ορισθεί από τα μέλη Ε.Π. του συγχωνευόμενου τμήματος).

Η ταυτότητα της κάθε κατεύθυνσης συμπληρώνεται και συνοδεύτεται από τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρομαι μόνο στην κατεύθυνση της τεχνολογίας γραφικών τεχνών και συσκευασίας). Σε κάθε περίπτωση όσα αναφέρω αποτελούν αυστηρά προσωπικές μου ιδέες και προτάσεις, ωστόσο, βασίζονται σε αποφάσεις φορέων που συμμετέχω, σε τεκμηριώσεις και μελέτες.

•    Τίτλος:  Τμήμα Οπτικοακουστικών Συστημάτων και Γραφικών Τεχνών - Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας

•    Tίτλος Πτυχίου: Πτυχιούχος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας του Τμήματος Οπτικοακουστικών Συστημάτων και Γραφικών Τεχνών

•    ECTS: 240

•    Erasmus codes (ISCED-F) classification: 0618 - Graphic Communication and Media Technology και 0728 - Printing and Packaging

•    Επίπεδο Ευρωπαϊκου Πλαισίου προσόντων: 6

•    Οι σπουδές και το πτυχίο δίνουν το δικαίωμα σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Συμπέρασμα:

Ο συνδυασμός των ανωτέρω προτάσων και παραδειγμάτων, μπορεί να οδηγήσει σε μία συναίνεση ώστε να προκύψει κάτι θετικό. Η στείρα άρνηση από κάθε πλευρά και ιδίως από την πλευρά του εκάστοτε ισχυρού δεν οδηγεί πουθενά. Μπορούμε να έχουμε και την πίτα ολόκληρη (ισχυρό τμήμα ) και τον σκύλο χορτάτο (θεσμοθετημένες κατευθύνσεις με νέα διοικητική λειτουργία).  Από την πλευρά μου παίρνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί και συμβιβάζομαι στο πλαίσιο του εφικτού. Πρέπει όμως να συμβιβαστούν και όλοι οι άλλοι για τον κοινό σκοπό και πρωτίστως το Υπουργείο Παιδείας!

 

Σχόλια (3)

 
Giorgos
31 Ιουλ 2017 15:53

@ Πάνος Δ.
Προφανώς πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τα υπόλοιπα ΤΕΙ της χώρας. Βέβαια το πρόβλημα με τα περιφερειακά ΤΕΙ είναι ότι συνήθως έχουν πολύ μικρό αριθμό μονίμων καθηγητών, υπαλλήλων κλπ. Στις παρούσες συνθήκες (όπου δεν γίνονται διορισμοί) τα περιφερειακά ΤΕΙ δεν μπορούν να δημιουργήσουν Πανεπιστήμιο, λόγω έλλειψης προσωπικού. Αν και δεν είμαι καθόλου υπέρ των συγχωνεύσεων, επί του παρόντος θα μπορούσαν να συγχωνευθούν με τα πλησιέστερα Πανεπιστήμια. Εδώ όμως συναντάμε και το μεγάλο πρόβλημα: οι Πανεπιστημιακοί δεν θέλουν. Κάπως έτσι προέκυψε και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το αρχικό σχέδιο ήταν η ένταξη στα Πανεπιστήμια.
Εάν φύγουμε από την ένταξη σε υπάρχον Πανεπιστήμιο, τότε θα πρέπει 3-4 περιφερειακά ΤΕΙ να συγχωνευθούν και να φτιάξουν 1 νέο Πανεπιστήμιο. Εδώ το πρόβλημα είναι επίσης σημαντικό καθώς τα περιφερειακά ΤΕΙ είναι διάσπαρτα σε πολλές πόλεις. Που θα είναι η έδρα του νέου Πανεπιστημίου ; Πώς θα μετακινηθούν όλοι οι καθηγητές, υπάλληλοι, φοιτητές κλπ στη νέα έδρα ; Τι θα γίνει με τις πιέσεις των βουλευτών κάθε πόλεως ; κλπ κλπ...

 
sk
31 Ιουλ 2017 13:00

Θα επικεντρωθώ στο σημείο της «Ισοτίμησης» για το οποίο με αφορά. Ορθά ομιλεί ο κ. Καθηγητής (αν και δεν τον γνωρίζω) προερχόμενος από άλλο Τμήμα. Δεν είναι δυνατόν!! σε Πτυχιούχος με εμπειρία (5, 10 και 15 έτη+) και πτυχία (Μάστερ) να τους γυρνάς πίσω να δώσουν μαθήματα!!! Άλλωστε αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοείτο είναι ότι τίποτε δεν έφτασε ως εδώ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) από μόνο του ξαφνικά!! Αλλά με κόπους και δουλειά όλων μας (25+ έτη). Κανένα μάθημα δεν μπορεί να καλύψει την εργασιακή εμπειρία χρόνων (σχετική με το πτυχίο) και πόσο μάλλον όταν υπάρχει δεύτερο πτυχίο (Μάστερ). Θεωρώ ότι η Επιτροπή και ο Υπουργός Παιδείας θα το λάβουν υπ' όψιν!!! Επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, βλέπεις να υπάρχει ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ!! Αναμένουμε όλοι οι Πτυχιούχοι των δύο Ιδρυμάτων να πάρει «σάρκα και οστά» το νέο Ίδρυμα…

 
Πάνος Δ.
31 Ιουλ 2017 12:19

Συγνώμη...με τα υπόλοιπα ΤΕΙ της χώρας τι γίνεται; Καμία ενημέρωση από το ΥΠΕΠΘ ή από τις διοικήσεις των ΤΕΙ!
Δηλαδή αυτός που είχε γνωστό και 2 εξάμηνα πριν τελειώσει, πήγε στο σπίτι του στο ΤΕΙ Αθήνας ή Πειραιά, θα έχει αναβαθμισμένο πτυχίο, ενώ οι άλλοι τα παραμένουν κατηγορίας ΤΕ;
Τι συμβαίνει; ΠΡΕΠΕΙ το ESOS, ως έγκριτο μέσο ενημέρωσης, να διευρευνήσει το θέμα!!
Το ΤΕΙ που σπούδασα είναι ισότιμο με το ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Όπως είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών με αυτό της Πάτρας, όπως είναι το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο με το Πολυτεχνείο της Κρήτης. Φανταστείτε η φοβερή ευνοϊκή διάταξη για το ΜΑΣΤΕΡ των 5ετών να εφαρμοζώταν μόνο στο ΕΜΠ!
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα!!!!
Θα πρέπει ο Υπουργός να ανακοινώσει τα σχήματα Πανεπιστημιοποίησης ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ της Χώρας!!!!! ΆΜΕΣΑ!!!!
Ήμαρτον πια με τον εμπαιγμό των ΤΕΙ!!!! Ήμαρτον!!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.