Placeholder

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Η νέα ρύθμιση για τη Εφημερία εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία

Δημοσίευση: 04/08/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων:

1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, της σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητά τους, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.

2. Η οργάνωση της εφημερίας σε κάθε σχολείο συμπεριλαμβάνεται σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους σχολικούς χώρους που επιτηρούνται, τον αριθμό των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, την εφημερία κατά τη διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος ή όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών και ειδικότερα για τον ορισμό του αριθμού των εφημερευόντων εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου και εν γένει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου.

3. Στα πολυθέσια σχολεία (από 4/θέσια και πάνω) οι εφημερεύοντες και το πρόγραμμα των εφημεριών ορίζονται στην αρχή του σχολικού έτους με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Η κατάρτιση του προγράμματος των εφημεριών, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την εφημερία στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του σχολείου ή του Υποδιευθυντή, ο οποίος και έχει την εποπτεία της εφημερίας σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Σχολικό Σύμβουλο μαζί με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

4. Η εφημερία δεν ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής καθώς και ο Υποδιευθυντής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει λόγος που δικαιολογεί την αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών εκ μέρους του εκπαιδευτικού.

5. Έκτακτη αντικατάσταση ή αναπλήρωση εφημερεύοντος εκπαιδευτικού και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου. Οποιαδήποτε αντικατάσταση, αναπλήρωση και αλλαγή εφημερίας τεκμηριώνεται και καταγράφεται στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.

6. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο (2) σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σε αυτό στο οποίο διδάσκουν περισσότερες ώρες. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. Τα συστεγαζόμενα σχολεία αναφορικά με την αρμοδιότητα της εφημερίας θεωρούνται ως ένα σχολείο.

7. Στα ολιγοθέσια σχολεία, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία (1/θεσια, 2/θεσια και 3/θεσια) εφημερεύοντες είναι όσοι ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

8. Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 19 καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών. Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

9. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Ο εκπαιδευτικός εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται από αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές, συνοδεύοντας τους μαθητές στο προαύλιο.

10. Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων).

Σχόλια (8)

 
Δημοτικό Σχολείο
08 Δεκ 2019 10:28

Εφημερία στο Ολοήμερο
Γνωρίζει κανείς αν είναι υποχρεωτική η εφημερία σε όλα τα διαλείμματα του Ολοήμερου στις ημέρες που συμπληρώνουμε το ωράριό μας εκεί;
Εάν συνάδελφος κάνει στο πρωινό κύκλο μάθημα και εφημερία (άλλη μέρα) και συμπληρώνει ωράριο στο Ολοήμερο, προσμετρώνται οι εφημερίες του Ολοήμερο με τις εφημερίες στο πρωινό κύκλο συνολικά ή δεν μετράνε του Ολοήμερου;

 
Teleba
05 Δεκ 2017 09:01

Καλημέρα.Υπάρχει περίπτωση απαλλαγής από την εφημερία στα ολιγοθέσια σχολεία;

 
jimmys_b
06 Αυγ 2017 01:00

Για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ! _Μαλλον καποιοι εχουν επηρεαστει απο τη ζεστη .....

 
πρωτοβάθμια
06 Αυγ 2017 00:36

...........................να καταγραψει στο ποινολογιο τυχον ποινες κλπ κλπ Ε δεν παμε καλα!!! .................................... μιλαμε για την πρωτοβαθμια ΔΗΜΟΤΙΚΟ!????
!!!!!!!!!!!!!!!!

 
Kostas P.
05 Αυγ 2017 16:58

Από το "εξερχεται στην τάξη μετά από αυτούς ", πάμε στο "τους συνοδεύει στο προαυλιο". Προβλέπω να μαζευόμαστε σε κάθε κουδουνι κ να κατεβαινουμε τρενάκι όλοι μαζί, σαν το νεοσυλλεκτοι. Οι διευθυντές πατώντας σε αυτήν την πρόταση της "συνοδειας στο προαυλιο" θα μπορούν να το επιβάλλουν για να γλυτωσουν κ από τυχόν ευθυνες.

 
Μ
05 Αυγ 2017 13:26

Λόγω διαφόρων επισκέψεων σε σχολεία πολλων χωρών σας πληροφορώ ότι σε αυτές τις χώρες που επισκέφτηκα η λέξη εφημερία είναι άγνωστη.Δεν υπάρχουν εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί.Η πειθαρχία των μαθητών ξεκινά από το σπίτι και είναι οι γονείς υπεύθυνοι.Μην πάτε μακριά .Πάντε στις βαλκανικές χώρες και αν δείτε εκπαιδευτικό στην αυλή να με διαψεύσετε.Οι μαθητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ότι ενδεχομένως συμβεί εκτός τάξης και στον αύλειο χώρο ανεξαρτήτως ηλικίας.Οι μαθητές των δικών μας σχολείων τι παραπάνω έχουν για να δίνονται αυτές οι οδηγίες;Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι με τέτοιες οδηγίες του Υπουργείου μας φορτώνεται ποινική,αστική και διοικητική ευθύνη για ότι συμβεί;Ξέρετε πόσα δικαστήρια έγιναν εναντίον εφημερευόντων συναδέλφων για ατυχήματα βάσει αυτών των εγκυκλίων;Ξαναρωτάω:Τι παραπάνω έχει ο σλαύος πχ μαθητής και δεν απαιτούνται τέτοιες οδηγίες;Τι παραπάνω έχει ο σλαύος ή ο συνάδελφος μας άλλων κρατών που του είναι άγνωστη η λέξη εφημερία;Τι παρακάτω έχουμε εμείς από αυτούς για να έχουμε ποινικές και άλλες ευθύνες για ότι συμβεί;Μόνο εμείς το τονίζω.Από προσωπική εμπειρία σας πληροφορώ ότι αν έλεγαν τους ξένους συναδέλφους να κάναν εφημερίες θα το θεωρούσαν προσβολή και δεν θα το εφάρμοζαν.Είναι ξένο προς τα ήθη τους,τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους.Το ίδιο ίσχυε και στις ανατολικές χώρες επί κομμουνισμού και συνεχίζεται σήμερα.Ή είσαι εκπαιδευτικός,ή είσαι συνοδός ή εισαι παιδοφύλακας.

 
ΜΙΧΑΗΛ Π
05 Αυγ 2017 10:22

και καπου εκει αναμεσα ο εκπαιδευτικος θα πρεπει να συμπληρωσει το βιβλιο υλης , να ελεγξει και να υπογραψει το απουσιολογιο , να ασχοληθει με αποριες μαθητων , να συνομιλησει με τον γονεα που τον αναμενει, να παραλαβει δικαιολογητικα απουσιων και να τα πρωτοκολλησει , να ασχοληθει με μαθητες που δηλωνουν ασθενεις, να παρει και ο ιδιος μιαν ανασα για την επομενη ωρα, να παραδωσει τα κλειδια της προηγουμενης ωρας αιθουσας η και του εργαστηριου , να παραλαβει τα κλειδια της επομενης αιθουσας, να παραβρεθει σε ενημερωση στο γραφειο καθηγητων, να επιληφθει με θεματα συμπεριφορας μαθητων , να καταγραψει στο ποινολογιο τυχον ποινες κλπ κλπ Ε δεν παμε καλα!!!!

 
Μαριάνα Π.
05 Αυγ 2017 02:09

... εξέρχεται από αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές, συνοδεύοντας τους μαθητές στο προαύλιο.

Να την πάλι η προτασούλα η ωραία, στο τέλος ! Άρα μετά από κάθε διδακτική ώρα όλοι μαζί τρενάκι στο προαύλιο ! Αν κάποιοι μείνουν στους διαδρόμους ή γλυστρήσει στις σκάλες, δεν είναι δουλειά πια του εφημερεύοντος αλλά του εκπαιδευτικού που δίδασκε , εφόσον "δεν συνόδευσε στο προαύλιο ως όφειλε"
Μέσα λοιπόν στον άπειρο ελεύθερο χρόνο κάθε μέρες, προσθέστε άλλα χαμένα 3-4 λέπτα μέχρι να τους συγκεντρώσεις όλους, να τους συνοδεύσεις στο προαύλιο κ να αναλάβει ο εφημερεύων.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ