Placeholder

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Συνάντηση για την Ειδική Αγωγή στο Υπουργείο Παιδείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ε.Σ.Ε.Α

Δημοσίευση: 13/09/2017
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- την Παρασκευή (08-09-2017), με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2017 - 2018 είχε συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας κ. Παναγιώτη Κασσιανό με θέμα τις εξελίξεις στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Επισημάνθηκε ότι  οι αποτελεσματικές  ενέργειες της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΘ: α) να στελεχωθούν άμεσα οι δομές της Ε.Α.Ε. (Ειδικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης, ΚΕΔΔΥ) με το απαραίτητο   εκπαιδευτικό προσωπικό και με προσωπικό άλλων αναγκαίων ειδικοτήτων, β) η καθιέρωση του 6ωρου στο Ημερήσιο Πρόγραμμα, και γ) η σταδιακή λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος στα Ειδικά Σχολεία, αποτελούν πολύ θετικές εξελίξεις  που συμβάλλουν στην ισοτιμία και δηλώνουν την έμπρακτη προτεραιότητα του Ελληνικού Κράτους για την Ε.Α.Ε.

Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- τόνισε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες, παρά την κατασπατάληση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για την ΕΑΕ από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει γίνει αντικειμενική διαπίστωση της πραγματικότητας της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ώστε  σε συνέργεια με όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες να δρομολογηθούν συνολικά -κι όχι αποσπασματικά- μέτρα ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους) να γίνουν ανεξάρτητα και παραγωγικά μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Οι προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό απαιτούν Ε.Α.Ε. με ειδικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (διαγνωστικές, ιατρικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές), ειδικά προγράμματα, ειδικούς χώρους, ειδικά όργανα και μέσα, ειδικές τεχνικές διδασκαλίας.  Είναι αναγκαίο η Ε.Α.Ε. να μην  περιορίζεται στο ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά να αποτελεί  συστατικό στοιχείο της ενιαίας εκπαιδευτικής νομοθεσίας και να προσφέρεται στο ευρύτερο χώρο του σχολείου καλύπτοντας ολόκληρη τη σχολική ζωή των μαθητών/τριών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- επισήμανε στον κ. Παναγιώτη Κασσιανό ως αρνητικό το γεγονός ότι η αναλογία των πέντε χιλιάδων μονίμων εργαζομένων στις δομές της Ε.Α.Ε. σε σχέση με το διορισμό φέτος  δέκα χιλιάδων εργαζόμενων  αναπληρωτών στην Ε.Α.Ε. που δείχνει ότι δύο στις τρεις θέσεις εργασίας καλύπτονται πλέον από ελαστικές σχέσεις εργασίας, μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Για αυτό τονίσαμε την αναγκαιότητα για άμεσο προγραμματισμό για διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ΕΕΠ & ΕΒΠ στο νευραλγικό εκπαιδευτικό τομέα της Ε.Α.Ε.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- ζήτησε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να καταργηθεί άμεσα η διάταξη του ν. 4186/2103 σύμφωνα με την οποία οι Γνωματεύσεις των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (Υπουργείο Υγείας) είναι Ισότιμες (!) με τις Γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ακόμα κι αν δεν έχουν στην Διεπιστημονική τους Ομάδα Ειδικό Παιδαγωγό (με παρεμβάσεις του Π.Ε.Σ.Ε.Α. είχε κατοχυρωθεί  διάταξη η αναγκαιότητα συμμετοχής στην Διεπιστημονική Ομάδα και Ειδικού Παιδαγωγού). Ο Π.Ε.Σ.Ε.Α. κατέθεσε συγκεκριμένα παραδείγματα όπου σε ΚΕΔΔΥ της Περιφέρειας εμφανίστηκαν μαθητές της Τρίτης Λυκείου με «Διαγνώσεις» Δυσλεξίας από Κέντρα που υπάρχουν στον Πίνακα Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (μαθητές που τα ίδια τα ΚΕΔΔΥ δεν είχαν διαπιστώσει κατά την Διαγνωστική διαδικασία «ειδική μαθησιακή δυσκολία» ώστε να δώσουν γνωμάτευση για Προφορική Εξέταση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις). Το φαινόμενο παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις καθώς απαξιώνει το ρόλο των ΚΕΔΔΥ αλλά κι εγείρει πολλά ερωτηματικά όσο αφορά την Διαγνωστική Διαδικασία που ακολουθείται από διάφορα Κέντρα. Επίσης  φανερώνει την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των διαγνωστικών φορέων που ανήκουν σε διαφορετικά Υπουργεία ενώ θα έπρεπε να υπάρχει και να ακολουθείται αυστηρό πρωτόκολλο συνεργασίας. Το Δ.Σ. του Π.Ε.Σ.Ε.Α. θεωρεί ότι όπως το Υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη για τις εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτσι πρέπει να έχει την ευθύνη και ορίζει τα κριτήρια για τον Πίνακα των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων Πιστοποίησης των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών κι όχι απλώς να αποδέχεται τον Πίνακα που παίρνει από το Υπουργείο Υγείας(!). Ιδιαίτερα σήμερα που μέσα στον Πίνακα (sep4u.gr/25710/egkekrimena-iatropedagogika-kentra-tou-ipourgiou-igias/) υπάρχουν δομές του Υπουργείου Υγείας που δεν είναι Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα αλλά Ιατρεία Αναπτυξιακής Παιδιατρικής τα οποία όπως το όνομά τους τα ορίζει είναι: ΙΑΤΡΕΙΑ!!!
Το Δ.Σ.  του Π. Ε.Σ.Ε.Α. έθεσε το θέμα της σχολικής περιφέρειας των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγρ. 7 του  Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/01-08-2017) τονίζοντας ότι αποτελεί θεσμική αστοχία, αφού τα Τμήματα Ένταξης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του γενικού σχολείο, καθώς και αιχμή του δόρατος» για την υλοποίηση ενταξιακών εσωτερικών εκπαιδευτικών πολιτικών σε κάθε σχολική μονάδα. Ο κ. Κασσιανός διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να μειωθεί ο ρόλος των Τμημάτων Ένταξης και θα αποσαφηνιστεί με  νομοθετική ρύθμιση στο μέλλον. Παρ’ όλα αυτά το Δ.Σ. του Π.Ε.Σ.Ε.Α. ζήτησε να απαλειφτεί  το παραπάνω εδάφιο γιατί το  Τμήμα Ένταξης αποτελεί ΔΟΜΗ της ΕΑΕ ενταγμένη στο γενικό σχολείο κι ως εκ τούτου η σχολική του περιφέρεια ορίζεται από τα όρια του σχολείου. Υπάρχει ο κίνδυνος να εκληφθεί και να ερμηνευτεί διαφορετικά  «με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των Σχολικών Συμβούλων Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- επισήμανε ως άμεσα και αναγκαία θεσμικά και πολιτικά μέτρα τα παρακάτω:

•    Ενιαίος νόμος για την Εκπαίδευση. Η ειδική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής εκπαίδευσης. Οι ειδικές νομοθετικές παρεμβάσεις όπου και όταν απαιτούνται, θα πρέπει να είναι μέρος της γενικότερης νομοθετικής παρέμβασης, να εναρμονίζεται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, να συνυφαίνεται με την γενική εκπαιδευτική διαδικασία και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης.

•    Άμεσοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, ΕΕΠ, ΕΒΠ στα γενικά και ειδικά σχολεία, με τα ίδια κριτήρια διορισμού που ισχύουν σε όλη την εκπαίδευση.

•    Διασφάλιση των πιστώσεων για την ειδική αγωγή από τον τακτικό προϋπολογισμό.

•    Ο Βασικός στόχος, το  σχολείο της γειτονιάς να γίνει «ένα Σχολείο για Όλους» με την εισαγωγή μιας σειράς αλλαγών, μέσω των οποίων τα ίδια τα σχολεία θα αναδιαρθρώνονται, προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια στη μάθηση και στη συμμετοχή όλων των παιδιών σύμφωνα με τη φιλοσοφία της συμπερίληψης. Σε μια τέτοια κατεύθυνση, σε  έναν ουσιαστικό και δημοκρατικό διάλογο έχουν θέση θέματα όπως: α) η πρώιμη παρέμβαση που πρέπει να πάρει συγκεκριμένη μορφή  ώστε να γίνει πράξη το δικαίωμα όλων των παιδιών να συμμετέχουν στην εκπαίδευση όσο πιο γρήγορα και  έτοιμα μπορούν, β) η προσχολική εκπαίδευση με Τμήματα Ένταξης στα Νηπιαγωγεία πλήρως στελεχωμένα με εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικό προσωπικό, γ) οι δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίζουν σε όλα τα παιδιά πραγματική πρόσβαση στα εφόδια της εκπαίδευσης.

•     Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτικού θεσμού των ΚΕΔΔΥ σε εκπαιδευτική κατεύθυνση και ενίσχυση του Υποστηρικτικού ρόλου τους.

•     Η ενίσχυση της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία.

•    Κατάργηση της διάταξης του ν.3699/2008 για την Ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη που μετακυλύει την ευθύνη στους γονείς για τη φοίτηση των παιδιών τους στο γενικό σχολείο και έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα το οποίο ορίζει με σαφήνεια στο άρθρο 21&6 ότι: «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

•    Έλεγχος και αναπροσαρμογή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ (2013 - 2020) ώστε να εξασφαλιστούν πόροι και να δημιουργηθούν δομές που θα προσφέρουν σε βάθος χρόνου υπηρεσίες σε συνεχή και σταθερή βάση στα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α.(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Μηνάς Ευσταθίου                                                       Λευτέρης Ρατσιάτος

 

Ετικέτες: 
ΠΕΣΕΑ

Σχόλια (4)

 
Νάντια
14 Σεπ 2017 16:41

O ΠΕΣΕΑ θέτει τα ζητήματα στη σωστή τους βάση.Πολύ σωστά αναφέρει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων από τα οποία απουσιάζει ο ειδικός παιδαγωγός καθώς και το ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποσπασμαστικά η ΕΑΕ.Το υπουργείο φαίνεται ότι καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και έχει δείξει τα τελευταία 2 έτη ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικό.Μένουν πολλά να γίνουν ακόμα αλλά δεν μπορεί να μην τονιστεί η σοβαρή προσπάθεια και η σοβαρότητα με την οποία έχουν αντιμετωπιστεί τα ζητήματά της.Άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να είναι οι διορισμοί στην ΕΑΕ και η αναβάθμιση του ρόλου των ΚΕΔΔΥ.

 
Παρασκευας
14 Σεπ 2017 20:54

Πολύ εμπεριστατωμένο το εν λόγω άρθρο.Επιτέλους,χαράζει μια νέα πραγματικότητα στην Ειδική Αγωγή.Και πολύ ορθά το θέτει για την χρήση της στην Γενική Αγωγή όπου πληθυσμιακά εκεί βρίσκεται ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών που την χρειάζονται.

 
ΜΠ. ΔΗΗΜΗΤΡΗΣ
14 Σεπ 2017 21:37

Για μια ακόμα φορά θα πω ένα μπράβο στον ΠΕΣΕΑ και ειδικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . Αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι η ουσία των θέσεών του στα θέματα της ειδικής αγωγής του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ε.Σ.Ε.Α . (εξάλλου τι να σχολιάσω για το δίκαιο τον αιτημάτων είναι ολοφάνερο ) αλλά για την άμεση αντίδραση , την επιστημονική τεκμηρίωση, την επιχειρηματολογία, την πρακτικότητα των λύσεων, την άμεση και προσωπική επαφή με την ηγεσία του Υπουργείου , την αντιπροσώπευση της μεγάλης πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής μονίμων και αναπληρωτών στις διεκδικήσεις τους . Τα τελευταία χρόνια ο Π.Ε.Σ.Ε.Α με αυτή την πορεία έγινε ακόμα πιο δυνατός . Όλα αυτά όμως έχουν και ένα προσωπικό κόστος για όλους τους συναδέλφους του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ε.Σ.Ε.Α .

Καλούς Αγώνες

 
Μαρία
14 Σεπ 2017 22:36

Ο ΠΕΣΕΑ θέτει τα ζητήματα της ειδικής εκπαίδευσης σε σωστή επιστημονική βάση και πάντοτε στα πλαίσια της φιλοσοφίας του ενός σχολείου για όλους. Συγχαρητήρια για τον αγώνα σας καθώς και για την στήριξη στους μαθητές , τους εκπαιδευτικούς , μόνιμους και αναπληρωτές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ