Placeholder

ΙΕΚ

Aποκλείστηκαν οι χημικοί από αναθέσεις μαθημάτων στα ΙΕΚ

Δημοσίευση: 14/09/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι χημικοί αποκλείστηκαν από αναθέσεις μαθημάτων στα ΙΕΚ ή βρέθηκαν να έχουν 2η ανάθεση σε πολλά μαθήματα της ειδικότητας τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επιστολή της Ενωσης Ελλήνων Χημικών προς τον αρμόδιο υφυπουργό Παιδείας Δ. Μπαξεβανάκη,   αφού εξαιρέθηκε από την επεξεργασία το αρμόδιο επιμελητήριο για θέματα Χημείας, διαπιστώθηκε την 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 που αναρτήθηκαν οι ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-t...) ότι :

1.    Οι χημικοί δεν έχουν σε καμία ειδικότητα ανάθεση για το μάθημα «Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία», παρότι η πολιτεία ορίζει η ΕΕΧ να εκπροσωπείται στο «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΥΑΕ)» και έχει εξειδικευμένο επιστημονικό τμήμα με την ονομασία «Τμήμα Περιβάλλοντος και Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία»

2.    Για την  ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» οι οδηγοί σπουδών που δημοσιεύτηκαν αποκλείουν τους πτυχιούχους χημικούς από την ανάθεση των μαθημάτων: «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», «ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», και δίνουν ως β ανάθεση τα μαθήματα: «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ». Τους οδηγούς συνέταξαν  δύο διατολόγοι-διατροφολόγοι.

3.    Για την ειδικότητα οι «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών»   οι οδηγοί σπουδών έμμεσα και άμεσα επιδιώκουν την πλήρη εξαφάνιση των χημικών, γεγονός που είναι απολύτως κατανοητό μια και συντάσσονται από τον διευθυντή του ΙΕΚ, κ. Δημήτριο Κυριακό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ και Πρόεδρο της ΕΠΕ, έναν γεωπόνο, έναν κτηνίατρο και δύο τεχνολόγους τροφίμων, κανέναν όμως χημικό.  Συγκεκριμένα αποκλείονται οι χημικοί εντελώς από την ανάθεση των μαθημάτων: : «10) ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», «18)ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», «12)ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ», «17) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ», «20) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», 21) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», «22) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» και τους δίνονται ως ανάθεση τα μαθήματα: «2) ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», «5) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»,  υπό την προϋπόθεση να έχουν εξειδίκευση στα τρόφιμα, ενώ καμία εξειδίκευση δεν απαιτείται για τους απόφοιτους των ΤΕΙ τεχνολογίας τροφίμων ή οινολογίας και τεχνολογίας ποτών.

4.    Στον οδηγό σπουδών της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» στα μαθήματα “ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι & ΙΙ» ως α' ανάθεση προτείνονται Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, Ιατροί και Βιοχημικοί και οι Χημικοί υπάρχουν στις β' αναθέσεις

Επίσης, οι Χημικοί ΔΕΝ έχουν ανάθεση το μάθημα “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ”, (η ύλη του μαθήματος στον οδηγό σπουδών αφορά στα εξής: είδη και χώροι εργαστηρίων, συσκευές επεξεργασίας νερού, υδατόλουτρα, κλίβανοι, συσκευές φυγοκέντρησης, ζυγοί, μικροσκόπια, φασματοφωτομετρία, χρωματογραφία, συσκευές ηλεκτροφόρησης, ψυκτικές συσκευές, πεχάμετρο, όργανα αυτόματης ανάλυσης, διάφορες αυτοματοποιημένες συσκευές και οι Η/Υ στο εργαστήριο, τα οποία αποτελούν κατεξοχήν γνωστικό αντικείμενο των Χημικών).

Τα ίδια ισχύουν και για το μάθημα «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η Ενωση Ελλήνων Χημικών επισημαίνει επίσης, ότι:


2. Η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ των αντίστοιχων Τμημάτων [ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ…] είναι Χημικοί.

3. Στα περισσότερα ΑΕΙ η διδασκαλία αντίστοιχων μαθημάτων γίνεται από καθηγητές Χημείας. Επισημαίνουμε επίσης ότι, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο η άσκηση επαγγελμάτων που διαπραγματεύονται το επιστημονικό αντικείμενο των προαναφερόμενων μαθημάτων γίνεται από πτυχιούχους Χημείας.

4. Η ΕΕΧ έχει προειδοποιήσει ότι η σύνθεση των υπεύθυνων για τους οδηγούς σπουδών δεν διασφαλίζει την επιστημονική τους εγκυρότητα και την αμεροληψία και δεν έχει λάβει ουδεμία απάντηση.

5. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και σε μαθήματα των ειδικοτήτων  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΑΛΛΕΣ..

Η Ενωση Ελλήνων Χημικών  καλεί την ηγεσία του υπουργείου να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, επιφυλασσόμενη παντός νομίμου  δικαιώματος της  για την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών της.

Σχόλια (4)

 
γεωπόνος
14 Σεπ 2017 23:56

1. Αυτό το διδάσκονται κατεξοχήν οι Ιατρός-Εργασίας & Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ και μετά ό,τι άλλο συναφές ΑΕΙ

2. Για το "Χημεία Τροφίμων" είναι οι Γεωπόνοι-Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και Χημικοί. Για το "'Ελεγχος & Καταλληλότητα Τροφίμων" (δηλαδή τα αντικείμενα των μικροβιολογία & τοξικολογία τροφίμων και εφαρμογές τους) μόνο Γεωπόνοι-Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων & Τεχνολογία Τροφίμων ΤΕΙ και μετά ό,τι άλλο συναφές. Για το Βιοχημεία πρέπει να είναι Χημικοί, Βιολόγοι & (γεωπόνοι)-Βιοτεχνολόγοι.

3. Για το "Χημεία Τροφίμων" & "'Ελεγχος & Καταλληλότητα Τροφίμων" & "Βιοχημεία", όπως στο 2. Για το Νομοθεσία & Δεοντολογία προηγούνται οι Γεωπόνοι-Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων & Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ (λόγω της εν λόγω Ειδικότητας ΙΕΚ ως πιο συναφείς) και το αυτό στο "Συσκευασία Τροφίμων & Ποτών" (συν οι του Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ΤΕΙ). Στα "Γενική Χημεία" & "Αναλυτική Χημεία" πιο συναφείς οι Χημικοί και μετά οι Γεωπόνοι-Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων.

4. Στο Βιοχημεία Ι & ΙΙ στην ειδικότητα ΙΕΚ Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων προηγούνται Χημικοί & Φαρμακοποιοί και έπονται Ιατροί & Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ. Στο "Τεχνολογία Οργάνων Εργαστηρίου" είναι συναφείς όλα τα Τμήματα με βασικά μαθήματα Βιολογία & Χημεία (Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Χημικοί, Βιοτεχνολόγοι, Ιατροί, Φαρμακοποιοί, κ.λπ. κ.λπ.). Δεν διδάσκονται μόνο οι χημικοί οργανολογία εργαστηρίων. Στο "Αποστειρώσεις & Σκεύη Εργαστηρίου" προηγούνται οι σπουδές πέριξ βιολογίας (βιολόγοι, γεωπόνοι, βιοτεχνολόγοι, ιατροί, κ.λπ.) και έπονται οι χημικοί & φαρμακοποιοί.

Επισημάνσεις
2. Στα των Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών (π.χ. ΓΠΑ) μάλλον είναι οι γεωπόνοι-επιστήμης & τεχνολογίας τροφίμων. Το αυτό και στα περισσότερα ΑΕΙ (επισήμανση 3).

3. Δεν ξέρω αν το ξέρουν στην ΕΕΧ, αλλά τα ανωτέρω μαθήματα σε δημόσιο & ιδιωτικό τομέα σχετικά με τα προαναφερθέντα μαθήματα γίνονται από πάρα πολλά συναφή πτυχία (π.χ. γεωπόνοι) και όχι μόνο της Χημείας. Επιπλέον περί "χημικών, μοριακών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε τρόφιμα" εκτελούν μέχρι και οι Γεωπόνοι-Βιοτεχνολογίας (ΦΕΚ 32Α/2014).

Σχετικά με τα ανωτέρω λοιπόν, σε μερικά μόνο μαθήματα από τα ανωτέρω πρέπει προηγούνται οι Χημικοί (π.χ. Γενική Χημεία, Αναλυτική Χημεία), ενώ στα περισσότερα προηγούνται άλλα πτυχία (π.χ. Γεωπόνοι-Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων-Διατροφή του Ανθρώπου, με πάρα πολλά προπτυχιακά μαθήματα χημείας), όπως αρμόζει και βάσει του τίτλου της ειδικότητας ΙΕΚ (π.χ. Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών, Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας).

 
Καρ.Γιώτα
20 Σεπ 2017 18:33

Το άρθρο της ΕΕΧ αποσκοπεί στο να τονίσει ότι είναι απαράδεκτο να έχουν δεύτερη ανάθεση ή να αποκλείονται οι χημικοί από μαθήματα χημείας ή παρεμφερή (π.χ.κοσμητολογία). Δεν υποστηρίζει να αποκλειστούν άλλες συναφείς ειδικότητες από την ανάθεση του μαθήματος, τονίζει όμως το παράλογο του αποκλεισμου ή της δεύτερης ανάθεσης, όταν μάλιστα θεωρούνται κατάλληλοι για το συγκεκριμένο μάθημα, απόφοιτοι ειδικοτήτων όπου διδάσκοντες είναι χημικοί.
Μήπως το υπουργείο παιδείας θα πρέπει να εγκαταλήψει τις χοντροκομένες κατηγοριοποιήσεις των πιστοποιημένων εκπαιδευτών και αναθέσεις μαθημάτων με βάση το πτυχίο και να συμπεριλάβει στην επιλογή τη διδακτική προυπηρεσία στα συγκεκριμένα μαθήματα, τις εξειδικεύσεις που έχει ο καθένας (μεταπτυχιακά/διδακτορικά) και την επαγγελματική δραστηριότητα του, που μέσω αυτής μπορεί πραγματικά να παρέχει αξιόλογες γνώσεις στον εκπαιδευόμενο; Επιτέλους ας γίνει χρήση των στοιχείων που καταθέτουμε κάθε χρόνο για μοριοδότηση.
Είναι πολύ απογοητευτικό για την Ελλάδα που θα έπρεπε να στοχεύει στη βελτίωση, αυτοί που διδάσκουν εδώ και χρόνια συγκεκριμένα μαθήματα, ξαφνικά, με τις αποφάσεις που πάρθηκαν , να κρίνονται ακατάλληλοι.

 
Χημικός
22 Σεπ 2017 23:00

Ποιός είπε, κατ'αρχήν, ότι στα τα μαθήματα όπου αποκλείστηκαν οι Χημικοί, πρέπει οι αναθέσεις να γίνονται μόνο σε Χημικούς? Δεν το υποστήριξαν αυτό οι Χημικοί στην επιστολή τους, που δημοσιεύτηκε σε καμία περίπτωση. Αυτό που λέμε οι Χημικοί είναι ότι φτιάχτηκαν οδηγοί σπουδών και προσοντολόγια "στο πόδι", κυριολεκτικά. Οι Χημικοί λέμε ναι και σε αναθέσεις και σε άλλους πτυχιούχους αλλά όχι να αποκλειόμαστε οι ίδιοι. Ούτε ζητήσαμε, οι Χημικοί, να κάνουμε μαθήματα που η ύλη τους δεν άπτεται χημείας πχ διατροφή. Όταν, όμως, τα μαθήματα που περιγράφονται στις ανωτέρω ειδικότητες είναι μαθήματα που η ύλη τους (όπως περιγράφονται στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών των εν λόγω ειδικοτήτων) είναι μαθήματα καθαρά περιεχομένου χημείας και μάλιστα αναλυτικής χημείας, δεν μπορεί να αποκλείονται οι Χημικοί. Με ποιο δικαίωμα αποκλείσθηκε μια επιστημονική τάξη, αυτή των Χημικών? Και βεβαίως ναι, αναλύσεις τροφίμων μπορούν να εκτελούν και άλλες ειδικότητες (που βέβαια μην εξετάσουμε πως "αλεξιπτωτιστικά" εισήλθαν στο χώρο, αυτό είναι άλλο θέμα) αλλά να αποκλείονται οι Χημικοί από τη διδασκαλία και τα εργαστήρια αυτών μαθημάτων? Ναι, στο να μπορεί να γίνει ανάθεση και σε άλλους πτυχιούχους αλλά να μην αποκλείονται οι Χημικοί. Αυτό λέμε. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουν ορισμένοι?? Και επαναλαμβάνω και πάλι: Όσοι λένε "στο τάδε μάθημα πρώτα η μία ειδικότητα και μετά έπεται η άλλη", έχουν δει την ύλη των εν λόγω μαθημάτων στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών για να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για μαθήματα καθαρά περιεχομένου χημείας που απλά κάποιοι έβαλαν άλλους τίτλους προκειμένου να δικαιολογήσουν τις συντεχνιακού τύπου αναθέσεις στα προσοντολόγια? πχ στη Νομοθεσία-Δεοντολογία, η Πολιτεία αναθέτει στο Γ.Χ.Κ. τη σύνταξη αυτής δηλ σε Χημικούς. Αλλά τώρα οι Χημικοί να μη διδάσκουν νομοθεσία (την οποία αυτοί συντάσσουν και προτείνουν, ως στελέχη του Γ.Χ.Κ). Και επειδή κάποιοι αποφάσισαν να "βαφτίσουν" με συγκεκριμένα ονόματα κάποιες ειδικότητες των ΙΕΚ πχ "Στέλεχος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών", "Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας", αυτά τα ονόματα αναιρούν την ουσία των διδασκομένων μαθημάτων? Και επίσης, τι θα πει «προηγούνται άλλα πτυχία (π.χ. Γεωπόνοι-Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων-Διατροφή του Ανθρώπου, με πάρα πολλά προπτυχιακά μαθήματα χημείας)»?? Δηλαδή παρά το ότι οι εν λόγω ειδικότητες (Γεωπόνοι, Τεχνολόγοι Τροφίμων κλπ), διδάσκονται πάρα πολλά προπτυχιακά μαθήματα χημείας (και κυρίως από Χημικούς διδάσκοντες) και ενώ τα εν λόγω μαθήματα στα ΙΕΚ είναι και μαθήματα περιεχομένου χημείας, είναι σωστό να αποκλείονται οι Χημικοί από τη διδασκαλία τους?? Και να μην υπάρχουν καν στις αναθέσεις?? Γιατί αυτό συνέβη κατά κύριο λόγο. Παριστάνετε πως δεν αντιλαμβάνεστε το παράλογο του δήθεν επιχειρήματός σας?? Είναι εξόφθαλμα πράγματα αυτά. Ας αφήσουν, λοιπόν, τα τεχνάσματα οι διάφοροι , ειδικά όταν διδάσκονται στα προπτυχιακά τους τα εν λόγω μαθήματα από Χημικούς καθηγητές και μάλιστα "τρομάζουν" στις εξεταστικές να τα περάσουν γιατί το χημικό τους υπόβαθρο είναι...άστα...Αλλά κατά άλλα στα ΙΕΚ, τα ίδια μαθήματα (με άλλο όνομα ή ακόμα και με όνομα ΧΗΜΕΙΑ) να μην επιτρέπεται να τα διδάσκουν και Χημικοί. Ωραία πράγματα έτσι??

 
Γεωργίου Π.
11 Οκτ 2017 14:10

Συμφωνώ απόλυτα με το παραπάνω σχόλιο (Χημικός).
Έως τώρα, αναθέσεις σε χημικούς δίνονταν περίπου μόνο σε μαθήματα των οποίων ο τίτλος περιέχει την λέξη "χημεία". Αντί να καλυτερεύουν τα πράγματα, χειροτερεύουν. Την "χημεία τροφίμων" να μην έχει δικαίωμα να την διδάξει ο χημικός;;;;Είναι απλά απίστευτο. Η χημεία είναι βασική επιστήμη. Πάνω σε αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η τροφογνωσία όπως και πολλές άλλες επιστήμες. Εμείς κρατάμε τα κλαριά του δέντρου και πετάμε τις ρίζες και τον κορμό;;
Ένα άλλο παράδειγμα απίστευτης υποβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σπουδαστών σχετίζεται με το τμήμα "Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής" . Ενώ στην Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) στην κατηγορία Γενικών Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων αναφέρονται Βασικοί νόμοι Φυσικής - Χημείας, ένα μάθημα μόνο ανατίθεται και σε χημικούς, το "Υγιεινή και Ασφάλεια"
Για παράδειγμα, οι στόχοι του θεωρητικού μαθήματος "Πρώτες Ύλες Και Προϊόντα Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, περιγράφονται ως εξής:
"Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των γνώσεων που θα επιτρέψουν στους καταρτιζόμενους να γνωρίζουν τις πρώτες ύλες της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής τόσο από φυσική όσο και από χημική σύσταση, τη σημασία και τη δράση των υλικών κατά την παρασκευή των προϊόντων και τη σωστή και αποτελεσματική τους χρήση. Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων, τις βασικές κατηγορίες α’ υλών αρτοποιίας- ζαχαροπλαστικής και προσθέτων (δημητριακά, γαλακτοκομικά προϊόντα, λίπη έλαια, γλυκαντικές ύλες, διογκωτικά, γαλακτωματοποιητές κλπ), καθώς και τις λειτουργικές ιδιότητες τους, που επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο επεξεργασίας των α’ υλών ανάλογα με το είδος και την σύσταση τους, αλλά και να συνδυάζουν τις κατηγορίες των α’ υλών για την σύνθεση συνταγών και καινοτόμων προϊόντων αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής".
Στις αναθέσεις του, αναφέρονται "Ο εκπαιδευτής να είναι πτυχιούχος τμήματος τεχνολογίας τροφίμων ή/και αντίστοιχης ειδικότητας – ειδίκευσης ή/και να έχει τα ίδια προσόντα με τον εκπαιδευτή του μαθήματος Αρτοποιητικής ή Ζαχαροπλαστικής τέχνης."
Εάν δεν υπάρχει ο πτυχιούχος τεχνολογίας τροφίμων το μάθημα πάει σε ζαχαροπλάστη χωρίς καν εκπαιδευτική επάρκεια και αγνοούνται χημικοί με εκπαιδευτική επάρκεια. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα επάγγελμα αλλά είναι δυνατόν θεωρητικό μάθημα το οποίο αναφέρεται σε χημική σύσταση όπως και σε επεξεργασία διαφόρων πρώτων υλών να ανατίθεται σε ζαχαροπλάστη χωρίς καν εκπαιδευτική επάρκεια όταν υπάρχει διαθέσιμος χημικός;
Και συγγνώμη για την απογοήτευση μου αλλά η αλήθεια είναι ότι σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που η χημεία είναι πλέον σχεδόν ανύπαρκτη, μπορεί κανείς να τα περιμένει όλα.
Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε όσοι ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον και για όσα μας περιβάλλουν. Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, η παραπληροφόρηση βασιλεύει ακριβώς επειδή «πείθει» ανθρώπους χωρίς βασικές γνώσεις χημείας , βιολογίας, φυσικής.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ