ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Λειτουργία Αυτοδύναμου Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δημοσίευση: 01/09/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Γεώργιος Παπαθανασίου, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας Διευθυντής Α ́ Τομέα «Μυοσκελετικό και Κυκλοφορικό Σύστημα»
Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας περιόδου 2012-2016

Πρόσφατα, στις 9 Μαΐου 2017, ο Πρωθυπουργός της Χώρας, παρουσία του Υπουργού Παιδείας, προχώρησε σε μία εμβληματική εξαγγελία, την ίδρυση του «Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής» ως μετεξέλιξη των ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Η ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ως αυτοδύναμο Τμήμα και με τον ομώνυμο τίτλο, στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι επιβεβλημένη, θα αναδείξει τη φυσιογνωμία του νέου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και θα το καταξιώσει, από την αρχή, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής αλλά και όλης της χώρας.

Δυστυχώς, σε σειρά πρόσφατων, σχετικών με το θέμα, ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΒΗΜΑ», δημοσιεύονται «έγκυρα σχέδια», τα οποία όμως δεν αναφέρονται σε επίσημα έγγραφα, ούτε παραθέτουν σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας ή του ΤΕΙ Αθήνας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας είτε συγχωνεύεται με το Τμήμα Εργοθεραπείας υπό τον τίτλο ενός νέου Τμήματος «Επιστημών Θεραπευτικής και Αποκατάστασης» (!) (ΒΗΜΑ, 30-7-2017), ή εξαφανίζεται και δεν υφίσταται ούτε ως αυτοτελής κατεύθυνση στο νέο αναφερόμενο Τμήμα (ΒΗΜΑ, 26-8-2017, http://www.tovima.gr/society/article/?aid=897143). Η ενδεχόμενη αλλά απευκταία υιοθέτηση από το ΤΕΙ Αθήνας ή το Υπουργείο Παιδείας των σεναρίων που περιγράφονται στα ανωτέρω δημοσιεύματα, και ιδιαίτερα η καινοφανής και παγκόσμιας πρωτοτυπίας ονοματολογία «Επιστήμη Θεραπευτικής Αποκατάστασης», θα δρομολογήσει άγνωστες και επικίνδυνες εξελίξεις για την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, το κλινικό επάγγελμα των 7500 αποφοίτων ενεργών Φυσικοθεραπευτών και τη δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό, θεωρείται επιβεβλημένη η ενδελεχής ενημέρωση τόσο της Πολιτείας, του Υπουργείου Παιδείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και του ευρύτερου κοινού που δικαιούται να απολαμβάνει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας.

Α. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  • Το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας δεν αφορά μόνο στην αποκατάσταση αλλά συνολικά στην Αξιολόγηση, Πρόληψη και Αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, δυσλειτουργιών και κακώσεων, συγγενών και επίκτητων, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό,νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Βασικός στόχος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η κατάρτιση Επιστημόνων και Στελεχών Υγείας, ικανών να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας. Για το σκοπό αυτό, ανάμεσα σε άλλα, δίνεται έμφαση στη συνεργασία με εκπαιδευτικά και νοσοκομειακά ιδρύματα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, μέσω της διεξαγωγής κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
  • Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ-Α έχει επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών, με πλήρως αναμορφωμένη την περιγραφή και το περιεχόμενο του, το οποίο διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός γνωστικού αντικειμένου του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, διεθνοποιημένο και στην Αγγλική γλώσσα, διασφαλίζει τη σε βάθος θεωρητική γνώση και τη σημαντική σε ποιότητα και χρόνο εργαστηριακή, κλινική και πρακτική εκπαίδευση. Οι σπουδές στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας καλύπτουν τις προδιαγραφές και έχουν αναγνωριστεί από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy, WCPT) και την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της WCPT (http://www.wcpt.org/what-is). Η WCPT δημιουργήθηκε το 1951, εκπροσωπεί 113 Εθνικούς Συλλόγους Φυσικοθεραπευτών, έχει γνωμοδοτικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη και επίσημη σχέση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).
  • Βασικός σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής, εργαστηριακής, κλινικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους αποφοίτους του για την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα της τεκμηριωμένης επιλογής και σωστής εφαρμογής των ενδεικνυόμενων επιστημονικών μεθόδων, τεχνικών και μέσων για την πρόληψη, αξιολόγηση, εφαρμογή του θεραπευτικού σχεδίου και αποκατάσταση των προαναφερθέντων παθολογικών καταστάσεων, δυσλειτουργιών και τραυματικών βλαβών (evidence based physiotherapy).
  • Για πολλά και συνεχή έτη, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας είναι το πιο υψηλόβαθμο Τμήμα των ΤΕΙ της χώρας, περιζήτητο στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η βάση εισαγωγής στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ-Α για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ήταν 17.425 μόρια, με τον 1ο εισαχθέντα να επιτυγχάνει 18530 μόρια και με περισσότερους από 20 επιτυχόντες να επιτυγχάνουν βαθμολογία άνω των 18000 μορίων! Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν θεαματικά και κατά τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τα οποία ο 1ος εισαχθείς επέτυχε 18510  μόρια και η βάση εισαγωγής ήταν 17.236 μόρια. Με βάση πρόσφατη σχετική μελέτη με θέμα «Στατιστικά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 για το ΤΕΙ Αθήνας» (Παπαγεωργίου Έφη, 2017), «το Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι το καλύτερο Τμήμα της ΣΕΥΠ και ολόκληρου του ΤΕΙ Αθήνας, με τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο για τον πρώτο όσο και για τον τελευταίο υποψήφιο». Επίσης, ιδιαίτερα μεγάλο είναι το ενδιαφέρον αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Αρχιτεκτονικής, Γεωπονικής, Νομικής, κλπ) που συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας.

Β. Η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Η.Π.Α., στον Καναδά και στην Αυστραλία τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας είναι αυτοδύναμα, ενταγμένα στην Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, με διακριτό τίτλο Physiotherapy ή Physical Therapy Department και με δυνατότητα μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών. Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, την τελευταία δεκαετία, ιδρύθηκαν στην Κύπρο αυτοδύναμα Τμήματα Φυσικοθεραπείας με τον ομώνυμο τίτλο και με δυνατότητα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε λειτουργούντα ήδη Πανεπιστήμια, όπως το University of Nicosia και το European University of Cyprus. Τέλος, στην Τουρκία υπάρχουν περισσότερα από 15 Πανεπιστήμια στα οποία λειτουργούν αυτοδύναμα Τμήματα Φυσικοθεραπείας.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

  • Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη επιστήμη η οποία απαιτεί σε βάθος θεωρητική γνώση και σημαντική θεωρητική, εργαστηριακή, κλινική και πρακτική εκπαίδευση που οδηγεί στην οργάνωση προληπτικών παρεμβάσεων (πρόληψη) και στην αναγκαία διαφορική αξιολόγηση και κλινικό συλλογισμό για την τεκμηριωμένη επιλογή και εφαρμογή του σχεδίου θεραπείας (αποκατάσταση).
  • Η Φυσικοθεραπεία διαχειρίζεται την υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, ενώ εντάσσεται ως κλινική επιστήμη, στις Επιστήμες Υγείας, όπως η Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, η Επιστήμη της Διατροφής, κλπ. Απαιτεί συνεχή παραγωγή νέας γνώσης μέσα από την έρευνα, η οποία θα πρέπει να συνδέεται με τον εκάστοτε πληθυσμό/έθνος και να παράγει, μέσα από καινοτομίες, τεχνογνωσία. Είναι αναγκαία, ως παρεχόμενη υπηρεσία, διότι με σχετικά χαμηλό κόστος βελτιώνει το επίπεδο υγείας και ποιότητας ζωής, χαρακτηριστικά μιας αναπτυγμένης κοινωνίας, ενταγμένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Για τους ανωτέρω λόγους, η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει την επαγγελματική και θεσμική αυτοτέλεια της Φυσικοθεραπείας, απονέμοντας στην κεντρική ομοσπονδία του κλάδου, τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών», την νομική υπόσταση του «Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου» (Ν.3599/2007, ΦΕΚ 176/1.10.2007,τ. ́ Α).
  • Η Φυσικοθεραπεία διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με κλινικό προσανατολισμό. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο θα πρέπει να θεραπεύεται από τη λειτουργία Αυτοδύναμου Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ενταγμένου σε Σχολή Επιστημών Υγείας. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας θα πρέπει να φέρει τον διακριτό και ομώνυμο τίτλο «Φυσικοθεραπεία», τίτλος παγκόσμια καθιερωμένος και αναγνωρίσιμος – καταξιωμένος στην Ελληνική κοινωνία.
  • Στο πλαίσιο του υπό ίδρυση «Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», η ανάπτυξη της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, μέσω της λειτουργίας αυτοδύναμου Τμήματος, της οργάνωσης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και της προώθησης της έρευνας, θα συμβάλλει στην εκπλήρωση όλων των προαναφερθέντων στόχων με τελικό σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων και στελεχών για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Σημείωση: Επισημαίνεται ιδιαίτερα η ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας, με αριθμό 11/15-6-2017, σύμφωνα με την οποία τεκμηριώνεται η πλήρης ακαδημαϊκή αυτοτέλεια του Τμήματος και η αναγκαιότητα αυτοδύναμης λειτουργία του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
 

 

Σχόλια (7)

 
Παρατηρητής
06 Σεπ 2017 14:49

Με λύπη διαβάζω ότι ενώ σε άλλες χώρες η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας οδηγούν στην ΕΙΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ της ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, στην Ελλάδα διατυπώνονται σενάρια ενοποίησης Σχολών (Φυσικοθεραπείας- Εργοθεραπείας). Ο Δρ Παπαθανασίου από την θέση που κατέχει παραθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Σχολή της Φυσικοθεραπείας έχει τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί διατηρώντας την επωνυμία του αντικειμένου της. Φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει και για την Εργοθεραπεία. Όμως διαβάζοντας τα σχόλια όπου αναφέρονται πληροφορίες όπου δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό (αριθμός καθηγητών, συνθήκες διδασκαλίας και σχέδιο πενταετίας) καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφωνίες "εκ των έσω", όχι για την ανωτατικοποίηση των ΤΕΙ, αλλά για την ανωτατικοποίηση της συγκεκριμένης Σχολής. Γιατί άραγε??? Όταν γίνεται μία τέτοια προσπάθεια, είναι τουλάχιστον απαράδεκτο άνθρωποι που μοιράζονται το ίδιο όραμα να είναι πολέμιοι. Και βέβαια θα υπάρχουν δυσκολίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, σε μνημονιακές ή όχι εποχές. Όλες οι Ανώτατες Σχολές για να καλύψουν τις ανάγκες τους έχουν εξωτερικούς συνεργάτες, κανένας όμως δεν θέτει θέμα "βιωσιμότητας της Σχολής". Εξ' όσων γνωρίζω, η εργαστηριακή εκπαίδευση στα ΤΕΙ καλύπτεται από πλήθος εκτάκτων εκπαιδευτικών που κατέχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Εφ' όσον η Σχολή της Φυσικοθεραπείας πληροί τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για την "Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών" ας σκεφτούν οι πολέμιοι τους φοιτητές που έχουν κοπιάσει στις Πανελλήνιες για να γίνουν Φυσικοθεραπευτές.

 
Απορών
04 Σεπ 2017 22:39

κ. Παπαθανασίου,
γνωρίζετε πολύ καλά ότι η προβολή γίνεται στο 2020 κι όχι στο 2019. Πόσα μέλη ΔΕΠ θα αφυπηρετήσουν τότε;
Μη συνυπολογίζετε τον εκλεγέν μέλος ΔΕΠ γιατί ως γνωστόν ο διορισμός εξαρτάται από την δημοσιονομική πολιτική.

Ακόμη κι αν κάποιος δεχτεί όλα τα αριθμητικά στοιχεία που παραθέτετε (στο site του ΤΕΙ Αθήνας αναγράφονται 11 μέλη με 7 διδάκτορες - συγγνώμη για το 6 - ), πιστεύετε ειλικρινά ότι μπορείτε να θεραπεύσετε με επάρκεια όλα τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος με 12-13 μέλη ΔΕΠ (8-9 διδάκτορες, ανάλογα εάν προσμετράμε το νεοεκλεγέν ΔΕΠ) και να παράσχετε ποιοτική εκπαίδευση σε 900 φοιτητές (λόγος φοιτητών προς καθηγητές δυσθεώρητος); Η εργαστηριακή εκπαίδευση - που εσείς ο ίδιος τονίζετε - πώς θα διασφαλιστεί;
Το δε επιχείρημα των μελλοντικών προκηρύξεων είναι σαθρό σε μνημονιακές εποχές.

Συμπέρασμα: Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι... χρειάζονται συνέργειες και διάθεση συνεργασίας από όλους.

Τέλος, δεν εύχομαι την παραμικρή αρνητική λύση για το τμήμα Φυσικοθεραπείας, όπως και για κανένα άλλο τμήμα των δύο ΤΕΙ. Κοιτώ απολύτως ρεαλιστικά τα πράγματα και ιδιαίτερα την παράμετρο της βιωσιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, τα επιχειρήματα σε δημόσιο forum διαφωτίζουν κατά ένα ποσοστό την κατάσταση αλλά η σοβαρή δουλειά - όπως γνωρίζετε πολύ καλά - γίνεται στα αρμόδια όργανα.

 
Γεώργιος Παπαθανασίου
04 Σεπ 2017 11:20

@ Απορών
Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας στην ενημέρωση των αναγνωστών του esos για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας.
Όμως, θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι τα στοιχεία που παραθέσατε δεν είναι ακριβή και δημιουργούν εντυπώσεις που με τη σειρά τους οδηγούν σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Σημειώστε λοιπόν τα ακόλουθα:
1. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας είναι Αυτοδύναμο με βάση το άρθρο 11 του Νόμου 4485/Τ. Α΄/4.8.2017.
2. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας έχει 900 περίπου ενεργούς φοιτητές, 12 μέλη ΔΕΠ (αναμένεται εντός του μηνός το ΦΕΚ διορισμού νέου μέλους ΔΕΠ, για το οποίο έχει υπογραφεί πράξη από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας εδώ και μήνες) και 1 μέλος ΕΔΙΠ.
2. Από τα 13 μέλη Διδακτικού Προσωπικού, τα 9 είναι Διδάκτορες, εκ των οποίων οι 6 κατέχουν Διδακτορικό Τίτλο από Τμήματα Ιατρικής Πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής. Την επόμενη διετία, αναμένεται να αφυπηρετήσει λόγω ορίου ηλικίας μόνο 1 μέλος ΔΕΠ και όχι 7 που αναγράφετε, για προφανείς λόγους, στο σχόλιό σας.
3. Το όραμά μας το καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και είναι γνωστό, εδώ και πολλά χρόνια, τόσο στην Ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και όλους τους αντίστοιχους θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας: Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ενταγμένο αυτοτελές σε Σχολή Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά - επιστημονικά πρότυπα και τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy, WCPT).
4. Κάνει εντύπωση η προσπάθεια να αποδώσετε στον Υπουργό Παιδείας λύση που πιθανά εσείς εύχεστε για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας.
ΥΓ. Είμαι σίγουρος ότι όλοι συμφωνούμε ότι το θέμα της δημιουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι ιδιαίτερα σοβαρό για την αναδιάταξη και τον εκσυχρονισμό του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Για το λόγο αυτό, απαιτείται ενδελεχής ενημέρωση, ψύχραιμος διάλογος, προσεκτικός βηματισμός και κατάθεση συγκεκριμένων αιτιολογημένων προτάσεων.
Δεν είμαι όμως σίγουρος για την αξία που προσδίδουν στο ως άνω επιχείρημα ανώνυμα και ανακριβή σχόλια, για τη δημιουργία εντυπώσεων, όπως τα δικά σας.
Παραμένω στη διάθεσή σας για επώνυμο διάλογο σχετικά με το θέμα.
Γιώργος Παπαθανασίου

 
Γεώργιος Παπαθανασίου
04 Σεπ 2017 10:41

@ Mike Papadak
Αντιπαρέρχομαι το σχόλιο σας για το τι καταλαβαίνουμε και τι όχι, θα ήθελα να σας παραθέσω τη σχετική νομοθεσία που ορίζει την αυτοδυναμία των Τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας.
Με βάση τον Νόμο 4485/Τ. Α΄/4.8.2017/ Αρ. Φύλλου 114
"Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες Διατάξεις", ορίζεται στο άρθρο 11 ότι:
Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών
1. Τμήματα αποκτούν αυτοδυναμία εφόσον: α) υπηρετούν σε αυτά τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη Δ.Ε.Π., από τα οποία τουλάχιστον δύο (2) πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή και β) έχουν εγγραφεί σε
αυτά φοιτητές.
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει 12 μέλη ΔΕΠ (αναμένοντας το ΦΕΚ μέλους ΔΕΠ που ήδη έχει εκλεγεί από την Άνοιξη του 2017) και 1 μέλος ΕΔΙΠ,
με 3 μέλη στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Επιπρόσθετα, από τα 13 μέλη Διδακτικού Προσωπικού, τα 9 μέλη είναι διδάκτορες, εκ των οποίων οι 6 έχουν λάβει τον Διδακτορικό τους Τίτλο από Τμήματα Ιατρικής Πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής. Επίσης, στο Τμήμα Φ/Θ φοιτούν 900 περίπου ενεργοί φοιτητές.
Θα ήθελα τέλος να υπογραμμίσω ότι εδώ και πολλά χρόνια το Τμήμα Φυσικοθεραπείας διεκδικεί την ένταξή του στον Πανεπιστημιακό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχει αξιολογηθεί επιτυχώς από διεθνή επιτροπή, αιτούμενο παράλληλα προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ.

 
Με επιχειρήματα
02 Σεπ 2017 11:36

Τα προηγούμενα σχόλια φαίνεται ως να έγιναν από γνώστες των ακαδημαϊκών θεμάτων αλλά όχι της επιστήμης της φυσικοθεραπείας. Να σας ενημερώσω ότι φυσικοθεραπευτές διδάκτορες που θα μπορούσαν επιτυχώς να στελεχώσουν το ΔΕΠ υπάρχουν. Άρα αυτό λύνεται με μια προκύρηξη. Υπάρχει κάποιο ουσιαστικό αντεπιχείρημα, διότι ο Δρ Παπαθανασίου παρουσίασε σειρά ουσιαστικών κι εμπεριστατωμένων λόγων για ένα αυτοδύναμο τμήμα;

 
Απορών
01 Σεπ 2017 12:56

κ. Παπαθανασίου,ενημερώστε τους πολυπληθείς αναγνώστες του esos ότι το τμήμα έχει 11 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων τα 7 αφυπηρετούν σύντομα. Oι 6 από τους 11 είναι διδάκτορες. Ποιοι θα στελέχωναν ένα αυτοδύναμο τμήμα;

Ο κ. Υπουργός έδωσε τη λύση: Όσοι διαφωνούν με το σχεδιασθέν σχήμα, παραμένουν σε ΤΕΙ και ... είδομεν για το μέλλον τους; Εφόσον το όραμά σας είναι ή αυτοδύναμο ή η υφιστάμενη κατάσταση, μπορείτε απλούστατα να μην ακολουθήσετε στο νέο Πανεπιστήμιο. Εξάλλου εσείς ο ίδιος αναφέρετε για την αναγνωρισιμότητα και τη διεισδυτικότητα του τμήματός σας στους υποψήφιους φοιτητές, οπότε συνεχίστε όπως είστε.

 
Mike Papadak
01 Σεπ 2017 12:04

Μπορείτε κάλλιστα να παραμέινετε αυτόνομοι και να τρέχετε ένα πρόγραμμα διετές. Τμήμα κάτω απο 25 μέλη ΔΕΠ δεν είναι τμήμα πανεπιστημίου. Πότε θα το καταλάβετε δεν ξέρω!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ