Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Το Τριετές Σχέδιο του Κ. Γαβρόγλου για τα Λύκεια, Γυμνάσια, Δημοτικά, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Θεσμοθέτηση Εθνικού Απολυτηρίου ή Πιστοποιητικού Σπουδών
Δημοσίευση: 19/08/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τριετές σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έχει ετοιμάσει το επιτελείο του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου που αφορά:

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ι. Προσχολική αγωγή

ΙΙ. Δημοτικό σχολείο

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ι. Το Νέο Γυμνάσιο

ΙΙ  Το Νέο Λϋκειο και η και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ειδικότερα τα πρώτα “βήματα” του χρονοδιαγράμματος, νομοθετικών πρωτοβουλιών, έχει ως εξής:

Χρονοδιάγραμμα

Αυτοαξιολογηση

Έναρξη της αυτοαξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας το σχολικό έτος 2017-2018

Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης

Ολοκλήρωση της επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων  μέχρι τον Αύγουστο του 2018

Σχέδιο νόμου: Νέες αρμοδιότητες, αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων και αξιολόγησης στελεχών της εκπαίδευσης, νέα κριτήρια επιλογής προσωπικού και υπεύθυνων δομών και νέα ορθολογική κατανομή τους ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αύξηση  παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολείων και διαδικασιών  βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω αυτοαξιολόγησης.

Ο νέος νόμος αξιολόγησης αφορά:

1. Διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων

2. Διευθυντές Εκπαίδευσης

3. Περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης

4. Διευθυντές εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις

5. Σχολικούς Συμβούλους

6. Προϊστάμενους Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών προγραμμάτων και προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Υγεία, την Εκπαίδευση, και την Επαγγελματική Σταδιοδρομία.

7. Επικεφαλής των σημείων επαφής για νέους σπουδαστές

8. Διευθυντές Κέντρων Διαφορικής Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης

9. Προϊστάμνους Κέντρων Προσανατολισμού και Καθοδήγησης

10. Επικεφαλής των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

11. Προϊστάμενους Κέντρων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

12. Διευθυντές / Αναπληρωτές Διευθυντές Περιφερειακών Κέντρων Κατάρτισης

Δημιουργία εποικοδομήματος

Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης που θα συγκεντρώσουν όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (5-12 μέλη του προσωπικού)

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Εξορθολογισμός της διαχείρισης του διδακτικού προσωπικού

Βελτίωση πληροφορικού συστήματος: Δεκέμβριος 2017

Ενοποίηση τομέων: Τέλος Νοεμβρίου 2017

1. Βελτίωση του συστήματος πληροφορικής, ώστε να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για τον μαθητικό πληθυσμό και το διδακτικό προσωπικό.

2. Η ενοποίηση των συναφών τομέων, έτσι ώστε

(α) να είναι πιο πιθανό οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν τις ώρες διδασκαλίας τους σε ένα ή δύο σχολεία, αποκτώντας έτσι αίσθηση του «συνανήκειν», γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εργασίας

(β) να μην δαπανάται περιττή ενέργεια στην μετακίνηση από το σχολείο στο σχολείο

(γ) να διευκολύνεται η διαχείριση του προσωπικού.

3. Χρήση της εμπειρίας των προσπαθειών του περασμένου έτους για εξορθολογισμό της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία, έτσι ώστε οι διαδικασίες μετάθεσης, προαγωγής και πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών

(α) να επιτύχει το στόχο της πλήρωσης όλων των θέσεων του διδακτικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία πριν ανοίξουν

(β) να διεξάγονται με αυτόματη, μηχανογραφημένη διαδικασία για να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της διαδικασίας.

Σχολικός Προγραμματισμός: Εφαρμογή Σεπτέμβριος 2017

Νόμος για τη βελτίωση του αναστοχασμού και του ελέγχου της εφαρμογής του σχολικού προγραμματισμού μέσω διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και νέων αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου (εκπαιδευτική αυτονομία σχολικής μονάδας)

Ένα νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων θα τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να διευρυνθούν τα θέματα στα οποία μπορεί να ληφθούν αποφάσεις χωρίς να απαιτείται έγκριση από μια ανώτερη αρχή (εσωτερικοί κανονισμοί για τις διαδικασίες, σχεδιασμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και ταξιδιών, εξωσχολικά προγράμματα, ενισχυτική διδασκαλία για αδύναμους μαθητές, κλπ.)

Ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές) και του σχολικού συμβούλου για την εκπαιδευτική ευθύνη του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου στην αρχή του σχολικού έτους, την αναπροσαρμογή του στα μέσα του έτους και την αποτίμηση της υλοποίησής του στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

Τα νέα αναλυτικά προγράμματα θα δημοσιεύονται σταδιακά   ως τον Μάρτιο του 2018

Αναλυτικά προγράμματα ανά μάθημα (ριζική αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών)

Μετά τη δημοσίευση των νέων προγραμμάτων σπουδών για τις ξένες γλώσσες και τα θρησκευτικά (που είχαν αρχίσει να συντάσσονται από προηγούμενες κυβερνήσεις), εκπονείται η κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών για πολλά μαθήματα.

Τα αναλυτικά προγράμματα που είχαν καταρτιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση θα αξιολογηθούν με βάση αυτά τα κριτήρια και ακολούθως είτε θα βελτιωθούν, είτε θα δημοσιευθούν ως έχουν είτε θα απορριφθούν και θα εκδοθούν από την αρχή.

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Εφαρμογή του ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ριζική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών)-Δεκέμβριος 2017

Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι η προετοιμασία στα δημόσια σχολεία είναι επαρκής, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικά γλωσσικής επάρκειας.

Νομοθεσία για το Γυμνάσιο

Ενοποίηση της νομοθεσίας για το Γυμνάσιο (εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας)- Ιούνιος 2017

Αντιμετώπιση της δυσκολίας που προκύπτει από τη διασπορά των διατάξεων σχετικά με τα Γυμνάσια σε πολλά προεδρικά διατάγματα

Απουσίες μαθητών

Παράλληλος εκσυγχρονισμός των διατάξεων περί κυρώσεων και απουσιών των μαθητών

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών έως τον  Δεκέμβριο 2019

Α) Βασική εκπαίδευση

1. σχετικά με τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό υλικό (συστάσεις της επιτροπής IEΠ)

2. σχετικά με τις αλλαγές στην αξιολόγηση της ελληνικής λογοτεχνίας και των μαθημάτων ξένων γλωσσών

Εκτεταμένη εκπαίδευση

1. Διαμορφωτική και περιγραφική αξιολόγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση

2. Διαφοροποιημένη διδασκαλία

3. Νέες μέθοδοι διδασκαλίας και εργαλεία

Νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Εφαρμογή νέας δομής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και νέας μεθόδου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Σεπτέμβριο 2017 θα ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή

Εκθεση ΟΟΣΑ τον Οκτώβριο του 2017

Δημοσιοποίηση της νέας Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, η οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει:

α) την εκπόνηση ενός νέου μοντέλου αποκεντρωμένης εκπαίδευσης για την Ελλάδα,

β) μεθόδους για την εφαρμογή της σχολικής αυτό-αξιολόγησης,

γ) βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος,

δ) βελτίωση της διακυβέρνησης και της εδραίωσης του δικτύου των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) βελτίωση της συνάφειας των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,

στ) γενικές μεθόδους αποτίμησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων καθώς και της χρηματοδότησης που αφιερώνεται στην εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα στα όρια του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

Το τριετές σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, ανά βαθμίδα

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ι. Προσχολική αγωγή

 • Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης μέσω της συνεχιζόμενης κατάρτισης και, με βάση την κατάλληλη συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών σε πόρους, το διορισμό εκπαιδευτικών στα νηπιαγωγεία.
 • Εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης επέκτασης της προσχολικής αγωγής με την προσθήκη ενός ακόμη έτους φοίτησης.
 • Εκτίμηση των ωφελειών της σταδιακής μείωσης  του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στα 20 προνήπια/βρέφη ανά εκπαιδευτικό, με βάση τις διεθνείς πρακτικές.
 • Μεταρρύθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων με έμφαση στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική (εκπαίδευση προσφύγων, μετανάστες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).
 • Αποτίμηση του ενιαίου ολοήμερου προγράμματος στη προσχολική αγωγή και διορθωτικές παρεμβάσεις για την απαλοιφή δυσλειτουργιών που πιθανώς παρατηρηθούν.

ΙΙ. Δημοτικό σχολείο

 • Σχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου για την επέκταση του ενιαίου, ολοήμερου προγράμματος σε άλλα περίπου 700 σχολεία, μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια ( θα εφαρμοστεί το 2017-2018).
 • Βελτίωση του προγράμματος που θα υλοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες, με τον διορισμό ενός επόπτη σε κάθε σχολική μονάδα.
 • Αλλαγή της μεθόδου αξιολόγησης των μαθητών με βάση μια περιγραφική ποιοτική - μέθοδο, που θα ανατροφοδοτείται από τον μαθητή και θα ενισχύει τη συνεργατικότητα,
 • Εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης σε όλα τα δημοτικά σχολεία, με την εισαγωγή διεπιστημονικών εργασιών σε όλα τα μαθήματα.
 • Αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής ενός προγράμματος σχολικών συγχωνεύσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.
 • Η περαιτέρω εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί προτεραιότητα και διαρκή ανάγκη, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο «εθνικό σύστημα διαρκούς επιμόρφωσης». Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα ολοκληρώσει την προετοιμασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ι. Το Νέο Γυμνάσιο

Προβλέπονται τα παρακάτω:

 • Τρεις διδακτικές ώρες (ελεύθερη επιλογή) θα μπορούν να διατεθούν από τους διδάσκοντες κατά βούληση με ποικίλους τρόπους (δημιουργική απασχόληση, ενισχυτική διδασκαλία, συνελεύσεις καθηγητών). Ταυτόχρονα, θα επιδιωχθεί η  αναβάθμιση των βιωματικών δράσεων και των συνθετικών εργασιών.
 • Πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών παράλληλα με το υπάρχον αριθμητικό σύστημα.

ΙΙ Νέο Λύκειο και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Νόμος για το νέο Λύκειο και κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων , με τη σημερινή μορφή, για την  εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Καλλιτεχνικά  Μαθήματα

Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο τα καλλιτεχνικά μαθήματα θα διδάσκονται για περισσότερες ώρες από τις όσες προβλέπονταν ως τώρα και επιπλέον θα συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία άλλων τεχνών στο αναλυτικό πρόγραμμα, (όπως θέατρο / πολυμέσα, οπτικοακουστική έκφραση, χορός, δημιουργική ανάγνωση / γραφή κλπ.).

Πειραματικά Σχολεία

Ενίσχυση των πειραματικών σχολείων, ώστε να υποστηρίξουν την αναβάθμιση των γενικών σχολείων και να διερευνηθούν τρόποι για τη μεγαλύτερη αυτονομία  των συγκεκριμένων μονάδων.

Πρόσφυγες-Μετανάστες

Δημιουργία πρότασης / πλαισίου για την ένταξη παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Λήψη κατάλληλων μέτρων για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης ως σημείο αναφοράς στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ειδική Αγωγή

Αναβάθμιση της ειδικής αγωγής με τη θέσπιση εσωτερικών κανονιστικών διαδικασιών για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής, τα Τμήματα Ενσωμάτωσης, την Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, τη Διαφορική Διάγνωση, τα Κέντρα Αξιολόγησης και Υποστήριξης για Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες κλπ., καθώς και για τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών και άλλων εξειδικευμένων στελεχών που εργάζονται σε δομές ειδικής αγωγής και για τα καθήκοντα των σχολικών συμβούλων, με την προοπτική να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των δύο (2) καθηγητών (ενός γενικού και ενός ειδικού) στην τάξη και να αναπτυχθούν συνεργατικές πρακτικές. Διεπιστημονική προσέγγιση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε συνεργατικό πλαίσιο (συνεργασία ειδικών, Διαφορική Διάγνωση, Κέντρα Αξιολόγησης και Υποστήριξης, Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης κλπ.).

Μαθήματα Πληροφορικής

Εφαρμογή του ενιαίου κύκλου μαθημάτων πληροφορικής από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού έως το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη δημιουργία μιας δομής δικτύου υψηλής ποιότητας στα σχολεία.

Βιβλιοθήκες

Διεύρυνση βιβλιοθηκών και στα δημοτικά σχολεία. Αναβάθμιση των βιβλιοθηκών που υπάρχουν ήδη, άνοιγμά τους τοπική κοινότητα και δημιουργία ενός δικτύου βιβλιοθηκών που θα συνδέονται με όλα τα σχολεία της Ελλάδας, προκειμένου να ενισχυθεί το ψηφιακό περιβάλλον μάθησης.

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η επαγγελματική εκπαίδευση και η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος και διαδραματίζουν διττό ρόλο: Αφενός, ενισχύουν την ικανότητα και επιτρέπουν στους νέους αποφοίτους και ενήλικες να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, μετριάζουν τις κοινωνικές ανισότητες και εξισορροπούν τη μαθησιακή διαδικασία. Όπως ορίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, το υπάρχον σύστημα πρέπει και θα βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα. Οι ειδικές διατάξεις και τα άμεσα μέτρα περιλαμβάνουν:

• Καθιέρωση ενός νέου συστήματος για την επαγγελματική εκπαίδευση. Η εθνική και τεχνική επιτροπή που προβλέπεται στο πρόγραμμα-πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή το 2017.

• Έναρξη του πιλοτικού προγράμματος «Μια νέα αρχή για το ΕΠΑΛ» τον Σεπτέμβριο του 2017.

• Εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών και οδηγών σπουδών στο ΕΠΑΛ / IEK το 2017.

• Καθορισμός κανόνων για την ενίσχυση της κινητικότητας των πτυχιούχων ΕΠΑΛ / ΙΕΚ και διευκόλυνση της πρόσβασης στα ΑΕΙ. Αναβάθμιση του καθεστώτος των ΙΕΚ μέσω της συνεργασίας με τα ΑΕΙ στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα.

• Παρακολούθηση της μετάβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ / ΙΕΚ στην αγορά εργασίας από το Υπουργείο Παιδείας και το Εθνικό Συμβούλιο για την Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, αρχής γενομένης από το 2017.

• Δημιουργία νέων θέσεων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ (20% μέχρι το 2017-2018 και στόχος 33% μέχρι το 2019-2020).

• Σχεδιασμός της αυτοχρηματοδοτούμενης επέκτασης των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, σε συνεργασία με τους δήμους, τα Πανεπιστήμια και τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους κοινωνικούς εταίρους και τις κοινωφελείς οργανώσεις (έως το Δεκέμβριο του 2017).

Ενιαίος χώρος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα

• Η στοχευμένη και επαρκής χρηματοδότηση ως εργαλείο εθνικής στρατηγικής στην εκπαίδευση και την έρευνα, έναν στόχο που υποβοηθείται πλέον σημαντικά από την  ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας. Ορισμός συγκεκριμένων στόχων και πηγών χρηματοδότησης.

• Η οριζόντια κινητικότητα των μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, των μελών του ερευνητικού προσωπικού των ΤΕΙ και των ερευνητών από τα ερευνητικά κέντρα ως μέσο δημιουργίας κρίσιμης μάζας. Η ίδρυση Εικονικών Ινστιτούτων και Κέντρων Επάρκειας ως μέσο σύνδεσης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων.

• Η ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών και ανοικτής πρόσβασης ως πολλαπλασιαστές της ερευνητικής απόδοσης.

• Η αξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής δομής τους. Η προγραμματική ενοποίηση και η βελτιστοποίηση ιδρυμάτων.

• Δημιουργία νέων εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης των ΑΕΙ (ίδρυση Περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα, τα οποία διασυνδέουν τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα σε περιφερειακό επίπεδο -  διατάξεις για εξωτερικά επιστημονικά συμβουλευτικά συμβούλια για την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων - επιπλέον όργανα που περιλαμβάνονται στους ενημερωμένους Κανόνες και Κανονισμούς και το Οργανόγραμμα κάθε Ιδρύματος). Ένας από τους στόχους αυτών των πρωτοβουλιών είναι να σχεδιαστεί ο γενικός εξορθολογισμός των μαθημάτων που προσφέρονται από τα ΑΕΙ.

• Αναδιάρθρωση και ενίσχυση του ρόλου της Ελληνικής Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

• Εξορθολογισμός των διοικητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Συμβούλια Ιδρυμάτων, ίδρυση Πρυτανικών Συμβουλίων, εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή των πρυτανικών αρχών, συμμετοχή των φοιτητών σε φορείς σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές κ.λπ.).

• Εξέταση του τρόπου με τον οποίο ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μπορεί να λειτουργεί πιο ευέλικτα.

• Καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω καλύτερης διοίκησης και επαγγελματικής διαχείρισης.

• Ορθολογικοποίηση - και ενδεχομένως επαναδιαπραγμάτευση - των ετήσιων συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς (CERN, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, EMBL κ.λπ.), τα οποία ανέρχονται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Διασφάλιση πρόσβασης των ελληνικών Πανεπιστημίων σε διεθνείς βάσεις επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων.

Βασικοί κανόνες σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι:

• Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση θα πρέπει να εγγυάται τα εργασιακά δικαιώματα του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού.

• Η ομογενοποίηση και ο εξορθολογισμός των κανόνων θα πρέπει να γίνει στην κατεύθυνση της θεματικής ανάπτυξής τους βάσει ακαδημαϊκών και παιδαγωγικών κριτηρίων.

• Θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των Ιδρυμάτων.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες προβλέψεις σε ό,τι αφορά τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ . Ως προς αυτό, θα πρέπει να προταθούν συγκεκριμένα σχέδια αναδιάρθρωσης με πρωτοβουλία των ίδιων των Ιδρυμάτων που επιθυμούν να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η βάση εκκίνησης είναι να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι συνολικά για το μέγεθος και την αποτελεσματικότητα του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να καθοριστούν κριτήρια σε ό,τι αφορά την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ερευνητική δραστηριότητα του προσωπικού, τη συμβολή τους στην πρόοδο της βασικής επιστήμης και της καινοτομίας, τον αριθμό των μελών, τις υποδομές και το ποσοστό του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού προς τους σπουδαστές.

Ο Υπουργός Παιδείας, σε στενή συνεργασία με τα Περιφερειακά Ακαδημαϊκά Συμβούλια για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα και την αναμορφωμένη ΑΔΙΠ, θα  επιβλέπει την παραπάνω διαδικασία.

Στο τέλος της διετίας, τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω σχεδιασμό της συνολικής αναδιοργάνωσης των Ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιδιωχθούν συνεργασίες εντός και μεταξύ των Ιδρυμάτων, έτσι ώστε, σε επόμενες φάσεις, να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για την αναβάθμισή τους περισσότερα Τμήματα.

Εάν υπάρχουν Τμήματα στα οποία δεν υπάρχουν ευκαιρίες για σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να προσαρμοστούν στην απαιτούμενη διάρκεια σπουδών και τον τύπο του πτυχίου που παρέχεται.

Σχόλια (11)

 
Νεφέλη
19 Αυγ 2017 11:28

Τίποτα για την ελληνόγλωσση εκπαιδευση στο εξωτερικό! Όλα βαίνουν καλώς κύριε Υπουργέ ;

 
Σ
19 Αυγ 2017 12:07

Βερμπαλισμοι και βαρυγδουπες δηλωσεις ανευ ουσιας.

 
Εκ
19 Αυγ 2017 16:03

Γισ ποια τριετια λετε αφου το αργοτερο σε δυο χρονια και το λιγοτερο σε ενα θα εχουμε εκλογες που και τα νηπια ξερουν οτι θα τις χασετε παταγωδως.Εχει την ιδια συνεπεια αυτο με τη δηλωση σας στο εσος στις 14 .12.2016 οτι το θεμα των σχολ.συμβουλων θα το ληξετε σε δυο μηνες .Παμε στον εννατο μηνα και τωρα λετε εως τον Αυγουστο του 2018.Τοση συνεπεια λογων.Αληθεια αν γινουν εκλογες του χρονου το Φθινοπωρο επιτρεπονται εκλογες εντος προεκλογικου ετους;

 
Νικήτας Χιωτίνης
19 Αυγ 2017 20:04

Αγαπητοί φιλοι,

στην Παιδεία δεν χωρεί μικροπολιτική δήθεν αντιπολίτευση: φαίνεται πως ετοιμάζεται το σωστότερο σχέδιο για την εξέλιξη της Παιδείας στην Ελλάδα. Ας το χαιρετίσουμε και κυρίως βοηθήσουμε! Όποιος έχει ενστάσεις ας τις πεί συγκεκριμένα και ας προτείνει κάτι άλλο : έχω την βεβαιότητα πως η νυν ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει ευήκοα ώτα!

Νικήτας Χιωτίνης

 
Φοιτητής Χιωτίνη
20 Αυγ 2017 09:48

@Νικήτα Χιωτίνη
Ακόμα και αν ισχύει αυτό που ισχυρίζεστε (περί ευήκοα ώτα) δεν καταλαβαίνετε ότι στο σχόλιο σας φαίνεται ξεκάθαρα η τάση προστασίας (με μεγάλη λαχτάρα) των νυν κυβερνητικών επιλογών; Η εντυπωση πάντως που δίνετε σε εμένα (και πιστεύω σε κάθε λογικό αναγνώστη του σχολίου σας) είναι οτι είστε σύμβουλος του Υπουργού ή απλά προσφέρετε τις υπηρεσίες σας προσμένοντας μια θέση συμβούλου.. Καλή επιτυχία στη δεύτερη περίπτωση αν και πιστευω ότι είναι σίγουρη!

 
καθηγήτρια Γαλλικών
20 Αυγ 2017 10:26

Αναφέρετε οτι τα νέα προγράμματα σπουδών για τις ξένες γλώσσες έχουν ήδη δημοσιευθεί. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Δυστυχώς όμως οι εξαγγελίες δεν αρκούν όσο δεν εξασφαλίζονται οι προυποθέσεις για την υλοποίησή τους : ωράρια, εγχειρίδια, επιλογή μαθητών, υλικοτεχνική υποδομή... Μαθητές και καθηγητές είναι σαν να είμαστε στο τραπέζι μπροστά σε ένα υπέροχο πιάτο, αλλά να μας χωρίζει από αυτό ένα τζάμι και να το κοιτάμε χωρίς να μπορούμε τελικά να το αγγίξουμε. Μεταρρύθμιση χωρίς χρήματα και νέα οργάνωση δεν γίνεται. Αλλά θα μου πείτε, αν τελικά γίνει η μεταρρύθμιση, θα χάσουν τη δουλειά τους και τα καημένα τα φροντιστήρια. Οπότε άστο καλύτερα...

 
Σ.Τ. @Χιωτίνη
20 Αυγ 2017 12:07

κ. Χιωτίνη, θα συμφωνήσω με τα λεγόμενα σας. Πράγματι, διάβασα με προσοχή τις εξαγγελίες για το τριετές σχέδιο και στάθηκα με ενδιαφέρον στην αυτονομία των Συλλόγων στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου, στις συνεργασίες και το χρονοδιάγραμμα το ετήσιο, την ηλεκτρονική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, τον επόπτη κ.ά. Ξέρετε πού προβληματίζομαι, όμως; Ας δούμε πρώτα την έκθεση του ΟΟΣΑ, ποιες μεθόδους αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας θα προτείνει, τι θα σημαίνουν όλα αυτά που εξαγγέλει ο υπουργός στο διαταύτα και μετά κρίνουμε. Όπως θυμάστε, δεν πρόλαβε ο κ. Γαβρόγλου να ανακοινώσει για τον περιορισμό της τρίτης θητείας στην ίδια σχολική μονάδα και το πήρε πίσω. Υπάρχουν σθεναρές αντιστάσεις, που δεν αφορούν μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ ή το εκάστοτε κυβερνών κόμμα αλλά τη βάση των εκπαιδευτικών. Επίσης θα ήθελα να σχολιάσω το εξής: Όλοι έχουμε το δικαίωμα να εκφράζουμε τις απόψεις μας ειδικά αν αυτές διατυπώνονται με ευγένεια, όπως αυτή του κ. Χιωτίνη. Γιατί πρέπει να απαντούμε με καταγγελτικό ενίοτε και προσβλητικό ύφος; το έχω παρατηρήσει και για άλλο πρόσωπο που σχολιάζεται με το ίδιο ύφος στην ιστοσελίδα αυτή και δεν το θεωρώ καθόλου σωστό να μειώνεται με αυτόν τον τρόπο ένας σχολιαστής. Εκτός αν πρέπει όλοι να είμαστε σε αυτή τη σελίδα αντιπολίτευση του Σύριζα για να σχολιάζουμε.

 
Ελένη
20 Αυγ 2017 15:12

Στην ενότητα με την αξιολόγηση και μετρώντας 28 χρόνια στην τάξη, δεν κατάλαβα ποιοι είναι ακριβώς οι αναφερόμενοι στο 4 και στο 6,
Διευθυντές εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις
Προϊστάμενοι Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών προγραμμάτων και προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Υγεία, την Εκπαίδευση, και την Επαγγελματική Σταδιοδρομία.
(εκτός εάν εννοεί τους Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών Θεμάτων και τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων).
Επίσης για την Ευέλικτη Ζώνη, φέτος δεν κόπηκε στην Ε΄και στην Στ;

 
Νικήτας Χιωτίνης
20 Αυγ 2017 19:46

Αγαπητέ "φοιτητή Χιωτίνη".

Απλώς προσπαθώ να είμαι δίκαιος και διαλεκτικός. Πάντως σε διαβεβαιώ πως ούτε σύμβουλος του Υπουργού είμαι ούτε πρόκειται να γίνω! Ανέκαθεν οι δεξιοί με έλεγαν αριστερό, οι αριστεροί δεξιό, πολλοί με λένε αναρχικό, κ.λ.π. Δεν έχω κληθεί ποτέ από κόμμα για ότιδήποτε!! και μάλλον δεν πρόκειται ! Θα πρέπει κάποια στιγμή να πάψουμε να λειτουργούμε "παραταξιακά", ιδίως όταν είμαστε νέοι όπως εσύ (και εγώ!). Να σκεφτόμαστε και να δρούμε πολιτικά και όχι κομματικά!

με πολλούς χαιρετισμούς,
Νικήτας

 
Απορια @Σ.Τ.
21 Αυγ 2017 00:28

@Σ.Τ. Στρατο;Τι διαβαζω;Απεκτησες φαν; Η αλλαξες ονομα και υποστηριζεις τον εαυτο σου;Παντως τετοιο λιβανωτο για το Υπουργειο μονο απο εσενα βλεπω και προσφατως απο τον κ.Χιωτινη.Υπενθυμιζω οτι αυτο το Υπουργειο ψηφισε εναν αντισυνταγματικο νομο.Οταν αυτος κριθηκε απο το ΣτΕ αντισυνταγματικος αρνηθηκε να εφαρμοσει την αποφαση.Προχωρησε σε επιλογες Διευθυντων Εκπαιδευσης που για το τι εγινε στις συνεντευξεις και πως καρατομηθηκαν οι πρωτοι σε ψηφους και προσοντα μπορειτε να ανατρεξετε στο εσος εκεινης της εποχης.Τους μη νομιμοποιημενους επειδη ψηφιστηκαν απο αντισυνταγματικο εκλογικο σωμα,Διευθυντες Εκπαιδευσης τους "βαπτισε" Προεδρους των Συμβουλιων Επιλογης Επομενως κ.κ.Σ.Τ. η ισως και Στρατο και κ.Χιωτινη προς τι οι διθυραμβοι για αυτους τους Υπουργους;Τα γεγονοτα διαφωνουν με τα γραφομενα η τις φρουδες ελπιδες σας.Εξ αλλου οπως καταργησαν αυτοι τους περισσοτερους νομους που βρηκαν απο τους προηγουμενους ετσι και οι επομενοι το πολυ σε δυο χρονια θα καταργησουν αυτα που ψηφισαν η θα ψηφισουν.Το δηλωσε ευθεως ο κ.Μητσοτακης στη Βουλη στη συζητηση για τα ΑΕΙ.

 
Σ.Τ. @Απορία
21 Αυγ 2017 18:00

Για να μην έχετε καμία απορία, σας διαβεβαιώ πως δεν είμαι ο Στράτος, αλλά γυναίκα συνάδελφος. Και θα ήθελα να προσέχετε λίγο περισσότερο αυτά που διαβάζετε: πού διαφαίνεται στον δικό μου σχολιασμό ότι πρόκειται για διθυράμβους στο υπουργείο; Για τα υπόλοιπα και το ύφος, επιτρέψτε μου να μη σχολιάσω και δε θα σας απαντούσα αν δεν επρόκειτο και άλλα άτομα να με ταυτίσουν χωρίς λόγο με τον κ. Στράτο…

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean