Placeholder

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Τι αλλάζει από φέτος στις κατατακτήριες σε Σχολές των ΑΕΙ

Καταργείται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις κατατακτήριες εξετάσεις
Δημοσίευση: 07/10/2017
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Καταργείται από φέτος η υποχρέωση των πτυχιούχων ΑΕΙ να καταβάλουν παράβολο  για τη συμμετοχή τους ως υποψήφιοι  στις κατατακτήριες εξετάσεις των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που αναμένεται να υπογράψει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Επίσης σύμφωνα με την, υπό υπογραφή, υπουργική απόφαση:

A. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Β. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

Γ. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

Δ. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.  και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση.

Ε. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Ζ.  Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

Η.  Επέκταση και σε άλλα  Τμήματα και Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά στο τμήμα υποδοχής , από τους  πτυχιούχους που  επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κάθε χρόνο υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου. Ανάλογη απόφαση αναμένεται να ληφθεί και φέτος.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν μέχρι πέρσι διεξάγονταν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.Ανάλογη απόφαση αναμένατι να ληφθεί και για φέτος.

Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται  από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Επιτροπή Κατατάξεων

Η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος του Πανεπιστημίου, του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και από έξι (6) καθηγητές, ως μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου Τμήματος και ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο.

Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών, είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από άλλο Τμήμα του ιδίου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο ή σε περίπτωση που δεν επαρκούν, άλλου Ιδρύματος.

Η Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Διαδικασία επιλογής θεμάτων

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στο χώρο διενέργειας της εξέτασης.

Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά.

Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Το θέμα που κληρώνεται καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται στους εξεταζόμενους.

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ιβ) Η Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων.

ιγ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, αναγράφεται στα γραπτά δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Βαθμολογία -Σειρά επιτυχίας

Η Συνέλευση του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ορίζει δύο (2) βαθμολογητές και έναν (1) αναβαθμολογητή για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι καθηγητές του ιδίου Τμήματος.

Από τους δύο βαθμολογητές θα πρέπει είτε και οι δύο να διδάσκουν το εξεταζόμενο μάθημα, είτε να το διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο άλλος να διδάσκει συγγενές μάθημα.

Ο αναβαθμολογητής πρέπει να διδάσκει το εξεταζόμενο μάθημα.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή.

Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών.

Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή.

Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα.

Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.

 
  

Σχόλια (10)

 
Γιώργος
29 Ιαν 2018 14:44

5α. Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κα- τατακτήριες εξετάσεις 2016-2017, καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέ- ων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα. Οι ανωτέ- ρω κατατασσόμενοι ως επιτυχόντες εισακτέοι εγγράφο- νται, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο α ́ εξάμηνο σπουδών του οικείου Τμήματος. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου ισχύει και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των επόμενων ακαδημαϊκών ετών έως την έκδοση του Εσω- τερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι..»

 
Γιώργος
29 Ιαν 2018 14:30

Δεν καταργείται η βάση του 10. Σύμφωνα με την νέα τροπολογία, ΑΝ υπάρξουν κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από άτομα που δεν χρειάζεται να έχουν τουλάχιστον 10 σε όλα τα μαθήματα. Αυτοί κατατάσσονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο, και όχι αυτο που ορίζεται από το τμήμα και στο οποίο κατατάσσονται όσοι έχουν σύνολο 30 βαθμών τουλάχιστον και τουλάχιστον 10 σε κάθε μάθημα. Άρα όσοι έχουν πάνω απο τη βάση εξακολουθούν να προηγούνται.

 
Μαρίνα
23 Ιαν 2018 00:18

Μπορεί κάποιος να κάνει μεταπτυχιακό και ταυτόχρονα να δώσει κατατακτήριες;

 
Έλλη
20 Ιαν 2018 17:31

Είναι σίγουρο ότι καταργείται η βάση του 10;
Στις φετινές ανακοινώσεις των σχολών για τις κατατακτήριες δεν αναφέρεται πουθενά. Ούτε μπορώ να βρω κάποια επίσηση ανακοίνωση, αν υπάρχει, και κάποιος την εχει βρει, παρακαλω παραθέστε το link!

 
Νίκος Παπασπύρου
18 Σεπ 2017 23:58

Για μια ακόμη φορά παραμένει σε αυτό το νόμο ο ανεκδιήγητος τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού σε περίπτωση που απαιτείται αναβαθμολογητής. Θα δώσω ένα ακραίο παράδειγμα για να φανεί το μέγεθος της ασχετοσύνης (σε επίπεδο κοινής λογικής) των νομοθετών.

"""
Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή.

Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.
"""

Ο πρώτος βαθμολογητής έβαλε 0 και ο δεύτερος 20. Ο αναβαθμολογητής έρχεται και βάζει 10. Ποιος είναι ο τελικός βαθμός; Οέο; Είναι 5 ή 15; Βλέπετε, κάνει μια μικρή διαφορά...

 
Δίας
18 Σεπ 2017 20:45

@Νίκος Μιχαήλ
ένα ολόκληρο σεντόνι για να μας πείσετε ότι το ζητούμενο είναι απλά να καλύπτονται κι άλλες (τεχνητά δημιουργημένες) θέσεις στα ήδη φρακαρισμένα τμήματα, από το παράθυρο, και ότι αυτό είναι και δίκαιο και νομότυπο.

Δηλαδή, ότι είναι απλά θέμα αριθμών και όχι ουσίας. Καταρχάς, η βάση ήταν και είναι σαφής. Σε κάθε μάθημα ο υποψήφιος έπρεπε να περάσει τη βάση για να μπορέσει να καταταγεί και όχι απλά να μαζέψει τουλάχιστον 30. Όλα τα υπόλοιπα είναι σοφιστείες. "Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα."

Και φυσικά, όχι μόνο είναι μίνι εξεταστική αλλά πρακτικά είναι μίνι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπου κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να κρίνεται δίκαια και να μπαίνει μόνο εφόσον το αξίζει. Δεύτερο πτυχίο είναι, δεν είναι βόλτα στο Σέιχ Σου και μάλιστα, για τους περισσότερους υποψηφίους, είναι το πτυχίο που αρχικά θα ήθελαν (και μπήκαν αλλού) και εκείνο που μάλλον θα τους δώσει και περισσότερα δικαιώματα στην αγορά εργασίας, δημόσια και ιδιωτική.

Τελικά, σε ένα τμήμα για κάθε 10 που μπαίνουν, μπαίνουν κι άλλοι δέκα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τις πανελλαδικές. Αθάνατο πελατειακό σύστημα και ανέξοδη "κοινωνική" πολιτική στην πλάτη των άλλων.

Εγώ λέω να τις καταργήσουμε και τις κατατακτήριες και να μπαίνουν με το βαθμό πρώτου πτυχίου, χωρίς εξετάσεις, μέχρι την ποσόστωση με το ζόρι.
Όλοι μέσα, ώστε να δημιουργείται μια ακόμη πιο ωραία (και αδιαχώρητη) ατμόσφαιρα.

 
Νικος
18 Σεπ 2017 20:25

Τελικα ισχυει η βαση του 10 σε καθε μαθημα η οχι?

 
Νώντας
17 Σεπ 2017 23:42

@Νίκος Μιχαήλ
Φίλε ολόκληρη έκθεση έγραψες. Ζήτημα είναι αν κάποιος διαβάσει έστω το 10% απ όσα έγραψες...

 
Παναγιώτης Tζ.
17 Σεπ 2017 15:01

Έχοντας υπ’όψη το Νόμο για τις κατατακτήριες εξετάσει ς θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στη μεταρρύθμιση ένα ποσοστό εισαγωγής των πτυχιούχων των ίδιων τμημάτων της ίδιας σχολής με ορισμό ποσοστού αυτών θεωρείται δίκαιο ( π.χ των ιατρικών τμημάτων ή των τμημάτων του Πολυτεχνείου, των Επιστημών Αγωγής κ.λ.π, ) δηλαδή ισόβαθμων τμημάτων που ανήκουν στην ίδια Σχολή.

 
Νίκος Μιχαήλ
16 Σεπ 2017 20:56

..στο ΦΕΚ του Νέου Νόμου 4485/17 στην σελίδα 47 (Άρθρο 74 παρ. 3) αφαιρείται η Βάση (10) στις Κατατακτήριες Εξετάσεις!!! που τόσο στρεβλά εφάρμοζαν τα Ιδρύματα ως Φίλτρο Απόρριψης των υποψηφίων (αφήνοντας ακάλυπτες θέσεις ενώ υπήρχαν υποψήφιοι) κι όχι σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη, μόνο ως Φίλτρου Προτεραιότητας.

Οι Κατατακτήριες οφείλουν να πραγματοποιούνται από τα Τμήματα ως μια απλή διαδικασία ΕΠΙΛΟΓΗΣ των υποψηφίων προς τις προσφερόμενες θέσεις (12% επί των εισακτέων με Πανελλαδικές) σύμφωνα με όσα καθορίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση, ώστε να μην μένουν ακάλυπτες θέσεις ενώ υπάρχουν υποψήφιοι που «κόβονται» από την ανεπίτρεπτη χρήση της Βάσης (10) ως φίλτρου Απόρριψης. H Βάση (10μ.) δεν αποσκοπούσε στο να απορρίψει υποψηφίους και να προκαλέσει ακάλυπτες θέσεις, αλλά μόνο για να διακρίνει, ποιοί, απ’ αυτούς που πλεονάζουν, θα καλύψουν τις προσφερόμενες θέσεις.

Πάρα πολλά Τμήματα στρεβλά «μετάλλαξαν» τις Κατατακτήριες σε μίνι Εξεταστική, με τη δικαιολογία ότι οι επιτυχόντες υποψήφιοι πίεζαν να αναγνωρίζονται ως «περασμένα» τα εξεταζόμενα Μαθήματα των Κατατακτηρίων, αντιστοιχιζόμενα με μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.

Η Βάση (10) υπήρχε στον παλιό Νόμο και την αντίστοιχη Υ.Α. μόνο για την περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή τους βάσει Λίστας Προτεραιότητας, δηλαδή να προηγείται ο υποψήφιος με Σύνολο Βαθμών 30 (10 σε κάθε Μάθημα) από έναν άλλο με 30 πάλι Σύνολο Βαθμών αλλά (20, 6, 4 στα Μαθήματα) ΚΑΙ ΟΧΙ για να εξυπηρετεί το εάν το Μάθημα θα θεωρείται «περασμένο» ή όχι. Δηλαδή η Βάση (10μ.) είναι φίλτρο προτεραιότητας ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ όσων αιτούνται να μάθουν κι όχι φίλτρο απόρριψης ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ όσων διδάχθηκαν/γνωρίζουν!

Με το νέο Νόμο, αφαιρείται εξ’ ολοκλήρου η αναφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης Βάσης (10) στα εξεταζόμενα Μαθήματα, μηδενίζοντας φρονώ τις παρερμηνείες για την χρήση της στην ΕΠΙΛΟΓΗ των υποψηφίων και αφήνοντας χώρο στα Τμήματα (μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού τους) η Βάση (10) να χρησιμεύει μόνο στις περιπτώσεις που τα Τμήματα επιλέγουν αυτούσια Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τους στις Κατατακτήριες, για να καθορίσει εάν το Μάθημα θα θεωρηθεί «περασμένο» ή όχι για τον επιτυχόντα υποψήφιο.

Τέλος, ο νομοθέτης εντέλλει μόνο ένα (1) θέμα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Από έξι, τρία και μετά ένα!
Θα μπορούσε να αφήνει ελεύθερο τον αριθμό των θεμάτων στην απόφαση του Τμήματος, όπως αφήνει άλλες παραμέτρους. Όμως το προσδιορίζει και μάλιστα με τέτοιο τρόπο (μόνο ένα (1) θέμα) ώστε να διασφαλιστεί ο σκοπός των Κατατακτηρίων που είναι η ΕΠΙΛΟΓΗ (ποιοί υποψήφιοι) και όχι η ΕΞΕΤΑΣΗ (πόσοι υποψήφιοι) δηλαδή η μετάλλαξη τους σε εξεταστική περίοδο.
Και ο αντίλογος ότι το ένα (1) εξεταζόμενο θέμα «μεταφράζεται» σε (4) φρονώ ότι είναι απαράδεκτος. Δεν μπορεί ο νομοθέτης να μην γνωρίζει τη διαφορά. Αλλά και σαν case study υπολογίστε πόσο χρόνο χρειάζεται η όλη διαδικασία σύλληψης-συγγραφής των τουλάχιστον έξι θεμάτων (τύπου εξεταστικής), εκεί μέσα στο 2ωρο μαζί με όλες τις άλλες απαιτούμενες ενέργειες.
Νομιμοποιείται το Τμήμα να επιλέγει για την εξέταση κάθε μαθήματος τέσσερα (4) θέματα που μάλιστα διαρθρώνονται έως δέκα (10) υποερωτήματα και όλα τύπου ανάπτυξης; Δηλαδή να επιλέγει θέματα τύπου εξεταστικής περιόδου και να καταλήγουν οι προσπάθειες των υποψηφίων να διαρκούν και 2,5 ώρες, και ως αποτέλεσμα του Βαθμού Δυσκολίας να βαθμολογούνται <10 και να μένουν κενές θέσεις? Προβλέπεται αυτό από το νόμο?

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.