Placeholder

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟΨΗ

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας - μέσω μετεξέλιξης του ΤΕΙ

Η πρόταση του ΤΕΙ Στερεάς που έχει ήδη κατατεθεί προς διαβούλευση από τον νέο πρύτανη κ. Π. Λάμψα στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας κινείται κατά την άποψη του γράφοντος, σε θετική γενικά κατεύθυνση
Δημοσίευση: 20/09/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δρ. Γιάννης Θεοδώρου
Καθηγητής  ΑΕΙ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Λαμία)-
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,   

 
Οι μέρες που διανύουμε φαίνεται ότι επαναφέρουν στο προσκήνιο το θέμα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Η προαναγγελθείσα από τον Πρωθυπουργό συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχει ήδη εγκριθεί και βρίσκεται σε έντονη διαβούλευση μεταξύ των 2 Ιδρυμάτων (με καταληκτική ημερομηνία μάλλον το τέλος του 2017), καθώς και με συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου.

Απ΄ ότι γίνεται γνωστό αλλά και από πληροφορίες που πηγάζουν από την έγκυρη εκπαιδευτική ιστοσελίδα esos, η ευρωπαϊκή επιταγή των μνημονίων για 2ο και πιο αυστηρό σχέδιο ΑΘΗΝΑ-2, που αφορά στη μείωση του αριθμού των ΑΕΙ της χώρας (από 40 που είναι σήμερα σε υποδιπλάσια), φαίνεται ότι ξαναφέρνει και για την Περιφέρειά μας (η μοναδική από τις 13 χωρίς Παν/μιο) την επανίδρυση του  Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, με διαφορετικούς όμως αυτή τη φορά όρους, δηλ. μέσω μετεξέλιξης του υπάρχοντος ΑΤΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο ΑΘΗΝΑ-2 φαίνεται αυτή τη φορά να στηρίζεται κυρίως στο αντίστοιχο γαλλικό μοντέλο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου σε ένα πανεπιστήμιο συνυπάρχουν διετείς σπουδές (τα λεγόμενα IUTe, Institute Universitaire Technologique) δηλ. κάτι μεταξύ ΙΕΚ και ΤΕΙ, και τετραετείς σπουδές (Maitrise) αντίστοιχες με πανεπιστημιακό πτυχίο.
Κάποιος δηλ. που τελειώνει διετείς σπουδές μπορεί να βγει άμεσα στην αγορά εργασίας, αλλά μπορεί αν θέλει και όποτε θέλει να συνεχίσει για τετραετείς σπουδές.

Έτσι, η συγχώνευση  των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αφενός ικανοποιεί την πάγια επιθυμία πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ, αλλά και από την άλλη ικανοποιεί την πάγια ευρωπαϊκή επιταγή για μείωση των ΑΕΙ αφού έτσι 2 Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συγχωνεύονται σε ένα.
   
Εξάλλου, πρέπει να επισημανθεί ότι ο διαχωρισμός σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, όπως συχνά αναφέρονται στα ΜΜΕ και όχι μόνο, είναι λανθασμένος όρος σήμερα και μάλλον παραπλανητικός, αφού τα ΑΕΙ όπως ορίζονται εδώ και χρόνια από το Νόμο συναποτελούνται από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Δηλ. τα σημερινά ΤΕΙ είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, είναι το ένα από τα 2 σκέλη των ΑΕΙ.
 
Λαμβάνοντας λοιπόν ως  μοντέλο-πρότυπο της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης για όλη την Ελλάδα τη συγχώνευση  των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου ήδη ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου αναφέρθηκε ότι κάποια τμήματα μπορεί να παρέχουν διετείς σπουδές (βλ. ιστότοπος esos), διαφαίνεται πιστεύω και η εύλογη ανακίνηση του ζητήματος στην «ορφανή από πανεπιστήμιο» Περιφέρειά μας για την επανίδρυση του  Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (ή όπως αλλιώς ήθελε ονομαστεί).

Η πρόταση λοιπόν του ΤΕΙ Στερεάς που έχει ήδη κατατεθεί προς διαβούλευση από τον νέο πρύτανη κ. Π. Λάμψα στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και αναμένεται σύντομα να διαμορφωθεί σε προσχέδιο από τους φορείς του και τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, κινείται κατά την άποψη του γράφοντος, σε θετική γενικά κατεύθυνση (θεωρώντας ότι κάποιες Ευβοιοκεντρικές αιχμές που εμπεριέχει η πρόταση - αγνοώντας ότι η Λαμία είναι η έδρα της Περιφέρειας - θα αμβλυνθούν τελικά).  

Με ένα ίσως μειονέκτημα: ότι η πρόταση του ΤΕΙ δεν συμπεριλαμβάνει συγχώνευση με άλλο ΑΕΙ, ώστε να ικανοποιείται ή πάγια ευρωπαϊκή επιταγή για μείωση του αριθμού των ΑΕΙ της χώρας, πράγμα που επιτυγχάνεται με τη συγχώνευση-μοντέλο των 2 ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε 1 πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής.

Ενδεχομένως λοιπόν να χρειαστεί και σύγκλιση μεταξύ ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς, ή/και Παν/μιου Θεσσαλίας, για τη δημιουργία ενός μεγάλου Πανεπιστήμιου Κεντρικής Ελλάδας (σύγκλιση δηλ. σε επίπεδο του Γεωγραφικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας).

Προφανώς όμως μια τελική πρόταση-σχέδιο μετεξέλιξης του ΤΕΙ Στερεάς σε Πανεπιστήμιο θα απαιτήσει πολλές συζητήσεις μεταξύ των τοπικών φορέων (Επιμελητήρια, Φορείς, σύνδεση με την αγορά, κλπ) και θα χρειαστεί εκτεταμένη διαβούλευση, οικονομοτεχνικές μελέτες και μεγάλες συγκλίσεις μεταξύ των τοπικών παραγόντων (Περιφέρεια Στερεάς, Βουλευτές, Δήμοι Λαμίας-Χαλκίδας, κλπ), ώστε να προκύψει μια συνισταμένη και αποτελεσματική δράση όλων.

Οι αντιρρήσεις στο ανεπίσημο ακόμη προσχέδιο του ΤΕΙ Στερεάς που εκφράστηκαν ήδη από τα 2 πανεπιστημιακά τμήματα Πληροφορικής της πόλης μας, δηλώνουν μάλλον τη κατεστημένη νοοτροπία περί ανωτερότητας των παν/μιων, αλλά τέτοιες προκαταλήψεις δεν έχουν θέση σήμερα  σε μια αναγκαία γενικευμένη αναμόρφωση της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της χώρας μας-σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (όπως π.χ. το Γαλλικό μοντέλο των διετών και τετραετών κύκλων σπουδών, αλλά ενιαίων Πανεπιστημιακών σπουδών).

Όταν πριν χρόνια (Σεπτ. 1994), μετά από αρκετούς αγώνες αποκτούσαμε το ανεξάρτητο ΤΕΙ Λαμίας (που ήταν για χρόνια Παράρτημα του ΤΕΙ Λάρισας), είχε αναρτηθεί (με πρωτοβουλία μου τότε ως Αντιπροέδρου του ΤΕΙ) κατά την τελετή ίδρυσής του στο Αμφιθέατρο παρουσία όλων των επίσημων εκπροσώπων της Πολιτείας, το εξής (ίσως περίεργο για την εποχή) πανό:  

«Ανεξάρτητο ΤΕΙ Λαμίας, η αρχή του Πανεπιστημίου Ρούμελης».

Δεν ήταν βέβαια καμιά προφητεία, αλλά μια απλή πρόβλεψη για όσους γνωρίζουν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ελπίζοντας ότι η δημοσιοποίηση των παραπάνω σκέψεων και απόψεών  μου, ως πολίτη, εκπαιδευτικού, αλλά και ως Λαμιώτη, θα συμβάλουν ως ένα μικρό ερέθισμα για μια μεγάλη συζήτηση και δράση επανίδρυσης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, συνοψίζοντας επιγραμματικά, θα αναρτούσα και σήμερα το εξής σύγχρονο ηλεκτρονικό μήνυμα-πανό:

«ΝΑΙ στην πρόταση του ΤΕΙ Στερεάς για μετεξέλιξη σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ».

(Ας τεθεί λοιπόν πρώτα το θέμα. Ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία για τον τόπο μας.
Οι ιδιαίτεροι όροι μετεξέλιξης ας προκύψουν από τη διαβούλευση και τη δυναμική των τοπικών πολιτικών - ατόμων ή στρατηγικών).

Σχόλια (8)

 
ΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ;
20 Σεπ 2017 11:00

Ούτε ένα ακαδημαϊκό επιχείρημα από τον κ. "καθηγητή ΑΕΙ". Επειδή οι άλλες περιφέρειες είχαν Πανεπιστήμιο να αποκτήσουμε κι εμείς!!! Θαυμάστε!!
Τουλάχιστον 200 μνημόνια θέλουμε ακόμα!!!

 
Σοφία Χ
20 Σεπ 2017 13:19

Αν εξελιχθούν όλα τα ΑΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, μπορεί να μας απαντήσει ο υπουργός τι θα γίνει με τους απόφοιτους ΕΠΑΛ; Μειώνονται οι πιθανότητες να περάσουν σε σχολές της προτίμησής τους, αφού ο αριθμός αποφοίτων στα ΕΠΑΛ είναι μόλις 2%. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ για τα ΑΤΕΙ που συγχωνεύονται; Δηλαδή, στην Αθήνα, αφού καταργούνται τα δύο ΑΤΕΙ δεν θα μπορούν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ να περάσουν; (το ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑΛ στα Πανεπιστήμια αντιστοιχεί σε 1 ή 2 σπουδαστές πανελλήνια...)

 
sarakatsanos
20 Σεπ 2017 13:55

Τελικά η πρόταση του ΤΕΙ Στερεάς έχει κατατεθεί στον υπουργό όπως λέει ο πρύτανής του ή δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη και είναι υπό διαβούλευση μέσα στο ΤΕΙ; Επίσης, από ότι είδα, η πρόταση του ΤΕΙ που διακινείται στα ΜΜΕ περιλαμβάνει και την κατάργηση των τμημάτων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία. Μήπως γι' αυτό έχουν αντιρρήσεις τα δύο τμήματα πληροφορικής; Επίσης, ρωτήθηκε κανένας εκτός από το ΤΕΙ;

 
ανώνυμος
20 Σεπ 2017 15:19

Με συγχωρείτε κ. "ΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ" αυτό σας πείραξε; Το πρόβλημα είναι και ο τρόπος εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, ο τρόπος διαλογής των φοιτητών, οι βάσεις κλπ. Δηλαδή, είναι καλύτερα που μπαίνουν σε κάποιες Πανεπιστημιακές σχολές με μόρια κάτω των 14.000;
Δείτε και τις βάσεις παλαιοτέρων ετών, τόσο των Ημερησίων, όσο και των Εσπερινών.

 
Roumeliotis
20 Σεπ 2017 16:32

Αγαπητοί κύριοι,

α.
1. Το ΤΕΙ Στερεά Ελλάδος ήρθε μετά από συγχώνευση ΤΕΙ Χαλκίδος και Λαμίας
2. Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος υπήρχε και έκλεισε
3. Κάθε περιφέρεια πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 ΑΕΙ το οποίο να προσφέρει όλους τους κύκλους και επίπεδα σπουδών (διδακτορικά) ώστε να προάγεται και η έρευνα με τους καλύτερους δυνατούς όρους.
Συμπέρασμα 1: Συγχωνεύσεις και καταργήσεις έχουν ήδη γίνει στην περιφέρεια. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα ΑΕΙ που να δίνει και διδακτορικά

β.
1.Το μοντέλο με 1-2 τμήματα σε μια πόλη δε βοηθά, διοικητικά, οικονομικά και ακαδημαϊκά ένα Ίδρυμα αλλά ούτε και ουσιαστικά μια πόλη.
2. Ο φοιτητής δύσκολα επιλέγει να πάει σε μια πόλη που υπάρχουν 1-2 τμήματα
3. Η ύπαρξη πολλών τμημάτων σε ένα χώρο βοηθά την διεπιστημονικότητα, την ακαδημαικότητα και γίνεται οικονομία κλίμακος.
4. Η Λαμία και η Χαλκίδα έχουν ήδη τις υποδομές που μπορούν να στεγάσουν όλες τα τμήματα
Συμπέρασμα2: Η Λαμία και η Χαλκίδα πρέπει να ενισχυθούν σε επίπεδο αριθμού τμημάτων για τους ανωτέρω λόγους

Οι βάσεις των σχολών επηρεάζονται κυρίως από την προσφορά (πλήθος θέσεων/τμήμα) και την ζήτηση και από τη δυσκολία των θεμάτων. Η ζήτηση επηρεάζεται από την πόλη για οικονομικούς και ψυχαγωγικούς λόγους, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές, το campus, την φήμη. Το νέο Ίδρυμα πρέπει να βασιστεί σε αυτές τις αρχές για να γίνει επιτυχημένο.

 
ΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ;
21 Σεπ 2017 10:55

@Roumeliotis
Δεδομένο 1: Η Λαμία είχε Παιδαγωγική Ακαδημία. Η Παιδαγωγική Ακαδημία έφυγε για το Βόλο.
Δεδομένο 2: Η Λαμία είχε Πανεπιστήμιο για 10 χρόνια με 1 (!!!!!) τμήμα. Το Πανεπιστήμιο έκλεισε και το τμήμα πήγε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Δεδομένο 3: Η Λαμία είχε ΤΕΙ το οποίο συγχωνεύτηκε με το ΤΕΙ Χαλκίδας και συρρικνώθηκε καθώς έχασε τμήματα. Είναι θέμα χρόνου η έδρα του ΤΕΙ (αν παραμείνει) να πάει στη Χαλκίδα.
Συμπέρασμα: Η Λαμία δεν θέλει να έχει ΑΕΙ και δεν υπάρχει λόγος γι αυτή την κουβέντα.

 
Roumeliotis
22 Σεπ 2017 00:18

@ΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ

Τα δεδομένα 1 & 2 έγιναν και επαληθεύουν το β.1. δηλαδή ότι 1-2 τμήματα σε μια πόλη δεν έχουν μέλλον!
Το δεδομένο 3 έγινε και αν με τις προτάσεις για Πανεπιστήμιο συρρικνωθούν κι άλλο στη Λαμία και τη Χαλκίδα τότε όλα θα έχουν την τύχη των δεδομένων 1 & 2!

Συμπέρασμα: ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

Για το που πρέπει να είναι η έδρα, θα μπορούσε να είναι μια 5ετία εδώ μια 5ετία εκεί (αυτό είναι τοπικιστικό ζήτημα και δε με νοιάζει προσωπικά, με ενδιαφέρει η παρουσία ενός ισχυρού ιδρύματος στην περιφέρεια).

 
ανώνυμος
22 Σεπ 2017 08:37

Θα ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμα:

Σέβομαι απόλυτα κάθε φοιτητή που γράφει λίαν καλώς στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και περνάει σε αξιόλογες σχολές. Αλλά, μην ξεχνάτε ότι μετράει περισσότερο η αποφοίτηση από τη σχολή και όχι η εισαγωγή. Επίσης, τα ποσοστά αποφοίτων από τα Τ.Ε.Ι., έχουν περισσότερες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας, από τους αποφοίτους των Α.Ε.Ι., λόγω έλλειψης επαγγελματικής εμπειρίας (εμείς έχουμε την πρακτική άσκηση και πληρωνόμαστε). Τα Α.Ε.Ι., έχουν πρακτική άσκηση, αλλά είναι προαιρετική και δεν πληρώνονται (για αυτό είναι προαιρετική). Δε νοείται, να είσαι απόφοιτος Α.Ε.Ι. και μην έχεις κάνει πρακτική, θεωρώντας ότι είσαι καλυμμένος από τα θεωρητικά μαθήματα που διδάχθηκες. Επίσης, τα Πανεπιστήμια έχουν σχολές, οι οποίες έχουν άγνωστο αντικείμενο σπουδών, ή αποτελούν κομμάτι κύριας αρτηρίας μιας επιστήμης (όπως είναι το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, χωρίς σαφές γνωστικό αντικείμενο). Δε μπορείς να σπουδάζεις κάτι μεμονωμένο, χωρίς να έχεις διδαχθεί τα μαθήματα μιας κύριας αρτηρίας. Όσον αφορά τα Τ.Ε.Ι., έχουν χωρίσει την Ηλεκτρολογία σε 4 κλάδους.

Π.χ., η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, έχει 12 ροές:

1. Υπολογιστικά Συστήματα
2. Λογισμικό Η/Υ
3. Ηλεκτρονική-Κυκλώματα-Υλικά
4. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
5. Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών
6. Κύματα και Τηλεπικοινωνίες
7. Σήματα, Έλεγχος και Ρομποτική
8. Ηλεκτρικές μηχανές, Υψηλές Τάσεις και Βιομηχανικές Διατάξεις
9. Διοίκηση και απόφαση
10. Μαθηματικά
11. Φυσική
12. Βιοϊατρική μηχανική

Όπως παρατηρούμε, είναι υπερκαλυμμένοι, αλλά και πάλι, χωρίς επαγγελματική εμπειρία, δε μπορείς να αποδείξεις τις γνώσεις σου, σε πράξη.

Η Ηλεκτρολογία στα Τ.Ε.Ι., έχει χωριστεί ως εξής:

1. Ηλεκτρονική
2. Αυτοματισμός
3. Ηλεκτρολογία
4. Μηχανική Η/Υ και Πληροφορική

Όσον αφορά την μετεξέλιξη των Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια, ή την απορρόφησή τους, από τα ίδια τα Πανεπιστήμια, θα πρέπει να γίνει νέο πρόγραμμα σπουδών, να οριστούν νέες βάσεις, νέες απαιτήσεις, νέα μαθήματα, νέο προσωπικό και επίσης, δε γίνεται να υπάρχει τέτοια απορρόφηση μόνο από συγκεκριμένα Πανεπιστήμια. Στο εξωτερικό υπάρχουν μόνο Πανεπιστήμια και τα Κολέγια είναι ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ των Πανεπιστημίων. Δε γίνεται να είμαστε εμείς αυτοί που θα ξεχωρίζουμε, λόγω παλαιών αντιλήψεων και επαγγελματικής αποκλειστικότητας. Είναι αντιδημοκρατικό και αντιπαιδαγωγικό, να υπάρχει αποκλειστικότητα από συγκεκριμένα τμήματα λόγω κύρους, ιστορίας κλπ. Αυτές οι αντιλήψεις έχουν καταρριφθεί στο εξωτερικό. Και ακόμα μια παρατήρηση: δε βγαίνεις από το Πανεπιστήμιο, για να γίνεις, αμέσως, διευθυντής και να παίρνεις 5000€ το μήνα, είναι λάθος αντίληψη, το ίδιο ισχύει και για το Τ.Ε.Ι. . Θα αποφοιτήσεις, έχοντας διδαχθεί ένα 60%-70% αναλυτικών γνώσεων που θα γίνουν ο πυρήνας, μαζί με την επαγγελματική εμπειρία, για να ανέβεις τα σκαλοπάτια της εργασίας και συνεπώς, της ζωής.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

e-epimorfosi.aegean

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ