Placeholder

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΙ

Τα “τοπ” Πανεπιστήμια στον Παγκόσμιο Χάρτη (Quacquarelli Symonds)

Στις χώρες με τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, η Ελλάδα καταγράφει χαμηλές επιδόσεις με μόλις 0,2 πανεπιστήμια ανά εκατομμύριο κατοίκων.
Δημοσίευση: 09/08/2017
Alt Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
Title Text: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σύμφωνα με την κατάταξη της Quacquarelli Symonds QS, τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου κυριαρχούν στη λίστα με τα 200 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Σαράντα εννέα (49) πανεπιστήμια των ΗΠΑ και 30 του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται στα 200 πρώτα της παγκόσμιας κατάταξης.

Ειδικότερα , σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ, το 2016, στην έρευνα της QS συμμετείχαν 74.651 ακαδημαϊκοί και 37.781 εργοδότες.

Για τον υπολογισμό της τελικής κατάταξης, λήφθηκαν υπόψη, από τη βιβλιογραφική βάση επιστημονικών δημοσιεύσεων Scopus, 10,3 εκατομμύρια ερευνητικές εργασίες (research papers) και 66,3 εκατομμύρια ετεροαναφορές (citations).

Αξιολογήθηκαν πάνω από 3.800 ΑΕΙ, ενώ σειρά κατάταξης έλαβαν 916 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα95.

Σύμφωνα με την κατάταξη της QS, τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου κυριαρχούν στη λίστα με τα 200 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Σαράντα εννέα (49) πανεπιστήμια των ΗΠΑ και 30 του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται στα 200 πρώτα της παγκόσμιας κατάταξης. Στις πρώτες είκοσι θέσεις κατατάσσονται φημισμένα Ιδρύματα, όπως το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), τα Πανεπιστήμια Στάνφορντ, Χάρβαρντ, Κέιμπριτζ και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια.

Με δεδομένο ότι Ελλάδα είναι μια μικρή σε μέγεθος χώρα από πλευράς πόρων και αναγνωρισιμότητας, η σύγκριση των επιδόσεων των ΑΕΙ, σε απόλυτους αριθμούς, μεταξύ των διαφορετικού μεγέθους χωρών, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα.

Παρόλα αυτά, κάνοντας τη σχετική αναγωγή στις χώρες με τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, η Ελλάδα καταγράφει χαμηλές επιδόσεις με μόλις 0,2 πανεπιστήμια ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Η επίδοση αυτή υπολείπεται κατά πολύ του Ευρωπαϊκού μέσου όρου με 0,4 πανεπιστήμια ανά εκατομμύριο κατοίκων (από τα οποία το 1⁄2 στη λίστα με τα 200 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως).

Στις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον πληθυσμό τους, συμπεριλαμβάνονται η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ελβετία και η Ολλανδία, η οποία εμφανίζει υψηλές επιδόσεις στη λίστα με τα 200 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α. εμφανίζουν στη σχετική κατάταξη μέτριες επιδόσεις, κυρίως εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους των χωρών.

World University Ranking του οργανισμού QS

Μια από τις πιο σημαντικές λίστες κατάταξης και, ίσως, η πιο δημοφιλής είναι η Quacquarelli Symonds (QS),93 η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τα περισσότερα ελληνικά ΑΕΙ.

Το 2013, η εταιρία Quacquarelli Symonds (QS) αναδείχθηκε ο πρώτος φορέας στο πεδίο του, που αξιολογήθηκε από ανεξάρτητους αξιολογητές και εγκρίθηκε από το Παρατηρητήριο Ακαδημαϊκών Κατατάξεων και Αριστείας του International Ranking Expert Group (IREG)94.

Για τη γενική κατάταξη των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, η μεθοδολογία QS χρησιμοποιεί έξι διαφορετικούς δείκτες, βάσει των οποίων αξιολογείται η επίδοση των ΑΕΙ σε τέσσερα διακριτά πεδία: έρευνα, διδασκαλία,απασχολησιμότητα, διεθνοποίηση. Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού κατάταξης, κάθε δείκτης φέρει το δικό του συντελεστή βαρύτητας.

Τέσσερις δείκτες προκύπτουν από την ανάλυση στοιχείων (hard data), τα οποία αντλούνται από επιστημονικές βάσεις δεδομένων, ενώ δύο δείκτες προκύπτουν από έρευνα που διενεργείται μέσω ερωτηματολογίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

  • Ακαδημαϊκή φήμη (συντελεστής βαρύτητας 40%). Ο δείκτης υπολογίζεται ύστερα από διενέργεια έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, ακαδημαϊκοί διαφόρων ειδικοτήτων ερωτώνται για τα καλύτερα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που αντιπροσωπεύουν, με εξαίρεση το Ίδρυμα που εκπροσωπούν. Στόχος είναι να δοθεί στους μελλοντικούς φοιτητές μια αίσθηση κοινής αποδοχής της εκπαιδευτικής πραγματικότητας από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
  • Φήμη στον χώρο της αγοράς εργασίας (συντελεστής βαρύτητας 10%). Όπως και στην περίπτωση της ακαδημαϊκής φήμης, ο δείκτης υπολογίζεται με ερωτηματολόγια, τα οποία απευθύνονται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων ΑΕΙ. Το κριτήριο αυτό θεωρείται ότι αντανακλά την ποιότητα διδασκαλίας και τη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας.
  • Αναλογία διδασκόντων ανά φοιτητή (συντελεστής βαρύτητας 20%). Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στον λόγο του αριθμού του διδακτικού προσωπικού προς τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών. Σε περίπτωση απουσίας διεθνών κριτηρίων για τη μέτρηση της ποιότητας της διδασκαλίας, ο δείκτης αναγνωρίζει ως καλύτερα ΑΕΙ εκείνα, τα οποία προσφέρουν προγράμματα σπουδών που οργανώνονται σε τάξεις με μικρό αριθμό ατόμων, καθώς και εκείνα, τα οποία διασφαλίζουν ένα καλό επίπεδο ατομικής επίβλεψης των φοιτητών ανά διδάσκοντα.
  • Αριθμός ετεροαναφορών (citations) ανά Σχολή/Τμήμα (συντελεστής βαρύτητας 20%). Αθροίζεται ο αριθμός των ετεροαναφορών σε εργασίες της τελευταίας πενταετίας που συντάχθηκαν από διδάσκοντες και ερευνητές του ΑΕΙ σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς. Ο αριθμός των ετεροαναφορών διαιρείται με τον αριθμό του διδακτικού προσωπικού. Όσες περισσότερες ετεροαναφορές εμφανίζονται ανά ερευνητική εργασία, τόσο πιο ισχυρά θεωρούνται τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγει το ΑΕΙ. Όλα τα στοιχεία των ετεροαναφορών αντλούνται από την βιβλιογραφική βάση επιστημονικών δημοσιεύσεων Scopus.
  • Διεθνοποίηση – αναλογία αλλοδαπών φοιτητών που φοιτούν στο Ίδρυμα επί του συνόλου (συντελεστής βαρύτητας 5%). Ο δείκτης εξετάζει το βαθμό επιτυχίας του ΑΕΙ στην προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.
  • Διεθνοποίηση – αναλογία αλλοδαπών καθηγητών που εργάζονται στο Ίδρυμα επί του συνόλου (συντελεστής βαρύτητας 5%). Ο δείκτης εξετάζει το βαθμό επιτυχίας του ΑΕΙ στην προσέλκυση διδασκόντων από το εξωτερικό.

 

Σχόλια (3)

 
για τα ΙΕΚ λένε αλλα τα Πανεπιστήμια δεν πάνε πίσω
09 Αυγ 2017 09:24

Καλημέρα, μα που είναι η Ελλάδα, τόσα δις ξοδευουμε για τα "ανώτατα" πτυχία μας..

 
BB
09 Αυγ 2017 15:23

Πριν αρκετά χρόνια κάποια άτομα επέστρεψαν μετά την αποφοίτηση τους απ τα ανωτέρω(στα πρώτα πενήντα) πανεπιστήμια του εξωτερικού και μάλιστα με κάποια εργασιακή εμπειρία για να εργαστούν σε κάποιες απ τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τότε στην ελλάδα. Δυστυχώς οι κλίκες(που είχαν σχηματιστεί σχεδόν σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα (απο κουμπάρους, κολλητούς και ρουσφέτια που τελικά βύθισαν τις επιχειρήσεις), φοβήθηκαν μη χάσουν τις θέσεις και τα προνόμια που κατείχαν. Οχι μόνο δεν ενδιαφέρθηκαν για την τεχνογνωσία και τις μεθοδολογίες που έφερναν αλλά φρόντισαν να τους προσγειώσουν γρήγορα γρήγορα στην ελληνική πραγματικότητα και να τους αχρηστεύσουν πριν καν το καταλάβουν. Λοιπόν αφήστε τα ψόφια περι Brain Drain.

 
EL
13 Αυγ 2017 13:37

Από ποιους ορίστηκαν τα παραπάνω κριτήρια; για πχ το κριτήριο που αφορά τη σχέση αριθμού φοιτητών ανα καθηγητή. Στην Ελλάδα σπουδάζει η πλειοψηφία των τελειόφοιτων λυκείου στη Φινλανδία όμως;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean