Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Παρέμβαση του esos: Τα πλην και τα συν του σχεδίου «Γαβρόγλου» για τις αλλαγές στο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ

Το esos καλεί εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, στελέχη εκπαίδευσης και πολιτικούς να καταθέσουν, τις απόψεις -προτάσεις τους σ αυτή τη στήλη διότι παιδεία δεν είναι θέμα του εκάστοτε υπουργού αλλά εθνικό και μας αφορά όλους.
Δημοσίευση: 01/09/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια με εναλλαγές υπουργών, διαβουλεύσεις, επιτροπές διαλόγου για την Παιδεία, συνεδριάσεις στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή, επιτροπές και πορίσματα "σοφών", για να φθάσουμε στην ανακοίνωση του σχεδίου του υπουργείου για την αναβάθμιση του Λυκείου και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από τη Δευτέρα το απόγευμα που το σχέδιο ανακοινώθηκε, το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου καθώς και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ασχολείται με το περιεχόμενο της πρότασης του υπουργείου.

Κάποιοι το εκθειάζουν κάποιοι το απορρίπτουν και άλλοι βλέπουν θετικά και αρνητικά σημεία.

Επειδή το ζήτημα της εκπαίδευσης δεν μπορεί να αποτελεί ένα παιχνίδι κομματικής αντιπαράθεσης ή ένα ζήτημα εκμετάλλευσης επικοινωνιακού χαρακτήρα, το esos θα επιχειρήσει μια νηφάλια προσέγγιση στο περιεχόμενο της πρότασης του υπουργείου, στηριζόμενοι αποκλειστικά σε ότι έχει επισήμως δημοσιοποιηθεί, αγνοώντας αιωρούμενες πληροφορίες, αληθείς ή μη, αλλά πάντως όχι επίσημες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, βασικά σημεία αυτής της μεταρρύθμισης είναι τα εξής:

1. Σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με επέκταση από το 15ο έτος στο 18ο έτος.

Η σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εκ πρώτης όψεως είναι ένα θετικό μέτρο.

Το μέτρο αυτό όμως θα πρέπει να συνοδεύεται από μια στιβαρή και συγκροτημένη επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές να μπορούν έγκαιρα να βρίσκουν διέξοδο στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και επαγγελματικών προοπτικών.

Αν αυτό δεν υπάρχει, τότε πολλοί μαθητές θα εγκλωβισθούν σε ένα σχολείο που δεν θα καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους και δεν θα υποστηρίζει την επαγγελματική τους πορεία στη μετέπειτα ζωή.

Αυτό καθίσταται εντονότερο καθώς η πρόταση του υπουργείου φαίνεται να οδηγεί σε εξασθένιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από το δεύτερο βασικό σημείο της πρότασης του υπουργείου.

2. Εγκαθίδρυση «πολυκλαδικότητας», δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση του Λυκείου

Γενικά το πολυκλαδικό σχολείο, το οποίο λειτούργησε στα μέσα της δεκαετίας του 80 ήταν ένα πολύ καλό όσο και ακριβό σχολείο, τεράστιας δυναμικότητας.

Το γεγονός ότι το σχολείο αυτό ήταν ιδιαίτερα ακριβό και συνάμα μπορούσε να εφαρμοσθεί μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα, οδήγησε την πολιτεία στην εγκατάλειψη της ιδέας της γενίκευσής του. Το υπουργείο τώρα επανέρχεται στην ιδέα της "πολυκλαδικότητας".

Σύμφωνα με το υπουργείο "Προς το παρόν διατηρούνται οι διακριτές δομές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αλλά καθιερώνεται η μεταξύ τους επικοινωνία, δηλαδή ο «αλληλο-δανεισμός» μαθημάτων (δια ζώσης στην περίπτωση που τα δύο σχολεία συστεγάζονται, διαφορετικά εξ αποστάσεως, μέσω ειδικής πλατφόρμας)."

Με την πρότασή του το υπουργείο εισάγει στοιχεία "γενικοποίησης" του επαγγελματικού Λυκείου.

Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των ωρών διδασκαλίας τεχνικών και εργαστηριακών μαθημάτων, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ισοτίμηση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

Επιπρόσθετα το περιεχόμενο της συγκεκριμένης πρότασης είναι εκτός πραγματικότητας και ουτοπικό για τους εξής λόγους:

1.    Τα συστεγαζόμενα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι ελάχιστα αν βέβαια υπάρχουν.

2.    Ο αναφερόμενος δια ζώσης «αλληλο-δανεισμός» μαθημάτων δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε γειτονικά σχολεία, καθώς δεν είναι δυνατόν ο μαθητής να μετακινείται από σχολείο σε σχολείο και πάλι πίσω.

3.    Δεν μπορεί να δημιουργηθεί εβδομαδιαίο πρόγραμμα στα συνεργαζόμενα σχολεία, ιδίως όταν μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν καλύπτει το ωράριό του σε ένα μόνο σχολείο.
Επιπρόσθετα αν το μέτρο μπορούσε να εφαρμοσθεί με την προτεινόμενη " εξ αποστάσεως, μέσω ειδικής πλατφόρμας" διδασκαλία", αυτό θα οδηγούσε σε κοινωνικές αντιδράσεις καθώς θα εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών δικαίως θα αισθάνονταν μειονεκτικά έναντι εκείνων των αστικών κέντρων.  Για όλα τα παραπάνω το προτεινόμενο είναι ανεδαφικό.

3. Τάξεις γενικής παιδείας οι Α΄ και Β΄ λυκείου, τάξη προπαρασκευής η Γ΄ λυκείου και  Β΄ και Γ΄ ΓΕΛ: σαφώς λιγότερα μαθήματα, πολλές ώρες το καθένα.

Ως προς την Α΄ τάξη η πρόταση του υπουργείου ουδόλως διαφοροποιείται από την υπάρχουσα κατάσταση.

Ως προς τη Β΄ τάξη και με το υφιστάμενο σήμερα σύστημα, η τάξη αυτή είναι  μεταβατική. Στην πρόταση του υπουργείου αναφέρεται ότι θα υπάρχουν περισσότερα μαθήματα επιλογής, ώστε οι μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους (στο ΓΕΛ με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης, στο ΕΠΑΛ με τη μορφή μαθημάτων τομέα).

Ουσιαστική διαφοροποίηση παρατηρείται στη Γ΄ τάξη, που μετατρέπεται σε "τάξη προπαρασκευαστική είτε για τα ΑΕΙ είτε για την επαγγελματική ζωή μετά το λύκειο, δίνεται έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητριών και μαθητών, που διαμορφώνουν το προσωπικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα, με λίγες διδακτικές ώρες αφιερωμένες στα κοινά για όλους μαθήματα".

Από τα αναφερόμενα σε συνδυασμό με όσα περιγράφονται στην πρόταση του υπουργείου για λιγότερα μαθήματα με πολλές ώρες το καθένα, προκύπτουν τα εξής:

Η περιγραφή της Β΄ τάξης είναι αόριστη και ασαφής καθώς δεν αναφέρονται ποια μαθήματα θα διδάσκονται καθώς επίσης και οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Από την περιγραφή μάλλον φαίνεται να μειώνεται η διδασκαλία των μαθημάτων της λεγόμενης "γενικής παιδείας".

Η προτεινόμενη μείωση του αριθμού των διδασκόμενων μαθημάτων είναι θετική αρκεί να μην οδηγήσει σε μονομερή διδασκαλία.

Στην προσπάθεια μείωσης των μαθημάτων, εισάγεται η πρωτοφανής συγχώνευση της Χημείας και της Βιολογίας, σε ένα μάθημα.

Μάλιστα για την ομάδα των σχολών Υγείας ενώ μέχρι σήμερα και επί δεκαετίες η Βιολογία και η Χημεία αποτελούσαν διακριτά και αυξημένης βαρύτητας μαθήματα, τώρα ενσωματώνονται σε ένα.

Αυτή τη στιγμή όλοι οι μαθητές μέχρι και τη Β΄ τάξη διδάσκονται μαθήματα τόσο θεωρητικού όσο και θετικού προσανατολισμού με τη μορφή μαθημάτων γενικής παιδείας.

Θα εξακολουθήσει να ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι;

Για παράδειγμα θα διδάσκονται όλοι οι μαθητές Ιστορία, Φυσική, Χημεία ως μαθήματα Γενικής Παιδείας ή όχι;

Η πρόταση όμως του υπουργείου είναι αόριστη ως προς αυτό το σημείο.

Επιπρόσθετα η μείωση των ωρών διδασκαλίας θα οδηγήσει σε μείωση των απαιτούμενων εκπαιδευτικών, γεγονός που θα πρέπει να σκεφθεί το υπουργείο πως θα το αντιμετωπίσει.

Σχετικά με τη Γ΄ τάξη.

1. Η πρόταση για μετατροπή της Γ΄ Λυκείου σε προπαρασκευαστικό έτος έχει βάση και λογική, υπό συγκεκριμένους όμως όρους και προϋποθέσεις, ώστε η τάξη αυτή να μη μετατραπεί σε φροντιστηριακή.

H παρεχόμενη δυνατότητα στο μαθητή να παρακολουθεί μόνο τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν και, με βάση τις επιδόσεις του σε αυτά, να διεκδικεί την είσοδό του σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα, εκ πρώτης όψεως αποτελεί θετικό μέτρο και μάλλον θα ικανοποιεί τους μαθητές.

Πρακτικά όμως  η εφαρμογή της συγκεκριμένης  δόμησης της Γ΄ Λυκείου καθίσταται  αδύνατη σε όλη την επικράτεια.

Ο λόγος είναι ότι δημιουργούνται πολλές επιλογές τις οποίες το ελληνικό σχολείο υποχρεούται να τις υποστηρίξει αλλά δεν θα μπορέσει.

Το ίδιο ισχύει και για τις επιλογές αυτές στη Β΄ τάξη, ιδίως αν αυτές συνδέονται με τις επιλογές της Γ΄ τάξης.

Ενδεικτικά για τη Γ΄ τάξη μπορούν να προκύψουν οι εξής συνδυασμοί:

Για την ομάδα που θα οδηγεί σε πρόσβαση σε Φιλοσοφικές Σχολές προκύπτουν τουλάχιστον 6 συνδυασμοί μαθημάτων.

Για την ομάδα που θα οδηγεί σε πρόσβαση σε Τμήματα Πολυτεχνείου (προφανώς και τα λεγόμενα Φυσικομαθηματικά Τμήματα) προκύπτουν τουλάχιστον 12 συνδυασμοί.

Για την ομάδα που θα οδηγεί σε πρόσβαση σε Τμήματα Οικονομίας, προκύπτουν τουλάχιστον 3 συνδυασμοί μαθημάτων.

Για την ομάδα που θα οδηγεί σε πρόσβαση σε Τμήματα Ιατρικών Σχολών , προκύπτουν τουλάχιστον 3 συνδυασμοί μαθημάτων.

Συνολικά οι συνδυασμοί επιλογών των μαθητών  που προκύπτουν είναι τουλάχιστον 24 συνδυασμοί μαθημάτων .

Η πολιτεία οφείλει να  παρέχει κάθε συνδυασμό σε κάθε σχολείο ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σχολείο ακόμη και σε μικρό αριθμό μαθητών.

Διαφορετικά θα στερεί σε μαθητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν εκείνο που επιθυμούν.

Με βάση αυτά η πρόταση κρίνεται ανεφάρμοστη, όχι μόνο στα απομακρυσμένα σχολεία αλλά και σε πολλά σχολεία ημιαστικών αλλά και αστικών περιοχών. 

Ακόμη όμως και αν η πολιτεία παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε μαθητή να επιλέγει εκείνο το συνδυασμό των μαθημάτων που επιθυμεί, για όσους τουλάχιστον έχουν επαφή με τη σχολική πραγματικότητα, προκύπτουν τα εξής εύλογα, ερωτήματα:

α) Πως θα συντάσσεται το πρόγραμμα του σχολείου; και

β) Θα υπάρχουν όλες οι αίθουσες που θα απαιτούνται για την ανάπτυξη του συνόλου των τμημάτων που θα προκύπτουν από κάθε συνδυασμό μαθημάτων;  Είναι βέβαιο οτι η εφαρμογή είναι αδύνατη και η αναφορά ότι οι μαθητές θα μπορούν να   "… διαμορφώνουν το προσωπικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα," είναι ουτοπική.

Οι αναφερόμενοι, στους ενδεικτικούς πίνακες της πρότασης, συνδυασμοί μαθημάτων που μπορεί ένας μαθητής να επιλέξει, οδηγεί σε κατακερματισμό των επιλεγόμενων από το μαθητή πανεπιστημιακών τμημάτων,  καθώς ανάλογα με το επιλεγόμενο μάθημα ο  μαθητής θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένα και μόνο τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτό θα οδηγήσει στο πρωτοφανές φαινόμενο ένας μαθητής να μην έχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις Σχολές του Πολυτεχνείου. Π.χ. για Χημικούς Μηχανικούς θα απαιτείται Χημεία, για Αρχιτέκτονες σχέδιο, για Μηχανολόγους Φυσική για Ηλεκτρολόγους Φυσική ή και Πληροφορική.

Ένας μαθητής όμως δεν θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όλα τα παραπάνω απαιτούμενα μαθήματα.

Συνεπώς ο μαθητής, μόνο σε ορισμένα τμήματα θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης.

4. Το απολυτήριο βασισμένο κυρίως σε ενδοσχολικές και λιγότερο σε διασχολικές διαδικασίες και  ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η επίδοση του μαθητή στην Α΄ και στη Β΄ τάξη δεν φαίνεται να μετρά στο βαθμό απολυτηρίου ούτε στη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πως όμως θα αντιμετωπισθεί η επί χρόνια παρατηρούμενη παθογένεια, της αδιαφορίας των περισσοτέρων μαθητών για τα μαθήματα, πλην εκείνων που συνδέονται με την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; Προφανώς δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με την παρούσα κατάσταση.

Άρα η όποια προσδοκώμενη αναβάθμιση του Λυκείου δεν περιλαμβάνει τις δύο από τις τρείς τάξεις.

Με την πρόταση, δημιουργούνται δύο τύποι απολυτηρίου:

α)υψηλής βαρύτητας, με δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και

β) χαμηλής βαρύτητας, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κάτι που είχε εφαρμοσθεί στη δεκαετία του 1980 και είχε αποτύχει.

Επιπρόσθετα δεν προβλέπεται κάτι για την περίπτωση που ένας μαθητής με απολυτήριο χαμηλής βαρύτητας θελήσει αργότερα να προσπαθήσει να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Η περιγραφή της διαδικασίας του διαγωνίσματος του 1ου τετραμήνου παραπέμπει στα εξής:

•Κοινή ημέρα εξέτασης σημαίνει πανελλήνιες εξετάσεις και ισότιμα θέματα.

•Η αναφορά σε " θέματα που καταθέτουν σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της ίδιας μέρας επιτροπές έμπειρων εκπαιδευτικών από όλες τις περιφέρειες" είναι μια προσπάθεια να υπάρχει τράπεζα θεμάτων χωρίς τράπεζα θεμάτων. Πάντως η πρόταση καθορισμού των θεμάτων με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να εφαρμοσθεί τουλάχιστον χωρίς κινδύνους λαθών ή και διαρροής. Είναι προτιμότερο για την στάθμιση των θεμάτων να επανέλθει ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, με θέματα σταθμισμένα και κατάλληλα επεξεργασμένα, ώστε να αποφευχθούν λάθη που παρατηρήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή.

•    Η αυτόματη διόρθωση (ηλεκτρονικό σύστημα) παραπέμπει σε κλειστού τύπου θέματα. Αυτό οπωσδήποτε αυξάνει την αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης, ακόμη και με τον κλασσικό τρόπο βαθμολόγησης αλλά μειώνει τις δυνατότητες αξιολόγησης συνδυαστικών ερωτημάτων, όπως επίλυση προβλήματος. Επιπρόσθετα τέτοιου είδους τα θέματα δεν μπορούν να εφαρμοσθούν στην αξιολόγηση της Γλώσσας, παρά μόνο εν μέρει. Ακόμη τέτοιου είδους κριτήρια αξιολόγησης απαιτούν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στη διατύπωσή τους ενώ δεν επιτρέπουν ενδιάμεσες βαθμολογίες μεταξύ αρίστου και μηδενός.

Η πρόταση για " μια εκτενή εργασία που πραγματοποιείται για κάθε μάθημα εντός του σχολείου " κατ αρχήν αποτελεί  θετικό μέτρο.

Βέβαια η επιτυχής εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης απαιτεί εξαιρετικά καλή οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης των εργασιών καθώς και αλλαγή νοοτροπίας και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Η επιμόρφωση αυτή πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη και όχι βιαστική, όπως επιχειρείται αυτές τις ημέρες με την επιμόρφωση στην υλοποίηση των δημιουργικών εργασιών.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρξει αυστηρός έλεγχος για την αποφυγή "βιομηχανίας" παραγωγής εργασιών από φροντιστήρια.

Η συμμετοχή της προφορικής βαθμολογίας κινείται στην προσπάθεια ενδυνάμωσης της καθημερινής σχολικής ζωής με την αξιολόγηση της καθημερινής παρουσίας του μαθητή.

Επιπρόσθετα θα οδηγήσει σε ενδυνάμωση του κύρους του εκπαιδευτικού αρκεί να υπάρξουν αντιστάσεις στις αναμενόμενες, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια, πιέσεις.

Δεν υπάρχει όμως καμία αναφορά για το αν και πώς θα αντιμετωπίζεται μεγάλη απόκλιση μεταξύ προφορικής και γραπτής επίδοσης αλλά ούτε και κάποιο μέτρο προάσπισης της αξιοπιστίας της διαδικασίας.

Σχετικά δε με την εξαγγελία για κατάργηση  των πανελληνίων  εξετάσεων, τελικά αυτές δεν καταργούνται.

Απλά αλλάζει η ονομασία τους και μετονομάζονται σε     " Κεντρικά οργανωμένες".

Είναι προφανές ότι στο παρόν αλλά και στο εγγύς μέλλον οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν μπορούν να καταργηθούν.

5. Αλλαγές περιεχομένου, μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης

Είναι αυτονόητο ότι απαιτούνται αλλαγές στην κατεύθυνση αυτή, όπως είναι προφανές ότι απαιτείται επιμόρφωση.

Δυστυχώς στη χώρα μας επί δεκαετίες απουσιάζει ένα σύστημα επιμόρφωσης και μόνο οι προσπάθειες των Σχολικών Συμβούλων καλύπτουν μέρος των αναγκών των εκπαιδευτικών.

Το υπουργείο αναφέρει ότι σχεδιάζεται συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Η συνεχής αναφορά της επιμόρφωσης αναδεικνύει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός σταθερού συστήματος επιμόρφωσης.

Ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπάρχει σοβαρή πρόταση για το συγκεκριμένο θέμα.

6. Στόχος ο δημοκρατικός, ενεργός, σκεπτόμενος, δημιουργικός πολίτης: Δημιουργικές δραστηριότητες και μαθητικές κοινότητες.

Οι αναφορές για δημοκρατικό, ενεργό, σκεπτόμενο, δημιουργικό πολίτης καθώς και Δημιουργικές δραστηριότητες και μαθητικές κοινότητες είναι ωραία λόγια, το αποτέλεσμα όμως θα φανεί στην πράξη.

Πρέπει όμως να υπάρξουν διευκρινίσεις σχετικά με το αναφερόμενο "δίωρο των συλλογικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων", κατά πόσο αυτό θα είναι υποχρεωτικό, αν θα εφαρμόζεται μόνο στη Γ΄ τάξη και αν θα περιλαμβάνεται στα 3 μαθήματα τα επιπλέον των μαθημάτων εμβάθυνσης ή θα αποτελεί ένα τέταρτο μάθημα.

Συμπερασματικά.
Η πρόταση του υπουργείου έχει αρκετές ασάφειες  και καινοφανείς προτάσεις όπως ο «αλληλο-δανεισμός» μαθημάτων μεταξύ επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης καθώς και διαδικασίες δημιουργίας θεμάτων εξετάσεων με προτάσεις τα ξημερώματα.  

Η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση του Λυκείου, παρά τις αντίθετες προθέσεις και διακηρύξεις, δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται, τουλάχιστον για τις δύο πρώτες τάξεις.

Η  ενδυνάμωση του Λυκείου στο σύνολό του, απαιτεί εθνικό απολυτήριο που θα λαμβάνει υπόψη την επίδοση του μαθητή και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, μέσα από διαδικασίες σταθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης, των διαφόρων μαθημάτων.

Αυτό προϋποθέτει μια σωστά συγκροτημένη τράπεζα κατάλληλα επεξεργασμένων θεμάτων.

Το προτεινόμενο σύστημα δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλέγει τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν αλλά λόγω αυτού προκύπτει μεγάλος αριθμός δυνατών συνδυασμών μαθημάτων.

Αυτό έχει ως συνέπεια η πρόταση να έχει τη   βασική αδυναμία εφαρμογής σε όλη την επικράτεια.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εκ των πραγμάτων και με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία, δεν μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό επιλογών.

Αν η πολιτεία προσπαθήσει να το εφαρμόσει καθολικά τη συγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό για κάθε επιλεγόμενο μάθημα.

Αυτό θα έχει ως συνέπεια σε απομακρυσμένες περιοχές να απαιτούνται εκπαιδευτικοί με πολύ μικρό ωράριο, με ότι αυτό συνεπάγεται για το οικονομικό κόστος. 

Η πρόταση του υπουργείου έχει στοιχεία του ΙΒ, πλην όμως δεν μπορεί να τύχει γενικευμένης εφαρμογής.

Θα περίμενε κανείς, μετά από τόσο χρόνο συζητήσεων, περισσότερο συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις.

Η προτεινόμενη δυνατότητα για το μαθητή να επιλέγει τα δύο μαθήματα, πέραν των δύο υποχρεωτικών, στα οποία θα εξετάζεται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οδηγεί όχι μόνο στο μεγάλο αριθμό δυνατών συνδυασμών μαθημάτων αλλά ταυτόχρονα και στον περιορισμό του αριθμού των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία ο μαθητής θα μπορεί να έχει πρόσβαση. 

Επιπρόσθετα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πέραν του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, δεν εξετάζεται κανένα μάθημα γενικής παιδείας.

Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι επιδόσεις του μαθητή στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου δεν λαμβάνονται υπόψη, με μειωμένο συνεπώς ενδιαφέρον από πλευράς μαθητών,θα οδηγήσει αυριανούς πολίτες χωρίς σφαιρική μόρφωση.

Η μείωση των μαθημάτων που θα διδάσκονται οι μαθητές αρχικά κρίνεται ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν μπορεί αυτό να επιτυγχάνεται με συγχωνεύσεις μαθημάτων όπως Χημεία/Βιολογία.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση μάλλον πλήττεται με το χαρακτήρα που της δίδεται με περισσότερες επιλογές μαθημάτων γενικής παιδείας που θα είναι σε βάρος της διδασκαλίας τεχνικών και εργαστηριακών μαθημάτων.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν καταργούνται, αντίθετα αυξάνονται  μετονομαζόμενες σε κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις.

Όλα αυτά δείχνουν ότι απαιτείται αρκετός χρόνος και μεγάλη προσπάθεια για τη θέσπιση ενός πλαισίου που θα αναβαθμίζει το Λύκειο.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ευχάριστο δεν είναι απαραίτητα και ωφέλιμο.

Συνεπώς το Λύκειο δεν μπορεί να παραμένει στην παρούσα χαλαρότητα, καθώς αποτελεί την ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όντας ταυτόχρονα και η γέφυρα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ TOY ESOS: Το esos καλεί εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, στελέχη εκπαίδευσης και πολιτικούς  να καταθέσουν, τις απόψεις -προτάσεις τους σ αυτή τη στήλη, στη φόρμα  των σχολίων που ακολουθεί ή ως ξεχωριστό άρθρο, διότι παιδεία δεν είναι θέμα του εκάστοτε υπουργού αλλά εθνικό και μας αφορά όλους.

Διαδικασία:

α.Για να δημοσιευθεί η άποψή σας σ αυτή τη στήλη  θα πρέπει να καταθέσετε το κείμενο στη φόρμα των σχολίων που ακολουθεί .

β. Για  να δημοσιευθεί ως ξεχωριστό άρθρο θα πρέπει να μας στείλετε το κείμενο στο e-mail: press@esos.gr

Σχόλια (48)

 
BIlal
02 Σεπ 2017 00:04

Το άρθρο δείχνει ότι το σχέδιο του Υπουργείου έχει πολλά τρωτά σημεία. Ισως έπεξε ρόλο και το ότι στην επιτροπή των "σοφών" συμμετείχαν μέχρι και δάσκαλοι (!) ενώ απουσίαζαν αρκετές ειδικότητες της ββαθμιας εκπ/σης.
Τέλος, γιατί οι υποψήφιοι Ιατρικών σχολών "τιμωρούνται" με τη εξέταση σε ένα επιπλέον μάθημα; (Χημεία/ Βιολογία = 2 μαθήματα σε συσκευασία του ενός).

 
Χημικός
02 Σεπ 2017 00:08

Πολύ καλή προσέγγιση ενός τόσου σημαντικού θέματος,που απασχολεί όλη την κοινωνία.

 
Συγχαρητήρια στο esos
02 Σεπ 2017 00:09

Εξαιρετική ανάλυση
Συγχαρητήρια!!

 
Ελλάδα 2017
02 Σεπ 2017 00:13

Το προτεινόμενο σχέδιο έχει στοιχεία ΙΒ όπως επισημαίνετε, αλλά υιοθετεί και στοιχεία από το πλαίσιο ποσόντων του συστήματος της Κύπρου. Και εκεί υπάρχουν διαζεύξεις και επιλογές και συνδυασμοί.
Οι συνδυασμοί μαθημάτων δεν είναι όσοι λέτε, είναι λιγότεροι, και στην πράξη θα είναι ακόμη λιγότεροι. Οι εξαιρέσεις δεν καθορίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα.

Είστε σίγουροι ότι δεν έχει γίνει προσομοίωση με προσωπικό/ώρες και ότι δεν υπάρχει αναλυτική περιγραφή για να δοθεί στη διαβούλευση; Είστε σίγουροι ότι δε θα γίνουν τροποποιήσεις με τη διαβούλευση;
Έχετε διασταυρώσει αν η πρόταση ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ με τα πορίσματα του διαλόγου Λιάκου και Γαβρόγλου (π.χ. μείωση ομάδων σχολών και εστίαση σε συγκεκριμένο πεδίο);

Άλλο πράγμα γενική παιδεία και γνώση, άλλο πράγμα γνωστικά αντικείμενα για την τριτοβάθμια και κριτήρια εισαγωγής σε αυτήν. Κάποιοι (όχι η παραπάνω ανάλυση) ρίχνουν μελάνι για να τα θολώσουν συνειδητά.

Υπάρχει σχετική ανάλυση για το "σύστημα" Μπαλτά/Κουράκη και αυτό που προκάλεσε στο λύκειο 2 ετη;
Έχετε αναδείξει ότι διέλυσε το λύκειο και το προηγούμενο σύστημα που ΗΤΑΝ μορφή εθνικού απολυτηρίου;
Έχετε προσπαθήσει να αναδείξετε τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πράξης που διαφέρουν παρασάγγας από τις ανακοινώσεις συνδικαλιστικών ενώσεων και δήθεν επιστημονικών ενώσεων;;
Έχετε επεξεργαστεί τις προτάσεις σχολείων/φορέων/εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα του διαλόγου;

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ευχάριστο δεν είναι απαραίτητα και ωφέλιμο: ΑΜΗΝ.

 
7 σοφοί/νάνοι
02 Σεπ 2017 00:18

Υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από το να συγχωνεύεις δύο ξεχωριστά μαθήματα
Χημεία και Βιολογία και να το εμφανίζεις σαν 1 μάθημα???
Αυτό το σκέφθηκε η 7μελής επιτροπή σοφών???
Κρίμα....

 
8ος σοφος
02 Σεπ 2017 00:47

Εξαιρετικη αναλυση. Πως οι 7 σοφοι δεν ελαβαν υποψιν τους οσα παραπανω αναφερονται; Γνωριζουν την Ελληνικη πραγματικοτητα των σχολειων της περιφερειας; Γνωριζουν ποσα παιδια αποκλειουν απο τον περιορισμο στην επιλογη των συνδυασμων των μαθηματων, λογω μικρου αριθμου μαθητων; Η ιδεα της συγχωνευσης Χημειας/Βιολογιας, θα πρεπει να τρομαξε τους διαμορφωτες των εκπαιδευτικων προγραμματων αλλων χωρων!!!

 
Β.Τ.
02 Σεπ 2017 01:23

Εξαιρετική ανάλυση.
Οι 7 σοφοί ακούνε ή έχουν στυλώσει τα πόδια λες και είναι οι μοναδικοί που κατέχουν το θέμα.
Αν είναι να προτείνουν τα ανεφάρμοστα, να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από ότι υπάρχουν , καλύτερα το υπουργείο , που έχει και την τελική ευθύνη για τα παιδιά μας, να ακούσει τι προτείνουν οι έμπειροι εκπαιδευτικοί και οι επιστημονικές ενώσεις και ας καταστρώσουν από κοινού ένα σωστό, σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα , το οποίο θα σέβεται κάθε επιστήμη χωρίς να την υποβιβάζει και θα που θα έχει διάρκεια και δε θα αλλάζει κάθε λίγο.

 
Μαρια
02 Σεπ 2017 06:50

Οταν τα παιδια της Γ θα δινουν το γεναρη εξετασεις η α και β τι θα κανουν; θα διαλυθει και το β 15θήμερο του Ιανουαρίου;

 
Χρήστος
02 Σεπ 2017 09:16

Ας καταλάβουν οι ιθύνοντες του σχεδίου ότι είναι ανεφάρμοστη η συγχώνευση Χημείας/Βιολογίας διότι τα προβλήματα που θα προκύψουν ως προς την διδασκαλία αλλά κ τη διεκπεραίωση των σπουδών στα σχετικά τμήματα των πανεπιστημίων που απαιτούν επαρκείς γνώσεις των δύο επιστημών.

 
Ανεφάρμοστο
02 Σεπ 2017 10:09

Θα θυμάστε παλαιότερα με την Τεχνολογική οι μαθητές είχαν 2 επιλογές
Εκθ Μαθ Φυσ Πληρ
ή Εκθ Μαθ Φυσ Χημεία/Βιοχημεία
Στο 90% των σχολείων η 2η επιλογή δεν λειτουργούσε Και όσοι τη ζητούσαν τους ανάγκαζαν (!) να πάρουν την 1η!!!
Τώρα θα λειτουργήσουν 24 επιλογές???
ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ!!!

 
Mαρία Κ.
02 Σεπ 2017 10:11

Κείμενα στις Πανελλήνιες σε όλες τις κατευθύνσεις! Ε, βέβαια, γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει ένας γιατρός είναι οι αφηγηματικές τεχνικές του Βιζυηνού! Δεν πάτε καλά!

 
φυσικές επιστήμες
02 Σεπ 2017 12:17

στη πρόταση του λυκειου οι φυσικές επιστήμες καταλαμβάνουν 12 ώρες ενώ η γ λυκειου 29 ώρες καιβτα μαθήματα γενικής παιδείας 5 ώρες
άρα καταλαμβάνουν 41% των ωρών της γ λυκειου και 50 % των ωρών εξειδίκευση

μια χαρά βγαίνει η υλη χημείας με 2 ωρες στη β και 3 στη γ (ας μεταφερθούν στην υλη της α λυκειου) αλλά και της Βιολογίας.

όσον αφορά στα τμήματα
θα υλοποιηθούν όπως και την τρέχουσα περίοδο.

υπάρχει κάποια σοβαρή επιχειρηματολογία ?

 
διπλές εξετασεις
02 Σεπ 2017 12:22

το διαγώνισμα του 2ου τετραμήνου που θα συμμετέχει με 10% στο τελικό αν είναι μεγαλύτερο από τον γραπτό βαθμό Ιουνίου :
αποτελεί διπλές πανελλαδικες, θα διαλύσει το σχολείο για 2 2βδομαδες και θα προκαλέσει μεγάλο άγχος στους μαθητές.

όταν ο σχολιασμός δεν έχει θεμέλια ....

 
Χρήστος
02 Σεπ 2017 14:37

Δεν έχουμε δει κανένα σχόλιο από το esos, για τον πρωτοφανή διαχωρισμό των τμημάτων πληροφορικής σε hardware και software, που έχει το τρέχων εξεταστικό σύστημα! Κανένα σχόλιο για το ότι ο τεράστιος αριθμός των μαθητών, που επιλέγουν τα τμήματα πληροφορικής, εμβαθύνουν και εξετάζονται στη χημεία την όποια δε θα ξαναδούν ΠΟΤΕ στη ζωή τους!!!
ΛΥΠΑΜΑΙ!!! ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ!!!
Βαρεθήκαμε να ακούμε τους χημικούς για το σύστημα των τελευταίων 16 χρόνων, με το οποίο εισάγονται χωρίς χημεία στα χημικά τμήματα, κάποιοι ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ μαθητές που δεν έπιαναν τις βάσεις των τμημάτων της πληροφορικής, τα οποία φυσικά ήταν η πρώτη τους επιλογή! Φυσικά το αντίθετο δεν τους ενοχλεί, ούτε την ένωσή τους, αρκεί να αυξηθούν τα δικά τους ιδιαίτερα!!!
Σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου τα εξεταζόμενα μαθήματα έχουν σχέση με τα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής, με εξαίρεση την Ψωροκώσταινα και τα τμήματα πληροφορικής!
Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει διαχωρισμός των πανεπιστημιακών τμημάτων σε hardware -software και πουθενά δεν εισάγεσαι με χημεία σε τμήμα πληροφορικής!!!
Πάρτε το απόφαση με ΧΗΜΕΙΑ στο χημικό και με ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ στα τμήματα πληροφορικής!

 
Β.Τ.
02 Σεπ 2017 15:01

@φυσικές επιστήμες
Φοβερά μαθηματικά φίλτατε-τη. Παίρνεις το μέγιστο άθροισμα ωρών φυσικής+χημείας+βιολογίας, που θα μπορούσε να προκύψει κατόπιν συγκεκριμένων συνδυασμών και το γενικεύεις σαν ποσοστό επι του συνόλου που ισχύει για όλους τους συνδυασμούς!
Τώρα για το αν βγαίνει ή δε βγαίνει η ύλη της χημείας και της βιολογίας με τις ώρες που αναφέρεις (αλήθεία από που προκύπτει βάση του σχεδίου το 2+3;) άσε καλύτερα να αποφασίσουν αυτοί που διδάσκουν το μάθημα.
Αλήθεια γιατί δεν κάνεις αναφορά και για το εξάωρο άλλων μαθημάτων και με ποια ύλη θα το καλύψουν;

 
φυσικές επιστήμες
02 Σεπ 2017 16:44

φυσικά δεν θεωρώ φίλτατε ότι ο οικονομολογος, ο νοσηλευτής και ο πληροφορικός θα κάνουν 50% των ωρών φυσικές επιστήμες! δεν τους χρειάζονται, θα αρκεστούν στα γνώσεις των προηγούμενων 11 ετών της μαθητικής τους ζωης.
ελπίζω οι ομαδες που θα επιμεληθούν τα ΠΣ της δημόσιας εκπαίδευσης να τα
σχεδιάσουν σωστα.

όσον αφορά το αν υπαρχει ύλη για το σχέδιο, τα λατινικά ή τη μουσική
μοιράζομαι την αγωνία σου και μέρα νύχτα ελπίζω για το καλύτερο
...

 
Μάνος
02 Σεπ 2017 17:24

Για ν'αλλάξει ένα σύστημα πρέπει να βγει ένα άλλο που να βελτιώνει τα προβλήματα του προηγούμενου.
Εδώ όχι μόνο δεν διορθώνει αλλά δημιουργεί πολλά νέα.
Χωρίζει τα Πολυτεχνεία σε μικρές ομάδες οπότε περιορίζεται η επιλογή τους.
Χωρίζει πάλι Πληροφορικές από Μηχανικούς η/Υ.
Θα εισάγει φοιτητές με ελλειμματικές γνώσεις αφού θα εξετάζονται σε 2 μόνο μαθήματα και έκθεση.
Εξαφανίζει και συγχωνεύει βασικές επιστήμες όπως η Χημεία κ Βιολογία.
Βάζει στην Ιατρική μαθητές με το 67% των γνώσεων να είναι Έκθεση και φυσική και με 16% Χημεία και Βιολογία αντίστοιχα.
Τέτοια εμμονή στην έκθεση να είναι εξεταζόμενο και μάλιστα 1 στα 3 μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει.
Θα υπάρξουν πολλοί συνδυασμοί μαθημάτων που δεν θα μπορέσουν να στηριχθούν στο σχολείο, και αναπόφευκτα κοινές Σχολές με διαφορετικά μαθήματα που είναι άδικο για τα δυσκολότερα μαθήματα.
Ελπίζω να αποσυρθεί και αν δεν έχουν να προτείνουν κάτι καλύτερο από το
σημερινό ας μην προτείνουν.
Δεν είναι το σχολείο και τα παιδιά μας πειραματόζωα και κάθε 3 χρόνια ο κάθε
υπουργός να θέλει να αφήσει το στίγμα του.
Η παιδεία πρέπει να διορθωθεί απο το δημοτικό προς τα πάνω και όχι από το σύστημα εισαγωγής.

 
Νικ Δε Γρυκ
02 Σεπ 2017 17:42

Ασκήσεις επί χάρτου.
Αν θέλουν ας κάνουν μια δοκιμή σε μερικά σχολεία να δουν πως περπατάει ή κουτσαίνει.
Με το χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ για την παιδεία, με συρρικνούμενο αριθμό εκπαιδευτικών, με σχολεία ανεπαρκή από κάθε άποψη, η κυβέρνηση χτίζει παλάτια στην άμμο.
Όσο πιο γρήγορα φύγει, τόσο το καλύτερο για όλους.

 
βιολόγος
02 Σεπ 2017 19:32

Συγχαρητήρια, εξαιρετική ανάλυση πραγματικά. Αυτά βέβαια που σκεφτήκατε, φαντάζομαι ολιγάριθμοι δημοσιογράφοι και εκπαιδευτικοί, τα έχουν σκεφτεί και στο υπουργείο-αλίμονο να είναι διαφορετικά. Ελπίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε την ιστορία του εθνικού διαλόγου για την παιδεία. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η χώρα δεν θα αλλάξει ποτέ, ούτε υπό την πίεση της ανάγκης λόγω των μνημονίων. Πολιτικοί-κυβέρνηση-αντιπολίτευση στο χορό του παραλόγου που φυσικά εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Βαρέθηκα να γράφω από την προηγούμενη επιτροπή διαλόγου (Μπαμπινιώτη) για την αναγκαιότητα θέσπισης Εθνικού Απολυτηρίου σε συνδυασμό με την ενδυνάμωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Για την ιστορία του θέματος και επειδή καμιά φορά η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να βγάλει "ζουμί" θα σας στείλω τις απόψεις μου αναλυτικά.

 
επιλογές μαθητών
02 Σεπ 2017 19:55

οι επιλογές των μαθητών ήταν αντίστοιχες τόσα χρόνια στο ενιαίο λύκειο και το σύστημα αυτορυθμίστηκε, πάντα το κάνει άλλωστε.

οι μαθητές θα κάνουν τις επιλογές τους με βάση την επιθυμία τους για σπουδές
και όχι με βάση τη βούληση δήθεν αρχιτεκτόνων και συμβούλων.
οι μαθητές πρέπει να εξεταστούν στο κύριο γνωστικο αντικείμενο των σπουδών τους, αν αυτό είναι οι φυσικές επιστήμες τέλεια, αν όχι....θα κάνουν κάποιο εισαγωγικό μάθημα στο πανεπιστήμιο ακόμη.

σχετικα με την "αγωνία" για την υλη, το αυτονόητο είναι ότι για τα 6ωρα εξεταζομενα μαθήματα η ύλη θα είναι 3-4 ώρες και η εμπέδωση 2 ωρες. κάθε επιστήμη έχει τέτοιο υπόβαθρο και περιεχόμενο.

υπομονή για το λεπτομερές σχέδιο τις επόμενες μέρες, όπως σωστά επεσήμανε η επιστημονική εταιρεια φυσικών Ελλάδας που διοργανώνει την ολυμπιάδα φυσικής

 
Κωστας Δ
02 Σεπ 2017 20:42

Νομίζω ότι δεν πρέπει τα μαθήματα κατεύθυνσης να είναι μόνο 2.
Θα εισάγονται παιδιά σε σχολές χωρίς να έχουν εξεταστεί σε βασικές γνώσεις που θα απαιτούνται.
Επίσης δεν είναι σωστό η Έκθεση να παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, ειδικά για σχολές Θετικών ή Ιατρικών Σχολών, αφού θα είναι το ένα από τα τρία μόλις μαθήματα.
Τα μαθήματα εξέτασης θα πρέπει να γίνουν το ελάχιστο τέσσερα. (3 +Έκθεση).
Τα παιδιά θα βγουν τελικά ωφελημένα.

 
Β.Τ.
02 Σεπ 2017 20:59

Τι άλλο θα ακούσουμε. Δε χρειάζεται ένας νοσηλευτής τόσες γνώσεις βιολογίας και χημείας (φάρμακα , φυσιολογία, ανατομία κ.α. ) και ένας πληροφορικός hardware δε χρειάζεται τόσες γνώσεις φυσικής και χημείας (ηλεκτρονικά κυκλώματα, υλικά μικρής αγωγιμότητας- νανοτεχνολογία κ.α.).
Φίλτατε-τη προσοχή γιατί το γινάτι βγάζει μάτι!

 
φυσικές επιστήμες
02 Σεπ 2017 22:04

το τι χρειάζεται ο φοιτητής θα το ιεραρχήσει η σχολή του...
όπως πχ το χημικό έκρινε ότι οι φοιτητές δε χρειάζονται μαθηματικά αλλά η βιολογία είναι αρκετή αφήνοντας εκτός τόσους μαθητές στη θετική....
ίσως μπορείτε να αιτηθείτε ένα διδασκόμενο και όχι εξεταζόμενο μάθημα χημείας. ίσως να επανέρθετε στα 5 μαθήματα

αγωγιμότητα; ναι φυσικά είναι πολύ σημαντική για το χημικό...

 
Φυσικος
02 Σεπ 2017 22:56

Τι σχεση εχει η επιλογη μιας πολυτεχνικης σχολης με την βιολογια, οταν προαπαιτουμενη θα ειναι η χημεια κ αντιστροφα(πχ. Χημ μηχ η Επιστ υλικ)? Μου θυμιζει τον Φιλη που εκοβε ωρες βιολογιας (επειδη δεν ειχε βιολογους), για να ξεκουρασει τα παιδια... αλλα τα θρησκευτικα δεν τα πειραζε !!Αχ Ελλαδα ποση υπομονη...

 
Φυσικος
02 Σεπ 2017 23:29

Το προβλημα για την αυτονομιση της χημειας/βιολ. λυνεται βαζοντας στη θεση 2 του σχεδιου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ η ΦΥΣΙΚΗ. Ετσι μπορει να σπασει η χημεια- βιολογια δινοντας 4δα για τα ιατρικα κ απεγκλοβιζοντας τα πολυτεχνεια που πιθανον θελουν χημεια αλλα οχι βιολογια.

 
Μηχανικός, Γιατρός κ.λ.π μόνο αν γράφεις καλή έκθεση!
02 Σεπ 2017 23:51

3 εξεταζόμενα μαθήματα για εισαγωγή στα ΑΕΙ...
Καταρχήν πολύ ωραίο ακούγεται (για τους μαθητές φυσικά) και όχι για τα τους φροντιστές
Όμως 1 από τα 3 μαθήματα η ΕΚΘΕΣΗ!
Φαντάζεστε τι δράματα θα ακολουθήσουν;
Π.χ. Μαθηματικά=20, Φυσική=20, Έκθεση=15 δεν κάνεις για Μηχανικός!
Φυσική=20, Χημεία/Βιολογία=20, Έκθεση=14 δεν κάνεις για Ιατρική!
Έχουν καταλάβει εκεί στο υπουργείο ότι η ΕΚΘΕΣΗ θα καθορίζει τους μελλοντικούς γιατρούς, μηχανικούς κ.λ.π.;;;;
Αυτό το σύστημα ετοιμάζατε τόσον καιρό;;;
Παίρνετε 2 μαθήματα (Χημεία, Βιολογία) βάζετε ανάμεσα το / και το βαφτίζετε 1 μάθημα και θέλετε η μαθητές να το καταπιούν και να πανηγυρίζουν;
Ούτε 1 χρόνο εφαρμογής δεν θα αντέξει....

 
4 εξεταζόμενα μαθήματα είναι η λύση
03 Σεπ 2017 00:09

Μεταρρύθμιση η οποία στηρίζεται στο λαικίστικο μέτρο της μείωσης των εξεταζομένων μαθημάτων σε βαθμό που να περνάς σε σχολές με "μυρωδιά" από την επιστήμη που θα σπουδάσεις, δεν είναι μεταρρύθμιση.
Το απίστευτο να εξετάζεσαι σε δύο διακριτές επιστήμες τη Βιολογία και τη Χημεία και να βαθμολογείσαι σαν 1 μάθημα είναι το αποκορύφωμα της προχειρότητας του σχεδίου αυτού
Δηλ. αγαπητοί 7 σοφοί αν σας έδιναν εντολή τα εξεταζόμενα μαθήματα να είναι 2 θα είχαμε Έκθεση και δεύτερο μάθημα το Φυσική/Χημεία/Πληροφορική/Βιολογία;
Μη κάνετε πολύπλοκες σκέψεις. Ο μαγικός αριθμός εξεταζομένων μαθημάτων είναι 4 και όχι 3.
Ποια θα είναι αυτά τα 4 μαθήματα ας τα δηλώσουν οι σχολές. Τι πιο δίκαιο;
Μην συμπυκνώνεται ή εξαφανίζεται όμως ολόκληρες επιστήμες στο βωμό των 3 εξεταζομένων μαθημάτων...

 
Μαρίκα
03 Σεπ 2017 01:01

Η Συγχώνευση Χημείας - Βιολογίας έχει ένα και μόνο στόχο να μειώσει δραστικά τους Βιολόγους αλλά και τους Χημικούς αναπληρωτές που προσλαμβάνουν αναγκαστικά γιατί στα σχολεία κανείς δεν αναλαμβάνει να κάνει κατεύθυνση αν δεν είναι στην ειδικότητά του.
Πιστεύω ότι του χρόνου το φθινόπωρο γι αυτόν αλλά και πολλούς άλλους λόγους θα είναι πολύ ζεστό κι ελπίζω να μην επαναληφθεί το προηγούμενο "αγωνιστικό φιάσκο" με την αξιολόγηση κ την τράπεζα θεμάτων.

 
Geo Dre
03 Σεπ 2017 01:03

Μερικές ακόμη παρατηρήσεις:
1. Αναφέρετε ότι: "Η κοινή ημέρα εξέτασης σημαίνει πανελλήνιες εξετάσεις και ισότιμα θέματα ....... που καταθέτουν σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της ίδιας μέρας επιτροπές έμπειρων εκπαιδευτικών από όλες τις περιφέρειες."
Δεν είναι δυνατόν τα θέματα να είναι ισότιμα σε 13 διαφορετικές περιφέρειες. Είναι δηλαδή ισότιμα τα θέματα των πανελλαδικών, σε οποιοδήποτε μάθημα, τα τελευταία 13 έτη ; Αυτό θα δημιουργήσει αδικίες σε βάρος πολλών μαθητών.
2. Αναφέρετε ότι: "Η αυτόματη διόρθωση (ηλεκτρονικό σύστημα) παραπέμπει σε κλειστού τύπου θέματα."
Είναι γνωστό (στους συμμετέχοντες στα βαθμολογικά κέντρα και όχι μόνο) ότι οι απαντήσεις στα θέματα κλειστού τύπου (Πολλαπλής επιλογής, Σωστό-Λάθος κλπ), ακόμη και στις Πανελλαδικές εξετάσεις (δύο επιτηρητές στην αίθουσα) είναι αποτέλεσμα αντιγραφής. Πόσο μάλλον στο σχολείο.
3. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι ο μη υπολογισμός της επίδοσης των μαθητών στην Α΄ και Β΄ τάξη (με κάποιους μικρούς έστω συντελεστές), οδηγεί στη διάλυση των τάξεων αυτών και στην έλλειψη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Γ΄ τάξης και των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ αργότερα. Για παράδειγμα, το μεγάλο ποσοστό αποτυχίας φέτος στα μαθηματικά οφείλεται (όπως μου ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι μαθηματικοί) στο γεγονός ότι απαιτούσαν γνώσεις των μαθηματικών και της Β΄Λυκείου.
4. Κάθε χρόνο, περίπου το 25% των υποψηφίων επιλέγει Οικονομικές Σπουδές. Συνεπώς δε μπορεί να μην υπάρξει Οικονομική κατεύθυνση στη Γ΄ Λυκείου με μαθήματα όπως Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Λογιστική και Μαθηματικά με στοιχεία Στατιστικής, με διαφορετική διδακτέα-εξεταστέα ύλη από αυτήν της Θετικής (Πολυτεχνεία, Φυσικομαθηματικές Σχολές κλπ). Θα εξετάζονται δηλαδή στη Φυσική και στη Χημεία-Βιολογία (!!!) οι μελλοντικοί Οικονομολόγοι;
Έχει και άλλες ασάφειες και αδύνατα στοιχεία το προσχέδιο που δόθηκε από το Υπουργείο, οπότε μάλλον θα επανέλθω. Ευχαριστώ.

 
Χημικός Μηχανικός με Βιολογία?
03 Σεπ 2017 09:01

Ο γιος μου είναι φέτος στην Α Λυκείου
Ήδη είχε κατασταλάξει ότι θα σπουδάσει Χημικός Μηχανικός και θα ακολουθήσει τον αδερφό του στη Γαλλία (δυστυχώς...)
Εχουμε και λέμε λοιπόν: ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ξέρει κανείς να μου πει αν θα δώσει Χημεία ΚΑΙ Βιολογία ή μόνο ΧΗΜΕΙΑ?
Δε νομίζω να δίνει και Βιολογία? Τι τι θέλει τη Βιολογία ένας χημικός μηχανικός?
Αν γνωρίζει κάποιος ας μου απαντήσει
Μ.Κ
Συνταξιούχος Δάσκαλος

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.