Παρέμβαση του esos: Τα πλην και τα συν του σχεδίου «Γαβρόγλου» για τις αλλαγές στο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ

Το esos καλεί εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, στελέχη εκπαίδευσης και πολιτικούς να καταθέσουν, τις απόψεις -προτάσεις τους σ αυτή τη στήλη διότι παιδεία δεν είναι θέμα του εκάστοτε υπουργού αλλά εθνικό και μας αφορά όλους.

01/09/2017

Ενημερώθηκε: 03/09/2017, 11:34

Άκουσε το άρθρο

Πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια με εναλλαγές υπουργών, διαβουλεύσεις, επιτροπές διαλόγου για την Παιδεία, συνεδριάσεις στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή, επιτροπές και πορίσματα "σοφών", για να φθάσουμε στην ανακοίνωση του σχεδίου του υπουργείου για την αναβάθμιση του Λυκείου και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Από τη Δευτέρα το απόγευμα που το σχέδιο ανακοινώθηκε, το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου καθώς και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ασχολείται με το περιεχόμενο της πρότασης του υπουργείου.

Κάποιοι το εκθειάζουν κάποιοι το απορρίπτουν και άλλοι βλέπουν θετικά και αρνητικά σημεία.

Επειδή το ζήτημα της εκπαίδευσης δεν μπορεί να αποτελεί ένα παιχνίδι κομματικής αντιπαράθεσης ή ένα ζήτημα εκμετάλλευσης επικοινωνιακού χαρακτήρα, το esos θα επιχειρήσει μια νηφάλια προσέγγιση στο περιεχόμενο της πρότασης του υπουργείου, στηριζόμενοι αποκλειστικά σε ότι έχει επισήμως δημοσιοποιηθεί, αγνοώντας αιωρούμενες πληροφορίες, αληθείς ή μη, αλλά πάντως όχι επίσημες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, βασικά σημεία αυτής της μεταρρύθμισης είναι τα εξής:

1. Σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με επέκταση από το 15ο έτος στο 18ο έτος.

Η σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εκ πρώτης όψεως είναι ένα θετικό μέτρο.

Το μέτρο αυτό όμως θα πρέπει να συνοδεύεται από μια στιβαρή και συγκροτημένη επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές να μπορούν έγκαιρα να βρίσκουν διέξοδο στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και επαγγελματικών προοπτικών.

Αν αυτό δεν υπάρχει, τότε πολλοί μαθητές θα εγκλωβισθούν σε ένα σχολείο που δεν θα καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους και δεν θα υποστηρίζει την επαγγελματική τους πορεία στη μετέπειτα ζωή.

Αυτό καθίσταται εντονότερο καθώς η πρόταση του υπουργείου φαίνεται να οδηγεί σε εξασθένιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από το δεύτερο βασικό σημείο της πρότασης του υπουργείου.

2. Εγκαθίδρυση «πολυκλαδικότητας», δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση του Λυκείου

Γενικά το πολυκλαδικό σχολείο, το οποίο λειτούργησε στα μέσα της δεκαετίας του 80 ήταν ένα πολύ καλό όσο και ακριβό σχολείο, τεράστιας δυναμικότητας.

Το γεγονός ότι το σχολείο αυτό ήταν ιδιαίτερα ακριβό και συνάμα μπορούσε να εφαρμοσθεί μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα, οδήγησε την πολιτεία στην εγκατάλειψη της ιδέας της γενίκευσής του. Το υπουργείο τώρα επανέρχεται στην ιδέα της "πολυκλαδικότητας".

Σύμφωνα με το υπουργείο "Προς το παρόν διατηρούνται οι διακριτές δομές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αλλά καθιερώνεται η μεταξύ τους επικοινωνία, δηλαδή ο «αλληλο-δανεισμός» μαθημάτων (δια ζώσης στην περίπτωση που τα δύο σχολεία συστεγάζονται, διαφορετικά εξ αποστάσεως, μέσω ειδικής πλατφόρμας)."

Με την πρότασή του το υπουργείο εισάγει στοιχεία "γενικοποίησης" του επαγγελματικού Λυκείου.

Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των ωρών διδασκαλίας τεχνικών και εργαστηριακών μαθημάτων, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ισοτίμηση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

Επιπρόσθετα το περιεχόμενο της συγκεκριμένης πρότασης είναι εκτός πραγματικότητας και ουτοπικό για τους εξής λόγους:

1.    Τα συστεγαζόμενα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι ελάχιστα αν βέβαια υπάρχουν.

2.    Ο αναφερόμενος δια ζώσης «αλληλο-δανεισμός» μαθημάτων δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε γειτονικά σχολεία, καθώς δεν είναι δυνατόν ο μαθητής να μετακινείται από σχολείο σε σχολείο και πάλι πίσω.

3.    Δεν μπορεί να δημιουργηθεί εβδομαδιαίο πρόγραμμα στα συνεργαζόμενα σχολεία, ιδίως όταν μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν καλύπτει το ωράριό του σε ένα μόνο σχολείο.
Επιπρόσθετα αν το μέτρο μπορούσε να εφαρμοσθεί με την προτεινόμενη " εξ αποστάσεως, μέσω ειδικής πλατφόρμας" διδασκαλία", αυτό θα οδηγούσε σε κοινωνικές αντιδράσεις καθώς θα εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών δικαίως θα αισθάνονταν μειονεκτικά έναντι εκείνων των αστικών κέντρων.  Για όλα τα παραπάνω το προτεινόμενο είναι ανεδαφικό.

3. Τάξεις γενικής παιδείας οι Α΄ και Β΄ λυκείου, τάξη προπαρασκευής η Γ΄ λυκείου και  Β΄ και Γ΄ ΓΕΛ: σαφώς λιγότερα μαθήματα, πολλές ώρες το καθένα.

Ως προς την Α΄ τάξη η πρόταση του υπουργείου ουδόλως διαφοροποιείται από την υπάρχουσα κατάσταση.

Ως προς τη Β΄ τάξη και με το υφιστάμενο σήμερα σύστημα, η τάξη αυτή είναι  μεταβατική. Στην πρόταση του υπουργείου αναφέρεται ότι θα υπάρχουν περισσότερα μαθήματα επιλογής, ώστε οι μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους (στο ΓΕΛ με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης, στο ΕΠΑΛ με τη μορφή μαθημάτων τομέα).

Ουσιαστική διαφοροποίηση παρατηρείται στη Γ΄ τάξη, που μετατρέπεται σε "τάξη προπαρασκευαστική είτε για τα ΑΕΙ είτε για την επαγγελματική ζωή μετά το λύκειο, δίνεται έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητριών και μαθητών, που διαμορφώνουν το προσωπικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα, με λίγες διδακτικές ώρες αφιερωμένες στα κοινά για όλους μαθήματα".

Από τα αναφερόμενα σε συνδυασμό με όσα περιγράφονται στην πρόταση του υπουργείου για λιγότερα μαθήματα με πολλές ώρες το καθένα, προκύπτουν τα εξής:

Η περιγραφή της Β΄ τάξης είναι αόριστη και ασαφής καθώς δεν αναφέρονται ποια μαθήματα θα διδάσκονται καθώς επίσης και οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Από την περιγραφή μάλλον φαίνεται να μειώνεται η διδασκαλία των μαθημάτων της λεγόμενης "γενικής παιδείας".

Η προτεινόμενη μείωση του αριθμού των διδασκόμενων μαθημάτων είναι θετική αρκεί να μην οδηγήσει σε μονομερή διδασκαλία.

Στην προσπάθεια μείωσης των μαθημάτων, εισάγεται η πρωτοφανής συγχώνευση της Χημείας και της Βιολογίας, σε ένα μάθημα.

Μάλιστα για την ομάδα των σχολών Υγείας ενώ μέχρι σήμερα και επί δεκαετίες η Βιολογία και η Χημεία αποτελούσαν διακριτά και αυξημένης βαρύτητας μαθήματα, τώρα ενσωματώνονται σε ένα.

Αυτή τη στιγμή όλοι οι μαθητές μέχρι και τη Β΄ τάξη διδάσκονται μαθήματα τόσο θεωρητικού όσο και θετικού προσανατολισμού με τη μορφή μαθημάτων γενικής παιδείας.

Θα εξακολουθήσει να ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι;

Για παράδειγμα θα διδάσκονται όλοι οι μαθητές Ιστορία, Φυσική, Χημεία ως μαθήματα Γενικής Παιδείας ή όχι;

Η πρόταση όμως του υπουργείου είναι αόριστη ως προς αυτό το σημείο.

Επιπρόσθετα η μείωση των ωρών διδασκαλίας θα οδηγήσει σε μείωση των απαιτούμενων εκπαιδευτικών, γεγονός που θα πρέπει να σκεφθεί το υπουργείο πως θα το αντιμετωπίσει.

Σχετικά με τη Γ΄ τάξη.

1. Η πρόταση για μετατροπή της Γ΄ Λυκείου σε προπαρασκευαστικό έτος έχει βάση και λογική, υπό συγκεκριμένους όμως όρους και προϋποθέσεις, ώστε η τάξη αυτή να μη μετατραπεί σε φροντιστηριακή.

H παρεχόμενη δυνατότητα στο μαθητή να παρακολουθεί μόνο τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν και, με βάση τις επιδόσεις του σε αυτά, να διεκδικεί την είσοδό του σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα, εκ πρώτης όψεως αποτελεί θετικό μέτρο και μάλλον θα ικανοποιεί τους μαθητές.

Πρακτικά όμως  η εφαρμογή της συγκεκριμένης  δόμησης της Γ΄ Λυκείου καθίσταται  αδύνατη σε όλη την επικράτεια.

Ο λόγος είναι ότι δημιουργούνται πολλές επιλογές τις οποίες το ελληνικό σχολείο υποχρεούται να τις υποστηρίξει αλλά δεν θα μπορέσει.

Το ίδιο ισχύει και για τις επιλογές αυτές στη Β΄ τάξη, ιδίως αν αυτές συνδέονται με τις επιλογές της Γ΄ τάξης.

Ενδεικτικά για τη Γ΄ τάξη μπορούν να προκύψουν οι εξής συνδυασμοί:

Για την ομάδα που θα οδηγεί σε πρόσβαση σε Φιλοσοφικές Σχολές προκύπτουν τουλάχιστον 6 συνδυασμοί μαθημάτων.

Για την ομάδα που θα οδηγεί σε πρόσβαση σε Τμήματα Πολυτεχνείου (προφανώς και τα λεγόμενα Φυσικομαθηματικά Τμήματα) προκύπτουν τουλάχιστον 12 συνδυασμοί.

Για την ομάδα που θα οδηγεί σε πρόσβαση σε Τμήματα Οικονομίας, προκύπτουν τουλάχιστον 3 συνδυασμοί μαθημάτων.

Για την ομάδα που θα οδηγεί σε πρόσβαση σε Τμήματα Ιατρικών Σχολών , προκύπτουν τουλάχιστον 3 συνδυασμοί μαθημάτων.

Συνολικά οι συνδυασμοί επιλογών των μαθητών  που προκύπτουν είναι τουλάχιστον 24 συνδυασμοί μαθημάτων .

Η πολιτεία οφείλει να  παρέχει κάθε συνδυασμό σε κάθε σχολείο ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σχολείο ακόμη και σε μικρό αριθμό μαθητών.

Διαφορετικά θα στερεί σε μαθητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν εκείνο που επιθυμούν.

Με βάση αυτά η πρόταση κρίνεται ανεφάρμοστη, όχι μόνο στα απομακρυσμένα σχολεία αλλά και σε πολλά σχολεία ημιαστικών αλλά και αστικών περιοχών. 

Ακόμη όμως και αν η πολιτεία παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε μαθητή να επιλέγει εκείνο το συνδυασμό των μαθημάτων που επιθυμεί, για όσους τουλάχιστον έχουν επαφή με τη σχολική πραγματικότητα, προκύπτουν τα εξής εύλογα, ερωτήματα:

α) Πως θα συντάσσεται το πρόγραμμα του σχολείου; και

β) Θα υπάρχουν όλες οι αίθουσες που θα απαιτούνται για την ανάπτυξη του συνόλου των τμημάτων που θα προκύπτουν από κάθε συνδυασμό μαθημάτων;  Είναι βέβαιο οτι η εφαρμογή είναι αδύνατη και η αναφορά ότι οι μαθητές θα μπορούν να   "… διαμορφώνουν το προσωπικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα," είναι ουτοπική.

Οι αναφερόμενοι, στους ενδεικτικούς πίνακες της πρότασης, συνδυασμοί μαθημάτων που μπορεί ένας μαθητής να επιλέξει, οδηγεί σε κατακερματισμό των επιλεγόμενων από το μαθητή πανεπιστημιακών τμημάτων,  καθώς ανάλογα με το επιλεγόμενο μάθημα ο  μαθητής θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένα και μόνο τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτό θα οδηγήσει στο πρωτοφανές φαινόμενο ένας μαθητής να μην έχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις Σχολές του Πολυτεχνείου. Π.χ. για Χημικούς Μηχανικούς θα απαιτείται Χημεία, για Αρχιτέκτονες σχέδιο, για Μηχανολόγους Φυσική για Ηλεκτρολόγους Φυσική ή και Πληροφορική.

Ένας μαθητής όμως δεν θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όλα τα παραπάνω απαιτούμενα μαθήματα.

Συνεπώς ο μαθητής, μόνο σε ορισμένα τμήματα θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης.

4. Το απολυτήριο βασισμένο κυρίως σε ενδοσχολικές και λιγότερο σε διασχολικές διαδικασίες και  ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η επίδοση του μαθητή στην Α΄ και στη Β΄ τάξη δεν φαίνεται να μετρά στο βαθμό απολυτηρίου ούτε στη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πως όμως θα αντιμετωπισθεί η επί χρόνια παρατηρούμενη παθογένεια, της αδιαφορίας των περισσοτέρων μαθητών για τα μαθήματα, πλην εκείνων που συνδέονται με την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; Προφανώς δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με την παρούσα κατάσταση.

Άρα η όποια προσδοκώμενη αναβάθμιση του Λυκείου δεν περιλαμβάνει τις δύο από τις τρείς τάξεις.

Με την πρόταση, δημιουργούνται δύο τύποι απολυτηρίου:

α)υψηλής βαρύτητας, με δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και

β) χαμηλής βαρύτητας, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κάτι που είχε εφαρμοσθεί στη δεκαετία του 1980 και είχε αποτύχει.

Επιπρόσθετα δεν προβλέπεται κάτι για την περίπτωση που ένας μαθητής με απολυτήριο χαμηλής βαρύτητας θελήσει αργότερα να προσπαθήσει να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Η περιγραφή της διαδικασίας του διαγωνίσματος του 1ου τετραμήνου παραπέμπει στα εξής:

•Κοινή ημέρα εξέτασης σημαίνει πανελλήνιες εξετάσεις και ισότιμα θέματα.

•Η αναφορά σε " θέματα που καταθέτουν σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της ίδιας μέρας επιτροπές έμπειρων εκπαιδευτικών από όλες τις περιφέρειες" είναι μια προσπάθεια να υπάρχει τράπεζα θεμάτων χωρίς τράπεζα θεμάτων. Πάντως η πρόταση καθορισμού των θεμάτων με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να εφαρμοσθεί τουλάχιστον χωρίς κινδύνους λαθών ή και διαρροής. Είναι προτιμότερο για την στάθμιση των θεμάτων να επανέλθει ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, με θέματα σταθμισμένα και κατάλληλα επεξεργασμένα, ώστε να αποφευχθούν λάθη που παρατηρήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή.

•    Η αυτόματη διόρθωση (ηλεκτρονικό σύστημα) παραπέμπει σε κλειστού τύπου θέματα. Αυτό οπωσδήποτε αυξάνει την αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης, ακόμη και με τον κλασσικό τρόπο βαθμολόγησης αλλά μειώνει τις δυνατότητες αξιολόγησης συνδυαστικών ερωτημάτων, όπως επίλυση προβλήματος. Επιπρόσθετα τέτοιου είδους τα θέματα δεν μπορούν να εφαρμοσθούν στην αξιολόγηση της Γλώσσας, παρά μόνο εν μέρει. Ακόμη τέτοιου είδους κριτήρια αξιολόγησης απαιτούν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στη διατύπωσή τους ενώ δεν επιτρέπουν ενδιάμεσες βαθμολογίες μεταξύ αρίστου και μηδενός.

Η πρόταση για " μια εκτενή εργασία που πραγματοποιείται για κάθε μάθημα εντός του σχολείου " κατ αρχήν αποτελεί  θετικό μέτρο.

Βέβαια η επιτυχής εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης απαιτεί εξαιρετικά καλή οργάνωση του συστήματος αξιολόγησης των εργασιών καθώς και αλλαγή νοοτροπίας και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Η επιμόρφωση αυτή πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη και όχι βιαστική, όπως επιχειρείται αυτές τις ημέρες με την επιμόρφωση στην υλοποίηση των δημιουργικών εργασιών.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρξει αυστηρός έλεγχος για την αποφυγή "βιομηχανίας" παραγωγής εργασιών από φροντιστήρια.

Η συμμετοχή της προφορικής βαθμολογίας κινείται στην προσπάθεια ενδυνάμωσης της καθημερινής σχολικής ζωής με την αξιολόγηση της καθημερινής παρουσίας του μαθητή.

Επιπρόσθετα θα οδηγήσει σε ενδυνάμωση του κύρους του εκπαιδευτικού αρκεί να υπάρξουν αντιστάσεις στις αναμενόμενες, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια, πιέσεις.

Δεν υπάρχει όμως καμία αναφορά για το αν και πώς θα αντιμετωπίζεται μεγάλη απόκλιση μεταξύ προφορικής και γραπτής επίδοσης αλλά ούτε και κάποιο μέτρο προάσπισης της αξιοπιστίας της διαδικασίας.

Σχετικά δε με την εξαγγελία για κατάργηση  των πανελληνίων  εξετάσεων, τελικά αυτές δεν καταργούνται.

Απλά αλλάζει η ονομασία τους και μετονομάζονται σε     " Κεντρικά οργανωμένες".

Είναι προφανές ότι στο παρόν αλλά και στο εγγύς μέλλον οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν μπορούν να καταργηθούν.

5. Αλλαγές περιεχομένου, μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης

Είναι αυτονόητο ότι απαιτούνται αλλαγές στην κατεύθυνση αυτή, όπως είναι προφανές ότι απαιτείται επιμόρφωση.

Δυστυχώς στη χώρα μας επί δεκαετίες απουσιάζει ένα σύστημα επιμόρφωσης και μόνο οι προσπάθειες των Σχολικών Συμβούλων καλύπτουν μέρος των αναγκών των εκπαιδευτικών.

Το υπουργείο αναφέρει ότι σχεδιάζεται συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Η συνεχής αναφορά της επιμόρφωσης αναδεικνύει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός σταθερού συστήματος επιμόρφωσης.

Ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπάρχει σοβαρή πρόταση για το συγκεκριμένο θέμα.

6. Στόχος ο δημοκρατικός, ενεργός, σκεπτόμενος, δημιουργικός πολίτης: Δημιουργικές δραστηριότητες και μαθητικές κοινότητες.

Οι αναφορές για δημοκρατικό, ενεργό, σκεπτόμενο, δημιουργικό πολίτης καθώς και Δημιουργικές δραστηριότητες και μαθητικές κοινότητες είναι ωραία λόγια, το αποτέλεσμα όμως θα φανεί στην πράξη.

Πρέπει όμως να υπάρξουν διευκρινίσεις σχετικά με το αναφερόμενο "δίωρο των συλλογικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων", κατά πόσο αυτό θα είναι υποχρεωτικό, αν θα εφαρμόζεται μόνο στη Γ΄ τάξη και αν θα περιλαμβάνεται στα 3 μαθήματα τα επιπλέον των μαθημάτων εμβάθυνσης ή θα αποτελεί ένα τέταρτο μάθημα.

Συμπερασματικά.
Η πρόταση του υπουργείου έχει αρκετές ασάφειες  και καινοφανείς προτάσεις όπως ο «αλληλο-δανεισμός» μαθημάτων μεταξύ επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης καθώς και διαδικασίες δημιουργίας θεμάτων εξετάσεων με προτάσεις τα ξημερώματα.  

Η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση του Λυκείου, παρά τις αντίθετες προθέσεις και διακηρύξεις, δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται, τουλάχιστον για τις δύο πρώτες τάξεις.

Η  ενδυνάμωση του Λυκείου στο σύνολό του, απαιτεί εθνικό απολυτήριο που θα λαμβάνει υπόψη την επίδοση του μαθητή και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, μέσα από διαδικασίες σταθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης, των διαφόρων μαθημάτων.

Αυτό προϋποθέτει μια σωστά συγκροτημένη τράπεζα κατάλληλα επεξεργασμένων θεμάτων.

Το προτεινόμενο σύστημα δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλέγει τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν αλλά λόγω αυτού προκύπτει μεγάλος αριθμός δυνατών συνδυασμών μαθημάτων.

Αυτό έχει ως συνέπεια η πρόταση να έχει τη   βασική αδυναμία εφαρμογής σε όλη την επικράτεια.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εκ των πραγμάτων και με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία, δεν μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό επιλογών.

Αν η πολιτεία προσπαθήσει να το εφαρμόσει καθολικά τη συγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό για κάθε επιλεγόμενο μάθημα.

Αυτό θα έχει ως συνέπεια σε απομακρυσμένες περιοχές να απαιτούνται εκπαιδευτικοί με πολύ μικρό ωράριο, με ότι αυτό συνεπάγεται για το οικονομικό κόστος. 

Η πρόταση του υπουργείου έχει στοιχεία του ΙΒ, πλην όμως δεν μπορεί να τύχει γενικευμένης εφαρμογής.

Θα περίμενε κανείς, μετά από τόσο χρόνο συζητήσεων, περισσότερο συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις.

Η προτεινόμενη δυνατότητα για το μαθητή να επιλέγει τα δύο μαθήματα, πέραν των δύο υποχρεωτικών, στα οποία θα εξετάζεται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οδηγεί όχι μόνο στο μεγάλο αριθμό δυνατών συνδυασμών μαθημάτων αλλά ταυτόχρονα και στον περιορισμό του αριθμού των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία ο μαθητής θα μπορεί να έχει πρόσβαση. 

Επιπρόσθετα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πέραν του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, δεν εξετάζεται κανένα μάθημα γενικής παιδείας.

Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι επιδόσεις του μαθητή στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου δεν λαμβάνονται υπόψη, με μειωμένο συνεπώς ενδιαφέρον από πλευράς μαθητών,θα οδηγήσει αυριανούς πολίτες χωρίς σφαιρική μόρφωση.

Η μείωση των μαθημάτων που θα διδάσκονται οι μαθητές αρχικά κρίνεται ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν μπορεί αυτό να επιτυγχάνεται με συγχωνεύσεις μαθημάτων όπως Χημεία/Βιολογία.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση μάλλον πλήττεται με το χαρακτήρα που της δίδεται με περισσότερες επιλογές μαθημάτων γενικής παιδείας που θα είναι σε βάρος της διδασκαλίας τεχνικών και εργαστηριακών μαθημάτων.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν καταργούνται, αντίθετα αυξάνονται  μετονομαζόμενες σε κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις.

Όλα αυτά δείχνουν ότι απαιτείται αρκετός χρόνος και μεγάλη προσπάθεια για τη θέσπιση ενός πλαισίου που θα αναβαθμίζει το Λύκειο.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ευχάριστο δεν είναι απαραίτητα και ωφέλιμο.

Συνεπώς το Λύκειο δεν μπορεί να παραμένει στην παρούσα χαλαρότητα, καθώς αποτελεί την ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όντας ταυτόχρονα και η γέφυρα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ TOY ESOS: Το esos καλεί εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, στελέχη εκπαίδευσης και πολιτικούς  να καταθέσουν, τις απόψεις -προτάσεις τους σ αυτή τη στήλη, στη φόρμα  των σχολίων που ακολουθεί ή ως ξεχωριστό άρθρο, διότι παιδεία δεν είναι θέμα του εκάστοτε υπουργού αλλά εθνικό και μας αφορά όλους.

Διαδικασία:

α.Για να δημοσιευθεί η άποψή σας σ αυτή τη στήλη  θα πρέπει να καταθέσετε το κείμενο στη φόρμα των σχολίων που ακολουθεί .

β. Για  να δημοσιευθεί ως ξεχωριστό άρθρο θα πρέπει να μας στείλετε το κείμενο στο e-mail: press@esos.gr

Σχόλια (48)

Γιαννης Φ
|

θα πρέπει να μην επαναληφθεί το λάθος με το σημερινό σύστημα όπου οι μαθητές δίνουν Χημεία πχ και όχι Πληροφορική για να εισαχθούν σε τμήματα Πληροφορικής. Τα τμήματα των Πανεπιστημίων θα πρέπει να είναι αυτά που θα επιλέγουν 1 ή 2 μαθήματα από τα πολλά που θα δίνουν οι μαθητές για να εισαχθούν σε πανεπιστημιακές σχολές

Provokatoras
|

Η λύση σε όλα αυτά είναι απλή (3-5 εξεταζόμενα) :
Η έκθεση σε όλα και έχουμε
1. Οικονομικές-> Μαθηματικά, Οικονομία, Κοινωνιολογία. Προαιρετικά Πληροφορική.
2. Πολυτεχνεία -> Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική,Χημεία.
3. Ιατρικές -> Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία,Χημεία
4. Νομική -> Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά
5. Φυσικομαθηματικές -> Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική
6. Γεωπονικές, Βιολογικό, Βιοτεχνολογία, Επιστήμη Θάλασσας -> Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία

Διδασκόμενα και τα 5, εξεταζόμενα 3 έως και 5. Για παράδειγμα, θέλει κάποιος αυστηρά και μόνο Μαθηματικό, τότε δίνει Έκθεση, Μαθηματικά, Φυσική.

Για να συμβεί αυτό πρέπει τα μαθήματα να γίνουν από 6ωρα, 4ωρα και 5ωρα.

Loykil
|

Μέτρησα τουλάχιστο 10 αρνητικά σχόλια για τη συγχώνευση της Χημείας με τη Βιολογία και κανένα για τη συγχώνευση της Οικονομίας με την Κοινωνιολογία. Το 1/4 των σχολών της τριτοβάθμιας εκπ/σης είναι οικονομικές και οι υποψήφιοι δεν θα εξετάζονται σε κάποιο αμιγώς οικονομικό μάθημα. Ο οικονομικός εγγραμματισμός και ως ένα μεγάλο βαθμό οι ελπίδες εξόδου από την οικονομική κρίση εξανεμίζονται Κατά τα άλλα η προσπάθεια μείωσης των μαθημάτων μου θυμίζει την αντίστοιχη της κας Διαμαντοπούλου.

Kostas
|

Συγχαρητήρια στο esos για την ανάλυση της πρότασης για το λύκειο και τις πανελλαδικές. Οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα είναι άξια μελέτης από τον υπουργό παιδείας, περισσότερο από την πρόταση των "7 σοφών". Το esos αποδείχθηκε σοφότερο.

BOSS
|

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΤΩΧΙΑ ΚΑΙ ΓΚΡΙΝΙΑ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ " ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΟΦΩΝ" . ΤΟ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΕΤΟΙΜΟ , ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

Κωστας Δ
|

@Φυσικός
Ναι, αλλά τα μόρια για κάθε πεδίο θα προκύπτουν από 3 μαθήματα εκ των οποίων το ένα η Έκθεση. Είναι σωστό να παίζει τόσο μεγάλο ρόλο σε σχολές όπως Πολυτεχνεία ή Ιατρικές;
Επίσης δε θα κρίνεται τελικά σε λιγότερα τρίωρα το μέλλον των παιδιών; Τι αποδραματοποίηση λένε μετά... Χειρότερα θα είναι.

Φυσικος
|

4 μαθηματα θα δινουν ολα τα παιδια, γιατι με 3 θα μειωνεται πολυ ο αριθμος των επιλογων.

Ο κ. υπουργός ακούει;
|

Πάρα πολύ καλή η ανάλυση από το esos!
Εσείς που υποστηρίζετε ότι οι ενώσεις μιλάνε συντεχνιακά διαβάσατε προσεκτικά το παραπάνω άρθρο;
Δε νομίζω να πιστεύετε ότι πίσω από το esos να κρύβονται οι συντεχνίες των καθηγητών.
Κ. υπουργέ το διαβάσατε το άρθρο;
Μήπως πρέπει να επανεξετάσετε πολλά πράγματα;

Lia
|

Γιατί να μπει η Λογοτεχνία στα εξεταζόμενα μαθήματα;
Δεν φτάνει που η Έκθεση καθορίζει την εισαγωγή των μαθητών, με μεγάλες βαθμολογικές αποκλίσεις στο συγκεκριμένο μάθημα;
Ξεχάσαμε τι είχε γίνει με τις απίστευτες βαθμολογικές αποκλίσεις της Λογοτεχνίας;

Χημεία/Βιολογία: Τι ανακάλυψη είναι πάλι αυτή; Για να είναι ευχαριστημένοι και οι Βιολόγοι και οι Χημικοί; Ποιος μαθητής θα επιλέγει δύο μαθήματα, άρα και δύο φροντιστήρια, αντί για κάποιον άλλο συνδυασμό με πραγματικά τρία μαθήματα;

Ποιο σχολείο έχει τόσο μεγάλα εργαστήρια Πληροφορικής, για να μπορούν ταυτόχρονα οι μαθητές ενός τμήματος να κάθονται μπροστά σε έναν Η/Υ και μέσα σε δύο ώρες να αναζητούν υλικό και να γράφουν την εργασία τους; Ή μήπως, τελικά, η εργασία θα γίνεται στο "σπίτι";

Λευτέρης
|

Η πρόταση για ενσωμάτωση της Α΄ Λυκείου στο Γυμνάσιο ήταν και παραμένει σωστή, παρά τα πιθανά κτηριακά προβλήματα, τα οποία δεν είναι ανυπέρβλητα. Το διετές λύκειο να είναι: είτε επαγγελματικό, είτε γενικής παιδείας. Στο λύκειο γενικής παιδείας οι μαθητές να εισάγονται με ενδοσχολικές εξετάσεις και να υπάρχει ο εξής ολιγάριθμος κορμός κοινών μαθημάτων: Νέα Ελληνική γλώσσα και γραμματεία, Ξένη γλώσσα επιπέδου Β2, που να είναι προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια για όλους με ανάλογη πιστοποίηση, πληροφορική με ανάλογη πιστοποίηση και Φυσική αγωγή. Επίσης να υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις με τέσσερα- πέντε μαθήματα κοινά για όλους τους μαθητές της κατεύθυνσης οι εξής: Θεωρητική, Θετική και Οικονομίας. Οι μαθητές να αποκτούν Εθνικό απολυτήριο με πιστοποιημένες εξετάσεις και στις δύο τάξεις και να εκδίδονται διακριτοί τίτλοι για κάθε κατεύθυνση, με βάση την επίδοση και στις δύο τάξεις. Οι μαθητές να εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση τους βαθμούς του εθνικού απολυτηρίου και τους διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητα για κάθε μάθημα που θα το καθορίζουν οι σχολές. Οι νέοι φοιτητές να εισάγονται σε σχολές, όχι σε τμήματα και τα κάθε σχολή θα έχει την αποκλειστική ευθύνη κατανομής, μετά το πρώτο έτος, των φοιτητών σε τμήματα, μετά από εξετάσεις ή της αποπομπής τους αν κριθούν ανεπαρκείς. Το Σχολείο και το Πανεπιστήμιο να αξιολογούνται αυστηρά για την ικανότητά τους να εκπαιδεύουν επαρκώς όσους επιλέγουν. Αν συμβούν αυτά, ε, τότε η Ελλάδα θα γίνει μακροπρόθεσμα μία σοβαρή και ανεπτυγμένη χώρα με υψηλό ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους τομείς. Ενδεικτικά για τη θετική κατεύθυνση αναφέρω τα έξης μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική , Χημεία, βιολογία και εμβάθυνση (πχ προγραμματισμός) στην πληροφορική.

νέο σύστημα
|

αγαπητό εσος
είναι προφανές σε όποιον έχει μελετήσει τα βήματα της κυβέρνησης στην παιδεία
ότι η προταση για το λυκειο εξάγεται από το πορισμα ΛΙΑΚΟΥ

κάθε επιστημονικός τομέας έχει 2 (δυο) μαθήματα ως εξεταζομενα και βεβαια την έκθεση.
με βάση αυτά οι φοιτητές θα εισαχθουν στο επιστημονικό πεδίο που επιθυμούν.
αν απαιτούνται επιπλέον γνώσεις ή εφόδια εκεί θα τα καλύψει η τριτοβάθμια όχι με φροντιστήρια αλλά με επιπλέον εισαγωγικά μαθήματα.

οι τομείς στην πρόταση λιακου ήταν:

μαθηματικά-πληροφορικη
φυσικές επιστήμες
θεωρητικός τομέας
οικονομικά-κοινωνικές επιστήμες
τέχνη-πολιτισμός

επανάληψη: κάθε τομέας έχει 2 (δυο) μαθήματα.

είναι ξεχωριστό πράγμα η εγκύκλια γνώση και ξεχωριστό η εξειδίκευση.
Όσοι επιμένουν για "κενά" στις γνώσεις των μαθητών έχουν συνήθως κρυφή ατζέντα, προφανή σε όλους μας.

στη χώρα μας επιτέλους αξίζει να κάνει ένα βήμα εμπρός και να ξεκολλήσει από την ασφυκτικά ματιά των συντεχνιών κάθε είδους.

εισαγωγή στην τριτοβάθμια
|

υπάρχει άλλο άρθρο στο εσος που παρουσιάζει το φεκ για την κατανομή των τμημάτων στα πεδία για το 2018.
για εκείνο το φεκ υπάρχει σχολιασμός από το κοινό?

όλα γίνονται για τα φροντιστήρια...

Βιολογία στα Πολυτεχνείο!
|

@ βιολόγος
Αν περιμένεις φίλε βιολόγε ότι θα προτιμήσει
κανένας μαθητής το μάθημά σου +Χημεία για να πάει
στα πολυτεχνεία είσαι γελασμένος ...
Γιατί να δώσει ουσιαστικά 4 αφού θα μπορεί να πάει σχεδόν σε όλα τα πολυτεχνεία με 3 μαθήματα;
Ακόμα και την Ιατρική θα σκεφθούν αρκετοί με αυτό το μόρφωμα ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ.
Aντί να κοιτάς προς τα πολυτεχνεία δες πώς μπορεί να γίνει η βιολογία και η χημεία ξεχωριστά μαθήματα στις Ιατρικές κι άσε τα όνειρα για το πολυτeχνείο

ΙΑΤΡΙΚ:Πρώτο πιάτο Βιο , ποτάκι Χημ & κυρίως γεύμα Έκ…
|

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
33% συμμετοχή η ΕΚΘΕΣΗ
33% συμμετοχή η ΦΥΣΙΚΗ
περίπου 16% συμμετοχή η ΧΗΜΕΙΑ + 16 % συμμετοχή η ΒΙOΛΟΓΙΑ

Δηλ. η ΕΚΘΕΣΗ + ΦΥΣΙΚΗ θα καθορίζουν το 66% της βαθμολογίας στις ΙΑΤΡΙΚΕΣ;
Και τα μέχρι τώρα βασικά μαθήματα ΧΗΜΕΙΑ και ΒΙΟΛΟΓΙΑ θα καθορίζουν το 33% ;;;;
Ας ετοιμαστούν οι ΙΑΤΡΙΚΕΣ να δεχθούν φοιτητές που θα ξέρουν ολίγη Βιολογία και ολίγη Χημεία. Παράλληλα ας ετοιμαστούν και τα Πανεπιστημιακά φροντιστήρια για Χημεία και Βιολογία
Όντως αυτό το σχέδιο αποτελεί την ταφόπλακα των φροντιστηρίων…
Μήπως κύριε υπουργέ να το ξαναπιάσουμε το θέμα και να το ξαναδούμε από την αρχή;
Βλέπω στις δηλώσεις ότι μόνο οι εξετάσεις του Ιανουαρίου είναι που σας προβληματίζει
Για την κατανομή- συγχωνεύσεις μαθημάτων και τα προβλήματα που δημιουργούνται σας μίλησε κανείς;

βιολόγος
|

Τι σχέση έχει το πολυτεχνείο με την βιολογία; Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής και είχαμε επισκεφτεί το βιολογικό καθαρισμό του πανεπιστημίου στην Πάτρα που μας έδειχνε ο υπεύθυνος χημικός μηχανικός στο μικροσκόπιο τα μικρόβια των λυμάτων! Οι μηχανολόγοι μηχανικοί που ασχολούνται με την εμβιομηχανική δεν είναι παράδοξο να μην γνωρίζουν την ανατομία του ανθρωπίνου σώματος; Επιπλέον οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί που εργάζονται στον τομέα των υπολογιστών και αναπτύσσουν προγράμματα βιοπληροφορικής δεν πρέπει να έχουν γνώσεις μοριακής βιολογίας; Περαιτέρω οι πολιτικοί μηχανικοί που κάνουν περιβαλλοντικές μελέτες δεν είναι απαραίτητο να αντιλαμβάνονται τα οικολογικά συστήματα; Εκτός εάν όλοι οι προηγούμενοι είναι εμπειροτέχνες της βιολογικής γνώσης! Στην εποχή μας πρέπει όλοι να το καταλάβουν ότι η βιολογία είναι επιστήμη αιχμής και με τα αντικείμενά της εργάζονται πλειάδα επιστημονικών κλάδων και όχι μόνο οι παραδοσιακές επιστήμες υγείας!

Μαρία Κ.
|

Δεν είναι μόνο η Έκθεση που εξετάζεται. Το μάθημα είναι Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, οπότε είναι Έκθεση και Κείμενα. Δύο μαθήματα, όχι ένα. Και στο Γυμνάσιο είπαν πέρσι ότι θα δίνουν σε τέσσερα μαθήματα, αλλά ουσιαστικά ήταν πέντε, γιατί η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία όπου εξετάστηκαν τα παιδιά είναι δύο διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα. Να θες Πολυτεχνείο ή Ιατρική και να διαβάζεις Ρίτσο, Ελύτη, εκφραστικά μέσα...

Bill231
|

ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ;; ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 33% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ..!!!!
ΣΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕ ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ(!!!!) ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.. ΤΟΣΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗΣ..

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
|

Πολύ καλή ανάλυση. Επιπροσθέτως θα ήθελα να εστιάσω σε κάτι. Αν δεν δημιουργηθούν πολυδύναμα σχολεία (σε μαθητικό και επομένως σε εκπαιδευτικό προσωπικό) ίσως είναι ουτοπία να μιλάμε για τέτοιες αλλαγές. Κάθε αλλαγή(ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες συνθήκες) ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας για να πετύχει χρειάζεται πρωτίστως γερά θεμέλια!

Χημικός Μηχανικός με Βιολογία?
|

Ο γιος μου είναι φέτος στην Α Λυκείου
Ήδη είχε κατασταλάξει ότι θα σπουδάσει Χημικός Μηχανικός και θα ακολουθήσει τον αδερφό του στη Γαλλία (δυστυχώς...)
Εχουμε και λέμε λοιπόν: ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ξέρει κανείς να μου πει αν θα δώσει Χημεία ΚΑΙ Βιολογία ή μόνο ΧΗΜΕΙΑ?
Δε νομίζω να δίνει και Βιολογία? Τι τι θέλει τη Βιολογία ένας χημικός μηχανικός?
Αν γνωρίζει κάποιος ας μου απαντήσει
Μ.Κ
Συνταξιούχος Δάσκαλος

Geo Dre
|

Μερικές ακόμη παρατηρήσεις:
1. Αναφέρετε ότι: "Η κοινή ημέρα εξέτασης σημαίνει πανελλήνιες εξετάσεις και ισότιμα θέματα ....... που καταθέτουν σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της ίδιας μέρας επιτροπές έμπειρων εκπαιδευτικών από όλες τις περιφέρειες."
Δεν είναι δυνατόν τα θέματα να είναι ισότιμα σε 13 διαφορετικές περιφέρειες. Είναι δηλαδή ισότιμα τα θέματα των πανελλαδικών, σε οποιοδήποτε μάθημα, τα τελευταία 13 έτη ; Αυτό θα δημιουργήσει αδικίες σε βάρος πολλών μαθητών.
2. Αναφέρετε ότι: "Η αυτόματη διόρθωση (ηλεκτρονικό σύστημα) παραπέμπει σε κλειστού τύπου θέματα."
Είναι γνωστό (στους συμμετέχοντες στα βαθμολογικά κέντρα και όχι μόνο) ότι οι απαντήσεις στα θέματα κλειστού τύπου (Πολλαπλής επιλογής, Σωστό-Λάθος κλπ), ακόμη και στις Πανελλαδικές εξετάσεις (δύο επιτηρητές στην αίθουσα) είναι αποτέλεσμα αντιγραφής. Πόσο μάλλον στο σχολείο.
3. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι ο μη υπολογισμός της επίδοσης των μαθητών στην Α΄ και Β΄ τάξη (με κάποιους μικρούς έστω συντελεστές), οδηγεί στη διάλυση των τάξεων αυτών και στην έλλειψη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Γ΄ τάξης και των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ αργότερα. Για παράδειγμα, το μεγάλο ποσοστό αποτυχίας φέτος στα μαθηματικά οφείλεται (όπως μου ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι μαθηματικοί) στο γεγονός ότι απαιτούσαν γνώσεις των μαθηματικών και της Β΄Λυκείου.
4. Κάθε χρόνο, περίπου το 25% των υποψηφίων επιλέγει Οικονομικές Σπουδές. Συνεπώς δε μπορεί να μην υπάρξει Οικονομική κατεύθυνση στη Γ΄ Λυκείου με μαθήματα όπως Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Λογιστική και Μαθηματικά με στοιχεία Στατιστικής, με διαφορετική διδακτέα-εξεταστέα ύλη από αυτήν της Θετικής (Πολυτεχνεία, Φυσικομαθηματικές Σχολές κλπ). Θα εξετάζονται δηλαδή στη Φυσική και στη Χημεία-Βιολογία (!!!) οι μελλοντικοί Οικονομολόγοι;
Έχει και άλλες ασάφειες και αδύνατα στοιχεία το προσχέδιο που δόθηκε από το Υπουργείο, οπότε μάλλον θα επανέλθω. Ευχαριστώ.

Μαρίκα
|

Η Συγχώνευση Χημείας - Βιολογίας έχει ένα και μόνο στόχο να μειώσει δραστικά τους Βιολόγους αλλά και τους Χημικούς αναπληρωτές που προσλαμβάνουν αναγκαστικά γιατί στα σχολεία κανείς δεν αναλαμβάνει να κάνει κατεύθυνση αν δεν είναι στην ειδικότητά του.
Πιστεύω ότι του χρόνου το φθινόπωρο γι αυτόν αλλά και πολλούς άλλους λόγους θα είναι πολύ ζεστό κι ελπίζω να μην επαναληφθεί το προηγούμενο "αγωνιστικό φιάσκο" με την αξιολόγηση κ την τράπεζα θεμάτων.

4 εξεταζόμενα μαθήματα είναι η λύση
|

Μεταρρύθμιση η οποία στηρίζεται στο λαικίστικο μέτρο της μείωσης των εξεταζομένων μαθημάτων σε βαθμό που να περνάς σε σχολές με "μυρωδιά" από την επιστήμη που θα σπουδάσεις, δεν είναι μεταρρύθμιση.
Το απίστευτο να εξετάζεσαι σε δύο διακριτές επιστήμες τη Βιολογία και τη Χημεία και να βαθμολογείσαι σαν 1 μάθημα είναι το αποκορύφωμα της προχειρότητας του σχεδίου αυτού
Δηλ. αγαπητοί 7 σοφοί αν σας έδιναν εντολή τα εξεταζόμενα μαθήματα να είναι 2 θα είχαμε Έκθεση και δεύτερο μάθημα το Φυσική/Χημεία/Πληροφορική/Βιολογία;
Μη κάνετε πολύπλοκες σκέψεις. Ο μαγικός αριθμός εξεταζομένων μαθημάτων είναι 4 και όχι 3.
Ποια θα είναι αυτά τα 4 μαθήματα ας τα δηλώσουν οι σχολές. Τι πιο δίκαιο;
Μην συμπυκνώνεται ή εξαφανίζεται όμως ολόκληρες επιστήμες στο βωμό των 3 εξεταζομένων μαθημάτων...

Μηχανικός, Γιατρός κ.λ.π μόνο αν γράφεις καλή έκθεση!
|

3 εξεταζόμενα μαθήματα για εισαγωγή στα ΑΕΙ...
Καταρχήν πολύ ωραίο ακούγεται (για τους μαθητές φυσικά) και όχι για τα τους φροντιστές
Όμως 1 από τα 3 μαθήματα η ΕΚΘΕΣΗ!
Φαντάζεστε τι δράματα θα ακολουθήσουν;
Π.χ. Μαθηματικά=20, Φυσική=20, Έκθεση=15 δεν κάνεις για Μηχανικός!
Φυσική=20, Χημεία/Βιολογία=20, Έκθεση=14 δεν κάνεις για Ιατρική!
Έχουν καταλάβει εκεί στο υπουργείο ότι η ΕΚΘΕΣΗ θα καθορίζει τους μελλοντικούς γιατρούς, μηχανικούς κ.λ.π.;;;;
Αυτό το σύστημα ετοιμάζατε τόσον καιρό;;;
Παίρνετε 2 μαθήματα (Χημεία, Βιολογία) βάζετε ανάμεσα το / και το βαφτίζετε 1 μάθημα και θέλετε η μαθητές να το καταπιούν και να πανηγυρίζουν;
Ούτε 1 χρόνο εφαρμογής δεν θα αντέξει....

Φυσικος
|

Το προβλημα για την αυτονομιση της χημειας/βιολ. λυνεται βαζοντας στη θεση 2 του σχεδιου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ η ΦΥΣΙΚΗ. Ετσι μπορει να σπασει η χημεια- βιολογια δινοντας 4δα για τα ιατρικα κ απεγκλοβιζοντας τα πολυτεχνεια που πιθανον θελουν χημεια αλλα οχι βιολογια.

Φυσικος
|

Τι σχεση εχει η επιλογη μιας πολυτεχνικης σχολης με την βιολογια, οταν προαπαιτουμενη θα ειναι η χημεια κ αντιστροφα(πχ. Χημ μηχ η Επιστ υλικ)? Μου θυμιζει τον Φιλη που εκοβε ωρες βιολογιας (επειδη δεν ειχε βιολογους), για να ξεκουρασει τα παιδια... αλλα τα θρησκευτικα δεν τα πειραζε !!Αχ Ελλαδα ποση υπομονη...

φυσικές επιστήμες
|

το τι χρειάζεται ο φοιτητής θα το ιεραρχήσει η σχολή του...
όπως πχ το χημικό έκρινε ότι οι φοιτητές δε χρειάζονται μαθηματικά αλλά η βιολογία είναι αρκετή αφήνοντας εκτός τόσους μαθητές στη θετική....
ίσως μπορείτε να αιτηθείτε ένα διδασκόμενο και όχι εξεταζόμενο μάθημα χημείας. ίσως να επανέρθετε στα 5 μαθήματα

αγωγιμότητα; ναι φυσικά είναι πολύ σημαντική για το χημικό...

Β.Τ.
|

Τι άλλο θα ακούσουμε. Δε χρειάζεται ένας νοσηλευτής τόσες γνώσεις βιολογίας και χημείας (φάρμακα , φυσιολογία, ανατομία κ.α. ) και ένας πληροφορικός hardware δε χρειάζεται τόσες γνώσεις φυσικής και χημείας (ηλεκτρονικά κυκλώματα, υλικά μικρής αγωγιμότητας- νανοτεχνολογία κ.α.).
Φίλτατε-τη προσοχή γιατί το γινάτι βγάζει μάτι!

Κωστας Δ
|

Νομίζω ότι δεν πρέπει τα μαθήματα κατεύθυνσης να είναι μόνο 2.
Θα εισάγονται παιδιά σε σχολές χωρίς να έχουν εξεταστεί σε βασικές γνώσεις που θα απαιτούνται.
Επίσης δεν είναι σωστό η Έκθεση να παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, ειδικά για σχολές Θετικών ή Ιατρικών Σχολών, αφού θα είναι το ένα από τα τρία μόλις μαθήματα.
Τα μαθήματα εξέτασης θα πρέπει να γίνουν το ελάχιστο τέσσερα. (3 +Έκθεση).
Τα παιδιά θα βγουν τελικά ωφελημένα.

επιλογές μαθητών
|

οι επιλογές των μαθητών ήταν αντίστοιχες τόσα χρόνια στο ενιαίο λύκειο και το σύστημα αυτορυθμίστηκε, πάντα το κάνει άλλωστε.

οι μαθητές θα κάνουν τις επιλογές τους με βάση την επιθυμία τους για σπουδές
και όχι με βάση τη βούληση δήθεν αρχιτεκτόνων και συμβούλων.
οι μαθητές πρέπει να εξεταστούν στο κύριο γνωστικο αντικείμενο των σπουδών τους, αν αυτό είναι οι φυσικές επιστήμες τέλεια, αν όχι....θα κάνουν κάποιο εισαγωγικό μάθημα στο πανεπιστήμιο ακόμη.

σχετικα με την "αγωνία" για την υλη, το αυτονόητο είναι ότι για τα 6ωρα εξεταζομενα μαθήματα η ύλη θα είναι 3-4 ώρες και η εμπέδωση 2 ωρες. κάθε επιστήμη έχει τέτοιο υπόβαθρο και περιεχόμενο.

υπομονή για το λεπτομερές σχέδιο τις επόμενες μέρες, όπως σωστά επεσήμανε η επιστημονική εταιρεια φυσικών Ελλάδας που διοργανώνει την ολυμπιάδα φυσικής

βιολόγος
|

Συγχαρητήρια, εξαιρετική ανάλυση πραγματικά. Αυτά βέβαια που σκεφτήκατε, φαντάζομαι ολιγάριθμοι δημοσιογράφοι και εκπαιδευτικοί, τα έχουν σκεφτεί και στο υπουργείο-αλίμονο να είναι διαφορετικά. Ελπίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε την ιστορία του εθνικού διαλόγου για την παιδεία. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η χώρα δεν θα αλλάξει ποτέ, ούτε υπό την πίεση της ανάγκης λόγω των μνημονίων. Πολιτικοί-κυβέρνηση-αντιπολίτευση στο χορό του παραλόγου που φυσικά εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Βαρέθηκα να γράφω από την προηγούμενη επιτροπή διαλόγου (Μπαμπινιώτη) για την αναγκαιότητα θέσπισης Εθνικού Απολυτηρίου σε συνδυασμό με την ενδυνάμωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Για την ιστορία του θέματος και επειδή καμιά φορά η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να βγάλει "ζουμί" θα σας στείλω τις απόψεις μου αναλυτικά.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ