Placeholder

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολείων , Εργαστηριακών Κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει στη διαδικασία διατύπωσης γνώμης μέσω μυστικής ψηφοφορίας και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση
Δημοσίευση: 24/08/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καθορίστηκε, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, η  διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των διαδικασιών επιλογής των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. ως εξής:

Πρόσκληση - υποβολή αιτήσεων

Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας και εργαστηριακού κέντρου, καθώς και υπευθύνου τομέα Ε.Κ., να υποβάλουν αίτηση στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπει η πρόσκληση.

Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες και εργαστηριακά κέντρα αρμοδιότητάς της.

Επιλογή

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του και με βάση τα κριτήρια του άρθρου 20 του ν. 4327/2015, αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει στη διαδικασία διατύπωσης γνώμης μέσω μυστικής ψηφοφορίας και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή ή όπου υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας ή του εργαστηριακού κέντρου, καθώς και υπευθύνων των τομέων του Ε.Κ. Η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015, το οποίο μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων, και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της
απόφασης, επικυρώνει με πράξη του την τοποθέτηση. Σε περίπτωση που το οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015 δεν εγκρίνει την επιλογή του συλλόγου των διδασκόντων θα πρέπει να αιτιολογήσει πλήρως την απόφασή του αυτή προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος παίρνει
και την τελική απόφαση.

Τοποθέτηση

Οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από τα όργανα και με την διαδικασία του προηγούμενου άρθρου της παρούσας και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.

Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Πλήρωση κενών θέσεων

Σε κενές ή κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων και υπευθύ- νων τομέων Ε.Κ., η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται το αργότερο εντός τριών μηνών, με απόφαση του οικείου ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 4327/2015. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές ή κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πληρώνονται προσωρινά από εκπαιδευτικούς με οργανική θέση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, με βάση το κριτήριο της αρχαιότητας σύμφωνα με το χρόνο συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Στην περίπτωση των εργαστηριακών κέντρων οι κενές ή κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων πληρώνονται προσωρινά από εκπαιδευτικούς τοποθετημένους στη συγκεκριμένη μονάδα με βάση το προαναφερθέν κριτήριο.απαιτείται

Σχόλια (34)

 
Στράτος
28 Αυγ 2017 10:01

@EVANGELOS LITSOS
Όταν η έκφραση γνώμης του Συλλόγου αποτελεί ουσιαστικά (και σύμφωνα με τις διατάξεις) το μόνο κριτήριο επιλογής και στην πράξη δεσμεύει το ΠΥΣΔΕ (εκτός ακραίων περιπτώσεων που θα πρέπει αιτιολογημένα το ΠΥΣΔΕ να απορρίψει) τότε η μυστική ψηφοφορία αποτελεί στην ουσία τρόπο εκλογής/επιλογής των υποδιευθυντών.
Το ερώτημα λοιπόν παραμένει: Ο Διευθυντής δεν μπορεί να εκλεγεί με ψηφοφορία αλλά ο υποδιευθυντής μπορεί και είναι νόμιμο;

 
EVANGELOS LITSOS
28 Αυγ 2017 00:41

Θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τις σχετικές διατάξεις (γιατί είναι απαράδεκτο εκπαιδευτικοί να μην μπορούν να κατανοήσουν 15 αράδες του νόμου γραμμένες σε απλή νεοελληνική).
1) Η μυστική ψηφοφορία είναι συνταγματική, γιατί με αυτήν ο Σύλλογος δεν εκλέγει υποδιευθυντή, αλλά εκφράζει γνώμη-πρόταση για την επιλογή υποδιευθυντή.
2) Η γνώμη-πρόταση του Συλλόγου αποστέλλεται με το σχετικό πρακτικό στο ΠΥΣΔΕ, το οποίο κατά την κρίση του, συνεκτιμώντας διάφορα κριτήρια που αναφέρονται στις διατάξεις του νόμου, είτε επικυρώνει είτε απορρίπτει με αιτιολόγηση τη γνώμη-πρόταση του Συλλόγου.
3) Η απόφαση του ΠΥΣΔΕ αποστέλλεται στον Περιφερειακό Διευθυντή, ο οποίος παίρνει και την τελική απόφαση.
Σίγουρα το σύστημα αυτό έχει τα θετικά του (δημοκρατική έκφραση των συλλογικών οργάνων) και τα αρνητικά του (μοναδικό τυπικό προσόν η 8ετής διδακτική εμπειρία). Ωστόσο δε θα πρέπει να θολώνουμε τα νερά με συζητήσεις περί αντισυνταγματικότητας. Αντισυνταγματική κρίθηκε η ΕΚΛΟΓΗ στελεχών της διοίκησης με μυστική ψηφοφορία και όχι η ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΗΣ με μυστική ψηφοφορία για την επιλογή στελεχών της διοίκησης.

 
VasPapal
27 Αυγ 2017 10:50

Αστεία πράγματα!!! Μα να αναφέρει σαφέστατα για μυστική ψηφοφορία ενώ αυτή είναι αντισυνταγματική; Ας καταθέσουν τα χαρτιά τους όλοι και ο σύλλογος διδασκόντων σε ένα πρακτικό ας αναφέρει αν συμφωνεί ή αν διαφωνεί (αιτιολογημένα πλέον) με τις υποψηφιότητες. Αν συμφωνεί με όλες, θα γίνει υποδιευθυντής αυτός που έχει τα περισσότερα αντικειμενικά προσόντα. Αν πάλι διαφωνεί με κάποια υποψηφιότητα (αιτιολογώντας τη διαφωνία) να ληφθεί υπόψη από το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή ακόμη και να αποκλειστεί από τη διαδικασία ο υποψήφιος. Έτσι έχουμε και Σύλλογο ΔΙδασκόντων και ανικειμενικά και μοριοδοτούμενα προσόντα. Απλά, σαφή και δίκαια

 
Υποψ.Διευθυντης Ε
26 Αυγ 2017 23:17

Το ΣτΕ εκρινε οτι η ΜΥΣΤΙΚΗ ψηφοφορια ειναι αντισυνταγματικη. Συνεπως και οι Διευθυντες θα μπορουσαν να οριζονται απο το συλλογο αν η ψηφοφορια ηταν ΦΑΝΕΡΗ και αιτιολογημενη. Στους Υποδιευθυντες ο νομος του 2010 ελεγε οτι ο συλλογος ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ τον υποδιευθυντη, δεν ελεγε πουθενα με μυστικη ψηφοφορια. Αρα ο νομος ηταν συνταγματικος. Αλλο τι συνηθιζοταν να γινεται με τους Υποδιευθυντες. Αν και στους Διευθυντες ελεγε ο συλλογος να ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ δια ΦΑΝΕΡΗΣ ψηφοφοριας τον Διευθυντη, τοτε ολα θα ηταν ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΑΤΑ. Τα παραμυθια του ΣΥΡΙΖΑ οτι το ΣτΕ τους αναγκασε να επαναφερουν τη ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ να τα πουν σε οσους ασχετους δεν γνωριζουν να διαβαζουν τους νομους και τις αποφασεις των δικαστηριων. Ο Διευθυντης στο σχολειο δεν ειναι οπως ο Διευθυντης υπουργειου που μονος του εκδιδει εγκυκλιους, αλλα Προεδρος του συλλογου και χρειαζεται να απολαμβανει της εμπιστοσυνης του και οχι να ειναι ουρανοκατεβατος . Που εχετε ξανακουσει Προεδρο Συλλογου να μην απολαμβανει της πλειοψηφιας του οργανου που ειναι επικεφαλης; Πως θα διοικει; Οι 7 του Πυσδε ειναι ανωτεροι των συναδελφων του συλλογου; Ποιον κοροιδευετε;

 
Κ
26 Αυγ 2017 22:47

@Στράτος.Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε την Νικολούλη γιατί οι αναζητήσεις της θα αργήσουν.Και οι αναζητήσεις μέσω του ΕΕΣ επίσης αργούν.Άρα μόνο το SILVER ALLERT ήταν γρήγορο και απάντησες αμέσως .Όσο για τη μυστική ψηφοφορία που γράφεις και υποστηρίζεις ακόμη πέραν των νομικών λόγων αντιστρατεύεται κάθε έννοια αρετής ,ειλικρίνειας ,διαφάνειας και ελευθερίας της του εκφράζεστε δημοσίως.Από τη στιγμή που η παιδεία εμπεριέχει αυτές τις ιδιότητες τότε η μυστική ψηφοφορία έρχεται σε αντίθεση με αυτές τις αξίες.Δεν θέλω να ψηφίσω κάποιον για Προιστάμενο μου; Το λέω ευθαρσώς και δημοσίως γιατί η ελεύθερη και δημόσια γνώμη εμπεριέχει τις παραπάνω αξίες.Η μυστική ψηφοφορία δεν εμπεριέχει αυτά τα στοιχεία και συνεπώς εμπεριέχει δειλία,φόβο ελεύθερης έκφρασης για τον υποψήφιο από τον οποίο στερεί το στοιχειώδες δικαίωμα της αντίκρουσης των επιχειρημάτων και το στοιχειώδες δικαίωμα της προσωπικής αυτοάμυνας.Όσο για τα 4 με 5 χρόνια αν προσφύγει κάποιος στη δικαιοσύνη το κληρονομήσατε μεν αλλά δεν κάνατε το παραμικρό να το βελτιώσετε όπως για τα πάντα που τα χειροτερέψατε σαν συνεπείς συνεχιστές και στυλοβάτες ενός παλαιοκομματικού και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος.Όλα τα παγκόσμια τηλεοπτικά μέσα έδειχναν τον αντιπρόεδρο της σάμσουγκ στη Ν.Κορέα να οδηγείται σιδηροδέσμιος στις φυλακές και την Πρόεδρο της χώρας επίσης.Επί των ημερών σας δυο πολιτικοί αποφυλακίστηκαν για λόγους υγείας και ο ένας φωτογραφίζεται στην πισίνα και ο άλλος σε χιονοδρομικό κέντρο.Τρεις άλλοι μη πολιτικοί αλλά κατηγορούμενοι για σκάνδαλα 200 εκατ τουλάχιστον έκαστος επίσης αποφυλακίστηκαν για τους ίδιους λόγους από την κυβέρνησή σας και διάγουν βίο στη Μύκονο.Κοινό τους σημείο;Δήλωσαν πάμφτωχοι που δεν είχαν να πληρώσουν την εγγύηση τους και για αυτό αποφυλακίστηκαν για λόγους υγείας.Υπάρχουν αφελείς που πιστεύουν ότι θα κάνετε αξιοκρατικές επιλογές σχολικών συμβούλων και διευθυντών εκπαίδευσης.Τόσο αξιοκρατικές βέβαια όσο οι περσινές των διευθυντών εκπαίδευσης όπου στις συνεντεύξεις επικράτησαν οι τρίτοι σε όλα.

 
Υποδιευθύντρια
26 Αυγ 2017 16:43

@Αμερόληπτος Εκλέχθηκα με μυστική ψηφοφορία αλλά ΔΕΝ συμφωνώ. Αυτό που υποστηρίζω είναι τα αντικειμενικά και μοριοδοτούμενα προσόντα. Απλά πράγματα. Και μην ξεχνάμε, ότι η θέση του υποδιευθυντή μοριοδοτείται όταν κανείς θέλει αργότερα να γίνει διευθυντής... Επομένως, ας σκεφτούν οι συνάδελφοι πριν προχωρήσουν σε κάτι που έχει ήδη κριθεί ως αντισυνταγματικό.

 
Αλεργικος στο σανο
26 Αυγ 2017 10:47

Νομολαγνεια ε;οταν θα κατσεις στο παγκακι κατηγορουμενος αυτο να πεις στον δικαστη "δεν ειμαι νομολαγνος κε προεδρε". Αν δεν υπαρχει υποψηφιος μπαινει ο αρχαιοτερος με το ζορι.Και ενα γενικο σχολιο:το οτι κατι γινεται χρονια δεν σημαινει οτι ειναι νομιμο...

 
Εκπαιδευτικός
26 Αυγ 2017 09:01

Κάποιοι κραυγάζουν, λες κι ανακάλυψαν την Αμερική!!! Η εκλογή υποδιευθυντών ωστόσο γίνεται μ' αυτή πάνω κάτω τη διαδικασία εδώ και δεκαετίες, κύριοι! Αυτή η ακατανόητη όμως ευθυνοφοβία και ευθυνοαποφυγή για την άμεση εμπλοκή μας στη σχετική διαδικασία αποτελεί καινούργιο σύνδρομο του κλάδου!

 
giorgos
26 Αυγ 2017 08:25

αμαν πια...μια θεση υποδιευθυντη σχολειου ειναι...σιγα τα ωα...ας αποφασισει ο συλλογος ποιος με μυστικη ψηφοφορια μην εχουμε και γκρινιες....αυτη η νομολαγνεια καταντα κουραστικη

 
Στράτος
25 Αυγ 2017 23:49

Είναι ενδιαφέρον κάποιες φορές να παρακολουθείς τα σχόλια άλλων χωρίς να παρεμβαίνεις.
Και είναι πραγματικά συγκινητικό να εκδίδονται μηνύματα "αναζήτησής" σου όταν δεν σχολιάζεις.

Επί της ουσίας, και εγώ θα διερωτηθώ μαζί με τον peter: "Ο Διευθυντής δεν μπορεί να εκλεγεί με ψηφοφορία αλλά ο υποδιευθυντής μπορεί και είναι νόμιμο";

 
aporia
25 Αυγ 2017 23:35

Τι γίνετε στην περίπτωση που στο σχολείο κανένας, από αυτούς που έχουν οργανική, δεν θέλει να γίνει υπ/δντης ; μπορεί να γίνει μόνιμος που έχει έρθει με απόσπαση, μπορεί να γίνει αναπληρωτής ;

η ίδια απορία αν δεν υπάρχει καν μόνιμος με οργανική

ξέρει κανείς;

 
Υποψ.Διευθυντης Ε
25 Αυγ 2017 23:15

Δυστυχως απογοητευομαι που βλεπω συναδελφους, μορφωμενους υποτιθεται, να μη καταλαβαινουν αυτο που το ΣτΕ εκρινε: αντισυνταγματικη ειναι η ΜΥΣΤΙΚΗ ψηφοφορια. Αν η ψηφοφορια του Διευθυντων γινοταν ΦΑΝΕΡΗ δεν θα ηταν αντισυνταγματικη. Στους υποδιευθυντες ο νομος δεν ελεγε πουθενα για μυστικη ψηφοφορια αλλα οτι ο συλλογος ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ τον υποδιευθυντη (με οποιον τροπο θελει ασχετα αν συνηθιζοταν να γινεται με μυστικη ψηφοφορια). Συνεπως η κυβερνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν ηθελε ο Διευθυντης να εκλεγεται με φανερη ψηφοφορια απο τους συλλογους και γι αυτο αλλαξε το νομο βρισκοντας ευκαιρεια απο την αποφαση του ΣτΕ. Μαθετε να διαβαζετε τις αποφασεις σωστα:Αντισυνταγματικη ειναι η ΜΥΣΤΙΚΗ ψηφοφορια.

 
Αλεργικος στο σανο
25 Αυγ 2017 22:47

@Μπακατσης:Οχι απλα καποιοι δηλωναμε παροντες σε τετοιες εξωφθαλμα αντισυνταγματικες διαδικασιες.Απλη και μονο αναφορα στα εχοντας υποψιν της τελικης αποφασης ειναι λογος ακυρωσης της.Αλλα ποιος ασχολειται σοβαρα με τα τα υποδιευθυντηλικια και μαλιστα δικαστικα.

 
ΠΤ
25 Αυγ 2017 22:07

κάποιος λάθος κάνετε
ο νόμος κουρακη περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία ψηφοφορίας για υποδιευθυντες

πρωτυτερα (προ πρώτης φορας) ήταν διαφορετική η πρόβλεψη

η προσπάθεια επαναπροσδιορισμου του σύμπαντος δεν έχει καθολική εφαρμογή
ποτέ δε θα έχει... ελπίζω ο σαρκασμος αυτή τη φορά να είναι ευδιακριτος

υγ: προφανώς ο υποδιευθυντης είναι διαφορετική θέση από τον διευθυντή
και η επιλογή έχει και αλλες παραμέτρους. ωστόσο....μυστική αναιτιολογητη ψηφοφορία των προσωπικών δικτύων και συμφερόντων ?
άλλη Ελλάδα έχουμε όραμα ο καθένας....
το κακό είναι μπλεξαμε ανάμεσα στην Ελλάδα της "κληρωσης" και της "αριστειας" και αλίμονο μας ...

 
SILBER. ALLERT -ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
25 Αυγ 2017 21:57

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ;
Ονο/πωνυμο:Στρατος Κ.
Επαγγελμα:Εκπαιδευτικος.
Ιδιοτητα:Σχολιαστης στο εσος
Αλλη χαρακτηριστικη ιδιοτητα:Κατα δηλωση του ΣΥΡΙΖΑ
Εξαφανιστηκε απο τα σχολια του εσος απο τις 12.08 τρεχοντος ετους.Τον αναζητουν ολοι οσοι διαβαζουν τα σχολια του και ειδικα οι "αντιπαλοι" του που επαψαν κσι αυτοι να σχολιαζουν γιατι δεν μπορουν να εκτονωθουν πια.Ειναι το αλατοπιπερο των σχολιων και η ψυχικη εκτονωση ολων.Αν καποιος γνωριζει για την τυχη του παρακαλουμε να του ζητησει να επανελθει.Εχουμε ασχολιαστα θεματα.

 
Κώστας Μπακατσής
25 Αυγ 2017 21:18

Απορω με τα σχόλια. Εφαρμογή του νόμου που ισχυε από πολυ παλια γινεται. Εσεις ολοι κι ολες από το 2015 και μετά διοριστήκατε;

 
Αλεργικος στο σανο
25 Αυγ 2017 20:42

Η μυστικη ψηφοφορια για τους υποδιευθυντες ειναι ΦΥΣΙΚΑ αντισυνταγματικη.Απλα, προκειται για προταση μη δεσμευτικη.Μαλλον πρεπει να καταργηθει και αυτη η αστειοτητα

 
Αμερόληπτος
25 Αυγ 2017 20:09

@ΠΤ,Υποδιεύθυντρια, Γιώργος και λοιποί υποστηρικτές της μυστικής ψηφοφορίας
Η περίπτωση των υποδιευθυντών είναι τελείως διαφορετική από εκείνη των διευθυντών σχολικών μονάδων. Ο υποδιευθυντής είναι μέλος του ίδιου συλλόγου διδασκόντων, συνεπώς εκτός από τη μυστική ψηφοφορία που είναι πιθανόν να δημιουργήσει πικρίες και εντάσεις που διχάζουν το σύλλογο υπάρχουν και άλλοι τρόποι επιλογής του/της υποδιευθυντ/τριας, όπως η μοριοδότηση των προσόντων του/της. Τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποφασίζουν ενώ οι σύλλογοι προτείνουν. Υπάρχουν σαφείς διαφορές από την επιλογή του διευθυντή όπου το 2015 υπερίσχυσε ο εσκεμμένος αποκλεισμός υποψηφίων και κυριάρχησε ο λαϊκισμός. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό μετά από 2 χρόνια αναστάτωσης τότε μάλλον δεν γνωρίζει τι συμβαίμει στο χώρο της εκπαίδευσης.

 
peter
25 Αυγ 2017 19:46

Είναι ασύμβατο. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να εκλεγεί με ψηφοφορία αλλά ο υποδιευθυντής μπορεί και είναι νόμιμο. Τώρα αν οι σύλλογοι διδασκόντων αρνηθούν την ψηφοφορία θα έχουν άδικο; και τι θα γίνει σε αυτή τη περίπτωση;

 
ΠΤ
25 Αυγ 2017 19:07

εδώ και 30 χρόνια η ΔΙΔΕ ζητά την πρόταση του συλλόγου για τον υποδιεύθυντη
και εδώ και 30 χρόνια οι σύλλογοι κάνουν μυστική ψηφοφορία γιατί δεν ξέρουν άλλον τρόπο επιλογής.

βιογραφικό; η μυστική ψηφοφορία είναι ο καλύτερος τρόπος επιλογής
το αποδεικνύει και η κεντρική πολιτική σκηνή τα τελευταία 30 χρόνια και η θέση της χώρας μας..

Το καλύτερο είναι με 1 άρθρο και 1 νόμο, θέσπιση της ... δημοκρατικής ψηφοφορίας.

 
ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
25 Αυγ 2017 17:43

ΟΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.

 
Blogtruman
25 Αυγ 2017 16:43

Μια χαρά είναι η μυστική ψηφοφορία. Αρχή της δημοκρατίας είναι. Δηλαδή είναι καλύτερα να έχεις διευθυντή κτλ άτομο που ξέρει ότι δεν τον ψήφισες? Δώσε στον άνθρωπο μια μάσκα να σου πει αλήθειες. Τι κόμπλεξ έχετε κάποιοι με την μυστική ψηφοφορία. Και αυτοί που την έβγαλαν αντισυνταγματικη οι ίδιοι την χρησιμοποιούν σε δικιες τους κρίσεις. Ό,τι να ναι

 
Γιώργος
25 Αυγ 2017 15:20

Μυστική ψηφοφορία;;; Μήπως το ξεχάσανε ότι κρίθηκε αντισυνταγματική!!!!

«Η μυστική ψηφοφορία δεν διασφαλίζει την έγκυρη αξιολόγηση με αντικειμενικά και αξιοκρατική διαδικασία, δηλαδή κατά τρόπο που καθίσταται ελέγξιμη η ουσιαστική αποτίμηση και άρα δεν είναι πρόσφορη για αξιοκρατική επιλογή των ικανότερων»

 
ΜΙΧΑΗΛ
25 Αυγ 2017 14:32

Μυστική ψηφοφορία συνιστά μία ύπουλη, προβληματική, αναξιόπιστη κ ευτελή διαδ/σία. Καλά σε αυτή τη χώρα δεν λαμβάνονται υπόψη οι δικαστικές αποφάσεις; Η απόλυτη θλίψη!

 
Υποδιευθύντρια
25 Αυγ 2017 12:53

Είμαι υποδιευθύντρια κι έχω εκλεγεί με την ψηφοφορία, χωρίς αυτό να σημαίνει πως συμφωνώ με αυτόν τον τρόπο επιλογής. Είναι αντισυνταγματικός!!! Παρακαλούμε, γλιτώστε τον κόσμο από τα έξοδα των προσφυγών για αντισυνταγματικότητα!!Μοριοδότηση απλή, αντικειμενικά κριτήρια και τέλος. Ας το πάρουν πίσω πριν να είναι αργά....

 
asternos
25 Αυγ 2017 12:18

Θα μπορούσε οι διευθύνσεις να μοιράσουν και ξυστά σε όσες σχολικές μονάδες δικαιολογούν υποδιευθυντές. Έτσι θα αποφεύγαμε τις γκρίνιες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

 
Αλεργικος στο σανο
25 Αυγ 2017 09:20

Παλι τα ιδια; απιστευτοι τυποι...

 
Δημήτρης
25 Αυγ 2017 02:58

Πρακτικά ναι.
Όμως δεν έχει συμβεί ποτέ.
Ο μόνος λόγος να συμβεί είναι αν ο προτεινόμενος εκ του Συλλόγου είναι πειθαρχικά καταδικασμένος ή με διαπιστωμένα προβλήματα ή έχει ιστορικό παραίτησης κλπ... δηλ. ακραίες περιπτώσεις.
Παλαιότερα Περιφερειακός αρνήθηκε να τοποθετήσει τον προτεινόμενο από τον ΣΔ επειδή αυτός είχε στο παρελθόν εκλεγεί 2 φορές και παραιτήθηκε στη μέση της θητείας.
Αλλά κατά 99.9% επικυρώνεται η πρόταση του ΣΔ

 
ΘΌΔΩΡΟΣ
24 Αυγ 2017 23:56

Ο Ν.4327/2015 ΔΕΝ ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ; ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.