“Βραχιόλι” με Μεταπτυχιακά στους προπτυχιακούς φοιτητές και δυνατότητα φοίτησης σε περισσότερα του ενός Τμήματα

Ολοταχώς για τα διετή Προγράμματα μέσα στα Πανεπιστήμια με αποφοίτους αυτόματα πιστοποιημένους

18/09/2017

Ενημερώθηκε: 18/09/2017, 13:23

Άκουσε το άρθρο

Σημαντικές αλλαγές για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ  ετοιμάζεται να εισηγηθεί στον υπουργό  Κ. Γαβρόγλου το γνωμοδοτικό όργανο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας,  το    Εθνικό Συμβούλιο  Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού   (πρώην ΕΣΥΠ).

Το   ΕΣΕΚΑΑΔ στη  δεύτερη συνεδρίαση της  περασμένης Παρασκευής, η οποία διεξήχθη σε   κλίμα συναίνεσης  αποφάσισε να εξετάσει  άμεσα:

ΠΡΩΤΟΝ: Οι φοιτητές να μπορούν να φοιτούν  σε περισσότερα του ενός Τμήματα, δηλαδή να παρακολουθούν  μαθήματα σε άλλο ίδρυμα της επικράτειας (εσωτερικό Erasmus), ή «συνδυαστικά πτυχία».

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν παράλληλα και Μεταπτυχιακές Σπουδές.

ΤΡΙΤΟΝ: Δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. να διοργανώνουν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), τα οποία παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Το esos  επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΕΣΕΚΑΑΔ , Καθηγητή Σπύρο Γεωργάτο, ο οποίος μας ανέλυσε  τις επικείμενες αλλαγές .

Esos: Κε Γεωργάτο στη συνεδρίαση της Παρασκευής αποφασίσατε την ανάθεση σε ομάδα εργασίας  του  ΕΣΕΚΑΑΔ  να εξετάσει  το ζήτημα  της κινητικότητας των φοιτητών στα ΑΕΙ. Στην πράξη τι σημαίνει;

Πρόεδρος  ΕΣΕΚΑΑΔ: Γνωρίζουμε όλοι ότι, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι έλληνες φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να κινηθούν μέσα στα στενά περιθώρια των επιλογών που έκαναν στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε ηλικία 18 ετών και χωρίς να έχουν άμεση εμπειρία σε αυτό που θα σπουδάσουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόνοια για φοίτηση σε περισσότερα του ενός Τμήματα, παρακολούθηση μαθημάτων σε άλλο ίδρυμα της επικράτειας (εσωτερικό Erasmus), ή «συνδυαστικά πτυχία». Στο εξωτερικό, όχι μόνο επιτρέπεται η κινητικότητα ανάμεσα σε συναφείς Σχολές και Τμήματα, αλλά παρέχεται επίσης η δυνατότητα και για δύο άλλα πράγματα: πρώτον, τον συνδυασμό σπουδών στις τέχνες, τις κοινωνικές και τις θετικές επιστήμες και δεύτερον, τον συνδυασμό προ- και μεταπτυχιακών σπουδών.

Esos: Ποιους φοιτητές πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν αυτές οι αλλαγές;

Πρόεδρος  ΕΣΕΚΑΑΔ: Βεβαίως, αυτά τα μέτρα δεν αφορούν όλους τους φοιτητές, αλλά διευκολύνουν εκείνους που έχουν μια προπαιδεία ή ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις διεπιφάνεις των επιστημών. Αυτά τα παιδιά δεν είναι οι «πορφυρογέννητοι», οι γόνοι κάποιας «ελίτ»΄ή αυτό που οι αγγλοσάξωνες ονομάζουν “over-achievers”.

Esos: Για παράδειγμα;

Πρόεδρος  ΕΣΕΚΑΑΔ: Στα χρόνια μου ήταν τα παιδιά που έπαιζαν ηλεκτρική κιθάρα από τα δέκα τους και ήξεραν όλη την ιστορία του ροκ-εντ-ρολ. Τα παιδιά που έφτιαχναν τους πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Esos: Σήμερα;

Πρόεδρος  ΕΣΕΚΑΑΔ: Σήμερα είναι τα παιδιά που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της μαθηματικής εταιρείας, που παίρνουν μέρος σε ημερίδες ρητορικού και δικανικού λόγου, σε διεθνείς διαγωνισμούς στην πληροφορική και σε αγώνες ευρεσιτεχνίας.

Esos: Στις άλλες χώρες ποια μέθοδος ακολουθείτε;

Πρόεδρος  ΕΣΕΚΑΑΔ: Συνειδητοποιώντας ότι οι νέοι έχουν ιδιαίτερες ροπές, ένα ακόρεστο στη γνώση και μια ακαταμάχητη ευριματικότητα, πρέπει να δούμε με προσοχή τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και να προτείνουμε ανάλογα μέτρα. Επισημαίνω όμως ότι αυτό χρειάζεται προσοχή.

Esos: Υπάρχει κίνδυνος διάσπασης της συνοχής του πτυχίου των φοιτητών;

Πρόεδρος  ΕΣΕΚΑΑΔ: Η κινητικότητα των φοιτητών και η ευελιξία στις προπτυχιακές σπουδές δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να διασπάσει τη συνοχή του πτυχίου τους και να υπονομεύσει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Γιατί αυτό αντί για καλό θα έκανε κακό. Η πρόκληση είναι επομένως πολύ μεγάλη.

Esos: Σε ποια ομάδα αναθέσατε να κάνει τη μελέτη;

Πρόεδρος  ΕΣΕΚΑΑΔ: Την οργανωτική ευθύνη για τη συγκρότηση της υπο-επιτροπής που θα μελετήσει την κινητικότητα των φοιτητών έχει αναλάβει η εκπρόσωπος της συνόδου των πρυτάνεων στο ΕΣΕΚΑΑΔ. Προφανώς, η επεξεργασία των προτάσεων θα περιλάβει πολύ περισσότερους, από ΤΕΙ και εκπαιδευτικούς μέχρι εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας.»

Διετή Προγράμματα Σπουδών από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Esos: κε Γεωργάτο στη συνεδρίαση συζητήσατε  και ζητήματα  επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Πρόεδρος  ΕΣΕΚΑΑΔ: Ναι πράγματι. Με τον νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται ότι μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος και γνώμη του ΕΣΕΚΑΑΔ, μπορεί να οργανώνονται στα Α.Ε.Ι. διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), τα οποία παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Το Εθνικό πλαίσιο προσόντων περιλαμβάνει 8 βαθμίδες. Το επίπεδο 5 αναφέρεται σε «ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενκές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας και προϋποθέτει επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών».

Esos: Ποια είναι η στόχευση;

Πρόεδρος  ΕΣΕΚΑΑΔ: Η στόχευση εδώ είναι να δημιουργηθούν ποιοτικά προγράμματα που συνδυάζουν δεξιότητες και επιστημονικό υπόβαθρο για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και όλο αυτό να γίνει υπό την άμεση εποτεία των ΑΕΙ. Προγράμματα τέτοιου τύπου είναι ιδιαίτερα διμοφιλή στη Γαλλία και έχουν το πλεονέκτημα ότι δίνουν τίτλους που είναι αυτόματα πιστοποιημένοι.

Esos:  Αφού  ο νόμος υπάρχει τι ακριβώς θα μελετήσει το ΕΣΕΚΑΑΔ;

Πρόεδρος  ΕΣΕΚΑΑΔ: Το ΕΣΕΚΑΑΔ θα εκπονήσει μια εμπεριστατωμένη μελέτη για να προσδιορίσει τις πιο πρόσφορες ειδικότητες, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία με τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας και να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.  Την οργανωτική ευθύνη για την υπο-επιτροπή που θα συντάξει αυτή την έκθεση την έχει αναλάβει ο εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ. Η επεξεργασία των υλικών θα περιλάβει όμως φορείς της εκπαίδευσης και της παραγωγής, ώστε να συνδυάζεται το παδαγωγικό με το χρηστικό στοιχείο.

 

 

Σχόλια (7)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|

Μεταλυκειακή εκπαίδευση υπάρχει και είναι δωρεάν.
Υπάρχουν δημόσια Ι.Ε.Κ όπως επίσης και η μαθητεία στα ΕΠΑ.Λ, που δίνουν πτυχίο επιπέδου 5.
Τι χρειάζεται η διετή εκπαίδευση στα πανεπιστήμια;;;;;;;;

Κώστας
|

Να συμετέχουν στα διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποφοίτοι των όλων των τύπων Λυκείων και όχι μόνο των ΕΠΑΛ!!

Randy Psomas
|

Γιατί τόσο δύσκολα κε Γεωργάτο????? Τα τρία πολυτεχνεία της Ολλανδίας, Delft-Eindhoven- Twente, εχουν κοινό curriculum σε πολλά προπτυχιακά. Έτσι οι φοιτητές μπορούν να φοιτούν κάθε εξάμηνο σε όποιο από τα τρία θέλουν. Στο τέλος απονέμεται κοινό δίπλωμα από τα τρία πολυτεχνεία.
Όσο για τις διετείς σπουδές, ονομάζονται "berufsschule" και είναι η μεταλυκιακή επαγγελματική εκπαίδευση που μας λείπει.
Ναι τα μεταπυχιακά στην χώρα μας μπορεί και ένας προπτυχιακος να τα παρακολουθεί. Όλα είναι "part-time" στο Ελληνικό πανεπιστήμιο.

Μαριος PhD
|

Περιεργα πραματα

@level 5
|

Αυτό ακριβώς (βρήκαν χρήματα ΕΕ, για επαγγελματική κατάρτιση)!

Και βασικά ο πτυχιούχος ΕΠΑΛ με ένα εξάμηνο παραπάνω σε ημερομίσθια από τον διπλωματούχο (με πιστοποίηση) ΙΕΚ στα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα είναι. Δηλαδή και το 1 έτος παραπάνω σπουδές στο ΙΕΚ συν 6 μήνες πρακτική συν πόσο θα περιμένει να γίνει (και να έχει επιπλέον διαβάσει) για την πιστοποίηση, χαμένος χρονικά βγαίνει. Άντε το μόνο που (θα) κερδίζει είναι τα 150 μόρια στον ΑΣΕΠ στις θέσεις με σειρά προτεραιότητας προσόντων (που δεν γίνεται τόσα χρόνια, λόγω κρίσης).

level 5
|

Δηλαδή θέλετε τα τριτοβάθμια ιδρύματα να δίνουν χωρίς πιστοποίηση άλλου φορέα οτι δίνουν και τα ΙΕΚ...
Γιατί δεν το λέτε ξεκάθαρα οτι υπάρχουν χρήματα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ;
Οι σπουδαστές των ΕΠΑΛ γράφονται στο Γ εξάμηνο της ειδικότητας που τελείωσαν στα ΙΕΚ γιατί να πάνε και να κάνουνε 2 χρόνια σε κάτι που το έχουν ήδη σε 1 χρόνο;

bob mastoras
|

Θα δοθεί η δυνατότητα σε παλιούς απόφοιτους στα πλαίσια της διαδικασίας ισοτίμησης να εξετασθούν και σε μαθήματα συγγενούς σχολής; Π.χ. απόφοιτοι ηλεκτρονικής σε μαθήματα πληροφορικής;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ