Placeholder

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Καταργούνται τα βιβλία των σχολικών μονάδων. Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων- Ηλεκτρονικοί έλεγχοι ωρολογίων προγραμμάτων

Η εγκύκλιος του υπουργού Παιδείας στο esos
Δημοσίευση: 12/09/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Εγκύκλιο με την οποία καταργούνται τα  βιβλία των σχολικών μονάδων  και δίνονται οδηγίες προς τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των ωρολογίων προγραμμάτων , υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας, την οποία παρουσιάζει το esos.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο

Α. Ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή, εισαγωγή, επιβεβαίωση και οριστικοποίηση των στοιχείων λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όπως το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας, τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, ομάδα προσανατολισμού, τομέα, ειδικότητα, μάθημα επιλογής ή άλλη ενότητα, οι απουσίες των μαθητών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, η αποδοθείσα δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η διδασκαλία μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση, οι αναθέσεις για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση αυτή θα αποτελεί πλέον την αποκλειστική και μόνιμη πηγή άντλησης δεδομένων και πληροφοριών, βάσει των οποίων θα γίνεται ο προγραμματισμός δράσης αλλά και η λήψη αποφάσεων από τα όργανα διοίκησης, και ως εκ τούτου καθίσταται απαραίτητη η άμεση αποτύπωση της πληροφορίας από τον/την Διευθυντή/ντρια του Σχολείου και την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζεται υπεύθυνος χειριστής του πληροφοριακού συστήματος myschool σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο υπεύθυνος χειριστής του πληροφοριακού συστήματος myschool έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την έγκαιρη και ακριβή αποτύπωση των στοιχείων των σχολικών μονάδων ευθύνης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο πληροφοριακό σύστημα. Την ευθύνη της έγκαιρης και ακριβούς αποτύπωσης των στοιχείων των σχολικών μονάδων ευθύνης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης φέρει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Σχολικοί Σύμβουλοι

Β. Στους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ελέγχουν και εγκρίνουν τα Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα, αποδίδεται κωδικός εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα myschool των σχολικών μονάδων ευθύνης τους.

Οι ανωτέρω Σχολικοί Σύμβουλοι, αξιοποιώντας τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος myschool των σχολικών μονάδων ευθύνης τους: συνεργάζονται με τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις σύνταξης του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος και προτείνουν, εγγράφως, στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης και εναλλακτικές προτάσεις συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών παιδαγωγικής τους ευθύνης, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η αξιοποίηση του διδακτικού τους ωραρίου.

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, υποβάλλουν και εντύπως σε τρία (3) αντίγραφα, στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, το οποίο εγκρίνεται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των εντύπων.

Το εγκεκριμένο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα λαμβάνεται ή κοινοποιείται ηλεκτρονικά από/σε κάθε εμπλεκόμενη εποπτεύουσα αρχή (Σχολικοί Σύμβουλοι – οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης, οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αντλούν, ελέγχουν και εγκρίνουν το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα myschool για τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους.

Με ευθύνη του οικείου Σχολικού Συμβούλου και σε συνεργασία με τον Δ/ντή/τρια ή Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας εξάγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, το Δελτίο Κίνησης με όλα τα αναγκαία στοιχεία, όπως αναθέσεις σε άλλες μονάδες, έλλειμμα – πλεόνασμα ωρών (υπερωρίες), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος.

Γ. Από την έκδοση της παρούσας και μετέπειτα, οι παρακάτω πράξεις υλοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω των πληροφοριακών συστημάτων myschool και Ο.Π.ΣΥ.Δ.:

Στο σύστημα Ο.Π.ΣΥ.Δ.

1. Απομακρυσμένη πρόσβαση στο φάκελο μόνιμου και μη μόνιμου εκπαιδευτικού (μόνο στο σύστημα Ο.Π.ΣΥ.Δ.) και στο σύνολο των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση αιτήσεων προς την Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (π.χ. σχετικά με την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων, τη διενέργεια αποσπάσεων, την υποβολή δικαιολογητικών στελεχών εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των κατατιθέμενων πρόσθετων δικαιολογητικών εκπαιδευτικών Μουσικής τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων).

2. Ηλεκτρονική Λήψη Αιτήσεων Υποψηφίων Αναπληρωτών/Ωρομισθίων Γενικής Παιδείας, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Μουσικών Σχολείων, Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)

3. Ηλεκτρονική Λήψη Αιτήσεων Απόσπασης Μονίμων Εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.ΣΠ.Ε. και από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε εποπτευόμενους από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. φορείς, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε Μουσικά Σχολεία, σε Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε Δ.Υ.Ε.Π.

Στο σύστημα myschool

1. Άντληση, τόσο από την κεντρική, όσο και από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στατιστικών, ειδικών στοιχείων ή γενικότερα πληροφοριών που αποτυπώνονται στο πληροφοριακό σύστημα (π.χ. αριθμός μαθητών που μετεγγράφηκαν από και προς τις Σχολικές Μονάδες, ονομαστικά στοιχεία, πίνακας εκπαιδευτικών ανά φύλο, ηλικία κλπ αντλούνται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο).

2. Άντληση του συνόλου των αναφορών κάθε σχολικής μονάδας, όπως π.χ. τα στοιχεία εγγραφής μαθητών, στοιχεία αποτελεσμάτων, βαθμών, απουσιών, παιδαγωγικών μέτρων, έντυπα εργαζομένων και μαθητών, καταστάσεις αριστείας,στατιστικά στοιχεία, τίτλοι και βεβαιώσεις, έλεγχοι προόδου, έντυπα μετεγγραφών (με πρωτότυπη υπογραφή), κατάσταση επιβεβαιώσεων κλπ.

3. Χρήση των προτύπων του συστήματος για την καταγραφή υπερωριών, απεργιών και στάσεων εργασίας για τις ανάγκες της μισθοδοσίας, όπως καταγράφονται στο περιβάλλον του σχολείου στο σύστημα myschool και αντλούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με αντίστοιχη συνέργεια στο επίπεδο αυτό με τον αρμόδιο εκκαθαριστή μισθοδοσίας.

4. Αυτοματοποιημένη λήψη όλων των δεδομένων δημοτολογίου σε επίπεδο σχολικής μονάδας για το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της χώρας μέσω της λειτουργικότητας που προσφέρεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας και ενσωματώνει τη διασύνδεση του myschool με το Ο.Π.Σ.Ε.Δ. (Ο.Π.Σ. Εθνικού Δημοτολογίου).

5. Χρήση των προτύπων του συστήματος για εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών σε επίπεδο σχολικών μονάδων με αυτόματη μεταφορά ηλεκτρονικού φακέλου μαθητή.

6. Πέραν των ανωτέρω, από την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους το Βιβλίο Υλικού και το Βιβλίο Βιβλιοθήκης Σχολικής Μονάδας τηρούνται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «myschool», ενώ στα βιβλία αυτά στην έντυπη μορφή τους δεν γίνονται άλλες εγγραφές και τίθενται στο αρχείο.

Λειτουργικά κενά

Δ. Η αποτύπωση των λειτουργικών κενών στο πληροφοριακό σύστημα myschool θα προέρχεται από την επεξεργασία των στοιχείων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών (πίνακες μορίων ανά κλάδο, ημερομηνία ανάληψης εργασίας στη θέση οριστικής τοποθέτησης στο σχολείο, αναθέσεις μαθημάτων σε Α ́ και Β ́), των τμημάτων, καθώς και του μαθητικού δυναμικού σε συνάρτηση με τις προβλέψεις του Ωρολογίου Προγράμματος. Ως εκ τούτου καταργείται η διαδικασία καταχώρισης λειτουργικών κενών σε άλλα συστήματα (Ο.Π.ΣΥ.Δ.). Για την πρώτη περίοδο εφαρμογής και έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες, τα στοιχεία θα καταχωρηθούν στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.

Ε.  Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η μη τήρηση των εκ του νόμου οριζομένων και εν προκειμένω η πλημμελής ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων παρεμποδίζει την έγκαιρη διεκπεραίωση σύνθετων και πολύπλευρων διοικητικών διαδικασιών. Επομένως, η εκτέλεση των καθηκόντων όλων των εμπλεκομένων, ανά βαθμό ευθύνης, καθίσταται αναγκαία για την αποτελεσματική άσκηση της δημόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα δε στον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης, ο οποίος απαιτεί υψηλό βαθμό προγραμματισμού και οργάνωσης.

Σχόλια (8)

 
νικος
12 Σεπ 2017 22:38

Βαλτε εναν πληροφορικο για γραμματεα σε καθε σχολειο χωρις διδακτικο ωραριο.

 
windows 10
13 Σεπ 2017 03:13

τωρα τα πιασαμε τα λεφτα μας ....... πολυ αργο το συστημα ................. γραμματεα ΠΕ19/20 σε καθε σχολικη μοναδα με αποκλειστικη ευθυνη την ενημερωση του συστηματος

 
χμμ...
13 Σεπ 2017 15:19

@νικος @windows 10

μα ειστε σοβαροι; απο και ως που γραμματεας ο Πληροφορικος του σχολειου; θεωρειτε εσεις οτι η καταχωρηση δεδομενων σε μια ιστοσελιδα, δηλαδη το να γραφεις σε κατι "κουτακια" πρεπει να γινεται μονο απο καποιον που εχει βγαλει σχολη Πληροφορικης;;;

 
Γιώργος Φ.
13 Σεπ 2017 20:21

Ποια βιβλία καταργούνται?
Τα βιβλία μητρώου θα έπρεπε να αντικατασταθούν με εκτυπώσεις από το Myschool.
Τα βιβλία απουσιών επίσης.
Οι υπεύθυνοι τμημάτων να καταχωρούν βαθμούς, απουσίες για το τμήμα τους.
Ο Υπ/ντης ή ένας υπεύθυνος για ενημέρωση των υπολοίπων δεδομένων.
Γιατί δεν τα λένε καθαρά?

 
windows 10
13 Σεπ 2017 21:50

.......... χμμ. εδω τα κανει ολα ο διευθυντης να κανει κατι και καποιος αλλος αυτο σε πειραξε?

 
χμμ...
14 Σεπ 2017 00:11

@windows 10
ναι με πειραξε, γιατι ο Δ/ντης ειναι εξ ορισμου και με βαση τον νομο, ο μοναδικος υπευθυνος και αρμοδιος (λογω προσωπικων δεδομεων αλλα και αλλων λογων) να χειριζεται το myschool.
επι μερους δουλειες, μπορουν να γινουν με την χρηση προσωπικων κωδικων οπως πχ καταχωρηση βαθμων και απουσιων απο τους υπευθυνους τμηματων οποτε η δουλεια επιμεριζεται.
αλλα να φορτωνεται ο Πληροφορικος ενα συστημα το οποιο μπορει να το χειριστει οποιοσδηποτε ξερει να "σερφαρει" στο διαδικτυο και ο Δ/ντης να μην κανει τιποτα στο myschool (ναι το εχω δει αυτο) ειναι απαραδεκτο.
για να το κλεισω εδω, η ενσταση μου ειναι που ανεφερες τον ΠΕ19/20 ως γραμματεα ενω επρεπε να μιλησεις για οποιαδηποτε ειδικοτητα ως γραμματεα

 
Γιώργος Π.
28 Ιουλ 2018 12:56

Με τροποποιήσεις πρόσφατα, ανατέθηκε η έγκριση προγραμμάτων στους Υπεύθυνους Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Πώς εμπλέκονται πάλι η Σχ. Σύμβουλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν από τους ΣΕΕ. Κάτι έχουν μπερδέψει στο Υπουργείο... Επίσης πόσα να κάνει ο Διευθυντής. Εδώ γραμματέα χρειάζονται όχι στέλεχος που θα διοικεί. Ας προσλάβουν άνεργους νέους να αναθέσουν αυτή τη δουλειά. Καλό το myschool αλλά χρειάζεται έναν άνθρωπο με μόνη ευθύνη αυτό.

 
Λάια
23 Σεπ 2018 08:46

Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο Διευθυντής διεκπεραιιωνει κυριολεκτικά ΟΛΑ τα θέματα μόνος του... Χωρίς βοήθεια... Από το να ανοίγει πόρτες (εκτελων χρεη φύλακα) , να επισκευάζει, να κάνει κάθε είδους μικροδουλειες (εκτελων χρεη τεχνίτη) να κάνει γραμματειακες εργασίες και φυσικά το my school για το οποίο ποτέ δεν εκπαιδεύτηκε αλλά έμαθε με..δοκιμή και πλάνη... Επίσης να συνεργαζεται με γονείς και εκπαιδευτικους(εκτελων χρεη συχνά ψυχολογου), να κάνει πλήρως το διδακτικό του ωραριο, να χειρίζεται περιστατικά και πλήθος άλλων πραγματων που προκυπτουν... Και ναι ουδείς έχει δικαίωμα να διαμαρτυρεται αφού ενεπλακει στη διαδικασία επιλογής Διευθυντων αλλά χρειάζεται να υπάρχει βοήθεια στη σχολική μονάδα.....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ