Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι διαδικασίες εκλογών στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για την ανάδειξη Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, Κοσμητόρων και προέδρων τμημάτων

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση
Δημοσίευση: 16/09/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Υπογράφηκε από τον υπουργό Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου η απόφαση με την οποία καθορίζεται  ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων αυτών, κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’114) και έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε ιδρύματος.

Στην υπουργική  απόφαση  νοούνται ως:

α) «μονομελές όργανο διοίκησης του Α.Ε.Ι.»: ο Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης, ο Κοσμήτορας, ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος και ο Διευθυντής Τομέα,

β) «όργανα διενέργειας εκλογών»: τα όργανα που έχουν την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, ήτοι:

αα) η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) για την εκλογή Πρύτανη, Αντιπρυτάνεων, Κοσμήτορα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 15, 19 και 23 του ν. 4485/2017, αντίστοιχα και

ββ) η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας, με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 και αποτελείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα με ισάριθμους αναπληρωτές.

Ειδικά για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, ο ορισμός της Κ.Ε.Ε. γίνεται από τον Πρύτανη, μέχρι να συγκροτηθεί Πρυτανικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

3. Τα όργανα διενέργειας εκλογών οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και μπορούν για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας να εξουσιοδοτούν εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού του ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, τα όργανα διενέργειας εκλογών είναι αρμόδια να επιλύουν οποιο- δήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή των κάτωθι διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις τις παρούσας και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών κάθε ιδρύματος.

4. Τα όργανα διενέργειας εκλογών χρησιμοποιούν για τη διενέργεια των εκλογών σφραγίδα, η οποία τους παραδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Πρύτανη του ιδρύματος.

Υποβολή υποψηφιοτήτων - Ανακήρυξη υποψηφίων - Εκλογικοί κατάλογοι

1. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 15, στην παρ. 4 του άρθρου 19, στην παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 και στο όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, κατά περίπτωση, με αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.

2. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, τα όργανα διενέργειας εκλογών εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας, και ανακηρύσσει τους υποψηφίους στις προθεσμίες που ο νόμος ορίζει. Η ανακήρυξη των υποψηφίων Διευθυντών Τομέα γίνεται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής. Με επιμέλεια του οργάνου διενέργειας των εκλογών αναρτάται σε ειδικό τμήμα στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος ο πίνακας των υποψηφίων.

3. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Εκλογικά τμήματα και Εφορευτικές επιτροπές

1. Η Κ.Ε.Ε. εκτελεί χρέη εφορευτικής επιτροπής όταν οι εκλογές διενεργούνται σε ένα εκλογικό τμήμα. Με εξαίρεση την εκλογή για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα, η οποία διενεργείται σε ένα εκλογικό τμήμα από την οικεία Εφορευτική Επιτροπή, με απόφαση της Κ.Ε.Ε. μπορεί να προβλέπεται ότι οι εκλογές διενεργούνται σε περισσότερα εκλογικά τμήματα. Στην περίπτωση αυτή, η Κ.Ε.Ε. ορίζει τριμελή εφορευτική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων του οικείου ιδρύματος ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, για κάθε εκλογικό τμήμα. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο αναπληρώνονται από ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται ύστερα από κλήρωση, η οποία διενεργείται από την Κ.Ε.Ε.. Η κλήρωση, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι και οι αντιπρόσωποι τους, διενεργείται μεταξύ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Για την ανάδειξη του προέδρου κάθε εφορευτικής επιτροπής διεξάγεται κλήρωση με- ταξύ των μελών της. Αν η ψηφοφορία επαναληφθεί, οι εκλογές διεξάγονται μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

2. Όσοι ορίστηκαν μέλη εφορευτικών επιτροπών, ειδοποιούνται με απόδειξη για τον ορισμό τους με επιμέλεια του οργάνου που τους όρισε. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντα τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.

Αν τα μέλη απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αν η αναπλήρωση είναι αδύνατη, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον δύο. Σε περίπτωση που παρίσταται ένα μόνο μέλος της εφορευτικής επιτροπής, τότε το μέλος αυτό διορίζει τυχαία, ως μέλη της επιτροπής δύο και σε περίπτωση αδυναμίας έναν από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, οι οποίοι υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

3. Οι εφορευτικές επιτροπές διενεργούν την ψηφοφορία και ευθύνονται για την τοποθέτηση της κάλπης και τη διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, μία ημέρα πριν από αυτήν, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι.

Ψηφοδέλτια - Εκλογικοί φάκελοι

1. Για την εκλογή χρησιμοποιούνται έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί που φέρουν τις ίδιες διαστάσεις, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του οργάνου διενέργειας των εκλογών. Στα ψηφοδέλτια χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μαύρης απόχρωσης. Σε κάθε εκλογικό τμήμα διατίθενται από την οικεία εφορευτική επιτροπή στους εκλογείς και λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία κατασκευάζονται από το ίδιο λευκό χαρτί και έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τα λοιπά ψηφοδέλτια.

2. Για την εκλογή χρησιμοποιούνται ομοιόμορφοι εκλογικοί φάκελοι από αδιαφανές χαρτί λευκής απόχρωσης. Στα μονομελή όργανα διοίκησης για την εκλογή των οποίων το εκλεκτορικό σώμα διαχωρίζεται σε δύο ομάδες εκλεκτόρων, χρησιμοποιούνται φάκελοι λευκής απόχρωσης για την πρώτη ομάδα εκλεκτόρων και γαλάζιας απόχρωσης για το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.

Ψηφοφορία - Αντιπρόσωποι - Επαναληπτικές εκλογές

1. Η ψηφοφορία διεξάγεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη των εκλογών και σε χώρο που ορίζει το όργανο διενέργειας των εκλογών. Με απόφαση του οργάνου διενέργειας των εκλογών ορίζονται τα εκλογικά τμήματα, το ιδιαίτερο κατάστημα ψηφοφορίας για κάθε εκλογικό τμήμα, καθώς και η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα. Η ανωτέρω απόφαση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στο οικείο Α.Ε.Ι. και αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, εκτός δε από τα στοιχεία που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια αναφέρει την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης και λήξης της, καθώς και τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας.

2. Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής. Για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων χρησιμοποιούνται δύο κάλπες. Ομοίως, δύο κάλπες χρησιμοποιούνται για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή ελέγχει αν οι κάλπες είναι κενές και τις σφραγίζει με βουλοκέρι. Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητα τους και επαληθεύει την εγ- γραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Η αναγνώριση των εκλογέων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, γίνεται με βάση το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στον εκλογέα τα ψηφοδέλτια (ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων και λευκό ψηφοδέλτιο) μαζί με τον εκλογικό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και μονογράφεται από τον πρόεδρο της, κατά το χρόνο που παραδίδεται στον εκλογέα. Οι εκλογείς αποσύρονται και ψηφίζουν, θέτοντας ένα σταυρό προτίμησης δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου της επιλογής τους, σε ιδιαίτερο χώρο που διαφυλάσσει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό με ευθύνη της οικείας εφορευτικής επιτροπής. Οι εκλογείς κλείνουν οι ίδιοι τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνουν ιδιοχείρως στην οικεία κάλπη, παρουσία του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής. Προκειμένου για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, καθώς και Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος, οι εκλογείς παραλαμβάνουν τα ψηφοδέλτια για την εκλογή Πρύτανη ή Προέδρου Τμήματος αντίστοιχα και ψηφίζουν στη σχετική κάλπη και στη συνέχεια παραλαμβάνουν τα ψηφοδέλτια για την εκλογή Αντιπρυτάνεων ή αναπληρωτή Προέδρου αντίστοιχα. Ψηφοδέλτια που αφορούν την εκλογή Πρύτανη, τα οποία ανευρίσκονται στην κάλπη για την εκλογή Αντιπρυτάνεων και αντιστρόφως θεωρούνται άκυρα. Ομοίως, άκυρα θεωρούνται ψηφοδέλτια που αφορούν στην εκλογή Προέδρου Τμήματος, τα οποία ανευρίσκονται στην κάλπη για την εκλογή αναπληρωτή Προέδρου και αντιστρόφως.

3. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση του, που απευθύνεται στο όργανο διενέργειας των εκλογών, να ορίσει το αργότερο δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά τη διάρκεια όλης της εκλογικής διαδι- κασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις.

4. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης απόλυτης πλει- οψηφίας ή σε περίπτωση ισοψηφίας για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων, η εκλογική δι- αδικασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017. Στην πρώτη άγονη εκλογική διαδικασία με κάλπη, για άλλο λόγο πλην της ισοψηφίας ή της μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειο- ψηφίας, η Κ.Ε.Ε. διεξάγει εκλογική διαδικασία μέσω ηλε- κτρονικής ψήφου στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.

Λήξη ψηφοφορίας - Καταμέτρηση και διαλογή ψήφων - Ακυρότητες ψηφοδελτίων

1. Όταν παρέλθει ο ορισθείς χρόνος διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της. Ακολούθως οι πόρτες κλείνουν, αποσφραγίζονται και ανοίγουν οι κάλπες και αριθμούνται οι φάκελοι ανά κάλπη και ανά χρώμα. Στη συνέχεια, ανοίγονται οι φάκελοι ανά χρώμα και αριθμούνται ενιαία τα ψηφοδέλτια κάθε ομάδας εκλεκτόρων με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών, ελέγχεται η εγκυρότητα τους και μονογράφονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, ο οποίος αναγράφει σε κάθε ψηφοδέλτιο το διακριτικό τίτλο του εκλογικού τμήματος.

2. Αν κατά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των σφραγισμένων φακέλων που βρίσκονται σε αυτήν προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψηφισάντων, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση. Οι φάκελοι που δεν φέρουν σφραγίδα και μονογραφή του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής αφαιρούνται. Αν ο αριθμός των σφραγισμένων και μονογεγραμμένων φακέλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ψηφισάντων, τοποθετούνται πάλι στην κάλπη όλοι οι φάκελοι του αντίστοιχου χρώματος και αφαιρούνται τυχαία τόσοι φάκελοι όσοι είναι και οι φάκελοι που πλεονάζουν.

3 Μετά το πέρας της καταμέτρησης, η εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος συντάσσει πρακτικό (πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων εκλογικού τμήματος), αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στους υποψηφίους, τους αντιπροσώπους των υποψηφίων ή τους αναπληρωτές τους, εφόσον το ζητήσουν, ακόμη και πριν από την παράδοση του πρακτικού στην Κ.Ε.Ε. στην περίπτωση που η εκλογή διεξάγεται σε περισσότερα εκλογικά τμήματα. Στην τελευταία περίπτωση, η εφορευτική επιτροπή παραδίδει στη συνέχεια τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους, το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και το πρακτικό καταμέτρησης στην Κ.Ε.Ε., προκειμένου να διενεργηθεί από αυτήν ενιαία καταμέτρηση. Για την παράδοση - παραλαβή των ψηφοδελτίων και του εν γένει εκλογικού υλικού συντάσσεται από την οικεία εφορευτική επιτροπή πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής αυτής και τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε..

4. Η Κ.Ε.Ε. καταμετρά όλα τα ψηφοδέλτια που της παραδίδονται από τα εκλογικά τμήματα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια, αριθμεί εκ νέου ενιαία τα ψηφοδέλτια ανά ομάδα εκλεκτόρων με τη χρήση διαδοχικών ακέραιων αριθμών και προχωρεί στη διαλογή των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια κατά την αρίθμηση τους, μονογράφονται από τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε. και αναγράφεται επί αυτών η ένδειξη «Κ.Ε.Ε.», με την οποία δηλώνεται ότι το ψηφοδέλτιο καταμετρήθηκε από την επιτροπή αυτή.

5. Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο κατόπιν απόφασης της εφορευτικής επιτροπής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που ορίζονται ανωτέρω.

β) Αν δεν είναι έντυπο, καθώς και αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει κατά τρόπο
εμφανή από αυτά που ορίζονται ανωτέρω.

γ) Αν φέρει σε οποιαδήποτε πλευρά του διαγραφές, εγγραφές, λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα, ξύσματα, διορθώσεις ή άλλα σημεία που καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενο του ή αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.

δ) Αν φέρει περισσότερους του ενός σταυρούς προτίμησης.

ε) Αν βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια ή μαζί με οποιοδήποτε άλλο υλικό, καθώς και αν βρεθεί σε διαφορετικό φάκελο από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ψηφοφορία. Αν υπάρχουν σημειωμένα στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, το ψηφοδέλτιο που περιέχεται σ» αυτόν είναι άκυρο, εφόσον κριθεί ότι τα παραπάνω συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν προδήλως το απόρρητο της ψηφοφορίας.

ε) Αν βρεθεί σε διαφορετική κάλπη από την προβλεπόμενη.

6. Οι έγκυρες ψήφοι, όπου προβλέπονται δύο ομάδες εκλεκτόρων, υπολογίζονται σύμφωνα με τον εξής αλγόριθμο:

Για την εφαρμογή του ανωτέρω αλγορίθμου, νοείται ως: Ψ: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος, Α: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων, Σ: το σύνολο των μελών της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων (ήτοι των μελών Δ.Ε.Π.), Β: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τη δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων, Γ: το σύνολο των μελών της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (σε περίπτωση εκλογής Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος, ενώ σε περίπτωση εκλογής Κοσμήτο- ρα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας Σχολής ή Τμήματος, αντίστοιχα).

Ενστάσεις

1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει:

α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του ιδρύματος και

β) ο υποψήφιος κατά την εκλογή αυτή στο οικείο ίδρυμα, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής του τμήματος ή της Κ.Ε.Ε. έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να δια- κόπτεται η ψηφοφορία.
Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται.

2. Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ της επόμενης παραγράφου υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών ως εξής:

α) για την ανακήρυξη των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτνεων υποβάλλονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία,

β) για την ανακήρυξη των λοιπών υποψηφίων υποβάλλονται το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία.

3. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:

α) Η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων.

β) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων.

γ) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή των ψήφων.

Πρακτικά εφορευτικών επιτροπών - Πίνακας αποτελεσμάτων

1. Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων τηρούν για την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που διεξάγεται από αυτές το πρακτικό καταμέτρησης ψηφοδελτίων εκλογικού τμήματος, στο οποίο εκτός από τα συνήθη στοιχεία αναγράφονται:

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του εκλογικού τμήματος,

β) ο αριθμός των ψηφισάντων,

γ) ο αριθμός των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων,

δ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων,

ε) ο αριθμός των πλεοναζόντων φακέλων που αφαιρέθηκαν τυχαία και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων που περιέχονται σε αυτούς και

στ) οι τυχόν ενστάσεις επί της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και οι αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής επί αυτών.

2. Οι εφορευτικές επιτροπές τηρούν, επίσης, πρωτόκολλο ψηφοφορίας, από το οποίο προκύπτει η τήρηση της εκλογικής διαδικασίας από την έναρξη της ψηφοφορίας και μέχρι τη λήξη της, οι τυχόν ενστάσεις επί της διαδικασίας αυτής και οι αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής επί των ενστάσεων αυτών.

3. Τα πρακτικά που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους συντάσσονται από την οικεία εφορευτική επιτροπή και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη της, παραδίδονται δε στην Κ.Ε.Ε., για την διενέργεια της ενιαίας καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και διαλογής των ψήφων.

4. Για την εκλογή των υποψηφίων, αφού ελέγξει τα στοιχεία που της παραδίδονται από τις εφορευτικές επιτροπές των τμημάτων, η Κ.Ε.Ε. συντάσσει τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής).

Στην περίπτωση εκλογής για ανάδειξη Διευθυντή Τομέα, το πρακτικό εκλογής συντάσσεται από την οικεία εφορευτική επιτροπή. Η σύνταξη του πρα- κτικού εκλογής μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

Στο πρακτικό εκτός από τα συνήθη στοιχεία περιέχονται χωριστά για κάθε ομάδα εκλεκτόρων:

α) ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων,

β) ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων,

γ) ο συνολικός αριθμός των έγκυρων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων,

δ) το περιεχόμενο εκάστου ψηφοδελτίου, ε) ο συνολικός αριθμός ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος,

στ) τα αποτελέσματα των τυχόν διενεργηθεισών κληρώσεων και οι υποψήφιοι μεταξύ των οποίων διεξήχθησαν και

ζ) οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών. Τέλος, στο πρακτικό αναγράφονται ο συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος ύστερα από την εφαρμογή του συντελεστή βαρύτητας (άρθρο 15 παρ. 3 ν. 4485/2017 αναλογικά εφαρμοζόμ νου και στα άρθρα 19 και 23 του ιδίου νόμου) από κάθε ομάδα εκλεκτόρων και συνολικά, καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων σε φθίνουσα σειρά.

5. Μετά το πέρας της καταμέτρησης και διαλογής των ψήφων, η οικεία εφορευτική επιτροπή υπογράφει το πρακτικό εκλογής, μονογράφει τους εκλογικούς καταλόγους και μεριμνά για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών στο όργανο που έχει ή στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης των εκλογών, στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στην ισχύουσα νομοθεσία όργανα για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και τη γνωστοποίηση τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτηση σχετικού πίνακα στο οικείο ίδρυμα.

Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, τα ψηφοδέλτια με τη σειρά αρίθμησης τους, οι αριθμημένοι φάκελοι και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη της Κ.Ε.Ε., σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι.

Ανάδειξη εκπροσώπων

1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 της οικείας κατηγορίας (α) προπτυχιακοί φοιτητές και β) μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες).

2. Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα των Ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του ιδρύματος ή της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας.

3. Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και προκηρύσσεται από τον Πρύτανη, ο οποίος και συγκροτεί σχετική τριμελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη κατά περίπτωση από φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής ή από μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού με τους αναπληρωτές τους. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή δια της αρμόδιας για φοιτητικά θέματα ή για θέματα προσωπικού, αναλόγως, υπηρεσίας του ιδρύματος και πρωτοκολλούνται.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας απόφασης και ιδίως σε ό,τι αφορά την κατάρτιση εκλογικών καταλόγων, το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της εκλογιμότητας και την ανακήρυξη των υποψηφίων, τον χρόνο και τον τόπο της ψηφοφορίας, τη μορφή των ψηφοδελτίων, τη διαδικασία της ψηφοφορίας και διαλογής των ψήφων, τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής.7.

Κλήρωση

1. Όπου στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 4485/2017 προβλέπεται η διεξαγωγή κλήρωσης, αυτή διενεργείται από το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο με τη χρήση αδιαφανών κλήρων αντίστοιχου αριθμού των υποψηφίων, επί των οποίων έχουν εγγραφεί τα ονόματα των υποψηφίων.

2. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια. Το περιεχόμενο του κλήρου καταγράφεται σε σχετικό πρακτικό και υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου ενώπιον του οποίου διεξήχθη.

 

Σχόλια (2)

 
ΑΘ
20 Οκτ 2017 17:11

Ξέρει κάποιος αν είναι νομικά αποδεκτό να βρίσκονται υπόδικα μέλη σε κεντρικές εφορευτικές επιτροπες ανάδειξης προέδρων τμημάτων αει - τει?

 
ΓΣ
17 Σεπ 2017 11:34

Είναι θλιβερή η προχειρότητα στην πολύπαθη παιδεία. Συνεχίζεται αμείωτη. Πριν 1-2 μήνες βγήκε νομος για τις θητείες των οργάνων αυτών, πριν το καλοκαίρι παρατάθηκε με νομο η θητεία των παλιών (άλλη Ελληνική πατέντα αυτό), μετά ήρθε ο τελευταίος νόμος για την παιδεία, τώρα κι άλλο ΦΕΚ για το πως θα γίνουν οι εκλογές. Τέτοιο micromanagement ουτε στην ΕΣΣΔ.
Εκεί που σ'όλο τον κόσμο οι εκλογές γίνονται ηλεκτρονικά (και έγινε και στην Ελλάδα παλιότερα) και η συμμετοχή εκτοξεύεται, τώρα πάμε πίσω σε κάλπες, ψηφοδέλτια και σφραγίδες. Η οπισθοδρόμηση σε όλο της το μεγαλείο.
Το τραγικό και εξοργιστικό είναι ότι όλοι αυτοί που τα υπογράφουν αυτά, φοίτησαν ή δίδαξαν στα καλύτερα ιδρύματα του εξωτερικού, όπου φυσικά θα ήταν αδιανόητες τέτοιες σαχλαμάρες. Εδώ όμως, επιμένουν σε αυτές.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.