ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα και υπηρεσιακή εξέλιξη εκπαιδευτικών

Δημοσίευση: 27/08/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

 Δημήτριος Δημητρόπουλος Δρ. Φιλολογίας

Με τον Νόμο 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17, τ. Α΄/15-02-2017)  το Υπουργείο Παιδείας προέβη σε αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός του δημόσιου τομέα (έως 7 έτη) των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον βέβαια αυτή είναι συναφής με το αντικείμενό τους.

Έτσι, έστω και καθυστερημένα, το Υπουργείο Παιδείας ευθυγραμμίστηκε, εν μέρει, με την από 27/07/2016 (αρ.πρωτ. Φ. 31.54/2355/οικ. 20352) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια με την από 09/08/2016 (αρ.πρωτ. Φ. 31.54/2365/οικ. 21426) συμπληρωματική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αποδέκτες όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις οποίες η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα αναγνωρίζεται, εφόσον αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 69/2016.

Ωστόσο, οι ανωτέρω νόμοι, προεδρικά διατάγματα και εγκύκλιοι ορίζουν επιπλέον ότι η προαναφερθείσα προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο κατά την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016. Ειδικότερα, στις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 85 του ΥΚ προβλέπονται τα εξής: «25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98...».

Παρά ταύτα, το Υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε μεν αυτού του είδους την προϋπηρεσία, σύμφωνα και με την επιταγή του Συντάγματος για ίση μεταχείριση  (άρθρο 1 και 2), στην πράξη όμως δεν την έλαβε υπόψη καθόλου στις κρίσεις των διευθυντών που έγιναν το καλοκαίρι του 2017, καθιστώντας κατ’ ουσίαν αυτήν την αναγνώριση άνευ πρακτικής σημασίας και μη εφαρμόζοντας όσα προβλέπονται σε όλο τον δημόσιο τομέα.

Επειδή επίκεινται και άλλες επιλογές στελεχών στο μέλλον και επειδή το Υπουργείο Παιδείας υπόσχεται την αξιοκρατία, την ισοπολιτεία και την ισονομία, καλό θα ήταν, έστω και καθυστερημένα, να εφαρμόσει το υπάρχον γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο, αφού συν τοις άλλοις αφορά προϋπηρεσία δημοσίων υπαλλήλων στον άκρως απαιτητικό ιδιωτικό τομέα που νομίμως πλέον αναγνωρίζεται από την επίσημη Πολιτεία!

 

Σχόλια (11)

 
ΓΙΑΝΝΗΣ
31 Αυγ 2017 09:30

Δηλαδή για να καταλάβω στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα στις ποινές είμαστε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ίσοι και στις αμοιβές(μόρια) στελεχών διαφορετικοί. Είμαστε σοβαροί?

 
εκπ/κός
28 Αυγ 2017 17:44

@Λ. Α.
το μέγιστο χρονικό διάστημα για να βγει η απόφαση σύμφωνα με το Ν. 4452 αλλά και για τους υπόλοιπους ΔΥ που ακολουθούν το ΠΔ 69 είναι 4 μήνες και 15 μέρες.
Συγκεκριμένα (από το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 4452):
1 μήνας (μέγιστο) για να φθάσει η αίτηση από την αρμόδια Διεύθυνση στο υπηρεσιακό συμβούλιο
3 μήνες (μέγιστο) για να εξετάσει την αίτηση και τα συνημμένα της έγγραφα και να αποφανθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο
15 μέρες (μέγιστο) για την έκδοση της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Αφού έχουν περάσει 5 μήνες από την αίτησή σου, το έχουν ξεπεράσει το παραπάνω χρονικό διάστημα και καλύτερα ρώτα τους τι έγινε.

@Κώστας Μπελέρχας
Ένα από το κριτήρια για την άρση ισαβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων διευθυντών, νομίζω το τελυταίο κριτήριο, ήταν ο κατεχόμενος βαθμός και μεταξύ ομόβαθμων (αφού όλοι οι υποψήφιοι διευθυντές έχουν βαθμό Α') ήταν ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό. Θεωρώ ότι εκεί είχε χρησιμότητα η αναγνώριση αυτή.

 
Κώστας Μπελέρχας
28 Αυγ 2017 11:23

Διόρθωση στο προηγούμενο σχόλιο: λείπει η λέξη "σημάινει" και δεν έβγαινε νόημα:
"Ότι το βαθμολόγιο των εκπαιδευτικών είναι άλλο από το υπόλοιπο δημόσιο, το ότι ψηφίζεται ξεχωριστός νόμος για τις κρίσεις των στελεχών εκπαίδευσης, σημαίνει ότι παραβιάζονται άλλοι νόμοι;"

Και βέβαια η αγωνία για το πότε θα ασχοληθούν τα ΠΥΣΔΕ και τα παράπονα για καθυστερήσεις μόνο αστεία είναι. Προσθήκη πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό Α΄. Ε και;

 
Λ. Α.
28 Αυγ 2017 00:24

Έχω καταθέσει αίτηση με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια) από τέλη Μαρτίου 2017 στην διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευση ... που ανήκω οργανικά και πέντε μήνες τώρα δεν έχω καμία απάντηση! Κωλυσιεργία παράνομη αφού όφειλε η υπηρεσία να απαντήσει στο αίτημα μου σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

 
Κώστας Μπελέρχας
28 Αυγ 2017 00:10

Δεν καταλαβαίνω καθόλου το σκεπτικό. Βεβαίως και είναι άνευ αντικειμένου αυτή η αναγνώριση, και δεν είναι δυνατό να μην είναι, γι' αυτό και αρχικά είχαν εξαιρεθεί οι εκπαιδευτικοί, αλλά κάποιοι διαμαρτύρονταν εντόνως . Αν ένας φιλόλογος πριν το διορισμό του δούλευε στη αρχαιολογική υπηρεσία ή ένας οικονομολόγος στο υπουργείο οικονομικών κοκ, αυτή η προϋπηρεσία, που έχει διανυθεί στο δημόσιο τομέα παρακαλώ, θεωρείται διοικητική, αναγνωρίζεται μισθολογικά, όχι όμως βαθμολογικά και ούτε προσμετρήθηκε ποτέ για κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης. Κανείς μέχρι τώρα δεν έχει διαμαρτυρηθεί γι' αυτό (και καλώς κατά την άποψή μου). Κι ερχόμαστε να ρωτάμε τώρα γιατί η προϋπηρεσία ενός αρχιτέκτονα σε τεχνικό γραφείο ιδιώτη δε μετρά για κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης, τη στιγμή που δε μετρά η αναγνωρισμένη μισθολογικά αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του ιδίου στο ΥΠΕΧΩΔΕ, και μας φάινεται φυσιολογικό, και είναι. Ότι το βαθμολόγιο των εκπαιδευτικών είναι άλλο από το υπόλοιπο δημόσιο, το ότι ψηφίζεται ξεχωριστός νόμος για τις κρίσεις των στελεχών εκπαίδευσης, σημαίνει ότι παραβιάζονται άλλοι νόμοι; ο νυν υπουργός σκέφτηκε: "το θέλετε κι εσείς κι ας μη χρησιμεύει σε τίποτε; πάρτε το, αφού και σε μένα δεν κοστίζει τίποτε". Κοντολογής: καλώς είχαν εξαιρεθεί οι εκπαιδευτικοί, κακώς αυτό άλλαξε. Αυτά

 
ΝΙΚΟΣ
27 Αυγ 2017 22:05

Πολύ εμπεριστατωμένες οι απόψεις του κ. Δημητρόπουλου, εξαιρετικού κατά τα άλλα φιλολόγου. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει άμεσα να λύσει το θέμα. Είναι άδικο να αναγνωρίζεται η ιδιωτική προυπηρεσια για υπηρεσιακή εξέλιξη σε όλο τον δημόσιο τομέα και το Υπουργείο Παιδείας να κωφεύει. Επίκεινται και οι κρίσεις των σχολικών συμβούλων και χρειάζονται στελέχη με εμπειρία και από τον ιδιωτικό τομέα. Επιτέλους πού είναι αυτή η περιβόητη αξιοκρατία;

 
glgiannis
27 Αυγ 2017 19:33

Προφανώς, κάτι δεν βόλευε στο να εφαρμοστεί η παρούσα διάταξη για τους εκπαιδευτικούς. Είμαστε μια ιδιαίτερη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων στην οποία δεν ισχύουν τα ίδια με τους άλλους κοινούς θνητούς.
Ενδεχομένως δεν βόλευε κάποιους ΣυραζΑνελλήτες. Αλλιώς τι άλλο να υποθέσει κάποιος απλά σκεπτόμενος πολίτης;
Βέβαια δέχομαι και οποιαδήποτε άλλη άποψη, αρκεί να είναι τεκμηριωμένη.
Καποιος μου ειπε: 'σιγά μην ασχοληθεί καποιος υπεύθυνος για να σου εξηγήσει τα ανεξήγητα. Δεν τεκμηριώνουν αλλα και άλλα προφανή,....'.
Το θέμα είναι : οι συνδικαλιστές μας τι άποψη έχουν;
Ή ισχύει και για αυτούς το παραπάνω;

 
iremias
27 Αυγ 2017 17:29

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΩΣΤΑ.Το έχει επισημάνει και ο Σχολικός Σύμβουλος κ.Καραγιάννης

 
Αθανασιάδης Νώντας
27 Αυγ 2017 17:26

To υπουργείο αναγνώρισε στους εκπαιδευτικούς την προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Στους διοικητικούς υπαλλήλους ακόμη περιμένουν να ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση για να τους την αναγνωρίσουν!

 
jimmys_b
27 Αυγ 2017 13:44

"Κουτσουρεμενη" η ακρωτηριασμενη ορθοτερα αναγνωριση, μη μισθολογικη και χωρις μορια. Εφευρετικοτατοι εκει στο Υπουργειο, ποιος ξερει παλι τι ...σκεφτηκαν! Ετσι παλι....σκεφτηκαν και
κατηργησαν διάταξη του άρθρου 6 του Ν.4024/2011, το οποίο προέβλεπε την έκδοση Προεδρικού διατάγματος, για την μισθολογική και βαθμολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, με το νομοΝ.4369/2016.

 
Κωνσταντίνος Σουκιούρογλου
27 Αυγ 2017 12:24

Πολύ σημαντικό και με ουσιαστικές παρατηρήσεις το άρθρο σας Κύριε Δημητρόπουλε. Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι και στο παρελθόν έχουν υπάρξει άρθρα και σχόλια προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς όμως η Κυβέρνηση να τα έχει λάβει μέχρι τώρα υπόψη. Στην περίπτωση μάλιστα της επιλογής στελεχών (Διευθυντές και Υποδιευθυντές ) της τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ και ΙΕΚ) όπου το κυρίαρχο αίτημα και σύνθημα είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας , η κυβέρνηση μη λαμβάνοντας υπόψη την ιδιωτική προϋπηρεσία, φαίνεται να ακυρώνει την πολιτική της.Βέβαια αυτό το τελευταίο σχόλιο δεν σημαίνει ότι η αναγνώριση της ιδιωτικής προϋπηρεσίας δεν θα είναι σημαντική και για την γενική εκπαίδευση.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ